Dezbatere despre euroscepticism, la FET

La Fundatia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat vineri o dezbatere cu tema „Euroscepticismul – o nouă doctrină în Europa?”.

Dezbaterea s-a desfasurat cu participarea dnei Renate WEBER, europarlamentar,a dlui Adrian SEVERIN, europarlamentar, a dlui prof.univ.dr. Paul DOBRESCU si a dlui conf.univ.dr. Marius PIELEANU.
A fost o dezbatere foarte interesanta. Puteti citi mai jos textul pregatit de CSS, ca platforma pentru discutii:
„Pe măsură ce competenţele şi puterea Uniunii Europene s-au extins, a crescut şi interesul cetăţenilor pentru problemele legate de UE şi de procesul de integrare. În anii ‘60, ’70 şi ’80, dezvoltarea proiectului european s-a bazat, mai mult sau mai puţin, pe o populaţie obedientă. Elitele politice au susţinut entuziast procesul de integrare, reuşind să îşi atragă cel puţin acceptul, dacă nu susţinerea populaţiei în această chestiune. În consecinţă, ani întregi, opiniei publice nu i-a fost atribuită o importanţă prea mare. Aceasta corespundea teoriei neo-funcţionaliste care vedea în atitudinea elitei politice cheia integrării europene. Cu alte cuvinte, opinia publică era văzută ca având o oarecare contribuţie în formularea politicilor la nivel naţional, dar nedeterminând substanţial modul în care se desfăşurau proiectele europene.

Însă, din anii ’90 (ratificarea Tratatului de la Maastricht), când Uniunea a început să se implice nu numai în chestiuni economice, dar şi politice, UE s-a confruntat cu mari dificultăţi. Uniunea a ajuns să fie considerată ca lipsită de legitimitate, ceea ce a făcut ca acţiunea ei să fie etichetată ca având un serios „deficit democratic”. Sondajele de opinie au evidenţiat o scădere a susţinerii publice pentru integrarea europeană. În privinţa direcţiei în care se îndreaptă acest proiect, pare că s-a creat un clivaj între populaţie şi elitele politice. Această situaţie a dat naştere conceptului de euroscepticism. Fenomenul a devenit din ce în ce mai problematic pentru Uniune, în special în momentul în care Olanda şi Franţa au respins proiectul unei „constituţii” europene, sau cu ocazia ratificării Tratatului de la Lisabona.

Cu cât acţiunea UE e tot mai mare şi mai ambiţioasă, cu atât opoziţia şi scepticismul cetăţenilor faţă de proiectul european devin tot mai îngrijorătoare pentru clasa politică. Uniunea Europeană este din ce în ce mai contestată deoarece este percepută a fi devenit un proiect politic prea complex. Cetăţenii se simt departe de instituţii şi de procesul de integrare. Utilizarea referendumurilor ca instrumente de susţinere sau de legitimare a unor schimbări majore (a se vedea extinderea UE) a pus în evidenţă riscul apariţiei unei reacţii publice negative. Tratatul de la Maastricht, în 1991, nu numai că a pus capăt erei consensului permisiv, dar a şi marcat renunţarea la moda referendumurilor de ratificare, rezultatele acestora arătând clar că elitele politice europene nu-şi mai pot permite să se bazeze pe susţinerea populaţiei în privinţa proiectului de integrare.

De atunci, au existat încercări de a recuceri încrederea cetăţenilor. Comisia Europeană a elaborat aşa-numitul „Plan D pentru democraţie, dialog şi dezbatere”, care identifica în deficienţele democratice şi lipsa de informaţii principalele cauze ale scepticismului. Paradoxal este, însă, că respingerea, de către Franţa şi Olanda, a Tratatului Constituţional (printre obiectivele căruia se afla tocmai întărirea participării cetăţenilor la procesul decizional la nivelul UE), a avut loc în urma unei campanii extrem de disputate în plan public. Însuşi procesul de redactare a proiectului de tratat s-a desfăşurat după un mecanism nou şi deschis, în scopul de a creşte democraţia şi transparenţa. Se pare, însă, că rezultatul obţinut a fost tocmai cel contrar. Cu alte cuvinte, eforturile clasei politice n-au avut prea mare influenţă asupra unei opinii publice din ce în ce mai contestatare la adresa Uniunii.

Iniţial, euroscepticismul a fost perceput ca un sindrom britanic. În prezent însă, el a cuprins întregul continent. Aşa cum arată datele ultimului Eurobarometru, încrederea în proiectul european s-a prăbuşit de la +10 la -22% în Franţa, de la +20 la -29% în Germania, de la +30 la -22% în Italia, de la +42 la -52 % în Spania, de la +50 la +6% în Polonia şi de la -13 la -49% în Marea Britanie.

Printre pricipalele critici aduse acţiunii UE, se află deficitul democratic, lipsa transparenţei, inflexibilitatea, limbajul complicat, tendinţa creării unui superstat puternic centralizat, teama unei ameninţări simbolice la adresa comunităţilor naţionale etc. Obstacolul major în relaţia cu instituţiile europene pare să fie imposibilitatea de a identifica modalităţi potrivite de gestionare a relaţiei naţional vs. supranaţional, la nivelul responsabilităţilor guvernamentale.

Majoritatea teoreticienilor sunt de părere că există câteva definiţii şi grade ale euroscepticismului, de la atitudinea critică faţă de unele aspecte punctuale ale acţiunii UE dar favorabilă ideii de integrare europeană, la respingerea totală a acestui proiect. Conform studiilor apărute pe acest subiect, au fost identificate patru tipuri de sceptisicm:

– euroscepticismul bazat pe criteriul economic (denumit şi euroscepticism instrumental) – care cuantifică pragmatic beneficiile şi costurile concrete care decurg din apartenenţa la Uniunea Europeană, rezultate sau nu în urma unui proces de cooperare;

– euroscepticismul bazat pe criteriul suveranităţii – care consideră că, la nivelul UE, cooperarea nu trebuie să reprezinte o provocare la adresa suveranităţii naţionale. Euroscepticii de acest tip se declară în favoarea cooperării supranaţionale în chestiuni pe care statul nu le poate gestiona singur (precum problemele legate de mediul înconjurător sau lupta împotriva criminalităţii organizate), însă doresc păstrarea competenţelor la nivel naţional în cazul politicilor socio-culturale;

– euroscepticismul bazat pe criteriul democratic – care percepe actuala structură instituţională a Uniunii ca fiind inadacvată din perspectiva reprezentării şi participării democratice a cetăţenilor;

– eurosceptisicmul bazat pe criteriul politic – care evaluează acţiunea UE în funcţie de doctrina/apartenenţa la o familie politică; analiştii sunt de părere că forma dominantă a acestui tip de contestare este „socială” (Europa nu este suficient de socială).

Se consideră că procesul de integrare a întărit puterile executive ale UE, în detrimentul celor ale parlamentelor naţionale. Parlamentul European, singura instituţie aleasă, este perceput ca având o poziţie relativ slabă în configuraţia instituţională a Uniunii, neputând să-şi îndeplinească funcţia principală de a controla executivul şi de a-i cenzura acţiunile. Deşi competenţele PE au crescut în ultimii ani, alegerile pentru această instituţie sunt considerate „de rangul doi”, ceea ce înseamnă că interesul pentru politica naţională continuă să fie dominant. De asemenea, nu există percepţia unor forţe politice pan-europene puternice care concurează în aceste alegeri.

Instituţiile europene sunt văzute ca fiind prea departe de cetăţeni, care nu înţeleg sistemul UE. Politicile adoptate la acest nivel nu au susţinerea majorităţii populaţiei iar caracterul neo-liberal al pieţei unice şi al Uniunii Monetare Europene pare să fi deviat de la preferinţele electoratului care, în general, se pronunţă pentru o Europă mai socială.

Cel mai adesea, euroscepticismul este asumat de partide politice protestatare, aflate la periferia sistemului partinic actual şi în afara guvernelor. Această atitudine nu reprezintă, neapărat, obiectivul lor principal, însă ea este considerată ca aducătoare de beneficii în termeni electorali. Euroscepticii de acest tip speculează declinul general al încrederii în guverne şi în instituţiile politice şi folosesc alienarea politică publică şi cinismul în avantaj propriilor formaţiuni.

Raţiunile euroscepticismului sunt diferite în vechile şi noile state membre ale Uniunii Europene. Mult dezbătutul „sindrom post-aderare la UE” în Europa centrală şi de est își are resorturile în dezamăgirea produsă de nivelul dezvoltării economice, cu impact asupra confruntării politice. Pentru a compensa lipsa libertăţii de acţiune la nivel naţional, se foloseşte adesea un tip de soft euroscepticism, ca instrument strategic sau ca simplu gest de ”umflare a mușchilor”, alături de euroscepticismul dur, articulat de partidele de extremă-dreapta.

Conform ultimelor date publicate de Eurobarometru, toată lumea pare să-şi fi pierdut încrederea în proiectul european, atât statele principal creditoare cât şi cele debitoare, statele din zona euro, statele candidate şi cele care aplică politici punctuale de tip „opt-out”. Actuala criză economică a adâncit diferenţele dintre „centru” şi „periferie” (care pot fi citite şi în cheia relaţiei nord-sud), ambele tabere utilizând instituţiile UE pentru a-şi promova interesele. Astfel, cetăţenii statelor creditoare refuză să finanţeze datoriile altor state, în lipsa unor mecanisme de control al cheltuielilor. Prin Pactul Fiscal şi prin criteriile impuse de Banca Centrală Europeană, oficialii de la Bruxelles au trecut dincolo de „linia roşie” a suveranităţii naţionale a ţărilor membre. Pentru un număr tot mai mare de cetăţeni din flancul sudic, acţiunile Uniunii Europeane arată din ce în ce mai mult a ceea ce Fondul Monetar Internaţional a făcut în America de Sud: o cămaşă de forţă aurită care îngustează spaţiul politicilor proprii şi goleşte de conţinut democraţiile naţionale. În această nouă situaţie, guvernele par că vin şi pleacă, însă politicile rămân aceleaşi.

Au fost avansate unele propuneri de ameliorare a deficitului democratic, prin reformarea mecanismului instituţional de luare a deciziilor la nivelul Uniunii, cum ar fi creşterea rolului parlamentelor naţionale (în prezent, acestea nu au competenţa de a include subiecte pe agenda europeană, nici de a iniţia sau revizui legislaţia UE; în acest fel, mecanismul de decizie ar deveni mai larg şi mai transparent, iar Comisia Europeană şi-ar pierde monopolul de iniţiator) sau introducerea unei susţineri a unei majorităţi de două treimi din parlamentele naţionale pentru o propunere a Comisiei.

Există vreo legătură între acoperirea, de către mass-media, a subiectelor legate de Uniunea Europeană şi euroscepticism? Potrivit unor experţi, mass-media poate atât alimenta, cât şi reduce euroscepticismul. Cetăţenii pot fi interesaţi de acest subiect, păstrându-şi, însă, atitudinea critică faţă de performanţa politicienilor. În mod paradoxal, o mai mare acoperire media poate contribui la creşterea euroscepticismului, şi invers.

În ciuda acestui curent de opinie contestatar, rămâne întrebarea: există o alternativă viabilă la acest proiect? Pentru unii, transformarea uniunii monetare în uniune politică (care, totuşi, să nu cadă în capcana tehnocraţiei) pare să fie singura soluţie. Însă această decizie nu este uşor de luat de către membrii Consiliului European care sunt, în acelaşi timp, şi şefi de stat şi de guvern. Pe de o parte, calculele electorale îi împiedică să susţină o măsură atât de impopulară, nemaivorbind că nu este în interesul lor să se lase privaţi de puterea de decizie. Pe de altă parte însă, nu vor putea să ignore la infinit constrângerile economice care, mai devreme sau mai târziu, vor impune un nivel de integrare mai profundă sau, cel puţin, o opţiune fermă între alternative mult mai dificile.

Într-un sistem politic naţional funcţional, partidele ar trebui să poată să exprime diferite poziţii, să acţioneze ca un arbitru şi să găsească o platformă comună. Însă acest lucru este exact ceea ce lipseşte sistemului politic european. În lipsa unor partide politice autentice şi a unor guverne funcţionale, Uniunea Europeană nu poate compensa eşecul democraţiilor naţionale. În loc să reprezinte un loc al confruntărilor de idei, UE se zbate în cercul vicios marcat de populismul anti-european şi acordurile tehnocrate ale unor state membre care se tem de reacţiile propriilor cetăţeni.

Există speranţa că, o dată ce se va relua creşterea economică, euroscepticismul se va diminua. Însă prăbuşirea încrederii în Uniunea Europeană semnifică mai mult decât atât. Entuziasmul pentru proiectul european nu va reveni dacă UE nu îşi va schimba semnificativ modul în care relaţionează cu statele membre şi cetăţenii acestora.

Surse:

Paul Taggart & Aleks Szczerbiak – Three Patterns of Party Competition Over Europe (Paper Prepared for Conference ‘Euroskepticism—Causes and Consequences’, July 1-2, 2005, Amsterdam)

Helle Schrøder Hansen – Euroscepticism – A multidimensional understanding of the concept and a comparative analysis of public scepticism in Britain and Denmark

http://projekter.aau.dk/projekter/files/14405753/Thesis.pdf

Catharina Sørensen – Love me, love me not… A typology of public euroscepticism:

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei-working-paper-no-101.pdf&site=266

Jose Ignacio Torreblanca and Mark Leonard – The continent wide rise of euroscepticism:

http://ecfr.eu/page/-/ECFR79_EUROSCEPTICISM_BRIEF_AW.pdf

Damian Chalmers – Democratic Self-Government in Europe:

http://www.policy-network.net/publications/4399/Democratic-Self-Government-in-Europe

Jürgen Habermas – Democracy, Solidarity And The European Crisis:

http://www.social-europe.eu/2013/05/democracy-solidarity-and-the-european-crisis-2/

?????????? 07.06.2013 Euroscepticismul in Europa (10)

??????????

 

91 Răspunsuri to “Dezbatere despre euroscepticism, la FET”


 1. 1 Marian Nicolae iunie 9, 2013 la 8:40 am

  Buna dimineata domnule profesor,

  Interesant concept……europenii eurosceptici……

  Asa se intampla cand NU europenii decid in privinta Europei si a propriului viitor……..european…….

 2. 3 Doru Coarna iunie 9, 2013 la 10:19 am

  UE nu este un copil nascut mort, ci unul omorat din fasa! Ideea este simpla, intentia a fost minunata, generoasa, dar practica a pervertit-o la ceea ce a devenit Uniunea azi, adica un morman de constrangeri deloc constructive.

  Apreciez baza de discutii prezentata, sunt intr-adevar reliefate toate cauzele, istorice sau recente, care au amplificat euroscepticismul. Lipseste insa in opinia mea, ceva simplu:

  Noi vrem ca UE sa functioneze! Pai, pt ca ceva sa functioneze, adica sa perpetueze in mod natural, trebuie sa fie autonom! Adica, trebuie sa aiba sisteme de autoreglaj, reactii inverse, conexiuni negative, spuneti-le cum vreti, dar fara acestea Uniunea nu functioneaza ci ramane un simplu mecanism de executie… adica exact ceea ce i se reproseaza acum, comanda oarba, autoritara! Adica UE nu admite autoreglare, indiferent de cat rau face ea popoarelor, caci asta inseamna, iar cand ajungem aici intelegem si de ce tot creste euroscepticismul! Pt ca euroscepticismul creste nu pt ca Merkel nu-i frumoasa ca Angelina Jolie, ma rog, ci pt ca Uniunea impune comenzi de tot felul, dar nu lasa ca lucrurile sa autoevolueze ele insele in mod natural inspre dezideratul comun, intarirea conceptului si a Uniunii insasi. UE nu este prevazuta a fi autonoma, autoevolutiva! Aici este greseala primordiala, care vine inca din faza de conceptie a sa!

  Eu cand spuneam ca Uniunea va da chix ca si celelalte incercari premergatoare, nu ma refeream la insuficienta ambitie politica sau la ineficienta securistilor si a miliardarilor din toate tarile ce se unesc, ci la lipsa elementara de cunostinte in domeniul sistemelor, daca vrei un sistem care sa dainuie, sa reziste si sa se autoperfectioneze, adica sa se autoadaapteze si astfel sa evolueze singur, atunci MUSAI ii trebuie autoreglaj, dar daca vrei doar sa jefuiesti periferia, atunci faci doar ceea ce s-a facut pana acum, si nimic mai mult.

  Sunt sigur ca nu asta s-a vrut, ci au existat intentii bune, dar pe parcurs lucrurile s-au aratat imposibil de manageriat la scara europeana, asa ca s-a recurs la varianta doi, barem sa-i jefuim pe cei slabi ca sa nu zica propriile popoare ca doar dam si nu luam nimic din aventura asta…

  Concluzia este una singura, incercarea asta a esuat si poate va reusi urmatoarea, daca vreunul dintre acei „arhitecti” poseda si ceva carte.

  Problema reala a Uniunii insa este alta: nu cum sa se depaneze, ci cum sa dispara, caci nu-i atat de simplu sa arunci hartiile la cos si gata… Birocratii europeni, o adevarata clasa si casta administrativa, politica si informativa relativ recent constituita dar bine remunerata, se va opune luptand „la baioneta” caci odata cu aruncarea hartiilor alea isi pierd stipendiile, influenta si sensul! Deci vor impune si vor promova penalitati imposibile pt a bloca destramarea… si asta-i alta idee tembela deoarece rezultatul va fi exact cel contrar, anume ca lupta impotriva proiectului european va deveni tema de conlucrare sincera intre popoare!!!

  Deci nu are viitor, dar nici inlocuitor! Asa ca ori nu ne trebuie, ori o reparam aducand-o pe ea, Uniunea, in parametri functionali: poate inainte ca CE sa impuna vreo traznaie, sau sa propuna, sa trebuiasca sa organizeze referendum european pe banii Uniunii, si doar daca iese s-o legifereze… Daca arunci la cos o parte din democratie, e ca si cum o arunci pe toata! Ori referendum si atunci disipi raspunderea, ori impui si atunci sa nu te miri cand platesti singur…

  Cred ca asta este cauza euroscepticismului, lipsa sistemului de autoguvernare (dar si asa politrucii vedeti ca vor intelege altfel termenul acesta, anume in sens politic) ceea ce a facut ca UE sa devina in perceptia colectiva o constructie artificiala, impusa, care nu performeaza, si asta este chiar real (!), iar solutia cred eu o reprezinta o guvernanta autoadaptiva, prin referendumuri la intreaga scara europeana, poate pe pachete ample de legi sau idei, sau poate pe principii, asta ramane de vazut. Normal insa ca birocratii si liderii de azi se vor opune… si asta va condamna definitiv Uniunea sa ramana ancorata doar in zona initiativelor generoase si a reziltatelor actuale, penibile.

  Daca nu introduc autoreglajul, unde se va ajunge? Pai este simplu, vor jefui si indatora tot ceea ce exista si apoi se vor bloca iarasi, definitiv, caci somerilor trebuie sa le dai locuri de munca TU CA UNIUNE pantru a indeparta riscul debandadei generale multistatale, nu guvernele carora le-ai luat autonomia si care astfel nu le mai pot asigura.
  Astfel, ori capii europeni ai momemtului se trezesc, ori se vor trezi mai tarziu constiintele de tot felul, de la individuale pana la cele nationale sau rasiale, cu eroisme, deranjuri si pierderi specifice…

  Sigur, la esenta problema este de a transforma prostul in expert, adica tocmai problema uzuala a omenirii din totdeauna. Ce cauta insa prostul acolo? Pai si asta-i tot problema uzuala a omenirii dintotdeauna… Cand alegi pe Barabas…

 3. 4 Cris iunie 9, 2013 la 12:28 pm

  Am fost de la început împotriva UE și sunt și acum. Singurul lucru care-mi place e că nu-mi trebuie viză ca să umblu prin ea și să mă întorc acasă.
  1. Abia ieșiserăm din comunism și am intrat iar la comun.
  2. Noi și Bulgaria nu trebuia să fim primiți pentru că suntem țări înapoiate care le deranjăm pe celelate cu invadatorii noștri barbari.
  3. Situația noastră economică și politică nu e potrivită pentru farafastâcurile pe care le cere UE. E ca și cum n-aș avea mașină-aragaz și comunitatea mă obligă să-mi iau statuete decorative.
  4. Suntem obligați să executăm figuri impuse care devin forme fără fond, devreme ce electoratul român e înapoiat și nu reacționează la măsuri așa cum reacționează electoratul francez, britanic…
  Concluzie: intrarea în UE ne-a încetinit dezvoltarea.
  Știu că sunt în contradicție cu d. Năstase, dar asta e.

 4. 5 Cris iunie 9, 2013 la 12:31 pm

  Când văd ditamai clădiroaiele din Bruxelles și Strasbourg, armatele, cohortele de parlamentari, comisari și funcționari, vagoanele de bani cheltuite pe această mașinărie greoaie și inutilă, după mine, m-apucă nervii…

 5. 6 blogideologic iunie 9, 2013 la 12:51 pm

  Reiau aici un articol mai vechi de pe blogul meu, articol care acum este accesat frecvent : +Corneliu Coposu şi Petre Roman în conivenţă / Totul arată că Ion Iliescu dorea să menţină stabilitatea economică a României după anul 1989. Pământul agricol, pădurile şi apele (inclusiv Delta Dunării) trebuiau menţinute în proprietatea statului, aşa cum spune şi Maurice Allais care a primit premiul Nobel pentru economie “for his pioneering contributions to the theory of efficient utilization of resources.” Pe la mijlocul lunii ianuarie 1990, într-o discuţie televizată, Ion Iliescu reuşise să îl convingă şi pe Corneliu Coposu. Seniorul, într-o săptămână sau două, şi-a schimbat cuvântul. Ba, mai mult, Corneliu Coposu a intrat în cârdăşie cu alogeno-cominternistul Petre Roman. Complicitatea dintre Petre Roman şi Corneliu Coposu la distrugerea economiei României imediat după 1989 poate fi dată ca exemplu concludent de “studiu de caz” în cărţile doctrinare privind demantelarea eficientă, şi absolut ştiinţifică, a economiei unei ţări. A fost o “lucrătură măiastră”, dar în sensul cel mai negativ. Cred că domnul Ion Iliescu a mai avut intuţia negativităţii acestora în acţiunea lor concertată pe plan economic şi politic. Repet, ceea ce au făcut Petre Roman şi Corneliu Coposu a fost o demantelare ştiinţifică a economiei României. Cel mai simplu model abstract pentru economia unui stat este ‘sistemul ricardian cu două sectoare economice’ (“two-sector ricardian system”). Discutam mai înainte, –pe alte fire–, despre faptul că David Ricardo preluase idei de la economistul fiziocrat Turgot în ceea ce priveşte exploataţia agricolă. De altminteri doctrina lui Turgot este perfect reductibilă la înţelepciunea proverbului românesc răzeşesc-chiaburesc : “Omul sfinţeşte locul”. Sistemul lui David Ricardo descrie economia cu două sectoare esenţiale : 1/un sector agricol care cultivă şi recoltează cereale necesare pentru alimentaţie; 2/ un sector industrial care produce stofă de lână de cea mai bună calitate (“velvet” îi spune David Ricardo). În România, lâna de cea mai bună calitate nici măcar nu era produsă în sectorul de stat, nici măcar în cel cooperativizat, ci în sectorul particular. Cred că oierii români înainte de 1989 erau cei mai liberi, mai prosperi şi mai mândri oameni de pe la noi. Însă Petre Roman, ce raţiona şi reacţiona în termeni care i-au fost impuşi de educaţia primită în familia sa de alogeno-cominternişti, îi considera pe oierii români ca fiind cei mai periculoşi oameni. În consecinţă, decide să distrugă baza prosperităţii lor economice. Petre Roman a comandat o cantitate uriaşă de lână din Australia, oferită pe piaţa românească la preţuri de dumping. I-a distrus pe oieri. În ceea ce-l priveşte pe Corneliu Coposu, prin politica stupidă de “restitutio in integrum” a distrus agricultura şi silvicultura românească. Petre Roman se lăuda ulterior că a “câştigat [şi] pariul cu agricultura”. +

 6. 7 teodorescu iunie 9, 2013 la 1:00 pm

  Sunt convins ca dl Severin a avut o contributie esentiala la reusita dezbaterii.In fond, persoana si prestatia europeana a dlui Severin sunt o indicatie potrivita pentru fenomenul de eurosceptizare europeana.

 7. 8 teodorescu iunie 9, 2013 la 1:05 pm

  Erata: „ale dlui Severin”.

 8. 9 Fragmentarium Politic iunie 9, 2013 la 2:13 pm

  Euro-realismul: Proiectul european, un echilibru intre integrare si suveranitate

  Originea curentului de opinie, care s-a propagat pe continent, ar putea explica si conceptul, de “euro-scepticism”, dar nu cred ca este inspirata preluarea si generalizarea lui, ca atare, in discursul politic pan-european. Nu poti fi in acelasi timp si european si “euro-sceptic”, la fel cum nu poti fi roman si, simultan, “romano-sceptic”. Contradictia in termeni este evidenta, nu trebuie demonstrata.

  Te poti supara pe un politician, pe un partid sau o anumita politica, dar ar fi o eroare impardonabila sa translatezi asupra intregului o emotie, mai mult sau mai putin justificata, ce vizeaza o parte a totalitatii. Pe scurt, in opinia mea, conceptul de “euro-scepticism” ar putea induce o stare toxica sau perversa, cum denumim efectele contrare pe termen lung, daca avem in vedere ca poate sugera (si) un atac pe identitatea, coeziunea si solidaritatea europenilor.

  Prin comparatie, nu cred ca-i vom auzi vreodata pe americani vorbind de americano-scepticism, pe rusi de ruso-scepticism, pe chinezi de chino-scepticism s.a.m.d. Desi clandestina, cum ar spune francezii, in raport cu vointele individuale si sociala, manipularea prin concepte este cea mai rafinata si mai insidioasa forta de modelare. De ce n-am adopta concepte care sa construiasca? Cred ca redobandirea constiintei celor mai de pret valori comune, ale identitatii, coeziunii si solidaritatii Europei, este cel mai bun lucru care ni s-a putut intampla dupa incheierea Razboiului Rece.

  Nu am, acum, un concept alternativ, nici “unio-scepticismul”, care-mi vine pe moment in minte, nu ar descrie mai bine tendinta, pentru ca nu am nimic impotriva Uniunii, ca expresie a integrarii economice intre limite care nu aduc atingere vointei statelor membre si cetatenilor acestora, ci a integrarii politice, a supranationalismului care ridica si concentreaza decizia pe verticala, intrand in coliziune brutala cu democratia, care reclama un sens invers, de coborare si descentralizare.

  Deja contradictia de sensuri, intre descentralizarea din statele comunitare si centralizarea supra-statala, la nivelul UE, a devenit manifesta, a trecut de faza de deosebire si a intrat in cea de opozitie, amenintand cu conflictul. De-suveranizarea statelor membre, implicit a mandatantilor acestora, a cetatenilor, si suveranizarea unui supra-stat, indiferent cum se va numi el, fie ca-si va pastra denumirea de UE, fie ca se va numi Statele Unite ale Europei, este o tendinta de neacceptat, prin caracterul anti-democratic si anti-popular.

  Supra-statalizarea UE va adanci dramatic distantele politice, economice si sociale dintre “centru” si “periferie”, interesele nationale ale cetatenilor se vor topi in magma supra-nationala, partidele nationale vor deveni simple curele de transmisie, parlamentele nationale, o recuzita a unei false democratii. Cel putin din aceste motive, niciun potential presedinte federal, la scara UE, nu va putea constitutionaliza supra-statul prin substituirea vointei populare cu cuvinte, oricat de magice sau mitice s-ar dori (“Noi, poporul…” etc.).

  Ideea mea este ca intre scepticism si optimism ar trebui aleasa calea realista, prin ajustarea proiectului european, printr-un compromis care sa nu insemne nici ca ne vindem, nici ca ne lasam cumparati. Fara integrare economica nu se poate, aceasta ramane singura optiune productiva pentru toate partile, dar trebuie gasita o formula negociata de echilibru intre integrare si suveranitate, intre competitie si cooperare, intre interesul national si interesul european.

 9. 10 CALIMAN EUGEN-analist de provincie iunie 9, 2013 la 2:26 pm

  1.La ,,intruziunea” UE in domeniul politic al tarilor, este ,,oponenta” clasa politica, care poate pierde astfel, din atributele puterii.
  De evolutia economica a tarilor UE este mai interesata populatia, care vede ca nici Romania si nici UE, nu au un proiect de dezvoltare economica(industriala), de ajungere din urma a tarilor dezvoltate.
  Toata lumea doar se lamenteaza, esecul (probabil) al UE, urmind sa fie determinat de aceasta situatie.
  Avind in vedere ponderea la scara nationala, a euroscepticilor din rindul populatiei, putem concluziona ca esecul economic al tarilor UE este cauza euroscepticismului si mai putin pierderea independentei politice – deoarece omul de rind nici nu are influenta asupra politicii nationale.
  2.Esuata in planul ,,mecanismului economic national, bugetar(clasic), datorita dezintegrarii economice si industriale nationale – cercetarea stiintifica, care sa construiasca un nou model de dezvoltare sustinut de competitivitatea/functionalitatea economica ridicata (intre1-10,ca a tarilor dezvoltate)si de investitorii straini este inexistenta.
  La oferta unui astfel de nou proiect de dezvoltare economica – pe care am facut-o oficial Presedintelui si PDL in 2010 si din nou in 2011 – consilierii acestora si-au ,,dat mina” spre a-l refuza.
  Astfel, Presedintele si premierul Boc,au fost obiectul ,,manipularii” grosolane din partea propriilor consilieri economici – esuind economic si politic, dupa cum se stie.
  Invataminte:Politicienii trebuie sa inteleaga in epoca actuala, ca daca nu sint si politicieni-tehnocrati,care sa stie ce trebuie sa pretinda ,,executantilor tehnici”,esueaza la fel ca cei aratati!Azi nu mai este suficient ca politicianul ,,sa defineasca obiectivele politice ale reformelor”,deoarece ,,tehnicienii isi fac de cap”,fentind politicianul…ca in cazul aratat.

 10. 11 orest iunie 9, 2013 la 3:04 pm

  zona euro conteaza mai putin, conteaza ca de exemplu conducatorii poporului german, de exemplu , „trag” pentru cetatenii pe care ii reprezinta

 11. 12 teostanc iunie 9, 2013 la 3:20 pm

  Este foarte complicat!

  1. Criza economica inraieste pe toata lumea; fiecare incearca sa preserve ce are.
  2. Sunt discrepante mari intre membrii. Dintr-o cauza anume toti sunt frustrati. Noi pentru ca ei aplica standarde duble; Ei pentru ca noi exportam(involuntar) populatia roma, si nu numai, care parjoleste tot pe unde trece. Si nu inteleg de ce trebuie sa dea bani unor tari care nu stiu si nu pot sa-i foloseaca si prin aceasta ii trag si pe ei in jos.

  Eu am fost un entuziast al intrarii in UE pentru:

  a. Disputele cu Ungaria ar devein fara obiect;
  b. Implementarea de standarde si proceduri avansate tehnologic si democratic;
  c. Solidaridatea tarilor din Uniune pentru dezvoltarea tuturor membrilor.

  Din pacate proiectul este foarte complex si pe cale de consecinta greu de condus.

  COMENTARIU: Ori unde, nu numai in UE, tendinta naturala este ca cel mare si cel puternic isi impun p.d.v..

  Cu toate acestea, cred ca merita sa incercam sa finalizam acest proiect.

  P.S..
  Iimi aduc aminte de la istorie de cerintele minime pentru un stat: unitataea de limba si de teritoriu.

  In SUA, Fedaratia Rusa si China exista practic o singura limba in administratie.

  Comisariatul pentru multillingvism din UE mi se pare un nou turn Babel.

  Intr-un fel, UE este o replica peste timp a Imperiului Roman. Ce s-a ales de acela stie toata lumea.

  PPS
  Nemultumirea celor 7,4 mil de roamani n-ar trebuii sa se manifeste fata de UE, care ne-a silit sa ne respectam propriile reglementari ci fata de cel mai detestat om politic si presedinte roman, Traian Basescu, un om lipsit de onoare, de cuvant si, de raspundere civica. In mod normal, la un asemenea vot trebuia sa-si dea demisia. MAGARUL!

 12. 13 Cris iunie 9, 2013 la 3:45 pm

  Tocmai am văzut pe TV5, în seria „Secrets d”histoire”, un episod despre Talleyrand („Le diable boiteux”). Charles-Maurice de Talleyrand Perigord. O personalitate complexă, cu lumini și umbre, o inteligență sclipitoare care compensa din plin defectul fizic, o clarviziune ieșită din comun, un simț politic extraordinar, de o diplomație excepțională, un mare om de stat și în același timp un om de lume.
  Ministru de Externe, ambasador la Londra, demnitar sub Louis XVI până la Louis-Philippe inclusiv, s-a identificat cu istoria Franței din această perioadă.
  A trăit foarte mult (84 de ani) pentru timpurile în care media de viață era destul de scăzută.

 13. 14 Poligraf iunie 9, 2013 la 4:18 pm

  Sa creat un zid politic intre cetatean si sitemul de drept. Tot mai greu poti sa faci sau sa realizezi un miniproiect ca te intamini de birocratia europeana in care trebuie sa obtii si sa depui o roaba de acte pe la n institutii care se misca greoi.

 14. 15 M.Voicu iunie 9, 2013 la 4:40 pm

  AN: ”structură instituţională a Uniunii ca fiind inadacvată din perspectiva reprezentării şi participării democratice a cetăţenilor”…
  Atunci, CARE SUNT VALORILE COMUNE, sau birocraţia de-acum se vrea atotputernică precum, altădată, inchiziţia – mare valoare, şi ea. O pretenţie integratoare mai restrânsă geografic a fost Unio Trium Nationum, căruia i s-a recunoscut, totuşi, defectul: românii nu erau reprezentaţi ! Este cam cum nu au avut cuvântul prelaţii ortodocși la conferința despre Concordat, cel cu România în cadrul relației generale între State și Vatican – la care nu am aflat dacă este semnat un concordat între Statul Vatican și Scaunul Papal ! ! !
  Noi vedem că ce-i al lor, e-al lor, ce-a fost al nostru e tot al lor, că ajutor de stat putem să dăm orişicui – numai nu întreprinderilor statului român, şi se ascunde adevărul că ALERGĂTURA PENTRU INVESTIŢII STRĂINE ÎNSEAMNĂ EXPORT DE PROFIT !
  Rezultă că popoarele UE trebuie să-şi urmeze superpuşii până ce aceştia mor, cum a fost cu Stalin, Hitler…, dacă mecanisme de autoreglare (a căror lipsă a subliniat-o Dl.Coarnă), nici, nici.
  Dacă de la conducerea UE nu se mai permite dezvoltarea culturilor de soia modificată genetic, dar importul acesteia nu este oprit, rezultă pentru orişicine că volanul e în altă parte.
  Iară chestia cu bicarbonatul de sodiu dă măsura lipsei de măsură !

 15. 16 ZeV iunie 9, 2013 la 6:45 pm

  Fragmentarium, spune:
  ,,Ideea mea este ca intre scepticism si optimism ar trebui aleasa calea realista, prin ajustarea proiectului european, printr-un compromis care sa nu insemne nici ca ne vindem, nici ca ne lasam cumparati”
  RASPUND: Poate ca ar trebui procedat precum gaina fugarită de cocos :
  ,,Daca stau zice ca-s c…….,daca fug zice ca-s proastă…mai bine mă impiedic!”
  Glumesc, evident… 😉
  Doamnă Fragmentarium…..integrarea economică si suveranitatea natională sunt incompatibile prin definiţie.
  De ce n-am alege Elvetia ? 😉
  Mai spuneti ca nu poţi fi, în acelaşi timp, şi european si “euro-sceptic”.
  Personal, nu vad nicio contradicţie. În secolul XIX si o parte din sec XX, atunci cand o intreaga elita politica si culturala studia, se deplasa, activa, PERFORMA, etc, la Paris, românii erau mai europeni ca oricând, dar, în acelaşi timp, mai patrioţi decât oricând.
  Sub arabescul sofisticat si elegant totodată în care vă exprimaţi, se ascunde, dimpotrivă, la dvs, o mare confuzie…..euro-scepticismul nu înseamnă antieuropenism, ci, opoziţie la birocraţia suprastatală aflată in serviciul oligarhiei financiare mondiale, care, si-a propus ambitiosul scop să ne transforme în consumatori de ce vor muschii gulerelor albe care butonesc zi si noapte la Bruxelles în cautarea scenariului perfect pentru a ne atrofia şi modela preferintele, sentimental/instinctul apartenenţei naţionale şi a face acceptabilă globalizarea. De mult timp aceşti oameni acunşi privirii, caută antitodul la valorile traditionale şi la reperele naturale ale fiinţei umane. Exact aici e problema, totul este conceput şi există în interesul initiativei neo-liberale la nivel global.
  Ascultam astăzi un american, care, este convins ca tipul de civilizaţie impus, siesi, de SUA, dar si restului lumii, duce inexorabil la distrugerea habitatului natural al planetei si la o posibilă extincţie, partială, sau chiar totală. De aceea iese lumea pe strazile occidentale, nu putem gandi economia în viziune rece-liberală, bazată pe exploatarea tuturor resurselor si crestere permanentă de productie, lanţuri de intermediere şi consum. Pare de necrezut, dar, după părerea mea, economia capitalistă nu este altceva decât un ,,caritas” imens, iar după cum se ştie, orice sistem piramidal intră în vrie, mai devreme, sau mai târziu, după ce ascensiunea depăşeşte potenţa ,,motorului” economic.
  Omenirea, NU NUMAI EUROPA (continent insignifiant in Orient si Asia, stiu pentru că am fost acolo), are nevoie de un proiect de dezvoltare durabilă si echitabilă, în relativ echilibru cu natura, în locul unuia bazat pe creştere cantitativă perpetuă si pe primatul monedei, dupa regula pe care nu a patentat-o omul, ci….. lăcusta.
  Azi mancam un lan, apoi mergem mai spre est..şi tot asa, pana ajungem de unde-am plecat. Ce urmează ? …sau nu mai există nicio continuare, vorba amicului Marian Nicolae ? Nah, că am nimerit-o în versuri.
  😉

 16. 17 Ghita Bizonu' iunie 9, 2013 la 6:56 pm

  Dulce ca mierea este glontu, streangu si Zyklonu de la Magyarország mai ales cand esti nascut la Cluj!!!
  Exista un portal numit Critic Atac . De “stanga” . A francfurteaza. Cu parfum de Soros si (uneori) ICR(e negre) Foarte dornica sa denunte extremismu rasist romanesc care .. si tare iubitoare de FIDESZ si Horthy. Da uneori mai gresesc si ei . Asa ca u comis o cestie zilili trecute : http://www.criticatac.ro/22766/funcia-antisemitismului-contemporan/ .. scrisa de Gáspár Miklós Tamás – nascut la Cluj, studita filozofeala la Cluj, plecat in Ungaria in 78 (?!), figura marcanta unuo partid liberal “de stanga”, GMT avand in acea epoca opinii “liberal-libertarine” ca dupa cativa ani sa fac rost de principii « conservator-liberale » si proclama necesitate patriotismului (atunci cand e unguresc se cheama patriotism. Cand e romanesc e nationalism si cam genocidar) si scrie un articol « Adio stangii » ptr ca nitel mau tarziu sa zica “adio da raman cu tine” cam renunta la liberalismul « national », se “reaproprie” de marxism sim critica cu spume capitalismu (face si azi clabuci). In 2001 creazaa ATTAC ul unguresc membru al http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_la_taxation_des_transactions_financi%C3%A8res_et_pour_l%27action_citoyenne. Acu ar fi presedinte al Stangii verzi (verts-de-Nils sau de legiune ? ) « Zöld baloldal » (ecologie, feminism, marxism [ da raman cu tine! ]) de extrema-stanga (adica PCR era reactionar si conservator in compartie cu astia).
  In articolul in cauza zisul Miklos se pare ca zice ceva despre antisemitismul din Ungaria .. ceva voalat, foarte “pudic” (ceva in genul “a facut-o sa sufere ultimele ultragii” cand descrii un viol cu perversiuni – ca deh is copii de fata!) si de abia in final Iar dacă unii evrei îşi pierd slujbele şi sunt obligaţi din nou să emigreze sau – dacă rămân – sunt nevoiţi să asculte mulţimi furioase scandând la unison “Evrei murdari! Evrei murdari!”, cui îi pasă?
  Se pare nici lu Tamas (prea mult – desi este evreu) ca Ungaria e in postfascim (ce Isten o mai fi si asta) asa ca mai cu prosopu flausat pe tambal. Ca nu atat de periuculos ca Jiji el Ciobandante ala de dadea danii la biserici ortodoxe (deci legionarism si antisemitism deci genocid) si nici ca in Romania unde se stie ca trebe luptat chiar cu nazismu (asta dupa ce prin amabilitatea SUA am fost dotati cu doi fosti SS .. asa ca sa aiba ce combate unii si altii)
  Ca emportant e sa combatem in Romania nationalismu si sa nu vedem cum masaluiesc aia din 74 de cruci cu sageti pardon comitate..
  Si sa bagam la cap -antisemitismu in Ungaria nu e ca ala romanesc – in Ungaria amtisemitismu are scop socila si mai stii? o fi tolerabil?!
  Si tinta este atinsa – niste comentarii politicoase, care nu se leaga de patria lui Soros, Tamas si Wiessel…
  Insa Critic Atc Romania (mai degrab filial locala ATTAC Hungary decat al http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_la_taxation_des_transactions_financi%C3%A8res_et_pour_l%27action_citoyenne repara situatia jenanta: http://www.criticatac.ro/22669/masacrele-media-campania-odessa-lui-florin-iepan/#comment-58571, si asa ca sa inteleag tot tzugulanu budos olah in primele randuri cetim un „moment întunecat” din istoria României, în care a curs mult sânge, făptașii au dat dovadă de excesivă cruzime și au rămas nesancționațI. La intelectuali (mai ales “etnici”) merge sa zici ca impuscare si inchisoare pe viata nu ar fi sanctiuni!!! Ceva mai jos politrucu timisorean (de la Universitatea de Vest din Timisoara ) se “scuza” fata de Marius Mioc Prin “Nesanctionat” doream sa ma refer, in textul meu, la popularitatea maresalului documentata de F. Iepan. Imi cer scuze daca nu reiese cu claritate. Adica hotu prins este negustor cinstit!!
  Oricum obectivu a fost atins apar comentarii demascatoare , uitat este Ungaria cea filoevreieasca si da-I cu antisemitismu romanesc!!!
  D’aia ziceam ca
  Dulce ca mierea este glontu, streangu si Zyklonu de la Magyarország mai ales cand esti nascut la Cluj!!!

 17. 18 ZeV iunie 9, 2013 la 7:04 pm

  ps-Fragmentarium
  Este foarte interesant de observat ca se incearca, treptat, inlocuirea nationalismului traditional, cu un fel de nationalism elitist european.
  Ma uitam la o reclama la televizor :,,Stiti cine sunt eu ? Sunt cetăţean european şi am drepturi”…de ca si cum, daca spui in Romania ca esti ,,cetatean roman”, relativizează idea de drept al omului…e nevoie de ceva si mai si…cetatean european…maine -poimaine, vom face, INEVITABIL, saltul la calitatea de ,,cetatean universal”. Sper sa nu se confunde cu..soldatul cu telecomanda la distanta interpretat de Jean-Claude Camille François Van Varenberg , mai bine cunoscut ca Van Damme.
  😉
  Culmea, ne izolăm singuri intr-un continent autarhic şi autist , ce devine din ce in ce mai putin competitiv in lume….este timpul ca liderii nostri, inclusiv domnul Adrian Nastase, sa-si recunoasca grava eroare de a fi grabit aderarea Romaniei la UE si sa deschida Romania catre toate orizonturile planetei, cat inca mai avem o bruma de resurse si economie. Nu aveam ce cauta acolo, in UE, iar dacă..RETINETI ! ..daca domnul Victor Ponta insista sa vorbeasca de Statele Unite ale Europei si de integrarea in zona euro, o poate face, desigur…dar fara votul meu pentru domnia sa in toate alegerile care vor urma.

 18. 19 Adrian B. iunie 9, 2013 la 10:41 pm

  Chiar dumneavoastra ati spus :

  ” nu se poate face omleta din mai multe oua fierte ! ”

  Comparatia este geniala !

 19. 20 Adrian B. iunie 9, 2013 la 10:54 pm

  Ar fi buna o analiza profesionista despre ce a CASTIGAT si ce a PIERDUT Romania prin aderarea la Uniunea Europeana ! Cred ca multi romani sunt curiosi care sunt beneficiile/pierderile acestei miscari politice …

  Si deasemenea , cum ar fi evoluat Romania daca ar fi avut o politica neutra , in genul Elvetiei , Norvegiei , etc.

 20. 21 Dezideriu Dudas iunie 10, 2013 la 1:33 am

  COMENTARIU SINTEZA LA 9 IUNIE 2013

  Raspund acum prin comentariile 1-4 prezentate in continuare,, mentionate anterior sub marca : « Comentarii asociate evenimentului Adrian Nastase – 3 iunie 2013 / Libertatea necesara Romaniei » ( dezbaterea pe tema “Cresterea economica si dezvoltarea echitabila”. de la Institutul Ovidiu Sincai « ) :

  Mentionez acum ca acea postare era legata de procesul din data de 3 iunie pe care l-a avut d-nul Adrian Nastase….Sper ca pe 6-7 septembrie a.c. sa reusesc sa lansez public CENTRUL REGIONAL PENTRU GUVERNANTA PUBLICA SI ECONOMICA PRIVATA la Constanta. Ar fi o a doua etapa de dezvoltare a ONG-ului, ASOCIATIA STRATEGIA DEZVOLTARII ROMANIEI – REGIUNEA DOBROGEA, infiintat de mine in anul 2006.
  Initiativa va fi perfect echilibrata pe cele 3 paliere doctrinare, Stanga Politica, Dreapta politica si Centru…, determinanta fiind insa forta abordarii la nivelul direct al societatii, asociatii profesionale, ONG-uri, sindicate, patronate, corpuri profesionale publice, elite recunoscute…
  In aceste conditii, sper ca mi se va intelege parcimonia postarilor viitoare pe blog. Ma angajez acum, probabil peste o saptamana, doar la o serie de comentarii legate de acordarea, in Constanta, a titlului de DHC profesorilor universitari, acad. Ion Dogaru, profesor de drept civil si acad. Nicolae Volonciu, profesor de drept procesual penal, primul la Universitatea Andrei Saguna in data de 15 mai 2010, al doilea, la Universitatea Ovidius, vineri 7 iunie 2013. Daca acestia, au putut duce mai departe stiinta si invatatura unor Tudor Radu Popescu si Vintila Dongoroz, chiar trecand peste acele cumplite vremuri ale Romaniei anilor 1950 – 1960, nu vad cum sistemul de drept romanesc se va frange tocmai acum, in pline sunete de viori si alamuri ale « statului de drept », as zice eu, completand, « global » …., ca sa nu se inteleaga ca e doar pentru « colonii », cum a fost « statul de drept » de pana acum….Si in dihotomia autoblocanta global – periferii ( national, regional, local ), nu ma refer doar la « sultani »…, sau la « boierii nostri », ci si la faptul ca aproape ca « noi » suntem pe cale sa ne pierdem orice speranta….
  Nu am renuntat deloc la marile teme in care m-am implicat si pana acum pe blog. Sper insa ca incepand cu luna septembrie eficienta abordarilor noastre sa creasca exponential, inclusiv printr-o sectiune participativa structurata pe domenii. Prin comentariile 1-4 de mai jos, sper ca voi face legatura in timp. Voi mai interveni doar cand nivelul de energie va depasi forta ce ne trebuie ca sa demaram o PARTICIPARE mai ampla a societatii la definirea si operationalizarea ACTULUI DE POLITICA PUBLICA. Consider insa ca ne trebuie mijloace noi, de unde, initiativa mentionata .

  Pe tema : eurosceptcism ? Dupa cele scrise mai sus, depinde de noi…Dupa ce, timp de 50 de ani, am incercat sa demonstram prin internationalism ca totul in lume este inteconectat si ne trebuie cooperare globala, ar fi ne-natural sa incercam acum sa ne convingem ca totul tine doar de ceea ce se intampla in tara noastra si/sau singura noastra sansa este intoarcerea azimuturilor spre Est….Dealtfel, totul se rezuma la bataliile retorice ale celor 2 tabere, unii ramanand « internationalisti convinsi », ceilalti, fiind « transferati » la nationalism… Noi, fiind la mijloc si neputand face nimic, atat timp cat cele 2 tabere au rechizitionat in exclusivitate resursele….Ce s-ar fi schimbat intre timp ? Parca am primit « voie » ….Ca sa fim consecventi, trebuie sa verificam…, si daca e real, de ce nu am merge mai departe ? Noua ne va fi infinit mai greu decat « lor » …La ei, « puhoaiele de vorbe » , erau stavilite de jdemii de concepte, doctrine, modele , sisteme…, chiar daca practica le depasise de mult….Lui Vladimir Tismaneanu daca-i « «dai drumu’ » , si-acum vorbeste sau scrie pana dimineata despre « piete libere, democratie, economie de piata »…, de nu mai avem energie de a mai rade, desi el « vorbe » ar mai avea…Nici ceilalti, «ai nostri », cu « nationalismul » lor dacic, tracic sai getic ( V.Tismaneanu ii zice « national-comunist », dar cine-l mai asculta ? ), nu duc lipsa de « vorbe »….

 21. 22 Dezideriu Dudas iunie 10, 2013 la 1:35 am

  COMENTARIUL 1 : Ref. la Manifestarile Institutului Social Democrat ( sau F.E.T. ) la Constanta si reactia mas-media locala ref. la eveniment

  – Am transmis vineri 7 iunie 2013 coodonate de actiune catre directorii a 3 trusturilor mass-media. Vor urma si celelalte trusturi locale, inclusiv redactiile locale ale trusturilor nationale.
  – Comunicarea cu mass-media m-a obligat sa ridic nivelul de energie al initiativei ( fata de necesitatile publice, inca e mic…) . De aceea, am renuntat la ideea INSTITUTULUI PENTRU GUVERNANTA…, si am promovat ideea CENTRULUI REGIONAL PENTRU GUVERNANTA PUBLICA SI ECONOMICA PRIVATA, ce va avea incorporat si INSTITUTUL…
  – Voi avea cat de curand pregatit PLANUL de organizare, lansare, functionare, pe care sper sa-l pot prezenta anterior la FET si /sau ISD. Portiunile sale strategice vor fi transmise si dvs., pe blogul d-lui AN.
  – Initial, despre prezenta d-lui AN la Constanta am discutat cu liderul local al unei mari confederatii sindicale si apoi cu sefa de cabinet a d-lui AN, d-na MN. Era, cred, prin anul 2007 ( nu mai verifuc acum ), imediat dupa lansarea la Bucuresti a cartii « Romania europeana » . Acum lucrurile s-au mai complicat si cred ca e extrem de utila si implicarea noastra, cu propriul proiect, pe care sper sa-l agreeze si d-nul AN. Dupa cum am mai scris, un director de trust de presa, cand a aflat acum cca. 10 zile de intentia mea de a-l invita pe d-nul AN la Constanta, m-a intrebat daca d-nul AN vrea, daca vrea sa transmita un mesaj anume…Nu cred ca d-nul AN nu doreste ca, alaturi de FET si ISD, sa nu contribuie la definirea conceptului de «stat de drept global ». O face si acum, cu mult mai multa autoritate profesionala decat noi, dar nu cred ca aportul nostru va fi ne-semnificativ. Nu cred, de ex., ca d-nul AN, va putea fi auzit mai puternic decat noi, cand vom intreba public, de ce, in sistemul de drept procesual, s-a facut trecerea, treptat si discret, ca importanta in administrarea probelor, de la institutia RECUNOASTERII, la institutiua INTERCEPTARII…Deasemenea, nu cred ca, in versiunea «post-moderna» a evaluarii probelor bazate pe marturia unui martor ce este ofiter acoperit al vreunui serviciu secret, actual sau fost, d-nul AN poate sa « strige » suficient de tare ca sa fie auzit, ca astfel de practici ne poate face la nesfarsit dependenti de serviiciile secrete ale statelor mari. Actualele servicii si membrii lor, prin legaturile lor cu NATO si UE, fostele servicii si membrii lor, prin legatura lor cu statele fostului URSS…

 22. 23 Dezideriu Dudas iunie 10, 2013 la 1:36 am

  COMENTARIUL 2 : Ref. la, Dezvoltarea echitabila versus dezvoltarea durabila , in opinia mea, Noua Stanga vs. Vechea stanga…, ( cu referire si la « bugetarea participativa » – si nu « bugetarea publica » cum a COMENTARIUL retinut d-nul prof. Titus Filipas ).

  – Este o sectiune determinata si de forta cu care d-nul prof. Titus Filipas incearca sa gaseasca, singur sau antrenandu-ne pe noi, solutii pentru dezvoltarea societatii romanesti. Tehnic, focalizat, voi transmite mai multe date tehnice pe aceasta directie in comentariul 3. Acum afirm doar ca, de la « renta absoluta »a lui Karl Marx, la « interdictia incestului » a lui Claude Levi-Strauss, si nu numai.., vom avea spatiu suficent de analiza si sinteza…Prietenul meu care a trimis materialul postat de mine despre « Dezvoltare durabila-dezvoltare echitabile », este un profesor universitar care foarte probabil va participa full-time la inititiva. Prin anul 1999, nu a reusit sa obtina o bursa la COLEGIUL NOUA EUROPA(New Europe College ) a lui Andrei Plesu. Ulterior am vazut si de ce. Nu avea un pedigree «corect », gen UASCR sau macar UTC, cum a avut Emil Boc care a obtinut o bursa la NEC in acea perioada… Doua consideratii pentru d-nul prof. Titus Filipsa : 1. Exceptionala relatarea despre legatura dintre antisemitismul romanesc si « rasturnarea carului cu prosti » la Caracal …Dan Diaconescu si Marius Tuca participa la « actualizare » ? 2. Sunt impresionat de informatia cu importul lanii din Australia….Cu «caru’» nu mai putea fi transportata marfa…Dupa cun scria d-nul Dorin Tudoran ( motto-ul la « Kkaistocratia » ‘ :„Mă tem că, în decembrie 1989, românii au iesit în stradă revoltati, au ajuns în stradă revolutionari si au intrat în istorie fraieri.” ), pare-se ca intreaga Romania a devenit un fel de CARACAL…
  – Tot d-lui prof. Titus Filipas trebuie sa-i multumesc pentru ca m-a determinat sa aduc in discutie conceptul de „bugetare participativa”…Tehnic, despre concept, vom discuta mai multe dupa luna septembriue. Reprezinta forma in care, diverse ONG-uri sau grupuri de presiune, pot face lobby direct la primarii, consilii judetene, ca anumite proiecte de investitii publice sa fie adoptate prin vot public. Nu este o procedura simpla, pot fi si in astfel de cazuri ingerinte de nedorit interesului public, este totusi o modalitate de a interveni direct asupra bugetului public. Mai socant este altceva. Conceptul de „bugetare participativa”” apare in ziarul de Stanga „Criticatac” ( cel despre care scrie si Ghita’Bizonu in comentariul de la aceasta postare ). Pe blogul d-lui Dorin Tudoran am abordat conceptul de mai multe ori . Dau acum ca exemplu, comentariul 51 la materialul, http://www.dorintudoran.com/2012/09/17/iti-amintesti-europa-centrala/ ( redau acest comentariu si pentru legatura cu proiectarea evenimentului din 6-7 septembrie a.c. prezentat in „Comentariul sinteza” ). M-a frapat faptul ca desi conceptul este evident provenit pe filiera Stangii ( Sao Paolo, Porto Allegre…), in Romania este promovat pe filiera…Dreptei ( in Clujul lui Emil Boc…). Curat-murdar, cum ar spune Caragiale…
  – Asociez acestui comentariu ( echitabil-durabil…) si o referire la impresionantul expozeu al d-lui Doru Coarna privind lipsa autoreglajului la institutiile UE. Lipsa autoreglajului, in fapt a conexiunii de feed-back ( pentru ca cea directa, functioneaza «brici »…), este intr-adevar o problema care la noi se observa in mod evident…Toate institutiile comunica doar de sus in jos….De jos in sus, « «e interzis » …Si cred ca mai degraba tine de ideile lui Vilfredo Pareto ( alternanta « vulpilor » si a « leilor » la putere, gripata dupa intuitia geniala a lui Nietzsche si « fundatura hitlerista », ba chiar si cea stalinista, desi parea ca Stalin este la extrema cealalta… continuarea de azi a lui Putin ne pune pe ganduri…), decat de preeminenta marxista a economicului asupra societatii….Ref. la ideile d-lui Doru Coarna, adaug linkul spre un articol interesant ( tot de pe Criticatac ! ) http://www.criticatac.ro/19144/pentru-schimbare-de-curs-politica-europeii/, in care Jurgen Habermas ( unul din inspiratorii textului prezentat de d-nul Adrian Nastase ), chiar din Germania, tara atat de atacata ca este prea autoritara in a-si impune interesele, pare a fi preocupat doar de comanda Centrului si, mai putin de „viziunile noastre de periferie”…Si este liderul cel mai proeminent al Stangii contemporane, cea care ar trebui sa aiba pe primul plan al valorilor, libertatea si egalitatea….Domnule Coarna, nu stiu daca l-a ales cineva vreodata pe Barabas in tari ca Romania. Ne este impus ! Nu de cineva anume, ci de INERTIA sistemelor, exact cum de fapt ati observat in prima parte a materialului dvs…Solutia ? Ar fi de ajuns sa punem lucrurile in misdcare, e drept, treaba extrem de dificila ! De 23 de ani, ceva-ceva, se putea infiripa dupa perioada 2000-2004, cand s-au mai legat cate ceva din marile destructurari ( in mare parte necesare ) care s-au intamplat in anii 1996- 2000. Din pacate, dupa 2005, s-a dus la maxim ideea de destructurari, bineanteles, in continuare in interesul capitalului strain, preponderent speculativ, dar, intre timp, facusera „gura” si „ai nostri”….
  – Pentru d-na CRIS : nu cred ca integrarea in UE ne-a incetinit dezvoltarea. Asa putem spune ca si revolutia din 1989 ne-a incetinit dezvoltarea…Cred ca ne-a incetinit dezvoltarea, totala lipsa de responsabilitate a elitelor noastre care au avut in URSS un „far calauzitor” ce le–a dirijat evolutiile in cadrul unui sistem acceptat in comun, iar dupa 1989, aceleasi elite, au sperat ca SUA- NATO, apoi UE, le va asigura un sistem asemanator care sa-i avantajeze continuu fata de restul populatiei…Dupa criza din 2008, atat SUA cat si UE au renuntat la „religiile” pe care ni le-au predat pana atunci ( piata libera, neinterventia statului, diminuarea ponderii propietatii publice ), dar „ai nostri” au ramas „consecventi”…Ce rost are sa-ti bati capul sa tii sau sa infiintezi mii de locuri de munca, cand se poate, chiar mai bine, ca doar din vanzare de terenuri si imobile, sa traiesti tu si familia ta, asigurat…Aceasta este o tendinta naturala care nu poate fi depasita prin vorbe ! Statul trebuie sa se implice printr-o politica de resurse umane adecvata pentru asigurarea profesiilor necesare unor investitii majore, iar ceea ce este si mai important, sa devina partener al antreprenorilor privati de afaceri, si nu doar hiene care sa ii urmareasca daca schioapata cumva….

 23. 24 Dezideriu Dudas iunie 10, 2013 la 1:41 am

  COMENTARIUL 3 : Ref. la Infiintarea la Constanta a INSTITUTULUI PENTRU GUVERNANTA PUBLICA SI ECONOMICA PRIVATA ( pornind de la Institutul pentru Guvernanta Intreprinderilor Publice si Private – IGIPP al carui presedinte, Yvan Allaire, membru al Royal Society of Canada si prof de strategia afacerii la Scoala de management a Universitatii Quebec din Montreala, a sustinut la Academia Romana in 23 mai 2011, conferinta cu titlul Statul vs. Piete. )

  Chiar din materialul Conferintei din 23 mai 2011, redau doua selectii utile interesului nostru :
  1. REF. LA NOILE VALORI
  2. REF. LA CE E DE FACUT IN ROMANIA

  1. REF. LA NOILE VALORI

  Pieţe libere: câte păcate s-au comis în numele vostru!
  Predicat şi practicat de Greenspan, ca şi de alţi ideologi croiţi după chipul şi asemănarea lui, neoliberalismul (sau fundamentalismul pieţei) se întemeiază pe credinţa aproape înduioşătoare în abilitatea pieţelor de a crea bogăţie pentru toţi (toţi cei care contează) şi de a se autoregla.
  La un nivel mult mai practic, ea poate reflecta numai influenţa banilor asupra aleşilor care fac legile.

  Cele şase convingeri ale crezului „neoliberal“
  • SUPREMAŢIA PIEŢELOR LIBERE: este convingerea fundamentală a crezului neoliberal
  Piaţa stă la baza eficienţei; ea se autoreglează şi corectează rapid orice deviere de la echilibrul optim.
  • COMERŢUL LIBER ÎNTRE TOATE POPOARELE: este întotdeauna bun.
  Doar sentimentalii neinformaţi, socialiştii care acţionează fără să gândească şi muncitorii plângăreţi şi imaturi nu acceptă acest adevăr economic fundamental.
  • GRANIŢELE NAŢIONALE SUNT OBSTACOLE ARTIFICIALE ÎN CALEA EFICIENŢEI PIEŢEI
  Deţinerea de către străini a avuţiei naţionale, a companiilor, a pământurilor arabile etc. este benefică pentru societate; capitalul trebuie să circule nestingherit de graniţe pentru a asigura cea mai bună performanţă economică.
  • DEREGLEMENTAREA
  Reglementarea nu face decât să stânjenească pieţele în tendinţa lor spre autoreglare; birocraţii care se amestecă în mersul pieţei sunt întotdeauna contraproductivi. Ar trebui reduse dimensiunile guvernelor astfel încât neoliberalii „să le poată îneca în cada de baie“.
  • PRIVATIZAREA
  Guvernele sunt ineficiente; întreprinderile private ar putea şi ar oferi servicii mult mai eficient; prin urmare, orice entitate care oferă servicii sau bunuri cetăţenilor ar trebui privatizată. Sănătatea publică, educaţia publică etc. ar trebui să fie încredinţate sectorului privat, care ar oferi servicii mai bune la un preţ corect.
  • „SOCIETATEA“ ŞI „BINELE OBŞTESC“ SUNT NOŢIUNI LIPSITE DE CONŢINUT
  Un grup de indivizi motivaţi de propriile interese sfârşeşte prin a face bine sub presiunea şi îndrumarea pieţelor eficiente. Conceptul de „bunuri comune“ (aerul pe care trebuie să îl respirăm, apa pe care trebuie să o bem etc.) miroase a comunism.

  O convingere mai subtilă, nemenţionată printre cele de mai sus
  • Odată acceptate cele de mai sus, rezultă că cele mai multe, dacă nu chiar toate guvernele sunt corupte şi/sau incompetente, iar pieţele „libere“ oferă un mai bun model de organizare a societăţii;
  • Acest argument este însă fals: dacă guvernele sunt corupte şi/sau incompetente, atunci pieţele „libere“ vor conduce la înţelegeri secrete, monopol şi manipulare;
  • Evident, aceasta nu se întâmplă în cazul pieţelor dominate de companiile multinaţionale, controlate de legile din ţările de origine ale acestor companii…
  • Numai că aceste companii se conduc în mare parte după logica pieţelor financiare…

  Adam Smith despre pieţe…
  • Prezentat adesea ca părintele neoliberalismului, Smith în realitate nu avea încredere în „negustori“ şi în „vânzători“, fiind un oponent înverşunat al monopolurilor private acceptate de către stat;
  • Pieţele nedomolite de „sentimente“ morale îi apăreau lui Smith ca o noţiune aberantă;
  • „Omul înţelept şi plin de virtuţi doreşte întotdeauna ca propriul său interes să fie sacrificat pe altarul interesului public, al propriei sale clase ori societăţi“ (Teoria sentimentelor morale)

  Spre ce conduce neoliberalismul, dacă este integral aplicat…
  • Eşecuri financiare recurente care creează durere şi dezastru la nivelul întregii societăţi;
  • Inegalitate fără precedent în privinţa veniturilor şi a bunăstării;
  • Generalizarea logicii vătămătoare a pieţelor financiare la nivelul întregii societăţi, de la firmele de afaceri la serviciile sociale;
  • Îmbogăţirea fără măsură a speculatorilor şi a operatorilor financiari şi prin urmare sporirea puterii şi influenţei lor politice;
  • Investiţii insuficiente în programele sociale şi în infrastructură.
  Spre ce conduce acest sistem, atunci când şi dacă este total implementat…
  • O societate a „câştigătorilor care acaparează totul“, cu mase condamnate la sărăcie;
  • Cetăţeni deveniţi „chiriaşi“ în propria lor ţară; ţara devenită o sucursală a unei multinaţionale deţinute de proprietari străini;
  • Guverne dependente şi slugarnice faţă de influenţele străine datorită mobilităţii ridicate a capitalului străin;
  • Cetăţeni demoralizaţi şi neîncrezători în instituţii şi guverne, un capital social delapidat.

  2. CE E DE FACUT IN ROMANIA

  • România este înzestrată cu bogate resurse naturale şi cu pământ fertil; are acces la Marea Neagră şi la Dunăre; este un tărâm de o frumuseţe fără egal, cu locuitori harnici şi iscusiţi.
  • Dacă aceste bunuri ar fi adecvat gospodărite, România ar putea deveni o poveste de succes economic şi social.
  • Şi totuşi, devastată de experimentul socialism-comunismului, România s-a dedicat deopotrivă distrugătorului, dar mai subtilului experiment neoliberal, cu piaţa lui liberă, adică neîngrădită şi s-a lăsat sedusă de incantaţiile primejdioase ale „globalizării“ şi „eficienţei pieţelor financiare“.
  Consecinţele pentru România nu au fost deloc benefice:
  • Băncile ţării au ajuns în mâinile străinilor;
  • Bunurile ţării au fost vândute pe nimic investitorilor şi speculatorilor străini;
  • Ţara depinde fiscal, financiar şi politic de organizaţiile internaţionale;
  • Sectorul agricol este fragil şi neperformant;
  • Bogăţia este din ce în ce mai injust împărţită;
  • Instituţiile sociale, şcolile, universităţile, spitalele sunt în ruină;
  • Exodul dureros şi distructiv al tinerilor;
  • Românii sunt tot mai descurajaţi şi mai lipsiţi de speranţă;
  • Un consumism agresiv şi strident năruieşte valorile morale;
  • O proastă reputaţie internaţională.
  • Majoritatea românilor consideră că proasta guvernare şi politicile greşite sunt cauza acestei situaţii descurajante;
  • Este nevoie de un set de politici bine gândite şi clar focusate, ca şi de o mână de oameni competenţi ajunşi la guvernare pentru a implementa aceste politici.

  Care ar trebui să fie politicile prioritare ale României?
  Câteva gânduri şi modeste propuneri
  1. Faceţi din România un Centru European de Excelenţă pentru agricultura organică şi sustenabilă; accesaţi toate fondurile financiare alocate, pentru a sprijini sectorul agricol; încurajaţi fermele mici şi mijlocii; încurajaţi dezvoltarea cooperativelor mai ales pentru faza de marketing şi distribuţie.
  2. Stopaţi toate privatizările întreprinderilor de stat; îmbunătăţiţi şi modernizaţi managementul şi guvernanţa lor, stabilind termene precise pentru evaluarea activităţii lor; utilizaţi CEC-ul şi EximBank-ul ca pârghii ale dezvoltării economice.
  3. Adoptaţi un plan de dezvoltare dinamică (bazat pe întreprinderile hibride deţinute de stat şi de sectorul privat) pentru ca resursele naturale să fie exploatate în beneficiul românilor; creaţi un Fond Suveran (Soverign Wealth Fund), alimentat de redevenţele şi profitul rezultat din exploatarea resurselor naturale.
  4. Transformaţi sistemul de pensii actual într-un un fond public de pensii finanţat de stat ca angajator şi de salariaţi, pe parcursul întregii perioade de muncă.
  5. Creaţi un sistem de impozite progresive, diminuaţi TVA-ul şi sporiţi eficienţa colectării impozitelor; măriţi taxa pe profit atunci când depăşeşte profitul tipic pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
  6. Investiţi în sistemul românesc de educaţie şi sănătate; creaţi oportunităţi pentru a reţine în ţară tinerii diplomaţi în inginerie, medicină, management şi administraţie publică.
  7. Investiţi în infrastructura necesară turismului şi în promovarea internaţională a atracţiilor naturale şi culturale ale ţării.
  8. Adoptaţi o poziţie mai fermă în relaţia cu FMI şi UE în privinţa reducerilor bugetare; amânaţi intrarea în zona Euro

 24. 25 Dezideriu Dudas iunie 10, 2013 la 1:42 am

  COMENTARIUL 4 : Ref. la legatura comentariilor mele pe blogul dvs. cu cele postate de mine pe blogul d-lui George Serban, sau, de ce, pana la Crin Antonescu – presedinte, nu trebuie sa ratam nici sansa demantelarii « sistemului ticalosit » , oferita de presedintele care, indirect ( sau inconstient ), s-a crezut cel mai performant in a-l perfectiona…

  – Asociez la aceasta sectiune si o referire la comentariul d-nei Roxana Iordache , in care „va cearta” ca-l bagati in seama pe acel „nimeni”…Atat timp cat pe un prieten al blogului dvs. il cheama chiar „dl. nimeni „, ar trebui sa fim mai atenti in a evalua calitatea profesionala sau civica a jdemiilor de „nimeni” care au „calitatea” de a face delatiuni sau mainipulari/dezinformari care contravin interesului public. „Dl. nimeni” al nostru „s-a prins”ca aceasta calitate poate fi esentiala in marea masa cenusie, deoarece te poti ascunde cel mai bine pentru a „razbate”….De aceea, presupun ca „al nostru”, si-a luat acest nickname, tocmai pentru a ne face mai atenti la „calitatea” celor care ar putea fi „nimeni”. Recapituland, un ziarist de la ziarul Gandul, condus de CTP, ziar aflat in Trustul Pro, detinut de Adrian Sarbu, unul din primii oameni ( atunci, gen „nimeni”) ai CPUN-ului de dupa revolutie, nu poate si nu va fi niciodata „nimeni””, ci executanti docili ai unor comenzi venite pe retele de interese clare si directionate strategic. Chiar daca scrisul lor este rodul ideilor lor „novatoare”, novatiile lor tin de ceea ce stiu ei ca vor sa auda urechile condicatorilor. Pe de alta parte, oricum, ,cenzura finala isi va spune, sub o forma sau alta, cuvantul…
  – Tot la aceasta categorie, trebuie sa mentionez mahnirea mea fata de acea amenintare pe care a primit-o d-nul prof. Titus Filipas prin email. Imi transmisese odata ceva intr-un ton asemanator ( atunci se referea la d-nul Adrian Nastase) si credeam ca exagereaza….Dupa cum evolueaza lucrurile, nu mai cred ca a fost o exagerare….„Baietii” le incearca si pe astea….Mai ales ca au observat ca „se vand” bine…Dupa ce „Romania”… a aflat ca Sebastian Ghita era cat pe ce sa fie „re-locat” undeva pe dealurile Moldovei, televiziunea lui parca a luat aripi….Din pacate, d-nii Adrian Nastase si Titus Filipas „trebuie” pedepsiti pentru faptele lor bune, ceilalti, se ocupa cu pedepsirea…Bineanteles, cred ca totul se intampla in registrul presiunilor psihice si al demoralizarii, din pacate, la d-nul Adrian Nastase s-a trecut de mult de acest nivel….
  – Un alt ziarist, fost colaborator al lui CTP, Ferenczy Attila Stefan, a mers chiar mai departe decat acel „nimeni” (abia acum observ, tot ungur…) si in mesajul sau pe blogul d-lui Adrain Nastase din data de 8 mai 2013, ora 12:14 ( https://nastase.wordpress.com/2013/05/03/interviul-lui-bogdan-popovici/ ), il intreaba pe domnule Nastase de ce nu se implica in cazul Bogdan si Marina Popovici, atat timp cat are vizibilitate in toata lumea, iar destinul celor 2 i s-ar datora…Aici este ca la Radio Erevan. Nu venea, ci pleca ! D-nul AN a avut asa de mare vizibilitate… , incat a trebuit sa predea lectii la detinuti ca sa reziste psihic…Cea mai mica interventie a d-lui AN va fi interpretata ca ingerinta in treburile justitiei, etc, etc…In schimb, noi, cei prostiti cu „unt capitalist pe paine”, desi se manca „rahat comunist” la greu, nu vad de ce nu ne-am implica…Atat timp cat suntem „nimeni originali”….Dupa cum scriam si anterior, am studiat ceva mai atent cazul ( e drept, doar versiunea DNA ) si, nu cred ca se poate lua o decizie in privinta celor 2 soti Popovici ( inclusiv a d-nei Jianu si a celorlalti condamnati in dosar ), fara implicarea sectorului de afaceri. Eu, voi face oficiile de intermediere, ca fondator al Asociatiei Consultantiloir de Investitii de pe Piata de Capital ( voi prelua si opinia fostului presedinte al asociatiei, d-nul dr. ec. Vergil Popescu ), si voi solicita si opinia asupra situatiei de la marile confederatii de afaceri. Nu e normal ca intr-o problematica de afaceri atat de specifica unui stat proaspat capitalist, sa ia decizii atat de transante structuri ale Ministerului Public, fara a beneficia de expertiza si implicarea sectorului vizat…Inteleg ca nu avem juratii din sistemul de drept american, dar nici nu este normala evaluarea unui fenomen de piata doar de catre persoane care au fost legate toata viata doar de sistemul de stat, fara a beneficia de modele validate, atat timp cat aceste persoane au luat decizii cu influente atat de grave asupra realitatii interfetei dintre sectorul de afaceri si politica. Repet opinia mea anterioara : la d-nul AdrianNastase, nu m-am inselat ! La d-nul Bogdan Popovici, cred ca se pot gasi solutii doar prin implicarea sectorului de afaceri. Mai repede insa, s-ar putea gasi o solutie pentru d-na Marina Popovici. Si celelalte cazuri merita analize si implicari aprofundate. Merita si sa evaluam cum a procedat Germania in cazul Kohl si Franta in cazul Chirac, acolo au fost victime colaterale ? Cazurile au mai avut situatii corespondente in practica ? Acestea au fost ignorate sau nu de justitie ? In acele cazuri, a existat o cutuma a unui parcurs la limita legii, limita depasita ? Cu Adrian Nastase deja am comis-o, fiind mai catolici decat Papa..De ce ? Doar „Papa” poate stii, in toate acceptiile, care sunt „beneficiile catolicismului”….

 25. 26 Adrian B. iunie 10, 2013 la 4:23 am

  Apropo de UE si de globalizare ! Imi tot vine in minte o gluma din anii ’90 :

  Un tanar se duce la un chiosc de ziare si ii spune d-nei :

  – Va rog sa-mi dati Adevarul si Romania libera !

  Doamna de la chiosc se uita lung la el si-i spune :

  – Tinere , Adevarul s-a terminat si Romania libera nu mai este … :))

 26. 27 teostanc iunie 10, 2013 la 6:30 am

  ZeV iunie 9, 2013 la 7:04 pm

  Unul din obiectivele „Revolutiei Romane” a fost sa intram in Europa, adica in UE, de pe continent nu ne dadusera afara.

  Ceausescu avea contacte cu UE dar nu renunta la prerogativele statului national. Si atunci, daca simplific, s-a pus de-o revolutie.

  Cert este ca romanii, in anii 90 ai secolului trecut aveau cea mai mare propensiune pentru UE. 80% se doreau acolo.

  Ce au facut Iliescu, Nastase, Basescu s.a. a fost cu larg sprijin popular.

 27. 28 ZeV iunie 10, 2013 la 6:53 am

  Domnul Ponta spunea ieri ca a invatat ceva de la Tony Blair, recte, ca daca noi nu ne respectam si nu avem incredere in noi, nimeni altcineva nu va avea mai multa incredere in noi decat noi insine.
  Astazi, domnul Ponta se intalneste cu Angela Merkel…unii sustinatori jubileaza, dar eu sunt ceva mai sceptic, pentru ca eu nu sustin pe cineva neconditionat. Daca doreste sa fie consecvent si sa urmeze sfaturile unui prieten englez cu sanse viitoare la Comisa Europeana, atunci domnul Ponta trebuie sa se mentina demn si relativ rezervat , intocmai ca un diplomat de cariera. Altfel spus, e bine ca ne intalnim cu babaciunea de la Berlin, dar sa nu lingem acolo unde am scuipat, daca vrem sa fim consecventi si….respectati si de altii.
  Daca ne dorim sa fim tratati, in continuare, ca natiune de mana a doua, atunci e simplu…domnul Ponta nu trebuie sa faca altceva decat sa zambeasca pana la urechi punandu-si un opritor de revenire si sa spuna din trei in trei secunde ceea ce a repetat la Bucuresti in germana: danke mein fraulein ….danke mein fraulein . 😉
  Buna dimineata ROMANIA

 28. 29 Vasile, iunie 10, 2013 la 6:54 am

  Da , zev da!

  Cu niscvai rememberuri adaugate ! Toti stim de ce AN a grabit aderarea dar toti suntem , intrun fel sau altul partasi.
  Se pare ca sau parca, sau mi se pare ca , in anul 2004 , printre multe hibe
  care nu ne-ar fi permis o aderare snur , ar mai fi fost si un criteriu economic!
  Parca atunci cu toata privatizarea PETROMULUI separat Petro-Midiei , parca repet obsesiv parca, mai aveam ceva economie functionala si neprivatizata!

 29. 30 ZeV iunie 10, 2013 la 6:55 am

  ps
  Domnul Ponta este prieten cu Sebastian Ghita, dupa parerea mea, un nemernic de meserie…..daca voi devein contestatar al domnului Ponta, de aici i se va trage. Sper sa ia distanta fata de acest mafiot care face jocul basismului.

 30. 31 blogideologic iunie 10, 2013 la 7:11 am

  Vizite în centre de date din România :
  1/Vizite video în IBM Data Center România


  2/Prezentarea Google Data Center România (mai vechi)

  Semnificaţia termenului UPS în centre de date http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply

 31. 33 blogideologic iunie 10, 2013 la 7:38 am

  O prezentare a cărţii The New Digital Age scrisă de către “noii taumaturgi” (făcătorii de minunăţii) Eric Schmidt şi Jared Cohen http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/07/le-fardeau-du-geek-blanc_3426437_3232.html Articolul este scris de Julian Assange.

 32. 34 ZeV iunie 10, 2013 la 7:54 am

  Dezideriu Dudas 1: 41 am
  Exceptional, maestre.
  Mai mult, mi se pare ca, datorita globalismului promovat de minoritatile si elitele de tot felul, capitalismul tinde sa devina, nu cel mai mic rau posibil, ci, cel mai mare. De ce ? Pentru ca tinde sa relativizeze tot ce tine de democratie..iar dupa cum se stie, democratia, se bazeaza pe vointa majoritatii.
  😉

 33. 36 Marian Nicolae iunie 10, 2013 la 8:09 am

  @ blogideologic iunie 9, 2013 la 12:51 pm

  Articolul dumneavoastra este deosebit de interesant.
  Faptul ca este adevarat ceea ce descrieti dumneavoastra, iara cei care s-au ocupat cu asa ceva sunt inca printre noi…..aici este o problema !!!!

 34. 37 Fragmentarium Politic iunie 10, 2013 la 8:10 am

  ZeV, integrarea si suveranizarea sunt incompatibile numai daca dorim sa le punem in asemenea raporturi colturoase, dar forma nu poate schimba continutul. Nu este foarte important daca ne bem vinul dintr-un vas de pamant sau dintr-un pahar de cristal. Daca vom considera contrariul, “ostilizandu-le”, vom ramane cu vinul nebaut, iar cauza se afla in mintea noastra, nu in obiectele exterioare. Va amintiti cand vorbeam de “unitate in diversitate”? Cam la fel se pune si problema raporturilor dintre integrare si suveranizare. Ne integram prin asimilarea acelorasi valori, dar ne pastram suveranitatea deciziilor privind formele in care le vom exprima. La o intalnire electorala cu un grup de imigranti, cel care avea sa devina presedintele Obama a facut o observatie care mi-a atras atentia: “Acei oameni ne vorbeau limba si ne exprimau simbolurile, semn ca doreau sa se integreze”. Cred ca mai clar de-atat nu se poate! Asadar, “integrare in suveranizare” (de dragul rimei, le-am denominat ca procese, nu ca trasaturi!) sau “integrat si suveran” capata o alta semnificatie, deloc contondenta, ci dimpotriva, prin raportarea normelor nationale la valorile europene.

 35. 38 Marian Nicolae iunie 10, 2013 la 8:13 am

  @ Adrian B. iunie 9, 2013 la 10:54 pm

  Noi romanii am pierdut TOTUL, intrand in UE si am castigat o bucata de carton plastificat cu un RFID la interior.

  Bucata de carton care ne permite sa ne luam suturi in fund la nivel de liga profesionista, de la toti nenorocitii din UE, fiind totodata urmariti pe tot cuprinsul UE, gratie acelor minabile RFID care se gasesc in toate pasapoartele romanesti sau/si eventual in noile permise de conducere……..

  Sper ca v-am dat un raspuns satisfacator……….

 36. 39 ZeV iunie 10, 2013 la 8:49 am

  Mesaj pentru Merkel
  Stimata si distinsa colega mai mare (din toate punctele de vedere) din UE..eu, primul ministru mai/cu diplomat al României, tin sa va multumesc pentru observatiile pertinente adresate politicienilor români imaturi si nationalisti si :
  va promit, în numele poporului român recunoscator, ca nu vom precupeti nici un efort pentru a îndeplini cum se cuvine, recomandarile din MCV, pe care, va mai rog, sa nu-l închideti niciodata. România este un stat imatur, dar evropean si locul poporului român este în vest. România apartine doar minoritatilor si imigrantilor detinatori de mari capitaluri, posesori de drept, prin forta banului virtual, ai pamantului , agricol sau ne, al Romaniei.
  Va rog sa ne asigurati cazarea si masa, compusa din lapte praf, mere decorative si adaosuri alimentare sub forma pastilelor din reclame, pentru a ramâne sanatosi, rumeni si buni de tras la coviltir.
  Ce spuneti ? N-aveti cazare pentru înca 20-22 milioane de oameni ? Pai noi asa am crezut dupa Revolutie…ca suntem europeni. Hâc…
  Dar ia spuneţi, pentru PDL si familia Basescu aveti cazare ? Dar putem sa pastram noi cheia ?
  Da ? Va multumim.
  😉

 37. 40 blogideologic iunie 10, 2013 la 10:01 am

  Iată că Abenomica funcţionează ! PIB-ul japonez a revenit la creştere http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/06/10/le-pib-japonais-revu-a-la-hausse_3426932_3234.html

 38. 41 ZeV iunie 10, 2013 la 11:01 am

  Fragmrntarium, ati generat o mica mare confuzie…
  Obama spune:
  ,,“Acei oameni ne vorbeau limba si ne exprimau simbolurile, semn ca doreau sa se integreze”.
  COMENTEZ:
  Si eu imi doresc ca cei care vin in Romania sa doreasca a se integra. 😉
  Problema este ca ei nu vor asta, ci, NOI sa le asimilam valorile, inlocuindu-le pe ale noastre cu ale lor.
  Intelegeti ? Ati dat un exemplu nepotrivit.
  La fel face si Germania, sau Franta…cine merge acolo, trebuie sa-si insuseasca valorile majoritatii.
  De ce Romania trebuie sa renunte la ea insasi, pastrand doar…FORMA FARA FOND, asa cum spuneti dvs. IN TIMP CE ALTII ISI PROMOVEAZA PROPRIILE VALORI SI INTERESE ALTORA, PRIN INTERMEDIUL UE ?
  In realitate, UE e si mai intransigenta cu Romania…face presiuni sa ne schimbam si in forma si in fond. Depinde de noi, daca ne vom lasa, sau nu, manipulati de acest asazis europenism toxic dizolvator de identitate, care nu are nicio legatura cu adevaratul spirit european bazat pe cumul de culturi diferite ! ACEASTA e adevarata unitate in diversitate ! Daca altii nu ne respecta valorile, despre ce unitate in diversitate vorbim ?
  Eu personal, maine daca ar fi, as vota la orele 6:00 am in favoarea iesirii imediate a Romaniei din UE, in actuala ei forma si…actualul fond.

 39. 42 alergatorul iunie 10, 2013 la 12:34 pm

  Imi pare foarte rau ca nu pot participa la astfel de manifestari. Nu inteleg de ce nu se face un anunt oficial, sa se plateasca bilet si sa poata participa oricine. Sunt convins ca , in urma unei mediatizari rezonabile, ar fi nevoie de o sala de 300-400 locuri. In fond , pentru cine se tin astfel de prelegeri ? Pentru o mana de initiati ? Pentru un cerc interior ? Deschide-ti portile ! Abia atunci veti avea satisfactii.

 40. 43 Marian Nicolae iunie 10, 2013 la 12:56 pm

  Explicaţia productivităţii agricole slabe: densitatea tractoarelor, de 70 de ori mai mică decât în Franţa

  ieri, 21:10 Autor: Gabriel Razi
  http://www.zf.ro/zf-24/explicatia-productivitatii-agricole-slabe-densitatea-tractoarelor-de-70-de-ori-mai-mica-decat-in-franta-10946058

  Agricultura locală, o piaţă care aduce an de an 6-7% din Produsul Intern Brut (PIB), are o densitate a tractoarelor de numai 20 de unităţi la 1.000 de fermieri, de şaptezeci de ori mai mică decât cea din Franţa, liderul agriculturii europene, potrivit unei analize a ZF făcute pe baza datelor Băncii Mondiale.

  Gradul redus de mecanizare din agricultură este una dintre ex­plicaţiile care stau în spatele pro­ductivităţii agricole mici de pe piaţa locală. În lipsa unei pro­ducţii eficiente, România este susţinută pe a şasea poziţie în topul podu­că­to­rilor europeni de cereale doar de suprafaţa agricolă mare.

  „Controlul mecanizării este pierdut în România pentru că nu mai avem industrie internă. La gradul de mecanizare sun­tem pe penultimul loc în UE.

  În Ro­mânia un tractor lucrează 52-53 de hectare, iar în Germania suprafaţa lucrată este de 4,8 hectare“, explică Gabriel Popescu, pro­fesor universitar la Facultatea de economie agro­ali­mentară de la Academia de Studii Economice Bucureşti.
  ———————————-
  nota Roninjaune:

  Daca nu ma inseala memoria, Romania a fost producator de utilaje agricole, printre care si…tractoare…
  Parca a avut si o fabrica care se numea…culmea coincidentei…Tractorul Brasov….sau poate ma insel eu si memoria imi joaca feste…….

 41. 44 Draghi Puterity iunie 10, 2013 la 1:01 pm

  @blogideologic

  In ce priveste cresterea economica a Japoniei, obtinuta de facto prin tiparirea de bani si devalorizarea yenului, si urmarile ei, exista si alte puncte de vedere:

  http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/geldschwemme-der-notenbank-doppelte-geldmenge-in-japan/8318432-2.html

  http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/vertrauen-schwindet-finanzmaerkten-droht-ein-fiasko/8323696.html

  Daca SUA si UE vor reactiona dupa modelul Japonez, adica tiparind si mai multi bani, lumea vestica va imploda. Cand increderea in bani, in promisiunea unei valori scrisa pe o bucata de hartie, dipsare, totul e posibil. Nimeni nu poate fi suspectat de atata prostie. Senzatia mea e ca toti trei actorii vor doar sa traga de timp asteptand ca unul dintre ei sa cada primul, pentru a-l devora.

  Apropo, de maine incepand zegrenii lui Merkel vor discuta daca gimbuslucurile financiare ale lui Draghi (cumpararearea de catre BCE a titlurilor de stat al statelor aflate in criza in orice cantitate, adica tot o forma de a tipari orcati bani) sunt compatibile cu Constitutia Germana. Poate e doar o chestie de campanie electorala. Dar daca nu e… va fi cel putin interesant.

 42. 45 Cris iunie 10, 2013 la 2:33 pm

  @ZeV:
  Domnul Ponta nu e prieten cu Sebastian Ghiță. Amândoi sunt membri PSD. Nu toți membrii PSD sunt prieteni între ei.
  @Poligraf:
  Bravo!

 43. 46 Cris iunie 10, 2013 la 2:39 pm

  Franța, Italia și Spania au bombănit până acum împotriva nemernicilor români care le-au ocupat. Germania și Marea Britanie nu bombăne, ci țipă și zăvorăsc porțile. Foarte bine fac!
  Foarte bine fac, dar nici eu nu-i vreau în România pe cei care au plecat sau vor să plece. Dacă nu sunt primiți în țările civilizate, să se ducă în Patagonia, numai să nu stea în România!
  Să rămână aici doar cei care vor să întreprindă ceva într-un domeniu! Cine vrea, poate. S-a văzut.

 44. 47 Marian Nicolae iunie 10, 2013 la 3:51 pm

  Ceva interesant mai jos.
  Culmea, chiar Basescu nu mai vrea sa revizuiasca Constitutia si nu mai doreste nici…Regionalizarea tarii………
  Oare ce sa insemne acest lucru????….
  ——————————————————————
  UPDATE
  Traian Basescu, catre noii judecatori ai Curtii Constitutionale:
  Revizuirea actuala a Constitutiei reprezinta un risc de blocare a statului/
  Crin Antonescu:
  Presedintele este obisnuit sa dea mandate Curtii Constitutionale

  de R.M., I.R. Luni, 10 iunie 2013, 15:18
  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14973493-traian-basescu-catre-noii-judecatori-curtii-constitutionale-revizuirea-actuala-constitutiei-reprezinta-risc-blocare-statului.htm

  Presedintele Traian Basescu a criticat, la ceremonia depunerii juramantului de catre cei trei noi judecatori ai Curtii Constitutionale, procesul de revizuire a Constitutiei, care prezinta “un risc de blocare a statului”, si regionalizarea Romaniei, care, in varianta actuala, nu conduce decat la crearea unei “noi birocratii”.

  “In mainile Curtii Constitutionale va fi noua Constitutie a Romaniei.
  Nu preget sa mentionez ca in momentul de fata Constitutia si-a pierdut rostul de a fi revizuita”, a spus seful statului dupa ce trei noi judecatori, Daniel Morar, Mona Pivniceru si Valer Dorneanu au depus juramantul, la Palatul Cotroceni.

  “Revizuirea actuala reprezinta un risc de blocare a statului”, a apreciat Traian Basescu, reafirmand ca “singurul element care a stat la baza intentiei de revizuire a fost legat de politica de simplificare a statului si de a raspunde la referendumul din 2009″.

  Presedintele a aratat ca actualul proiect “incepe sa nu mai semene a lege a legilor pentru ca intra in detalii, iese din principiile generale ale unei constitutii” si “nu are decat rostul de a complica functionarea statului, de a se intra in detalii inutile”.

  Acesta a subliniat ca o lege fundamentala “nu da solutii nici pentru familie, nici pentru referendum” iar actualul proiect “nu inseamna simplificarea statului, ci complicarea lui”.

  “Am si o alta ingrijorare, daca un referendum poate fi considerat un simplu sondaj, facandu-se abstractie” de prevederile unor articole din Constitutie, in conditiile in care “sondajele sunt pentru case de sondaj, iar referendumurile reprezinta suveranitatea poporului”.

  “Profit ca sunt aici toti judecatorii CCR, cu certitudine voi reactiona decent, in spiritul Constitutiei, dar voi reactiona, la neluarea in consideratie a referendumului din 2009″, a avertizat el.

  Presedintele a precizat ca nu va ezita sa-si spuna punctul de vedere nici in ceea ce priveste procesul de regionalizare care, in momentul de fata, “nu pare a duce la simplificarea statului, ci la crearea unor noi etaje intermediare, a unei noi birocratii”.

  UPDATE
  Cum a comentat Crin Antonescu criticile presedintelui, dupa ceremonie:
  “Presedintele, ca si oricare dintre noi, are evident dreptul la opinie, inclusiv asupra revizuirii.
  Din punctul meu de vedere a fost nepotrivit ca la aceasta ceremonie sa vorbeasca despre asa ceva. E alegerea domniei sale, si explicatia pe care o gasesc este in convingerea si obisnuinta presedintelui de a da mandate Curtii Constitutionale.
  Curtea va judeca asupra proiectului in termenii constitutionali si va da un verdicat in legatura cu care eu nu am deloc emotii.

  Nu imparatasesc opinia, nu e blocat statul cu nimic, dimpotriva.(…)
  Dintr-o asemenea atitutdine de 10 ani incoace facem astazi aceste clarificari in constitutie, ca sa nu mai lasam la bunul plac al viitorilor presedinti.
  Dl Basescu pare sa ignore total capitole intregi referitoare la drepturi care s-au extins. Daca dl basescu ca si dl Ponta sustin ca e prea stufoasa, nu au dreptate. Eu stiu ca dl Ponta si-a exprimat dorinta ca ea sa nu fie, nu a spus ca este.
  Vom putea sa vedem daca este stufos sau nu.
  Dl Basescu vorbeste in privinta asta dupa ureche, daca asta este modul de lucru al multor comentatori, nu este admisibil la un presedinte.”

  In ceea ce priveste functionarea Curtii, Traian Basescu a precizat va fi in continuare un partener pentru judecatori “in a veghea la constitutionalitatea legilor si la functionalitatea statului”.

  Seful statului le-a multumit celor trei judecatori si-au incetat mandatul luni, Aspazia Cojocaru, Ion Predescu si Acsinte Gaspar: “Ati trecut prin momente dificile alaturi de ceilalti sase colegi si v-ati dus la bun sfarsit misiunea”.

  In anul 2016 va expira mandatul actualului presedinte al CCR, Augustin Zegrean, numit judecator la Curte de presedintele Romaniei in 2007, al lui Valentin-Zolt Puskas, numit de Senat (2007) si al lui Tudorel Toader, numit de Camera Deputatilor (2007), iar in 2019 al lui Petre Lazaroiu, numit de presedinte (2010), al Iuliei Motoc, numita de Senat (2010) si al lui Mircea Stefan Minea, desemnat de Camera Deputatilor (2010), scrie Agerpres.

  Potrivit Constitutiei, CCR se innoieste cu o treime din judecatorii ei din 3 in 3 ani. CCR se compune din noua judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit: trei sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de presedintele Romaniei. Judecatorii de la Curtea Constitutionala sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe durata acestuia.

 45. 49 Vasile, iunie 10, 2013 la 4:41 pm

  Zev,

  Inca nu esti contestatar ?

 46. 50 blogideologic iunie 10, 2013 la 4:44 pm

  @Draghi Puterity spune : +Un “imperiu latin” ca alternativă la UE+
  Da, ideea a fost prima oară exprimată de generalul Charles de Gaulle la finalul celui de al doilea război mondial. Apoi a fost transformată, aproape imediat, în teorie politică foarte bine substanţiată de către extraordinarul filosof care a fost Alexandre Kojève. Am mai plasat aici o adresare pe tema aceasta către domnul Adrian Năstase. Mă bucur sincer că ai reluat subiectul. Îmi dă şi mie curaj mai mult să vorbesc pe tema economică şi de suveranitate neolatină. La vizita din 1968 în România, Charles de Gaulle a antamat şi elaborat în discuţia lui cu Nicolae Ceauşescu. Sovieticii au înregistrat totul. Se pare că tocmai tema imperiului neolatin, ca intenţie a lui de Gaulle despre care sovieticii posedau nişte indicii iniţiale, a provocat intervenţia sovietică în Cehoslovacia (ruşii au buni istorici şi filosofi politici, ştiau despre genocidul românilor din Moravia valahă şi despre Pacea din Westphalia de la 1648 care anula Lex Antiqua Valachorum). Discursul lui Ceauşescu împotriva intervenţiei a provocat o aglomerare a vechilor luptători legionari în faţa sediului C.C al P.C.R ca să aplaude discursul ! Erau acolo mult mai mulţi foşti legionari şi reprezentanţi ai partidelor istorice, decât tineri muncitori români ! Un unchi de-al meu, care a fost la demonstraţie, mi-a povestit că atmosfera era atât de încinsă, încât se aştepta dintr-un moment într-altul să înceapă să curgă gloanţele. Miron Costin avea dreptate. “Se sparie gândul” de intervalele de timp implicate în istoria noastră cea adevărată.

 47. 51 blogideologic iunie 10, 2013 la 4:50 pm

  @Draghi Puterity spune : +Senzatia mea e ca toti trei actorii vor doar sa traga de timp asteptand ca unul dintre ei sa cada primul, pentru a-l devora.+
  Da, “chicken game”, ori “cine cedează primul” este la modă.

 48. 53 Draghi Puterity iunie 10, 2013 la 5:11 pm

  Revenind la oile noastre, Adrian Severin pune punctul pe i intr-un articol preluat si pe pagina sa de Facebook:

  A cere parlamentarilor USL sa valideze explicit sau tacit Pactul, inseamna a le cere sa puna loialitatea fata de Protocolul USL inaintea loialitatii fata de mandatul popular. A le cere sa nu critice Guvernul in aplicarea respectivului Pact, inseamna a rasturna relatia de control dintre Guvern si Parlament, punand Protocolul USL deasupra Constitutiei. Majoritatea parlamentara USL are, deci, obligatia democratica de a cenzura coabitarea chiar daca pe fond aceasta ar fi utila ori daca sondajele de opinie ar indica faptul ca populatia o aproba. Mandatarul nu isi poate amenda mandatul iar votul universal nu poate fi substituit prin sondaj sociologic. Democratia obliga!

  http://www.corectnews.com/politics/dezechilibre-constitutionale-si-incultura-politica-iv

 49. 54 ZeV iunie 10, 2013 la 5:27 pm

  Cris
  Eu îi primesc pe fiii rătăcitori, dacă îşi recunosc greşeala de a crede că în vestul putred şi decadent sunt câini cu colaci în coadă si nu ar mai minti DE RUSINE cat de bine le este lor acolo. 😉
  S-au dus peste orizont şi au constatat că MAJORITATEA OAMENILOR trăiesc în case închiriate…cu 2-3-5 mii de dolari pe luna !
  Oamenii neinformati din Romania habar nu au ca acolo sunt, intr-adevar salarii mari…dar chiria şi cheltuielile sunt uriase. Ca sa nu mai spun ce diferenta de confort exista intre o casa medie din Romania si una din Vest…cum vine tornada, praf si pulbere se alege de cartile de joc occidentale subdimensionate inchiriate pe saci de parai.
  Daca romanii ar stii tot adevarul , nu cel prezentat de jurnalisti, despre ce este dincolo, cu siguranta ar conchide ca Romania este Raiul.
  Am calatorit mult si STIU.
  😉

 50. 55 Fragmentarium Politic iunie 10, 2013 la 5:57 pm

  Zev, neoliberalismul s-a dovedit tot atat de falimentar cat si comunismul. Aceeasi parinti, aceeasi tara genetica si, intr-un final, acelasi sfarsit sau aproape, criza neoliberalista avand picioare de maimuta, spre deosebire de cele de urs ale crizei comuniste , fapt care face sa se mai agate de cate o creanga, in cadere, dar nu si sa-i opreasca prabusirea.

  Incercand sa-si prelungeasca agonia economica prin comanda politica, neoliberalistii care controleaza UE fac aceeasi greseala pe care o faceau comunistii din URSS. Interventionismul politic si birocratic, de la un centru de comanda supranationala (Bruxelles), in economiile nationale incalca brutal legile economiei de piata, afectandu-le proportiile, distorsionandu-le, malignizandu-le, facand colapsul inevitabil. Ceea ce am vazut in ultimii zece ani a fost un capitalism de razboi, ceea ce vom vedea in urmatorii vor fi consecintele acestuia, ca si in cazul comunismului de razboi.
  A aparut insa tendinta de “egalizare” a lumii, de care vorbea Lucian Boia, prin multiplicarea crescanda a centrelor de putere. Dar criza a generat si o nevoie noua, de ponderare a liberalismului pur, al lui Adam Smith, care a fost infirmat. “Mana invizibila” a pietei libere, pretins autoregulatoare, s-a dovedit a fi un mit sau, pastrand comparatia, o “Mana Hoata”, ca a unei maimute hai-hui prin piata. Asa cum facem si cu libertatea individuala, interesul privat trebuie introdus intr-o logica sociala si de mediu.

  Intrarea sau iesirea dintr-o uniune economica nu trebuie transformata intr-un atac pe identitatea sau integrarea europeana, tot Estul, inclusiv Rusia, s-a intors in familia valorilor europene. Argumentele pentru un astfel de demers nu trebuie sa fie politice, ci sa tina de categorii economice, de oportunitate, avantaj, costuri, beneficii, preturi, calitate etc., de miscarea libera pe piata, in toate azimuturile si fara conditionari politice, altfel reunificarea europeana, din 1989, nu ne-ar folosi la nimic. Nu pot spune ce va fi maine, pot spune ca in prezent nu avem alternativa economica la UE, dar de una politica, nici vorba!

 51. 56 SLAVU IOAN iunie 10, 2013 la 6:03 pm

  Două articole interesante scrise de prof.dr.ec. Radu Golban intitulate „Condamnaţi la euro” http://www.cotidianul.ro/condamnati-la-euro-198891/ şi „Colonialismul monetar al BNR” http://www.cotidianul.ro/colonialismul-monetar-al-bnr-213061/

 52. 57 Ghita Bizonu' iunie 10, 2013 la 6:14 pm

  Asta este a 4ea eeeeeeeeeeeeeeeee

  Pai normal .. ca europenii (adica locuitorii continetului european nu … idiotii decervelati si „idealisti” ca e si “cosmopoliti” ) au tot dreptu sa se intrebe kakaya Europa bre ?!

  Ca daca stam stramb si gandim drept ce vedem? O „Europa” deja in stadiul putrefactiei imperiale!! “Sus” o birocratie deja iresponsabila (adica nu poti sa ii iei de guler “ba da de ce musiu ma asta?” ca are privilegii si imunitati precum curtea lu Carolmagnul), super supraplatita, care ia decizii de la aberante la abracadabrante far sa intrebe pe nimeni , aroganta care se sterge am Arsch cu ce cred popoarele (altele decat “alternativii”) care zice “libera si cinstita competie” in timp ce fixeaza cote de productie. Care zice “principii” si imediat decide “exceptii” nu se aplica leilor si dulailor sau zic cu exceptia cateilor.

  O Europa condusa de die großes Konzerne si ala .. ala cu subprimele si crizele: Goldman Sachs.
  O Europa a afacerilor nu a natiunilor!!! In care s-a dorit ca produsu’ X sa fie vandut la acelasi pret si la Constanta (Romania) si la Konstanz (Nemtia) insa munca sa fie platita diferentiat. Cu o moneda unica care a avut 2 scopuri (sau poa nu scop da sigur efect a fost dorit ) : cresterea exporturilor celor mari si scumpirea vietii de zi cu zi.
  Una infiinatata cu forta sau scoasa cu forcepsu : cate referendumuri nationale au trebuit sa fie repetate pana cand “populimea” vestica a inteeles sa zica “Da” ?! De fapt Jawohl Deutchland!!! Recht- links-recht ca 2 saptamani de razboi costa mai mult decat integrarea!!! Ce nu ati auzit ? Referendumu olandez repetat a dat rezultau scontat dupa ce s-a dat aceasta explicatie!!!

  Insa cin sa faca razboi ?
  Ca si Kohl a zis : moneda comuna este o chestiunea de pace sau razboi in secolul XXI! Nimeni nu a intrebat – toti au uitat dar ciudat cum decidentii lipesc copita cu tonTii : Auf ihrer Befehl mein Kanzellar!!! (chiar si cand este cancelareasa) … Ma rog Radu Golban are o cestie interesanta despre cine ar fi modelul actualei Europe .. (dat afara de la Universitatea de Vest timisoareana c’asa e in Kakania!)

  Ata este : suntem ca-n 38 .. Politicineii merg la Muncgen, vin “victoriosi” da cu lenjeria patata .
  Intre timp multi simt ca nu mai este vorba de Europa Unita din anii 60 – o Europa a natiunilor unite care sa cuprinda o Germanie europeeana ci avem de-a face cu o Germanie dominanta.
  Si astia care nu iubesc pre Fuhrer se chema eurosceptici …
  Sei totu ainceput prin 92 … cand blocul german a aprins niste fitile prin Balcani .

  PS .. El Lider Maximo EL Supremu a facut fefernita cestia cu revizuirea lu’ Constitutia.. O fi coabitare? Sau primi acceptu pe firu securt de la la culona si il auzim pe Victoras :Jawohl meine Dame!!!! Sieg heil BaSSeSSKu!!! Recht- links-recht-drept-stramb-nedrerpt-stramb inainte mars pana ce Romania tandari va fi !!

 53. 58 Adrian B. iunie 10, 2013 la 6:15 pm

  @ ZeV

  V-ati dezis si de d-ul Ponta , la fel cum ati facut-o si cu Basecsu !

  Dupa ce ne spuneati ca l-ati votat pe Baselu de 3 ori ( de trei ori !!! ) si dadeati lectii de antibasism ( unora care comenteaza pe acest blog inca de la infiintarea lui ! ) , ati sarit sa-l periati pe d-ul Ponta !
  Acuma , ati avut iarasi o revelatie si v-ati dat seama ca d-ul Ponta nu prea are caracter ! Ca joaca la doua capete !

  D-le , asta se numeste labilitate psihica , instabilitate .

  Imi amintesc cum ne-ati injurat , pe toti cei care atentionam cu privire la derapajele d-lui Ponta …

 54. 59 Adrian B. iunie 10, 2013 la 6:19 pm

  @ Cris

  Daca-si fac concediile impreuna ( Ponta & Ghita ) , ce se poate spune ca sunt ?

  Incet , incet , o luati pe urmele lui ZeV …

 55. 60 Adrian B. iunie 10, 2013 la 6:24 pm

  @ Marian Nicolae

  Asa e ! Subscriu 100% . Doar ca astept confirmarea ! Adica o analiza profesionista care sa confirme ceea ce toti romanii simt in suflet si-n portofel ! Ca UE este un fiasco , ca noi suntem membri second-hand , ca suntem piata de desfacere , ca suntem lada de gunoi a Europei , etc.

 56. 61 Adrian B. iunie 10, 2013 la 6:46 pm

  Dezvoltarea internetului si aparitia noilor tehnologii vor duce la suprimarea a sute de milioane de locuri de munca , pe plan mondial !

  http://www.businessmagazin.ro/opinii/steve-jobs-a-avut-dreptate-de-ce-vor-disparea-sute-de-milioane-de-locuri-de-munca-10936522

 57. 62 blogideologic iunie 10, 2013 la 7:02 pm

  O carte de Jaron Lanier : “Cine posedă viitorul ? Destinul Puterii şi viitorul Demnităţii” http://www.nytimes.com/2013/06/09/opinion/sunday/fixing-the-digital-economy.html?hp

 58. 64 papasha iunie 10, 2013 la 9:53 pm

  Bravo Lazar Comanescu , bravo Titus Corlatean , bravo Victor Ponta !

  Felicitarile mele domnilor ! ( mai ales ca stiu, pas cu pas , cata munca si stres se pune in organizarea unei asemenea actiuni politico-economice ! )

 59. 65 Adrian B. iunie 11, 2013 la 12:22 am

  Iulia Motoc vrea sa reprezinte Romania in camasa aia de noapte ? Parca semana cu preafericitu ; se imbraca ca-n Evul Mediu ! De unde pana mea ii scoate Baselu pe toti ciudatii astia ?
  Parca era Cruela din 101 dalmatieni , cu guler cervical si cu dunga aia verticala , galben-neon ; ca daca te uitai mult la ea ti se dezlipea retina !!!

  Este incredibil ! Oare cati monstrii din astia mai are Baselu prin cufar ?

 60. 66 Adrian B. iunie 11, 2013 la 12:49 am

  @ Nutzi , Spaima Constitutii

  Se pare ca d-ul Cocos era cocos doar cu numele , in rest fiind fazanul relatiei …

  Cred ca in curand , va divorta si d-ul Basecsu ( l-a incurcat un pic Putin ! ) si va putea sa se dedice parteneriatului politic :)) cu Elena Udrea !

  Nutzi va candida la presedintie , apoi il va lua pe Basescu de nevasta si impreuna se vor dedica Miscarii Poponare

  D-na Maria Basecsu se va retrage la o manastire pentru a le face in ciuda acelora care au spus despre ea ca n-a fost usa de biserica in tinerete ! Isi va lua si calul cu ea …

  EBA si Sida se vor retrage la Amsterdam unde vor fuma linistiti Mary Jane , pana la epuizare si la adanci batraneti …

  THE END

 61. 67 Adrian B. iunie 11, 2013 la 12:55 am

  Oricum , la ce se intampla in Romania si ce fel de personaje mobileaza lumea politica , sociala , mondena , este de domeniul SCI-FI …

  Chiar ca VIATA BATE FILMUL !

 62. 68 ZeV iunie 11, 2013 la 6:49 am

  Adrian B
  Dumneata nu poti gândi ca un om normal, ci, doar ca un comutator on/off ?
  Nu am remarcat să mă fi dezis de domnul Ponta, ci, din cand in cand, îi atrag atenţia, amical, poate maliţios, să fie..atent. Si alti politicieni si-au manifestat entuziasmul faţă de proiectul european ce se doveste, cu fiecare zi care trece, mai nociv decât benefic pentru Romania.
  Eu nu sustin politicieni in integrum, ci, acea zonă a lor care răspunde, la un moment dat, asteptarilor mele. Politicienii reprezintă un sumum de decizii şi atitudini esenţiale. De aici derivă şi riscul, ca pe parcurs, să apară diferenţe. În cazul lui Băsescu, falia s-a transformat în fractură imposibil de re-sudat.
  E greu să pricepi , nu-I asa ? Nu-I nimic, mai citeste odată. Ca alegător, ai şi dumneata obligatia de a-ţi păstra starea de calm, pentru că doar aşa, poţi lua decizii, sau exprima optiuni, în deplină cunoştinţă de cauză. Altfel, vei continua să te faci de râs…stimate perpetuum mobile pe persoană privată care este.
  😉

 63. 69 Vasile, iunie 11, 2013 la 6:59 am

  Cind ne dam mai filozofi decit suntem.

  O „somitate” ,da mai sus un raspuns polemic unui alt coleg enuntind „Zev, neoliberalismul s-a dovedit tot atat de falimentar cat si comunismul” si …a lot of bla bla…!
  Daca privim in ansamblu si recitim textul nud ce vrea sa spuna semitatea noastra ‘ capitalismul s-a dovedit tot asa de falimentar cit si comunismul” asta ca nu nu iasa vreo cacofonie !
  Deoarece ce este de fapt neoliberalismul si nu spune semitatea noastra ,o societate iin care
  a) Individul poarta raspunderea unui act social sau economic
  b) Proprietatea privata este garantata , statul pierzindu-si rolul de coordonator al acestei proprietati!
  Statul intervenind doar in cazul unor piete si abuzuri in piata de capital.
  c) Concurenta loiala factor de dezvoltare
  d)Comertul la nivel global, adica comertul liber intre state
  d)Politica taxelelor diferentiate ,indirecte cdar nedublate …

  Adica citeva din principiile care cu sau fara criza fac in negeneral politicile tuturor statelor dezvoltate din lume , incluzind politicia Chinei acea care este tot asa de neoliberala in politicile economice dar nu si in cele politicie!

  Ce facem noi fata de ce fac altii si de ce la noi ies cacofonii, din neatentie sau pentru ca amestecam caca cu maca , asa cum face si distinsa noastra somitate!

  Zev nu ne masuram in kilometri „plimbati” prin lume….dar hai sa dam Cezafrului ……esti de acord ca altii sunt mai plimbati si ca mine si ca tine?

 64. 70 teostanc iunie 11, 2013 la 7:25 am

  Fragmentarium Politic iunie 10, 2013 la 5:57 pm

  Intelepte cuvinte. Subscriu si eu.

 65. 71 ZeV iunie 11, 2013 la 7:54 am

  Haideti sa va dau un exemplu de cat de slab pregatit , dpdv al viziunii politice, este domnul Adrian Severin. Acesta scrie:
  ,,Majoritatea parlamentara USL are, deci, obligatia democratica de a cenzura coabitarea chiar daca pe fond aceasta ar fi utila ori daca sondajele de opinie ar indica faptul ca populatia o aproba. Mandatarul nu isi poate amenda mandatul iar votul universal nu poate fi substituit prin sondaj sociologic. Democratia obliga!”
  ANALIZEZ MATERIALUL CLIENTULUI:
  Domnia sa ne spune ca ce decide populatia prin vot, nu poate fi amendat ulterior de mandatar, chiar daca cetatenii dau semnale, prin sondaje, ca si-au schimbat optiunea/atitudinea.
  Pai atunci, stimate domnule Severin, plecand de la aceasta ,,logica”, ar trebui ca onorabila Comisie de revizuire a Constitutiei a preia, A PRIORI, ca element primordial de referinta la revizuire, decizia cetatenilor exprimata in 2009 priuntr-un referendum validat cu privire la parlamentul unicameral cu 300 de parlamentari.
  De asemeni, ma intreb, cu ce argumente legale ar putea Parlamentul Romaniei sa cenzureze coabitarea, fara a risca sa blocheze functionarea institutiilor statului, cu consecinte greu de estimate pentru Romania.
  Domnule Severin..dumneata si altii ca dumneata, ati promovat drept obiectiv fundamental pentru Romania, aderarea la UE. Dupa cum se observa acum de catre toata lumea, aderarea a insemnat, mai mult, restrangerea gradelor de libertate pentru autoritatile romane, care, singure si nesilite de nimeni, si-au pus singure un căpăstru pe cap.
  Daca vreti ca Parlamentul Romaniei sa poate declina/denunţa , cu sanse de succes, Pactul de colaborare institutionala, ar trebui, in prealabil, ca tot dumneata & Co să scoateţi Romania din Uniunea Europeană, sau, să vă asumati riscurile pentru toate măsurile de retorsiune ce ar putea fi aplicate statului roman, cu reverberatii grave asupra ceteanului de rând.
  Ma intreb daca dvs ati auzit de conceptul de bună guvernare si administrare, singurul/singura care poate consolida USL si implicit, slabi forta băsismului ? Daca nu, sau ati uitat, cereti domnului Adrian Nastase sa va consilieze si sa va explice despre ce este vorba.
  😉
  Si dumneata, ca si alti colegi de pe acest blog, ati facut o fixatie pe aceasta intelegere premier-presedinte, dar nu va dati seama ca singurul proiect major al coalitiei, recte, Revizuirea Constitutiei, ar putea sa esueze ca urmarea a stangaciilor manifestate de liberali si de parlament, in genere, care s-au aruncat sa propuna tot felul de amendamente, unele ridicole, altele paralele cu trendul european, care pot trasforma Constitutia intr-un fel de struto-camila.
  De exemplu, articolul privind definitia casatoriei este foarte bine formulat in ACTUALA Constitutie, inclusiv domnul Victor Ponta a subliniat acest lucru.
  Daca onorabilii cred ca pot rupe tot ce vor muschii lor de pe Constitutie, cârpind mai apoi inabil, atunci vor avea surprinderea sa se trezeasca cu oistea-n gard, iar de proiectul revizuirii se va alege praful.
  Repet, sansa USL in perspectiva alegerilor viitoare, se bazează pe două proiecte majore:
  -buna guvernare plecand de la constatarea realitatii ca suntem parte a UE;
  -validarea proiectului de Revizuire a Constitutiei;
  Altfel, domnul Crin ar face bine să-şi caute, de pe acum, un serviciu de muzeograf, sau profesor, cat USL mai are ministru la Educatie.
  😉

 66. 72 blogideologic iunie 11, 2013 la 7:55 am

  Istoricul Brendan Simms (autorul cărţii “Europa: O luptă pentru supremaţie considerată din anul 1453 şi până în prezent”), care este profesor de istorie la Cambridge University, compară actuala Uniune Europeană cu vechea entitate statală chemată Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană http://www.nytimes.com/2013/06/10/opinion/the-ghosts-of-europe-past.html

 67. 73 blogideologic iunie 11, 2013 la 8:03 am

  @Adrian B. zice despre judecătoarea Iulia Moţoc : “Parcă era Cruela din 101 dalmaţieni, cu guler cervical şi cu dunga aia verticală, galben-neon ; că dacă te uitai mult la ea ţi se dezlipea retina”
  Genială formulare !

 68. 75 Doru Coarna iunie 11, 2013 la 8:34 am

  @ blogi,

  nu, cea mai tare este caracterizarea lui M Badea, cica rochitza aia cu dunga galbena pe mijloc, face sa moara de invidie orice tronson de autostrada!

  Eu ma intreb cui naiba plac astea multe-de-tot, trebuie sa existe unul mare care trage la asa ceva si le tot promoveaza…

  In fine, fie la ei acolo…

 69. 76 ZeV iunie 11, 2013 la 8:37 am

  Fragmentarium
  Artizanii constituirii UE si-au dat seama ca o uniune economica nu poate promova cu succes interesele marilor corporatii, fara o uniune politica dizolvatoare de identitate si autoritate nationala.
  Marile corporatii nu-si pot desfasura activitatea expansionista, decat sustinute de neo-liberalism. De aceea liderii de la Bruxelles, atent vegheati de cancelarul Germaniei &Co, eleaboreaza si incearca sa impuna directive si masuri economice prin influentarea, uneori constrangerea, factorului politic national.
  Valorile europene…ce sunt acestea ? Cine le-a definit ? Pana la urma, s-a retinut, in practica, doar explicitarea data de neo-liberali. 😉
  Va fi foarte greu pentru social democrati sa contracareze acest trend, fara a submina insusi capitalismul modern in fundamentele sale.
  Dar, dupa parerea mea, aceste partide de stanga nu au alta cale daca doresc sa-şi asume o identitate proprie. Altfel, nu văd deosebirea faţă de crestin-democratie, ideologie cu aceleasi conotatii sociale. Ba chiar as fi tentat sa cred ca aceasta din urma este mai apropiata de valorile traditionale, cel puţin teoretic, cum ar fi crestinismul, decât social-democratia, care, s-a grabit foarte tare (ca baba la măritat) să legalizeze in Franta casatoriile intre persoane de acelasi sex, promovand, de fapt, cultul pur laic al MORTII, spre deosebire de crestinism, care, prin Inviere si (Re)nastere , afirma cu totul altceva.
  Asta nu inseamna ca Germania (mai) crede in ideologii si filosofii pentru amatori..Germania crede doar in dainuire, in deplin acord cu crezul inaintasilor.
  😉

 70. 77 Draghi Puterity iunie 11, 2013 la 10:16 am

  Apropo de transparentza din justitie pe care o cere Angie Romaniei, Ponta ar fi trebuit sa spuna doar doua cuvinte: „cazul Mollath”. Si ar fi fost liniste.

  Pentru cei care doresc sa afle mai multe despre cum functioneaza in realitate justitia in Germania, un documentar al televiziunii nationale Germane (asta apropo si de ce spune Muma Padurii de la CSM, despre dreptul mass-media de a discuta hotararile judecatoresti).

  http://swrmediathek.de/player.htm?show=7e4a3e90-c9d8-11e2-89c3-0026b975f2e6

  Este vorba despre un individ care pentru ca a vorbit despre cum o banca de stat spala in Elvetia banii negrii a unor personalitati este tinut in mod abuziv de sapte ani (!) intr-o clinica psihiatrica printr-o hotarare judecatoreasca.

 71. 78 Ghita Bizonu' iunie 11, 2013 la 12:04 pm

  Marian Nicolae

  ref Tractorul ce produce tractoare (cam demodate .. cam FIAT anii 60) . A date faliment ptr ca trebuia sa vanda un minim de 30.000 anual.
  Avea piata ptr 20.000 : Turcia, Grecia , Egipt si altii. Cum am zis cam vechi si demodate, insa mai ieftin ptr tari mai saracute …

  Nu putea vinde 10.000 in Romania!!!
  De ce?
  pi in primul rnd fiindca in Romania trebui sa le vanda cu bani gheata!!! Toata suma jos la vanzare (cu sacosa sau cu cecu nu conta).
  Apoi structurea ecp-loatatie agricole… Unii rau prea mici. Si prea multi. Altii erau prea mari si doreau din alea de 160 CP (la care aveau si finantari)
  Si uite asa lipsa de piata interna …

  Ca m zis lipsa de pit interna .. A fost si una din problema Daewoo la Craiova. Poate deveni si problema Pitestiului . Si este -cred – si a altora. Si uite asa salariile prea mici fac ca piata sa fie neatragatoare ptr investitori. Ca oe aici ar fi explicatia ptr ce tari cu impozite mari atrag mai multe investitii decat Bulgaria sau Romania. Fiindca au piata !! Si asta justifica imvestia mai mare (ai piata iti permiti si sa et gandesti ca recuperezi in 10 ani. si salriul mai mare inseamna consumatori – muincitoru tau cumpara mao mult de la bacan care apoi are bani sa cumpere de la tine.) Ins ain Romania vii optr salarii scauzte si impozite mici. Asta inseamna ca nu ai piata , drumuri proate care impieteaza asupra petei samd. Si salrii prea mici inseamna in gnl produse de joasa tehnicitate care impun salrii mici . Adica produci cestii ieftine pe care sa le vinzi in zonele in care exista piata!!!

 72. 79 Marian Nicolae iunie 11, 2013 la 12:32 pm

  Hrebenciuc:
  În următoarea perioadă relaţiile dintre România şi Rusia vor fi dinamizate

  Publicat acum 22 minute de Ioan Szasz
  http://www.pesurse.ro/2013/06/11/hrebenciuc-n-urmtoarea-perioad-relaiile-dintre-rom/

  Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Viorel Hrebenciuc, a declarat, marţi, că în perioada următoare relaţiile dintre Rusia şi România vor fi dinamizate.

  „Poate pentru mulţi pare neuzual numele expoziţiei, ‘Cu Rusia în suflet’, dar trebuie să vă spun că generaţii întregi chiar au Rusia în suflet şi să ştiţi că nu exagerez. Ideea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, s-a materializat într-o expoziţie de fotografii despre Federaţia Rusă iar asta spune foarte multe despre pragmatismul preşedintelui Camerei şi al celor care guvernează astăzi, iar când spun pragmatism mă gândesc la faptul că trăim exact în această perioadă momentul când dinamizarea relaţiilor dintre România şi Rusia devin o realitate”,
  a spus Hrebenciuc la deschiderea expoziţiei de fotografie „Cu Rusia în suflet” organizată de Camera Deputaţilor şi Ambasada Federaţiei Ruse, la Palatul Parlamentului.

  El a adăugat că a avut o discuţie cu oficialii ruşi în care s-au reiterat o serie de paşi care vor fi făcuţi în perioada următoare.

  „Vecinătatea marii Rusii a dus la interferenţe între cele două popoare, atât în domeniul cultural cât şi în cel economic, domenii ce nu pot fi neglijate, deşi avem ani întregi în urmă în care relaţiile economice dintre cele două ţări au un singur sens – gazul rusesc spre România şi mai puţin produse româneşti spre Rusia. Este o situaţie pe care noi o putem remedia în perioada următoare, pentru că există voinţa să remediem aceste lucruri”, a precizat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

  AGERPRES
  ––––––––––––––-
  nota Roninjaune:
  Interesanta declaratia domnului Hrebenciuc….probabil a visat azi noapte despre Rusia si iata cum incep sa rasara proiecte care aduc impreuna biata Romanie, alaturi de Mama Rusie…..

 73. 80 Marian Nicolae iunie 11, 2013 la 12:39 pm

  @ Ghita Bizonu’ iunie 11, 2013 la 12:04 pm

  Ce spuneti, lipsa cerere la piata interna la…tractoare??????

  Politica anti-romaneasca a Statului Roman este de vina si nu…lipsa cererii….cand ai Baraganul care cere singur sa fie arat si semanat……

  Daca vrei…poti……..
  Finantare gasesti daca-ti pasa de tara ta, ca doar tot romanii construiau acele tractoare si nu…thailandezii……

  Si pana la urma daca-i musai…cu placere, daca clientul dorea o putere mai mare la respectivele tractoare, te apuci si maresti capacitatea cilindrica la motoarele pe care le dezvolti deja si ajungi si la puteri de 160 de hp…..

  Daca nu…importi motoare germane, pe acelasi principiu pe care se construiau si mineralierele romanesti….stiti, navele acelea lipsa un pic…din flota comerciala a Romaniei……

 74. 81 Marian Nicolae iunie 11, 2013 la 12:55 pm

  Nu ca as bate vreun apropos…..dar cum cei care-si uita istoria risca s-o repete…..ce-ar fi daca am repeta …Nationalizarea ????/
  Pe principiul scolar…daca nu ai invatat sa treci din prima…mai inveti ca poate treci la vara, sau chiar in…toamna…….niciodata nu-i prea tarziu……
  In fond NU romanii au de pierdut sau…Romania…dimpotriva……..
  ——————————————————————————————–
  Astăzi se împlinesc 65 de ani de la naţionalizarea comunistă

  11 iun, 10:10 | Agerpres
  http://www.economica.net/astazi-se-implinesc-65-de-ani-de-la-nationalizarea-comunista_54684.html

  La 11 iunie 1948, a fost adoptată Legea cu privire la naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de transport şi asigurări. Naţionalizarea era subsumată obiectivului PCR de a se trece la o economie planificată cu accent pe dezvoltarea industriei.

  Încă de la Conferinţa Naţională a PCR din octombrie 1945, comuniştii au deschis lupta împotriva proprietăţii particulare de orice fel în economie.

  După ce în decembrie 1946 s-a realizat etatizarea Băncii Naţionale a României, controlul statului asupra tuturor instituţiilor de credit a devenit efectiv.

  Încă din iulie 1947 a fost creată comisia ministerială pentru refacerea economică, ce avea drept obiectiv controlul asupra materiilor prime, producţiei şi desfacerii produselor.

  Naţionalizarea întreprinderilor a fost finalul unui întreg proces. Din octombrie 1947 s-a trecut la inventarierea întreprinderilor particulare, industriale, comerciale şi de transport.

  S-a constituit o Comisie Superioară de Naţionalizare concomitent cu comisii judeţene şi colective pentru fiecare întreprindere.

  Plenara CC al PMR (PCR) din 9 – 11 iunie 1948 a adoptat Raportul, prezentat de Gh. Gheorghiu Dej, cu privire la naţionalizarea ‘întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi’.

  În 11 iunie, proiectul de lege, aprobat de guvern, a fost supus votului Marii Adunări Naţionale.

  Gh. Gheorghiu Dej, prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, argumenta astfel adoptarea legii: ‘Situaţia creată în urma transformărilor petrecute impune o schimbare structurală în domeniul economiei naţionale, pentru a pune toate forţele productive ale ţării în slujba ridicării nivelului politic, economic şi cultural al poporului nostru. Această schimbare structurală este trecerea în mâinile statului, ca bun comun al poporului, a celei mai importante părţi din mijloacele de producţie’.

  Se naţionalizau prin lege ‘toate bogăţiile subsolului’, întreprinderile siderurgice, prelucrătoare de metale, şantierele navale, întreprinderile din domeniul industriei carbonifere, din domeniul industriei petroliere şi de gaze naturale şi lista continua până la întreprinderile de uscat fructe sau cele producătoare de bulion şi marmeladă.

  Erau naţionalizate şi Societatea Anonimă Română de Telefoane şi Societatea Română de Radiodifuziune.

  Legea a fost votată în unanimitate. Au fost trecute în patrimoniul statului 8.894 de întreprinderi industriale şi miniere, de transport, bancare şi de asigurări.

  La 13 iunie 1948, cotidianul ‘România Liberă’ titra: ‘În toate întreprinderile naţionalizate oamenii muncii au primit cu un uriaş entuziasm istorica hotărâre a Marii Adunări Naţionale’. ‘Scânteia’ publica în aceeaşi zi:

  ‘Fabricile sunt ale noastre, să le păzim ca ochii din cap!’.
  —————————————————————————

  Câteva luni mai târziu, în noiembrie 1948, controlul statului s-a extins asupra cinematografelor şi unităţilor de sănătate, iar până în 1950, asupra farmaciilor, întreprinderilor chimice şi restului de unităţi economice şi social-culturale, precum şi asupra locuinţelor.

  Tot în iunie 1948 a fost creat şi Comitetul de Stat al Planificării, organism destinat planificării economiei naţionale. De asemenea, în anii ’50 întreaga elită politică şi culturală a României a fost practic eliminată din viaţa publică (membrii acesteia au fost arestaţi şi mulţi dintre ei au murit în închisoare sau au fost persecutaţi).
  Modelul sovietic a fost introdus în toate domeniile societăţii. Deşi s-au făcut unele încercări, sistemul introdus în 1948 nu a putut fi schimbat până în decembrie 1989.

  Citeste mai mult despre:
  lege nationalizare 11 iunie 1948, nationalizare 1948, nationalizare comunista, nationalizare romania,

 75. 83 SLAVU IOAN iunie 11, 2013 la 2:05 pm

  Este bine că în România de astăzi se organizează astfel de dezbateri, aşa cum pare a fi „Dezbatere despre euroscepticism, la FET”, având ca temă “Euroscepticismul – o nouă doctrină în Europa?”
  Partea negativă a acestei dezbateri constă în neabordarea subiectului datoriilor istorice intre statele europene, rezultate ca aplicare a procedurilor de cliring în schimburile comerciale, de altfel politici germane de dezvoltare a proiectului Europa…România este încă păgubită economic.
  Cu privire la acest subiect, România pare că are de recuperat de la Germania, o datorie istorică de aproximativ 18,5 miliarde euro, rezultată în urma semnării unui acord de schimburi comerciale în cliring, acord derulat intre anii 1936 – 1944.După spusele Dl-ului prof. ec. Radu Golban, la sfârşitul acestui acord, balanţa schimburilor comerciale intre România şi Germania era net în favoarea României de aproximativ 1,8 milioane marci imperiale (cifră la care se adaugă paritatea şi o dobândă rezonabilă de 2-3 la sută). Cu privire la afirmaţiile bine argumentate a Dl.prof. Radu Golban, puteţi urmării un intreresant interviu cu domnia sa, pe link-ul: http://www.realitatea.net/jocurideputere.html#emisiune02Mai2013-2100
  De ce este pgubită economic, încă, România?
  Pentru că România pare a se lăsa „păcălită” în continuare, de Germania. Din cifre rezultă clar un capital de investiţii de maxim 2 miliarde euro a părţii germane in România, în ultimii 20 de ani şi o retrocedare de către România, de bunuri imobile , mobile şi terenuri, patrimoniu al Grupului Etnic German, după spusele prof.ecRadu Golban valori estimate în anul 2007 la 18 miliarde de euro, în anul 2010 la 15 miliarde de euro şi în anul 2012 la 9 miliarde de euro. Din afirmaîiile dl-ului Radu Golban aflăm că diferenţele în timp referitoare la evaluare, se datorează efectelor crizei economice la nivel naţional şi european.
  Începând cu anul 2007, prin Legea de revendicare a bunurilor imobile , mobile şi terenuri, confiscate în mod abuziv de statul comunist român, prin politici sugestive, Germania solicită aplicarea acestei legi şi comunităţîî germane din România, în speţă Forumul Democratic German din România si bisericilor romano-catolice şi evanghelico-luterane.
  F.D.G.R. ca reprezentant al comunităţi germane se constitue parte, în anul 2007 luna mai, în procesul de intrare în posesia patrimoniului Grupul Etnic German. În urma procesului desfăţurat în localitatea Sibiu, la Şedinţa Civilă nr.2790 în şedinţa publică din 28 mai 2007, în dosarul nr.1672/306/2007 se dă hotărâre defenitivă prin care se constată calitatea de sucesor în drepturi al reclamantului faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe).
  Ce este cu adevărat ciudat la această hotărâre în instanţă, este faptul că G.E.G.(Grupul Etnic German) a fost desproprietărit prin confiscare de patrimoniu, de statul român democratic prin decret regal, în anul 1944 sub semnătura M.S.REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI şi nu de statul român comunist (la care se referă legea de retrocedare). Acest decret regal a fost emis în urma Convenţiei de Armistiţiu realizat între, părţile invingătoare a celui de al II-lea război mondial (MAREA BRITANIE, SUA, FRANŢA şi RUSIA) şi ROMÂNIA ca parte învinsă reprezentată de MS. REGELE MIHAI I-ul AL ROMÂNIEI. În convenţie, era specificat in anexă că G.E.G. (Grupul Etnic German)este considerat o formaţiune fascistă, iar patrimoniul bunurilor se confiscă în favoarea statului român pentru a fi folosit în interesul statului.Convenţia de Armistiţiu din 1944 este cât se poate de legală, acceptată în plan european şi care produce efecte juridice şi astăzi. În patrimoniul G.E.G intra şi patrimoniul bisericilor romano-catolice şi evanghelice de rit luteran, care cu bună voinţă au cedat drepturile lor de patrimoniu către G.E.G.între ani 1939-1944, sperând la existenţa îndelungată a Reicht-ului german. Pe de altă parte G.E.G. era considerată de către Germania nazistă la vremea respectivă, o adevărată „coloană V” de acţiune pe teritoriul României.
  Datorită acestor retrocedări, spun eu nelegitime şi ilegale, la nivelul oraşului Sibiu, statul a pierdut locaţia a cel puţin doua grădiniţe organizate pe 3 grupe creşă şi 6 grupe grădiniţă ce au funcşionat în condiţii foarte bune peste 50 de ani (imobile dispuse pe str.Martin Hodmeister şi str.Nicolae Teclu)Tot în acest municipiu, statul român plăteşte chirie pentru organizarea de sectii de vot în imobile care i se cuvin de drept.
  Cu privire la conceptul de euroscepticism în plan european, încep să se audă tot mai multe voci critice la adresa politicilor germane (egocentriste şi în fapt o continuitate a politicilor hegemonice de început de sec.XX) ce stau , încă, la baza proiectului de dezvoltare europeană de astăzi. Am putea exemplifica pe: Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath şi August Kowalczyk autori ai lucrării „Rădăcinile naziste ale Bruxelles UE”, poate fi citită aici on line http://www.relay-of-life.org/ro/nazi-roots/chapter.html
  Un interesant interviu cu dr, Matthias Rath aici http://www.youtube.com/watch?v=u4Vsy83xEdI

 76. 84 Vasile, iunie 11, 2013 la 2:09 pm

  Ghizoane ,

  Intre timp s-au schimbat datele problemei , Turcia este si unul din cei mai mari producatori de tractoare si ultilaje agricole din lume!

 77. 85 Vasile, iunie 11, 2013 la 2:19 pm

  Zev,

  Hai sa nu exageram si nici sa nu…Dl. Severin ,vinovat sau nu,are dreptate e vorba de o cenzurare pe care ar trebui sa o faca, majoritatea parlamentara aceea care nu a fost de la inceputuri pentru nici un fel de coabitare!
  Severin de fapt indica „o majoritate parlamentara consecventa ,deoarece da-mi voie sa cred ca intre parlamentarii romani din USL sunt si oameni consecventi!

 78. 86 Draghi Puterity iunie 11, 2013 la 4:44 pm

  Inteleg ca comentariul meu privind transparentza justitiei in Germania e inoportun 😉

  Nu-i nimic, ideea era ca informatia respectiva sa ajunga unde trebuie si sa fie gestionata in mod adecvat. Pentru ca daca cazul respectiv escaladeaza, s-ar putea ca Ponta sa fie nevoit sa imbuneze un alt omolog in Berlin.

 79. 87 Ghita Bizonu' iunie 11, 2013 la 6:15 pm

  Marian Nicolae

  nu lipsa de cerere ci lipsa de cerere solvabila.
  Caic piata are 2 compenete la care se gandesc toti- aia cu oferta si aia cu cererea – dar se uita sa se zica cerere solvabila adica ala cu cererea sa aoba si parale (plus alte conditii – de ex cam nasol de vandut instaltii aer condtionat in Somalia… Nu de alta da e nevoie si de buleftrica)

  Ori in ziua de azi in Evropia cel putin , camioanele si tractoarele nu se vad cu banii jos ci cu credit – in gnl leasing. Si nu numai – taie creditu in Nemtia si o sa auzi guitatu dipserat al tuturor producatorilor de autovechicule si o sa riosti sa veazi manifestatii sindicale sepre revolta in care in primele randuri vor fi si patronii cot la cot cu sindicalistii …

  Ori in Romania anilor aia – nu exista credit. Banca Agricola credita orice altceva decat agricultura … de restu ce sa mai zic ? Fusesera niste facilitati – taiate ptr ca s-au facut nsite smecherii (in loc sa bage jmecherii la zdup …)

  Partea trista a intregii probleme este ca Tractoru si Roman aveau excedente banesti pe care in 1991 le-au folosit ca sa puna pe picioare banca Dacia Felix . Care pe langa faptul ca pierdut baniii- a pierdut aiurea…fara sa puna ala pct o schemna de leasing ptr vanzarea tractoarelor si camioanelor romanesti …

 80. 88 M.Voicu iunie 12, 2013 la 6:44 am

  Radioul informa astăzi dimineață de izbucnirea unui cineast francez, în numele breslei lor : ”Domnul Barroso ne crede niște imbecili!”
  Tocmai văzusem un filmuleț turistic despre cele 22 moril de apă dintr-o comună din Județul Caraș-Severin, unde din zicala ”LA RÂND CA LA MOARĂ”,s-a născut blestemul : ”Să sapi un tunel pentru apă și să construiești o moară la care tu să nu ai rând niciodată !
  E un fel de a remarca :
  însetează, mai ales, acela care sapă fântâna


 1. 1 Liviu Dragnea. Conceptia despre stat « Motanul Incaltat Trackback pe iunie 10, 2013 la 1:01 am
 2. 2 Integrare in suveranizare | Fragmentarium Politic Trackback pe iunie 10, 2013 la 7:10 pm
 3. 3 Revizuirea Constitutiei. Desemnarea premierului « Motanul Incaltat Trackback pe iunie 11, 2013 la 3:25 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: