Eminescu si „Rosii”

Astăzi aniversăm ziua de nastere a lui Mihai Eminescu dar si Ziua Culturii nationale. M-am găndit ca, profitând de această ocazie, să ni-l reamintim nu doar pe POETUL DE GENIU, Mihai Eminescu, ci si pe EDITORIALISTUL EXCEPTIONAL, Mihai Eminescu. In acest scop, am selectat câteva fragmente din articolele scrise de Eminescu și apărute în „Timpul”, în perioada 1880-1881:

„Civilizația adevĕrată a unuĭ popor consistă, nu in adoptarea cu deridicata de legĭ, forme, instituțiĭ, etichete, haine streine. Ea consistă in desvoltarea naturală, organică a propriilor puterĭ, a propriilor facultățĭ ale sale. Nu există o civilizație umană generală, accesibilă tuturor oamenilor in acelașĭ grad și in acelașĭ chip, și fie care popor îșĭ are civilizația sa proprie, de și in ea intră o mulțime de elemente, comune și altor popoare.

Există decĭ o civilizație franceză, una engleză, una germană, una italiană. Nu există insă o civilizație română, și dacă sunt inceputuri, ele sunt cu totul individuale și n’aŭ aface nimic cu desvoltarea generală a lucrurilor.” (Fragment din articolul „Semi-barbaria”)

 

„De când datează esportul nostru de grâne, de atunci importul de fraze. S’ar putea zice că România a preschimbat păturile adâncĭ și bine-cuvîntate de Dumnezeu ale țărîneĭ sale pe vorbe deșerte, pe teoriĭ de gazetă, pe subțirĭ apucăturĭ advocățeștĭ s.a.m.d., căcĭ spiritele cele bune, ce maĭ sunt in viață, le datorim uneĭ epoce cu mult anterioare celeĭ actuale.”  (Fragment din articolul „Partidul constitutional”)

 

„Atâtea programe aŭ apărut in țară la noĭ de patru-spre-zece anĭ in coace, emanate ba de la guverne provizoriĭ, ba de la partizĭ, ba de la parsonalitățĭ politice izolate și atâtea decepțiunĭ amare aŭ urmat tuturora, in cât orĭ-ce om cu bun simț trebuie să invingă un sentiment de sfială când incearcă a recuceri pentru cuvîntul «program» ințelesul luĭ adevĕrat de serie de principiĭ mărturisite, impărtășite sincer de miĭ de cetățenĭ, realizabile…

Căcĭ cine zice „progres” nu’l poate admite de cât cu legile luĭ naturale, cu continuitatea luĭ treptată. A înbătrîni in mod artificial pe un copil, a resădi plante fără rădăcină pentru a avea grădina gata in douĕ ceasurĭ, nu e progres ci devastare. … adevĕratul progres nu se poate opera de cât conservând pe de o parte, adăogând pe de alta: o vie legătură intre present și viitor, nu insă o serie de săriturĭ fără orânduială. Deci progresul adevĕrat fiind o legătură naturală intre trecut și viitor, se inspiră din tradițiunile trecutuluĭ, inlătură insă inovațiunile improvizate și aventurile hazardoase.

Golul nostru intelectual, setos de civilizație, a primit fără control, fără căntărire ideĭ și bune și rele, și potrivite și nepotrivite, ba națiunea intreagă, cu prea puține escepțiĭ, nu vedea că nici o dată o vorbă nu poate inlocui o realitate, că nicĭ o-dată fraza cultureĭ nu e echivalentă cu munca reală a inteligențiĭ și maĭ ales cu intărirea proprieĭ judecățĭ, care e cultura adevĕrată, că nicĭ o dată fraza libertățiĭ nu e echivalentă cu libertatea adevĕrată, care e facultatea de a dispune de sine ĕnsușĭ prin muncă și prin capitalizarea munceĭ. Nu o utopie, o mie de utopiĭ populaŭ capetele generațieĭ trecute, care-și inchipuia libertatea fără muncă, cultura fără invĕțătură, organizația modernă fără o desvoltare economică analogică. O serie de fraze ieftene, copiate de gazete streine, din scriitorĭ de a doua mână, din discursurile unor politicĭtrăiți și crescuți in alte țĕrĭ, a inlocuit și inlocuește âncă in mare parte silința de-a invĕța singurĭ; raționamente strĕine, rĕsărite din alte stărĭ de lucrurĭ inlocuiesc exercițiul proprieĭ judecățĭ.”  (Fragment din articolul „Despre program”, articol publicat la 17 febr. 1880)

 

„S’ar putea proba, asemenea cu acte autentice, că nicĭ când ROSII (subl.n) n’aŭ venit la putere prin propriele lor forțe, ci tot-de-auna sub o firmă străină. Odată era Krețulescu, altă dată M. Epureanu, tot-de-auna insă eĭ s’aŭ introdussub auspiciile și protecția unuĭ om de Stat strĕin de partidul lor, pentru a’l inlătura maĭ pe urmă, a disolva adunările cărora își datoraŭ venirea la putere și a alege, cu toate mijloacele nelegitime, altele, din partea cărora să fie sigurĭ, stăpâni absoluțĭ, necontrolațĭ de nimenea.” (Fragment din articolul „Partidul Roșu”)

 

„Patriotismul… nu este iubirea țĕreneĭ, ci iubirea trecutuluĭ. Fără cultul trecutuluĭ nu esistă iubire de țară.”  (Fragment din articolul „Reacțiunea”)

 

„Nițăcă franțuzească invĕțată de la vr’un coiffeur saŭ de la vr’o guvernantă, rătăcită prin Bucureștĭ, cetirea de romanurĭ rele și de scrierĭ beletristice asupra Statului, iată cultura oamenilor ce pretind a voi să discute cu noĭ probleme serioase de Stat și de la carĭ am putea jura, că n’am auzit nicĭ când un contra-argument serios la vr’una din intîmplările noastre.” (Fragment din articolul „Cultura roșilor”)

 

„Acum insă când preocuparea cea mare a Românilor s’a terminat, din fericire, prin intrarea Românieĭ in concertul european, este timpul să ne ocupăm maĭ serios de cestiunile cele grave ce ridică organizarea noastrp din năuntru.” (Fragment din articolul „Program de reforme”)

PS. „Partidul Rosu”, in articolele lui Eminescu nu este PSD (cum ar putea crede unii) ci Partidul National Liberal iar formula „rosii” ii viza pe membrii PNL. Există o veche traditie la romani in schimbarea culorilor, a zonelor politice, a aliantelor si chiar a partidelor. Consecventa este asociată, mai curând, cu lumea animalelor.

 

41 Răspunsuri to “Eminescu si „Rosii””


 1. 1 blogideologic ianuarie 15, 2015 la 1:59 pm

  Mulțumiri!

 2. 2 ZeV ianuarie 15, 2015 la 2:15 pm

  Buna asta cu ,,rosii:…poate ca in fine, nu ne vom mai rusina sa daruim sotiei/iubiei/mamei, etc un trandafir rosu. Sau, poate, trei. 😉

 3. 3 Obisnuit ianuarie 15, 2015 la 4:07 pm

  Erau „Rosii”cand erau liberali-radicali!Guvernand,avand responsabilitatea administrarii tarii,si-au potolit „pornirile””tineretii si au facut:o tara independenta,institutii moderne,relatii externe care sa ne asigure securitatea in conditiile acelor vremi!Biografia lui I.C.Bratianu!

 4. 4 Adrian B. ianuarie 15, 2015 la 4:08 pm

  Sa imi fie cu iertare ! E doar o gluma …

 5. 5 Luminita Arhire ianuarie 15, 2015 la 4:50 pm

  Ca în fiecare an, de ziua de naştere a lui Eminescu, cele mai tari întrebări care se aruncă în spaţiul public sunt : dacă era sau nu era alienat mintal Eminescu în ultima perioadă a vieţii lui; dacă avea sau nu avea o boală venerică; dacă avea sau nu avea o viaţă imorală ; dacă a fost sau nu a fost ucis.
  Eminescu este –a câta oară? – repovestit în amănuntele lui lumeşti, destrămat, disecat, privit la microscopul lui PUBLIC EYE fără cruţare .

  Reporterii ies în stradă şi întreabă gospodinele cu sacoşe pline şi pălăriuţe tricotate dacă ştiu vreun vers din creaţia lui. Surprinzător, gospodinele ştiu. Şi pensionarii porniţi să plătească facturile la lumină reproduc rapid câteva versuri, spre plictiseala reporterului de teren, pentru că reportajul nu mai are nici un haz .

  Cei care nu ştiu nici un vers sunt tinerii şi elevii de liceu , uneori chiar acei elevi aflaţi la lecţia despre Eminescu. Poezia nu mai place nimănui. Iar pe FACEBOOK circulă altfel de cugetări care-i amuţesc de admiraţie, şi care nu le solicită nici un efort de gândire pentru ca să le priceapă .

  Şi totuşi, dincolo de demitizarea mitului , despre Eminescu vorbeşte cel mai bine chiar Eminescu. Aşadar :

  “Stelele-n cer ” – Mihai Eminescu

  Stelele-n cer
  Deasupra mărilor
  Ard depărtărilor,
  Până ce pier.

  Dupa un semn
  Clătind catargele,
  Tremură largele
  Vase de lemn;

  Nişte cetăţi
  Plutind pe marile
  Şi miscătoarele
  Pustietăţi.

  Stol de cocori
  Apucă-ntinsele
  Şi necuprinsele
  Drumuri de nori

  Zboară ce pot
  Şi-a lor întrecere,
  Vecinica trecere –
  Asta e tot…

  Floare de crâng,
  Astfel vieţile
  Şi tinereţile
  Trec şi se stâng.

  Orice noroc
  Şi-ntinde-aripele,
  Gonit de clipele
  Stării pe loc.

  Până nu mor
  Pleacă-te, îngere,
  La trista-mi plângere
  Plină de-amor.

  Nu e păcat
  Ca sa se lepede
  Clipa cea repede
  Ce ni s-a dat?

 6. 6 Ag Anisoara ianuarie 15, 2015 la 5:29 pm

  Imi place sa citesc articolele dvs. D-le Nastase, nu créd ça o sa ma satur vreodata. Azi, la comentarii, am descoperit-o pe ,,Luminita Arghir,, al carei comentariu mi-à placut f mult ( mai ales ça am descoperit o poezie pe care nu o stiam). Ma bucura sa descopar OAMENI. Multumesc!

 7. 7 Luminita Arhire ianuarie 15, 2015 la 5:53 pm

  @Vsile, vsile…vezi că se poate ? Mai puţine greşeli de ortografie, da, se vede , te-ai străduit ! Ai observat că mai există în limba română scrisă şi cratima şi apostroful, care nu muşcă, sunt gata domesticite şi pot fi utilizate din când în când fără mari riscuri, poate că ai fost chiar surprins să constaţi cât de docil se lasă prinse în fraze dacă le scarpini puţin !
  Ai evoluat surprinzător faţă de postările mai vechi. Ai învăţat chiar şi cum mă cheamă şi ai folosit în premieră majuscula pentru a-mi scrie numele , scris -ce-i drept – cu o oarecare aproximaţie, din pricina faptului că nu foloseşti diacritice ( asta ţi se iartă, mulţi nu le folosesc şi nu le utilizam nici eu, din comoditate, până acum ceva vreme) . Cât despre faptul că mă consideri inteligentă şi subtilă, este OK, dar dacă intenţia dumitale era să fii ironic, era util să pui nişte semne de exclamare între paranteze, pentru că altfel chiar cred ceilalţi CITOTORI că mă admiri ! ( uite, ăsta de la sfârşit este un semn de exclamare; nici semnul de exclamare nu muşcă şi nu zgârie.)

  Mai ai câteva fixaţii la care ar trebui să renunţi în privinţa mea şi ne-mprietenim :

  Nu sunt pensionară
  Nu sunt ( fostă) profesoară
  Nu sunt ( fostă / actuală / viitoare ) comunistă
  Nu sunt pro-islamistă
  Nu sunt ( fostă) dirigintă
  Nu sunt CHARLIE( dar asta cred că ştii deja )

  De aici să nu tragi concluzia că mai mult NU SUNT decât SUNT; aş fi dezamăgită, crede-mă.

 8. 8 George Hălărescu ianuarie 15, 2015 la 6:14 pm

  Foarte actual!

 9. 9 Centru ianuarie 15, 2015 la 6:46 pm

  La ce sa ne asteptam in anii 1880 in Muntenia si Moldova ? ( in Ardeal romanii aproape nu existau in ochii administratiei austrice , apoi maghiare )
  Doua principate de abia iesite din feudalism .
  Administratie violenta , autoritara , zero drepturi pentru cetateanul asimilat unei vite , arbitrariu – fanarioti , arnauti , incursiuni ale militiilor turce de peste Dunare – Pasvanoglu , in Moldova razboaiele ruso-turce cu armatele celor doua puteri devastand provincia .
  Industrie zero . Comert zero .
  Forta de ordine locala erau pompierii colonelului Zaganescu si un embrion de armata creata de rusi ( pandurii lui Tudor ) .
  Securitate pentru cetatean , un pic la fel de mult cat a cetateanului din estul Zairului , astazi .
  Asta ca sa vedem ce drum enorm au strabatut Principatele Unite in 50 de ani , pana la primul razboi mondial – nemtii au intrat intr-o tara administrata , cu prefecturi construite , cai ferate , drumuri , comert cu cereale si petrol …
  E simpatic Eminescu dar nu se astepta la o civilizatie egala cu a nemtilor si italienilor , in conditiile de atunci .
  Adevarat , unii in acelasi stadiu ca noi in 1880 ne-au depasit cu mult , cu mult – economic si cultural – Grecia – spirit intreprinzator , popor inteligent ,mandru , demn , protectie britanica dupa al doilea razboi , au scapat tatunilor …

 10. 10 George Ban ianuarie 15, 2015 la 8:16 pm

  Da, Dle Năstase, și Eminescu, la fel ca mulți români inteligenți, știa demult ce trebuie făcut. Ne este foarte ciudă că de sute de ani tot batem pasul pe loc, deși soluțiile se enunță repetat. Eminescu spunea și mai rău (citat din memorie): „Dar românul, vai, sireacul/ Înapoi tot dă ca racul”.
  Pentru a avansa, e nevoie de o masă critică de oameni inteligenți, pe care nici azi nu am atins-o. Proștii ne învăluie!

 11. 11 George Ban ianuarie 15, 2015 la 8:45 pm

  Gruia lui Novac

  Relativ la „plagiatul” lui Victor Ponta
  Apreciez în primul rând răspunsul civilizat și corect gramatical. Mai puțin adresarea la persoana a II -a singular, deși eu am folosit pluralul. Nicio problemă, ne adresăm cum vrei.

  Cum adică „încerc să te aburesc” cu decizia ICCJ? Nu ești de acord cu ea, să fii sănătos, dar ea există, e un fapt real. Ar trebui să opresc discuția aici, dar pentru că opui unei decizii a ICCJ judecata unui elev de clasa a V-a, continui.

  Toate textele incriminate din teza de doctorat sunt știri de presă sau programe de acțiune ale unor instituții, sau programe de conferințe. Ele nu au cum să fie prezentate altfel, așa încât se găsesc identic, în mai multe lucrări, acolo unde autorii vorbesc de ele. Dacă prezint într-o lucrare programul de guvernare din Franta, inseamnă că am plagiat Le Monde? ACESTA este lucrul elementar de înțeles, de către orice persoană DE BUNĂ CREDINȚĂ. Și așa l-au înțeles și judecătorii de la ICCJ.

  Sigur că alte persoane pot face tot felul de jocuri, dar cad în ridicol. Mai ales când, in foamea lor de dreptate nu spun un cuvințel despre gașca Băsescu-Udrea-Macovei-Funeriu și alți ticăloși, care au furat nu rânduri, ci mulți, mulți bani, care erau banii noștri.

  Te salut din mers!

 12. 12 paduchele plesuv ianuarie 15, 2015 la 8:59 pm

  Nu am avut norocul sa am acces la articolele lui Eminescu, in vremea lui Ceausescu, atunci cand s-au publicat in volum, a intervenit si volumul a disparut practic, desi nu teoretic. A trebuit sa ma multumesc cu citirea cate unui articol, cand a mai fost publicat cate unul. Eminescu a fost unul dintre marii conservatori ai timpului sau. Si nu doar unul mare, ci si pasional. Persoana si personalitatea sa au fost proletarizate pentru a trece cu bine prin regimul comunist, iar accentul in opera a fost pus pe poezie; in realitate, publicistica sa este la fel de importanta ca si poezia, daca nu chiar mai importanta. Ca pozitie, el a fost seful unui cotidian national, al cotidianului unui partid de guvernamant: era asadar, cum am spune astazi, in top 25 ai conservatorilor. Ca influenta, el a fost unul dintre cei mai importanti ideologi ai conservatorilor romani.
  A fost o perioada in care national – liberalii romani erau porecliti „rosii”; si pentru ca ei erau stanga politica romaneasca a perioadei; porecla nu era prea meritata.
  Insa mult mai bine decat mine scrie, despre ziaristica lui Eminescu, Nae Ionescu. Iata articolul sau din Cuvantul, 19 iunie 1929:

  ÎNTRE FILOSOFIE ŞI ZIARISTICĂ.

  Există un domeniu al vieţii noastre spirituale în care Eminescu este cu deosebire viu si actual: ziaristica. În aşa măsură, încât aproape toată generaţia tinerilor gazetari români stă sub egida lui.

  Dar dacă trăiesc din moştenirea lui spirituală, gazetarii aceştia au şi un merit: au descoperit, în parte cel puţin, şi în orice caz au popularizat, pe cugetătorul Eminescu. Şi asta nu e puţin.

  Nu e puţin pentru că prin contribuţia gazetarilor cultura românească a fost cruţată de eroare; şi anume de eroarea de a căuta valoarea de gânditor a poetului în versurile sale şi în încercările sale de filosofie sistematică. Adică tocmai acolo unde nu se poate găsi nimic.

  Este o trăsătură proprie inculturii, de a se speria admirativ de filosofia de şcoală şi de „jargonul” filosofic. Aşa ne-am speriat şi noi- generaţia dinaintea noastră- de faptul că Eminescu a studiat filosofia şi a scris „o nuvelă filosofică”- Sărmanul Dionis- o satiră filosofică- Scrisoarea I – şi a încercat să traducă Critica raţiunii pure. De fapt, însă, stadiul evoluţiei lui spirituale nu se angrenează convenabil în lumea abstracţiei pure şi sistematice. De aceea încercările lui filosofice amintite mai sus sunt lipsite şi de consistenţă şi nu au nici un fel de contact cu românismul. Totul are la el, în această privinţă, un iz de şcoală şi încă de şcoală nedisciplinată şi prost făcută.

  Sărmanul Dionis şi Scrisoarea I sunt- pentru un analist ceva mai pătrunzător- o jalnică adunare neconsolată şi neorganizată de reminiscenţe criticiste, hegeliene şi… budiste; în care se pun cap la cap- fără a se suda(aş vrea de altfel să văd cum?)- tot felul de principii disparate.

  Faptul că o structură spirituală aşa de profund românească, cum a fost aceea a lui Eminescu, s-a putut lăsa furată pe drumuri aşa de străine esenţei noastre, ca cele amintite mai sus, e pentru mine o dovadă că cu această activitate, a filosofiei sistematice, poetul nostru nu a avut decât foarte slabe afinităţi elective şi un contact numai periferic

  Unde însă gândirea lui apare întreagă, vie, plină de sevă, e în gazetărie. Acolo totul se încheagă într-un tot organic şi specific românesc. Nu mai avem de-a face cu concepte şi cu abstracţii livreşti, cu reminiscenţe de prin caiete de cursuri rău controlate; ci cu realităţi puternic simţite şi gândite unitar. Nici o legătură, de nici un fel, între minunatele lui articole de gazetă, pulsând de gândire vie, originală, crescând din realitatea sufletească a rasei noastre, şi searbăda însăilare de jargon a lucrărilor lui “filosofice”.

  O să întrebaţi ce filosofie se poate face într-un articol de gazetă? Multă. Eminescu a făcut în orice caz mai multă decât toţi profesorii noştri de filosofie de pe vremea lui. Ciudat este doar faptul că între atâtea instituţii sociologice de la noi, nu s-a găsit nici una care să provoace un studiu sintetic al acestei opere. Mă întreb însă când a avut universitatea noastră contact cu viaţa reală, pentru ca să se gândească şi la această problemă.

 13. 13 ZeV ianuarie 15, 2015 la 9:34 pm

  Presedintele si politicienii mioritici declarau public ca doresc extinderea parteneriatului strategic cu SUA si la/in domeniul economic. Cel mai entuziast este, ca de obicei, libidinosul patriei, ,,Mihaela Dragostea Mea”. 😉
  Ce gluma buna…..asa cum ma asteptam, obraznicatura ,,F..Y…” Victoria Nuland a venti in Romania pentru:
  1. Sa pledeze pentru intarirea statului de drept (a se citi : consolidarea institutiilor aflate in subordinea directa a ambasadei SUA si care nu depind de votul cetatenilor…..nu conteaza daca avem ambasador la Bucuresti, sau, mai probabil, nu. 😉
  2. Sa laude pactul pentru armata ( a se citi: alocarea de fonduri pentru armamentul second hand si munitia expirata ale SUA);
  3. Sa laude redeschiderea sanselor ca legea BIG BROTHER sa fie votata in Parlamentul Romaniei;

  CEVA DESPRE VIZE ? CANCI, VIZE.

  SE AUDE LIBERALILOR ? VOI, CICA, APARATORII DREPTURILOR CETATEANULUI, ATI CONTESTAT ,,BIG BROTHER” LA CC! REZULTATUL ? VETI INGHITI MACAROANA CU GUST DE R……AMERICAN SI VETI SPUNE: ,,VAI, CE GUSTOASTA E” ….. spuse in incheiere, cu un zambet de fericire suprema pana la urechi, ,,amazoana” de la Dimitrie Cantemir (inspirata, probabil, de Udrea Elena Gabriela) Alina Gorghiu, ,,mana dreapta” a stangaciului Klaus Yohannis.
  (Z)

 14. 14 Luminita Arhire ianuarie 15, 2015 la 10:14 pm

  @Mihaela Mihai

  Pentru că este ziua lui Mihai Eminescu, aș vrea să vă povestesc o întâmplare de demult, care, deși este amintirea mea, cred că, în realitate, vă aparține, iar eu îi sunt doar un mesager. La fel cum un poștaș se spune că a dus odată la destinatar o scrisoare cu o întîrziere de 40 de ani.

  Într-un orășel de provincie, un profesor de Limba și literatura română de la sfârșitul anilor ′70 ( fie iertat, căci nu mai este printre noi), având de predat unei clase de liceeni poezia ”Atât de fragedă…” după ce a recitat strofele :

  ” Atât de fragedă, te-asameni
  Cu floarea albă de cireș,
  Și ca un înger dintre oameni
  În calea vieții mele ieși.

  Abia atingi covorul moale,
  Mătasa sună sub picior,
  Și de la creștet până-n poale
  Plutești ca visul de ușor. ”

  …a avut nevoie , pentru copiii care înțelegeau și nu prea înțelegeau poezia, de O IMAGINE. .

  Și-atunci a explicat : ”Făptura aceea era atât de frumoasă… atât de frumoasă…cum să vă spun ca să înțelegeți… era ca Mihaela Mihai … ”

  Aceasta este amintirea mea; mi s-a părut nedrept să nu știți, deși sunt sigură că ați primit și omagii cu mult mai sofisticate de-a lungul timpului.

 15. 15 Centru ianuarie 15, 2015 la 10:21 pm

  Editorial taios al redactorului sef de la Ziarul Financiar : ” domnule Rus , banii inapoi ! Dati inapoi salariul dumneavoastra de ministru pentru cele sase luni in functie . Nu ati facut nimic . Veniti cu declaratii sforaitoare ” ce vom face , cum va fi in 2020 ” dar nimic concret . Pentru ca nu va pricepeti , domnule Rus . Cheltuim zeci de milioane de euro pe studii de fezabilitate pentru proiecte care mor in sertare etc ” .
  Adevarat ca Ziarul Financiar este al trustului MediaPro al lui Sarbu dar este singurul ziar normal , sobru si informat al Romaniei ultimilor ani .
  Vorbim cu totii in pustiu , ca Sfantul Ioan Botezatorul .
  Nu ne asculta nimeni .
  Numai ca cei ce se joaca cu promisiunile neonorate se joaca cu focul – nemultumirea populara creste , nu poti sa-i consideri cretini pe cei o suta de mii de automobilisti pe zi de pe DN 1 la care le promiti autostrada de trei ani , nici pe locuitorii Ardealului de Nord ( Satu Mare , Bihor , Cluj , Salaj , Mures , Bistrita – zona de interes a autostrazii in cauza ) pe care ii tii in priza cu licitatii fara castigator de 8 luni , nici pe locuitorii Craiovei pe care ii ametesti cu autostrada spre Pitesti … Ce sa mai spun de Moldova , complet , dar complet ignorata de marile investitii – se finanteaza ” un studiu de pre-fezabilitate ” Ploiesti – Buzau – Focsani – inca e studiu de pre-fezabilitate …

 16. 16 Radu Humor ianuarie 15, 2015 la 11:00 pm

  Cine nu-şi aduce aminte de Eminescu, măcar în această zi de 15 ianuarie, n-ar merita să cunoască niciodată ce înseamnă geniul uman, dar mai ales faptul că noi ca popor am avut norocul ca el să să ne aparţină. Din ce în ce mai mult, aproape în aceeaşi măsură în care se laudă unii cu alte nume devenite celebre în lume. Spre deosebire de aceia, noi n-o să învăţăm niciodată să ne cunoaştem şi să ne mândrim cu trecutul nostru, mulţumindu-ne cu fără-miturile aruncate de la masa puternicilor vremii ( uneori chiar ai zilei), fără să reuşim să pricepem că (aproape) niciodată ceea ce a folosit în cel mai înalt grad unui popor, nu poate avea aceeaşi valoare pentru ceilalţi !
  De când e lumea, ce-a fost bun pentru unii, n-a fost chiar atât de bun, sau chiar rău, pentru alţii !
  Iar Eminescu, prea se face „vinovat” că şi-a iubit fără de margini neamul, i-a dorit tot binele din lumea asta şi a lăsat cu limbă de moarte, cum s-a dovedit până la urmă, cuvinte cu pereche (rimate), dar mai ales, fără pereche !
  Pe care se tot căznesc unii să le ascundă, sau, dacă vor simţi că e momentul, chiar să le interzică ! :mrgreen:
  Depinde de noi !

 17. 17 Felix Totolici ianuarie 16, 2015 la 2:32 am

  Requiem pentru Presedintele Nicolau

  Nu mi-am permis sa il tutuiesc pe fostul presedinte TVR cat a fost viu, asa ca n-am sa-mi iau libertatea asta nici acum, cand isi asteapta ingropaciunea, groaznic de tacut, in propria lui biblioteca.
  Lucram in TVR cand a fost desemnat PDG al institutiei. Lumea nu stie, cu adevarat, ceea ce s-a infaptuit in Dorobantilor 191 in mandatul sau, asa incat ma vad obligat sa amintesc vreo cateva dintre realizarile perioadei.
  S-a construit un corp-studiouri cu o dotare si compartimentare impresionante, s-a innoit flota auto, s-a modernizat activitatea de montaj si emisie.
  Insa, de departe cea mai importanta realizare a perioadei „Valentin Nicolau PDG” a fost ca ne-am putut face meseria. Toti! Si subsemnatul si Horia Romanescu si Cornel Mihalache si Daniela Zecca-Buzura si Luminita Velciu, Mihai Radulescu, Mihai Constantin, toti, absolut toti! Pana si madam Longin a putut sa-si vada de treaba, pana si banda aia dezgustatoare de securisti in sutane (care, din pacate, e transcendenta managementului de orice fel) a avut parte de un tratament corect din partea Presedintelui Nicolau.
  Cand n-a mai fost sa fie, s-au repezit (mai putin cei mentionati nominal) sa curete tzucalul noului TG-DG (Tudor Giurgiu, director general), uitand cate a facut domnul Nicolau pentru fiecare.
  Asa e viata, astea sunt caracterele….

  As dori sa mentionez o chestiune simpla, dar care poate spune multe despre felul in care Presedintele Nicolau a inteles sa isi faca treaba.
  Se montau termopane pe pasarela care facea legatura intre blocul turn si vechiul corp-studiouri. Mesterii au incetat treaba pentru pauza de masa. La un moment dat, apare de nicaieri domnul Nicolau si incepe sa examineze lucrarea. Nu stiu ce i s-o fi parut, insa a scos o bricheta din buzunar si a inceput sa plimbe flacara pe la imbinari, sa vada cat de bine s-a facut etanseizarea. Poate va pare un fleac, insa mie mi-a dat impresia unui gospodar care are grija de casa lui. Atunci am simtit ca suntem pe mainile cuiva care ia lucrurile in serios.

  Dumnezeu sa il odihneasca in pace!

  Va multumesc pentru rabdarea de a fi citit aceste randuri. Pace tuturor!
  Felix Totolici

 18. 18 blogideologic ianuarie 16, 2015 la 8:16 am

  http://www.nytimes.com/2015/01/12/technology/silicon-valley-turns-its-eye-to-education.html?hpw&rref=technology&action=click&pgtype=Homepage&module=well-region&region=bottom-well&WT.nav=bottom-well&_r=0 „Equity financing” înseamnă finanțarea unei întreprinderi prin participațiune privată, deci înseamnă cumpărarea directă de acțiuni de la firmă, căci firma respectivă nu-i cotată încă pe piața bursieră publică. Acest statut de exemplu îl au companiile tehnice inovative care se nasc acum având de facto numai gradul de germeni de întreprindere (start-ups) din sectorul educațional american. Sigur că pentru ele există și posibilitatea finanțării prin mijlocirea capitalului investițional de risc (venture capital). Constatăm în Silicon Valley un interes extraordinar pentru acest gen de întreprinderi. Însă în majoritatea lor, afacerile incipiente din domeniul educațional prin întreprinderi care folosesc infrastructura TIC (Tehnologia Informației și Comunicării) cea mai nouă încă nu și-au dovedit profitabilitatea sau eficiența. Dar seriozitatea ideologică a Părinților Fondatori ai națiunii americane este încă aici prezentă în stare foarte vie. După cum există și o acumulare imensă de capital investițional în speranță, optimism investit în noile generații ale Americii demografice. Pentru că-i foarte adevărată axioma că America-i o schemă Ponzi demografică. Dar prin întreprinderile din sectorul tehno-educațional se pompează și Calitate intelectuală tehno-productivă în această schemă Ponzi demografică. Investițiile din domeniu au adunat 1,87 miliarde dolari în anul 2014, ceea ce înseamnă o creștere cu 55 de procente față de anul 2013.

 19. 19 blogideologic ianuarie 16, 2015 la 8:59 am

  @Vsile
  Iată și bibliografia cerută de tine la chestiunea prezenței românilor în imperiul Romania la veacul XI după Hristos : Nicolae Iorga, „Histoire des Roumains et de la romanité orientale”, volumul III, „Les fondateurs d’état”, Bucarest, 1937. Dar anti-românismul tău funciar, bine probat de toate contribuțiile tale pe blogul domnului AN, nu va admite aceste adevăruri eterne.

 20. 20 ZeV ianuarie 16, 2015 la 9:09 am

  Completare la ian 15- 9:34 pm

  Spuneam ca unii isi doresc cu ardoare investitiile zeilor transnationalelor americane….eu le dau o sugestie; sa propuna mediului investitional american o afacere reciproc avantajoasa:
  – la 1 milliard de dolari armament american cumparat, vor fi si americanii tentati sa faca o investitie de 100 milioane, intr-o fabrica de mentenanta pentru avioanele si armele americane. Pesupunand, bineinteles, ca F-16
  via-portughez va ateriza intreg. (Z)
  Evident, fabrica va prospera si va da 100-200 locuri de munca pe banii Ministerului Apararii. (Z)

 21. 22 blogideologic ianuarie 16, 2015 la 9:41 am

  O veste foarte bună: Oana Stănciulescu pleacă de la Antena 3. Anti-românismul ei era abia camuflat. Dar Antena 3 să nu renunțe totuși la serviciile profesionistei de televiziune Carmen Avram. Deși emisiunea despre „orașul mișto Soroca” a fost criticată de mine, infuzia de ideologie fiziologică (vezi Cabanis, nu știu de ce noțiunile de ideologie fiziologică nu au fost prezentate în emisiunea despre Constantin Dulcan, ori în emisiunea despre zborurile pe Marte, ori în toate emisiunile despre alimentație!) ar aduce mult bine (chiar și pentru cei aflați la închisoare). A, și să nu uite domnul Mihai Gâdea să pună un accent mult mai mare pe ideologia naționalismului românesc la Antena 3. http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-19111802-oana-stanciulescu-prima-victima-printre-vedetele-antenei-3-libertatea-exprimare-este-bun-cistigat-care-nu-poate-luat-nimanui.htm

 22. 23 blogideologic ianuarie 16, 2015 la 10:05 am

  @paduchele plesuv
  Volumul de Scrieri politice a fost prezent în librării o singură zi. L-am văzut și frunzărit atunci, dar întrucât n-aveam bani prin buzunare, mi-am zis: Las’ că-l iau mâine! A doua zi nu mai era. Am înțeles că intervenise direct la dictatorul Nicolae Ceaușescu rabinul-șef (parcă Moses Rosen îl chema) al României. Iar dictatorul a dat ordinul de retragere…

 23. 24 Vsile, ianuarie 16, 2015 la 11:28 am

  Luminita,

  Thanks for appreciation,

  „Ones upon a time”, when you are around our place , please visit me ,and you will observe that is not any special enveavouring , there are days when people bore me with their stupidity and force me to claim something against them, separatelly I face my own work, two three hundred of incoming e-mails and same number of mmy or my colegues outgoing e-mails or our lawless laws . It means that I have or I had a bad day and then I dont give a damn of my spelling or on your or others negative appreciations if the relevant idea is there!
  (E.O.E.)

  Domnule A. Nastase,

  „Ala nu a fost om nebun” care ma face acum sa repet maxima despre critica , „critica e facila arta-i dificila, parca a fost un francez rima insa-i romaneasca!
  Eu nefind un artist ce pot face nu ma pot abtine sa nu va critic, mai aes ca fara nici o „limba” , sau gudureala , critica adresata unui om de valoarea dumneavoastra ar fi mai potrivita decit pentru multi dintre colegii mei de blog si nu numai. Eu eram si pe vremea lui Ceausescu , un critic, cu un revers negativ al societatii si al multor colegi. Aveam mereu un atu, eram mai muncitor mai perseverent si profesional nu prea mi se imputa ceva.

  Il cunoasteti pe distinsul domn Eminescu mai bine si poate mai profund decit Vasile, de ce in timpul „domniei” dumneavoastra , nu ati marcat interesul tarii cu intelepciunea marelui poet?
  Nu doresc sa intru in alte amanunte .

 24. 25 ZeV ianuarie 16, 2015 la 11:31 am

  Centru
  Muta-te-n Grecia…eu prefer sa merg doar in excursii.
  (Z)

 25. 26 ZeV ianuarie 16, 2015 la 11:38 am

  blofideologic
  Nu este demn de domnia voastra sa intrati in dispute sterile cu personaje coplesite de autism egocentric, din simplul motiv ca ele se indentifica cu Charlie. Deci vorbiti singur si numai dvs intelegeti. Ei/ele nu au nevoie de Dumnezeu. Au apucat sa semneze.
  (Z)

 26. 27 ZeV ianuarie 16, 2015 la 11:44 am

  Centru
  Ce-ati patit, stimate coleg ? Ati uitat de Ponta, de va luati doar de Ioan Rus ?
  Sau, mai rau, ati obosit ?
  (Z)
  PS
  Ca automobilist, si drumul expres mi se pare satisfacator. Tot cu 120 -130 km/h merg, desigur, cu pauze de localitate (50-70 km/h). Dar daca as merge pe ,,pilot automat”, sute de km, cu aceeasi viteza, in camp deschis, m-ar apuca somnul.(Z)

 27. 28 Vsile, ianuarie 16, 2015 la 12:16 pm

  Centru,

  Dl. Rus , fara sa jignesc inteligenta bucurestenilor ,este un ardelean introvertit la Bucuresti de bucuresteni de stilul lor mai rapid decit al celorlati romani rapizi!In traducere libera un ardelean ale carui trairi sunt deja Bucurestene. (Sa-l vedem pe Yoh cum si in ce fel va rezista presiunii „capitaliste”!)
  El a gandit din totdeauna incet , acum se grabeste si de aici apar problemele!
  La dl. Boc si el un ardelean nu exista acest puseu, pentru el gandea Basescu si Udrea!

  De partea cealalta domnul Ponta gandeste ca un copilot!
  Dansul a copilotat , pe idea si ajutorul lui Yoh , o intelegere cu spectrul politic romanesc , o fantasmagorie pentru anul 2017,dar pina atunci armata sta pe aceleasi metereze naruite….ca copilot stie ca dupa o curba umeaza alta curba si incearca o alta fantasmagorie pentru cultura, merge mai departe si pretinde romanilor sa fie de acord cu pretul „rus” al unui mic segment din sutele de km lipsa de autostrazi din Romania, dupa idea daca vreti autostrazi adio pomeni ….Dl. Ponta nu este un prost el gandeste anticipativ ,si chiar se crede un chior in tara orbilor!

  Si de ce nu s-ar crede asa?

  Blogi,

  Speli idei ,in texte care nu exista in opera marelui istoric.
  Era vorba conform afirmatiei dumneavoastra de citez , „Imperiul Romania”, un taram la care ne putem referi doar metaforic, si aceasta licenta ,spre stiinta dumneavoastra, a avuto un Eminovici, pentru alti Iminovici decalecati in Bucovina din Fagaras!!
  Separat va dadeam o sansa a unui raspuns elaborat ca sa explicati colegilor cind a fost pronuntata aceast cuvind,idee,sintagma ROMANIA, in istoria romanilor!Va rog daca mai aveti ceva decenta , retineti aberatiile pentru framantarile dumneavoastra launtrice precum si jignirile pe care mi le aduceti, deoarece ultranationalismul dumneavoastra aduce ca si ultranationalismul altora deservicii romanilor in mod special si Romaniei daca aveti intradevar ceva sincer pentru aceasta tara!
  Ati mintit aici lamentabil ca nu ne citati din Romania Mare dar publicati in continuu texte ultranationaliste insusite de la Dl. Prof. Coja Ion ,articole publicate de dl. Ion Coja in Romania Mare. Mai mult citand din gand pe dl. Coja citati propriile dumneavoastra frustrari de ceausist melancolic convins!

 28. 29 Vsile, ianuarie 16, 2015 la 12:18 pm

  Zev,
  Probabil excursii in Grecia cu autocarul , in nici un caz cu avionul!

 29. 30 Vsile, ianuarie 16, 2015 la 12:22 pm

  Bravos , bravos ,inteleptule zev!

  Il indemni pe profesorul septagenar sa isi continue opera alaturi de dumneata un „islam lover” si nu alaturi de un critic al dusmanilor crestinismului!

  Conceptul ti-l poate desena profesorul Filipas ,pentru ca un inscris este ceva prea greu pentru dumneata!

 30. 31 paduchele plesuv ianuarie 16, 2015 la 1:24 pm

  @blogideologic, de fapt a fost vorba de cateva zile, probabil ca doar o zi a apucat in librariile craiovene. Si chiar dupa retragere s-a distribuit un numar foarte mic de exemplare unor cetateni care aveau nevoie de ea profesional. Tin minte ca era o carte scumpa, nu mi-as fi permis sa o cumpar, insa aveam sansa sa o imprumut si sa o citesc. Dupa interzicere, am renuntat sa o mai cer cu imprumut (unui critic literar) ca sa nu se iste cine stie ce.

 31. 32 paduchele plesuv ianuarie 16, 2015 la 1:41 pm

  @Blogideologic. Da, nu i s-a propus un alt contract. Ea incearca sa o dea, destul de timid, pe ideea ca nu ar fi avut suficienta libertate de exprimare. Nu e de crezut, probabil ca libertate a avut destula. E vorba de faptul ca Antena 3 are o reducere de personal si salarizare. Ceea ce inseamna ca ratingul emisiunilor ei era printre cele mai mici si nu aducea incasari suficiente. Deocamdata nu se vede ca ar fi coada la usa ei pentru a o prelua. Dar, cine stie, poate NBC, ABC,…odata te trezesti cu ea la BBC!

 32. 33 blogideologic ianuarie 16, 2015 la 5:25 pm

  @Vsile
  Pe firul https://nastase.wordpress.com/2014/12/24/dragi-prieteni-va-doresc-un-craciun-fericit/ spuneam, în decembrie 25, 2014 la 7:13 pm: +@vsile Din propriile tale zise, „revoluţia”, adică distrugerea României, ţi-a creat o imensă prosperitate personală.+ Iar tu replicai la decembrie 27, 2014 la 9:57 am, cu o poliloghie lungă și confuză, din care am reținut exemplul „Cataramă”. Este adevărat că ai adăugat imediat și un paragraf despre „eroii noii economii” : +De cealaltă parte au acționat cu bani puțini, cu investiții personale, fără ajutorul statului, chiar cu piedici, dar cu fler și angajament total pînă la sacrificiu, micii întreprinzători.+ Vrei să pledezi acum că tu ești persoana aceea imaginară „cu fler și angajament total pînă la sacrificiu”?

 33. 34 blogideologic ianuarie 16, 2015 la 5:46 pm

  @paduchele plesuv
  Este păcat că dispare Antena 3. Domnul Mihai Gâdea – pe care îl respect mult- a greșit pentru că a încercat să transforme trustul Antenelor într-un fel de MegaChurch pe bază de ideologie transhumanistă. Domnul Mihai Gâdea refuză mai ales să înțeleagă că audiența Antena 3, la vremurile sale de glorie, era formată din familii de români la care naționalismul făcea parte din educație. Dumnealui refuză vădit să facă modificări de politică editorială la Antene care să vină în sprijinul acelor cerințe. I s-a promis poate că va câștiga mult mai mult dacă va demola chiar el Antenele.

 34. 35 Gruia lui Novac ianuarie 16, 2015 la 7:09 pm

  @george ban,

  Chiar esti hazliu. In 2012, cand a aparut scandalul plagiatului, am avut nu numai curiozitatea ci si ambitia de a verifica daca reclamantii de la Nature si ceilalti, au sau nu dreptate. Prin urmare, am purces la compararea textelor incriminate. Sa stii ca n-ai dreptate: chiar vrei sa ma aburesti fiindca nici vorba de „actiuni” sau „conferinte de presa” ori alte asemenea chestii.
  Si fiindca ai fost gaunos, insinuand, vezi doamne, ca toti cei care il acuza pe Pinochio de plagiat ar sta prost cu gramatica si logica, te anunt ca sunt si mai in varsta decat tine(deci, in virtutea vechimii imi pot permite sa te iau la per tu) si am si studii superioare nu doar in domeniul umanist ci si tehnic, deci nu studii a la dimitrie cantemir sau mai stiu eu care fabrica de diplome pe bani, asa cum au multi dintre liderii psd(sa dau doar un exemplu: marele presedinte execuriv, dragnea mafiotul cu teldrum)
  Prin urmare, as avea pretentia sa nu mai incerci sa te dai rotund, cum faci, de obicei, semnaland fara dubii ca ai vrea sa ne privesti de sus, pe cei care nu-l apreciaza pe Pinochio, plagiatorul number one in psd si mitoman notoriu.
  Am observat ca mai nou, tu si cu Zev va asumati rolul de cerberi, poate ati cumparat acest „rol” de la vestita Aya, cea care nu vroia in ruptul capului sa admita ca Severin a calcat in strachini la PE…..

  P.S. ICCJ nu avea nici o competenta sa stabileasca daca pinochio a plagiat sau nu. Decizia ICCJ se referea la cu totul altceva. Si cu asta am pus punct discutiei pe aceasta tema.

 35. 36 Vsile, ianuarie 17, 2015 la 9:09 am

  Greu pentru batranul profesor oltean sa inteleaga sau sa dezlege o sarada.Dar mai greu pentru mai tanarul lui interlocutor Zev.Vom trai si vom vedea dar pina atunci….

  Reluind vestea „buna” publicata de dl. Filipas citez O veste foarte bună: Oana Stănciulescu pleacă de la Antena 3. Anti-românismul ei era abia camuflat. inchei citatul

  Vestea este dl. profesor ,una rea, Antenele ajung pe toate gardurile , disponibilizariile si situatia antenelor ,si in special a antenei 3 , este o palma data democratiei ,unui mijloc vehement de exprimare al romanilor Situatia in care a ajuns trustul nu vine doar de la justitie ci si de la guvern , de la Ponta & Co. direct , dupa formula „maurul si-a facut datoria”, Ghita trebuie sa triumfe”!
  Chiar daca este o afacere personala a lui Voiculescu , antenele au slujit timp de citiva ani Romania si poate ca razbunarea lui Basescu printro justitie controlata constituie si o satisfactie ascunsa a concurentei altor televiziuni , devenite acum „de casa”!

  Se pare ca dl. Ghita un politician mediocru este totusi o eminenta cenusie in mediul afacerilor , un tanar hrebenciuc la puterea doua!

  Basescu Traian era un bun pro-roman atata timp cit Oana Stanciu constituia in Antena 3 o comentatoare anti-basista inteligenta cu verb subiect si predicat asa cum ii place Luminitei , dar si cu argumente irefutabile.
  Profesore ,intradevar Oana Stanciu nu era frumoasa ca Gadea!

  Uite domnule cum descopera blogi in criticatii doamnei Stanciu romani adevarati , iar pe critici anti-romani!

  PS.
  Oricum cu un Gadea inteligent si cu un Badea tatic , se poate ca in cautare de idei , cei doi ,sa-l viziteze ca niste adevarate rude de sange pe dl. Voiculescu de cite ori li se permite ,adica cit de des posibil ,la penitenciar,si ca sa nu-si uite ideile vor aduce cu ei si un car de reportaj!

 36. 37 T-Rex ianuarie 18, 2015 la 3:46 am

  Unele cercuri se inchid in timp, sau peste timp, altele nu.. Asta se vroia un preambul la cercul deschis cu americanii. Vroiam sa scriu despre litera „O” pe care se chinuie sa o schiteze doamna Nuland, dar in loc de „O” parca tot „F” ii iese. Am luat si eu lumina de la doamna Nuland si am receptionat ca nu vor venii investitorii americani cit timp la noi e „cah”. Cit timp e coruptie, si legi miscatoare in Romania, mult prea cinstitele gulere albe scrobite vor sta departe. Cind nu vrei sau nu poti sa faci ceva, gaseste motive plauzibile care sa distraga usor atentia spre alte subiecte. Ascultind-o pe doamna Nuland intelegi de ce diplomatia nu-i ca tehnologia.

 37. 38 Cris ianuarie 18, 2015 la 10:44 am

  Eminescu argumentează teoria formelor fără fond. Era o întreagă polemică pe tema asta. Unii erau de părere că în unele cazuri e bine să adopți o formă străină care să tragă după ea fondul.
  Partidul Liberal a acționat întru progres. Istoricii, privind retrospectiv, recunosc realizările și pașii înainte făcuți de România.
  În privința actualității lui Eminescu jurnalistul, cred că e exagerată. Cam toate ziarele vremii plus cele interbelice criticau, atacau și bălăcăreau guvernele, demnitarii și politicienii.
  Istoricii și nu numai ei le recunosc azi meritele unor politicieni precum Brătienii, Carp, Sturdza, Crețulescu, Duca, Maniu…care în vremea lor erau bălăcăriți de presă și acuzați de toate relele, inclusiv de incultură, ignoranță, necinste…
  Luați ziare de la 1900 și ziare de azi și veți vedea că doar numele diferă.
  Abia peste 100 de ani va fi obiectivitate în privința vremurilor prezente.

 38. 39 Cris ianuarie 18, 2015 la 10:59 am

  E interesant volumul Maladiile lui Eminescu și maladiile imaginare ale eminescologilor, alcătuit din 10 articole scrise de medici eminenți, referitoare la adevăratele, zic ei, cauze ale morții lui Eminescu.
  Am dat atenție lucrării doar fiindcă e luată în seamă de Eugen Simion. Altfel nu citesc tot felul de elucubrații de pe internet.
  Pe scurt, savanții susțin că Eminescu n-a avut sifilis, că i s-a pus diagnosticul greșit și deci a fost tratat greșit cu mercur, tratamentul standard al luesului în acea vreme. Unul dintre doctori e de părere că E. a avut o ateroscleroză precoce.

  1. Medicii actuali au studiat niște documente medicale din 1870 (diagnostic, autopsie…), deci nu au avut cadavrul fizic pentru autopsie.
  2. La 1870-1880 medicina era infinit mai slabă decât azi.
  3. Nu poți să pui un diagnostic fără să vezi concret pacientul, să-l examinezi efectiv, să-l supui unor investigații.
  4. Uneori, cu toate mijloacele și metodele moderne, diagnosticele sunt puse greșit și azi.

  Concluzia medicilor actuali e că Eminescu a avut o afecțiune de tip bipolar, adică era maniaco-depresiv, iar concluzia lui Eugen Simion e că asta nu schimbă faptul că Eminescu și-a creat opera până la 33 de ani, 6 ani fiind apoi bolnav. Asta e și concluzia mea.

 39. 40 blogideologic ianuarie 18, 2015 la 5:49 pm

  “Forma fără fond” / Toate aceste discuţii din secolul XIX se fac pe fundalul Ideologiei Clasice Germane (sintagma lui Karl Marx). Iar în România în particular, ele sunt diverse interpretări ale principiului Fichte (principiul identităţii, I-I, despre care şi Constantin Rădulescu Motru vorbeşte în cartea ‚Cultura română şi politicianismul’). Respectarea principiului I-I înseamnă „Forma cu fond”, iar încălcarea lui înseamnă „Forma fără fond.”


 1. 1 In chestiunea terorismului islamic… « Motanul Incaltat Trackback pe ianuarie 16, 2015 la 5:58 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: