Despre drone şi MCV-uri

Este titlul editorialului publicat astazi in Jurnalul National. Editorialul poate fi citit aici.

Pentru cei care nu ştiu, dronele sunt nişte mici aparate teleghidate – folosite, de regulă, în teatrele de război – şi care zboară deasupra unor zone de interes pentru a spiona, a lansa explozibili sau a crea diversiuni.

În urmă cu aproximativ o lună – (la 18 iulie) – , a fost publicat Raportul Comisiei Europene privind „progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare” – o evaluare ce sintetizează situaţia în domeniul justiţiei din ultimii cinci ani. Acest raport este însoţit de un raport tehnic – cuprinzând detalii privind evoluţii legislative şi instituţionale.

Câţi dintre dumneavoastră au citit aceste documente? Câţi dintre oficialii români le-au citit? Câţi dintre parlamentari? Era nevoie de comentarii publice? De un răspuns oficial? Eu aşa cred…

*

* *

Să ne lămurim: pentru a adera la Uniunea Europeană, România a negociat peste 30 de capitole cu 25 de state membre, negocieri încheiate în decembrie 2004, de guvernul pe care l-am condus şi care au fixat inclusiv data semnării Tratatului de aderare (în aprilie 2005) şi momentul efectiv al aderării – 1 ianuarie 2007. Unul dintre capitole era aşa-numitul capitol JAI („justiţie şi afaceri interne”). În acest capitol (capitolul 24) erau fixate obligaţiile pe care România şi le lua pentru aderare în aceste domenii şi erau menţionate evoluţiile legislative şi instituţionale realizate – în cooperare cu instituţiile comunitare. Documentul de poziţie complementar depus de guvern la capitolul 24 avea peste 3000 de pagini!

Între altele, fuseseră modificate, conform acelor înţelegeri, regulile privitoare la numirea şefilor parchetului General şi ai PNA (DNA), astfel încât propunerile respective să nu mai fie făcute de ministrul justiţiei, ci de către CSM. Fuseseră adoptate numeroase reglementări privitoare la conflictele de interese, organizarea justiţiei, fusese promulgat un nou cod penal, fusese întărit rolul CSM, fuseseră eliminate din Constituţie – în 2003 – formele de imunitate parlamentară ce depăşeau protecţia opiniilor şi a voturilor exprimate.

Tratatul de aderare a României la U.E. nu cuprindea şi nu cuprinde obligaţia utilizării unui mecanism de monitorizare (clauza de salvgardare putea funcţiona doar în intervalul 2007-2010). Dacă „mecanismul” ar fi unul general, pentru toate ţările membre, ar fi în ordine. Dar aşa?

Sigur, au loc evoluţii, schimbări în domeniul judiciar, al luptei anti-corupţie, în toate statele membre, mai ales în domeniul tranzacţiilor bancare – faţă de care ar trebui să ne manifestăm „îngrijorarea”. Pentru că, în definitiv, criza financiară prin care trecem şi de pe urma căreia suferim toţi, a fost generată, în mare măsură, de lăcomia unora dintre băncile cu sedii în state membre ale Uniunii.

*

* *

Din păcate, după 2004, justiţia a devenit pentru Traian Băsescu şi pentru ministrul său de justiţie – Monica Macovei – un instrument de luptă împotriva adversarilor politci.

Între primele măsuri luate de Băsescu şi Macovei, a fost preluarea – de la CSM – a dreptului de a propune procurorul general şi procurorul şef al DNA, menţinuţi şi în prezent, prin prelungiri neconstituţionale (mă refer la DNA).

O altă acţiune cu obiectiv politic a fost modificarea în 2005 a legii răspunerii ministeriale – prin încălcarea brutală a unei decizii anterioare a Curţii Constituţionale – astfel încât „avizul” Parlamentului să fie necesar pentru începerea urmăririi penale doar pentru colegii de Guvern ai ministrului Macovei, nu şi pentru foştii miniştri – cei din guvernul PSD!, care urmau să fie trimişi rapid în instanţe.

Nu vreau să continui cu astfel de exemple, extrem de numeroase, de altfel…

Traian Băsescu şi Monica Macovei au gândit un plan diabolic. Cu o lună înainte de data aderării, în decembrie 2006, ei au acceptat un mecanism umilitor pentru România, un instrument de monitorizare fără sfârşit care a fost şi va fi folosit în permanenţă pentru „a ne da peste degete” atunci când ridicăm vocea în cadrul clubului european spre a ne apăra interesele.

De aceea, noi suntem în situaţia să discutăm cu doamna Merkel despre cvorumul la referendum şi alte chestiuni menite să ne pună în defensivă, în loc să discutăm, spre exemplu, despre interesele noastre în Republica Moldova, în condiţiile vizitei sale la Chişinău.

Pentru Băsescu, MCV-ul a fost un instrument util, invocat drept argument de autoritate („ne-a cerut „Bruselu”!”) pentru a-şi realiza interese politice mărunte. Raportul de „evaluare” din 18 iulie este un exemplu foarte bun pentru această strategie de tip „stick and carrot” („băţ şi morcov”). MCV-ul este şi va fi un „coş” în care vor fi aruncate diverse cereri pentru a justifica blocarea unor decizii din ţările membre ale Uniunii Europene, vizând interese ale României („spaţiul Schengen”, „dreptul la muncă”, cote de „imigrare”, problematica romilor, interese în privatizare – apropos, cunoaşteţi firme din România capabile să cumpere 15% acţiuni la Transgaz?).

Filozofia documentului MCV rezultă chiar din Raport: „în cursul acestor cinci ani, au existat perioade de progres şi de regres, momente în care cooperarea a funcţionat bine şi momente în care MECANISMUL s-a confruntat cu atitudini ostile şi a întâmpinat rezistenţe” (subl. ns.). „Mecanismul” are suflet, are „personalitate juridică” şi, iată, din când în când, el a fost supărat pe noi.

„Drona” fabricată la Bruxelles nu a fost acceptată, deci, fără „mârâieli” de societatea românească.

Personal, am trecut prin multe situaţii delicate sau umilitoare în 20 de ani în care m-am ocupat, într-un fel sau altul, de politica externă românească dar nu-mi aduc aminte de ceva asemănător – de auto-asumarea, practic, a unui regim semi-colonial – cel puţin în acest domeniu, MCV-ul fiind construit de la două capete – unul fiind Traian Băsescu la Bucureşti şi altul de „capuchehaia” sa de la Bruxelles – Monica Macovei.

Să ne întrebăm acum, după cinci ani, care au fost rezultatele „notabile” ale utilizării MCV-ului pentru România- sub formă de „bici” pentru reforma în justiţie?

Obiectivul principal a fost, după cum ştiţi, lupta împotriva corupţiei. Rezultatul, după cinci ani, rezultă chiar din raport, în baza unui sondaj Eurobaromentru – 96% dintre români consideră, în 2012, corupţia ca fiind o problemă majoră, iar 67% dintre ei consideră că nivelul corupţiei a crescut în ultimii trei ani (pag. 12). Concluzia o trageţi singuri!

*

* *

Mecanismul de cooperare şi verificare (MCV) a fost stabilit printr-o decizie a Comisiei Europene, din 13 decembrie 2006, şi el avea în vedere, pentru România, patru obiective de referinţă: i) reforma sistemului judiciar; ii) integritatea; iii) combaterea corupţiei la nivel înalt; iv) prevnirea şi combaterea corupţiei din sectorul public.

Să le luăm pe rând pe principalele dintre ele:

 1. Implementarea” noilor coduri

In raportul MCV, cu privire la cele patru domenii de referinţă, se menţionează în primul rând, „modernizarea substanţială a sistemului juridic” prin introducerea noilor coduri. Dintre cele patru coduri adoptate cu o grabă stupidă, în procedură de urgenţă, în 2009, sub presiunea experţilor, după trei ani, doar Codul civil a intrat în vigoare. Introducerea noului cod civil a creat însă o perioadă de confuzie, nu doar în rândul justiţiabililor ci chiar în rândul magistraţilor şi avocaţilor, îngreunând – deja supra-solicitatul – sistem judiciar românesc.

Noul cod civil – apreciat de unii, contestat de alţii – a reprezentat un proiect ambiţios de codificare a jurisprudenţei bazată pe Codul civil de la 1864, de înglobare a Codului Familiei, a Codului Comercial, în ideea unei mai bune uniformizări a dispoziţiilor legale. Deşi salutară, aplicarea Noului Cod Civil s-a realizat fără o prealabilă informare către destinatari şi fără a asigura logistica necesară unui astfel de proiect.

In aceste condiţii, cu toate că intenţia de elaborare a unui Nou Cod Civil corespundea necesităţilor juridice, implementarea defectuoasă a acestuia a accentuat „haosul” ce domneşte în sistemul juridic românesc actual.

De altfel, amânarea pentru anul viitor a intrării în vigoare a Codului de procedură civilă – programat iniţial pentru 1 septembrie – dovedeşte distanţa dintre „desenele” pe care le fac, în aceste rapoarte, cei care le pregătesc, fără o bună cunoaştere a problematicii, şi situaţia concretă, inclusiv cea a „finanţelor” justiţiei. Faptul că, în luna mai, anul acesta, bugetul justiţiei pe întregul an era deja consumat dovedeşte lipsa de realism a acestui „mecanism”care, în mod evident, are în principal obiective politice, exterioare sistemului judiciar.

Probabil că nu ştiţi, dar studiul de impact pentru aplicarea codurilor a fost decis doar după adoptarea lor. Si ţinând seama că au trecut deja 3-4 ani de la adoptare, probabil că va fi nevoie de o nouă modificare a codurilor ţinute acum la congelator, în anul viitor.

Acestea sunt o parte din rezultatele extraordinare ale „mecanismului”. Sigur, s-au obţinut, în schimb, rezultate „politice” remarcabile, prin folosirea acestui instrument…

Se menţionează, în cuprinsul MCV: „Când toate noile coduri vor intra în vigoare, România îşi va fi revizuit fundamental legislaţia în materie civilă şi penală.” Corect, dar această revizuire va fi doar una teoretică, faptic fondurile pentru justiţie vor fi, în continuare, insuficiente, instanţele vor continua să fie supraaglomerate, lipsa de personal va continua să fie aspru resimţită iar numărul de judecători va continua să fie insuficient în faţa realităţilor din sălile de judecată. Chiar în cuprinsul MCV sunt recunoscute aceste deficienţe, însă, în mod eronat, ele nu sunt privite ca principalii factori asupra cărora trebuie să se concentreze reforma în justiţie.

Nu ştiu câte ţări, au fost „obligate” (chiar în cadrul MCV se menţionează că schimbările au fost realizate ca rezultat al presiunii externe) ca într-o perioadă de doi ani să modifice radical legislaţia fundamentală a ţării lor…

Să adăugăm şi situaţia penibilă a noului Cod penal. Vă amintesc faptul că a existat un Cod Penal nou, promulgat în 2004, dar care nu a fost pus în aplicare de regimul Băsescu – Macovei iar codul adoptat, în „mare” procedură de urgenţă, la cererea Comisiei Europene, în 2009, va intra, poate, în vigoare anul viitor – la fel şi Codul de procedură penală. Aşa încât „cârpim”, la 20 de ani după Revoluţie, Codul penal de pe timpul lui Ceauşescu, din 1968. Si pe el aşezăm o politică penală marca Băsescu – Macovei, sub umbrela MCV!

Apropos, dacă tot s-a redactat un nou cod penal, nu era normal să fie „unificate” şi preluate în noul cod şi reglementările din Legea nr. 78/2000? Evident că nu, pentru că România rămâne, şi după „reforma sistemului judiciar” singura ţară din Uniunea Europeană care are două sisteme paralele de parchete care funcţionează fiecare pe o altă bază legală – Codul penal, respectiv legea nr. 78/2000 pe baza a ceea ce aş numi „principiul descentralizării sistemului penal”! Iată un exemplu de bune practici şi pentru celelalte ţări membre ale Uniunii Europene!

 1. Inutilitatea practică a aşa-zisei „Mici reforme” în justiţie

Este salutată, în cadrul MCV, adoptarea legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor ca fiind „un exemplu de legislaţie practică şi pragmatică, răspunzând unor deficienţe reale”.

Este adevărat că deficienţele la care se face referire există, soluţionarea acestora prin adoptarea „micii reforme” a fost însă o utopie. Nu eventuala lipsă a unui cadru legal era factorul care determina , anterior adoptării Legii nr. 202/2010, acordarea de termene exagerat de mari în rândul instanţelor româneşti ci lipsa „infrastructurii” necesare. Deşi adoptată de mai bine de doi ani, legea „micii reforme”, nu a produs nicio schimbare cu privire la gradul de încărcare al instanţelor sau cu privire la celeritatea soliuţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor. Termenele acordate în cauze „urgente” sunt tot de aproximativ cinci luni iar în cauze obişnuite de aproximativ un an. Niciodată lipsa sălilor de şedinţă, a personalului auxiliar, a numărului suficient de judecători la instanţe, nu va fi rezolvată prin adoptarea unor legi, fie ele chiar „practice şi pragmatice.” Se menţionează, în cadrul MCV, că legea 202/2010 „a adus îmbunătăţiri concrete pentru consecvenţa şi eficacitatea actului de justiţie”. In ce fel a îmbunătăţit legea „micii reforme” actul de justiţie nu se menţionează în raport. Dacă se referă la consecvenţa aplicării unitare a legii, „mica reformă” nu a introdus nicio prevedere de unificare sau de clarificare a practicii, ci doar a modificat procedura de soluţionare a recursului în interesul legii. De altfel, chiar în cuprinsul MCV-ului, în cadrul analizei consecvenţei actului de justiţie, se menţionează faptul că Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie „deţine responsabilitatea principală privind unificarea jurisprudenţei”, responsabilitate pe care, evident, nu o îndeplineşte cu succes , câtă vreme una dintre marile probleme identificate în cadrul MCV o reprezintă inconsecvenţa jurisprudenţială.

Ceea ce pare a nu fi înţeles de către „experţii” care au elaborat MCV este că practica neunitară este, de multe ori, rezultatul redactării lacunare a unor legi iar nu lipsa accesului judecătorilor la soluţiile pronunţate de alte instanţe (jurisprudenţă care oricum nu este izvor de drept în sistemul românesc).

Oricum, s-a întâmplat un lucru aberant: în condiţiile în care s-a pus accentul pe redactarea noilor coduri – care au fost adoptate în procedură de urgenţă de către parlament dar iată ele, de trei ani, nu pot fi puse în aplicare, marii strategi de la Bucureşti şi Bruxelles şi-au dat seama că au nevoie de un super-mecanism procedural pentru a obţine condamnarea rapidă a adversarilor politici, în principal condamnarea mea.

Aceasta a fost raţiunea principală a adoptării legii „micii reforme” – un surogat al prevederilor din coduri, construit în jurul conceptului de „celeritate” selectivă, bazată pe comenzile politice. Aveţi toate dovezile pe www.codulzambaccian.ro

 1. Practica judiciară

Se mai susţine, în cadrul raportului MCV, că sistemul juridic din România are „trăsături care îl fac vulnerabil faţă de abuzuri” fiind oferit ca principal (şi singurul de altfel) argument faptul că termenele de prescripţie nu se suspendă sau nu se opresc la momentul trimiterii în judecată a cauzei.

Raţiunile actualelor reglementări din legislaţia noastră au fost explicate de specialiştii români. Aceste raţiuni ţin de politica penală aplicată de fiecare ţară, politica penală stabilindu-se unilateral, de ţările membre UE, neexistând o politică comună a acestora în domeniu.

Câtă vreme la nivelul Uniunii nu se discută şi nu se aprobă implementarea unei politici penale convergente, modalităţile în care România alege să-şi definească acest atribut îi aparţin în totalitate şi nu sunt susceptibile de influenţe externe. In nici un caz, nu poate fi obligată ţara noastră, prin intermediul MCV-ului, sau prin orice alt mecanism să îşi modifice într-un sens sau altul politica penală.

Sunt menţionate, în cuprinsul raportului, măsurile adoptate de ICCJ în vederea unificării practicii, şi anume: i) elaborarea unui ghid de bune practici în stabilirea pedepselor pentru cazurile de corupţie; ii) luarea în considereare a riscului de împlinire a termenului de prescripţie şi iii) transmiterea mesajului că instanţa nu va lua în considerare încercările nelegitime de întârziere a soluţionării cauzelor.

Şi iată trei observaţii, naive, din partea mea:

i) elaborarea unui „ghid de bune practici” nu poate fi în nici un caz, considerată măsură de unificare a practicii ci, eventual, doar un element de informare pentru magistraţi. Singurul mecanism acordat ICCJ de unificare a practicii este procedura recursului în interesul legii. Magistraţii judecă doar în baza legii, nu a practicii, nu a ghidului sau a oricărui element elaborat de orice instanţă sau instituţie. Mai mult, chiar prin intermediul recursului în interesul legii, ICCJ nu are posibilitatea modificării dispoziţiilor unei legi, ci doar analizează – în caz de jurisprudenţă neunitară – care este cea mai apropiată interpretare de sensul şi litera legii (acest ghid de bune practici a fost iniţial realizat în cadrul Curţii de Apel Bucureşti şi, ulterior, preluat de ICCJ).

ii) Termenul de prescripţie este prevăzut expres de lege, magistraţii sunt ţinuţi de acest termen, nefiind necesară o „indicaţie” externă în acest sens. Si oricum „bunele practici” nu pot modifica reglementările din Codul penal. Părerea mea…

iii) Instanţa este ţinută de acordarea de termene rezonabile care să permită dreptul efectiv la apărare. Aici chiar nu vreau să comentez mai mult.

Perioada 2005-2006 trebuia să fie o perioadă de întărire a infrastructurii necesare pentru continuarea reformei în justiţie – începusem consolidarea şi reparaţiile la Palatul de Justiţie, continuasem lucrările, pornite de Valeriu Stoica, la Tribunalul Bucureşti, oferisem un sediu (preluat de la armată) pentru PNA dar mai erau multe de făcut. Rapoartele Comisiei, cuprind multe vorbe goale („proactiv”, „cuprinzător”), în stilul „wishfull thinking”: „dacă vor fi puse în aplicare în mod corespunzător (codurile n.n.), ar putea genera beneficii considerabile în ceea ce priveşte eficacitatea, transparenţa şi consecvenţa actului de justiţie”. Vorbe, multe vorbe…

La fel, multe seminarii, contracte de consultanţă ( s-a clarificat, oare, situaţia contractelor de consultanţă pentru coduri?), „studii” etc. Fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană trebuiau să se întoarcă, la fel ca şi în alte domenii, se pare, la „experţi” din ţări occidentale, în timp ce la ICCJ, pentru secţia penală, în aceşti cinci ani, a existat o singură sală de sedinţă care se va numi, fără îndoială, Sala „Adrian Năstase”.

Vă mai dau un exemplu – „experţii” nu au priceput nimic din chestiunea eventualei sesizări a Curţii Constituţionale în legătură cu hotărârile parlamentului. Nu a legilor. Aspect introdus neglijent printr-o lege recentă. Constituţia – ţinând seama de autonomia puterilor statului – nu menţionează – pe bună dreptate – hotărârile parlamentului între actele ce pot fi atacate la Curte. Inteleg să fie atacate, eventual, hotărârile cu caracter normativ, dar să fie atacate toate hotărârile, inclusiv cele care vizează numirea personalului, aspecte de buget, chestiuni administrative? Ar fi aberant. Citiţi însă menţiunile din raportul MCV de la pag. 5: „In special, comisia este îngrijorată (cum altfel? n.n.) de această limitare a competenţelor Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte hotărârile parlamentului. Autorităţile române trebuie să reinstituie de urgenţă aceste competenţe în conformitate cu Constituţia României.”

Citiţi acum şi articolul 146 din Constituţie privitor la atribuţiile Curtii. Sunt menţionate doar legile şi regulamentele Camerelor – care au regimul unor legi. Adăugarea, recentă, din legea CCR, ar putea să justifice, cel mult, încluderea în acestă categorie a hotărârilor „normative” ale parlamentului. Ce părere aveţi despre „experţi”? Dar ce părere au reprezentanţii parlamentului? Nu ştiu, pentru că nu am citit un răspuns către cei care le ţin – de la Bruxelles – lecţii de drept constituţional român.

Aş mai pune câteva întrebări retorice: Aţi văzut undeva, în raportele MCV, în perioada 2007-2012, referiri la procese cu 972 de martori ai acuzării, eventual cu recomandări de utilizare a acestui model, ca „bune practici” ale DNA, şi pentru alte ţări?

Aţi văzut, poate, în rapoartele MCV menţiuni despre utilitatea folosirii, pentru raţiuni de „celeritate” a unor judecători fără inamovibilitate, dar „proactivi” în dosarele „complexe” de la ICCJ?

Cum se poate ca, timp de cinci ani, expertii Comisiei să nu fi înţeles definitiv diferenţa dintre imunitatea parlamentară şi condiţiile legii răspunderii ministeriale şi nici faptul că, din 2003, după revizuirea Constituţiei, parlamentarii nu se mai bucură de imunitate pentru fapte penale?

În Raportul MCV, se recomandă „un proces transparent de numire a Procurorului General şi a procurorului şef al DNA”, dar a existat oare un astfel de „proces transparent” la numirea actualilor şefi ai parchetelor? Sau la re-numirea lor în al doilea mandat? La acel moment, de ce nu a făcut aceleaşi reomandări „MCV-ul”?

Cu mândrie „se raportează”, atât în raportul politic, cât şi în cel tehnic, că, în sfârşit, în România a fost condamnat definitiv „un fost prim-ministru”.

Adevărat?Nu! Este o minciună pentru consum public. Eu am fost condamnat în calitate de preşedinte de partid. S-a făcut această „şmecherie” de către DNA, menţinută la instanţă, pentru a se evita solicitarea unui „aviz” din partea parlamentului pentru începerea urmăririi penale. Nu au aflat, oare, marii „experţi” de la Bruxelles acest lucru, după cinci ani de activitate „intensă” în România? De ce nu au menţionat, ca o mare reuşită, că a fost condamnat definitiv un fost preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu?! Era la fel de adevărat…

Când este vorba despre mine, ca „ţintă”, atât raportul politic cât şi cel tehnic vorbesc despre un caz „emblematic” de coruptie. Interesant este faptul că şi fostul preşedinte suspendat, într-un interviu, a folosit termenul „emblematic” în legătură cu condamnarea mea – termen ce nu-i stă în caracter. Nu pot să nu observ insă „calitatea” acţiunii comune de manipulare a opiniei publice interne şi externe, pe acest subiect.

În raportul din 18 iulie 2012, în ciuda sub-titlurilor, recomandările finale, introduse de Comisia Europeană, pe o bază subiectivă, dovedesc dimensiunea politică a acestui mecanism – dronă, utilizat într-un moment politic important, pentru obiective politice clar partizane.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă propunerea de a se crea un „grup de monitorizare a reformei judiciare, din care să facă parte reprezentanţi ai tuturor puterilor în stat (probabil pentru o aplicare „cuprinzătoare”a principiului separaţiei puterilor în stat! n.n.), ai asociaţiilor profesionale şi ai societăţii civile”.

Mă veţi considera bănuitor dacă voi crede că acestă recomandare a fost adăugată după schimbarea de guvern, pentru a fi introduşi în „joc” şi prietenii Monicăi Macovei din PDL, singurii interlocutori ai „mecanismului” până de curând.

Tot între recomandările din Raport figurează – nu o să credeţi – „asumarea angajamentului de a impune sancţiuni disciplinare tuturor membrilor de guvern sau de partid care subminează credibilitatea judecătorilor sau care exercită presiuni aspra instituţiilor judiciare”. Propun, în acest sens, adăugarea unui articol la Legea de funcţionare a Curţii Constituţionale: „O decizie a Curţii este corectă dacă este în concordanţă cu orientările Comisiei Europene.”

Pedeapsa pentru cei vinovaţi de criticarea unor astfel de decizii, va fi de doi ani închisoare cu executare. Dacă vor persevera, se vor găsi acasă la ei, droguri sau cartuşe

75 Responses to “Despre drone şi MCV-uri”


 1. 1 Petrruta august 28, 2012 la 2:00 am

  Nu mai rasuciti cutitul in rana gindindu-va la ce v-au facut.Cazul emblematic de coruptie va urma sa fie judecat.Insa, depinde de popor cum va reusi sa se dezrobeasca de toata reteaua opresiva creeata in opt ani.Dvs.trebuie sa mergeti mai departe,sa traiti pentru a indrepta raul facut.Plantarea de dovezi(cartuse sau altele) a ramas din vremuri considerate de noi apuse.

 2. 2 blogideologic august 28, 2012 la 5:08 am

  Ieri, adică luni 27 august 2012, s-a petrecut în România ceva foarte important, dar care a trecut aproape cu totul neobservat. Anume începerea cursurilor de „blended learning (faţă în faţă, online)”. În primul rând să zic că-s sceptic cum că „blended learning” se traduce foarte corect prin „faţă în faţă, online”. O expresie pentru învăţătură nouă trebuie să producă impact. Şi pentru că-i destinată procedura aceasta pregătirii dascălilor din învăţământul primar, hai să folosim şi noi în construcţia de sintagmă cuvântul metodică (la fel ca în şcoala veche). Eu aş traduce „blended learning” prin „metodica malaxorului de învăţare”. Citesc în ziar că partea de e-learning este asigurată de firma Softwin. Ceva parte clasică de învăţare trebuie totuşi să existe în acest proces. Aşa că amestecătura clasicului se face cu o cultură click pe tastatură ori touch pe ecran.

 3. 3 Val august 28, 2012 la 5:27 am

  Un articol demn de dvs. Mi-as dori ca orice administrator al justitiei romane sa fie capabil macar sa inteleaga, nu si sa fie in stare sa scrie, astfel de articole. Totusi, d-le Nastase, de ce nu se poate face mai mult pentru ca la „Brusel” sa se cunoasca starea de fapt din Romania? De ce nu exista mai multe voci autorizate in Romania care sa preia si amplifice ideile valoroase din articol? De ce nu reactionam viguros si prompt, prin voci autorizate, la toate aceste ABUZURI incalificabile semnalate de dvs.? Val.

 4. 4 Monica M august 28, 2012 la 7:21 am

  Dupa „Daca nu ma vreti, eu va vreau” va urma „popitul” sub umbrela EU

 5. 5 blogideologic august 28, 2012 la 8:28 am

  Preşedintele George W. Bush spunea la un moment dat că francezii nu cunosc cuvântul „antreprenor.” În primul rând să adaug că prin această alegaţie enunţată, preşedintele George W. Bush demonstra că el nu este un politician din suşă ideologică Jeffersoniană. La fel cum nu-i de altminteri nici ambasadorul american aflat acum la noi, domnul Mark Gitenstein. Pe româneşte fie lămurit, un politician non-Jeffersonian se încadrează în tipologia formelor fără de fond. Spre deosebire cu mult, preşedintele american Thomas Jefferson era un adept al Ideologiei lui Antoine Destutt de Tracy. Ideologie care defineşte paradigma thermidoriană. A fost dominantă în lume doar vreo cinci ani, şi din această pricină, în timp, este o punte între Iluminismul continental şi Romantism. Surprinzător pentru domnul George W. Bush, dar termenul „antreprenor” (entrepreneur) a fost inventat de un ideolog primar cu numele Jean-Baptiste Say. Se admite în general că Ideologia primară a fasonat lumea modernă. Câtă nevoie am avea acum de antreprenori ! Totuşi, să punem întrebarea sinceră : Există condiţiile ideologice cele mai potrivite pentru înflorirea antreprenoriatului (cinstit) în România ?

 6. 6 Ghita Bizonu' august 28, 2012 la 8:38 am

  Chiar asa dom Nastase?!cu toate că intenţia de elaborare a unui Nou Cod Civil corespundea necesităţilor juridice? Sa inteleg ca belgienii au un nou cod civil? Italienii idem? Au renunatat francezii la Codul Napoleon?
  Hopa ca s-au trezit ai nostrii specialisti sa fie mai stahanovosti decat juristii „comunisti” si sa dea un nou cod civil corespunzataor contructiei orinduirii capitaliste ca sa inlocuiasca codul valabil de al Carol I incoa!!!!

  Hai sa fim seriosi !!!
  Si daca noi nu suntem seriosi cine sa ne ia in serios? Si asa ajungem la mana „expertilor” europeni cand de fapt se cam stie ca Strasburgu da si Bruxelu sunt cimitire ale elfanatilor!! Din cerintele lor se cam vede in ce sunt „experti”!
  La „reforme” si „indicatii” …

 7. 7 Roxette august 28, 2012 la 8:45 am

  Voi care va plangeti tot timpul pe bloguri ca ati votat DA unde erati?

  Noi eram in strada , aceeasi mana de oameni ca si in iarna.

  Noi am strigat: DACA VA PASA IESITI DIN CASA.

  ATI ARATAT CA NU VA PASA DE VOTUL VOSTRU

  RUSINE CELOR CARE AU STAT IN CASA

  POPORUL ASTA A AJUNS IN GENUNCHI DAR NICI NU FACE NIMIC SA SE RIDICE

  PS.SE PARE CA PE DRUMUL DE LA SECTIILE DE VOTARE SPRE BIROURILE ELECTORALE PORTOCALII AU FURAT CATEVA SUTE DE MII DE BULETINE DE VOT. SE PARE CA IN UNELE LOCALITATI AU SCHIMBAT CHIAR URNELE
  PS1. VANZAREA TARII DE CATRE BASESCU SE NUMESTE ” INALTA TRADARE”

 8. 8 Luminita august 28, 2012 la 8:57 am

  Toate astea trebuiau spuse de-a lungul timpului, pe masura se se intimplau. Dar s-au intimplat si acum nu putem decit sa constatam.
  Acum Basescu e din nou la Cotroceni, se va razbuna crunt, asa cum stim ca o face de atitia ani si „poporul” va ajunge un „popor” de blogeri. Vom continua sa ne scriem nemultumirile si, dupa ce ne linistim, plecam iar la serviciu si continuam sa traim in lumea asta anormala.
  Nu stiu cit timp va puteti uita la TV, dar acum, ora 9:50, se anunta ca au fost „saltati” politisti la Timisoara pentru ca luau mita. Ce mita, cind Basescu ne-a dat tara pe gratis strainilor?
  Nu am pretentii de cine stie ce analist, dar daca dumneavoastra vedeti vreo alta explicatie pentru sustinerea de care beneficiaza Basescu pe scena politica internationala, alta decit ca a promis, a dat si ne-a oferit „pe tava” strainilor, va rog, spuneti!
  Dumneavoastra stati acolo unde stati, pentru un timp, dar eu ce ma fac? Sunt libera sa emigrez! De ce sa emigrez eu si sa nu emigreze el?
  Pentru ca suntem o tara anormala, ar trebui adoptate solutii de „criza”. Sa se faca un sondaj, cati romani ar fi de acord sa contribuie la plata biletului de avion, numai dus, pentru Basescu si „clanul” lui oriunde o vrea in lume? Conditia ar fi sa ne lase in pace.

 9. 9 stancu ioan nicolaie august 28, 2012 la 9:28 am

  DEMOCRATIA IN romania A MURIT!!!!!!
  Aveti idee ce se va intampla cand la alegerile parlamentare 7,4 milioane de romani vor sta acasa ?????

  Doi CRETINI, ponta si antonescu, NU AU INTELES MANDATUL CE LI S-A DAT DE CEI 7,4 milioane de ROMANI !!!!!!!

  http://romaniafaracoruptie.blogspot.com/

 10. 10 Ghita Bizonu' august 28, 2012 la 9:29 am

  Ei … am si eu de pus asa o intrebare : noi aia de va votam pe dvoastra marii oameni politici aveam sau dreptu sa stim si ce angajamente va luati pe spinarea noastra?!

  Caci iata ce scriati acu 4 articole in urma :dreptul de a beneficia, după aderare,30 de miliarde de euro, rezervaţi României, sub forma unor fonduri nerambursabile, sumă care trebuia să compenseze, în opinia mea, sacrificiile economice pe care le făcusem pentru a deveni “o economie de piaţă funcţională”.

  Ca care sacrificii economice ? La ce am renuntat? Ce „contigentari” am acceptat? Care „conditionari” ?! Ce a fost in plus fata de ce ni se bagase pe gat prin ASAL, FESAL si planul Bechtel (nu autostrada.. industria petrochimica). Fiindca am asa o veche nemultumire : niciodat nu am auzit nimic despre sacrificii economice! O .. am citit despre ce s-a cerut Portugaliei si Spaniei …. ceva despre ce sp-a cerut altora tari foste socialiste dar nimic nimicuta despre angajamentele dvoastra in numele Romaniei!!!
  Pai este normal ?!

  Da. In Romania .. unde „populimea” nu are a se baga in treburile celor mari gen Baraoso din marea putoare portugheza (care mare putoare a fost constransa sa isi reduca din pescuitu de sardine ca sa faca mai putin conucrenta. Noi la ce am renuntat?) .

  Pai vedeti? Altii au scuza la Bruxel : ma spanzura poporul! Politicienii nostri satu si abiara „la ordinu dvoastra senor baros!!” …. fiinca poporului i se zice ca daca face frumos va primi si el nister firimituri e la masa bigatilor. Uitandu-e sa se zica ca poporul furnizeaza painea la ale carei firimituri sunt promise .

  Asa ca domnule cestia cu adolescentul care, stând pe o bancă în parc cu iubita lui, în timp ce-i arată Luna, îi bagă mâna pe sub fustă este incompleta …. ca adolescenta in cauza ar putea reactiona. Dvoastra adolescentele noastre politice cum va purtati cand vi se umbla sub fuste?!
  Ca prin liceu despre unele se zicea ca se aia pe nasturi!! Asa ca Ponta plecat cu ,, vaca sau capra sau nu stiu ce prin Africa .. ca taticu i-a promis ca o va racori cu cureaua!! Si asta fiindca a stat la Barosso, la Merkel, samd. Si fiindca PSD a „stat” la Base cand facu imprumutu ala de la FMI!!

 11. 11 Johann Nunweiler august 28, 2012 la 9:40 am

  Se simte lipsa unor astfel de analize pertinente dar si a unor oameni care sa ia o pozitie ferma in fata celor de la “Brusel”

 12. 12 Marcus august 28, 2012 la 11:06 am

  Sa Te Tii, Vere, Potop Ce Va Urma!

  La foarte putin timp dupa intronarea chiombului la Cotroceni, cunoscand foarte bine marfa descalecata, am scris un eseu in care anticipam modul in care acesta, daca va fi lasat sa-si faca mendrele, va perverti societatea romaneasca rabatand cu 180 de grade sistemul sau axiologic si dand noi limite nesimtirii.
  Acum, dupa opt de ani de zile de la acele previziuni, ma urasc deoarece trebuie sa-mi dau dreptate cu toate ca nici in cele mai sumbre anticipari nu mi-am imaginat ca se poate merge cu nesimtirea si dispretul fata de “poporul suveran” pana la limitele la care s-a ajuns astazi.
  “Popor suveran” pe dracu, notiune de text constitutional cu care basescu si cu clica lui de derbedei s-au sters pur si simplu la cur in vazul unei Europe intregi care Europa, culmea, din motive de ciolan moca romanesc il crediteaza pe anticristul tradator de neam si tara si da cu tifla milioanelor de romani satui de mizerabil.
  De la fugaritul romanilor de catre procurarorii naimiti ai baschetbalistei prin bisericile patriei si pana la suficienta si nesimtirea crasa de care dau dovada slugile basescului de la CC, totul este dovada vie a cum a reusit acest nemernnic sa distruga societatea romaneasca abia scapata din cosmarul comunist.
  Pai, comunistii, sa-mi fie cu iertare, au fost mici copii pe langa sfidarea nationala care se numeste regimul basescu.
  Ca sa nu mai vorbim de impietatea cu care este prigonit de catre procurori taranul roman in sfanta zi de sarbatoare crestina si in sfanta biserica. Pana si turcii cand veneau sa ne rapeasca fecioarele, cand acestea se refugiau in biserica, respectau locul de refugiu si amanau operatiunea respectiva. A fost nevoie sa depasim feudalismul, sa trecem prin capitalism si comunism ca sa ne arate noua oamenii basescului de ce sunt in stare pentru a batjocori poporul roman si valorile sale spirituale.
  Acum, cand aspectele inteunecate ale biografiilor catorva dintre judecatorii CC, care prin decizia lor au urinat pur si simplu in capul romanilor, au fost date publicitatii, pur si simplu te crucesti sa afli pe mana cui a ajuns soarta acestui neam.
  Dar nu trecutul lor este de-a dreptul scandalos, ci atitudinea lor sfidatoare fata de prostimea care, sincera si cu inima deschisa, a crezut ca votul ei conteaza atitudine de o nesimtire strigatoare la cer prin aroganta de toparlan ajuns la putere cu care se afiseaza in public si raspund la intrebarile justificate ale mass-media.
  Mie, unul, nu-mi vine sa cred ca o oligofrena logoreica precum Aspazia, care macar de logoped si tot ar avea nevoie a putut prin votul ei sa schimbe soarta unei natiuni si sa readuca iadul pe pamant. La fel cum nu-mi vine sa cred ca acest beneficiar penal de drepturi materiale constituite intr-o pensie pe caz de boala, fac vorbire despre Zagrean, are tupeul sa ne vorbeasca despre maretia justitiei, care in cazul lui nu este oarba ci chioara sau chiombie (merg ambele variante).
  Pana una alta insa, chiombila s-a intors la Cotroceni si chit ca niciun roman cat de cat intreg la minte nu mai da doi bani pe asa o muhaia impropriu si total ilegitim “intitulata” presedinte al tuturor romanilor, bestia a venit insetata de razbunare pe care sunt sigur ca ne-o va aplica cu varf si indesat tuturor celor care nu l-am mai dorit. Culmea este ca nu numai noua ci, sunt convins de aceasta si dobitocilor care l-au sustinut cand va considera el ca se poate dispensa de ‘mnealor.

 13. 13 Fragmentarium Politic august 28, 2012 la 11:09 am

  Cateva concluzii preliminare, ca un epilog in curs de scriere, la evenimentele care s-au incheiat, ieri, in Parlament, prin citirea hotararii CCR de a nu lua in seama rezultatul referendumului.

  1. In Romania ultimilor ani s-a ajuns la o democratie supervizata, care, in functie de interese, poate fi oricand invalidata.

  2. Regimul Basescu a reactivat si acutizat paroxistic o contradictie pe care am crezut-o a fi fost proprie doar regimului de dinainte de 1989, contradictia dintre forma numita de drept si fondul reprezentat de popor.

  3. Separatia puterilor a fost desfiintata, adevarata si unica putere in stat fiind cea prezidential-judecatoreasca sau, altfel spus, justitia politica.

  3. Sistemul social-politic si economic actual, care incatuseaza Romania, este rezultatul implementarii conditionalitatilor noilor stapani, cu ajutorul noii nomenklaturi.

  4. Regimul cu stat minimal si democratie minimala, din Romania, este asemanator celor din tari cu statut de colonie sau semi-colonie.

  5. Romania este sub acoperisul UE, dar cu contract de slujnica, precum in orice club select in care vom intalni intotdeauna si agenti de curatenie.

 14. 14 Ghita Bizonu' august 28, 2012 la 11:17 am

  pana in 2000 inghitisem astea

  Toate tarile traditional agrare au aceleasi dificultati – sunt concurate de tarile industrializate care au deazvoltat o agricultura performanta de inalt randament si pe care o protejeaza cu gelozie. Nu stiu unde se spera la exporturi masive… si de unde, caci o agricultura moderna impune altceva decat secera. Si acel altceva nu se poate decat in tarile cu o industrie desvoltata, care sa ofere sprijinul financiar necesar si unelte moderne. La noi inteligentul Ciorbea a renuntat la subventii ca sa faca concurenta loiala.
  Acel guvern a debutat prin semnarea unor acorduri internationale care au fost benefice doar pentru altii. Ma rfer la acordul CEFTA, ASAL, FESAL si planul Bechtel. Acordurile FESAL si ASAL au fost impuse impuse de FMI si Banca Mondiala.

  O sa incep cu acordul ASAL , pentru restructurarea agriculturii. Acesta accord a impus:
  3 Desfiintarea aproape completa a subventiilor si a primelor din agricultura; Anularea Legii nr. 83/1995 care prevedea sprijinirea concreta a producatorilor agricoli si ca nu vor mai fi prime pentru export agricol;
  4 Incetarea refinantarii de catre BNR a creditelor directionate pentru agricultura;
  5 Reducerea stocului rezervei de grau la 350.000 de tone, fata de 2.800.000 de tone cat fusese practicat inainte;
  6 Introducerea licitatiilor la achizitionarea cerealelor pentru rezerva de stat, cu participare internationala, stiut fiind ca Uniunea Europeana subventioneaza intens sectorul
  Mai prevedea, de asemenea, si cateva masuri obligatorii, cum ar fi:
  – Toate fermele de porci si pasari sa fie privatizate, lichidate sau introduse in procedura de lichidare;
  – Incheierea procesului de lichidare a cel putin 30 din cele 50 de foste IAS-uri.

  Costul acestui accord a fost de 350 milioane dolari SUA. Care este insa suma cumulata a importurilor alimentare din acesti ultimi 10 ani nu ma intrebati ca nu stiu !! Ce este mai intersant este faptul ca provincialii nostri guvernanti au acepatat conditii pe care nu le indeplineau tarile din care veneau negociatorii….

  Era sa uit – taxele vamale pentru importuri agricole au fost scazute.

  Insa in acelasi timp s-a semnat si acordul CEFTA. Acesta nu ar fi fost rau daca insa ar fi fost negociat cu grija. In primul rand a fost deschisa piata pentru importurile agricole. Tineti minte, noi renuntaseram sa subventionam agricultura! Nu si ungurii si nici polonezii!! Asa ca Ungaria a exportat de toate pe piata romaneasca – inclusive malai! – iar porcii polonezi au gasit aici un larg teren de desfacere – porcu polonez beneficiind de credite generoase, subventii si taxa de export in timp ce porcii COMTIM treceau la canibalism.. Asa ca agricultura romaneasca nu avea nici o sansa. Insa as observa ca in unicul domeniu in care in 1997 Romania avea un mic avantaj competitiv, piata ramanea inchisa – si ma refer la industria automobilistica …unde Daewoo tocmai poposise.

  Acordul FESAL viza restructirarea industriei romanesti … prin restructurare trebuie sa intelegeti lichidare. S-a impus :
  7 Liberalizarea preturilor si cometului tuturor care in prezent sunt supsuse concurentei si sa observam mai ales ca “preturile titeiului, gazului natural si produselor rafinariilor se vor stabili la nivel mondial si se vor mentine la acest nivel prin ajustari bancare“.
  8 Liberalizarea extensiva si stabilizarea comertului extrior, si mai cu seama “eliminarea tuturor interdictiilor si contingentarilor la export, cu exceptia produselor forestiere si a acelor cote impuse prin acorduri internationale”. Adica pe sleau guvernul s-a obligat sa favorizeze exportul materiilor prime in detrimentul producatorilor autohtoni. Si la “Accelararea privatizarii” se mai gasea un paragraf interesant: ”se vor aduce schimbarile necesare legislatiei pentru a permite vanzarea actiunilor la licitatie celui care ofera cel mai bun pret, fara a stabili un pret minim sau alte conditionari”. Adica uneori nu a fost chiar coruptia fratilor !!
  9 Privatizarea accelerata a intreprinderilor de stat care inregistreaza pierderi se cerea posibilitatea ca lichidatorii desemnati sa fie atat romani cat si straini …

  La acestea s-a mai adugat Planul Bechtel privind industria petrochimica. Romania avea o capacitate de rafinare de aproximativ 30 milioane tone si o productie proprie de cca 7,5 milioane tone. Consumul annual era insa mult mai redus decat capacitatea instalata, rafinariile exportand difernata – in jur de 3,5 milioane tone de benzina si 4 milioane tone de motorina (insa importand pacura, produs inferior sau reziduu). Insa dupa anul 1990, prin pierderea contractelor de barter cu Iranul – Romania livra tractoare, ciment si alte asemena – industria de prelucrare a titeiului a intrat in criza furnizand 10-11 milioane tone. Guvernul Ciorbea a preluat studiul firmei Bechtel si a incercat in prima faza inchiderea unor rafinarii. A dat inapoi din cauza consecintelor cauzate – de exemplu imediat s-a descoperit ca ar fi trebuit sa fie importate benzinele de extractie… Si chiar daca nu s-au inchis rafinariile, in schimb s-a trecut la o impartire faorte complicata a titeiului brut si la un joc al valorii petrolului folosit. Si nici o rafinarie nu producea la capacitate ci cel mult la 50 % – situatie care in mod normal se lasa cu pierderi.. Oricum exporturile romanesti de produse distillate au disparut si… si in 1997 a fost primul an cand a trebuit sa importam pacura cu banii jos (pana atunci pacura se importa din sumele rezultate prin exportul distilatelor). Oricum ce trebuie retinut: planul Bechtel a facut sa se piarda niste bani.. si prin alte locuri sa se castige.

  Deci rolul reformei si a celor 4 tratate combinate se poate concluziona in: pierderea pietei interne, pierdera industriei, pierderea de locuri de munca. Si in final emigrarea a nu se stie cati dintre concetateni.
  Insa nu uitai un amnunt: intreprindera cea mai energointensiva din Romania a fost si a ramas ALRO Slatina. Nimeni nu mai vorbeste de consumurile ei uriase, dupa ce a fost privatizata. Oare de ce?! Eu nu am nici un raspuns. Poate niste idei de ce se vorbea inainte…

  Din Seculara inapoiere a Romaniei…

  As fi curios ce ni s-a cerut in schimbul aderarii (in afara de MCV)

 15. 15 Socrate august 28, 2012 la 12:53 pm

  Foarte bun editorial. Felicitari. Adevarul trist este ca sub inteleapta conducere a domnului Traian Basescu von Masa-Verde, Romania a devenit un protektorat sarac si costeliv – protektoratul Romania -, al carui gauleiter este chiar ilustru presedinte ( cu “p” de la presh ) TB von Masa-Verde, membru al partidului – uniune PPE. Drept care reich-fuhreritza Angela Merkel a “aranjat” referendumul astfel incat gauleiterul ei sa nu fie trimis la cosul de gunoi al istoriei ( acolo unde ii era locul ), impunand un cvorum prin santaj ( un lucu bun, cu aceasta ocazie 7.4 milioane de romani au inteles ca santajul face parte din valorile inestimabile si perene ale democratiei europene ). Aplicand aceeasi metoda democratica europeana, santajul la membrii CCR, gauleiterul a izbutit sa invalideze referendumul si sa se intoarca la Cotroceni ( personal sper ca sa nu faca multi purici acolo ). Si a propos de santaj, pe data de 10 august Romania TV titra obsesiv “ IMEDIAT. Imagini cu judecatori ai Curtii Constitutionale in posturi in care nu v-ati fi asteptat sa-i vedeti “. Dupa cateva ore, mesajul a disparut si pozele nu au mai fost transmise. Fara alte comentarii.
  Revenind la santaj, valoare democratica europeana, cred ca ar trebui s propuneti scoaterea santajului din codul penal. Altfel riscam sa fim acuzati de atacuri la democratie si la democrati.
  PS * Nu mai dati idei doamnei Kovesi, pentru ca riscati sa-si aduca aminte ca a gasit si niscaiva droguri, acunse in cartile care se gasesc in numar excesiv de mare in casa dvs. ( ma si mir ca nu a facut inca aceasta remarca ).

 16. 16 Lucia Gusatu august 28, 2012 la 1:05 pm

  D-le Adrian Nastase, ne simtim singuri, tradati de U.S.L.si nici unul nu va seamna, degeaba v-ati straduit sa-i formati! Sprijinul nostru l-au pierdut, fiindca nu-l merita.! Va ramanem credinciosi pana la moarte, Sa aveti noroc si sanatate, si sa ramaneti mereu izvorul nostru de speranta!

 17. 17 Decebal Traian august 28, 2012 la 1:23 pm

  Ma incearca un sentiment de furie domnule Nastase in ce va priveste. Pe de- oparte va admir ca om politic, de departe cel mai bun politician roman post-decembrist, pe dealta parte va urasc pentru ca n-ati reusit sa tineti la distanta de a fi compromis. Sunt absolut convins ca daca ati fi castigat prezidentialele in 2004, acum Romania ar fi fost departe. Ati avut o menire, prin dumneavoastra Romania a avut o sansa unica sa se ridice si sa asceada in ierarhia UE. Ati ratat-o, de ce ? pentru ce ? Sunt sigur ca ati fi putut sa tineti in frau si partidul si membri guvernului pe care l-ati condus. Ati ratat intrarea in cartea de istorie din cauza lui Miki spaga, Hrebenciuc si altii „imbarligatori” pe care i-ati lasat sa-si faca mendrele. Pentru ce ? Pentru niste teprmopane, pentru niste afise. Stiu ca lucrurile nu erau asa de simple, stiu ca e greu sa ramai „incoruptibil” cand ai cascavalul si cutitul la indemana, dar sunt profund frustrat ca un om de talia dumneavostra a ratat pentru interese meschine sa-si conduca poporul, precum stramosii sai sa priveasca spre alte natii cu mandrie. Acum suntem dezbinati, umiliti, ne cearta toti si ne spun ca suntem prosti si ignoranti, ca democratia nu e pantru catzei, ca altii trebuie sa hotarasca ce e mai bine pemtru noi. In zece ani, domnule Nastase, nemernicii astia tradatori or sa ne vanda bucatele samsarilor ocidentali. Romania nu va mai exista, romanii se vor imprastia care incotro, ungurii de vor taia padurile, americanii ne vor rascoli pamanturile, iar europenii ne vor indopa cu deseurile lor. Mare mirare de nu ne vor stramuta prin Africa pe undeva, ca multi tanjesc dupa bogatiile pamanturilor astea.
  PACAT, am avut prin dumneavoasta o sansa. AM RATAT-O

 18. 18 Theodora august 28, 2012 la 1:45 pm

  Unde sunt banii imprumutati de Basescu de la FMI? Cum au fost folositi acesti bani?
  Romanii vor plati toata viata un imprumut pe care NU l-au luat, dobanziile pentru niste bani care au luat o destinaţie pe care probabil nu o vor cunoaşte niciodata.
  Este vorba de o frauda de proportii pentru acoperirea careia partenerii occidentali ai lui Basescu Traian sunt dispusi sa cale in picioare democratia.
  http://theodora0303.wordpress.com/2012/08/28/de-ce-accepta-liderii-europeni-si-americani-incalcarea-democratiei-in-romania-alianta-basescu-merkel-barroso-mark-gitenstein-philip-gordon-impotriva-poporului-roman/

 19. 19 Luminita Arhire august 28, 2012 la 2:02 pm

  Se tot vorbeste in zilele acestea , in toate mediile , de „coabitare ” ; si in mai toate exprimarile publice coabitarea ar urma sa se „execute” intre TB si USL , in reprezentarea sa guvernamentala .
  Problema nu este cea a coabitarii TB -USL ; reala dificultate este cea a coabitarii presedintelui ultra-detestat cu populatia . Eu nu sunt un „actor „politic , ca urmare eu nu sunt nevoita sa inghit pe nemestecate diferite specii de reptile in fiecare zi . Eu nu vreau sa coabitez – nici pasnic , nici contondent – eu nu vreau sa coabitez DELOC ! cu TB .
  Acest om (?) a spus despre mine :

  -ca mi-am facut studiile intr-o fabrica de tampiti ( scoala romaneasca )
  -ca am performante limitate ( in fine , nu numai eu , tot poporul are performante limitate , cu exceptia gastii lui , macar nu sunt singura )
  -ca sunt lenesa si delasatoare
  -ca fac parte dintr-un popor de asistati social
  -ca fiul meu ( care lucreaza intr-o institutie „de stat „) e omul gras care exploateaza societatile bazate pe initiativa privata ( adica pe mine )
  -ca nu sunt in stare sa-mi tencuiesc casa ( fara bani , numai cu munca )
  -ca mint
  -ca am telecomanda fixata pe Antena 3 si el imi ordona , ca presedinte ales ,sa ma abtin o saptamana ; si eu, indaratnica , refuz
  -ca am participat la lovitura de stat prin votul meu
  -ca fac parte dintr-o tara de mana a doua
  -ca fac parte dintr-o populatie in care nou-nascutii folosesc prea multi PAMPERSI
  -ca accentele mele de revolta sunt ” tatisme ”
  -ca nu sunt in stare sa-mi fac o paine in casa si sa traiesc boiereste , cand generosul stat reformat mi-a fixat o pensie de 400 de lei
  -ca daca mi-as fi ales nobila meserie de medic as fi avut 40% rata de esec in diagnosticare
  -ca nu vreau sa inteleg ca statul nu are absolut nici o datorie fata de mine in timp ce eu am un camion de obligatii fata de el
  -ca nu m-am facut tinichigiu ; si nici ospatar; si nici Elena Udrea – cel mai bun produs al politicii PDL
  -ca prefer sa citesc carti decat sa intru pe GOOGLE sa ma informez despre papadie si Herodot

  Mai am si alte pacate , domnule TB ; unul este acela de a scrie cand si cand pe acest blog . Astept sa ne urmareasca independentii procurori si pentru asta .
  Cat despre justitie , dreptate , onoare , demnitate – dormiti linistiti ! MCV-ul lucreaza pentru voi !

 20. 20 Roxana Iordache august 28, 2012 la 2:11 pm

  @Decebal Traian. Stai liniştit, au avut grijă grupaţii de la Cluj să nu iasă Năstase preşedinte în 2004, la fel cum acum au avut grijă să nu rămână Antonescu la Cotroceni. Istoria se repetă pentru că nu învăţăm din ea. Ponta şi-a făcut „damblaua” cu Rus, aşa cum constata Mazăre, care la asemenea argument irefutabil, a cedat. :mrgreen: Iar Crin a fost fraier de onest, nu s-a băgat în desemnările lui Ponta din interiorul PSD. A greşit grav, trebuia să se opună categoric, să dea cu Ponta de pământ când l-a propus pe Rus. Ghici cine l-a propus pe Grăjdan? Sau ce?!

  USL e un proiect încă puternic şi trebuie relansat, dar asta nu se poate face decât după deparazitări, atât în PSD, cât şi în PNL. Dacă PSD nu-i exclude pe Rus şi Dâncu, atunci USL n-are rost să continue, fiindcă va fi spart de băsiştii din interior. Cu privire la curăţenia din PNL, vă povestesc pe blogul meu, altădată. :mrgreen:

  @nastase. Andrei să facă neapărat cerere de graţiere.

  Referitor la desemnarea ministrului Justiţiei de către CSM, aş 😆 dacă n-ar fi de 😥

  Aţi acceptat nişte calapoade care nu se potriveau sub nici o formă realităţii româneşti, fără o reală reformare a instituţiilor. Am zis, reală, nu băsistă.

  Deci, cerere de graţiere din partea lui Andrei şi Mihnea, jigodia va apărea şi mai odioasă în ochii oamenilor când va refuza doi fii răniţi, după ce şi-a măritat loaza mezină cu Sida, în lux greţos. :mrgreen:

 21. 21 Cris august 28, 2012 la 3:13 pm

  Se simte cercetătorul în domeniul Dreptului.

 22. 22 Ruşinică Tristoiu Taifas august 28, 2012 la 3:53 pm

  Dacă-ţi cunoşti adversarul, poţi câştiga multe bătălii, dar numai dacă te cunoşti pe tine poţi câştiga războiul – Sun Tzu

 23. 23 papasha august 28, 2012 la 4:57 pm

  Draga prietene , cu riscul sa te plictisesc sau sa devin agasant , eu iti spun ,
  si tie , ce le-am tot spus si mai tinerilor tai colegi , si anume ca , DACA VOI CONTINUATI SA VA BATETI REGULAMENTAR , CA NISTE LORZI ENGLEZI , CU NISTE BARBUGII SI CUTITARI NENOROCITI CARE VA LOVESC, CA NISTE LASI , PE LA SPATE , O TOT VETI LUA IN BOT CU MARE GRATIE !!!! ( cel mai recent exemplu , s-a intamplat ieri in Parlament ) CE DRACU’ AU VRUT ( SAU CUI ) SA DEMONSTREZE IERI , E GREU DE INTELES . SCHIMBATI TACTICA , CACI ASTIA VA LICHIDEAZA , UNU’ CATE UNU’ , LA BUCATA . CAT VA COSTA CONSILIERII AIA IMPORTATI ,CARE LUCREAZA SI PT. ” AILALTI ” ?
  DE 8 ANI NU MAI VA IESE NIMIC , IAR , IN SFARSIT , CAND VA IESE , VA RETRAGETI INAINTE DE LINIA DE SOSIRE SI VA PUNETI IN POZITIA GHIOCELULUI , LA PRESIUNILE UNOR CAMELEONI ORDINARI , O NEMTOAICA EXCOMUNISTA SI A UNUI PORTUGHEZ EXMAOIST( – SECERA SI BAROSU ), CARE , INCET , INCET , INCEP SI EI SA O IA IN BOT PRIN EUROPA , CU EXCEPTIA NOII COLONII ROMANIA , UNDE EI SUNT DUMNEZEI !!! ).

  http://www.cotidianul.ro/nigel-farage-cine-dracu-va-credeti-voi-192258/

  The European commission president, José Manuel Barroso, was on shaky ground when he lashed out at the G20 summit in Mexico.

  Taunted by a Canadian journalist as to why North Americans should „risk their assets” to help bail out rich Europe, Barroso snapped: „Frankly, we’re not here to receive lessons in terms of democracy or in terms of how to handle the economy. ( WHAT ??????? )

  Draga prietene , cu mare parere de rau , se constata o acuta superficialitate
  la mai toti colegii tai , care nu au nici experienta si nici rodajul vostru ( cei mai „maturi”din partid ) in ale luptelor politice .Voi ( astia cu experienta )trebuie sa -i ajutati , si sa nu-i lasati , caci astia , chiar si fara adversari , isi rup gatul singuri .

  In alta ordine de idei , iata inca un exemplu de superficialitate si de aroganta , legat , de data aceasta , de relatia usl-ista , cu ” EXTERIORUL „, in comparatie cu relatia pdl-ista , care , cu multi bani , a excelat si v-a eclipsat . DIN 2007 AU TOT FOST ATENTIONATI DE CUM SE INTARESTE SI INFLORESTE LEGATURA CU EXTERIORUL ,atat cu oficialitatile locale , dar si cu diaspora . S-a tot zis de cum se aduna banii ( surse de finantare DRP + ICR ), ce se face cu ei , cu nume de firme , de persoane , filiere , ziare si ziaristi straini ,si ………rahat cu apa rece , n-a citit nimeni nimic . In 2009 au pierdut pe mana EXTERIORULUI (cu diaspora la vot , traiasca fratii moldoveni 115000 voturi in 5 puncte suplimentare de vot + Parisu’ raspopitului de limbist din jacuzzi , etc.) , iar in 2012 au pierdut tot pe mana EXTERIORULUI (cu toti oficialii straini mintiti cu nerusinare ( dar si prosti de dau in gropi ), cumparati cu bani si sotii iubitoare , cu ziaristi si corespondenti straini in solda ICR-ului bolsevic , care , cu un buget mai mare ca al Min. Culturii , i-a manjit pe cinstitii si neprihanitii de occidentali fomisti ! ) MARE PACAT CA AU INCEPUT TARE BINE IN INTERIOR ( CHIAR SURPRINZATOR DE BINE ! ), DAR AU NEGLIJAT , ABSOLUT CA NISTE DILETANTI , SITUATIA DIN AFARA TARII ( CA TIGANUL LA MAL )

  Aşa se explică şi eşecul lui Marga care n-a avut nici o şansă să reuşească să contracareze acţiunile profesionist organizate pentru compromiterea României în străinătate prin toate mijloacele. Marga nu avea cum să reuşească nu numai pentru că era un «outsider», ci şi pentru că fostul «suspendat din curticică» a activat întreaga reţea de agenţi sub acoperire plasaţi pe bani grei cam peste tot in lume .

  Cam asa se vede situatia , de prin partile astea , ale geografiei
  noastre , globalizate .
  Hai prietene , termina si tu cu cantonamentul ala de rahat , sa bem si
  noi un ceai verde si sa te pui pe treaba , sa-i ” manageriezi ” pe aia mai fara experienta , dar si cu un inceput ingrijorator de pierdere de presiune

  S-auzim de bine , sanatosi sa fim !

 24. 24 blogideologic august 28, 2012 la 5:16 pm

  Dragoş Paul Aligică : „Întrebări necesare” http://www.revista22.ro/ntrebari-necesare-17384.html Ce atâta mirare ? Aveţi nişte lecturi extrem de reduse din filosofia românească. Ceea ce se întâmplă acum, o cursă foarte rapidă pentru cea de a doua modernitate a României, fusese prezis de Constantin Rădulescu-Motru în urmă cu o sută de ani. Dar ediţia mistificatoare pregătită de „filozoful” portocaliu Cristian Preda poate induce în eroare.

 25. 25 George Ban august 28, 2012 la 5:57 pm

  Eu nu-i pot blama pe Antonescu si Ponta, pentru ca nu cunosc discutiile lor cu CE si SUA (de fapt cu SUA, pentru ca si CE este condus de peste ocean). Ce ma surprinde foarte mult este atentia pe care dintr-odata Romania o primeste de la indivizi care abia o pot localiza pe harta. De ce SUA risca explozia sentimentelor antiamericane in Romania? Ce stie Basescu si nu trebuie sa afle Ponta si Antonescu? Ceva cu inchisori secrete, cu care ii santajeaza chiar si pe americani? Intreb, nu dau cu parul!

  Oricum, alta era situatia daca sute de mii de persoane ar fi manifestat in strada pentru cvorum corect (18-19 milioane de votanti e o cifra absolut absurda) si pentru demiterea lui Basescu. In situatia in care majoritatea e atat de apatica, ce motivatie sa aiba Ponta si Antonescu? Or avea si ei partea lor de vina, dar vinovatii principali tot noi suntem…

  Este evident acum ca am avut privilegiul de a trai intr-o tara democratica doar in perioada 1990 – 2004. Dl Nastase stie foarte bine cum a „pierdut” alegerile din 2004. Iar in 2009, ne-am culcat cu „Mihaela, dragostea mea!” si ne-am trezit alaturi de tacuta Marie. In ambele situatii, rezultatele au fost aranjate din exterior. Si nu ma refer la votantii „romani” din afara. Lipsa noastra de reactie a fost dovada ca putem fi batjocoriti dincolo de orice limite. Meritam din plin dispretul cu care suntem tratati de ticalosii din tara si din afara.

 26. 26 Gabriela Savitsky august 28, 2012 la 8:22 pm

  Domnule Nastase,

  aşa este, suntem o colonie. Nu o semi-, nu o pseudo-. Am înţeles asta, mi s-a şi spus, am văzut „pe viu” privatizarea CSR-ului şi 3000 de demonstranţi în piaţă, timp de un an; Reşiţa era un teatru de război în 2002 – 2003. Dar şi sclavii din colonii au nişte drepturi. Sau, în fine, se mai găsesc printre ei oameni demni. Dumneavoastră aţi fost depus la răcoare, Victor Ponta s-a purtat oarecum copilăreşte (ameţit de aerul înălţimilor – şi, spre tristeţea mea constat că atunci când oamenii sunt „pe sus” nu acceptă critici, nu acceptă sfaturi, „ştiu” ei mai bine), Crin a fost şi el tăiat şi pus în glastră. Nu ştiu cine-a avut ideea blitzkriegului fără să verifice înainte oamenii, caii, tunurile, puştile, băcătăria de campanie. Blitzkrieg în izmene, înarmaţi cu parii. Ce era dacă grăbeau puţin INS-ul să se dezVoinegească? Şi Biroul ăla electoral Central să facă nişte liste cu oameni reali? Şi de ce nu trebuiau schimbaţi directorii – „că noi nu suntem ca pedeliştii!”? N-are rost!…
  Politicienii care nu calculează rece, care se înfierbântă şi au elanuri juvenile nu pot lua decizii limpezi … Şi totuşi. Când ştii că ai ca adversar pe Varanul de Cotro, îţi faci măcar toate vaccinurile.

  Demoralizarea e urmată de capitulare.
  Am căzut şi ne-am ridicat de multe ori în aceşti 8 ani. Am fost învinşi, striviţi, vânduţi, minţiţi, jecmăniţi, hăituiţi, umiliţi şi, totuşi, am supravieţuit. Poate că nu vom reuşi să învingem acum, la toamnă, în primăvară, în 2014. Poate că vor rânji în continuare (dar nu va fi aşa). Dar simplul fapt că nu ne-am lăsat învinşi, cumpăraţi, santajaţi este semnul unei prefaceri. Este o sămânţă care va rodi într-o zi.
  Mă bucur foarte mult că aveţi poftă de scris, că aveţi optimism – în pofida imundei putrefacţii (morale şi fizice) din mijlocul căreia vă ridicaţi gândurile şi, poate, ruga.
  Păcat că noi am fost orbi şi dumneavoastră aţi avut mult prea mult bun-simţ.
  Dumnezeu să vă apere, să vă lumineze şi să vă îndrume.

 27. 27 Violeta august 28, 2012 la 10:03 pm

  Buna seara vin cu rugamintea la d-voastra sa publicati un articol umanitar si sa distribuiti pe facebook despre fetita mea Leontina Nicoleta Calin
  Mai multe detalii le gasiti pe :http://leontinanicoleta.blogspot.ro/
  Astept raspunsul d-voastra la pagina de e-mail leontinavioleta@yahoo.com
  Va multumesc frumos!

 28. 28 Sami august 28, 2012 la 11:21 pm

  Perfect adevarat .

  La noi in Romania avem insa atat de multe legi , ca nici cei care se ocupa cu aplicarea / interpretarea lor nu reusesc sa se mai descurce in ele . Iar daca la legislatia noastra care arata deja ca o incalcitura de ite , mai vin si cei din UE sa ceara nu stiu ce , cred ca avem „sansa” sa ajungem cu totii la balamuc , suferinzi cu caputul .

  Pana una alta , eu una nu mai vreau sa aud de monstruozitatea asta de UE . E din ce in ce mai rau . Astia sunt mai rau ca rusii pentru noi . Nu stiu cum facem noi romanii ca mereu ajungem sa ne-o luam in freza . Suntem prostanaci , suntem naivi si creduli rau , suntem lasi , nu stiu , dar mereu ajungem intr-o fundatura , mereu ratacim drumul , iar in fata vedem doar o negura deasa .

  Cred mai mult ca niciodata , ca ar trebui sa ne cautam propriul drum , cu propriile idealuri , ca ar trebui sa stergem totul cu buretele si sa ne reinventam atat politic , cat si economic si social .

  Este clar ca lumina zilei , ca daca in atatia ani nu am reusit sa ne dezvoltam in actualul sistem/climat economic , inseamna ca ne-am pierdut demult directia , ca ne-am ratacit , ca nu ni se potriveste niciunul din modelele prezentate .

 29. 29 Ovidiu august 28, 2012 la 11:24 pm

  @Savitsky..”Nu ştiu cine-a avut ideea blitzkriegului fără să verifice înainte..”

  Din ce se sugereaza in presa idea, initiativa, a venit din PNL-Antonescu si impotriva vointei lui Ponta. S-a negociat dur cu demisia pe masa (ruperea USL) si asta l-a „convins” pe Ponta sa urmeze planul PNL ( a ajutat, desigur, si atacul lui Basescu pe subiectul plagiatul).

  Responsabil e Crin dar oalele sparte le plateste (si) Ponta cu scaderi de popularitate in sondaje.

 30. 30 blogideologic august 29, 2012 la 6:23 am

  „Preşedintele Traian Băsescu îşi repune în funcţii consilierii” http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/presedintele-traian-basescu-isi-repune-in-functii-consilierii-275281.html a căror incapacitate a fost dovedită. Hai să focalizăm pe Daniel Funeriu, cercetător ştiinţific, inventator şi „reformator în educaţie”. Prin Occident, un cercetător ştiinţific pe latura practică este obligat, şi nu-i chiar irelevant aici proverbul „noblesse oblige”, să creeze germeni de întreprindere start-ups. Munca aceasta-i esenţială pentru progresul capitalist şi ea se cheamă antreprenoriat. Certamente foarte surprinzător pentru domnul George W. Bush, un politician care nu provine din suşa ideologică Jeffersoniană, altminteri un politician sincer interesat de cursa Americii în lumea concurenţială chiar până la aplicarea nemiloasă a principiului Clausewitz, termenul „antreprenor” (entrepreneur) a fost inventat de un ideolog primar cu numele Jean-Baptiste Say. Se admite în general că Ideologia primară a fasonat lumea modernă şi pe jeffersonieni. Totuşi, să punem întrebarea sinceră : Există condiţiile ideologice cele mai potrivite pentru înflorirea antreprenoriatului (cinstit) în România ? Câtă nevoie am avea acum de antreprenori ! Să reamintesc că preşedintele Traian Băsescu este un antreprenor falimentar.

 31. 31 George Ban august 29, 2012 la 7:22 am

  Constat ca bascistii au primit ordin de retragere de pe acest blog.

 32. 32 Marian Nicolae august 29, 2012 la 8:01 am

  @ Theodora,

  Ai incredere, Dumnezeu exista acolo sus si are grija de noi.

  Hai ca se poate…..
  Nu dispera, nu-i nici timpul,. nici conjunctura….

 33. 33 Zakiro august 29, 2012 la 8:10 am

  USL-ul e cam ametit din cate observ.

 34. 34 Dana august 29, 2012 la 9:29 am

  Dle Nastase, ati fost cel mai bun premier al Romaniei. Viata va incearca dar Dumnezeu este mare. Va veni vremea sa va demonstrati nevinovatia, iar tara va asteapta ca sa o slujiti, noi va asteptam. Poate la urmatoarele alegeri prezidentiale, poate in alta functie, ganditi-va ca suntem alaturi de Dvs. ca sa fiti alaturi de noi, va iubim si va respectam.

 35. 35 Marcus august 29, 2012 la 10:27 am

  De La Usier De Avarie, Doorman(Dorel) Onaca, Sef De Cancelarie Domneasca

  Cum care Doorman (Usier) ?
  D-l Onaca, traseistul no.1 al parlamentarismului postdecembrist. Cel care din purcoiu’ de bani castigati din afacerile cu statul in portul Constanta, in loc sa-si plateasca scafandri angajati la firma, cumpara camioane de trandafiri rosii cand venea d-l Iliescu in vizita la Constanta pentru a-si arata astfel atasamentul fata de valorile social democratiei mioritice, trecut apoi cu conturi cu tot in patul lui Vadim Tudor, refuzat de constanteni la Primaria tomitana ca reprezentant al pedeleului, taman cand vroia sa incerce politic si culoarea verde a udemere-ului iata ca este salvat de basesc si de la pozitia de “Dorele, adu-mi si mie dupa ce-mi parchezi masina niste piersici d-alea!”, ordin dat de tatuc inainte de a urca pe scarile exilului atarnarii, este numit seful ditai cancelariei domnesti ca rasplata pentru modul impecabil in care, in zilele de surghiun domnesc, el a stiut sa-si arate totala loialitate fata de chiombalau, asteptandu-l zilnic in curticica, in pozitia de drepti, repezindu-se sa-i deschida usa, sa-i care eventualele bagaje, dupa care sa-i parcheze masina si sa stea apoi in stand by, pentru alte eventuale treburi casnice.
  Dar nu trebuie uitat faptul ca Doorman Onaca nu este un inceput de drum pentru astfel de salturi ierarhice.
  Plecand de la calul lui Caligula ajuns senator, trecand pe la vizitiul lui Petru Groza, numit ministru si terminand cu soferul lui Boc uns consilier ministerial istoria este plina de astfel de exemple in care slugarnicia si obedienta fara limite sunt rasplatite cu marinimie de stapani multumiti de serviciile prestate de subiectii in cauza.
  Si ne mai miram de ce suntem in situatia de degradare sociala morala la care ne-a adus regimul basescului in anul de gratie 2012!
  Pai cu asa demnitari sau inalti functionari domnesti ma mir ca mai figuram si pe harta ca organizare statala si nu tribala.
  Este cert insa ca viitorul tarii se anunta de aur cu ibovnice prezidentiale rasplatite cu fotolii ministeriale si cu usieri la vremuri de rastriste ajunsi sefi de cancelarii domnesti.
  Felicitari, Doormane, si daca da Domnul inca o suspendare cu reintronare, de ce nu la mai mare, la Prim Ministru?

 36. 36 blogideologic august 29, 2012 la 11:37 am

  Alexandru Gussi :”suita de erori” http://www.revista22.ro/uniunea-social-liberala–analiza-de-etapa-17380.html Este vorba despre evaluări foarte friabile într-un leverage antropologic-pragmatic. Adică aflarea „braţelor pârghiei” de acţiune politică mai mult prin ghicire, decât prin măsurare exactă. De exemplu, cine din echipa USL ştia, ori măcar bănuia, că ambasadorul american Mark Gitenstein este ideologic atât de non-jeffersonian ? Dar greşeli mult mai mari au făcut membrii CCR, precum şi stafful de consiliere al lui Traian Băsescu. Să greşeşti cu aproape 3 milioane numărul votanţilor ! Or, acestea din urmă sunt chestiuni foarte riguros verificabile şi corectabile, nu sunt probleme antropologic-pragmatice. Şi totuşi, Traian Băsescu pretinde că el mai poate conduce România !

 37. 37 Constantin august 29, 2012 la 12:39 pm

  Pe acele liste au obtinut USL-istii mandatele la locale.Restul se numeste „variatiuni pe tema”.Inca mai au de iesit la lumina multe informatii picante daca se mai ataca mult USL-istii intre ei.

 38. 39 dlnimeni august 29, 2012 la 3:21 pm

  Marcus: si ce credeti ca vor face scafandrii la Cotroceni? Nu ati scris numic despre ei. Mie mi se pare ca, incet, incet, Cotrocenii devin Portul Constanta. Cu perspectiva de a deveni, peste vreo doi ani, lacul Constanta.

 39. 40 Zoe august 29, 2012 la 3:25 pm

  @ Ovidiu
  ai dreptate in privinta pnl
  Uite ce zice Ioska Buble despre prezenta pentru cvorum pe 27 august
  Iosif Buble:ghise a semnat si a asigurat cvorumul de ex. In rest toti alesii liberali au votat pentru intrare, dar de intrat doar cativa au intrat… printre care si Ghise

 40. 41 Marian Nicolae august 29, 2012 la 3:45 pm

  Se pare ca diseara o sa aflam mai multe de la TV despre tacerea baselului…

 41. 42 Karakas august 29, 2012 la 3:59 pm

  Nu am urmarit indeaproape cazul Timoshenko, dar UE pare ca a devenit captiv intereselor PPE. Daca in cazul „Dosariadei Nastase”, UE a tacut foarte „tare” atunci cind dl Nastase era evident persecutat politic, in cazul Timoshenko se grabeste sa denunte procesele „care nu au respectat normele internaţionale în materie de proceduri echitabile, transparente şi independente” .

  http://www.mediafax.ro/externe/condamnarea-iuliei-timosenko-confirmata-de-curtea-de-casatie-din-ucraina-uniunea-europeana-se-declara-profund-dezamagita-9994844

 42. 43 Marian Nicolae august 29, 2012 la 4:08 pm

  Témoigner de l’immoralité de l’occupation

  http://www.humanite.fr/monde/%C2%AB%E2%80%89temoigner-de-l%E2%80%99immoralite-de-l%E2%80%99occupation%E2%80%89%C2%BB-502738

  Le cinéaste israélien Avi Mograbi, réalisateur de la tragédie documentaire Z32, est partie prenante de l’initiative Breaking the Silence. Il déplore l’absence de débat, en Israël, sur les crimes de guerre et l’occupation.
  Comment est née cette idée 
de collecter des témoignages 
de soldats israéliens ?
  Avi Mograbi. Ceux qui ont lancé cette importante initiative politique ont voulu témoigner de l’expérience qu’ils avaient vécue durant leur service militaire, 
de l’immoralité de l’occupation de 
la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

  Dans votre film Z32, vous décrivez 
la transformation d’un jeune homme 
ordinaire en machine capable de tuer, 
sans raison, des Palestiniens désarmés. 
Comment s’opère une telle transformation ?
  Avi Mograbi. Lors d’opérations militaires, 
les soldats, en Israël comme partout ailleurs, obéissent à des ordres venus d’en haut. 
Moins ils pensent, mieux c’est pour l’armée. C’est le principe même de fonctionnement 
de l’institution militaire. Il n’y a pas de discussion sur la moralité ou la rationalité 
des ordres qu’on leur demande d’exécuter. 
Celui qui croit faire de son enfant un philosophe en l’envoyant à l’armée n’a rien compris 
à la marche d’une institution militaire.

  Existe-t-il, aujourd’hui, en Israël, un débat politique sur les crimes de guerre et les violations des droits humains dans les territoires palestiniens ?
  Avi Mograbi. Il n’y a, aujourd’hui, aucun débat sur les crimes de guerre. Nous en avons débattu, un peu, lors du bombardement de la bande 
de Gaza en 2009. Mais maintenant, les gens, 
ici, ne se sentent pas concernés par la poursuite de l’occupation des territoires palestiniens.

  Les voix d’intellectuels engagés, comme vous, contre l’occupation et la colonisation, 
sont-elles entendues ?
  Avi Mograbi. Nos voix portent très peu. L’occupation des territoires palestiniens,
les crimes de guerre ne sont pas du tout 
au centre du débat politique actuel, focalisé 
sur les problèmes économiques et sociaux.
  Quelle atmosphère règne avec les préparatifs 
de guerre contre l’Iran ?
  Avi Mograbi. Je ne sais pas si l’on peut 
parler de préparatifs de guerre. Pour 
l’instant, nous en sommes encore au stade 
des menaces. J’espère qu’une telle guerre 
n’aura pas lieu. Netanyahou et Barak 
seraient complètement fous d’engager 
le pays sur cette voie.
  À quelles conditions une conscience de paix 
peut-elle émerger en Israël ?
  Avi Mograbi. Je ne crois pas que les Israéliens soient prêts à s’engager dans un mouvement pour la paix. Le pays tire profit de l’occupation et le monde ferme les yeux. L’Europe et les États-Unis laissent faire.
  Donc pourquoi 
Israël changerait-il de politique ? Je ne dis 
pas que la solution viendra de l’extérieur, 
mais les pressions de l’extérieur peuvent 
pousser Israël à trouver un intérêt à la paix. Mais peut-être le monde lui-même n’a-t-il pas intérêt à cette paix…
  Entretien réalisé par R. M.

 43. 44 Marcus august 29, 2012 la 4:17 pm

  @dlnimeni: daca ar deveni portul Constanta ar fi onorabil, mie mi-e teama insa ca vor deveni Poarta no.1 de intrare a portului a carei ” reputatie” negativa consta in faptul ca este locul unde fetitele de „meserie” isi racoleaza clientii „vaporeni”. 🙂
  sa fiti iubit
  marcus

 44. 45 Gabriela Savitsky august 29, 2012 la 5:24 pm

  Ovidiu,

  Da, am auzit şi eu această variantă vehiculată „pe surse”.
  Există un plan pentru destructurarea USL-ului. Plan urzit de „Băsescu şi ai lui”. Nu sunt foarte sigură dar cred că au şi un „cal troian” – sau traian. Nu pentru spargerea USL – deocamdată, până după parlamentare – ci pentru slăbire, compromitere, demonetizare astfel încât Alianţa Dreptei sau cum se va fi numind să poată clama o majoritate după alegeri, pentru a prelua guvernarea. Unicul obiectiv: USL să nu obţină 50% plus unu – cvorumul, deh. La această Dreaptă se vor înghesui evident udemereii, „oastea de strânsură”, mulţime, târgoveţi.
  Estimp, Băsescu îşi asmute ale lui instituţii fidele pe primarii, preşedinţii de consilii judeţene, miniştri şi cine mai e roş-albastru-galben prin univers. Intimidare, şantaj, hărţuială, sabotarea proiectelor, se va utiliza tot arsenalul.
  Guvernarea arată, deja, ca o casă în pericol de demolare.

  Au fost voci – cel puţin una notabilă – care i-au sfătuit pe USL-işti să lase dracu’ guvernarea pentru când vor avea o majoritate adevărată, să-l fi lăsat pe MRU cu ungurenii lui să-şi frângă gâtul şi să contabilizeze dezastrul.
  Dar nu le-a auzit nimeni.
  Acum, să vedem.

 45. 46 blogideologic august 29, 2012 la 6:44 pm

  RUXANDRA PAUL : „Nicolae Vlad, principalul suspect în odioasa crimă a cărei victimă a fost studenta japoneză Yorika Masuno, nu era deloc un necunoscut pentru Poliţia şi Justiţia din România. Dimpotrivă. El figura în şase dosare de omor, viol, tortură şi tâlhărie, victimele fiind întotdeauna femei. S-a răspuns că Poliţia română nu a avut bani, sărăcuţa de ea, să plătească testul ADN la IML. Răspuns fals! Una din victime, rămasă în viaţă printr-o minune, l-a recunoscut pe asasin, fiind vecină cu acesta. Victima s-a oferit să plătească ea testul ADN, ceea ce ar fi însemnat că în august 2012 asasinul ar fi fost la închisoare şi nu ar mai fi avut cum s-o violeze şi să o ucidă pe studenta japoneză. Dar autorităţile au refuzat. Acum, aceleaşi autorităţi, prin vocea doamnei Codruţa Kovesi, o scaldă. Cică două probe ADN coincid, care va să zică ar fi acelaşi făptuitor în două dosare diferite, dar de aici până la a-l identifica pe făptuitor cu Nicolae Vlad e cale lungă, pentru că, ehehei, nici probele astea ADN nu rezistă la fel de bine în timp, adică… mai vedem noi ce şi cum, aşa şi pe dincolo… Totuşi proba ADN este ceva foarte recent în criminalistică. Până la introducerea acestei probe costisitoare şi sofisticate, cum erau arestaţi ucigaşii, violatorii şi tâlharii, stimată doamnă Kovesi? Adică faptul că Nicolae Vlad a luat mobilul şi aparatul de fotografiat al victimei, nu vă spune nimic, stimată doamnă procuror? ” http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/apropieri-abjecte-275243.html Şi mai este vorba despre Montesquieu şi Beccaria, adică despre spiritul psihologic asociaţionist-senzualist al Codului Penal francez de la 1791. Aplicând principiile iluminiştilor Montesquieu şi Beccaria, se alunga atunci vechiul duh longobard din justiţie. Unul dintre principiile iluministe este “prezumţia de nevinovăţie”. Pe care gaşca de penali ai lui Traian Băsescu o elimina imediat ce au preluat puterea în România în anul 2004. Înlocuind-o cu “prezumţia de vinovăţie”. Deci înapoi în Evul Mediu ! Există nenumărate mărturii de veridicitate în sensul acesta. Aici, între Codul Civil şi Codul Penal bazat pe “prezumţia de vinovăţie” se află întunecimile istorice unde acţionează predatorul Traian Băsescu folosind slugile simulacrului de justiţie cu numele Laura Codruţa Kovesi, Daniel Morar şi Doru Ţulus. Cred că este absolut necesar, pentru binele României, ca schimbarea de putere politică prin legislative şi prezidenţiale să elimine acest tip de falsă justiţie. Mai precis, un eveniment eminamente economic, vorbesc despre târgul Trofeul Calităţii, şi ale cărui operaţiuni se încadrează în Codul civil, a fost transferat fără probe logice, printr-o bizară „inginerie juridică”, pur arbitrar, fără dovezi, şi cu interzicerea martorilor apărării, în cadrul Codului penal pentru a se încropi o falsă jurisprudenţă. Astfel, cum declara mândru şi negândit domnul procuror şef Daniel Morar, s-a creat artificial „un precedent judiciar […] important pentru cazuistica judiciară” pe baza căruia “judecătorii nu mai au reticenţe în a aplica pedepse aspre.” Dar asta-i jurisprudenţă de tip “Alba Neagra”! Ceea ce a făcut domnul procuror şef Daniel Morar este o jignire la adresa gândirii juridice în România, şi chiar o jignire la adresa culturii române din Vechiul Regat ! Dar influenţa juridică ungurească din Ardeal, aceea de a pune Codul penal în lumină (evident, Tripartitele medievale, cu principiul ardicat întru putere de către nobilimea maghiară abia după moartea împăratului Sigismund de Luxembourg ce îngrijise drepturile pentru UNIVERSITATEA VALAHĂ, adică pentru o legalitate juridică în care prosperase Iancu de Hunedoara şi Matei Corvin) şi de a interzice Codul civil de sorginte romană (aici ar fi acum influenţa “Miticilor deplorabili” din Vechiul Regat), a fost preponderentă în gândirea juridică a procurorului Daniel Morar. Acesta nu-i “sistem de drept” în România , ci este doar un sinistru gedankenexperiment pus în lucrare de către unii jurişti cu probitate îndoielnică aflaţi în serviciul necondiţionat al matelotului contrabandist Traian Băsescu, reprezentantul Terorii. Într-un experiment distopic, procurorii Monica Macovei, Daniel Morar, şi Laura Codruţa Kovesi supuneau o exprimare a societăţii civile, cu funcţionarea normată de Codul Civil modelat după Codul Roman care precede cu aproape două milenii Codul Penal, unui bizar Cod Penal MMacovei distorsionat de tradiţia de familie a Securităţii şi cu o interpretare subiectivă dată de această către tripletă de procurori. Dar le spun şi acestora că sub forma în care ajunge şi se aplică în România, Codul Penal nu este longobard, nici de sorginte medieval-maghiară, ci a fost modelat principial de către Revoluţia Franceză prin legile Constituantei din toamna lui 1791, legi care incorporau gândirea juridică iluministă exprimată în textele lui Montesquieu şi Cesare Beccaria. Principiul numărul unu pe care trebuie să-l reţinem din gândirea juridică iluministă privitoare la Codul Penal este acela că se pedepsesc numai “crimele adevărate”, nu şi „ofensele artificiale” ! Cine dintre persoanele prezente pe un forum ostil pricepe că mărturisirea „Dana Năstase mi-a dat maşina cu şoferul” nu-i “crimă adevărată” ci „ofensă artificială” ? “Reforma statului” ordonată de Traian Băsescu înseamnă întoarcerea la Evul Mediu şi totodată uciderea naţionalismului românesc prin legile penale văzute într-o interpretare medievală facilitată de procurorul general Kovesi ! Prigoana împotriva oltenilor, executată de procurorii comandaţi de Kovesi şi Daniel Morar (dar nu toţi ardelenii sunt la fel pe baza “precedentului de cazuistică judiciară”, este concludentă în această privinţă. Apoi, juristul Cesare Beccaria cerea promptitudine în aplicarea legii penale ! Spunea că numai în felul acesta legea penală are efecte ! Era chiar prezentă în interpretarea sa o pedagogie asociaţionist-senzualistă în aplicarea legii penale. Am mai spus că prin “simulacrul de reformă a justiţiei” în România, între Codul Civil şi Codul Penal a fost creat premeditat un spaţiu de întuneric unde pot acţiona MONŞTRII ! QED Este evident că părinţii studentei japoneze ucise de MONSTRU trebuie să dea în judecată pe aceşti “corifei” ai reformei justiţiei în România ! Anume pe MONICA MACOVEI, LAURA CODRUŢA KOVESI, şi pe DANIEL MORAR !

 46. 47 Marian Nicolae august 29, 2012 la 6:46 pm

  Buna seara domnule profesor, sper ca sunteti bine.

 47. 48 teostanc august 29, 2012 la 7:56 pm

  Dle Năstase,

  Din păcate aveți dreptate și, iar din păcate, confirmați că această femeie virtuală, Justiția, nu mai este legată la ochi și seamănă prea mult cu Monica Macovei, femeia reală cu fața schimonosită de ură.

  Am demult convingerea, de când avocatul lui Ceaușescu, în loc să-l apere îl acuza mai abitir decât procurorul, că avem cea mai slab pregătită și mai puțin performantă categorie socioprofesională în juriști și magistrați.( Cu excepțiile de rigoare.)

  Acum sunt organizați astfel încât să-și dea și să-și apere salariile și pensiile astronomice și să prevină orice control al societății în sistem iar CSI a devenit un fel de sindicat care le apără privilegiile.

  Vai de noi și de țara noastră. Îl înțeleg pe dl Ilie Șerbănescu care nu încetează să afirme, la fiecare ieșire pe sticlă, că am devenit o colonie.

 48. 49 Robert august 29, 2012 la 8:24 pm

  Dle Nastase,va doresc sanatate!

 49. 50 Stefan Jicol august 29, 2012 la 9:03 pm

  D’le Nastase,
  Sacrificiul dv… daca are si efectul unui catharsis, este util.
  Si… cum spunea Napoleon: ,, nenorocirea e moasa geniului”.
  Adica vom avea ca rezultat dupa cel mult opt luni un om implinit
  de care societatea romaneasca are, si va avea, cu siguranta nevoie.
  Nu am fost si nu sunt un fan al dvs pentru ca aveati pacatul preamandriei. V’am votat insa in 2004, in ciuda indicatiunilor unchiului Sam, ca revolutia portocalie romaneasca trebuie sa reuseasca pentru a da exemplu de succes in ce avea sa urmeze prin Ucraina sau Georgia. V’am votat perntru ca aveati un profil academic veritabil iar adversarul dvs mirosea a mitocan si prin televizor…
  V’ati supus ordinelor si ati cedat laurii castigati in mod real de dvs in 2004 unui ticalos. Asta a costat pe toata lumea, chiar si pe dvs… Platiti intr’un fel cinstit!
  Acum, cine v’a facut mare v’a si pedepsit si v’a facut la loc mic. V’ati bucurat
  cand cresteati intr’o zi cat altii in mii… trebuia sa va inchipuiti ca vine si ziua cand trebuie sa restituiti ceea ce ati primit peste rand… intocmai ca’n mitul doctorului Faust. Nimic nu este pe gratis pe lumea asta.
  Ma rog, nu prea am mult spatiu sa va scriu tot ce as vrea sa va spun dar va doresc meditatie placuta. Caci meditatia si asceza va vor ajuta.
  Vor veni pentru dv si zile mai bune.
  Sincer regret ca sunteti unde sunteti si cred ( totusi) ca nu meritati asta.

 50. 51 Karakas august 29, 2012 la 10:03 pm

  Reding a dat un interviu la Euronews. Citez:

  euronews:
  I’d like to finally turn to Romania. How concerned are you about the current political turmoil that is currently taking place in the country?

  Viviane Reding:
  Very much so, and the whole Commission is, and the whole Council is. And you have seen the reaction which is very clear. Democracy is a good which needs to be preserved. We need independent courts. We cannot dismantle constitutional courts. And we have to respect what those courts say.

  Desi jongleaza cu cuvintele-n gura, ele totusi reflecta negreala de pe cerul gurii domniei sale. Nimeni din Guvernul USL nu a afirmat sau a actionat pentru a distruge Curtea Constitutionala, asa cum implica aceasta tovarasa a lui Basescu. Nu am auzit o musca de la Guvern bazaind ca nu trebuie respectate hotarirle Curtii. Dar aceasta propagandista a lui Barroso nu tace si bine face. Pentru ca se confirma cit de implicati sunt in luptele politice de la Bucuresti. Europa nu este a doamnei Reding sau a PPE. Si nici Romania.

  euronews:
  When you look back, don’t you think it was a mistake to let countries like Romania into the European Union?

  Viviane Reding:
  The Europeans took an historical decision. When Europe’s divide was eliminated and when those who had lived under the Communist dictatorship came back to freedom and independence, we told them that our door was open. Democracy is not an easy endeavour. Many of us in old Europe had decades in order to know how democracy functions. Some of the newcomers learn democracy by doing, in some years only. We have to help them, we have to give them a chance. Europe is a democratic organisation.

  Cita ipocrizie. 7 ani cit Basescu a redus „statul de drept” la „statulk de drepti”, nu s-a gasit nimeni in UE sa-l traga de minecuta. Iaca-ta s-a gasit Reding „sa dea o sansa” Romaniei, aceasta „bastarda” a UE.

  In tot interviul despre Romania nu s-a suflat cuvintul „Basescu” nici macar in soapta. C-asa-i democratic la Bruxelles.

  http://www.euronews.com/2012/08/29/viviane-reding-vice-president-of-the-european-commission-democracy-is-not-an-/

 51. 52 dlnimeni august 30, 2012 la 6:58 am

  Marcus, nu ma refeream la reaua faima, ci la faptul ca dl Basescu isi tot ia linga el persoane din port.

 52. 53 dlnimeni august 30, 2012 la 7:15 am

  Domnule Nastase, cred ca este un editorial care i-a darimat pe cititorii JN, de aceia care citesc ziarul in serviciu comandat, de postaci, nici nu mai vorbesc, se vede asta din numarul si referirile comentariilor. Sigur ca avem de-a face cu un studiu pentru o elita, in masura in care aceasta elita mai este elita. Cu siguranta, dincolo de articolul dumneavoastra, ca avem, in justitia romana, doua lucruri foarte rele pe care dna Pivniceru trebuie sa le distruga: de primul am mai amintit, este vorba de posibilitatea reala ca oricare cetatean al tarii sa fie transformat intr-un vinovat si bagat la inchisoare, pivotul fiind articolul din codul penal referitor la punerea in aplicare a hotaririlor judecatoresti; al doilea a inceput a se contura de mai putin timp, insa capata tuse din ce in ce mai groase si anume tendinta unui grup de interese politice ca, prin justitiei, sa isi subordoneze puterile din stat si mai ales puterea legislativa, adica parlamentul – au aparut primele declaratii, de la nivel secund, despre parlamentul care nu se subordoneaza justitiei (desigur ca, daca declarantii vor fi luati la scuturat, vor zice ca este o mica eroare, adica este vorba de parlamentarii care nu se subordoneaza justitiei). Va doresc sanatate si ma bucur ca infruntati cu verticalitate necazurile vietii.

 53. 54 dlnimeni august 30, 2012 la 7:16 am

  M-am referit la comentariile de pe JN, nu la cele de aici.

 54. 55 Ghita Bizonu' august 30, 2012 la 8:38 am

  Blogideologic
  Da sunt tare curios care ar fi reactia lu Morar ptr aplicarea precdentului la basescu : aveam o float, nu o mai o avem …. Base era ministru deci 7 ani!!! Sau l;a Udrea .. sau .. sau ..

 55. 56 Marcus august 30, 2012 la 10:05 am

  @dlnimeni: pai, asta-i tragedia ca persoanele pe care si le ia aduc la apucaturi cu exponentele „meseriaselor” de la Poarta no.1.
  sa fiti iubit
  marcus

 56. 57 blogideologic august 30, 2012 la 10:22 am

  @ Ghiţă
  Bună întrebare

 57. 58 Marcus august 30, 2012 la 10:51 am

  Topii Ajunsi Vatafi

  Dex-ul defineste astfel notiunea de top: “țop, țopi s. m. persoană cu apucături grosolane; om necivilizat / prost crescut.” Daca mi-ar sta in putere as recomanda Academiei Romane o revizuire a definitiei, mai bine zis o inlocuire a ei cu o notiune mai cuprinzatoare vizand aceasta categorie de toparlani si anume “basescianismul (basinism)” care ca definitie suna cam asa:”- s.n.-termen generic definitoriu pentru: alcoolism, arivism, autocratism, demagogie, derbedeism, egocentrism, grobianism, hotie, mahalagism, marlanism, mitomanie, parsivism, politicianism, populism, precurvie, rasism. din lat. basescus.”
  Sincer sa fiu nunta tutei lu’ tatuca care cu aceasta ocazie isi va schimba numele din Basescu Elena in Sida Elena ma lasa pur si simplu perpendicular si nu mi-as fi batut capul cu ceva ziceri pe blogu-mi referitoare la acest eveniment, le-as fi dorit in gand mirilor, dar mai ales lu’ socru’ mic “cashi de piatra cu zabrele si sarma ghimpata pe garduri”, daca tatucu’ tutei n-ar fi dat si cu aceasta ocazie o dovada crasa de topism caracteristic pentru neopaturicii epocii basite printr-un gest de un marlanism bun de studiu de caz.
  Daca tuta a hotarat ca pe unu a lu’ septembrie vrea musai nunta la Snagov, apai n-a mai contat ca RAPPS-ul, carevasazica o firma de stat, incheiase deja un contract de inchiriere a spatiului cu alti locuitori din spatiul carpat-dunarean, dar care nu au avut sansa de a avea socru mic pe ditai presedintele de tara, ci a contat vointa tutei si decizia lu’ taxu care, de pe pozitia de presedinte de stat, a dat ordin de amanare pentru cealalta nunta a unor muritori de rand si a schimbat agenda zilei cu nunta lu’ fixa.
  In felul asta nu numai ca i-a satisfacut capriciile imbecilei dar le-a aratat si celor sapte milioane patru sute de mii de puleti perdanti la Referendum cine-i vataful mosiei mioritice cu care nu-i de glumit si care face ce vrea muschiuletu’ lui de porc in aceasta tara batuta de soarta.
  Ce-i mai dragut in toata afacerea consta in faptul ca din cate am inteles RAPPS-ul a mai comis o faradelege din ordin imparatesc si anume in afara de faptul ca si-a batut joc de partenerul de contract initial, stricandu-i omului nunta, din contractul cu toparlanul de basescu nici nu ia vreun bistar deoarece nunta va avea loc intr-un cort amenajat pe pajistea domeniului, pajiste care nu este supusa vreunui contract de inchiriere, deci vorba unui distins primar tomitan: “canci, profit!”, totul moca pentru niste topi milionari in Euro din bani devalizati de la saracan de bobor mioritic.
  Asta da afacere, vericule, muhaielele astea se zgarcesc pana si la plata chiriei unui local multumindu-se sa vataseasca moca tot ce misca in tara asta proprietate de stat.
  Nu c-as muri de grija alorlalti nuntasi care-si permit o nunta in astfel de locatii, insa gestul toparlanesc in sine al basescului imi da dreptul ca sa le urez “sa le stea caviaru’-n gat” la momentul nuntitului si sa ma astepte pe mine sa le fac manevra Heimlich!

 58. 59 Socrate august 30, 2012 la 11:46 am

  @Roxana Iordache.
  Ref. Raspunsul catre @Decebal Traian.
  Ai perfecta dreptate. Cred ca intreaga organizatie PSD Cluj, care include si grupul de la Cluj , trebuie dizolvata, membrii ei exclusi din PSD; membrii organizatiei trebuie reprimiti partial, selectiv. in noua organizatie PSD. Reorganizarea este absolut necesara. Imi ilustrez parerea cu doua citate din ilustri PSD-isti si USL-isti Vasile Dancu si Ioan Rus.
  Vaile Dancu, pe blog, “ “Pentru jurnaliștii lui Felix și pentru cei mai apropiați guvernului actual, cei 7, 4 milioane sunt, cum recunoștea Badea, un potențial de audiență care aduc venituri și salariu. Clar că trebuie cocoloșiți în fiecare seară și ținuți la cald până la alegerile care sunt aproape.”
  Ioan Rus, alt USL-ist, declaratii recente :“Rus a dezvăluit că Antonescu, în calitate de preşedinte interimar, a reprezentat o deziluzie pentru el.” si “Rus l-a atacat şi pe actualul ministru delegat pentru Administraţiei, Radu Stroe, despre care a spus că este un „şmecheraş de mâna a doua”.
  Sa nu mai vorbim si de manipularile lui Vasile Dancu prin sondajele IRES.

 59. 60 un analist august 30, 2012 la 12:39 pm

  In legatura cu decizia vizandu-l pe Dinu Patriciu:
  Iata ca justitia din Romania dovedeste in continuare dupa condamnarea lui Adrian nastase ca este o justitie independenta.
  Desi cotidianul Adevarul lui Dinu Patriciu, cunoscut pentru traditiile sale moderate in ultimii ani, a atacat cu maxima duritate regimul Basescu, justitia a aratat societatii romanaesti si intregii lumi ce inseamna impartialitatea si independenta, anuland toate acuyatiile procurorilor lui basescu si reducand pedeapsa ceruta de acestia din 20 de ani la 0 pentru infractiuni cum ar fi: delapidare si manipularea pietei de capital.
  Sigur va exista o presiune in decembrie cu ocazia redactarii noului raport MCV pentru o statistica cat mai convingatoare privind lupta impotriva coruptiei.
  De aceea pentru a ne inscrie pe o linie pozitiva pentru tara noastra, ar fi poate util ca, in contrapartida, Adrian Nastase sa fie condamnat pentru detinerea in surplus a unor cartuse.

 60. 61 cititorul august 30, 2012 la 12:42 pm

  pentru cei care nu au citi inca raportul MCV si raportul tehnic ele pot fi citite aici:
  raportul

  Dă clic pentru a accesa com_2012_410_en.pdf

  si raportul tehnic:

  Dă clic pentru a accesa swd_2012_231_en.pdf

 61. 62 Ghita Bizonu' august 30, 2012 la 1:39 pm

  Ha! Cica tovaraseii din PSE se gandesc sa nu mai vina la Bucureti. Asta dupa ce au acordat un „speijin” de parca ar fi fost colegi cu PDL …
  Poa PSD ar trebui sa se gandeasca sa imite PDL .. si sa se mute cu arme si bagaje la altii (dupa model portughez) ….

 62. 63 papasha august 30, 2012 la 1:43 pm

  Lume , lume , veniti de luati pe gratis , de pe mosia ( colonia ) lu’ bashescu.
  De ce oare s-a stroflocit nemtoaica sa-l salveze pe innecat ?
  Sa fie din dragoste ? Sa fie din prietenie ? Ia de vezi ce mai transpira prin oras :

  Angela Merkel l-a susținut pe Traian Băsescu, pentru a primi în schimb combinatul Oltchim

  Traian Băsescu și guvernele Boc au pus piedici combinatului Oltchim, cu scopul de a-l falimenta în favoarea unei companii germane • Prin susținerea politică fățișă, Angela Merkel urmează să primească o afacere de multe miliarde din România • ZIUAnews vă prezintă radiografia unei activități politico-economice transfrontaliere cu efecte devastatoare pentru viitorul României • Trei declarații ale unor persoane din interiorul conducerii Oltchim confirmă spionajul economic, manipularea contractelor și implicarea neprincipială a Bruxelles-ului, în falimentarea Oltchim

  ZIUA NEWS | 30.08.2012 07:14 | Dezvaluiri-Investigatii 5 comentarii

  Proiectul machiavelic al Angelei

  Încă un motiv pentru care Germania îl vrea pe Băsescu la Cotroceni

  Dezastrul de la Fukushima, din martie 2011, a grăbit decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară până în anul 2022. Asta nu înseamnă că Berlinul, prin vocea cancelarului Angela Merkel, nu va continua să sprijine masiv companiile germane implicate în livrarea de bunuri și servicii pentru construirea de reactoare nucleare în afara granițelor Germaniei: adică în Europa de Est, inclusiv în România, la Cernavodă

 63. 64 blogideologic august 30, 2012 la 2:51 pm

  +Adriana Bahmuțeanu a semnat un contract cu postul de televiziune Antena 2 pentru a modera o emisiune de divertisment. Potrivit libertatea, Adriana Bahmuțeanu și-a negociat la sânge onorariul pentru a se asigura că Silviu Prigoană nu va avea obiecții în ceea ce privește venitul necesar pentru creșterea celor doi copii minori, Maximus şi Eduard. Astfel, vedeta va prezenta o emisiune de divertisment de luni până joi, pentru care a obținut un salariu de 5.000 de euro. Aceasta este o victorie importantă pentru Bahmu, care fusese concediată de Silviu Prigoană de la postul Etno TV și nu avea o sursă permanentă de venit pentru a-și crește singură fiii.+
  Despărţirea dintre Adriana Bahmuțeanu şi Silviu Prigoană, iniţiativa venind din prima parte, a venit abia după inaugurarea guvernului USL. Adriana Bahmuțeanu are un simţ acut al direcţiei fluxului de bani. Cu guvernul USL în funcţiune, nu mai vin bani către gunoierii PDL, nu doar Silviu Prigoană, ci şi Cezar Preda (de unde furia sa continuă contra lui Victor Ponta). Acum vreo trei ani, Silviu Prigoană şi Adriana Bahmuțeanu făceau echipă comună în afacerea gunoaielor menajere. „Sunt milioane de euro!”, declara entuziasmat Silviu Prigoană. Nu doar Bucureştiul şi Constanţa – port, dar bizar este că şi Clujul participă la schema gunoaielor organizată de Silviu Prigoană. Politicienii portocalii au forţat politica internă pentru a grăbi din anul 2011 gunoaiele menajere colectate de Mafia din ţările UE, şi România era obligată de fapt prin tratatele Uniunii să înceapă abia din anul 2015 să asigure primirea gunoaielor Europei în România! Foamea de bani este mare. Dar avizul din top trebuie că a fost dat încă din anul 2011 de către „preşedintele jucător” Traian Băsescu. Interpolul este pe urme. Şi nu vorbesc despre „plevuşcă” (Cezar Preda şi Silviu Prigoană), ci chiar despre Traian Băsescu. Interpolul poate să-l aresteze, astfel ca să tacă Viviane Reding şi Manuel Barroso ! Sau nu poate ?

 64. 65 Doru Coarna august 30, 2012 la 3:34 pm

  OK, I’m back!

  S-au intamplat in micul meu concediu, cam tot ceea ce prevazusem, caci ce-am fi noi fara ticalosi? Ultima proba este data de parlamentarii USL, de frica indepartarii lui Basescu si implicit a recunoasterii scaderii populatiei votante si deci a populatiei insasi, s-ar fi impus ca la alegerile astea sa avem mai putini senatori si deputati, ori, mai bine sa stea romanii inca vreo doi ani cu Basescu iar ei sa-si pastreze colegiile, decat sa se bata pe mai putine…

  Doi, Ponta s-a dovedit a fi omul aluia, la fel si Crin, si va reamintesc ca ma tot intrebam cum de si-au ales aceste doua partide astfel de presedinti prin securistii infiltrati… acum au reusit sa slabeasca USL-ul si increderea in el, astfel ca la alegerile viitoare va castiga, evident, pdl-ul! Cu ce mai aduna si PPDD, se vede realitatea: Basescu a reusit sa termine USL-ul suspendat fiind, pe langa revenirea sa, dintr-o poarta de acces auto… La asa adversari, asa victorie…

  Trei ar fi ca ar cam trebui ca, in mod serios, sa uitam de Romania… am pierdut-o datorita ticalosiei conducatorilor romani de tot felul, dar si datorita unui popor indolent, fara intentie de a contnua in viitor. De acum, fiecare pt el, s-a terminat cu democratia, cu tara, cu economia si cresterea ei, cu statul de drept si cu alte asemenea bazaconii care tin cetatenii in transa, timp in care politicienii tradeaza pt a putea fura totul…

  Se vede ca exista doua categorii, cea a ticalosilor care s-au apucat de politica si de furat gandindu-se la viitorul lor, si cea a fraierilor care au crezut ceea ce le-au debitat primii, asteptand si ramanand intr-un final si fara viitor!

  Iar eu m-am intors dintr-o fuga la Mamaia unde mi-am alergat skiff-ul pe mare! Am avut un minunat vant de SE, constant de-a lungul a zile intregi. Nu dau detalii, nu cred ca intereseaza pe cineva de pe aici, insa am facut toata Mamaia, in alta zi am facut Mamaia-Capul Midia, iar intr-alta am fost pana la Gura Portitei si am revenit in aceeasi zi! Pt prima data am pierdut din vedere tarmul, am navigat dupa valuri si vant presupuse a fi constante, ca intr-o mica traversada.

  Desi nu are rost sa dau amanunte asa cum am spus, totusi, o mica intamplare este de semnalat catre voi toti: eram dincolo de unul din digurile de protectie din Mamaia construite din stabilopozi pt protectia plajelor in caz de furtuna, digul era populat cu sute de pescarusi de la foarte mari la foarte mici, semn ca oua ci clocesc chiar pe acele diguri. Un pui plutea incercand sa inghita un pestisor pe care avusese norocul sa-l prinda la suprafata apei, poate era bolnav sau pui si el, cine stie. Dar alti cativa pui de acelasi calibru cu norocosul, au decolat de pe dig eu crezand ca-i speriase vela mea, dar nu! S-au napustit pe norocos lovindu-l cu ciocurile in cap si pe spate, intre aripi! Se intelege, la fel ca si natiunea noastra perdanta si pierduta, prefera sa-l cafteasca pe un semen mai norocos care pescuise ceva, decat sa pluteasca si ei incercand sa pescuiasca… Avem fix acelasi comportament de pescarus! De pui de pescarusi! Cum sa nu ne faca in orice fel oricine si oricand? Noi, pescarusii, nu ne putem prezenta ca descendenti ai speciei umane, ci doar ca ancestori ai acesteia!

  Bine v-am regasit!

 65. 66 blogideologic august 30, 2012 la 4:53 pm

  Am mai spus că un indicator foarte veridic pentru starea economiei reale este situaţia din transporturile feroviare pentru mărfuri. Nicolae Ceauşescu era fascinat, la noi, de lungimea trenurilor de marfă şi de numărul vagoanelor încărcate. Nicolae Ceauşescu nu era complet stupid. Să nu uităm, unul dintre pilonii indicatorului Dow Jones, aşa cum s-a constituit el în secolul XIX, privea fluxul de mărfuri transportate pe calea ferată în trenuri trase de locomotive cu aburi. Investiţiile lui Warren Buffett în sectorul feroviar American arată un optimism economic sigur. Capitalistul acesta, care a cheltuit recent pentru cumpărarea de acţiuni în căile ferate, chiar posedă fler economic ! În fondul său ETF cu numele Berkshire Hathaway, el a introdus acţiuni pe o sumă de $44 miliarde cheltuită pentru toată infrastructura, şi datoriile sale acumulate, ale căii ferate pentru transportul de mărfuri Burlington Northern Santa Fe : “Warren Buffett is looking smarter by the day as rail traffic continues to make gains”, apreciază analiştii economici. La noi, CheFeReul mărfarelor a fost intenţionat administrat către dezastru de ministrul Radu Berceanu care şi-l dorea trecut în proprietatea personală. Cumva, n-a reuşit. Acum, şeful misiunii FMI, domnul Erik de Vrijer, venit în România, dă ordin ca profitabilul CFR Marfă, proprietatea întregului popor sau proprietate naţională, să fie pus pe bursă ca să fie privatizat.

 66. 67 blogideologic august 30, 2012 la 6:00 pm

  De la un amvon al „luteranismului englez”, ce lucruri foarte grave ne spune scriitorul Vasile Ernu despre susţinerea lui Marga la ICR http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/ce-spune-scriitorul-vasile-ernu-despre-sustinerea-lui-marga-la-icr-275513.html Am recitit câteva pagini din Echilibrul între antiteze. La un moment dat, Heliad scrie că avem o lungă experienţă istorică în lupta cu slavonismul, dar în viitor vom fi atacaţi şi de „luteranismul englez” (anglicanismul adică), de care nu vom şti cum să ne apăram românismul şi ortodoxia. Prin poziţionarea ideologică a domnului Vasile Ernu, avertismentul lui Heliad capătă acum un sens. Îl găsesc pe Vasile Ernu şi pe portalul http://www.criticatac.ro care nu-i altceva decât un amvon al „luteranismului englez” (anglicanismul adică) în spaţiul virtual. Căutam să aflu cum se poziţionează organizaţia criticatac faţă de BOR. Spre surpriza mea, evaluarea BOR (negativă, bineînţeles!) este făcută prin prisma opiniilor unui teolog anglican ! http://www.criticatac.ro/11827/despre-%e2%80%9eerezia-mintuirii-neamului%e2%80%9d-teologie-sociala-icoaneeducatie-religioasa-in-scoli-si-relatia-dintre-biserica-si-stat/ Învăţăturile şi avertismentele lui Ioan Eliade Rădulescu sunt valabile şi acum !

 67. 68 Toni Chiorul august 30, 2012 la 6:28 pm

  Ghita Bizonul are dreptate ,dar cati vad asa AU chear interes sa nu intram acolo unde ne este Promisa sansa POI daca ne baga in seama ,cu cine sa is faca tarile bogate Treaba si sa ,selecteze Crema Europet in Inginerie si creatie ,CU ceilnti ce le stoarce si sufletul Robindui nu pot sa le impuna reguli DAR noi suntem prinsi in Hora si zadarnic ne vrem locul ,NAR mai face ce vor cu tineretul Romaniei ,sigur ar trebui platiti ca cetateni cu drepturi depline ,OR asa suntem invrajbiti si zadarnic CEREM ca RAUL vine chear din interor ,VERTICALITATEA Chiorul.ot

 68. 69 MIO august 30, 2012 la 6:47 pm

  Sunt fericita ca existati si ca sunteti acelasi MARE OM, poate mai intelept si mai recunoscator FORTEI DIVINE. Ma rog pentru sanatatea si libertatea d-voastra.
  Este f.clar ce a facut basescu, a vandut tara, aurul, dar si metalele rare din adancuri, a vandut tot, si de aceea are sustinere din UE si SUA.
  El a castigat din acelasi motiv in 2004 pentru ca d-voastra nu permiteti nimanui sa-si bata joc de tara si de romani. Regret ca mai sunt romani care gandesc invers si cred ca exista o explicatie.
  Ma sperie acest individ diabolic, cred ca se foloseste de vrajitoare, cred ca toate au „lucrat” in noaptea de 29.07.2012. Nu vorbesc intamplator, ci va dau un ex.: eu, fiind in sectia de votare, mi-am pus in gand sa verific daca totalul inscrisilor in listele aflate la membrii comisiei coincide cu totalul declarat in procesul verbal. Nu am reusit, desi am incercat de 4 ori. Sunt convinsa ca presedinta a sustras o parte din liste pentru ca era tot timpul nervoasa si rosie la fata. Nu vedeti ca si pe V.Ponta si pe C Antonescu ii tulbura si ii incurca, desi sunt cu adevarat mult mai buni decat neamul lui base…Ce putem sa facem sa oprim acest proces de degradare ingrozitoare a tarii si a romanilor?

 69. 70 Oscar Wilde august 30, 2012 la 6:48 pm

  Un raspuns pentru domnul Stanciu:
  Lasati-i pe Ponta si Antonescu in pace.Nu au putut face mai mult, pentru ca terenul pe care joaca este minat, Asa l-a pregatit Presedintele revenit prin grija lui Merkel si a masonilor americani. Intelegeti o data ca suntem din ce in ce mai mici, pana cand vom disparea, din vina acelora care l-au ales de doua ori pe Basescu, din vina acelora care nu s-au dus la vot si din vina acelor politicieni, care, cand ajung la putere, pun in functii pe toti cei care au cea mai proasta imagine in comunitatea in care traiesc.
  Un raspuns pentru domnul Marian Nicolae
  Ce se intampla in Israel si Palestina este dovada cea mai clara a consecintelor nefaste asupra unor popoare, cand pentru ele hotarasc altele. Totul a inceput de la scrisoarea lui Arthur Balfour catre Guvernul palestinian si apoi de la hotararea ONU. de dupa Al Doilea Razboi Mondial. Daca o luam pe dreptul gintilor, evreii au fost primii in acel spatiu, dar tot ei nu au respectat Legea Divina si au plecat in exod de doua ori. Oricum, ei stapanesc lumea din afara frontierelor de unde isi trag obarsia.
  Cat despre reforma justitiei a Monicutei,aceasta se aseamana cu margeaua pe care a ouat-o gaina babei, dupa ce a cotcodacit atat de mult, incat baba a crezut ca il va uimi pe mosneag. Reforma va avea soarta gainii,
  Earnest

 70. 71 Marian Nicolae august 31, 2012 la 8:25 am

  @ Oscar Wilde,

  Aveti perfecta dreptate.

 71. 72 Marcus august 31, 2012 la 8:58 am

  @Doru Coarna: bine ai revenit!
  sa fii iubit
  marcus

 72. 73 Marian Nicolae august 31, 2012 la 10:21 am

  Maestre Doru Coarna, bine ati revenit.

 73. 74 Doru Coarna august 31, 2012 la 2:08 pm

  @ Marcus, Marian Nicolae: Tks!

  @ Blogi: sa nu crezi ca va ramane Prigoana fara gunoaie, chiar ieri si l-a inscris pe ala micu in PNL!!! Si aia l-au primit!!! Acum au doua partide in casa, iar pt trei, o asteptam pe Bahmu in PSD…

  PS. Nu ca as astepta-o eu acolo, eu nu-s membrache, dar asa, pt simetrie si succes.


 1. 1 antreprenor falimentar « Blog ideologic Titus Filipas Trackback pe august 28, 2012 la 9:10 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: