Petrom versus Oltchim

Ştiu, navighez împotriva cursului apei, vorbind despre legenda Petrom dar pentru că, în ultimile săptămâni s-au făcut unele comparaţii între privatizarea Petrom şi cea a Oltchim, m-am gândit că ar fi util să vă prezint câteva elemente, nu din amintirile mele ci din „Raportul final al comisiei de anchetă a Senatului României avand drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea „SNP PETROM” (nr.XLVl/50/19.O6.2008), Comisie înfiinţată în baza Hotărârii Senatului nr. 42 din 13 decembrie 2006. În felul asta veţi putea judeca singuri.

1. Prima etapa – acordurile cu FMI si Banca Mondiala

Programul PSAL, negociat cu Banca Mondiala, aprobat prin HG nr. 374/1999 , a prevazut ca o conditionalitate a acordarii imprumuturilor, printre altele si privatizarea SNP PETROM SA. (Anexa 1)

In aprilie 1999 , SNP PETROM SA si Ministerul lndustriei si Resurselor au scmnat doua contracte de consultanta cu ABN AMBRO Bank si Rothschital pentru majorarea etapizata de capital prin oferirea spre vanzare pe piata internationala de capital a unui pachet de actiuni de pana la 35%. Actiunea nu s-a finalizat si cele doua contracte au fost reziliate.

Aducerea la indeplinire a „Planului de actiune pentru imbunatatirea mediului de afaceri – Anexa 2 , Matricea , PSAL 2  – Propunerea de Program de Politici de Reforms ( 11. Privatizarea si externalizarea intreprinderilor mari de stat)” , aprobata de fostul Prim-Ministru domnul Mugur lsarescu si fostul Ministru domnul Traian Basescu , s-a concretizat prin negocierile din anul 2000 cu Banca Mondiala prin care s-a convenit ca pentru eliberarea celei de-a doua transe de imprumut , Guvernul Romaniei sa ofere un pachet de cel putin 51% din actiunile SNP PETROM SA pentru privatizare, in acord cu planul de privatizare aprobat printr-o oferta competitionala.

In perioada 1998-2000 datoriile SNP PETROM au inregistrat valoarea de 10.303 miliarde lei. Guvernul a incercat sa reduca din indatorarea PETROM prin preluarea de catre stat la datoria publica a creditelor in valuta acordate de Bancorex si anularea datoriilor fostei Companii Romane de Petrol, care a fuzionat prin absorbtie cu SNP PETROM , fata de AVAB…

Obligatia privatizarii SNP PETROM SA asumata de statul roman exista in temeiul HG nr.374 din 13 mai 1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programuiui pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) , si a Programuiui de dezvoltare institutional a sectorului privat, hotarare adoptata in temeiul OG nr.51/26.04.1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord, dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat…

In mai 2002, prin HG nr.556 pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societati comerciale, s-a prevazut ca privatizarea SNP PETROM SA se face in cadrul programului PSAL II convenit cu Banca Mondiala, cu consultanti internationali, prin oferirea de actiuni catre investitori strategici. De asemenea s-a stabilit ca privatizarea va putea fi facuta in urma analizei tuturor metodelor aplicabile , inclusiv posibilitatea vanzarii unui pachet de 51% din actiuni.

Astfel, in noiembrie 2002, a fost constituita Comisia de privatizare la SNP PETROM SA aprobata de Parlament.

In august 2003, prin OUG nr.55 s-a stabilit dreptul salariatilor de a achizitiona actiuni pana la limita de 8% din capitalul social, dreptul BERD de a participa ca investitor financiar la capitalul social, intr-o cota de 5% si majorarea capitalului social al SNP PETROM cu valoarea terenurilor.

Tot arunci a fost promovata , prin HG nr.924 , strategia de privatizare a SNP PETROM SA Bucuresti prin dobandirea de catre un investitor strategic sau de un consortiu de investitori a unui pachet de 51%, printr-o metoda combinata intre vanzarea de actiuni prin negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante si majorarea de capital social prin aport de capital.

Strategia de privatizare a SNP PETROM SA a fost stabilita de comun acord cu Banca Mondiala.

Semnarea contractului de privatizare s-a realizat in conditiile in care Romania nu avea confirmat de catre UE statutul de economie de piata functionala , statut care la randul lui era conditional de intelegerile si acordurile cu Banca Mondiala , FMI si UE.

Obligatia privatizarii SNP PETROM SA, asumata de catre statul roman, rezulta in mod expres din prevederile OUG nr.l 14/19.09.2002 pentru ratificarea Acordului de imprumut (al doilea imprumut pentru ajustarea structurala sectorului privat) dintre Romania si BIRD .

La 27.11.2002 a fost adoptata OUG nr. 172 de constituire a Comisiei de privatizare la SNP PETROM SA.

La inceputul anului 2004 , Romania nu avea confirmat de catre UE statutul de economie de piata functionala . Acest statut depindea si de privatizarea SNP PETROM : astfel in „TO DO list „-ul din 14 iulie 2004, masura 33 prevede obligatii cu termene precise legate de privatizarea SNP PETROM , cum ar fi transmiterea ofertei finale pana la 16 aprilie 2004 si realizarea selectiei ofertantului pana la 30 iunie 2004.

Prin Legea nr.468/4.11.2004 pentru ratificarea Angajamentului stand­by de tip preventiv dintre Romania si FMI , precum si a Memorandumului tehnic de intelegere, se stabilesc o serie de obligatii si masuri in ceea ce priveste privatizarea SNP PETROM SA.

Astfel, a fost adoptata de Parlament Legea nr.555/02.12.2004 care a stabilit cadrul juridic pentru privatizarea SNP PETROM SA, obligatiile contractuale si modalitatile de executare a contractului de privatizare.

 Contractul de privatizare

Privatizarea SNP PETROM SA s-a efectuat in baza Contractului de privatizare din data de 23 iulie 2004 , incheiat intre Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si OMV Aktiengesellschaft din Austria.

In baza procedurilor aprobate , statul roman, prin Ministerul Economiei si Comertului , respectiv Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie , a incheiat la data de 11 decembrie 2002, un Contract de servicii financiare (Contract de consultanta) cu consortiul format din Credit Suisse First Boston Ltd.(CSFB) si ING Bank NV, Sucursala Londra (ING), in urma unui proces de licitatie deschisa.

Metoda de privatizare stabilita prin HG nr.924/2003 a fost o metoda combinata intre vanzarea de actiuni prin negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante si majorarea de capital social prin aport de capital.

Contractul de privatizare semnat la data de 23 iulie 2004 intre Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si OMV Aktiengesellschaft din Austria , are ca obiect vanzarea/ cumpararea unui numar de 12.739.341.312 actiuni ale Societatii , reprezentand 33,34% din capitalul social al Societatii si majorarea capitalului social al Societatii cu un numar de actiuni care sa-i permita OMV sa detina 51% din capitalul social.

Semnarea Contractului de privatizare, in forma si continutul negociate intre Parti, a fost aprobata prin HG nr. 1090/2004 privind unele masuri pentru privatizarea SNP PETROM SA Bucuresti.

In esenta, Cumparatorul – OMV a platit statului roman suma de 668,815 milioane de euro pentru 33,34% din pachetul de actiuni , iar prin majorarea de capital social in valoare de 830,6 milioane euro – suma ramasa in conturile SNP PETROM – a obtinut 17,55% din actiuni, necesare pentru a detine 51% din capitalul social.

La solicitarea Guvernului, Parlamentul Romaniei a adoptat in luna noiembrie 2004 Legea nr.555/2004 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului PETROM SA Bucuresti.

CONSTATARI  ALE COM ISIEI  DE ANCHETA

Comisia de ancheta a studiat documentele care privesc privatizarea SNP PETROM SA, avand la dispozitie pachetul de legi si hotarari de guvem care reglementeaza privatizarea si unele documente lamuritoare solicitate institutiilor implicate in privatizare.

Au fost audiate persoane implicate in procesul de privatizare , de la care s-au obtinut lamuriri si informatii utile privind aspecte ale privatizarii.

Comisia de ancheta a colaborat cu expert! independenti , specializati in evaluari si drept commercial international , pentru a lamuri unele aspecte tehnice de specialitate si pentru o mai buna cunoastere a problemelor specifice.

CONSIDERATII PRIVIND LEGALITATEA PROCESULLI PRIVATIZARII  SNP PETROM

Referitor la aspectele juridice legate de privatizarea SNP PETROM SA se cuvin a fi facute o serie de consideratii dupa cum urmeaza :

Cadrul legal general a fost stabilit prin masurile de privatizare si externalizare a intreprinderilor mari de stat , cuprinse in Programul de actiuni PSAL 2 , aprobat prin HG nr.374 din 13 mai 1999. La acea data , Guvernul Romaniei era condus de domnul Mugur Isarescu, in prezent Guvernatorul BNR , iar Ministrul imputernicit cu negocierea PSAL 2 , actualul Presedinte al Romaniei, domnul Traian Basescu.

Legislatia specifica s-a dezvoltat prin mai multe acte normative , respectiv legi si hotarari de guvem , din care au izvorat alte norme ce au condus la finalizarea privatizarii.

In urma studierii tuturor aspectelor legate de respectarea legislatiei in vigoare la data privatizarii SNP PETROM S.A., Comisia de ancheta a ajuns la   concluzia ca au fost respectate toate legile , normele si hotarariie de guvem in vigoare.

CONSIDERATII PRIVIND RAPORTUL DE EVALUARE SI DIAGNOSTIC

RaportuI de Evaluare – aprilie 2004

Acest studiu a fost elaborat de Credit Suisse First Boston Ltd. (CFSB) si ING Bank NV Sucursala Londra la cererea MSnisterulul Industriei si Resurselor conform „Contractului pentru Servicii Financiare” incheiat la 11 decembrie 2002, in legatura cu posibila privatizare a SNP PETROM SA.

Analiza Raportului de Evaluare si Diagnostic realizat de Consultant, reliefeaza ca estimarea valorii SNP PETROM a fost proiectata dupa mai multe metode de evaluare , dupa cum urmeaza:

A – Metoda Fluxurilor de Numcrar Aciualizate (DCF)

Este o metoda fundamentata pe rezultatele financiare ale societatii si care incorporeaza diversi parametri normativi , operationali si financiari ce afecteaza activitatea economica a acesteia.

Exemple de parametri utilizati: productie, pret titei, pret gaze, productivitate, cheltuieli de capital, cota piata etc.

Valoarea estimata prin aceasta abordare este cuprinsa intre 1,4 si 1,8 miliarde USD.

Observatii:

–      Valoarea obtinuta in urma aplicarii acestei metode a fost putemic influentata de performantele Financiare ale companiei, care a finalizat ultimul an in pierdere.

–      Scenariile avute in vedere nu au previzionat cresteri ale preturilor si veniturilor mai mari de 3-8% desi realitatea si evolutia pietei mondiale au infirmat aceste ipoteze.

Metoda Activului Net Aiustat

Este tot o metoda bazata pe analiza patrimoniului (active – datorii) si care a fost aplicata pe cele 3 segmente de baza ale activitatii : Exploatare si Productie , Rafinare si Petrochimie, Distributie si Marketing .

Valoarea activului net ajustat a fost 1,569 miliarde USD. Observatii:

–      Activele societatii au fost luate in calcul la valori contabile istorice

–      Metoda este dependenta de prognoze cu un grad mare de incertirudine

C. Metoda Evaluarii Companiilor Comparabile

Este o metoda care se bazeaza pe o perioada de previziuni de 2-3 ani, generand o valoare ipotetica la care actiunile Petrom ar putea fi vandute public prin intermediul Pietei de capital.

Valoarea evaluata a fost-cuprinsa intre 1,5 si 2 miliarde USD.

Observatii:

– Datorita gradului ridical de subiectivism care intervine in compararea grupului de companii aflat in analiza , aceasta metoda nu a putut fi aplicata cu rezultate concludente

D. Metoda Analizei Tranzactiilor Comparabile

Este o metoda care se bazeaza pe compararea unor tranzactii de companii similare.

Valoarea evaluate a fost cuprinsa intre 1,6 si 2,1 miliarde USD.

Observatii:

– Tranzactiiie care au fost luate in considerate nu s-au mai concretizat prin vanzare , ca urmare valoarea obtinuta nu este relevanta.

RECOMANDARI ALE COMISIEI DE ANCHETA

In concluzie, tinand seama de toate aspectele relevate cat si de obiectul de investigare al Comisiei de ancheta, respectiv ” investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea SNP PETROM”, Comisia de ancheta nu a determinat incalcari ale legislatiei in vigoare la data privatizarii.

Totusi, avand in vedere contexrul actual al cresterii preturilor la gaze si hidrocarburi si dificultatea cu care populatia face fata acestor scumpiri, se impun cateva masuri pe care Guvernul Romaniei ar trebui sa le ia.

Recomandari ale Comisiei de ancheta :

1.Guvernul trebuie sa verifice respectarea de catre Petrom – OMV a programului asumat de investitii, de dezvoltare si modemizare a productiei, de indeplinire a programului de mediu si vor informa Parlamentul Romaniei in termen de 3 luni.

2.Guvernul trebuie sa solicite Consiliului de Administratie al Petrom -OMV o informare cu privire la furnizori, contractori si subcontractori cat si a modului de derulare a licitatiilor de atribuire a contractelor catre acestia , in baza transparentei derularii acestora , tinand cont ca statul roman detine 20% din actiunile societatii restul de pana la 49% fiind distribuite astfel: 20% Fondul Proprietatea , 2% BERD, 7% alti actionari.(N.B. să nu mă întrebaţi de ce au ajuns 20% din acţiuni la Fondul Proprietatea şi nici ce face compania Franklin Templeton cu ele!)

3.Guvernul trebuie sa verifice cum s-au achitat de datoria lor reprezentantii institutiilor statului roman , membri inConsiliul de Administratie al Petrom – OMV ( valorificarea „actiunii de aur”)

4.Guvernul trebuie sa activeze clauza stipulata in Contractul de privatizare, care prevedeca „..In situatii de criza, membrii consiliului de administratie vor lua de asemenea in considerare si interesele consumatorilor, precum si interesul national al Romaniei, incercand sa realizeze un echilibru intre acestea si interesele actionarilor cu conditia ca aceste actiuni sa nu aduca societatea intr-o pozitie dezavantajoasa din punct de vedere concurential in comparatiei cu concurentii sai pe piata romana urmand a se constitui un FOND DE SOLIDARITATE alimentat de catre Petrom pe o parte si eventual cu o cota parte din dividendele cuvenite partii romane. Acest fond poate fi folosit pentru a ajuta populatia sa suporte mai usor marirea preturilor la gaze si hidrocarburi.

5.Guvernul trebuie sa verifice cuantumul redeventei in report cu cuantumul redeventei in celelalte state europene. Guvemul trebuie sa raspunda Parlamentului Romaniei in termen de 3 luni. Guvemul, de comun acord cu OMV , ar trebui sa renegocieze nivelul redeventei stabilit prin Contractul de Privatizare si Legea 555/2004.

6.Curtea de Conturi a Romaniei, potrivit atributiilor sale va stabili modul de indeplinire a obligatiilor asumate de Parti in cadrul contractului de privatizare a companiei PETROM.”

*

*    *

Vorbind despre Petrom, nu am înţeles de ce reprezentanţii statului (vezi cum au fost “splituite” cele 49% acţiuni care reveneau statului român), şi care, bănuiesc, au avut “remuneraţii” frumoase în această calitate, timp de 8 ani, nu au scos un cuvând despre felul în care au reprezentat statul român în Petrom.

Aflăm doar, din reclamele Petrom de la televizor, că ei sunt cel mai mare “contribuabil” la bugetul de stat şi care este valoarea investiţiilor. Nu ar fi normal să ştim cine au fost şi, mai ales, să le cerem să explice, într-o conferinţă de presă, cum şi-au făcut datoria de “reprezentanţi”?

În legătură cu privatizarea Oltchim, nu am mare lucru de comentat. Îmi aduc aminte însă că, după arestarea primarului din Râmnicu Vâlcea, s-au organizat alegeri parţiale, la care a fost ales tot un reprezentant al PDL, în urma unei vizite a lui Traian Băsescu la Oltchim. Consecinţa: Candidatul PDL a fost ales, problemele au rămas.

14 Responses to “Petrom versus Oltchim”


 1. 1 Ghita Bizonu' octombrie 6, 2012 la 9:35 am

  Pai draga domnule Nstase de ce nu ati intrebat ce fac reprezentantii statului pe vremea cand erati parlamentar ? (cu adaugirea ca ar fi fost bine sa fiti secondat de Athanasiu – este mai retoric si empfatic). Acu cam geaba .. ca sunteti doar blogher cu termen (foarte) redus ….
  Asta imi aduce aminte ca eu chiar pe aici am intrebat ce chichirez are Templeton ala si cum se face ca despagubile promise cetatenilor romani au ajuns beneficiile hoitarilor straini … Inca o ocazie pierduta de parlamentarul de atunci (ha! si ce haz ar fi fost : Nastase pesedistu sa ia apararea delor expropiati ?!)

  Azi totul a fost zis si noi am ajuns prea tarziu … (amicu Will din Avon)

  Si as mai adauga ceva cu accordurile alea. Tot acordurile alea PSAL si planu Bechtel (a nu se scufunda cu autostrada Bechtel) au bagat in boala industria petrochimica (inlcus rafinarii) . Acu ca blogher neimplicta politic aveti tot atata liberatate de iecsprimare ca si noi astilalti (Carcotasu, marcus, Motanu, Sibila, Theodora) .. asa ca „decartati” amanuntele la care mandel nu are acces … Ca rocum ati tacut prea mult imn vremea cand erati premier si sef de partid asa ca acu sunteti acuzat ptr privatizarea Petrom si mai sunteti acuzat ca ati profitat de succesele CDR iste. Asa cum tont de Victoras o sa incaseze ptr ca in anii 2010-2011 guvernu nu s-a interesat de fondurile UE . Guvernu’ adica tontu’.

  Ati pierdut timpul ca politician (adica ati stat cuminte ca sa fiti acuzat samd). Nu pierdeti timpu si ca blogher – ca peste 25 de ani „amanuntele” pe care le stiti vor fi lipsite de relevanta!!!

  PS. Tot nu inteleg de ce au fist date si zacamintele si extractia …

 2. 2 blogideologic octombrie 6, 2012 la 2:55 pm

  @ Adrian Năstase
  Serios, despre naivul domn Dan Diaconescu şi iniţiativa sa pentru “finanţarea participativă” (crowdfunding). Caracterizarea “naiv” este obligatorie. Foarte caraghios ar fi acum dacă maşinăria imensă a organizaţiei USL s-ar năpusti asupra bietului om, obligat totodată şi de maşinăria PDL, prin Videanu, la nişte constrângeri. Citesc la stirileprotv.ro vestea: “DNA este competenta a-l cerceta pe Dan Diaconescu pentru inselaciune in cazul licitatiei Oltchim”. Bineînţeles, DNA este competentă a-L cerceta şi pe Domnul Iisus Hristos, are chiar din partea Comisiei Europene toată libertatea de a-l condamna la răstignire. Iar evenimentele evoluează foarte rapid. +Purtătorul de cuvânt al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Ramona Bulcu, a precizat că plângerea OPSPI a fost depusă, fiind examinată pentru a se stabili competenţa structurii de Parchet ce va face investigaţii, în raport de obiectul plângerii şi de valoarea prejudiciului.+ 🙂 Domnule Adrian Năstase, lăsaţi numai parchetele să rămână caraghioase, în special DNA, pe linia ilustrei “jurisprudenţe” trasate pentru totdeauna de procurorul Daniel Morar în Justiţia Penală.

 3. 3 M.Voicu octombrie 6, 2012 la 5:33 pm

  @AN: ”vorbind despre legenda Petrom”
  Citez din Legea nr.555/02.12.2004: ”care a stabilit cadrul juridic pentru privatizarea SNP PETROM SA, obligaţiile contractuale şi modalitãţile de executare a contractului de privatizare.”, aici doar ART.29: Mãsurile de natura ajutorului de stat, prevãzute în prezenta lege, vor fi notificate potrivit Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se vor acorda numai dupã autorizarea acestora de cãtre Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevãzute în legislaţia secundarã privind ajutorul de stat.
  La Oltchim, unde acţionariatul principal este român, doar pentru 10 milioane de euro e necesarã aprobarea de la Bruxel !). Pentru OMV-Petrom S.A. s-au acordat miliarde de dolari pe an prin diferenţa dintre:
  ► valoarea constituţionalã a redevenţei [redevenţa care sã compenseze scãderea rezervelor – cum dispune Constituţia în Art.136 alin.4 teza întâia: «Bunurile proprietate publică sunt inalienabile» şi Art.136 alin.2: «Proprietatea publicã este garantatã şi ocrotitã de lege şi aparţine statului sau unitãţilor administrativ-teritoriale»], faţã de
  ► ”redevenţele” din Legea minelor nr.85/2003 şi Legea petrolului nr.238/2004 – ridicole ca valoare, la niveluri abia comparabile ratei dobânzii [astfel că, decât asemenea ”concesionare”, statul ar fi încasat mai mult doar prin închirierea respectivelor bunuri în perpetuitate, încasând în fiecare an dobânda – şi statul ar fi rămas şi cu bunurile integrale în natură].

 4. 4 Doru Coarna octombrie 6, 2012 la 5:42 pm

  @ blogi,

  DD are dreptate, asa cum a procedat el se procedeaza in toata lumea, se lanseaza privatizarea, caietul de sarcini, se liciteaza iar castigatorul intra la tratative (negocieri) pt perfectarea termenilor contractului, INCLUSIV MODALITATEA DE PLATA! Acesta e contractul de vanzare-cumparare, cel initial era un simplu draft care nu se semneaza decat in patria prostilor. Se semneaza si apoi pleaca fiecare la treaba lui cf contractului, guvernul sa amane cu 12 luni executarea silita iar DD sa vireze banii la data si in cuantumul stabilit in contractul de vanzare-cumparare. Abia cand DD nu vireaza banii cat si cand trebuie, ii aplici penalitati usturatoare stabilite si negociate in acelasi contract, pana renunta singur dar tot dator ramane. Dar probabil ca habarnistii astia nu stiu sa scrie un contract… In fapt ce le trebuie, bine ca aveau muzica (buna?) acolo…

  Si eu cred ca Ponta nu a reusit sa dea combinatul pe nimic cui i-a cerut madam Merkel/PPE, adica polonezilor, si a trebuit sa anuleze privatizarea, ceea ce este criminal, desigur. Vei vedea ca vom plati toti inabilitatea lui Ponta, caci afara DD sigur va castiga! Mai mult, la aia asa o manevra este mai vinovata decat furtul aceluiasi combinat, vei vedea.

  Cred ca ar trebui ca USL s-o lase mai moale cu propaganda si sa guverneze 100%, oricum nu stie s-o faca si o transforma in minciuna simpla si dezinformare directa.

  Mai mult, un PM sa ceara public „arata banii!”, este gest de om necopt la minte, inchipuieste-ti-l pe dl Nastase daca ar fi spus asa ceva… Asa ceva poti sa auzi numai de la securistii astia stramtorati la minte, de la Ponta, de la Boc, de la MRU, nici macar Baselu’ n-ar gafa in halul asta. Dar poate se referea la „arata spaga”, si atunci as intelege, doar atunci.

  Daca lasa sa curga negocierile si contractul, Romania ramanea si cu combinatul, si cu despagubiri imense de la DD daca n-ar fi platit cat trebuia si la termen! Despagubiri pe care le putea folosi la sustinerea financiar a combinatului, la relansare…. Dar nu asta vrea Ponta, nici salvarea, nici relansarea, ci doar sa execute ordinul PPE. Si atunci, cine tradeaza?

 5. 5 Cârcotaşu octombrie 6, 2012 la 9:26 pm

  Domnule Năstase,

  Ştiu, navighez împotriva cursului apei, vorbind despre legenda Petrom dar pentru că, în ultimile săptămâni s-au făcut unele comparaţii între privatizarea Petrom şi cea a Oltchim, m-am gândit că ar fi util să vă prezint câteva elemente…

  Nu navigaţi împotriva cursului apei, dar ce vreţi să spuneţi acum nu mai are nicio relevanţă, este absolut tardivă intervenţia.
  E boala dumneavoastră, transmisă PSD-ului, de la care s-a molipsit USL-ul.
  Legenda PETROM a apărut pentru că la vremea respectivă aţi tăcut, aţi vrut nu atât să fiţi cât să vază lumea că sunteţi un „gentleman”!! Aţi ignorat toate semnalele primite, toate sfaturile, în ultimă instanţă aţi ignorat bunul simţ. Acum e tardiv şi tot ce e tardiv e inutil.
  Şi încă ar mai fi ceva dacă veţi fi învăţat ceva din chestia asta, măcar atât: La război nu se merge-n taxido!!!

 6. 6 papasha octombrie 6, 2012 la 9:39 pm

  DRAGA PRIETENE , EU FAC UN MIC COMENTARIU LA POSTAREA DIN 4 OCTOMBRIE . TE ROG SA INCERCI SA-I FACI SA INTELEAGA PE MAI TINERII SI NAUCII TAI COLEGI , CA INTR-O LUNA SI JUMATATE VOR VENI IN FATA NOASTRA , CERAND CU SMERENIE VOTURILE NOASTRE . DACA PANA ATUNCI NU LAMURITI SI NU GARANTATI POPORULUI VOTANT CA IN ROMANIA , NUMAI GUVERNUL SI PARLAMENTUL CONDUC TARA , SI NU NISTE VENETICI DE JAVRE LIBIDINOASE DIN EUROPA SI AMERICA , VA GARANTEZ CA REZULTATELE NU O SA VA FIE PE PLAC !!!!!!!
  DRAGA PRIETENE , TE ROG SA INCERCI SA EXPLICI PE BLOGUL TAU ( CACI , DIN PACATE MAI TINERII SI NAUCII TAI COLEGI NU SUNT IN STARE SA LEGE 2 FRAZE COERENTE ) CELOR 7,4 MILIOANE DE OAMENI FURATI LA REFERENDUM , CARE ESTE ADEVARUL PENTRU CARE ROMANIA STA IN GENUNCHI IN FATA JAVRELOR EXTERNE , ACCEPTAND TOTE CELE 11 UMILITOARE PORUNCI ALE STAPANILOR DE SCLAVI . CREDE-MA TE ROG , CA LINISTEA ASTA A POPORULUI DIN TERITORIU , NU ESTE SEMN BUN ( SCARBA SI LEHAMITEA FATA DE POLITICIENI SI POLITICA , VA POATE FI FATALA ). CAPITALA-I DIFERITA !
  ASTEPT UN RSAPUNS SAU UN COMENTARIU PE BLOG .
  TE ASTEPTAM CU DRAG SA FII DIN NOU PRINTRE NOI , FII TARE COANE !

 7. 7 Ghita Bizonu' octombrie 6, 2012 la 10:11 pm

  Pai oare de la cine a invatat Ponta cum sa piarda alegerile?
  ia sa vedem ce zic „unii”:

  Mai suntem credibili atunci când, deşi este foarte clar căPSD nu oferă alternative la ceea ce criticăm, sunt unii printre noi care sugerează că „totuşi, el nu e atât de rău”? E bine ?
  Sau alta mai oblica :
  Da, eu cred, poate irațional dar îmi asum asta, că doar anumite categorii de oameni se fac bancheri, agenți de bursă, vătafi, popi, mercenari pe bani publici ori privați, cartofori, Lady Gaga ori jurnaliști la Antene. Îți trebuie o anume ”calitate umană” , ori mai degrabă un anume gen de absență a ei, pentru așa ceva. Ține de vocație.
  „Ori jurnaliști la Antene”: niste din aia fara nici o ”calitate umană” .. care mai zic de bine despre Nastase de exemp-lu in loc sa il vitupereze cu manie bascista …

  Si sunt aici pe blogrol .. Critic Atac . Care ma rog doreste s afie radical , revolutioner da pana la urma bine basheste Dar a considera că un preşedinte – oricare ar fi el – este dictator fără să fi încălcat legile şi Constituţia şi, mai ales, a considera că el singur reprezintă cel mai mare rău şi că nu ar exista defel interesele consonante ale clasei de sus de a conduce cu mână forte înseamnă a prelua, pur şi simplu, logica dreptei.

  Pai vedeti ? Va deziluzionati partizanii, va fericiti adversarii, va promovati tradatorii , treceti sub tacere unele si altele si pe urma .. nu inteleg de ce va mai plangeti de rezultate, Si inVictor la fel …

 8. 8 Ghita Bizonu' octombrie 6, 2012 la 11:00 pm

  Da . Mai am ceva de zis :

  In momentul de fata nu se stie daca Parlamentul European isi va prezenta raportul privind compatibilitatea recentelor schimbari legislative si a noii constitutii a Ungariei cu drepturile fundamentale din tratatele europene si Carta Drepturilor Fundamentale. Intre 24 si 26 septembrie, o delegatie de la comisia pentru libertati civile a mers la Budapesta pentru a obtine mai multe informatii. Raportorul Rui Tavares (Verzi/Portugalia) ne-a dat cateva detalii.

  De ce a trimis Parlamentul European o misiune la Budapesta? Ce a facut delegatia acolo?

  Cand premierul Orbán a fost la Strasbourg intr-o dezbatere in plen, ne-a facut o invitatie. Dezbaterea a fost oarecum controversata, dar toata lumea a fost de acord ca Parlamentul European sa mearga in Ungaria pentru a vedea pe teren care sunt schimbarile legislative si constitutionale. Dupa acea dezbatere, Parlamentul European a votat o rezolutie cerand un raport pe aceasta tema si una din primele sarcini a fost vizita in Ungaria.

  Care sunt concluziile vizitei?

  Autoritatile maghiare au cooperat foarte bine. Ne bucuram sa vedem ca reprezentantii guvernului, cei ai opozitiei, ONG-urile, functionarii din justitie si judecatorii ne-au primit generos. Raspunsurile la intrebarile noastre s-au contrazis uneori, dar am avut trei zile extrem de productive.

  Unii spun ca Parlamentul European aplica standarde duble. Trimite o misiune in Ungaria si inchide ochii la ce se intampla in alte parti.

  Nu este asa. Am fost implicat in probleme legate de drepturile omului in Lituania, Irlanda, Italia, Olanda, Franta si recent in dezbaterea privind Romania. Personal, cred ca Parlamentul European trebuie sa aiba o atitudine mai activa in ceea ce priveste situatia din Romania. In Ungaria, am auzit plangeri legate de standardele duble. Parlamentul trebuie sa se asigure ca nu exista standarde duble, si nici din partea Comisiei Europene nu ar trebui sa existe standarde duble. Nu trebuie sa existe discriminare, standarde duble si nici sa facem din state tapi ispasitori. Pana acum, aceste lucruri nu s-au intamplat.

  Cum se poate evita banuiala privind existenta standardelor duble?

  Parlamentul European trebuie sa se gandeasca la criterii adecvate, la evaluari si urmarirea tarilor care au aderat la UE. Nu putem evita sentimentul ca, in timp ce pentru tarile candidate criteriile de la Copenhaga sunt foarte stricte, UE traieste cu iluzia ca odata ce o tara intra in club, este curata din punct de vedere al drepturilor fundamentale, democratiei si pluralismului.

  Misiunea a fost un pas in procesul de redactare a raportului dumneavoastra. Ce urmeaza?

  Vom procesa informatiile pe care le-am obtinut de la Budapesta si voi prezenta raportul misiunii cat de curand posibil. Pentru raportul final trebuie sa luam in considerare schimburile dintre guvernul ungar si Comisia de la Venetia, care isi va prezenta opinia asupra schimbarilor legislative luna aceasta. Asteptam acest lucru cu nerabdare. In noiembrie vom publica documente de lucru privind pluralismul si libertatea presei. Dar nu avem o data limita pentru prezentarea raportului.

  Obvsevrati cestia boldita ? si ecomurdaru asta percuteaza mai dihai decat percutam eu la ordinu lu lt cl Ovaciuc (cmd meu de batlion)” Romania! Sa avem grija!!!”
  Acu iontrebarea este ce face acel Corlatean la externe? Doarme in post? Ca Tonta vaz – multumeste lu Barosu ca i-a dat cu tesla mai sus de genunchi.
  Si asa eu am impresia ca in cazul Romanie se poarta standardele duble. Si nu cred ca sunt singurul. Si ma intreb de ce Victor din Buda poa face sucar de standarde duble si inVictor den Bucale nu. Poa den cauza ca Corlatean este vechi diplomat , da?

 9. 9 M.Voicu octombrie 6, 2012 la 11:35 pm

  ► Cât o fi reprezentat îndatorarea PETROM în volumul creditelor în valutã acordate de Bancorex şi preluate de cãtre stat la datoria publicã ? Dar îndatorãrile private – NERECUPERATE ?
  @AN: Semnarea contractului de privatizare s-a realizat în condiţiile în care România nu avea confirmat de cãtre UE statutul de economie de piaţã funcţionalã.
  ► Cu atâtea ”consultanţe” şi “TO DO list“-uri, economie de piaţã s-a creat!, funcţionalã?
  @AN: ~Contractul de privatizare semnat la data de 23 iulie 2004 cu OMV Aktiengesellschaft din Austria are ca obiect vânzarea/cumpãrarea unui numãr de acţiuni ale Societãţii. “În esenţã, Cumpãratorul – OMV a plãtit statului român suma de 668,815 milioane de euro pentru 33,34% din pachetul de acţiuni, iar prin majorarea de capital social în valoare de 830,6 milioane euro – suma rãmasã în conturile SNP PETROM – a obţinut 17,55% din acţiuni, necesare pentru a deţine 51% din capitalul social.” (sublinierea ns.).
  ► Când DD a cerut ca banii sã fie transferaţi la OLTCHIM S.A., el copia acest ”model” = în care cumpãrãtorul dã bani pe care vânzãtorul îi pune în pachetul pe care i-l dã tot lui :mrgreen:
  @AN : nivelul redevenţei stabilit prin Contractul de Privatizare şi Legea 555/2004
  ► Juriştii n-au realizat cã odatã cu privatizarea redevenţa nu mai era nerelevantã (cum era în cadrul aceleiaşi forme de proprietate).
  Pentru bogăţiile de interes public ale subsolului, resurse naturale nereînnoibile, cantitativ limitate, bunuri care prin exploatarea fondului scad şi sunt epuizabile, însãrcinarea legislativã datã de Constituţie prin Art.136 alin.2 teza întâia: «Proprietatea publicã este garantatã şi ocrotitã prin lege», deşi cu aceastã formã întãritã, a rãmas nerezolvatã de legislatori.
  Între modurile de valorificare a bunurilor proprietate publică, Constituţia prin Art.136 alin.2 teza a doua stabileşte douã activităţi nominate fără determinantul public: concesionare ori închiriere, deci concesionarul ori chiriaşul poate fi şi privat, cu specificul impus de întregul text al Art.136 din Constituţie şi Codul Civil:, art.475 alin.2 C.civ.: ”Bunurile care nu sunt ale particularilor sunt administrate şi nu pot fi înstrăinate decât după regulile şi formele prescrise anume pentru ele”, şi art.526: ”Dacă uzufructul cuprinde lucruri cu care nu se pote cineva servi fără a le consuma…, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, însă cu îndatorire de a le înapoia în aceeaşi cantitate, calitate şi valoare, sau preţul, la sfârşitul uzufructului.” (sublinierea ns.).
  Atâtea exprimãri sacrosante: obiect exclusiv, garantatã şi ocrotitã (all together), inalienabilã… şi…

 10. 10 blogideologic octombrie 7, 2012 la 8:54 am

  „Monica Iacob Ridzi ar putea candida pentru USL” ??!! http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/monica-iacob-ridzi-ar-putea-candida-pentru-usl-279829.html Păi mai mergem la vot ?

 11. 11 Draghi Puterity octombrie 7, 2012 la 9:22 am

  Pobabil sunteti la curent cu noua stire:

  http://www.gandul.info/financiar/dan-diaconescu-si-a-prezentat-investitorii-care-finantau-revolutia-oltchim-cine-este-britanicul-care-il-sustine-pe-patronul-otv-10169559

  Asadar, bunul nostru roman Dan Diaconescu, e de fapt doar proxy-ul unui „avocat din Marea Britanie”, pe numele sau Anthony Seddon, care „cunoaste foarte bine realitatile din Europa de Est” si care are „clienti importanti” in Hong Kong si Dubai. S-a mai ocupat candva pare-se si de pruncii care descarcau warez pe internet, probabil mai mult asa, ca hobby.

  Asa ca prietenul nostru „domnu’ Dan” se pare ca e prietenul lor Dan. Citez:

  Grupurile economice, consorţiile internaţionale pe care le reprezintă Anthony Seddon sunt deranjate şi se gândesc şi ele să acţioneze pentru recuperarea tuturor prejudiciilor”. Cica banditii astia au avut pierderi banii mutand banii dintr-o parte in alta. Probabil ar trebui sa ii spun la maica-mea sa le dea pensia ei…

  Vine insa si mai bine (ca sa folosesc o expresie a maghiarilor din Romania):

  Preşedintele PP-DD a declarat, de asemenea, că în următoarele săptămâni îi va prezenta publicului şi pe alţi reprezentanţi ai investitorilor care îi vor susţine în achiziţionarea companiilor Tarom, Nuclearelectrica, Poşta Română, Transgaz sau Transelectrica.

  Concluzie: se poate extrapola mult din caracterul si activitatea unui om.

 12. 12 Ghita Bizonu' octombrie 7, 2012 la 9:30 am

  M.Voicu

  deci , Stau roman – adica io, tu , carcotasu, Theodora, tripltea cu aere nobilare samd – au daruit Statu Austriac – adica pe sarantocii de austrieci ingroziti de pretul gigacaloriei – cu 830,6 milioane euro …. ajutor de dezvoltare presupun….
  Mischteaux


 1. 1 Petrom versus Oltchim | Stiri Bloggeri Din Romania Trackback pe octombrie 6, 2012 la 11:24 am
 2. 2 Un lucru neobisnuit… « Motanul Incaltat Trackback pe octombrie 6, 2012 la 11:08 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: