Problema romilor. Responsabilitatea regimului Băsescu.

 

Există o anumită modă, predicată de cei care nu îşi extind lecturile decât la ziarele de ieri, să spună, sentenţios şi irevocabil, în legătură c orice problemă gravă, actuală, „vina aparţine tuturor guvernelor din ultimii 20 de ani”,

Este adăugat apoi câte un corolar „înţelept” – „toţi politicienii sunt la fel”, „partidele – toate, o apă şi un pământ”. Din când în când câte o rază de speranţă, legată de câte un nou partid, apărut din „spuma” poporului.

Această introducere este legată de acuitatea şi gravitatea problemei romilor. Pentru cei care nu au înţeles în perioada regimului Băsescu, urgenţa necesităţii de a se lua măsuri în acest domeniu, este mai uşor de afirmat, „vina aparţine tuturor guvernelor din ultimii 20 de ani”.

Nu este chiar aşa…

În 2001, în luna aprilie, la 4 luni de la preluarea guvernării,echipa pe care am condus-o a adoptat, prin gotărâre de guvern (HG m 430/25 aprilie) Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor. Era o strategie ce avea ca direcţii de acţiune: administraţia şi dezvoltarea comunitară: locuinţele; securitatea socială; sănătatea justiţia şi ordinea publică; protecţia copilului; educaţia; cultura şi cultele; comunicarea şi participarea civică.

Erau constituite structuri speciale pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite: Comitetul mixt de implementare şi monitorizare; comisiile ministeriale pentru romi; birourile judeţene pentru romi; experţii locali pentru problemele romilor. Veţi spune, poate, că erau doar vorbe. Vă rog, în cazul asta, să citiţi cele 123 de măsuri propuse – menţionate în anexă, cu responsabilităţi şi termene concrete de executare. Sigur, poate că unele dintre ele nu au beneficiat de suficiente resurse materiale. Dar este suficient să observaţi efectul pozitiv al programului „Cornul şi laptele” pentru încurajarea participării copiilor romi la activitatea şcolară.

În 2004, pe această bază, am înfiinţat Agenţia Naţională pentru Romi (OUG nr. 78/07.10.2004), prin transformarea parţială a Departamentului pentru Relaţii Interetnice, operaţionalizată prin HG 1703/14.10.2004, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei.

Prin hotărârea de guvern erau stabilite noi sarcini în domeniile prioritare, de la procurarea documentelor de identitate până la identificarea unor resurse financiare pentru crearea de locuri de muncă. O iniţiativă pe care mi-o amintesc a fost aceea ca guvernul să răscumpere anumite suprafeţe de teren, de la persoanele în vârstă (preţurile terenurilor agricole erau încă mici), pe care să le pună la dispoziţia unor primării, care, la rândul lor, să le concesioneze unor comunităţi de romi. Aceştia puteau să le cultive şi să le folosească pentru construcţia de locuinţe. Ideea de bază era aceea de socializare şi integrare a romilor prin educaţie şi locuri de muncă. Desfiinţarea CAP-urilor şi a IAS-urilor îi lăsase pe mulţi dintre ei fără un loc de muncă (erau zilieri) şi fără o locuinţă.

După 2004, în perioada regimului Băsescu, au fost unii care, probabil, au crezut că aceste probleme se rezlolvă de la sine. Nu, nu se rezolvă de la sine. Ele se agravează, iar evoluţiile, din punct de vedere social dar şi infracţional, vor fi tot mai grave. La aceste probleme se adaugă acum şi componenta externă.

Apropo, vă aduceţi aminte că Băsescu îi promisese, în februarie 2010, lui Sarkozy că va desemna un secretar de stat pentru problemele romilor? De abia după vreo 7 luni, la 29 iulie 2010(!) a fost numit fostul secretar de stat de la Ministerul Muncii, Vasile Mocanu, să se ocupe de acest segment extrem de fierbinte pentru relaţiile bilaterale.

În final, iată ce îi scriam, în urmă cu 5 ani, premierului Tăriceanu, în legătură cu această temă, într-o perioadă tensionată a relaţiilor noastre cu Italia:

„Scrisoare adresata Primului-ministru Calin Popescu Tariceanu

 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR

12 noiembrie 2007

Stimate domnule Prim-ministru,

Vă scriu, în calitatea mea de deputat dar şi de fost Prim-ministru al României, în legătură cu situaţia gravă creată recent în ceea ce-i priveşte pe românii din Italia. Este deja evident, pentru oricine, că această situaţie afectează în modul cel mai serios imaginea şi reputaţia României şi a cetăţenilor săi în Europa, în chiar primul an al calităţii sale de membru al Uniunii Europene.

Este, prin urmare, stringent şi necesar un efort concertat pentru a înţelege rădăcinile acestei situaţii şi ceea ce a provocat această criză. Cred, în modul cel mai ferm, că această criză nu este doar o problemă a României sau doar o problemă a Italiei şi nici măcar o problemă bilaterală pe care trebuie să o rezolve (doar) guvernele român şi italian.

Criza actuală în relaţiile cu Italia poate fi analizată în contextul creşterii masive a numărului de români aflaţi în Italia – în special după 1 ianuarie 2007 – a divergenţelor politice şi a intereselor diferite la nivelul liderilor politici, al sindicatelor sau al patronatelor din Italia în legătură cu nevoia de forţă de muncă (calificată sau nu, utilizabilă la negru sau nu …), în funcţie de modificarea necesară a standardelor privind trecerea de la politica faţă de „imigranţii români” (anterioară aderării) la respectarea principiului liberei circulaţii a persoanelor (valabil acum pentru toţi cetăţenii români pe teritoriul UE – a se vedea şi istoricul negocierilor noastre cu UE şi cele şapte documente de poziţie din perioada 2001-2003).

Crize anterioare, dar nu la acest nivel, au mai existat în relaţiile României cu statele membre ale Uniunii Europene, spre exemplu, la începutul anilor ’90, datorită unor români care încercau să folosească teritoriul cehoslovac pentru a trece în spaţiul Uniunii Europene sau în anul 2001, când am reuşit — negociind în parte cu fiecare membru al UE – eliminarea vizelor pentru români pentru a călători pe teritoriul Uniunii.

Vă reamintesc şi criza apărută în relaţia cu Franţa în 2002, când actualul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy (atunci ministru de interne), a venit în România şi, în urma unor negocieri dure, s-a încheiat un document bilateral, conţinând măsuri concrete ce au dus la stingerea conflictului respectiv. Nu mai adaug alte detalii.

Aş dori să sugerez, însă, că lipsa unei comunicări politice mai intense, pe perioada în care s-au acumulat tensiunile, lipsa unui număr corespunzător de ofiţeri de legătură (sugerasem, cu ocazia audierii noului ambasador, trimiterea în Italia a 50 de reprezentanţi ai Poliţiei române), au determinat ca, în locul discutării şi stabilirii unui plan de măsuri comun, partea italiană să adopte măsuri unilaterale, la limita standardelor europene (definirea noţiunii de „motive imperative de siguranţă publică” – susceptibilă de aplicări abuzive – , punerea în executare de către chestori a „măsurii de îndepărtare” – fără un control judiciar, etc).

Aş sugera, de aceea, să insistaţi pentru negocierea unei strategii şi semnarea unui document comun cu premierul Prodi – care, aşa cum ştiţi, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei Europene, a avut un rol deosebit de pozitiv în ceea ce priveşte finalizarea capitolelor din documentul de aderare al României. Un astfel de document ar avea şi o valoare psihologică pentru românii care se găsesc astăzi în Italia şi care nu se simt în siguranţă.

Cred, de asemenea, că s-ar impune ca, în baza unor consultări cu liderii partidelor politice din România, să încercaţi organizarea unor misiuni de contact pe lângă partidele politice din Italia, pentru a le sugera să nu utilizeze faptele infracţionale ale unor români în Italia ca pretext sau ca „material didactic” în cadrul disputelor politice interne.

Domnule Prim-ministru,

Actuala criză este o chestiune cu implicaţii profunde, general europene, pe care extinderea Uniunii cu cel de-al cincilea val de aderare, început în 2004 şi finalizat la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României şi Bulgariei, nu le-a declanşat sau adus în Uniune, ci doar le-a potenţat din punct de vedere cantitativ.

Este vorba despre problema integrării şi incluziunii persoanelor care aparţin etniei romilor la nivel comunitar.

Această problemă nu este una nouă. Ea doar a cunoscut, odată cu evenimentele recente, o acutizare care indică în modul cel mai clar faptul că este necesar ca la nivel comunitar să fie luate măsuri decisive. Şi deoarece aceste evenimente afectează, prin forţa împrejurărilor, în modul cel mai direct şi negativ statul român, este datoria României să preia iniţiativa găsirii de soluţii eficiente.

Problema integrării şi incluziunii romilor la nivel european constituie de mai multă vreme un subiect de preocupare activă. Ea este efectul unei întregi istorii de prejudecăţi şi de excludere rasială, atât în societăţile statelor „vechi”, cât şi în cele ale statelor „noi” ale UE. În studiul pornit într-o Uniune Europeană Lărgită”, realizat în 2004 la solicitarea Direcţiei Generale Angajare şi Afaceri Sociale a Comisiei Europene, se arată fără echivoc că membrii comunităţilor de romi, ţigani, călători, sinti etc. continuă să sufere, în întreagaUniune Europeană, o excludere socială marcată, precum şi să aibă dificultăţi în a avea acces neîngrădit la locuri de muncă, educaţie, securitate socială, sănătate, locuinţe, justiţie şi alte servicii publice şi sunt supuşi, în mod particular, excluderii sociale. Acelaşi studiu arată faptul că după prăbuşirea comunismului, soluţionarea chestiunii romilor a devenit cea mai presantă prioritate din domeniul drepturilor omului şi al incluziunii sociale. Iar după aderarea ultimelor state din al cincilea val de aderare la UE, practic numărul romilor din Uniunea Europeană a depăşit dublul numeric al perioadei anterioare.

Comunitatea romă a devenit cea mai largă minoritate etnică din UE, membrii ei fiind în continuare excluşi social şi economic, în timp ce abuzurile asupra drepturilor lor continuă. Recentele evenimente din Italia confirmă în modul cel mai trist acest aspect. Totuşi, ei au devenit cetăţeni europeni şi au dreptul la toate drepturile cetăţenilor europeni.

în ciuda normelor, măsurilor adoptate şi fondurilor cheltuite la nivel comunitar până în prezent, aceste eforturi au rămas ineficiente. Comunicarea Comisiei Europene din iunie 2005 către Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, intitulată ,Nediscriminare şi oportunităţi egale pentru toţi – O strategie-cadru”, arată că deşi sume substanţiale au fost cheltuite de la bugetul comunitar, inclusiv peste 100 de milioane de euro prin programul PHARE pentru proiecte speciale pentru romi, aceştia continuă să întâmpine forme severe de excluziune socială şi discriminări în domeniile educaţiei, angajării, locuinţelor, sănătăţii şi în alte domenii. Legislaţia europeană în materie, ilustrată de exemplu de Directiva Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000 privind principiul egalităţii de tratament între persoane, indiferent de originea etnică sau rasială, este neproductivă, neavând mecanisme eficiente de aplicare. Alte eforturi, cum ar fi crearea unuiGrup de Experţi de Nivel înalt pentru integrarea socială şi pe piaţa forţei de muncă a minorităţilor etnice dezavantajate, care a avut prima sa reuniune în februarie 2006, sau stabilirea unui Grup Inter-Servicii pentru problematica romilor în cadrul Comisiei Europene, reunind 14 departamente şi coordonat de Direcţia Generală Angajare şi Afaceri Sociale, s-au dovedit insuficiente. Nici măcar înfiinţarea noii Agenţii Europene a Drepturilor Fundamentale, care preia moştenirea fostului Centru European de Monitorizare a Rasismului şi Intoleranţei de la Viena, şi a cărei activitate a început abia la 1 martie 2007, nu este de ajuns pentru a aborda în mod satisfăcător problema romilor la nivelul UE.

Este absolut necesar ca UE să dezvolte răspunsuri adecvate faţă de situaţia romilor, aşa cum, în strânsă conexiune cu aceasta, trebuie să găsească soluţii pentru nevoile diferitelor categorii de noi migranţi economici în interiorul UE, pentru minorităţile a căror origine sunt migranţii şi pentru alte grupuri minoritare.

Domnule Prim-ministru,

Este – cred, fără îndoială, – momentul cel mai oportun ca România să ia iniţiativa pe plan european în acest domeniu care, iată, o afectează în modul cel mai direct şi negativ. 2007 – doresc să vă reamintesc – este declarat la nivel european ,Anul European al Oportunităţilor Egale pentru Toţi”. Tot 2007 este anul adoptării şi semnării – curând, în decembrie – a Tratatului de Reformă al Uniunii Europene. Evenimentele recente din Italia, care – repet – nu sunt decât simptomul unei probleme grave general-europene, sunt prilejul cel mai bun pentru ca România să propună crearea, absolut necesară, a unei Agenţii Europene pentru Romi.

Mandatul unei astfel de agenţii ar trebui să fie acela:

–       de a urmări evoluţiile în ceea ce priveşte legislaţia UE în domeniu şi punerea ei în aplicare între frontierele Uniunii;

–       de a examina situaţia romilor din statele membre pe baza unor rapoarte regulate sau la solicitarea Agenţiei sau pe baza informaţiilor de la alte structuri comunitare sau surse independente;

–       de a face recomandări de politici sau operaţionale către instituţiile UE şi către statele membre;

–       de a propune şi de a aviza asupra asistenţei financiare din Fondurile Uniunii;

–       de a facilita schimbul de experienţă şi de bune practici în statele membre;

–       de a stabili legături cu agenţiile şi structurile naţionale ce activează în acest domeniu.

Fără îndoială, şi Parlamentul european ar trebui să fie implicat în activitatea Agenţiei.

în contextul creat, Parlamentul României – o spun în calitatea mea de parlamentar român – care va trebui să ratifice, cu cele două treimi necesare conform articolului 148 din Constituţia României, Tratatul de Reformă al Uniunii Europene, va fi pus în faţa unei analize complexe, inclusiv în ceea ce priveşte garantarea exercitării în UE a drepturilor dobândite de cetăţenii români în urma aderării. Sunt convins că vor exista garanţiile necesare ca şi această problemă, ce afectează direct România şi pe cetăţenii săi să poată firezolvată.

Vă propun, aşadar, ca România să se manifeste în spiritul comunităţii europene, un spirit care recunoaşte şi respectă diferenţele, inclusiv pe cele ce ţin de naţionalitate, dar care încurajează şi pune pe primul plan identitatea comună, bazată pe principii şi valori ce surclasează orice individualitate. De asemenea, vă propun ca România să amintească

partenerilor europeni că au datoria de a acţiona în baza valorilor comun asumate, şi să accepte propuneri de rezolvare comună a unei probleme care a devenit una comună..

Problematica etnicilor romi nu poate avea o rezolvare exclusiv naţională. Un pas la îndemâna autorităţilor româneşti este, fără îndoială, intensificarea şi dezvoltarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Romi, creată în 2004 şi aflată în subordinea Guvernului. Această instituţie, cu o finanţare potrivită de la buget, poate deveni un factor şi mai activ în relaţia dintre statul român şi etnicii romi. Dar această măsură, deşi necesară, nu este suficientă. De aceea, vă propun – şi vă rog în egală măsură – să susţineţi în faţa partenerilor europeni ideea înfiinţării, cât mai rapide, a unei Agenţii Europene pentru Romi, cu sediul la Bucureşti. Un astfel de mecanism instituţional, ar permite tratarea exhaustivă a unui fenomen şi nu doar a manifestărilor sale locale (naţionale/regionale). Eficienţa în rezolvarea unei probleme europene, la intensificarea căreia – trebuie să recunoaştem – şi România a contribuit prin pasivitate, necesită conjugarea eforturilor tuturor ţărilor membre. Fondurile şi expertiza Uniunii Europene, precum şi experienţa românească în domeniu oferă garanţia succesului unei astfel de instituţii. Din acest punct de vedere, vă asigur de disponibilitatea mea şi a celor cu care am lucrat în cadrul guvernului de a contribui, cu sugestii şi idei concrete, la eficienţa unui astfel de demers. Personal, cred că o asemenea situaţie nu trebuie abordată în contextul disputei dintre partide în cadrul campaniilor electorale, ci cu responsabilitate faţă de cetăţeni şi faţă de societate.

Vă reamintesc că, în acest moment, la nivelul Uniunii Europene nu există o astfel de structură. După cum bine ştiţi, agenţiile specializate se creează prin regulamente sau decizii ale Consiliului Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, care declanşează procedura legislativă. Agenţia ar trebui să fie inclusă cât mai rapid în structura instituţională a Uniunii Europene.

Vă propun, prin urmare, să solicitaţi, în numele şi în interesul României şi al cetăţenilor români, chiar înainte de sfârşitul „Anului European al Oportunităţilor Egale pentru Toţi”, ca la Consiliul European din decembrie, lună în care se va semna Tratatul de Reformă al UE, să se ia decizia creării Agenţiei Europene pentru Romi. Acest organism european va putea să coordoneze într-o manieră coerentă eforturile, măsurile şi fondurile europene destinate punerii în aplicare a strategiilor şi normelor comunitare în materie în toate domeniile unde acestea trebuie aplicate: educaţie, locuinţe, angajare şi oportunităţi de muncă, sănătate, securitate socială şi asistenţă socială, combaterea discriminării, politici de incluziune socială, promovarea de bune practici, reprezentare politică (participare la luarea deciziilor).

Cu speranţa că guvernul pe care îl conduceţi va răspunde pozitiv acestei propuneri, vă rog să primiţi, domnule Prim-ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.”

Adrian Nastase

 

20 Responses to “Problema romilor. Responsabilitatea regimului Băsescu.”


 1. 1 ancapad septembrie 28, 2012 la 12:22 pm

  eu as porni orice politica publica nationala/europeana, respectiv negociere politica de la premisa ca romii sunt cetateni europeni.
  or, problemele de aici pornesc: de la faptul ca ei nu sunt identificati ca atare, nici de majoritatea elitelor politice, nici de majoritatea majoritatilor nationale din UE …

 2. 2 Miticul Popescu septembrie 28, 2012 la 1:48 pm

  Şefule lasă vrăjeala!
  Ne ocupăm de romi, ne ocupăm de Oltchim, ne ocupăm de F-uri, ne ocupăm de toate, numai de ceea ce trebuie să ne ocupăm, nu ne ocupăm:

  DESTRUCTURAREA MAFIEI CONDUSE DE MONICA MACOVEI FIICA SECURISTULUI VASILE GHERGHESCU CARE TERORIZEZĂ JUSTIŢIA!

  De ce guvernarea îi menţine pe Kovesi şi Morar în posturile care sunt?
  În România poliţia politică continuă să-şi facă de cap ca şi cum la guvernare s-ar afla PDL!

  Ponta chiar nu ştie că la PE sunt destui parlamentari europeni care o consideră pe Monica Macovei fiica securistului Gherghescu o zdreanţă?
  De ce aceşti parlamentari nu sunt informaţi despre blestemăţiile pe care le face în România trio-ul: Macovei-Morar-Kovesi?
  De ce delegaţia română de la PE nu contestă mandatul acestei procuroare comuniste pentru fals în declaraţii?
  De ce nu forţaţi această fostă procuroare comunistă să-şi depună CV-ul complet la PE?
  ŞI ACEST CV SĂ FIE FĂCUT PUBLIC ÎN ROMÂNIA!
  De ce nu este întrebată despre activitatea ei din zilele de 17, 18, 19, 20, 21, 22 decembrie 1989?
  De ce nu este întrebată despre declaraţia ei referitoare la evenimentele din cadrul unităţii militare de la Măgurele?
  DE CE?
  CARE CUMVA LUI VICTOR PONTA ÎI ESTE FRICĂ?
  SĂ-ŞI DEA DEMISIA ATUNCI!

 3. 3 Doru Coarna septembrie 28, 2012 la 4:09 pm

  Nu exista alta solutie decat locuri de munca si nediscriminare! Apoi asteptam 20 de ani si gata. Trebuie integrati total, de la gradinita si scoala si pana la angajare. Restul sunt palavre, semn ca nu exista vointa reala si ca, probabil si cu fondurile lor se joaca unii mai dibaci de mana, interesati ca problema sa treneze cat mai mult…

  Si inca ceva: presedintele transeaza asa ceva, nu guvernul si nici UE. Dupa ce s-a schitat legea la presedintie, trece prin guvern, parlament, CCR si se promulga, APOI GUVERNUL O BUGETEAZA SI O APLICA SI GATA!

  Dar in fine, ne-am tampit toti de tot daca nu stim ce sa facem cu tiganii, de parca nu tot noi pana in ’89 rezolvasem fix aceeasi problema. Defapt nu tot noi ci altii, idiotii aia care au stiut doar sa munceasca, sa construiasca, sa conduca si sa minta ca le-au facut pe toate bine… Unele insa chiar ca le-au facut bine…

  Ganditi-va: oriunde i-ai instala, ei tot se vor inmulti si vor cuceri Uniunea, sau Federatia… ei sunt viitorii europeni majoritari peste 20-30 de ani! Atunci insa, va trebui sa ne integram noi in lumea lor, daca nu le rezolvam azi problema. Dar fiind chestie cu bataie lunga, nu se baga niciun politruc, deci: sunteti gata sa va integrati nepotii in lumea roma din europa viitoare?

 4. 4 NICOLETTE ORGHIDAN septembrie 28, 2012 la 5:14 pm

  Greșeala cea mare s-a pornit din anul în care ( pare-mi-se 1996-’97?) Academia Română a aprobat schimbarea numelui acestei etnii din țigan în ,,rrom”. Confuzia (care de fapt s-a și dorit ca atare, pentru a creea ceea ce a urmat ulterior!), era evidentă cu numele țări noastre, ROMÂNIA. ,,A, rrom, zici,sunt cei care vin din …ROMÂNIA, parcă”, spuneau străinii. Poate că nici acum n-ar fi târziu să se-ntoarcă la denumirea lor reală, de baștină! În ceea ce privesc demersurile d-voastră, d-nule prim-ministru, acestea s-au dorit a fi bine intenționate, f. bine gândite, argumentate, numai că în ceea ce privesc acele ONG-uri , respectiv Agenția Națională pentru Rromi,care aveau ca obiect de desfășurare tocmai acordarea și urmărirea fondurilor europene pentru integrarea memrilor acestei etnii, cred că n-au avut la conducerea lor oamenii potriviți. Fonduri care s-au…,,topit”, ajutoare crea s-au dat, dar care probabil n-au prea ajuns la toți și, desigur, cineva care să le vorbească (așa cum spune românul) pe limba lor. Școli, instituții, facultăți cu liba romanes există, iată, ați avut în vedere și, atât cât s- aputut, s-a-ncercat integrarea lor, după d-voastră, lucrurile s-au cam schimbat și totul a fost lăsat de izbeliște. Ca de fapt, întreaga țară, întregul popor. Se văicăresc foștii membrii ai guvernului Boc, că nu au putut rezolva această problemă? Cu fonduri deturnate spre alte ministere, spre alte ONG-uri greu de verificat și urmărit, cu bani care scapă ca nisipul printre degete, desigur că nu s-a putut rezolva. Plânsul pe umărul UE este fie tardiv, fie nejustificat : nu vine nimeni să-ți măture și să-ți facă puțin curat în curte! Măcar dacă s-ar fi continuat demersurile d-voastră, sau , cine știe, planul există, guvernul Ponta ar trebui să urmărească reintegrarea acestei etnii în societate. Atât cât se poate!

 5. 5 Cris septembrie 28, 2012 la 5:39 pm

  Părerea mea e că problema nu se poate rezolva decât antrenându-i pe romi la studii, măcar 8 clase, și meserii. La asta trebuie să conlucreze reprezentanții lor mai răsăriți, guvernul, parlamentul, UE și UNESCO.

 6. 6 Ghita Bizonu' septembrie 28, 2012 la 7:52 pm

  Da pe cand naiba se vor ocupa politicienii romani de ROMANI?! Un secretariat pe acolo ptr problemele romanilor saraciti spre ingrasarea clasei politice ceva ?!
  Ca problema tiganilor nu este numa cu tiganii ci cu locuitorii astei tari in care romanii sunt (inca!) majoritari!!! Ca nu poti asigura/crea locuri de munca ptr o minoritate atunci cand majoritatea trage mata de coada … (in franceza pe dracu!). Pnan la uma dicriminarea pozitova risca sa devina discriminarea negativa a majoritatii…
  Oricum despre cestii din astea am mai scris pe aici :
  https://nastase.wordpress.com/2012/09/15/nevoia-decolonizarii/#comment-169092
  si despre unele barfe din Hexagon aici
  https://nastase.wordpress.com/2012/09/09/nevoia-de-solidaritate-cu-dragnea/#comment-168854.
  Si p’a buna nu poti rez9lva problema integrarii atunci cand societatea se dezintegreaza … la cele mai joase cote , as zice sub umane m animalice de haita :
  http://www.gandul.info/news/video-batran-lovit-cu-un-tub-in-cap-de-un-copil-in-fata-catedralei-ortodoxe-din-medias-victima-si-agresorii-acestuia-au-fost-identificati-de-politie-10110811

  Scuze dar imaginile astea sunt prea mult chioar si ptr tiganii care i-am cunoscut. Si ei (tiganii) ar fi inteevenit sa puna copii aia ola punct. Insa aiz e dimacrtie si emancipare da? Emancipare de conditia umana dupa cate se vede!

  Si contrareactia … va fi neplacuta ca de ani de zile galeriile sunt contaminate de modelul transatalntic a lu’ <b<white trash , ideologia anarho-neconservatoare isi zice si ea cuvantu si .. va fi naspa rau. Da rau. Ca Armata Ultra a afisat cetai cu „Respect Eugen Grigore” (de unde dracu stiu astia de ala nu stiu. Ma rog de cazu asta am auzit ceva asa o poveste acu peste 30 de ani . Da nu avea celebritatea lu Ramaru)

  Asa ca ar trebui o agentie ptr romanii saraciti … cat mai este timp!!!!
  (aviz teleptualilor… Legiunea a avut de castigat „intelctual” din somajul intelctual al anilor 20-30.m Acu avem leaturi de juni cica scoliti cu liceu si facultati de ocupatie fara. Si acces la scrierole legionare ale interbelicului .. Pai „amicu” cu usturoiu nu debuta cu un „Apelul unui licean către „? Baiat destept citea prea multa „filozofie” mai bine citea politiste!!)

 7. 7 Motanul Incaltat septembrie 29, 2012 la 1:19 am

  Domnule Nastase,
  Este si nu este asa… Am citit scrisoarea pe care i-ati adresat-o D-lui Tariceanu, in 2007. Problema nu o constituia (nici la vremea respectiva si nici acum) numai emigrantii romani sau etnia roma. Ci este vorba de un lucru mult mai periculos: de o reactie de respingere a multiculturalismului in Europa, vazut de catre Nicolas Sarkozy, David Cameron, Angela Merkel ca un esec:
  http://motanulfilozof.wordpress.com/2011/02/12/multiculturalismul-un-esec-in-europa/
  Se vede ca aceasta abordare apartine elitei conservatoare din Europa. Nu se refera numai la etnia roma sau la romani. Citeam mai demult in presa italiana (Il Giornale, daca nu ma insel caci a trecut ceva timp de atunci) un articol despre imigrantii din Italia si nu neaparat despre romani se vorbea cel mai mult. Presa conservatoare a exacerbat acest fenomen – imigratia – dandu-i o conotatie negativa. Deci pe ei ii deranja imigratia in general, nu numai cea provenita dintr-o anumita tara sau un anumit grup etnic. Ideea care ii speria (si probabil ii mai sperie si acum…) pe conservatori a fost ca aceasta imigratie constituita din oameni veniti de prin diverse parti de pe glob, apartinand unor culturi diverse, vor distruge cultura occidentala, dandu-i alte trasaturi distinctive. In Italia s-a vorbit despre lucrul acesta in sensul ca italienii accepta mai greu oameni proveniti din cu totul alte culturi, spre exemplu asiatici, cultura italiana avand anumite particularitati distinctive, italienii fiind altfel… Or, conservatorii asta si urmaresc: prezervarea traditiilor culturale ale tarii respective si continuitatea lor. De aceea aceasta reactie de respingere a strainilor. Bineinteles, ea a servit si ca un scop electoral, pentru atragere de voturi. Dar daca studiem conservatorismul in general, vom observa ca peste tot ei au o asemenea abordare. Ma gandesc si la conservatorimul romanesc, cel din trecut, spre exemplu cel de secol XIX (a nu se confunda dreapta conservatoare cu cea liberala, caci se face frecvent, azi, o astfel de confuzie). Revenind la zilele noastre, aceasta abordare conservatoare cu privire la straini a dat apa la moara extremei drepte, spre exemplu in Elvetia. Nici acolo nu era vorba doar de romani sau bulgari. Pe ei i-a deranjat, spre exemplu, si prezenta moscheelor pe teritoriul Elvetiei deoarece considerau existenta unei populatii musulmane, provenita si din tari musulmane, in Elvetia un lucru absurd din punct de vedere cultural, de natura sa distruga Elvetia. Insa peste tot lucrurile astea, privite dintr-o perspectiva politica, au avut si conotatii electorale. Dar nu au lipsit si abordarile rasiste, de care conservatorii, in mare parte, s-au ferit. Insa prin atacarea multiculturalismului au generat abordari extreme. Asta e lucrul periculos! Pentru ca Uniunea Europeana presupune multiculturalismul. Solutii conservatoare nu s-au prea vazut… Insa unii au propus ajutarea statelor sarace, in vederea ridicarii nivelului de trai acolo, lucru ce ar fi redus emigratia provenita din aceste tari, deoarece cauza emigratiei o constituie saracia. Mergand pe ideea intrajutorarii fratesti intre natiuni si emigratia ar trebui sa se reduca. Insa ideea asta, desi a fost, cu siguranta, observata si luata in considerare, a parut, probabil, prea socialista pentru altii…

 8. 8 blogideologic septembrie 29, 2012 la 6:46 am

  Cineva m-a păcălit pe vremuri că litera “U” din acronimul UDMR marchează sintagma “uniunea culturală”. După suferinţa sub jugul fanariot al înstrăinării, cu Epoca Luminilor pierdută iremediabil pentru noi, salvarea ne-a fost oferită de SINCRONISMUL CULTURAL cu ideologia din Apus, care în contextul istoric al Marii Revoluţii Franceze ne-a oferit paradigma thermidoriană. Nu doar nouă. A fost asimilată în Jeffersonianismul American, în Dekabrismul rusesc, şi în doctrina noastră naţională. Nu este un alt tip de sincronism cultural acela pe care îl oferim minorităţilor de la noi. “Generoasă”, uniunea culturală (?) UDMR promite românilor din România numai o discriminare negativă. Începând de la vârsta copiilor celor mai mici. Aceasta până la disoluţia totală a naţiunii române.

 9. 9 blogideologic septembrie 29, 2012 la 6:48 am

  Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor: „Anul 2013 va fi un an în care Constituţia României va fi amendată. Este nevoie de o amendare a Constituţiei şi noi credem că UDMR va avea un aport important în amendarea Constituţiei. Sunt câteva aspecte care trebuie clarificate, pornind de la primul articol şi până la raportul între instituţiile fundamentale, dacă vrem republică parlamentară sau republică semiprezidenţială, dacă vrem să separăm atribuţiile celor două Camere ale Parlamentului, dacă vrem bicameralism sau nu. Noi la toate aceste întrebări avem răspunsuri corecte şi concrete care vin din societate şi nu din teorie, din manuale. Vom insista şi în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor, drepturile lingvistice şi nu numai, drepturile colective, şi noi credem că folosirea limbii materne este un lucru important, şi în zonele unde trăiesc maghiari într-o proporţie substanţială această limbă trebuie să devină o limbă recunoscută şi din punct de vedere al legii fundamentale.” http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/kelemen-udmr-va-insista-pentru-recunoasterea-limbii-maghiare-in-constitutie-278913.html Păi ungurii din România au primit toate „doleanţele”, inclusiv dreptul la continuarea politicii de maghiarizare forţată a românilor, aceea iniţiată după Ausgleich – 1867, la slăbiciunea contelui von Beust ce spera că va reface astfel Sfântul Imperiu Roman. Nu s-a întâmplat. S-a aplicat mai curând ideologia maghiarizării graduale. Istoricii Paul Lendvai şi Domokos Kosary arată cum funcţionează, metodologia este bine pusă la punct. De exemplu în Transleithania, în zona dintre rîul Tisa şi graniţa actuală dintre Ungaria şi România, majoritatea populaţiei au constituit-o românii ! Dar începând cu anul 1867, ungurii au aplicat o politică dură de maghiarizare, astfel încât dintr-o populaţie de circa 3 (trei) milioane de români, pe teritoriul Ungariei mai sunt declaraţi acum „români” circa 20.000 de persoane. Şi problema suplimentară în România este aceea că maghiarii, ei înşişi, nu se respectă. Cum au dovedit-o prin crima lor absolut abominamilă din Covasna împotriva familiei Agache! Păi asta nu-i comportare de neam civilizat. Şi după mai puţin de trei luni, în martie 1990 la Târgu Mureş, maghiarii ajungeau să îşi bată joc chiar de propria lor limbă ! Atunci se intonau cu mult foc la Târgu Mureş nişte viersuri din aşa-zisa literatură a romantismului maghiar, de exemplu : “În ochii săi sclipea bucuria/ Căci picioarele calului său fac spume în sânge de român.” (“A két szeme játszadozik örömébe’/Mert a lova lába habot ver az oláh vérbee.”).

 10. 10 blogideologic septembrie 29, 2012 la 7:59 am

  În afară de cerinţa sa implacabilă, dar complet nefondată, secretarul de stat maghiar Zsolt Nemeth nu-i oferă secretarului de stat Bogdan Aurescu nuanţe de interpretare. Eu văd aici numai consecinţa unui constant şi lung refuz al sincronismului cultural din partea maghiară http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/declaratie-dura-a-unui-lider-maghiar-despre-guvernul-roman-278944.html .

 11. 11 santinela septembrie 29, 2012 la 8:03 am

  Domnule Nastase(valabil si pentru ceilalti care au postat pina acum) stiti de ce aceasta problema nu este in Germania ? De ce acolo nu exista tabere ilegale de tigani,cersetori tigani pe strazi etc.? Este simplu,fiindca astia au legi si le aplica la singe ! In Germania tiganu daca nu dovedeste ca are locuinta stabila,venit , pa – – dispare luat pe sus,fara politeturi,ferm si se duce unde vede cu ochii. Ce locuri separate in scoli si facultati,bani pe care tot sefii tiganilor ii fura etc.

 12. 12 Centru septembrie 29, 2012 la 8:07 am

  Eu am fost facut rasist de o tiganca dupa ce mi- am pus degetul la buze cand partenerul ei debita tampenii de 5 minute la microfon , inainte de a-si pune caseta cu muzica . Era in trenul rapid de la Roissy spre Paris , plin ochi cu turisti debarcati din avion , veniti pentru Paris de la Torino , San Francisco , Shanghai sau Moscova . Un dezastru . Am exportat muncitori cu 4 clase in Spania si Italia , oseni inapoiati si ahtiati de bani plus tigani cersetori pe Coasta de Azur si la Paris . Statul roman nu are nici o raspundere , incaseaza bani pentru traduceri la ambasade , ce vreti mai mult !

 13. 13 serbanfl septembrie 29, 2012 la 8:43 am

  Eu sunt convins,că liderii țiganilor sunt interesați de menținerea marei mase a etniei lor intr-o stare de subdezvoltare. Dacă-i lasă să meargă la școală mai pot fi ei exploatați?
  Din când în când mai apare câte un supărat care numește pe cei ajunși persoane cu vizibilitate publică, ce nu vor să mai recunoască apartenența la etnia lor. Deci, logic pentru ei, școala-i strică.
  De asemenea, sunt convins că pacea, pentru ani buni, ce și-au cumpărat cu salba dăruită soției lui băsescu, a permis recuperarea valorii ploconului, în maximum o săptămână!

 14. 14 razvanrc septembrie 29, 2012 la 1:09 pm

  Tiganii sunt un neam care pur si simplu nu vrea sa se integreze in societate. Nu pot sa cred ca in 22 de ani de ca caderea comunismului mereu le-au fost puse bete in roate de rasistii de romani. Daca vroiau se integrau si nu mai furau. Oare francezii din Marsilia de ce le-au dat foc la locuinte, de pasnici ce erau?

 15. 15 uluper septembrie 29, 2012 la 3:50 pm

  Problema romilor nu este responsabilitatea lui Basescu . Dupa 1989 , Nu doar Basescu a fost presedinte .

 16. 16 dlnimeni septembrie 30, 2012 la 7:25 am

  uluper: dar ce este responsabilitatea lui Basescu? Nimic, este?

 17. 17 andrada septembrie 30, 2012 la 11:02 am

  Aceasta problema e greu de rezolvat ,si ceausescu le-a facut case,le-a dat slujbe, dar degeaba,..bagau caii si animalele in casa si traiau in cortul din curte(in dragasani ,valcea se intampla ); acum au prins curaj si au pacalit occidentul cu ..teza rasiala,dar daca nu ii fortam sa mearga la scoala de la gradinita vom avea aceleasi probleme; au initiat un fel de politica a inmultirii in nestire si de acaparare a localitatilor unde pot cumpara primari ,parlamentari, sa-i lase sa-si faca de cap ,si sa profite de mici afaceri cu bani de la guvern, chiar de la UE ;…. trebuie revenit chiar cui scandal, la denumirea de tigani ,sa eliminam confuzia cu aceasta etnie ..cam ticaloasa si profitoare,
  certata cu munca si respectul !

 18. 18 ancapad octombrie 2, 2012 la 11:06 am

  Am mai multe de zis:
  1. ati vazut vreaodata un nou-nascut tigan? eu am vazut. nu se deosebea nici un pic de ceilalti copii din sectia neo-natala. si in timp ce asistenta il tinea in brate, ca sa mi-l arate, ma gandeam: esti perfect. dar nu vei putea fi orice vei dori pe acest pamant. pentru ca nici nu vei stii ca poti fi orice vrei tu pe acest pamant. parintii care te vor lua acasa au hotarat deja, fara voia lor, chiar si visele pe care le vei putea visa;
  2. incercati sa existati o zi fara: acces la documente de identitate, acces la apa potabila, acces la servicii de sanatate, acces la educatie, acces la locuri de munca stabile; e clar ca, cei mai multi, nu putem face asta, nici macar ca exercitiu intelectual – de aici discutiile in contradictoriu;
  3. realitatea demografica si discutia pur cinicica, pardon, pragmatica, ar trebui sa ne aduca pe toti la aceeasi concluzie: deoarece ponderea populatiei sarace si needucate a Romaniei este tot mai mare in randul generatiilor tinere, nu este mai bine pentru binele claselor superioare [si „superioare”] sa aiba o populatie educata, ale carei venituri mai mari, ii vor propulsa si pe ei in varful unei piramide mai inalte? nu „face sens”, ca sa vorbim barbar si actual limba romana, din puncte de vedere economic?

 19. 19 Ion Popescu noiembrie 26, 2012 la 12:15 pm

  domnul nastase a avut si are viziune pe termen mediu si lung vizavi de situatia si problemele romilor din romania, da dovada de cunoasterea problemelor, pragmatism si inteligenta…
  poate intr-o buna zi va avea din nou ocazia sa-si continue activitatea politica si guvernamentala, fiindca mai are multe de spus…


 1. 1 DESTRUCTURAREA MAFIEI CONDUSE DE MONICA MACOVEI, « Blog ideologic Titus Filipas Trackback pe septembrie 30, 2012 la 6:53 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: