Sorin Ducaru in QMagazine

images-1.jpeg

Ambasadorul SORIN DUCARU, Asistent al Secretarului General al NATO privind Ameninţările Emergente de Securitate a evaluat pentru Q Magazine performanţele României în domeniul securităţii cibernetice, la nivelul Alianţei Nord-Atlantice. Un articol foarte interesant:

„Ultimii ani au fost marcaţi de creşterea semnificativă a intensităţii şi sofisticării atacurilor cibernetice. Deşi aceste incidente se desfăşoară într-un mediu virtual, ele provoacă efecte în lumea reală. Evaluarea NATO este că, în anumite situaţii, urmările lor pot fi la fel de periculoase precum cele ale atacurilor convenţionale, ale unor dezastre naturale sau epidemii. În acest context, apărarea cibernetică devine o temă prioritară pentru societăţile informatizate. În cadrul Alianţei Nord-Atlantice, ca organizaţie politico-militară, cu acţiune regională şi globală, şi care utilizează masiv tehnologia informaţiilor, apărarea cibernetică reprezintă unul dintre domeniile care înregistrează evoluţiile cele mai dinamice. Activitatea diviziei pe care o conduc, Divizia pentru Ameninţări Emergente de Securitate, prin Secţiunea pentru Apărare Cibernetică, care gestionează acest subiect, demonstrează această dinamică accelerată. Imperativul protejării sistemelor aliate de comunicaţii şi informaţie, ca şi viteza cu care se amplifică gradul de sofisticare şi amploarea atacurilor cibernetice, impun un ritm deosebit de alert dezvoltării de politici şi adoptării de măsuri tehnice la nivelul sistemelor informatice ale NATO şi ale ţărilor aliate.

Subiectul apărării cibernetice a fost inclus pe agenda NATO la Summit-ul de la Praga din 2002, a fost ulterior confirmat ca prioritar la Summit-ul de la Riga, din 2006, iar prima versiune a politicii aliate în domeniu a fost agreată la Summit-ul de la Bucureşti, în aprilie 2008. Această politică de apărare cibernetică a fost actualizată prin adoptarea unei noi versiuni în anul 2011.

APĂRAREA CIBERNETICĂ LA NIVELUL NATO. CONTRIBUŢII ALE ROMÂNIEI

La Summit-ul NATO din Marea Britanie, în septembrie 2014, şefii de stat şi de guvern aliaţi au andosat a treia dezvoltare a politicii aliate în domeniu, noua „Politică întărită în domeniul apărării cibernetice”. Dezbaterile statelor aliate, cu o contribuţie activă a României, au condus la integrarea unor elemente semnificative de noutate. Printre altele, documentul evidenţiază că apărarea cibernetică este parte a sarcinii fundamentale a NATO privind apărarea colectivă, făcând conexiunea între Articolul 5 al Tratatului de la Washington (privind apărarea reciprocă a aliaţilor) şi domeniul cibernetic, şi oferind un rol crescut asistenţei pentru aliaţi, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea de capacităţi naţionale, cât şi în situaţii de criză sau atac cibernetic. În acelaşi timp, noua politică a NATO evidenţiază aplicabilitatea dreptului internaţional asupra spaţiului cibernetic şi importanţa dezvoltării în continuare a cadrului normativ internaţional în acest domeniu. România a susţinut elemente privind schimbul de informaţii şi de evaluări între aliaţi, pe baze voluntare şi cu respectarea legislaţiei naţionale, integrarea apărării cibernetice în operaţii şi planificarea operaţională, prin inserarea unor prevederi specifice.
România se numără printre susţinătorii dinamici ai implicării puternice a NATO în formularea răspunsurilor la ameninţările cibernetice care vizează atât organizaţia în sine, cât şi statele membre, individual. Am în permanenţă ocazia să sesizez această atitudine pro-activă, angajată, în cadrul reuniunilor pe care le conduc, în calitate de preşedinte al Comitetului pentru Apărarea cibernetică a NATO. De asemenea, având în vedere legătura dintre securitatea NATO şi cea a statelor partenere ale Alianţei, ţara noastră susţine şi stimularea dezvoltării capacităţilor defensive ale acestora, inclusiv în sfera cibernetică, prin instrumentele de parteneriat ale NATO.

Sorin Ducaru este românul cu cea mai înaltă funcție în NATO.
România este unul dintre participanţii activi la dezbaterile de idei din cadrul Alianţei, vizând apărarea cibernetică, atât prin intermediul Delegaţiei Permanente de la Cartierul General NATO, cât şi – în funcţie de formatul reuniunilor – prin reprezentanţi speciali. Printre temele cu o substanţă deosebită pentru acest domeniu, s-au numărat actualizarea politicii aliate în sfera apărării cibernetice (ultima variantă dintre cele trei ale politicii NATO în domeniu), creşterea rezilienţei în faţa atacurilor cibernetice, cooperarea cu industria, actualizarea cadrului cooperării tehnice între statele membre şi Alianţă, intersecţia apărării cibernetice cu ameninţările hibride, pentru a da doar câteva exemple.
Un alt subiect important susţinut de România a fost introducerea de obiective privind capabilităţile de apărare cibernetică pentru fiecare stat membru, ca parte a planificării de apărare a Alianţei, precum şi includerea apărării cibernetice în pregătirea, exerciţiile şi planificarea operaţională ale NATO. Pe linia sa tradiţională de susţinere a cooperării NATO cu partenerii săi – organizaţii internaţionale şi naţiuni – România sprijină dezvoltarea cooperării în domeniu cu UE şi a dialogului de lucru cu ONU, OSCE sau organizaţii regionale. Un rezultat concret pe această linie este recenta semnare, la 10 februarie a.c., a unui document tehnic de cooperare între Capabilitatea NATO de Reacţie la Incidentele Cibernetice (NCIRC/NATO Computer Incidence Response Centre) şi CERT-UE. Documentul asigură cadrul necesar pentru schimbul de informaţii şi de bune practici între cele două structuri, aliată şi europeană, de reacţie rapidă la incidentele cibernetice.

NATO a implementat prima sa politică de

apărare cibernetică în ianuarie 2008, ca urmare

a atacurilor cibernetice împotriva Estoniei.

SPRIJIN PENTRU UCRAINA ÎN DOMENIUL APĂRĂRII CIBERNETICE

Având în vedere deteriorarea situaţiei de securitate din Ucraina – stat vecin ţării noastre, capabilităţile şi expertiza deţinute de România, ca şi deciziile de fond ale NATO privind susţinerea Ucrainei, ţara noastră a decis să participe – în baza unei hotărâri a CSAT – în calitate de naţiune-lider la Fondul de Sprijin (Trust Fund) al NATO pentru dezvoltarea capacităţii de apărare cibernetică a Ucrainei, creat prin participarea voluntară a ţărilor aliate. Pe baza solicitărilor ucrainene, fondul vizează dezvoltarea capabilităţilor tehnice strict defensive ale Ucrainei, prin înfiinţarea unui Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică şi securizarea uneia sau mai multor infrastructuri critice ale Ucrainei, precum şi dotarea cu laboratoare de analiză a incidentelor. Totodată, Fondul de Sprijin condus de România are şi o dimensiune de training, atât asociată capabilităţilor tehnice furnizate părţii ucrainene (hardware şi software), cât şi separat, în funcţie de solicitările ucrainene şi de contribuţiile disponibile.
România contribuie cu 500.000 de euro la acest fond care până în prezent a colectat peste un milion de euro de la 8 state contribuitoare. Instituţia română coordonatoare a implementării acestui fond este Serviciul Român de Informaţii, în calitatea sa de autoritate naţională în domeniul cyberintelligence.
În plus, România a contribuit la sprijinirea conceptuală de Alianţa Nord-Atlantică a creării cadrului legal pentru sistemul naţional ucrainean de apărare cibernetică, respectiv legea şi strategia din domeniul securităţii cibernetice.

320 – Media lunară a incidentelor care au avut loc în 2015,

la nivelul NATO, înregistrându-se o creștere a 20 % față de 2014

ROL PRIMORDIAL ÎN CYBER COALITION

O direcţie aparte în care România şi-a reafirmat expertiza la nivelul Alianţei Nord-Atlantice, în acest domeniu extrem de actual, a constat în contribuţii la crearea de platforme specifice şi participarea activă la exerciţii NATO din domeniul apărării cibernetice, precum Cyber Coalition, care este organizat în toamna fiecărui an. România a participat activ la fiecare ediţie a acestui exerciţiu. În 2014 şi 2015 s-a implicat în mod deosebit chiar în pregătirea sa, printr-o echipă de experţi ai SRI care a creat unul dintre scenariile cadru şi mediul virtual în care s-a desfăşurat exerciţiul. Am avut ocazia să observ personal, prin prezenţa mea la aceste exerciţii, manieră extrem de profesionistă în care primul scenariu de exerciţiu a fost prezentat secretarului general NATO chiar de reprezentatul echipei României, care l-a şi pregătit. În mod particular, ediţia din noiembrie 2015, s-a derulat imediat după atentatele de la Paris, din 13 noiembrie, pe fondul preocupării Alianţei faţă de potenţiala legătură dintre terorism şi domeniul cibernetic prin care pot fi afectate de actori cibernetici statali sau non-statali ţinte publice civile sau militare.
Aceste exerciţii vizează, în general, testarea atât a mecanismelor de protecţie centralizată a sistemelor NATO, cât şi procedurile de răspuns în situaţii de criză generate de atacuri cibernetice în cazul unor operaţiuni ale Alianţei.

Cooperarea concretă a experţilor români cu cei din cadrul Alianţei s-a circumscris într-o mare măsură prevederilor Memorandumului de Înţelegere semnat la 18 octombrie 2011 între România (prin intermediul SRI) şi NATO (prin Comitetul NATO de Management al Apărării Cibernetice, i.e. CDMB/Cyber Defence Management Board) al NATO.

18 octombrie 2011. General-maior Dumitru Cocoru (dreapta) semnează la Cartierul Genenal al NATO din Bruxelles, Memorandumul de Înțelegere pentru cooperarea în domeniul securității cibernetice.

Acest document – reflectând prevederile Conceptului Strategic al NATO adoptat de Summit-ul de la Lisabona, din 2010 – stipulează căi pentru amplificarea acestei cooperări, inclusiv prin schimbul de informaţii şi bune practici între părţi, asistenţă în situaţii de criză şi participarea la activităţi comune în sfera apărării cibernetice. În prezent partea română pregăteşte semnarea unui memorandum actualizat. Am ocazia să observ în permanenţă – şi, de asemenea, de foarte multe ori să şi particip la acestea, ca reprezentant al NATO – numărul ridicat la evenimente publice găzduite de România – conferinţe, workshop-uri – pe teme de interes comun sau în cooperare cu structurile NATO, legate de domeniul cibernetic. Astfel, în iunie 2014, SRI a găzduit la Bucureşti, în organizare comună cu Divizia Ameninţări de Securitate Emergente şi Biroul pentru Securitate al NATO, dar cu o participare internaţională amplă, la nivel de experţi şi instituţii specializate, un workshop dedicat studierii incidentelor şi ameninţărilor cibernetice.
De asemenea, pe fondul crizei de securitate din Ucraina şi al amplificării frecvenţei elementelor de război hibrid care se manifestă în plan internaţional, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a găzduit în septembrie 2015 un workshop avansat de cercetare, sub egida Programului NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate, dedicat lecţiilor desprinse din contracararea ameninţărilor hibride în Ucraina, inclusiv la nivelul celor din sfera cibernetică. Această acţiune – la care am şi participat – a reflectat, printre altele, preocuparea de fond a NATO faţă de incidenţa crescută a utilizării elementelor cibernetice în contextul ameninţărilor sau al războiului hibrid.

750 de specialiști în securitate cibernetică din 33 de state au participat la ediția din 2015 a exercițiului Cyber Coalition

DEZVOLTAREA DE CAPABILITĂŢI ŞI INOVAREA ÎN DOMENIUL APĂRĂRII CIBERNETICE

Prin intermediul Centrului Naţional Cyberint, ţara noastră coordonează – în cadrul Proiectului Multinaţional de Dezvoltare a unor Capabilităţi în domeniul apărării cibernetice (MNCD2/Multinaţional Cyber Defence Capability Development) – pachetul de lucru privind „infrastructura pentru colectarea şi corelarea datelor de la senzori multipli distribuiţi”).
Totodată, România participă şi la Proiectul Multinaţional pentru Educaţie şi Pregătirea în Domeniul Apărării Cibernetice (MNCD E&T/Multinaţional Cyber Defence Education and Training). Acest proiect, iniţiat de Portugalia, vizează sprijinirea dezvoltării capabilităţilor naţionale ale aliaţilor de pregătire şi educaţie în domeniul apărării cibernetice. România coordonează unul din programele de lucru (referitor la „Dezvoltarea unei taxonomii comune”).
Am putut, de asemenea, observa în mod direct susţinerea activă de către România a unui alt proiect foarte complex – lansarea Parteneriatului NATO cu Industria în sfera Cibernetică (NICP/NATO Industry Cyber Partnership), destinat să faciliteze crearea unei platforme pentru schimbul de informaţii în domeniul securităţii cibernetice între NATO şi mediile de afaceri şi academice.
În luna mai 2015 a fost inaugurat la Bucureşti, de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională şi CERT-RO, cu sprijin din partea SUA, proiectul pilot al unui centru (hub) de inovare. Transformarea acestui proiect pilot într-un centru de inovare propriu-zis va crea premisele conectării sale la reţeaua aflată în curs de dezvoltare la nivelul NATO şi care urmează să reunească cele mai avansate „incubatoare de inovare” din ţările aliate, împreună cu centrele de inovare din cadrul structurii civile a NATO (NCIA/NATO Communications and Information Agency), respectiv militare (ACT/Allied Command Transformation) ale NATO.”

 

27 Răspunsuri to “Sorin Ducaru in QMagazine”


 1. 1 Luminita Arhire martie 22, 2016 la 9:46 am

  Poate că aspectul derizoriu, inflexibilitatea privirii, bretonul insuportabil afișat ca o filozofie de viață, râsul dezvelind un canin al cărui flash îmi amintește de ”Maestrul și Margareta”, dar nu de surâsul Margaretei, ci de sclipirea pasageră a coroanelor dentare ale profesorului Woland ( Diavolul, ca s-o luăm pe scurtătură) , poate că toate acestea m-au făcut să nu ascult niciodată până la capăt ce anume are de spus Macovei Monica. O consideram doar plicticoasă în discurs, ca orice creatură călăuzită-n viață de o singură idee, și aceea greșită (însă nu la fel de plicticoasă a fost, prieteni, în acțiune, pentru că în acțiune a dovedit că știe să facă mult mai mult rău decât lăsa să se întrevadă bretonul ei de școlăriță fanată).

  Astăzi însă, din întâmplare, ochii mi-au căzut pe un fragment de COMUNICAT semnat de Macovei Monica.

  Un ”comunicat”, la naiba! e o chestie pe care mai întâi o gândești, apoi o scrii, pe urmă o recitești și o corectezi din punct de vedere ortografic, mai strângi o piuliță pe unde trebuie, mai rindeluiești un cuvânt…în fine, treburi de-astea…la sfârșit o dai pac! la HOT NEWS !

  Ei, și după ce le-a înfăptuit dânsa pe toate cele de mai sus, sunteți oare curioși să aflați, prieteni, ce a ieșit? Iată:

  „CSM trebuie să știe, în primul rând, ce înseamnă independența justiției. Iar independența justiției este dreptul oamenilor, al cetățenilor, la o justiție independentă. Independența de politic, de corupție, de orice interes. Independența de orice și se supune numai legii. Independența justiției nu înseamnă ca judecătorul sau procurorul poate să faca orice. Ci e dreptul oamenilor, repet, la o justiție independentă. Nu aveam cum să lezez independența justiției, oamenii au dreptul la o justiție independentă.”

  Zău că nici n-am știut unde s-o încadrez pe Macovei: la umorul voluntar din scheciurile de-altădată sau la umorul sinistru și involuntar marca Bogdan Camelia, din zilele noastre…asta pentru că umorul este ultima etichetă pe care m-aș gândi să o lipesc pe fruntea de sub celebrul breton.

  Dar, dacă mă gândesc mai bine, poate că Macovei este capabilă, totuși, de o formă rudimentară de autoironie. Spun asta pentru că mi-am amintit că în octombrie 2012, a fost subiectul unui PICTORIAL în ”Harper’s Bazaar”, după modelul Margaret Thatcher, Madonna, Jackie Kennedy și Elena Udrea…E un pictorial destul de tare, dar am observat că nici fotografii profesioniști de la ”Harper’s Bazaar” nu sunt chiar atât de cinici, încât să pozeze, fără scrupule, orice li se cere: ca urmare, cea mai tare poză din grupajul lu′ Macovei este aia în care stă cam cu spatele și i se vede doar coafura.

  P.S.Pictorial Macovei după pictorialul Elenei Udrea…iubit mai tinerel cu niște mulți ani, se spune…partid încropit în bucătărie, pe când spăla vasele… venin revărsat valuri-valuri împotriva creatorului său, Băsescu Traian, de neiertat pentru că a preferat-o pe Udrea…imagini fotoshopate la maximum pe bannere , în încercarea de a șterge cel puțin 20 de ani… să vă mai dau și alte exemple despre ce înseamnă și cum se manifestă plenar frustrarea unor femei, supărate pe viața lor lăuntrică mălăiață și trecute de 50 de ani?

 2. 2 Marian Nicolae martie 22, 2016 la 1:49 pm

  It’s Official: Brussels Airport Explosions Were Terror Attack

  11:36 22.03.2016(updated 13:21 22.03.2016)
  http://sputniknews.com/europe/20160322/1036717388/brussels-airport-terrorist-attack.html

  According to an official communique from the Belgian government, the Brussels airport explosions are being considered a terrorist attack.

  At least 10 people were killed and 30 injured in twin explosions at Zaventem airport in Brussels.

  Tuesday’s explosions at the Brussels airport were likely the result of a suicide attack, local VRT broadcaster reported citing official sources.
  Flights scheduled to arrive in Brussels airport had been redirected to Liege and Antwerp, among other regional airports following two explosions in Zaventem, a source in Belgocontrol told Sputnik.

  The security alert has been raised to the top — fourth — level throughout the country following the blasts. Shortly after the airport blasts, explosions were also reported at the Maalbeek and Schuman metro stations in the Brussels city center.
  Belgian intelligence had advance knowledge of plans to carry out terrorist attacks in the country but was unaware of their time or location, the French BFMTV reported Tuesday, citing police sources.

  Meanwhile, medics confirmed at least 10 deaths in two blasts at Brussels Airport in the Zaventem municipality that Belgian media described as a terrorist attack.
  ​The blasts in Brussels come just days after Salah Abdeslam, the mastermind behind the November Paris Attacks, was arrested in Belgium.

 3. 3 Marian Nicolae martie 22, 2016 la 1:57 pm

  Am sa-i parafrazez pe cei care cred ca stiu tot adevarul….(din pacate este adevarat):

  Vreti ADEVARUL….????
  Credeti ca puteti gestiona A D E V A R U L …????

  Iata adevarul:

  Europe is in a State of War – French Prime Minister

  13:26 22.03.2016(updated 14:06 22.03.2016)
  http://sputniknews.com/europe/20160322/1036728649/eu-brussels-blast.html

  The French prime minister has declared that Europe is currently in a state of war.

  France has mobilized additional 1600 police officers, gendarmes to ensure security following the Brussels attacks.

  „Europe is in a state of war. The terror threat remains on the highest level,” Valls said at a government meeting.

  In this image provided by Daniela Schwarzer, smoke is seen at Brussels airport in Brussels, Belgium, after explosions were heard Tuesday, March 22, 2016
  © AP PHOTO/ DANIELA SCHWARZER

  It’s Official: Brussels Airport Explosions Were Terror Attack
  A total of 400 additional police officers will boost security in the greater Paris area, and military patrols will be refocused on public transport sites.
  Earlier France has closed its border with Belgium.

  Belgian intelligence had advance knowledge of plans to carry out terrorist attacks in the country but was unaware of their time or location, the French BFMTV reported Tuesday, citing police sources.
  ​The blasts in Brussels come just days after Salah Abdeslam, the mastermind behind the November Paris Attacks, was arrested in Belgium.
  At least 15 people have been killed in the Metro terror attacks in Brussels, according to Belgian broadcaster RTBF.
  Ten more people have been reportedly injured.

  Din moment ce ne-am lamurit ca Europa chiar este, se afla si se gaseste…in stare de razboi, mai ramane sa aflam impotriva cui…..

  Contrar opiniilor vehiculate pe ici si pe colo….Europa NU este in razboi impotriva Federatiei Ruse sau a Chinei…….

  Mai cautam, sa vedem cine se gaseste la radacina acestui rau…….

 4. 4 papasha martie 22, 2016 la 2:35 pm

  Sorine , esti bun , dar , iti mai trebuie profunzime , ia exemplu de la mutu’ :

  ” D a c ă s e c o n f i r m ă i p o t e z a u n u i a t e n t a t ( WHAAAAAT ? ), e s t e u n e v e n i m e n t c a r e a r a t ă c ă t e r o r i s m u l n u a p l e c a t d i n i n i m a E u r o p e i ( EXTRAORDINAR ! ). S u n t e m e x t r e m d e i n g r i j o r a ţ i „.

  Asta m-a lasat fara aer . M-am udat tot .

  Si mutti merkelizda-comsomol ne-aduce in Europa , si ne baga pe gat , inca 1 milion de arabetzi , iubitori de crestinatate ! Slava Domnului ca exista Schengen , iar noi nu suntem prin haznaua lor elitizda .

  Danke shon Papagei aufgeblasenen Pumpe !

 5. 5 Doru Coarna martie 22, 2016 la 3:35 pm

  @ ZeV,

  in vremea aia beam apa de la robinet fara probleme… Pune tu apa intr-o sticla si sa-mi spui in cat timp se altereaza! Intelegi ce bem? Ozon! Ozonul este un gaz otravitor, cu el se omoara microorganismele din apa plata… iar idiotii il aspira pe inaltimile montane…

  Doi, mai toate legumele si fructele sunt iradiate ca sa reziste pe raft, adica sunt omorate!

  Faina comercializata este deja blagoslovita cu emulsificatori, agenti de crestere si afanatori plus tot felul de alte adaosuri comerciale, inclusiv rumegus… Ca sa te convingi, fa un aluat din faina, apa, sare, dar fara drojdie, si sa vezi ca va creste si asa! Astea pe langa chimicalele din sol… De ce? Este faina pt patiserie caa sa fie mai scumpa, nu pt panificatie, painea trebuie s-o cumperi, intelegi? Basca drojdia turceasca…

  Despre carne nu mai vorbesc, nu mai seamana nici la gust… Defapt toate stau bine la capitolul aspect, dar in rest sunt otravuri, desi par a respecta niste limite impuse…

  Sarea este toata iodata, asa ca lumea transpira la greu in somn fara sa stie de ce, iar doctorii ii trateaza de glande dupa analize veroase… si oricum nu provine din salina ci este de sinteza! Cate una chiar miroase a clor, probabl cand gresesc combinatele clorosodice… Iodul a fost bine intentionat, avea sens atunci, dar acum ar trebui admisa si sarea neiodata, a trecut destul si incep a se vedea efecte…

  Laptele nu mai are legatura cu vaca, defapt azi putina lume ar mai putea consuma lapte de la vaca, pare prea gras iar vaca insasi este un altceva hranit cu ciudatenii… Daca da peste 3 l de lapte pe zi, este cam modificata… Branza si iaurtul sunt si mai trucate…

  Despre zahar si ulei nici nu are sens sa mai… Cand eram prichindel, la tenis la Steaua, antrenorul Gogu Viziru ne aducea o galeata cu sferturi de lamaie inecate in zahar… Ia incearca azi o lamaie turceasca si niste zahar, sa vezi ulcer… Cand se antrena Nastase, il urmaream si imi dadea o moneda de un leu ca sa-i cumpar un suc, era 75 de bani rece, iar de 25 de bani ii luam o lama de napolitana pe care mi-o oferea intotdeauna mie… plus glume cu carul…

  La toate astea astea, normal ca multi vor sari ca arsi, dar am mai spus-o, omenirea va dispare otravita dar cremvurstii vor ramane intacti in vitrine, asa ca sa stea linistiti caci afacerea dainuie…

  Pana azi au ramas neatinse oaia si capra, macroul, heringul si codul, atat! Primele pt ca nu admit hormonii, iar ultimele pt ca nu admit captivitatea. Mai poti spera cu mamaliga, daca ai porumb si o moara si niste sare de la bulgari… Noi cu saline, noi fara sare… Noi cu petrol, noi cu cea mai scumpa benzina, noi cu gaze, noi le cumparam…

  Neocomunismul este mai destructiv decat a fost comunismul de constructiv, ca sa fim sinceri pe de-a intregul… Adevarul insa e si mai grav, asa este cam peste tot, lacomia pt profit distruge tot, si oamenii si planeta… Poate ca ar trebui sa ne gandim serios sa ridicam un monument banului, ca sa ramana ceva dupa noi… dar va ramane oricum, planeta stearpa…

 6. 6 ZeV martie 22, 2016 la 3:41 pm

  Securitate cibernetica ?
  Dupa cum se vede, prioritate are securitatea (fizica) a cetateanului european.
  In aceste momente, mi se pare mai important ca toata aceasta ,,intelighentie” dedicata virtualului sa scoata capul la lumina si sa gaseasca solutii reale , la problemele reale ale lumii in care incercam sa traim. Pana la urma, atacurile cibernetice sunt tot simple consecinte ale unor stari conflictuale escaladate si devenite tumori maligne, pentru ca nimeni nu a dorit in mod real sa rezolve problemele reale dinspre cauze catre efecte.
  ps
  Se vede limpede cat de bine ,,coopereaza” tarile si institutiile in cadrul UE si NATO, doua organizatii anacronice si birocratice depasite de evenimente.

 7. 7 ZeV martie 22, 2016 la 3:58 pm

  Luminita Arhire

  Ce aveti cu stimabila Monica Macovei ? Mie nu-mi displace aceasta doamna, mai ales, cand se relaxeaza cu doamna Guseth pe malul marii….iata, imi si vin minte versuri din estetica uratului din epopeea argheziana, sau, imi imaginez doua veliere cu toate panzele sus care intrerupe orizontul difuz. Chiar si Picasso ar putea fi tentat sa realizeze o neo-capodopera: ,,Batranul gogosar si Marea”.
  Pana la urma o femeie poate sa inspire un om in toate sensurile posibile: Il si inalta, il si coboara…
  ps
  ,,Iar independența justiției este dreptul oamenilor, al cetățenilor, la o justiție independentă. ”

  Nu-mi dau seama cine sunt oamenii care au drepturi, in acceptiunea fostei ,,mise”. (Z)

 8. 8 Adrian B. martie 22, 2016 la 4:48 pm

  @ luminita arhire

  D-ul Cristi Borcea , daca era mai vizionar 🙂 , trebuia sa-si exhibe sexualitatea cu individe gen Monica Macovei . Ar fi fost mai bine pentru toata lumea …

 9. 9 Adrian B. martie 22, 2016 la 5:42 pm

  In urma cu cca. 2 ani , profesorul Filipas mi-a multumit ca am postat aceste melodii sarbesti . Erau melodiile sale preferate si ii reaminteau de anii petrecuti la Timisoara . Sper sa le auda de acolo de unde este …

  Neda Ukraden – Zora Je

  Magazin – Ti si zelja mog zivota

  Magazin – Put putujem

 10. 10 papasha martie 22, 2016 la 6:39 pm

  Ce declaratie nefericita , de retardat , facuta de papagalul de prim ministru belgian , care a declarat EXACT CE VOR SA AUDA ARABETII TERORISTI :

  DE CE NE-A FOST FRICA , N-AM SCAPAT !

  DEMISIA BAI DELICATULE !

  Ce tara-i asta , in care politia si serviciile nu intra in ghetouri , ca sa nu-i supere pe arabeti , si in care daca n-ar fi sediile CE , NATO si alte comitete si comitzii , azi ar fi fost vreo 4-5 tari mai mici ? Asta este si explicatia pt. care toti arabetii de teroristi si-au facut cuiburile acolo , ca-i sat fara caini !

  Din pacate , mor oameni nevinovati degeaba !

 11. 11 Fragmentarium Politic martie 22, 2016 la 6:50 pm

  Atacuri teroriste la Bruxelles: Lupta civilizatiei cu barbaria trebuie dusa pana la capat

  Freud s-a inselat profund, ca si in multe dintre productiile sale speculativ-psihanalitice, cand i-a agatat lumii nedreapta si incalificabila eticheta de “ fragila pojghita a civilizatiei”, cand, de fapt, trebuia sa o ataseze unui tribalism instinctual, rezidual istoric, ascuns sub pulpana multiculturalismului, care paraziteaza civilizatia, o realitate covarsitoare, aproape globala. Nu civilizatia este o pojghita, ci barbaria este o ramasita.

  Sunt de acord cu critica exaltarii, sper ca am inteles bine, cu respingerea afirmatiei potrivit careia “civilizatia ori este umanista, ori nu este”, o idée pe care daca vom incerca sa o decriptam nu vom da decat peste vacuitate si fatuitate. Civilizatia s-a nascut din lupta cu barbaria, lupta care, din cate am vazut din barbariile de la Paris, Ankara, Bruxelles si din lume, trebuie dusa pana la capat. Desigur, cu mijloace legale, de contracarare si prevenire. Razboiul antiterorist trebuie sa fie si un razboi preventiv. Nu numai reactiv. Civilizatia ori este ferma, ori dispare.

  http://www.contributors.ro/global-europa/barbarie-versus-civilizatie-bruxelles-22-martie-206/

 12. 12 Ghita Bizonu' martie 22, 2016 la 7:01 pm

  Briucsel,, capitala ERRORpei 9sau ORRORpei?) .. Unii ica strjgau „inde este armata?”

  Oare sunt singurul car4e isi aduce aminte de anii de plumb? Italicus, gara din Bolonia?
  Sau singurul care a auzit de asa ceva ?!

  Ca motive ar fi ….

 13. 15 Fragmentarium Politic martie 22, 2016 la 11:53 pm

  Misterul vestelor cu explozibili nedetonate: Au facut parte dintr-un scenariu de manipulare a sinucigasilor, printr-o poza de familie cu falsi sinucigasi?

  O vesta cu explozibil nedetonata, despre care se crede ca a apartinut unui al treilea terorist al atentatelor de marti dimineata de pe aeroportul international din Bruxelles, a fost descoperita pe aeroport. Intr-o fotografie cu autorii prezumtivi, surprinsa de camerele de supraveghere, apar trei bărbați împingând cărucioare cu bagaje. Doi indivizi, îmbrăcați în negru, ar fi fost atentatorii kamikaze. Al treilea, in costum alb, care își ascunde fața, ar fi fugit, fiind căutat activ de poliție.

  În imagine se vede că cei doi bărbați îmbrăcați în negru poartă pe mâna stângă câte o mănușă. Conform unor surse, mănușile le-ar fi permis să ascundă declanșatorul unei bombe sau centuri explozive. De aici, incep intrebarile. De ce barbatii care s-au aruncat in aer erau in negru, iar cel care si-a abandonat centura si a fugit, in alb? De ce acest scenariu a fost si la Paris, in atentatele din 13 noiembrie, cand Salah Abdeslam a renuntat sa se arunce in aer si si-a aruncat centura intr-un tomberon cu gunoi? E o coincidenta ca in momentul arestarii, de vineri, Salah era imbracat tot in costum deschis la culoare?

  Intr-o analiza a The Guardian, autorul foloseste multe nuante psihologice pentru a afla daca exista vreo legatura, si de ce natura, intre arestarea lui Salah Abdeslam, din 18 martie, si atacurile teroriste din Bruxelles, de la aeroport si metrou, din 22 martie. Prezumtia jurnalistului, ca dupa ce a fugit din Paris si pana cand a fost arestat la Bruxelles, Salah ar fi fost ajutat de numeroase persoane, care la randul lor s-ar putea radicaliza, este extrem de putin probabila, avand in vedere ca acesta a fost prins la pont, dar cheia psihologica merita a fi retinuta.

  In primul rand, este limpede ca individul imbracat in alb, care-i insotea pe cei doi in negru, stia précis ca nu se va arunca si el in aer, din moment ce si-a dus mainile la fata, sa nu fie recunoscut. Ceilalti doi, in negru, nu aveau niciun interes sa schiteze acelasi gest, nu le-ar fi folosit la nimic, stiind bine ca urmau sa moara. Totusi, de ce si al treilea a avut o vesta cu explozibil, de care avea sa se descotorosească? Nu cumva pentru poza de familie de sinucigasi, pentru a arata celorlalti doi ca va muri si el, ca vor fi, impreuna, “trei martiri”? Si pentru ca nu a facut-o, si oricum stia ca nu o va face, nu i-a manipulat, servindu-le o poza mincinoasa? Nu a fost cel de-al treilea un supervisor al atentatului sinucigas, deghizat intr-un fals sinucigas, un “corupator”, cum ii numeste Al-Azhar, cea mai prestigioasa institutie a islamului sunit, pe cei care-i manipuleaza pe cei mai saraci cu duhul, carora le spala creierele si toarna in ele fanatismul “comiterii crimelor lor abjecte impotriva nevinovatilor”?

  Daca adevaratii musulmani si-au dat seama ca la mijloc exista o mare minciuna si o mare manipulare pentru a recruta musulmani sa comita atentate si sa loveasca in felul acesta in religia musulmana, atunci nu este de mirare ca informatia ca Salah a iesit din ascunzatoare a ajuns imediat la serviciile de informatii. Cum a iesit, l-au si inhatat.

 14. 16 Radu Humor martie 23, 2016 la 12:19 am

  Gura lumii ( încă ?!) slobodă :
  „Cand au luat foc amaratii aia de la Colectiv, Ponta si-a dat demisia in urma presiunilor interne si a celor externe care ca niste mari invatati si mari sfetnici stie tot ai Europei, ne sugerau amenintand ca este imperuos necesar ca Guvernul Ponta sa-si ia talpasita> Apoi ca sa vedeti cat de prosti si manipulati sunteti, la Paris au avut loc atentatele de la Charlie Hebdo, nu si-a dat nimeni demisia. Apoi au loc iar, atentatele de la Paris asupra cafenelelor si magazinelor, soldate cu 130 morti. Nu si-a dat demisia nimeni, chiar daca conducerea Frantei pupau in coor, multiculturalismul musulman, si sustineau vehement invazia orcilor musulmani . Astazi, au loc atentate in Belgia, tara satanista unde toti liderii vanduti sufleteste , fac si desfac din scaunele lor daruite in Turnul Babel. Nimeni nu si-a dat demisia. Nici presedintele CE, nici Baba Merkel, sustinatoare acestui scenariu dictat si impus din umbra de a impanzi Europa cu orci criminali pentru treaba aceasta. Acum aveti raspunsul adevar- adevarat:
  PENTRU ASTA I-AU ADUS AICI. Pentru ce ati vazut la Bruxelles, pentru asta i-au adus aici, pentru a face ce au facut, in toate capitalele si orasele mari ale Europei. De ce? Pentru a semana teroare, pentru ca oamenii sa nu-si mai afiseze credinta crestina de teama sa nu i se puna o bomba in casa sau sa fie decapitati, pentru ca vezi Doamne au fost ofensate „comunitatile” musulmane de orci criminali. Si astfel prin teroare se impune minimalizarea Crestinismului, pana la interzicerea lui prin lege. Si bineinteles ca in paralel cu aceasta ei au pregatite alte legi pentru a fi implementate si le trebuie cauza: TERORISMUL, pentru a ingradi 100% libertatile noastre care au mai ramas.”
  P.S.
  După interzicerea carnei de porc în cantinele din Germania, pentru a nu-i leza, sau insulta în vreun fel pe musulmani, s-ar putea interzice foarte bine şi creştinismul, care-i insultă, nu-i aşa, şi mai mult pe oaspeţii luui frau Merkel ! ! 😉

 15. 17 Radu Humor martie 23, 2016 la 12:26 am

  Pe unii-i duce gândul mai departe…
  „V-ati intrebat de ce ISIS NU a atacat Israelul pana in prezent? Spunea un terrorist ISIS ca „e mai bine sa ucizi un siit decat un evreu”. Au mai fost declaratii ca ISIS inseamna „Israel Secret Intelligence Service”

  Rudy Giuliani: ISIS este creatia lui Barack Obama

 16. 18 T-Rex martie 23, 2016 la 12:33 am

  Poate ca de sus lucrurile se vad inca roz. De jos insa, se vede Propaganda: „suntem uniti”, „nu ne lasam infricosati”, „vom birui”, lozinci aruncate „pe piata” dupa fiecare act terorist etc etc. Sunt 10 milioane musulmani in UE deja. Au mai venit doua milioane anul asta, sau pe acolo, multi expeti in razboi urban. In final nici nu va mai fi nevoie de atentate. Rata lor de natalitate este de cel putin doua ori mai mare ca a bastinasilor. In citeva generatii vor fi majoritari, si vor lua democratic puterea de la pieile albe. Daca europenii „luminati”, aia de la Vest, nu se trezesc rapid, probabil UE se va destrama in Califatul Vestic, si Gubernia Estica a Rusiei. Cu blessingul americanilor, care par ca se vor izola in „nation building” pentru urmatorii 100 de ani.

  Elita trans-pacifica este slaba.Toate aceste structuri costisitoare sunt incapabile sa isi protejeze cetatenii. Citi cetateni europeni trebuie sa mai moara ca „elitele” sa faca ceva concret, in afara de declaratii si lacrimi? Si-a dat demisa vreun responsabil cu securitatea? Ori eu cred ca trebuie sa isi dea demisia toti cei cu rol conducator in materie de securitate a zonei trans-atlantice. Dupa doua atentate majore, incapacitatea acestor factori de decizie s-a relevat singura.

  Referitor la NATO si entuziasmul unora. Daca Trump iese Presedinte, s-ar putea sa raminem cu batutul din palme la „Festivalul NATO”. Trump nu vrea sa mai finanteze NATO ca sa apere Ucraina. In viziunea lui de businesmen pragmatic, considera ca SUA nu trebuie sa declanseze un razboi cu Rusia, mai ales cind SUA sunt azi un actor mult mai „sarac”. Trump nu cred ca va mai finanta proiectele militare in Europa de Est, si va prefera sa se inteleaga cu Rusia. Unii vor spune ca e populist, anti-sistem. Poate, insa discursul sau despre rolul si capacitatea SUA de azi reflecta niste realitati amare.

  „Ukraine is a country that affects us far less than it affects other countries in NATO, and yet we’re doing all of the lifting,” Trump said. „They’re not doing anything. And I say: ‘Why is it that Germany’s not dealing with NATO on Ukraine? Why is it that other countries that are in the vicinity of Ukraine, why aren’t they dealing? Why are we always the one that’s leading, potentially the third world war with Russia.’

  Trump said that U.S. involvement in NATO may need to be significantly diminished in the coming years, breaking with nearly seven decades of consensus in Washington. „We certainly can’t afford to do this anymore,” Trump said, adding later, „NATO is costing us a fortune, and yes, we’re protecting Europe with NATO, but we’re spending a lot of money.””

  https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/03/21/donald-trump-reveals-foreign-policy-team-in-meeting-with-the-washington-post/

 17. 19 Adrian B. martie 23, 2016 la 1:49 am

  Ford CEO : We buy every competitor’s car , tear them down , and rebuild them to see how they work

  http://www.businessinsider.com/ford-ceo-we-tear-down-vehicles-2016-3

 18. 20 liviu bejan martie 23, 2016 la 8:15 am

  Da, un articol foarte interesant. Mai intai, felicitari dlui Ducaru pentru pozitia ocupata, sectorul pe care il conduce fiind unul de importanta majora. Si inca avem de-a face, zic eu, cu unele retineri ale agresorilor informatici, dealtfel si vedem faptul ca dl Ducaru nu pomeneste de bestia neagra a apararii informatice si anume sistemele industriale. Aici, cu exceptia certitudinii privind aparitia, cu cativa ani in urma, a primului (?) virus informatic scris pentru sisteme industriale si a unor zvonuri privind faptul ca, intr-o perioada de conflict cu SUA, sisteme de proces din obiective industriale libiene si-au incetat sau si-au modificat functionarea, in urma unei comenzi externe, pare a nu se intampla mare lucru. Doresc succes dlui Ducaru in activitate ca si Romaniei in a mentine ledership-ul pe aceasta directie foarte importanta de securitate publica.

 19. 21 ZeV martie 23, 2016 la 9:38 am

  Doru Coarna
  martie 22, 2016 la 3:35 pm

  Nu am cum sa te contrazic.
  Dar toate acestea se intampla cu un scop….pe drumul cu sens unic catre globalismul luminos, mai trebuie sa facem si sacrificii. Suntem, oricum, prea multi si prea vulnerabili.
  ps
  Iata de ce sunt primiti migranti in masa: astia sunt mai rezistenti la boli si toxine. (Z)

 20. 22 Cris martie 23, 2016 la 10:05 am

  Ca orice „cucerire” tehnico-științifică, internetul are o față bună și una rea.
  Dacă el face mult bine, face și mult rău.
  Există o permanentă luptă între cei care vor să accentueze partea bună, și cei care vor să accentueze partea rea.

 21. 24 Pali martie 23, 2016 la 11:18 am

  Domnule Ducaru,…prea lunga „prezentarea” si oarecum inutila pentru cetateanul de rand…poate ne spuneti ceva interesant despre cine si de ce are un interes major in a lasa „migrantii” in Europa crestina !Securitatea cibernetica in Romania,tara in care dupa ultimele date peste opt milioane de cetateni se zvarcolesc in cea mai crunta saracie,unde inca peste cinci sute de localitati nu sunt racordate la curentul electric prea putin conteaza ! Ce faceti pe acolo pentru securitatea fizica a cetatenilor din UE de exemplu?Nu luati niste masuri acolo…la chermezele udate din belsug cu Vodca Beluga ? Poate ne intereseaza mai mult cum de nu-i opreste nimeni pe noii cotropitori ??? O sa ajungem si noi in curand sa demontam crucile de pe bisericile noastre ( vezi ex. Norvegia ) ca sa nu deranjeze pe saracii migranti,pasnici,dornici de munca si convietuire pasnica…asa cum se vede…

  ,…ma rog…poate NATO nu vede…are jaluzelele trase,..chiar la sediul lor de la Bruxelles sau sunteti ocupati cu securizarea casutelor voastre de e-mail !Oricum,…este si acesta un lucru bun avand in vedere ce a patit Baconsky cu M Vulpe si Powell cu C Cretu !

 22. 25 T-Rex martie 23, 2016 la 1:32 pm

  Ma tem ca aceste atentate nu se vor opri pentru ca politicienii nu au actionat la timp. Nu exista solutii pe termen scurt.

  Solutiile nu pot fi simple. Institutiile de securitate ar trebui sa ii identifice si izoleze pe toti cei care au exprimat opinii radicale in public. Exista liste. Cei periculosi ar trebui expulzati. Cei vulnerabil la a deveni un pericol trebuiesc izolati si tratati.

  In ce ii priveste pe refugiati: odata ce se cade la un acord de pace, toti trebuie sa se reintoarca sa isi reconstruiasca tara/tarile de unde provin.

  NATO insa a cazut examenul, impreuna cu alte agentii si conducatori. Nu suntem picati de pe Luna sa nu vedem cum NATO a accelerat instabilitatile si miscarile fundamentaliste, fie direct, fie prin terti. NATO a transformat un pericol extern intr-unul intern, nu de unul singur, „ajutat” si de incapacitatea elitelor politice de a conduce UE si tari individuale din UE. Aici ma refer la tot complexul de integrare a unor minoritati semnificative.

 23. 26 T-Rex martie 23, 2016 la 2:18 pm

  Putin si Lavrov au lansat in public mesaje de colaborare cu UE si SUA pentru combaterea terorismului. Indiferent de emotiile cu Crimea si Ucraina, sau atitunile anti-ruse, cred ca liderii SUA si UE ar trebui sa asculte bine aceste mesaje, si sa isi calibreze politicile in mod corespunzator.

  Daca Trump va iesi Presedinte – si are sanse mari, mai ales exploatind situatia de securitate – cred ca se va intelege cu Rusia, lasind UE sa se zbata ca pestele pe uscat, daca nu va sti sa inoate. Iar daca UE nu va ajunge la un consens cu privire la colaborarea cu Rusia impotriva terorismului, SUA si Rusia vor bate palma, pentru ca vor avea nevoie unul de celalalt sa isi asigure securitatea.

  Atentatele astea de la Paris si Bruxelles nu sunt niste cazuri izolate. Toata UE se confrunda cu o situatie de securitate dramatica, si ma mir ca institutiile de securitate statale sau inter-guvernamentale sunt atit de incapabile sa realizeze dimensiunea acestei drame ce erodeaza UE. Aceste atentate au fost un succes pentru teroristi. Au produs o mare trauma, si au dus la pierderi de vieti si economice substantiale. La vremuri exceptionale cred ca trebuiesc luate masuri exceptionale. Cum descurajezi terorismul? La aceasta ora cu masuri dure. Retorica moale despre valori comune si unire nu tin loc de masuri de securitate in acest moment. E nevoie de o viziune comuna si actiune comuna puternica, un raspuns conjugat dur si rapid la adresa celor ce gindesc, ajuta sau comit acte teroriste. Sunt grupuri mari de oameni care ar trebui expulzati, odata ce sunt identificati ca un pericol.

  Apoi trebuie atacata frontal si chestiunea religioasa in UE. Crestinii s-au separat de stat cu multe secole in urma, si bine au facut. Islamismul din cite stiu, se vede parte integranta a statului. Au existat miscari de reforma a islamismului, dar fara succes in acest sens. Moscheele din UE sunt sursa de infestare cu acest virus terorist. UE ar trebui sa se gindeasca sa le inchida pe acelea care se dovedesc a promova fundamentalismul islamist. Si daca e nevoie, inchise toate, si expulzati toti popii islamisti. Sa se converteasca cei care vor sa ramina in Europa la alte religii neviolente, sau sa ramina atei. Daca nu vor sa devina crestini, exista budism, confucianism, si tot felul de alte religii non-violente. Regret ca am ajuns sa spun asta, dar nu vad decit solutii radicale, daca vrem sa nu mai avem victime printre europeni.

 24. 27 Mikael Tincu martie 23, 2016 la 4:22 pm

  @T-Rex Ati spus ‘ Daca Trump iese Presedinte, s-ar putea sa raminem cu batutul din palme la „Festivalul NATO”’.
  Elitele americane au decis de ceva vreme sa se retraga din Europa si Orientul Mijlociu iar ce se intampla astazi in Europa este un fel de ‘ramas bun’ al neoconservatorilor. Trump va iesi presedinte deoarece este cel mai potrivit pentru a oficializa aceasta schimbare.
  Ce se va intampla in Romania? Pactul de cooperare va fi anulat si vor urma schimbari de mentalitate si prioritati in CSAT.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: