Note scrise in „Trofeul Calitatii”

Notele scrise pot fi citite aici.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Secţia penală

Dosar nr. 514/1/2009

DOMNULE PREŞEDINTE

          Subsemnatul ADRIAN NĂSTASE domiciliat în Bucureşti str. Muzeul Zambaccian nr. 16, et. 3, ap. 4, sector 1, inculpat în dosarul nr. 514/1/2009 formulez

NOTE SCRISE

 

solicitându-vă, pentru motivele de fapt si de drept prezentate oral cu ocazia dezbaterilor ce au avut loc la termenul din 09.01.2012, reluate si dezvoltate în scris în cele ce urmează, ACHITAREA în conformitate cu dispozitiile art. 345 alin. 3, cu referire la art. 11 pct. 2 lit. a) rap la art. 10 lit. a) Cod pr. penală, pentru acuzatia de a fi săvârsit infractiunea prevăzută si pedepsită de art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal.

I.      Acuzaţia formulată împotriva mea prin Rechizitoriul dat în dosarul nr. 27/P/2008 din 16.01.2009, substratul politic al acesteia şi lipsa de temeinicie a acuzaţiei

 1. 1.            Prin Rechizitoriul DNA nr. 27/P/2008 (dosar înregistrat la Înalta Curte sub nr. 514/1/2009) am fost trimis în judecată pentru pretinsa săvârşire a infracţiunii prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal, sub cuvânt că „în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în timpul campaniei electorale prezidenţiale din perioada noiembrie – decembrie 2004 (în care am candidat din partea PSD + PUR la funcţia de preşedinte al României) m-aş fi folosit de influenţa şi autoritatea ce derivau din funcţia de Preşedinte al PSD pentru a obţine, cu sprijinul inculpatei Jianu Irina Paula (Inspector General de Stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii) şi al inculpaţilor Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana şi Vasile Mihail Cristian (reprezentanţii unor societăţi comerciale), precum şi al altor persoane, foloase necuvenite sub forma unor materiale de propagandă electorală în valoare de 34.223.906.475 ROL (33.841.734.455 ROL de la SC Eurografica SRL şi 382.172.020 ROL de la SC Vertcon SA Bacău)”.
 2. 2.       Pentru fapta reţinută în sarcina mea în acest dosar am mai fost cercetat şi în dosarul DNA nr. 8/P/2006, finalizat, la acea dată cu trimiterea mea în judecată pentru pretinsa săvârşire a următoarelor infracţiuni:

                                            i)                      art. 254 alin. (1) cu aplic. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. (2) Cp (infracţiunea fiind descrisă în capitolul I, lit. A, B, C din rechizitoriu),

                                         ii)                      art. 131 din Legea nr. 78/2000 (infracţiunea fiind descrisă în capitolul II – rechizitoriul nr. 8/P/2006),

                                      iii)                      art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) Cp (această infracţiune a fost descrisă în capitolul III din rechizitoriul dat în dosarul 8/P/2006 şi face obiect al urmăririi penale şi al sesizării instanţei în cauza de faţă.)

 

 1. 3.             În dosarul nr. 8/P/2006, înregistrat la Înalta Curte – Secţia penală sub nr. 15083/1/2006, iar la Completul de 9 judecători sub nr. 11046/1/2007, au fost pronunţate Sentinţa penală nr. 611/2007, respectiv, Decizia nr. 219/2008, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Ordonanţei de începere a urmăririi penale din 7.02.2005 şi a întregii urmăriri penale şi s-a dispus restituirea cauzei la DNA pentru refacerea, în întregime, a urmăririi penale.

Astfel:

– prin Sentinţa penală nr. 611/2007, Înalta Curte – Secţia Penală, constatând incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 300 alin. (2) şi art. 332 alin. (2) Cod pr. penală, precum şi a prevederilor art. 197 alin. (2) Cod pr. penală, a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale şi a rechizitoriului. În hotărârea primei instanţe, s-a reţinut că există cauză de conexitate şi de indivizibilitate în privinţa faptelor imputate şi a persoanelor trimise în judecată, acesta fiind temeiul pentru care s-a dispus restituirea întregii cauze la procuror.

Prin Decizia nr. 219/2008, Înalta Curte – Completul de 9 judecători, a menţinut hotărârea dată în primă instanţă (Sentinţa nr. 611/2007), reţinând că „încălcarea dispoziţiilor referitoare la sesizarea instanţei, este sancţionată, potrivit art. 197 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu nulitatea absolută, care poate fi invocată în orice stadiu al procesului” şi că, aşa fiind, actele de urmărire penală efectuate în condiţiile de nelegalitate descrise, sunt lovite de nulitate absolută potrivit art. 197 alin. (2) din Codul de procedură penalăaşa cum a reţinut, de altfel, şi prima instanţă prin hotărârea atacată”.

 1. 4.            În intervalul de timp dintre pronunţarea Sentinţei nr. 611/2007 şi judecarea recursului declarat de DNA şi soluţionat prin Decizia nr. 219/2008, DNA a deschis un nou dosar pe numele Irinei Paula Jianu şi Gasparovici Diana, inspector general de stat şi, respectiv, inspector general de stat adjunct la Inspectoratul de Stat în Construcţii, sub acuzaţia de a fi săvârşit infracţiunile de abuz şi complicitate la abuz, constând în organizarea Trofeului Calităţii şi de direcţionare a unor sume de bani pentru susţinerea campaniei mele electorale pentru alegerile prezidenţiale (reprezentând foloase necuvenite obţinute de mine), activităţi în care ar fi fost implicate alături de societăţile Vertcon, Conimpuls şi Eurografica şi alte societăţi comerciale.

Este de remarcat însă că în contra mea, cu referire la această faptă acuzaţia a fost aceea de organizare a Trofeului calităţii în scopul obţinerii de bani pentru construcţia imobilului din Zambaccian. În realitate, imobilul din Zambaccian a fost ridicat de către un asociat (SC Conimpul SA, căruia i s-a succedat SC Vertcon SA) în baza acordului de asociere cu acesta, imobilul fiind finalizat anterior începerii Trofeului Calităţii, motiv pentru care acuzaţia a fost reformulată în sensul că Trofeul Calităţii ar fi fost organizat în scopul obţinerii de către mine de bani pentru campania electorală din 2004 (a se vedea în acest sens articolele de presă depuse de mine în faţa instanţei pentur termenul din 09.01.2012, în volumul 4, filele 1-3).

 1. 5.   În pofida a ceea ce s-a dispus de către Înalta Curte prin Sentinţa nr. 611/2007 şi Decizia nr. 219/2008 (în care s-a reţinut existenţa conexităţii şi indivizibilităţii între faptele pentru care am fost cercetat şi trimis în judecată în primul ciclu procesual), în dosarul 8/P/2006, reînregistrat la DNA sub nr. 68/P/2008, prin Rezoluţia nr. 68/P/2008 din 19.06.2008 s-a disjuns din acel dosar fapta prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000, imputată mie, precum şi faptele pentru care au fost trimişi în judecată, în acea cauză, Irina Paula Jianu şi Cristian Mihail Vasile şi s-a dispus conexarea lor la dosarul nr. 27/P/2008.
 2. 6.  Disjungerea dispusă în privinţa acestei fapte a avut un singur scop, anume acela de a eluda dispoziţiile Legii nr. 115/1999 privind răspunderea ministerială, respectiv necesitatea obţinerii unei decizii din partea Parlamentului de cercetare a subsemnatului, acuzaţia în contra mea fiind transferată dintr-o pretinsă faptă săvârşită în calitate de Prim Ministru, într-o pretinsă faptă pretins săvârşită în calitate de preşedinte al PSD.

Procedând în acest fel, Parchetul a invalidat practic şi a lăsat fără efecte nulitatea actului de începere a urmăririi penale, nulitatea urmăririi penale însăşi şi nulitatea actului de sesizare a instanţei, constatate de Înalta Curte prin Sentinţa nr. 611/2007 şi Decizia nr. 219/2008, nesocotind atât hotărârile Înaltei Curţi, cât şi dispoziţiile art. 272 Cod pr. penală, care prevăd că în caz de restituire, urmărirea penală se reia pe baza hotărârii prin care instanţa a dispus restituirea. A urmărit să se sustragă de la ceea ce instanţa a stabilit că trebuie să facă: să se adreseze Camerei Deputaţilor pentru ca aceasta să hotărască dacă este sau nu cazul să ceară urmărirea penală.

 Se demonstrează însă prin modul în care a acţionat DNA faptul că acest Parchet acţionează la comandă politică, autorul comenzii fiind preşedintele ţării însuşi, dar şi că dosarul ce aveţi a-l soluţiona este, în ceea ce mă priveşte pe mine, un dosar eminamente politic.

Nu este, desigur, o întâmplare faptul că, în această cauză, Parchetul a audiat nu mai puţin de 970 martori, că în primul ciclu procesual, lista martorilor începea cu Nicolae Ceauşescu şi continua cu Năstase Adrian, că în precedentul ciclu procesual (dosarul nr. 8/P/2006) pe aceeaşi situaţie de fapt s-a reţinut că valoarea foloaselor ar fi fost de 28.323.451.309 ROL (filele 428 – 429 Rechizitorul nr. 8/P/2006) în timp ce în cel de al doilea s-a reţinut că valoarea foloaselor ar fi de 34.223.906.475 lei.

Şi, desigur, nu este o întâmplare faptul că ancheta în cel de al doilea ciclu procesual, în această pricină, a avut ca momente importante (invitaţia pentru audieri, prezentarea materialului de urmărire penală, începerea urmăririi penale, aplicarea sechestrului şi trimiterea dosarului la instanţă), momente care au coincis cu alegerile în PSD pentru preşedinţia Consiliului Naţional, începerea campaniei electorale pentru alegeri europarlamentare, debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, neexistând în perioada anchetei în acest dosar nici un moment important al anchetei care să nu fi coincis cu un moment politic important pentru mine, pentru partidul din care fac parte, pentru campaniile electorale ce au avut loc în perioada în care s-a desfăşurat ancheta penală.

În fapt, acuzaţia şi ancheta ce s-a derulat împotriva mea atât în primul ciclu procesul cât şi în al doilea au avut ca principal scop discreditarea mea şi a partidului, obţinerea de avantaje politice de către orchestratorii acestui demers judiciar, având ca dirijor pe preşedintele României, cu care, precum bine se ştie, m-am aflat în dispută politică aproape în permanenţă în ultimii 20 de ani şi în confruntări de pe poziţii diferite, inclusiv în campania electorală din anul 2004 în care, pe atunci candidatul la preşedinţie, Traian Băsescu, formula public acuzaţii în contra mea în scop populist, propagandistic, de inducere în eroare a electoratului şi de obţinere pe această cale de avantaje electorale.

 1. 7.  Că acuzaţia în contra mea este ridicolă şi politică este demonstrat şi de faptul că într-o pricină în care au fost audiaţi 970 de martori, referirile la pretinsele fapte de corupţie de care sunt acuzat sunt cuprinse în doar 5 pagini (filele 707 – 713) în care, în realitate, acuzaţiile sunt formulate la modul general, referirile la probele pe care se sprijină acuzaţiile sunt tot generale, într-o singură pagină, în celelalte 4 pagini fiind analizat conţinutul infracţiunii prevăzută în art. 13 din Legea nr. 78/2000, ce se pretinde că am săvârşit, demonstrându-se în acest fel lipsa de consistenţă a acuzaţiei, dificultatea în care s-au aflat anchetatorii în formularea unei acuzaţii lipsită de orice suport probator, parţialitatea anchetatorilor, partizanetul politic al acestora, împrejurarea că ei au executat, în realitate, o comandă politică, iar nu o adevărată anchetă penală.
 2. 8.  În considerentele Rechizitoriului întocmit în condiţiile enunţate mai înainte se reţine, cu privire la fapta pretins săvârşită de mine:

8.1.    Că în perioada aprilie – mai 2004 ISC aş fi iniţiat organizarea evenimentului „Trofeul Calităţii în Construcţii”.

COMENTARII:

a)          Acuzaţia nu este doar absurdă ci şi lipsită de orice suport probator. În realitate, iniţiativa organizării Trofeului Calităţii a aparţinut doamnei Irina Paula Jianu, a fost exprimată şi formulată în toamna anului 2003, atunci când a discutat pe această temă cu coinculpatul Popovici Bogdan, acest lucru rezultând din probele ce s-au administrat (martori şi coinculpatul Popovici Bogdan). Trofeul a fost conceput ca eveniment aniversar (20 de ani de existentă a ISC), organizarea efectivă fiind încredinţată lui Popovici Bogdan (din raţiuni care au ţinut seama de cunostintele, experienţa, capacitatea, specificul de activitate al ISC şi al organizatorului), respectiv societăţilor deţinute de acesta şi al căror obiect de activitate este organizarea de evenimente.

b)           trebuie, totuşi, făcută distincţie între ideea organizării unui eveniment şi organizarea în sine, după cum trebuie reţinut şi că o instituţie publică cum este ISC, care se finanţează din resurse proprii, poate încasa taxe pentru acele servicii publice pe care le prestează conform actului de înfiinţare, iar taxe nu poate încasa decât pentru servicii efectiv prestate. Ideea organizării evenimentului nu valorează serviciu prestat şi nu putea aduce ISC nici un venit. Ideea pusă în operă, respectiv organizarea efectivă a evenimentului este aceea care poate genera un venit, dar acesta se cuvine celui care organizează efectiv evenimentul, în speţă organizatorul fiind Popovici Bogdan şi firmele sale. Obiectul de activitate al ISC era şi este extrem de restrâns, extrem de specializat. ISC nu avea nici cunoştinţe, nici experienţă, nici capacitatea de a organiza un astfel de eveniment. De aceea, apelul la un organizator cu experienţă în organizarea unor evenimente de amploare, apare ca una normală şi necesară pentru succesul evenimentului organizat. Dar, eu, Adrian Năstase, nu m-am implicat nici un fel în acest eveniment, nici în calitate de Prim Ministru şi nici în calitate de preşedinte al PSD. Adevărat, la faza finală a acestuia (16.10.2004) am participat, aşa cum au participat şi alte persoane publice, mie invitaţia de participare fiindu-mi adresată în calitatea mea de Prim Ministru.

8.2.    Rechizitorul reţine că atributia organizării evenimentului „Trofeul Calităţii în Construcţii” a fost prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a ISC aprobat prin Decizia Primului Ministru nr. 125/23.06.2004, act normativ care prevedea şi obligaţia elaborării unui regulament specific pentru organizarea acestui eveniment;

COMENTARII:

a)        Este adevărat că în Regulamentul de organizare şi funcţionare a ISC aprobat prin Decizia Primului Ministru, aşa cum reţine rechizitorul, s-a prevăzut că ISC organizează Trofeul Calităţii o dată la 2 ani. La data adoptării acestui regulament, la care primul ministru nu a contribuit, Trofeul Calităţii îşi epuizase fazele teritoriale (aprilie – mai 2004);

b)        Regulamentul de organizare şi funcţionare nu a fost întocmit de Primul Ministru ci aprobat de acesta;

c)         Regulamentul ISC, în care s-a prevăzut că ISC organizează un Trofeu al Calităţii, fiind aprobat de Primul Ministru (aşa cum se arată în Rechizitoriu) se pune atunci întrebarea: a avut preşedintele PSD vreun rol în organizarea Trofeului Calităţii? Răspunsul nu poate fi decât unul singur: NU, nu a avut nici o implicare. Pentru că dacă aşa cum reţine rechizitoriul însuşi, Primul Ministru s-a implicat în organizarea Trofeului Calităţii, prin aprobarea Regulamentului ISC, atunci este evident că nu Adrian Năstase în calitate de preşedinte PSD şi-a exercitat autoritatea sau influenţa pentru a se organiza Trofeul Calităţii în scopul obţinerii de foloase. Şi dacă aşa stau lucrurile este evident că:

 • Eu, Năstase Adrian, în calitate de preşedinte al PSD nu m-am implicat în organizarea Trofeului Calităţii (în acest sens fiind, de altfel, întreg materialul probator administrat în cauză, pentru că nici unul dintre martori şi nici o altă probă nu susţine o acuzaţie de implicare), deci nu mi-am exercitat autoritatea sau influenţa în scopul arătat de art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru a mi se putea imputa săvârşirea acestei infracţiuni;
 • Acuzaţia însăşi este lipsită de sens şi de logică şi nu doar de suport probator de vreme ce rechizitoriul susţine, pe de o parte, că Primul Ministru a emis Decizia de aprobare a Regulamentului ISC în care este prevăzută atribuţia organizării Trofeului Calităţii, dar că influenţa sau autoritatea a fost exercitată de Preşedintele PSD (?!).
 • Deşi, în Rechizitoriu se arată că Primul Ministru a emis Decizia de aprobare a Regulamentului ISC din 2004, care conţine şi prevederea referitoare la organizarea Trofeului Calităţii, se impută o pretinsă faptă penală, derivând din pretinsa implicare în organizarea Trofeului Calităţii, preşedintelui PSD;

d)        În realitate, nici în calitate de Prim Ministru nu m-am implicat în organizarea Trofeului Calităţii pentru că:

 • Iniţiativa organizării Trofeului a aparţinut ISC şi Irinei Paula Jianu şi datează din toamna anului 2003;
 • La data aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a ISC (23.06.2004), Trofeul calităţii îşi consumase etapele teritoriale (desfăşurate în aprilie – mai 2004);
 •  Eu, în calitate de Prim Ministru, nu am întocmit Regulamentul ISC, ci doar am aprobat un regulament întocmit de ISC (organul de conducere colectivă a acestuia);
 • Ca orice act cu valoare normativă, decizia de aprobare a Regulamentului producea efecte pentru viitor şi cred chiar că asigura baza pentru viitoare organizări ale Trofeului chiar de către ISC.
 • Prin Ordonanta de Urgenţă nr. 11/2004 (act aparţinând Guvernului), ISC rămânea în subordinea Autorităţii Naţionale de Control, Legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 11 a trecut prin Camera Deputaţilor al cărui membru eram în forma propusă de Guvern, abia Senatul, în calitate de cameră decizională, aprobând Ordonanţa cu modificări în sensul că ISC trece în subordinea Cancelariei Primului Ministru.

8.3.    Rechizitoriul susţine că organizarea „Trofeului Calităţii în Construcţii” ar fi constituit o formă mascată de colectare a unor sume de bani pentru campania prezidenţială la care am participat în 2004;

COMENTARII

a)        Nici o probă administrată în faza de urmărire penală şi a instanţei nu susţine acuzaţia. Nici un martor, nici un înscris nu sunt în sensul acuzaţiei şi nu aveau cum să fie, de vreme ce nu am avut nici o implicare în organizarea Trofeului Calităţii nici în calitate de Prim Ministru şi nici în calitate de preşedinte PSD.

b)        în anul 2004 alegerile parlamentare şi alegerile prezidenţiale au avut loc în acelaşi timp, nu a fost o campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale şi o campanie electorală pentru alegerile parlamentare, ci a fost o campanie electorală comună, imposibil de separat prin modul de desfăşurare. Numai în campania pentru turul 2 al alegerilor prezidenţiale (pentru 2 săptămâni) a avut loc doar o campanie electorală prezidenţială.

c)Campaniile pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale au avut staff-uri de campanie, au avut trezorieri, contractele pentru materiale publicitare au fost încheiate de către staff-ul de campanie cu drept de reprezentare, iar de colectarea de fonduri s-a ocupat staff-ul şi trezorierul;

d)       Eu am fost candidatul PSD + PUR pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale, iar decizia de a candida pentru alegerile prezidenţiale a fost luată de mine în august 2004 şi hotărâtă şi aprobată de cele două formaţiuni politice (PSD + PUR) la 09.09.2004. Dar nici în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale, nici în calitate de preşedinte al PSD, nu m-am implicat nici în organizarea Trofeului Calităţii şi în nici o altă acţiune de colectare de bani pentru susţinerea campaniei electorale. Campania a fost în permanenţă a partidelor în numele cărora am candidat, iar nu o campanie în nume propriu. Partidele, staff-urile, reprezentanţii desemnaţi ai partidelor au fost aceea care s-au ocupat de procurarea şi distribuirea materialelor de propagandă electorală.

8.4.    Rechizitoriul reţine că mi-aş fi „exercitat influenţa şi autoritatea decurgând din funcţia de preşedinte al PSD nu numai asupra inculpatilor Irina Paula Jianu, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana şi Vasile Mihail Cristian, ci şi altor persoane, care aveau calitatea de membru al PSD şi care deţineau functii importante în cadrul institutiilor publice, precum si asupra unor lideri ai organizatiilor locale ale PSD, primari, presedinti de consilii judeţene” şi că „instituţii, societăţi şi agenţii au achitat sume de bani cu titlu de taxe de participare pentru Trofeul calităţii în construcţii, deşi instituţional, în unele situaţii (sublinierea ne apaţine) nu existau interferenţe profesionale între activitatea acestora şi ISC”, precum şi căunele tase de participare au fost achitate de participani în condiţiile în care inspectoratele teritoriale în construcţii exercitau un control direct asupra acestorafiind date ca exemplpe de participare RNP Romsilva având ca director pe Ion Dumitru, ANSVSA având ca preşedinte pe Harbuz Liviu şi ANPC având ca preşedinte pe Rovana Plumb. (Rechizitoriu fila 710).

COMENTARII

a)  Autorul rechizitoriului face el însuşi o declaraţie atunci când susţine că mi-aş fi folosit influenţa sau autoritate în scopul menţionat. Declaraţia acestuia nu este însă probă, iar afirmaţia autorului Rechizitoriului nu este susţinută de nici o probă;

b)       Acuzaţia nu este confirmată nici de către persoanele nominalizate şi care au fost audiate ca martori şi nici de către coinculpatul Popovici Bogdan, care, ca şi mine, a dat declaraţie în faţa instanţei;

c) Mai mult chiar, afirmaţia autorului rechizitoriului este contrazisă de toţi cei menţionaţi în rechizitoriu. Astfel, Rovana Plumb, audiată în faţa instanţei aceasta a negat categoric că mi-aş fi exercitat influenţa sau autoritate în calitate de preşedinte al PSD pentru a determina participarea la eveniment. În acelaşi sens sunt şi declaraţiile martorului Harbuz Liviu.

d)   Nici din faptul că persoanele înainte menţionate ori alţi membrii ai PSD au participat ei înşişi, ori persoane din subordinea lor, la Trofeul Calităţii nu se poate deduce că eu mi-aş fi exercitat autoritate ori influenţa în organizarea Trofeului Calităţii. Cei audiaţi nu au confirmat susţinerea rechizitoriului, ci dimpotrivă, iar pe de altă parte este şi demonstrat că la Trofeul Calităţii au participat şi membrii PNL şi UDMR. Participanţii audiaţi ca martori nu confirmă nici ei acuzaţia de implicare a mea în iniţierea, organizarea, derularea Trofeului Calităţii ori exercitarea autorităţii sau influenţei derivând din funcţia de preşedinte al PSD pentru a obţine bani ori alte foloase

e)  Nu în ultimul rând, este de remarcat faptul că ANPC are atribuţii în ceea ce priveşte protecţia consumatorului, realizează control privind calităţile materialelor, elementelor de construcţii şi produsele destinate construcţiilor, iar ROMSILVA are în obiectul de activitate realizarea de produsele din lemn utilizabile în industria de construcţii, precum şi fabricarea caselor şi căsuţelor prefabricate din lemn şi a unor elemente componente ale acestora, cât şi executarea de lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin agenţi economici de specialitate.

f) Eu nu am cerut nici unui membru al PSD or membru al PSD ce deţinea vreo funcţie politică ori în administraţie, nu am cerut nici unuia dintre participanţi să participe la Trofeul Calităţii. Nu există nici o mărturie care să confirme acuzaţia de exercitare a influenţei sau autorităţii mele de preşedinte al PSD în scopul menţionat în rechizuitoriu.

8.5.    Rechizitoriul reţine că SC Eurografica ar fi achiziţionat cantităţi mari de materiale de propagandă electorală personalizate cu imaginea mea, că de la începutul campaniei electorale, Vasile Cristian ar fi trimis-o pe Elena Ganea, director de marketing în cadrul Eurografica, la sediul PSD, unde ar fi întâlnit-o pe Mihaela Nicola, persoană care se ocupa ca campania electorală.

COMENTARII

a)        În sine, afirmaţia din rechizitoriu nu demonstrează că aş fi săvârşit infracţiunea pentru care sunt trimis în judecată;

b)        Eu am candidat la alegerile parlamentare cât şi la cele prezidenţiale din partea PSD+PUR;

c)         Campaniile s-au desfăşurat în prima fază împreună, iar turul 2 al campaniei pentru alegerilor prezidenţiale separat;

d)         Partidele, staff-urile de campanie şi organizaţiile teritoriale ale partidelor au fost cele care s-au ocupat de procurarea şi distribuirea materialelor electorale, în care, desigur, în calitatea mea de candidat la alegerile prezidentiale am figurat, dar partidele şi organizaţiile teritoriale au fost cele care au intrat în raporturi contractuale cu producători, furnizori, transportatori ori distribuitori de astfel de materiale.

e)         Eu, Adrian Năstase, în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale, m-am ocupat exclusiv de ceea ce se ocupă în mod normal un candidat, întâlniri cu alegătorii, conferinţe, dezbateri, analiză, proiecte, strategii, pregătire de evenimente, având concomitent şi grija executivului pe care îl conduceam.

8.6.              Rechizitoriul susţine că prezenta Irinei Paula Jianu la distribuirea materialelor de propagandă electorală, conducerea acestei activităţi în perioada campaniei prezidentiale din noiembrie 2004 în zona Moldovei şi legătura dintre ea şi organizaţiile PSD Bacău s-ar circumscrie pretinsei influenţe ori autorităţi exercitate de mine în calitate de lider politic al PSD.

COMENTATIU: şi aceasta este tot o declaraţie a autorului rechizitoriului, nesusţinută de nici o probă, iar pe baza declaraţiei anchetatorului nu se poate formula şi dovedi o acuzaţie în contra cuiva.

Nici unul dintre cei implicaţi în activităţile organizate la Vertcon (transport, depozitare, împachetare de materiale electorale în vederea distribuirii), societate aparţinând unui lider, ori fost lider important al PSD (Sergiu Sechelariu), nu confirmă susţinerea rechizitoriului şi nici nu ar fi putut să o facă, pentru simplul şi bunul motiv că nu am avut nici o legătură şi nu m-am implicat în activităţile acolo.

Campania electorală s-a desfăşurat şi la nivel teritorial iar în campaniile teritoriale s-au implicat liderii locali şi membrii organizaţiilor teritoriale şi nici în privinţa acestor lideri teritoriali nu mi-am exercitat influenţa ori autoritatea de preşedinte al PSD pentru că:

a)            Partidul şi alianţa aveau coordonatori ai campaniei electorale şi nu eu am fost acela;

b)           Organizaţiile teritoriale erau ele însele interesate în acţiuni din proprie iniţiativă, menite a conduce la câştigarea alegerilor şi oricum activitatea acestora era coordonată de şefii de campanie, iar nu de mine;

c)           Dacă la Vertcon există vreo neregulă în privinţa activităţilor acolo desfăşurate, eu nu am nici o legătură cu acestea şi în nici un caz nu se poate reţine că mi-aş fi exercitat autoritatea ori influenţa pentru a obţine pe această cale vreun folos din acele activităţi.

II.   Inexistenţa infracţiunii de care sunt acuzat derivând din lipsa elementului material

Prin rechizitoriu se pretinde că aş fi săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000, în formă continuată, care încriminează „Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (…)”.

Infracţiunea, în general, se defineşte ca fiind faptul material prevăzut şi pedepsit de lege care poate fi imputat autorului său. Iar în speţă, nu există infracţiunea de care sunt acuzat, pentru că nu există faptul material, nu există o faptă de folosire a influenţei ori autorităţii din partea mea, în calitate de preşedinte al PSD în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase. În alte cuvinte, lipseşte latura obiectivă, iar în lipsa laturii obiective nu există infracţiune.

Am arătat mai înainte, în comentariile formulate pe marginea acuzării din rechizitoriu, lipsa de suport probator a acuzaţiilor, lipsa oricărui act sau fapt al meu şi din care să se poată deduce şi reţine că eu mi-aş fi exercitat autoritatea ori influenţa în scopul menţionat.

Nici unul din martorii audiaţi în faţa instanţei nu a susţinut că m-aş fi implicat în organizarea Trofeului Calităţii, că prin influenţa ori autoritatea mea aş fi determinat organizarea acestuia şi implicit colectarea incorectă de bani pentru a fi folosiţi în campania electorală din 2004 în care am participat la alegerile parlamentare şi prezidenţiale. Nu există aşadar un fapt material care să îşi poată fi imputat, care să susţină acuzaţia din rechizitoriu.

Elementul material al conţinutului specific al oricărei incriminări (elementul obiectiv) se înfătisează întotdeauna ca o activitate fizică prin care se produc consecinţe contrare legii, manifestări externe prin care se produc modificări în lumea exterioară.

În ce priveşte fapta ce mi se impută manifestarea exterioară nu poate îmbrăca decât forma unei acţiuni, a unei acţiuni concrete, pentru că legea însăşi, în norma de incriminare (art. 13 din Legea nr. 78/2000) vorbeste despre exercitarea autorităţii ori influenţei. Infracţiunea ce mi se impută nu poate fi săvârşită decât prin acţiune, prin comisiune. Faptul că o persoană din cele prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000 se bucură de autoritate sau influenţă în partidul, asociaţia, organizaţia în care este lider, nu este suficientă pentru a se formula o acuzatie în contra sa. Întotdeauna liderul dobândeşte această calitate pentru că se bucură de autoritate, de influenţă în asociatia, organizaţia, partidul al cărui lider este. Pentru ca acestuia să i se impune săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000 este necesar ca acea persoană să-şi exercite influenţa sau autoritatea, adică să comită, în concret, un act de manifestare exterioară.

Textul incriminează acţiunea „de folosire” a influenţei sau autorităţii, iar această activitate, această manifestare exterioară, prin acţiune concretă, identificabilă şi dovedită, reprezintă elementul material al infracţiunii (verbum regens).

Concret, prin „a folosi” influenţa sau autoritatea pe care le are subiectul activ, în speţă preşedintele PSD, se înţelege a le întrebuinţa, a le utiliza, a uza de acestea în scopul interzis de legiuitor prin norma de incriminare.

Prin „influenţă” se înţelege „actiune exercitată asupra unui lucru sau asupra unei fiinte, putând duce la schimbarea lor; înrâurire. Actiune pe care o persoană o exercită asupra alteia (deliberat, pentru a-i schimba caracterul, evolutia, sau involuntar, prin prestigiul, autoritatea, puterea de care se bucură)”. Prin „autoritate” se înţelege: „Drept, putere, împuternicire de a comanda, de a da dispozitii sau de a impune cuiva ascultare sau organ al puterii de stat competent să ia măsuri si să emită dispozitii cu caracter obligatoriu. Reprezentant al unui asemenea organ al puterii de stat.

Prin urmare, conform normei de incriminare şi a înţelesului ce trebuie dat termenilor utilizati, fapta de folosire a influenţei sau autorităţii nu poate fi realizată decât printr-o acţiune, infracţiunea fiind una exclusiv comisivă.

Acţiunea este forma de existenţă a manifestării exterioare a unei persoane, care constă într-o atitudine pozitivă, o comportare pozitivă prin care se face ceva, se promovează un proces cauzal, de natură să producă o schimbare în lumea externă.

În alte cuvinte, pentru a mi se putea imputa săvârşirea infracţiunii de care sunt acuzat, este necesar ca influenţa şi/sau autoritatea mea, în calitate de preşedinte al PSD, să se fi manifestat printr-o atitudine exterioară. Simplele afirmaţii, supoziţii, deducţii şi declaraţii ale procurorilor nu sunt probe pe baza cărora să se poată reţine că aş fi săvârşit infracţiunea pentru care sunt trimis în judecată. Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă sunt cele prevăzute în art. 63 şi 64 din Codul de pr. penală, iar între acestea nu se află declaraţiile procurorilor, deducţiile acestora, supoziţiile pe care le fac şi care sunt lipsite de orice suport.

Este, desigur, inutil, dar şi imposibil să-ţi faci apărări împotriva unor afirmatii nedovedite. Este şi mai greu să faci apărări în faţa declaraţiilor procurorului care devine acuzator şi martor în acelaşi timp. Dar, judecătorul nu poate reţine vinovăţia celui trimis în judecată pe baza declaraţiei procurorului.

Este de altfel de observat că nicăieri în cuprinsul rechizitoriului procurorii nu arată care ar fi fost manifestarea mea exterioară, nu arată care a fost acţiunea concretă prin care mi-aş fi exercitat autoritatea sau influenta în scopul de care sunt acuzat, respectiv de obţinere de foloase necuvenite. Desigur, nici nu au putut să arate în ce a constat acţiunea concretă şi nu au putut-o identifica, pentru că nu a existat un astfel de act comisiv din partea mea. Nici un martor, nici un înscris, nici o altă probă administrată în cauză nu este de natură a permite a se trage concluzia că aş fi comis o acţiune concretă, o acţiune identificabilă, de exercitare a autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de foloase aşa cum fără temei susţine autorul rechizitoriului.

A admite că autoritatea, respectiv prestigiul de care se bucură o persoană într-un grup, colectivitate, organizaţie reprezintă argument suficient pentru a i se imputa fapta prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000, aşa cum o face autorul rechizitoriului în cauza de faţă, este un lucru extrem de periculos sub multiple aspecte. Într-o astfel de concepţie oamenii ar trebui să fie uniform lipsiti de personalitate, grupurile ar trebui să fie lipsite de lideri, iar cei dotati intelectual ori cu calităţi organizatorice să se ferească pur şi simplu de a deveni lideri, iar dacă au devenit totuşi lideri să nu facă nimic din ceea ce, în mod obişnuit un lider face: organizează, conduce, acţionează în numele şi pentru binele comunităţii.

Desigur, liderul care îşi foloseşte influenţa spre a obţine foloase pentru sine ori pentru altul săvârşeşte un act reprobabil, incriminat chiar de legea penală. Dar spre a se putea reţine că liderul a săvârşit o faptă penală este necesar să se demonstreze nu că acesta are influenţă în general asupra grupului, asupra comunităţii, că se bucură de autoritate, nu că influenţa lui este una de tip ezoteric ori subînţeleasă. Trebuia să se demonstreze cu probe că liderul a înfrânt legea care îi impune o anume conduită printr-un act comisiv şi identificabil, un act de exercitare efectivă a influenţei sau autorităţii. Un act care este identificabil pentru că este dovedit şi este dovedit pentru că este perceput ca atare şi demonstrat ca atare, nu un act imaginar, un act pe care îl presupune acuzatorul ori pe care îl extrage ca o concluzie a sa din faptul că pe temeiul puterii deţinute şi a funcţiilor îndeplinite (Prim Ministru şi preşedinte al PSD, candidat la preşedinţie, menţionate în rechizitoriu la filele 707-708) mă bucuram de influenţă, de autoritate. Eu am devenit preşedinte la PSD şi am deţinut şi deţin funcţii politice şi în executiv pe temeiul autoritătii dobândite, iar aceasta este rezultatul muncii, al învăţăturii, al studiului, al implicării mele în activitatea politică, a experienţei dobândite, a rezultatelor obţinute, a calităţilor organizatorice.

Am devenit lider în partid pentru că am dobândit notorietate, prestigiu, autoritate şi influenţă, dar nu m-am folosit niciodată de autoritatea s-au influenţa mea pentru a obţine foloase pentru mine ori pentru altul. Eu mi-am pus cunoştinţele, calităţile în slujba comunităţii prin activitatea politică desfăşurată începând cu anul 1990 cu rezultate pe care chiar şi adversarii politici au fost siliţi să le recunoască că au fost notabile.

O acuzaţie de traficare a autorităţii sau influenţei nu poate fi formulată pe bază de supoziţii, fiind de principiu că dovedirea existenţei sau inexistenţei unei infractiuni şi a vinovăţiei constituie o obligaţie a organelor de urmărire penală. Or, în speţă, cu toate că au fost audiaţi 970 de martori în faza de urmărire penală, nici unul nu a susţinut că mi-aş fi folosit influenţă asupra lor sau că m-aş fi implicat în organizarea Trofeului Calităţii.

Toate aserţiunile din rechizitoriu sunt simple speculaţi, sunt un sir de afirmaţii/declaraţii ale procurorului nesusţinute de nici o probă.

Asa cum am arătat încă de la începutul anchetei în acest dosar, nu am întreprins niciodată, nici personal şi nici prin persoane interpuse, vreun demers prin care să urmăresc obtinerea de bani sau alte foloase necuvenite ca urmare a exercitării functiei de presedinte al Partidului Social Democrat.

Martorii audiati în prezenta cauza – membri PSD – implicati în desfăsurarea campaniei electorale prezidentiale, au declarat că, în calitate de presedinte al PSD, nu aveam atributii legate de organizarea campaniei electorale a partidului şi nici nu am emis niciun fel de decizie privind finantarea campaniei.

Astfel, martorul Roibu Aristide care a îndeplinit în anul 2004 functia de trezorier al partidului a declarat în fata instanţei la data de 22.03.2011: “arăt ca persoana care a coordonat din punct de vedere tehnic aspectele legate de campania electorală era dl. Octav Cozmâncă – Presedintele Executiv al PSD. Aceasta era persoana cu care se purtau discutiile legate de necesarul de material electoral. Nu l-am auzit pe candidatul Adrian Năstase să dispună asupra necesarului de materiale electorale. Inculpatul Năstase nu s-a ocupat personal de strângerea de fonduri pentru campanie în conditiile în care nici măcar nu avea timp de asemenea activitate tinând seama de campania electorală în care se găsea.

La aceeasi dată martora Rovana Plumb – mandatarul financiar al campaniei prezidentiale a candidatului Adrian Nastase a declarat: “nu am comunicat candidatului Adrian Năstase date referitoare la partea financiară a campaniei, la veniturile realizate sau la cheltuielile efectuate. Nu am cunostintă să se fi implicat candidatul Adrian Năstase în chestiuni cu caracter organizatoric legate de campania prezidentială, inclusiv de materiale electorale. Nu am cunostintă să fi existat vreo discutie sau decizie la nivelul partidului pentru strângerea de fonduri legate de campania electorală”

Martorul Octavian Știreanu – Directorul de campanie pentru alegerile prezidentiale al cărui candidat am fost a declarat, tot la 22.03.2011: “nu am fost implicat în problemele legate de productia sau distribuirea de materiale electorale. Nu am participat la discutii legate de partea financiară a campaniei, de cheltuielile efectuate şi de veniturile realizate. Nu cred că, candidatul la presedintiale să fi fost la curent cu aspectele financiare ale campaniei, datorită programului foarte încărcat pe care îl avea în acea perioadă.”

Legat de aceasta ultima afirmatie a martorului, tin să vă reamintesc că, între înscrisurile depuse la dosarul cauzei, se afla şi o evidenţă a activitătilor de stat şi diplomatice pe care le-am avut în tot cursul anului 2004, activităţi focalizate pe eforturile intense depuse pentru aderarea României la UE, activităţi care prin numărul şi timpul afectat acestora mi-au redus foarte mult participarea efectivă la campania prezidentiala de la sfârsitul anului 2004.

În afara acestor declaratii luate chiar de instanţă, la dosarul cauzei, nu se regăsesc niciun fel de probe care să ateste contrariul. Sunt numai simple alegatii ale procurorului care construieste un scenariu şi care confectionează un dosar politic.

De altfel, procurorul a încercat să inducă confuzie în legătură cu evenimentele de la sfârsitul anului 2004 amestecând campania pentru alegerile locale cu campania pentru alegerile parlamentare şi cele prezidentiale, prezentându-va în actul de acuzare o sumedenie de aspecte legate de afisele electorale folosite în timpul acestor campanii, confundând în mod voit afisele electorale cu posterele folosite de PSD în sediile centrale, materiale comandate şi plătite de partid anterior acestei campanii. In acelasi context, procurorul v-a prezentat ca materiale electorale afise şi postere care nu corespundeau dispozitiilor legii electorale nici ca dimensiune şi nici ca imagine, întrucât cele folosite în sediile PSD mă prezentau în calitate de Presedinte al PSD, pe fundalul tricolorului şi al steagului UE, lucru interzis de legea electorală. Lucrurile au mers mai departe în sensul în care astfel de materiale de propagandă au fost incluse în categoria afiselor electorale desi nu contineau sigla PSD + PUR, sigla folosită în această campanie.

Este o confuzie, dar una voită, făcută cu scopul de a va induce în eroare şi de a crea impresia ca banii “sifonaţi” prin intermediul firmelor familiei Popovici şi ajunsi în conturile Eurografica ar fi fost folositi în campania mea electorală. Aceste lucruri au fost demontate prin declaratiile martorilor Ciuca Liviu Bogdan, Vasile Aurelia, Nica Dan şi Cozmâncă Octav care v-au explicat cu lux de amânunte care a fost succesiunea celor trei campanii electorale ale anului 2004 (locale – iunie 2004, parlamentare si primul tur prezidentiale – noiembrie 2004, prezidentiale turul doi – decembrie 2004).

        In concluzie, toti martorii au confirmat ca am fost candidatul PSD si ulterior al Uniunii Nationale PSD + PUR, iar verificarea Curtii de Conturi după aceste alegeri a confirmat ca toate fondurile campaniei prezidentiale au fost obtinute şi cheltuite în mod legal. Ca atare, nu există nici un act material săvârşit cu intenţia de a avea exista nici o intentie care sa se circumscrie infractiunii prev. de art. 13 din Legea 78/2000.

III.           Alte argumente în susţinerea lipsei de temeinicie a acuzaţiei

           În speţă, nu se poate reţine săvârşirea de către mine a infracţiunii de care sunt acuzat şi pentru argumentele prezentate în continuare:

 1. 1.  Cu privire la lipsa subiectului pasiv.

La definirea acestei infractiuni legiuitorul roman a prevăzut că infractiunea presupune folosirea influentei ori a autoritătii decurgând din functia respectivă de conducere pentru a obtine bani sau alte foloase în mod ilicit. Întrucât este vorba de autoritatea pe care persoana respectiva ar folosi-o în scopuri ilicite, rezultă că subiect pasiv este entitatea pe care aceasta o conduce, entitate care suferă un prejudiciu patrimonial. Or, în aceasta cauză, acuzatia parchetului nu se referă la prejudicierea Partidului Social Democrat (PSD) sau la o pagubă produsă acestui partid, ci la o pretinsă prejudiciere a Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC).

În ce priveste această institutie a statului, nu se poate retine însă vreo posibilitate de exercitare a influentei sau autoritătii, întrucât subsemnatul nu aveam nici o functie în cadrul ISC si Parchetul si-a construit întreaga acuzatie pornind de la functia mea de Presedinte al PSD, delimitând în mod expres activitatea mea de sef de partid de activitatea mea, în calitate de Prim Ministru al României.

In mod evident, societătile comerciale private care au fost implicate în organizarea evenimentului (grupul de societăti apartinând familiei Popovici) si SC Eurografica se exclud de plano întrucât nu fac parte dintre entitătile expres si limitativ prevăzute de lege ca posibili subiecti pasivi.

De altfel, niciuna dintre persoanele acuzate în acest dosar (Irina Paula Jianu – inspector general în cadrul ISC, Gasparovici Diana – inspector general adjunct în cadrul ISC, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana si Vasile Mihail Cristian) nu era si nu este membru PSD, pentru a se putea măcar presupune ca m-as fi prevalat de autoritatea pe care mi-o conferea functia de presedinte al acestui partid pentru a le determina sa efectueze vreun demers ilicit.

 1. 2.       Cu privire la lipsa dreptului ISC de a încasa taxele de participare la Trofeul Calităţii şi cedarea acestui pretins drept către societăţi private şi desfăşurarea licită a Trofeului Calităţii.

Am arătat deja că ISC a avut doar ideea organizării Trofeului Calităţii şi că ISC nu a avut şi nu are cunoştinţele experienţa, dotarea necesară pentru organizarea unui astfel de eveniment am arătat că între ideea ce a aparţinut doamnei Irina Paula Jianu şi punerea în operă a unei idei este o diferenţă, o diferenţă uriaşă.

Ideile nu sunt protejate decât cel mult printr-o acţiune în concurenţă neloială, dar concurenţa neloială este proprie activităţii comerciale, iar nu a instituţiilor publice.

Ideile nu sunt protejate pentru că ele trebuie să fie un teritoriu al nimănui şi al tuturor în acelaşi timp. Recunoaşterea unui monopol asupra unei idei ar fi dăunătoare pentru toţi, pentru că ar îngreuna până la a face imposibilă activitatea de cercetare, ar împiedica până la a face imposibilă activitatea de producţie, implicit comerţul, ar împiedica desfăşurarea activităţilor de învăţământ, medicale, ar bloca practic toate activităţile creative. Legea nr. 8/1996 exclude de la protecţie ideile prin art. 9, şi excluse fiind de la protecţie ele nu pot genera în principiu venit, remuneraţie, recompensă.

Apoi, instituţiile publice nici nu au ca obiect de activitate furnizarea de idei şi nu pot percepe taxe pentru un astfel de serviciu pentru că nici o instituţie publică în lume nu are un astfel de obiect de activitate, iar dacă o instituţie publică ar furniza idei pentru cei în slujba cărora lucrează, atunci tot nu ar putea percepe tase pentru un astfel de serviciu atât timp cât ideile nu sunt protejate de lege.

Ceea ce legea protejează este forma de exprimare a ideii, este idea pusă în practică. În speţă, ideea ISC de a organiza un eveniment aniversar a fost pusă în practică de către Bogdan Popovici şi societăţile comerciale ale acestuia, iar nu de către ISC. În consecinţă. ISC nici nu putea să perceapă taxe de participare la acest eveniment.

Taxa este definită în art. 2 alin. (1) pct. 40 din Legea nr. 500/2002 ca fiind „sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public”.

În cazul instituţiilor publice care se finanţează din resurse proprii, taxele pentru serviciile prestate sunt venituri ale acestora, dar în cazul lor numai pentru servicii prestate se pot percepe taxe.

Ideile nu reprezintă serviciu public, ele nu pot fi furnizate ca utilităţi publice, iar pe idei nu se pot pune taxe, nu se pot plăti taxe. De aceea, în opinia mea, sumele plătite de către participanţi la Trofeul Calităţii se cuveneau organizatorului efectiv al evenimentului, respectiv lui Bogdan Popovici şi firmelor sale, iar nu celui care a avut ideea, respectiv ISC.

Sub acest aspect urmează a se constata că ISC nu a fost şi nu putea fi vătămat în interesele sale pentru că sumele încasate de la participantii la Trofeul Calităţii nu reprezintă taxe în sensul Legii nr. 500/2002, iar ISC nici nu avea dreptul să încaseze astfel de taxe, legea determinând expres şi limitativ sursele de venit. Iar în veniturile ISC nu intră decât taxe pentru servicii publice şi pentru utilităţi publice furnizate de către ISC în conformitate cu actele normative care îi reglementează activitatea, respectiv OG nr. 63 din 30.08.2001.

Cercetarea judecătorească, deosebit de laborioasă, efectuată în cauză a confirmat faptul ca “Trofeul Calităţii în Constructii” a fost un eveniment real, de o amploare necunoscută până la acel moment pentru acest gen de evenimente, apreciat ca benefic de către toţi participanţii şi reprezentantii din domeniu.

Toţi participanţii au confirmat în faţa instanţei ca evenimentul a reprezentat un stimul profesional şi, prin faptul organizării lui ca un concurs, a creat o competitie între societăţile de profil.

Totodată, manifestările au dat posibilitatea specialistilor în domeniu să facă schimb de informaţii şi să prezinte tehnologii noi, aspecte de asemenea apreciate unanim în mod pozitiv.

Dacă ar fi să fac trimitere la declaratiile celor 741 de martori audiati în şedinţă publică, aş fi nevoit să mă refer la toate aceste declaraţii care au confirmat aspectele mentionate anterior. În plus de aceasta, un număr impresionant de martori, în special cei care lucrau în cadrul ISC, au arătat ca initierea acestui eveniment a avut şi un caracter aniversar întrucât în anul 2004 se împlineau 20 de ani de la crearea acestui organism. Cu această ocazie au fost premiati cei mai vechi angajati din cadrul ISC, precum şi specialisti, cadre didactice şi reprezentanti ai firmelor de profil, pentru activitatea stiintifică depusă în domeniu.

Şi la acest subpunct trag concluziaorganizarea evenimentului a avut cauze obiective, dovedite pe deplin în cursul cercetării judecătoresti, care nu au avut nici o legătură cu organizarea şi finantarea campaniei electorale prezidentiale de la sfârsitul anului 2004.

Taxele plătite de participanţii la seria de evenimente “Trofeul Calităţii în Construcţii” au fost încasate de firmele organizatoare (grupul de firme apartinând familiei Popovici), pe baza de documente justificative şi nu de ISC, PSD sau Adrian Nastase.

Aceasta realitate a fost constatată prin expertiza contabilă efectuată în cauză, care a infirmat în totalitate raportul de constatare tehnico – stiintifică efectuat de specialistii DNA în cursul urmăririi penale. Astfel, expertiza a stabilit: “nu se reţine ca prejudiciu în bugetul ISC cuantumul taxelor colectate de către cele 5 societăţi comerciale întrucât acestea nu puteau fi aprobate în baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi, deci, nu puteau fi angajate, lichidate, ordonantate şi plătite de către ISC.” Explicatia şi raportarea acestei situaţii la normele legale în materie este făcută la fila 55 a expertizei – Obiectiv nr. 1.b) – mentionându-se prevederile art. 22 alin. 1 din Legea 500/2002.

Concluziile raportului sunt întregite şi prin Nota depusă de experţii contabili desemnati de instanta la 09.01.2012, în care s-a precizat că şi plata făcută de ISC pentru serviciile prestate de societătile familiei Popovici a fost corecta şi că: “prejudiciul cauzat bugetului ISC este zero”.

Cercetarea judecătoreasca a dovedit realitatea activitătilor desfăsurate (s-au tipărit pliante, materiale promotionale specifice, au fost realizate cheltuieli cu organizarea evenimentului – închirieri de săli, catering, comunicate de presă, angajarea de hostess şi moderatori). Toate acestea au fost confirmate de analiza financiar contabila făcută la cele 5 firme private, organizatoare ale evenimentului.

Asertiunea procurorului de caz potrivit căreia, de logistică organizării manifestărilor s-au ocupat de facto structurile locale ale ISC şi a altor autorităţi ale statului, a fost infirmată de probele administrate în cauză. S-a dovedit că participarea la eveniment şi deci justificarea plăţii taxei de participare a fost reală şi participantii au fost oameni specializaţi pentru activitatea în construcţii, chiar dacă făceau parte din structuri guvernamentale sau non-guvernamentale cu un obiect specific de activitate (Romsilva, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Autoritatea Natională Sanitar Veterinară). Aceasta categorie de participanti a confirmat interesul profesional având în vedere ca toate aceste structuri aveau lucrări de investitii care presupuneau lucrări de constructii civile.

Concluzia este evidenta şi în aceasta situatie în sensul în care ISC a initiat un eveniment real care a necesitat logistică şi operatiuni plătite din taxele de participare care nu au intrat niciun moment in bugetul ISC, lucru acesta fiind interzis prin lege. Aceste sume de bani nu au putut fi asadar dirijate pe cai oculte către campania electorala prezidentiala.

Circuitul banilor între firmele familiei Popovici şi S.C. Eurografica a fost unul licit, lucru confirmat de expertiza financiar – contabilă efectuată în cauză, precum şi de controalele ANAF şi Garda Financiară efectuate chiar pe perioada desfăşurării urmăririi penale.

Toate aceste circuite au fost evidentiate de expertiza contabilă, iar suplimentul acesteia făcut tot din dispozitia instanţei a stabilit cu certitudine ca “prestarea efectivă a unora dintre servicii respectiv: conceptie, text, design, pregătire pentru tipar, realizare multimedia eveniment şi multimedia juriu, a fost justificată prin: materialele cuprinse în mapele de participare, fotografii şi print-uri pentru ecusoane, bannere, diplome, plachete, invitatii şi CD-uri, aferente desfăşurării fiecărui eveniment”.

De altfel, realitatea circuitelor financiare şi verificarea lor din punct de vedere al legislatiei fiscale a fost confirmată de ANAF şi Garda Financiara încă în cursul primelor cercetări desfăsurate în anul 2006 printr-o succesiune de controale fiscale, repetate la diferite intervale de timp, la firmele familiei Popovici, care au confirmat respectarea dispozitiilor legale în materie. Aceste constatări nu au convenit procurorului de caz care le-a înlăturat din dosar, neatasând decât o mică parte dintre ele şi care a dispus începerea urmăririi penale împotriva inspectorilor financiari, dispunând disjungerea şi continuarea cercetărilor legate de aceste aspecte.

De aceea a dispus efectuarea unei constatări financiar – contabile de către specialistii subordonati direct procurorului, constatări care nu au respectat dispozitiile legale privind conditiile în care se pot dispune, conditii prev. de art. 112 C.pr.pen. care releva existenta vreunui pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unor situatii de fapt, cazuri care nu aveau corespondent in realitatea dosarului.

Este un exemplu de manipulare din partea procurorului în ideea confectionării unui dosar politic împotriva mea.

Concluzia se impune este ca aceste circuite financiar contabile au respectat legea şi nu au avut nici o legătură cu finantarea campaniei prezidentiale.

 1. 3.   Alte argumente ce demonstrează neimplicarea mea în organizarea Trofeului Calităţii

Astfel cum rezultă din materialul probator administrat în cauză, acest eveniment a fost organizat la initiativa conducerii ISC, discutii pe această temă între Irina Paula Jianu şi Popovici Bogdan având loc în toamna anului 2003, evenimentul derulându-se în fazele teritoriale în primăvara anului 2004, iar faza finală la 1.6.10.2004.

În materialul probator administrat atât pe parcursul urmăririi penale cât si al cercetării judecătoresti, nu se regăseste nici un element din care să rezulte că eu as fi avut initiativa organizării acestui eveniment, cu atât mai putin că mi-am exercitat autoritatea ori influenta asupra organelor de conducere ale PSD să organizeze manifestarea respectivă.

Mai mult, la momentul initierii evenimentului (toamna anului 2003) şi a derulării celei mai mari părţi ale acestuia, respectiv fazele teritoriale (aprilie – mai 2004), Inspectoratul de Stat în Constructii era subordonat Autoritătii Nationale de Control – institutie condusă de domnul Ionel Blănculescu, si nicidecum de Primul Ministru, astfel încât nu se poate retine că as fi avut vreo autoritate asupra acestei institutii, nici în calitate de Prim Ministru si, cu atât mai putin, în calitate de presedinte de partid – functie în legătură cu care se retine ca as fi săvârsit infractiunea de care sunt acuzat în dosar.

Cu privire la modul în care a fost numită Irina Paula Jianu ca inspector general al ISC, relevantă în cauză este declaratia martorului Mitrea Miron, Ministrul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în anul 2004, cel în subordinea căruia s-a aflat mai întâi Inspectorul General ISC.

Astfel, în declaratia dată în fata instantei la 22.03.2011 martorul a arătat: “numirea inc. Jianu în functia de Inspector General de Stat în cadrul ISC am făcut-o eu, cunoscând-o anterior, fiind unul dintre cei mai buni constructori din punct de vedere tehnic…aceasta decizie de a o numi în functie a fost a mea personală si am luat-o fără a mă consulta cu cineva din partid sau guvern… Arat faptul ca, initial, inc. Jianu s-a opus numirii.

Aceasta declaratie se coroborează cu înscrisurile depuse, referitoare la succesiunea actelor normative privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si a ISC-ului începând cu OG nr. 63 din 30.08.2001, cu Ordinul 1398/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ISC, cu OUG nr. 64 din 2003, Legea 194/2004 de aprobare a OUG mai înainte amintita, cu OUG nr. 11 din 23.03.2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si de Legea nr. 11/2004 de aprobare, cu modificări, a OUG nr.11/2004 care, în art.3 alin. 2 la lit. n) a stabilit “trecerea ISC, institutie publică, cu personalitate juridică, finantată integral din veniturile proprii, din subordinea Autoritătii Nationale de Control (ANC) în subordinea Guvernului.”

Înscrisurile mai contin nota de fundamentare a acestei legi precum si Raportul Comisiei de Administratie Publică si Organizarea Teritoriului a Senatului (N.B. comisia avea ca presedinte un membru UDMR), prin care se propunea modificarea OUG nr. 11/2004 în sensul trecerii ISC din subordinea ANC în subordinea Guvernului. Pentru edificarea completa în legătură cu acest subiect vă rog să cititi si stenogramele sedintei Senatului din 19.05.2004.

Rezultă, fără putintă de tăgadă, că trecerea ISC în subordinea Guvernului a fost decisă la Senat, din initiativa comisiei mentionate, Ordonanta de Urgentă dată de Guvern fiind modificată de camera decizională, Senatul României, prin introducerea literei n) la alin. 2 al art. 3.

Este demn de relevat si faptul ca ulterior “guvernării Nastase” ISC a trecut în ordinea altor institutii ale statului, dar în scrisoarea Băncii Mondiale adresata Guvernului României la 15.06.2011 se regăseste recomandarea expresa ca: “ISC – ul să fie reorganizat ca o agentie independenta în subordinea Cancelariei Primului Ministru sau a Secretariatului General al Guvernului”.

Singura concluzie care poate fi trasa este că, desi am aprobat printr-o decizie a Primului Ministru nr. 125/23.06.2004 Regulamentul de organizare si functionare a ISC în care era mentionată si organizarea evenimentului “Trofeul Calitătii”, eveniment demarat deja în martie-aprilie 2004, nu am avut cum să influentez pe linie de partid pe Irina Paula Jianu, în contextul în care aceasta nu era si nici nu este membră a PSD.

Asa cum s-a dovedit pe parcursul cercetării judecătoresti, banii încasati de Eurografica de la firmele familiei Popovici nu au fost folositi pentru finantarea campaniei prezidentiale a subsemnatului din 2004.

In pledoaria orala a avocatilor mei s-a pus în evidenta şi un fapt semnificativ legat de calendarul celor doua evenimente – Trofeul Calităţii în Construcţii pe de o parte şi campania prezidenţială pe de alta, calendar diferit ca segmente de timp.

Astfel, ideea initierii evenimentului “Trofeul Calităţii în Construcţii” a apărut în iarna anului 2003 – 2004, lucru confirmat de martorii audiaţi în cauza. Prima faza a acestui eveniment, desfăsurata la nivelul celor 11 inspectorate teritoriale, s-a desfăsurat în perioada martie – iunie 2004.

Evenimentul final şi acordarea Trofeului Calităţii în Construcţii a avut loc la data de 16.10.2004, eveniment desfăsurat la Bucuresti, în prezenta Presedintelui României, a mea în calitate de Prim Ministru, a numeroşi membri ai cabinetului şi a peste 3000 de constructori.

Campania electorala prezidentiala s-a desfăsurat conform legii, în perioada noiembrie – decembrie 2004, timp de o luna de zile.

Semnificativ este şi faptul că, în vara anului 2004, datorita unei neîntelegeri majore cu o parte din membrii conducerii PSD şi cu Presedintele României, având în vedere şi rezultatele unor sondaje de opinie care indicau erodarea imaginii mele ca urmare a exercitării actului de guvernare, am intentionat să demisionez din functia de presedinte al partidului şi de premier. Am fost convins, până la urmă, de ceilalţi colegi din cadrul structurilor de conducere ale partidului şi din teritoriu, să continui activitatea în calitate de prim ministru, având în vedere imperativele acelei perioade de aderare a României la Uniunea Europeana şi să devin candidatul PSD la alegerile prezidenţiale.

In aceste conditii, la data de 27 august 2004 (numai la 3 luni înainte de alegeri) a avut loc Congresul Extraordinar PSD care a luat hotărârea privind desemnarea mea ca şi candidat al partidului pentru functia de Presedinte al României.

Intre înscrisurile depuse la dosar se numără şi cele privind Congresul de constituire al Uniunii Nationale PSD + PUR care a avut loc la data de 9 septembrie 2004 care a hotărât desemnarea mea ca şi candidat al acestei uniuni pentru functia de Presedinte al României.

In sfârsit, la data de 17.10.2004, la o zi după consumarea fazei finale a evenimentului “Trofeul Calităţii în Constructii”, a fost înregistrata la Biroul Electoral Central candidatura mea pentru functia de Presedinte al României la alegerile din anul 2004.

Concluzia este una singura si anume ca nu a existat nicio legătura între Presedintele PSD Adrian Năstase şi organizarea, derularea şi finantarea acestui eveniment care se referea strict la domeniul constructiilor.

Concluzie finală

Lipsa tuturor elementelor constitutive ale infractiunii nu poate conduce decât la concluzia inexistentei faptei.

Având în vedere toate cele mai sus amintite, apreciez ca solutia care se impune cu privire la acuzatia din Rechizitoriu este achitarea mea sub aspectul săvârşirii infractiunii prev. de disp. art. 13 din Legea nr. 78/2000, in conformitate cu disp. art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la disp. art. 10 lit. a C.pr.pen., întrucât fapta nu există.

                                                                             Adrian Năstase

Prin avocat Viorel Roş

142 Răspunsuri to “Note scrise in „Trofeul Calitatii””


 1. 1 Observator ianuarie 30, 2012 la 5:00 pm

  Pentru mine Adrian Nastase ramane cel mai bun prim ministru al Romaniei de dupa ’89 pana acum, un adevarat om de stat si un respectat intelectual roman. Restul conteaza mai putin.

 2. 2 Daniel Buca ianuarie 30, 2012 la 5:03 pm

  Cred ca este clar pentru orice om intreg la minte ca tot teatrul asta este facut pentru a atrage atentia publicului de la problemele importante ale prezentului.
  Cu siguranta, mai devreme sau mai tarziu, se va termina cu toata povestea asta si ne vom concentra pe ce este important.

  Apropo de ce este important:
  1) USL sta bine in sondaje, era normal, dar inca avem un esantion destul de mare de indecisi. O parte din ei fac parte dintr-o categorie despre care nu vreau sa discut dar alta parte este compusa din oameni care pot rationa si cu care se poate dialoga.
  In consecinta, cred ca este timpul sa se discute public despre masuri si programe de guvernare, acele masuri social – liberale de care avem nevoie.

  2) La alegeri, atat cele locale cat si cele parlamentare, va fi nevoie de oameni corecti pentru supravegherea alegerilor. Cred ca ar trebui sa strangem din timp acesti oameni.
  Nu m-am inscris in PSD in urma cu 2 ani (m-as fi inscris doar daca imi semnati dvs recomandarea, remember? 🙂 ) dar ma ofer acum ca simplu simpatizant sa supraveghez derularea corecta a alegerilor.
  Si probabil ca mine sunt si multi altii.

 3. 3 Gigi Giorgiana Zvarici ianuarie 30, 2012 la 5:05 pm

  d-le nastase! orice roman ce isi da seama cat de cat de realitatea romaniei,pricepe repede ca asta e un proces comandat si dirijat de preshul cel agramat,betiv,arivist,etc(lista ar fi f lunga dar ma opresc din decenta-a mea nu a lui…),pt inlaturarea rivalilor periculosi a-l substitui! si faptul ca aceasta condamnare iese acum,dupa proteste si inaintea campaniei electorale,explica totul! pt cine vrea sa priceapa! a mai aruncat nitel praf in ochii oamenilor ca intre timp sa-si mai consolideze puterea!!! mi-e groaza pt ca n-am uitat ascensiunea lui ceausescu,si ceea ce face acum basescu,sant preparativele unui alt „escu reales la al n-lea congres”!!!!! saraca romanie si oamenii sai capabili ca au incaput in mainile acestui monstru!!!!

 4. 4 Vasile, ianuarie 30, 2012 la 5:10 pm

  Dl. Nastase ,

  Cine stie ce o fi trecut prin capul dumneavoastra , dealtfel atat de lucid,atunci cind plin de satisfactie ati sarit in sus de bucurie cind v-ati vazut scapat de Matusa si Vasile a „cassandrit” ca nu ati trecut inca hopul
  si ca in mod aproape sigur o sa aveti o condamnare in alt dosar!

  Acum cu recurs sau fara , cu alt enunt sau nu anatema ramae o instanta v-a condamnat.

  Deci abjurarea sau neimplicarea decisiva a politicianului Nastase in evenimentele crunte pe care le traim nu a avut efectul scontat!

  Imi pare sincer rau ca am avut dreptate , daca erati poate mai „rau” poate atunci si judecatorii si cei din spatele lor ar fi fost mai circumspecti in gratuitati nocive!

 5. 5 koubadera ianuarie 30, 2012 la 5:14 pm

  Se ingroasa gluma…offf nu credeam ca se va ajunge aici…credeam ca e un joc sa va sperie si sa renuntati la politica.
  1. IMi pare rau daca uneori am fost prea acid si in fine daca am fost nedrept uneori cu dvs.
  2. Desi sunt cinic si egoist, sunt uimit, scandalizat si afectat. Din punct de vedere uman sunt alaturi de dvs si nu am ce sa spun mai mult.
  3. Voi participa in limita resurselor mele la initiativele din acest blog: proteste, donatii, luari de pozitie sau campanii pe internet.
  4. Lucrurile nu se vor opri aici. Lucrurile pot sa fie si altfel!

 6. 6 alinamoise ianuarie 30, 2012 la 5:16 pm

  Domnule Adrian Nastase sunt alaturi de Dvs. Este dovada disperarii lui Basescu si a celor aflati in spatele lui (adevaratii papusari nationali si internationali). O mizerie de nedescris. Si toate acestea vi se intampla pentru ca ati ales sa fiti roman in primul rand! si in toate functiile pe care le-ati detinut ati actionat in interesul Romaniei!, deranjandu-i pe cei care isi doreau sa o distruga si care l-au sustinut si il sustin pe Basescu. Fiti tare si eu sper din tot sufletul ca dreptatea va triumfa.

  Alina Moise

 7. 7 Criticos ianuarie 30, 2012 la 5:19 pm

  @A.N.
  Nădăjduiesc să vă păstraţi puterea de a trece peste această mârşăvie.
  În privinţa celor doi judecători, deşi în general am reticenţe în a ridica piatra împotriva celor ce dovedesc slăbiciune, de astă dată macin în mine sudalme şi, mai ales, blesteme. Nu le mai scriu aici.

 8. 8 Flavia ianuarie 30, 2012 la 5:27 pm

  Nu mor caii cand vor cainii, nici cainii cand vor stapanii.
  Cine sapa groapa altuia cade in ea.
  Sunt sigura ca veti avea succes in continuare.

  Sa auzim de bine!

 9. 9 MIHAELA ianuarie 30, 2012 la 5:28 pm

  Simplul fapt ca doi, din cei trei judecatori de la ICCJ, sunt fost subalterni ai lui Daniel Morar, pentru mine spune totul in privinta acestui proces!
  Asa ca nici un alt comentariu nu-si mai are rostul.

 10. 10 Crisanta Ilie ianuarie 30, 2012 la 5:41 pm

  Îmi pare foarte foarte rău de ultima hotărâre judecătorească. Am încredere în onestitatea dv. Nu vă lăsați! Mergeți până în pânzele albe!

 11. 11 centru ianuarie 30, 2012 la 5:58 pm

  Sunt alaturi de dv in aceasta incercare . Ati ajuns aici pentru ca n-ati vrut sa ipotecati viitorul tarii in noiembrie 2004 , intrand in clenciuri cu o mana de iresponsabili dirijati de aiurea . Dumnezeu o sa va ajute in aceasta noapte .

 12. 12 MCV ianuarie 30, 2012 la 6:21 pm

  din pacate, de ce v-a fost teama nu ati scapat: ati fost sacrificat pe altarul MCV si Schengen…
  trufasa Ioropa a cerut un cap, se pare i-a fost oferit de vasalii locali…

 13. 13 blogideologic ianuarie 30, 2012 la 6:30 pm

  +Un condamnat la 7 ani închisoare în dosarul Năstase-„Trofeul calităţii” realizează conferinţe internaţionale împreună cu actualul Guvern+ http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/un-condamnat-la-7-ani-inchisoare-in-dosarul-nastase-trofeul-calitatii-realizeaza-conferinte-internationale-impreuna-cu-actualul-guvern-251861.html

 14. 14 Marian Nicolae ianuarie 30, 2012 la 6:31 pm

  Este bine cunoscuta strategia de a da de lucru Opozitiei si mai ales oamenilor de prestigiu ai Opozitiei, un mic dosar oenal, de ce nu poate doua si chiar trei…
  Astfel distragi atentia oamenilor de la problema adevarata:

  DISTRUGEREA CU PREMEDITARE A ROMANIEI.

  Pana -si dau seama rumanii…s-a dus si tara si armata si industrie si agricultura…

  Ramaneti ferm pe pozitie domnule profesor pentru ca nu sunteti singur.
  Cu stima,

 15. 15 violet ianuarie 30, 2012 la 6:40 pm

  Domnule Năstase, sunt alături de dvs!

 16. 16 Ovidiu ianuarie 30, 2012 la 6:49 pm

  Nu te lasa Adrian, avem nevoie de tine.

 17. 17 Aya ianuarie 30, 2012 la 7:04 pm

  DE CE AU DAT, ASTAZI, DOI JUDECATORI UN VERDICT DE ACUZARE IN CAZUL LUI ADRIAN NASTASE?
  PENTRU A INFLUENTA NEGATIV RECONFIRMAREA SA IN FUNCTIA DE VICEPRESEDINTE AL CAMEREI DEPUTATILOR

  A atras atentia, prin nefirescul sau, faptul ca in dosarul „Trofeul calitatii”, privindu-l pe Adrian Nastase, verdictul completului de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie fusese amanat, inexplicabil logic.

  Iata ca, la termenul din 30 ianuarie 2012, acesta a fost pronuntat, contrazicand flagrant orice logica juridica si chiar a bunului simt.
  Adrian Nastase a fost considerat vinovat, in cel mai aberant mod cu putinta, fara a fi administrate probe concludente (numarul imens de martori citati de acuzare- dublu fata de cei prezenti la Procesul de la Nurenberg- nu tine loc de calitate a probelor) de doi dintre cei trei judecatori (dintre care, o „doamna” fosta consiliera a lui Daniel Morar).

  De ce a „ales” completul sa se pronunte tocmai in 30 ianuarie 2012 si nu a facut-o anterior?
  Raspunsul tine de incurcatele itze si intunecatele culise ale politicii:

  Incepe o noua sesiune parlamentara si, conform Regulamentului, trebuie propusa si confirmata componenta Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului (exceptie facand presedintii camerelor)- foruri decizionale importante.

  Cea mai „grea piesa” a Opozitiei in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor este Adrian Nastase- vicepresedinte al C.D.
  Cu o experienta parlamentara remarcabila- inclusiv de conducere a Camerei Deputatilor- foarte bun jurist, abil negociator, capabil sa sesizeze- „cu cativa pasi” inainte de a se petrece- orice tentativa de deturnare a unei proceduri legale, autor al dejucarii multor incercari de incalcare a regulamentelor si legii, Adrian Nastase a fost mereu cea mai „incomoda” prezenta, pentru Putere, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor.
  Nu trebuie sa fie cineva foarte imaginativ pentru a realiza in ce postura penibila se afla, in Camera Deputatilor, Puterea, reprezentata prin Roberta Anastase- confruntata cu Opozitia reprezentata prin Adrian Nastase.

  Decizia de astazi (30 ianuarie 2012) a instantei NU este definitiva.
  Alegerea termenului de 30 ianuarie 2012 pentru o sentinta care nu este definitiva, data de catre un complet de trei judecatori (dintre care unul perfect revocabil!) a avut ca unic scop influentarea negativa a reconfirmarii lui Adrian Nastase ca vicepresedinte al Camerei Deputatilor.
  Adrian Nastase este cel care, prin pozitia detinuta in Biroul Permanent, a impiedicat, constant, Puterea, sa comita abuzuri mult mai mari decat cele cunoscute intregii societati romanesti. Daca ar lipsi din forul politic decizional al Camerei, jocurile guvernantilor s-ar desfasura cu mult mai multa usurinta (mai ales ca este cat se poate de clar ca nu mai au mult timp la dispozitie).

  Daca verdictul instantei- fie el si negativ- ar fi fost pronuntat la termenul precedent, pana in 30 ianuarie 2012 (iau in continuare ca reper aceasta data) ar fi fost inaintat recursul lui Adrian Nastase.
  Intr-un astfel de caz, Puterii i-ar fi fost imposibil sa se foloseasca de „proaspata pronuntare” a instantei pentru ca, deturnand realitatea (anume ca hotararea nu este definitiva- dar nu a existat timpul necesar pentru inaintarea recursului pana la debutul sesiunii parlamentare) pentru a face presiuni in sensul ca Adrian Nastase sa nu fie reconfirmat vicepresedinte al Camerei Deputatilor.
  Acum, Puterea mizeaza pe efectul pervers al hotararii aberante (si care nu este definitiva) a completului avand-o ca „stindard” pe fosta consiliera a lui Daniel Morar.

  Este limpede pentru oricine ca, in dosarul „Trofeul calitatii”, in urma recursului pe care il va formula Adrian Nastase, verdictul instantei de cinci judecatori va fi unul de achitare.

 18. 18 Sami ianuarie 30, 2012 la 7:14 pm

  Decizia de astazi a justitiei , ne arata tuturora cat de frica le este unora de Dumneavoastra ca personalitate politica . A trecut atata timp , dar teama inca persista .
  Adevarul va iesi la iveala pana la urma , in tara sau in strainatate ( probabil mai degraba in strainatate , caci la noi mare parte din justitie este de tip politic, aservita lui TB ), insa , pacat ca se pierd ani de zile si bani si nervi , pentru un dosar care pare intocmit de fosti securisti care s-au ocupat dintotdeauna de fabricat „probe” .

  La final , sper sa-i dati si Dumneavoastra pe ei in judecata , pentru toate felurile de daune, in functie de „merite” .

  Ma intreb insa , ce au la afacerea asta cei care v-au dat astazi aceasta sentinta . Pentru ca stie toata lumea cum corupe pdl de la mic la mare pe toata lumea ( care se lasa corupta – evident), potrivit ideii ca fiecare are pretul lui si oricine si orice este de vanzare , prin urmare are si un pret .

  Eu va urez mult succes in a va dovedi nevinovatia , chiar daca asta va insemna alti ani buni de aici incolo .

  Extrapoland putin , daca Dumneavoastra vi s-au dat 2 ani de inchisoare pentru fapte inventate , lui TB i-ar trebui cel putin vreo 200 ani de inchisoare pentru toate faptele cumulate , in forma continuata de care acesta se face vinovat si de care acesta este inca aparat prin imunitate .
  Acela este de fapt procesul pe care poporul il asteapta cu sufletul la gura .

  In strada nu am auzit strigandu-se nimic despre Dumneavoastra (cu dosare sau nu), insa am auzit lumea urland isteric impotriva lui TB si toata clica lui .

 19. 19 serbanfl ianuarie 30, 2012 la 7:26 pm

  Stiu ca nu va doreati victimizarea, caci este o stare incomoda, dar poate ca-i spre bine.
  Va dura mult un proces la CEDO, dar merita. Obligatoriu sa cereti si despagubiri pentru imagine. Sa vedem daca Statul, care va trebui sa plateasca, va intenta proces pentru recuperarea sumei!!!

 20. 20 Despina ianuarie 30, 2012 la 7:33 pm

  Putem afirma, fara tagada, ca ziua de astazi va ramane LUNEA NEAGRA a justitiei romane, atat in memoria colectiva, cat si in analele cronicarilor de profil. Abjectia mintii scelerate si vindicative a decidentului din spatele acestei sentinte este intrecuta, poate, doar de consecventa bolnava si maniacala cu care isi urmareste adversarii politici.

  Istoria Romaniei traverseaza un interval cumplit, de delir, cand anomia si haosul s-au instapanit peste tot si toate (a se citi „delir” in cheia lui Marin Preda, dupa romanul cu acelasi nume).

  Parafrazandu-va ironia de la recenta sesiune extraordinara a parlamentului, Basescu n-a inteles ce i-au cerut protestatarii, recte i s-a cerut capul premierului Boc, NU al premierului Adrian Nastase!

 21. 21 isabel_allende ianuarie 30, 2012 la 7:44 pm

  @AN,

  1) Cand veti formula recursul?-presupun ca dupa ce va fi publicata motivarea instantei-si aceasta din urma cand este estimata a fi facuta?
  2) Dati la tradus (e ceva de munca, dar merita) in EN notele scrise de mai sus si postati-le : a) pe acest blog (pt ambasadele care fac rapoarte) ; b) pe retele de socializare (contul de Facebook , etc).
  3) In orice aparitie, dar si in orice demers public, insistati asupra „rolului” si fostei calitati a judecatoarei Bogdan.
  4) Aveti de dus o batalie si mai grea de acum incolo, caci TB va miza enorm de mult, atat pe plan extern, cat si pe plan extern, pe mesajul : „jos coruptii”.

  Blogul acesta este citit de toata lumea: si de cei care va sustin, dar si din pacate, de cei care vor sa afle ce gandeste „cealalta parte”. Prea multe nu se pot spune public, in sensul prezentarii de idei, demararii de actiuni, etc.

  Fiti tare (va si doresc acest lucru), caci roata se intoarce.

 22. 22 Reni ianuarie 30, 2012 la 7:44 pm

  Cum turbez de furie nu voi face comentarii asupra acestei decizii nedrepte…nu cred ca trec de moderare cu limbajul adecvat pentru actuala putere…
  Mai curind simt nevoia sa o incurajez pe Dna Dana Nastase si tinerii Nastase.
  Realizez cat de dureroasa este aceasta lovitura in onoare in primul rand, pentru familia care resimte poate mai mult decat Adrian Nastase toate aceste tracasari odioase, nedreptatea doare infinit. Va rog sa gasiti puterea de a rezista, totodata sprijinindu-va sotul si tatal.
  Va asigur ca in tara noastra exista inca oameni de onoare care cunosc munca domnului Adrian Nastase pentru Romania, mai ales in cadrul negocierilor de aderare la EU, un adevarat patriot.

 23. 23 dlnimeni ianuarie 30, 2012 la 8:12 pm

  Sugerez ca PSD si membrii sai sa protesteze public impotriva acestei sentinte politice, precum si a masinatiunilor puterii, in vederea aservirii justitiei. Domnul Nastase a candidat, in 2004, in numele PSD si nu in nume propriu. Decizia judecatoreasca de astazi, strimba in opinia mea, afecteaza – prin urmare – intregul partid. Cu placere ma voi asocia si eu formulelor de protest pe care PSD le va utiliza.

 24. 24 Micu Ioana Aurica ianuarie 30, 2012 la 8:23 pm

  Stimate Domnule Adrian Nastase, imi pare foarte rau ca sunteti victima anilor, lunilor si zilelor pe care le traim! Am vazut la TV declaratiile Dvs. in aceasta dupa amiaza dupa sentinta data in acel proces. Sunt sigura ca aveti mare dreptate cind spuneti ca „s-a dat aceasta sentinta ca sa se acopere nemultumirile oamenilor din strada”, sa se abata atentia; la cit de javra vicleana si perversa este Basescu nu ma mai mira nici o stratagema de-a lui!
  Nu am cunostinte in domeniul dreptului dar stiu ca Dumneavoastra, specialist in drept fiind, veti stii ce sa cereti in RECURS dar – neaparat – trebuie sa va indreptati si catre ceea ce ati spus referitor la cineva din cadrul DNA care s-a intilnit cu cineva cu care nu ar fi avut voie(legal) – nu am retinut exact cu cine s-a intilnit.

  Eu sunt un om oarecare din aceasta tara, care va este foarte recunoscator pentru doua argumente:
  – am iesit la pensie la 1 oct. 2001 cu o pensie foarte mica; la fiecare trei luni am primit cite o indexare – astfel incit anul trecut javra de Basescu mi-a oprit 5,5% pentru CAS;
  – in data de 28 iunie 2002 v-am trimis o scrisoare in care va ceream un ajutor material pentru o prietena de-a mea care era intr-o situatie groaznica cu banii si a primit in urma acelei cere un ajutor de 3 sau 4 milioane care erau bani in acei ani si care au fost un mare ajutor pentru ea si familia ei.

  Va multumesc acum, dupa atitia ani pentru acel ajutor si va doresc din toata inima sa va ajute Dumnezeu sa rezolvati cu bine problema pe care o aveti, chiar daca va fi necesar sa va adresati forurilor internationale!!! VA ROG DIN SUFLET, NU VA LASATI, NU DATI SATISFACTIE DUSMANULUI DUMNEAVOSTRA!!!
  Va transmit cele mai sincere urari de bine, sanatate, putere, rabdare, pentru Dumneavoastra si pentru intreaga familie!

  Cu deosebita stima, Micu Ioana Aurica – Bucuresti.

 25. 25 Karakas ianuarie 30, 2012 la 8:36 pm

  Cred ca trebuie sa fim alaturi de dl Nastase in momentele astea de cumpana, clar nedrepte si clar murdarite de jocuri de culise. Cine e atit de naiv sa creada ca dl Nastase si-ar fi riscat o viata de impliniri, cariera si viata de familie pentru niste pixuri si sepci?

 26. 26 oops ianuarie 30, 2012 la 8:40 pm

  Sunt alturi de Dumneavoastra.

 27. 27 Nicu ianuarie 30, 2012 la 8:41 pm

  Sunt alaturi de Dumneavoastra.

 28. 28 Pali ianuarie 30, 2012 la 9:17 pm

  TOATA sustinerea !!! O mare mizerie in tara mizerabilului-primitiv Basescu Traian ! La ora 11.02 a.m. apare stirea pe HotNews iar la tribunal dupa ora 15.00 p.m. !

 29. 29 Gavrila ianuarie 30, 2012 la 9:21 pm

  Se vede de la o posta ca toata povestea asta e o facatura.
  Judecatorii care se preteaza la o asemenea farsa odioasa
  fac un grav deserviciu omului politic Adrian Nastase si, mai
  grav, Romaniei. La asemenea momente de criza profunda,
  tara are nevoie de toti liderii cu adevarat competenti si
  dedicati, dintre care A. Nastase sigur nu poate lipsi.
  D-le Nastase, datorati tarii sa continuati sa luptati impotriva
  acestei caracatite monstruoase/ PDL/ce distruge Romania.
  Colegii de coalitie va datoreaza solidaritate si pacienta pana
  la pronuntarea recursului.

 30. 30 Cornu ianuarie 30, 2012 la 9:32 pm

  O facatura marca Basescu, speram ca la recurs sa se elimine erorile de logica comise de cei doi judecatori, nu este vina lor ca au actionat la ordin.
  Dl Nastase, din pacate, ati realizat pe pielea Dvs ce insemna un sistem juridic corup si care actioneaza la ordin politic … nu trebuie sa uitati.
  Roata se invarte, Basescu nu este vesnic la putere …

 31. 31 dr madalina stanciu ianuarie 30, 2012 la 9:38 pm

  Domnule Adrian Nastase,

  Poate singura calitate a lui Basescu e ca va vede valoarea si observa si el ca si noi ca sunteti singura speranta, de unde si aceste hartuieli pe care le suportati. Poate insa ca e calea Dvs spre succes, trecerea prin acest purgatoriu.

 32. 32 Theodora ianuarie 30, 2012 la 9:41 pm

  @dlnimeni
  Eu voi protesta maine in Piata Universitatii impotriva acestei sentinte politice … inca nu m-am hotarat ce sa scriu pe pancarta … ma mai gadesc.

 33. 33 justias ianuarie 30, 2012 la 9:45 pm

  @dn. nastase

  o zi trista pentru democratie si pentru ideea de justitite si dreptate in romania. sper in continuare ca recursul va va da dreptate in acest proces. ma simt, ca si multi altii, neputincios in fata acestei masinarii juridico-politico, financiare si mi-as dori, atunci cand democratia va fi reinstaurata in romania, ca cei responsabili de caricaturizarea societatii romanesti sa plateasca..pentru ca asa ceva sa nu mai fie posibil in viitor!
  sa stiti ca nu sunteti singur!
  suntem si vom fi alaturi de dumneavoastra….

 34. 34 claus ianuarie 30, 2012 la 9:50 pm

  Domnule Năstase, sunt alături de dvs!

 35. 35 Maximmouse ianuarie 30, 2012 la 9:51 pm

  Stimate Domnule Prim Ministru,

  Excelenta, doresc sa-mi exprim regretul in privinta situatiei in care sunteti pus de aceasta hotarare nedreapta a judecatoarei bogdan & comp.

  Inutil sa descriu eu motivele pentru care a hotarat asa…stiti , si stim cu totii foarte bine ce se petrece.

  In aceste vremuri in care Doamna Clinton a renuntat la poleiala de democratie pentru Romania si ambasadorul USA isi permite sa ne aminteasca faptul ca in mod normal ar trebui sa fim impuscati de pe acoperisuri, nu-i asa in cazul in care protestam, si ca ar trebui sa modificam legile pentru favoritul „marii democratii” a lumii, ma refer aici la daniel morar, corifeul asamblarii dosarului galactic al premierului Nastase si ai altor adversari politici ai satanei, pe de-o parte , si grabnic datator de nup-uri pentru talharii puterii agreate , ei bine , in aceste vremuri , nu am fost deceptionati…condamnarea a venit telefonata…

  Totusi, nu sunt pesimist! Totul are un inceput, dar si un sfarsit , previzibil…:)

  Cunosc tenacitatea, rigoarea, curajul dvs., ne-ati dovedit-o ca premier si ca lider politic. Sigur, asa cum va spuneam, in cazul dvs. avand calitatile pe care le-am enumerat, era de asteptat sa fiti faultat mereu si grosolan de „marile democratii” …nu sunteti singurul caz…sa ne uitam numai in Europa si am avea de dat imediat cel putin 2 exemple…trist , dar adevarat.

  Acuma, lasand politica la o parte, ca persoana particulara, sunteti in razboi! Inutil sa va spun ca sunt solidar cu dvs., asa dupa cum am observat ca sunt si alti colegi comentatori.

  Atat despre aceasta, maine este o noua zi…la cate evenimente am avut noi parte sa fim martori in viata aceasta, vom mai vedea multe …

  Va doresc succes,

  Cu stima si consideratie.

 36. 37 Maximmouse ianuarie 30, 2012 la 9:59 pm

  @dlnimeni

  Stimate Instalatorul, dupa parerea mea, solidarizarea de care vorbesti este chiar ultimul lucru pe care il are de facut psd la momentul acesta.

  O data pentru ca s-ar atinge imediat scopul satanei , anume culpabilizarea intregului partid, dupa modelul bivolaru, si al doilea, s-ar exacerba importanta acestei sincope oribile a justitiei romane , astfel incat toata lumea nu ar avea de discutat decat despre meciul intre psd, partidul cel mai puternic al opozitiei, si , nu-i asa JUSTITIA CARE ISI FACE DATORIA …brrrr. aceasta justitie care isi face datoria fiind judecatoarea bogdan…hmmm om din carne si sange care…trebuie si gura ei sa manance ceva..cat mai bine…:) 🙂 :).

 37. 38 silent ianuarie 30, 2012 la 10:00 pm

  Dupa 21 de ani de democratie, ne-am obisnuit ca oridecateori cineva vine nou la putere sa se plateasca polite si razbunari. Este trist ca asa stau lucrurile, dar vedem cu totii ca asa stau. Probabil expresia aia „dai Doamne romanului mintea de pe urma” se refera si la faptul ca dupa multi ani de mizerii, scandaluri si telenovele, fata in fata cu marele final, apreciaza si omul ca sunt lucruri mai importante decat orgoliile, interesele egosite si razbunarile. Insa pana sa avem mintea aia „de pe urma”, deocamdata ramanem la nivelul unor neanderthalieni, rudimentari si primitivi, dornici de a ne da in cap unul altuia. Politicienii si magistratii din Romania nu reprezinta si nu servesc neaparat inaltele valori si aspiratii ale sufletului uman, desi asta doresc unii sa ne faca sa credem. Neincrederea si dezamagirea romanilor fata de clasa politica si justitie, isi gaseste inca o dovada intaritoare. Probabil vor mai trebui sa urmeze multe dezamagiri pentru romani, ca sa se gaseasca o coeziune si o moralitate superioara, in care oamenii de rand, politicienii, justitia sa colaboreze in interesul celor multi, nu sa-si plateasca polite si razbunari, care trimit mai mult la mentalitatea unor copii retardati, decat a unor oameni care se pretind a fi responsabili.

 38. 39 Maximmouse ianuarie 30, 2012 la 10:09 pm

  @ Dragos!

  Dragoooooseee! Hai baiat, dorim sa ne fortifici, baga un comentariu pe contra !

  @Troica nobiliara! hei, unde sunteti flacai, chefuiti sau ce? Trezirea! Hai jucati o leaca tananica…momentele de vie satisfactie va sunt rare, bucurati-va! 🙂 🙂 🙂

 39. 40 alinamoise ianuarie 30, 2012 la 10:11 pm

  Astazi am protestat in Piata Universitatii si impotriva acestei sentinte aberante – am purtat un afis pe care a stat scris ”Adrian Nastase – dosar politic”. Dupa circa o ora, un individ cu fata mascata de un fular negru m-a agresat, incercand sa-mi smulga afisul si cerandu-mi sa parasesc piata. A mai fost sprijinit de inca doua persoane, dar coelgii mei de protest de atatea zile au intervenit si s-au adunat in jurul meu pana cand au fost chemati jandarmii. Nu am vrut sa depun plangere, deoarece eu nu raspund cu rau la rau, dar in momentul in care jandarmii l-au legitimat am aflat ca face parte dintr-un grup de revolutionari condus de dl. Dide. Desi chiar si colegii lui i-au cerut sa ma lase in pace, deoarece fiecare are dreptul la opinie, nu s-a lasat si a continuat sa agite spiritele, desi din ce in ce mai multi oameni indignati ii cereau sa inceteze. O doamna chiar i-a spus sa o loveasca pe ea, deoarece este total de acord cu afisul purtat de mine. Au intervenit din nou jandarmii si individul a plecat. Am mai stat inca o ora si jumatate, fara nicio alta problema, pana cand a trebuit sa plec din cauza frigului (a fost seara cea mai friguroasa de pana acum).
  Am considerat ca trebuie sa protestez astazi si in numele domnului Adrian Nastase, deoarece intotdeauna mi-am asumat parerile si am dus pana la capat tot ceea ce am considerat ca trebuie, pentru a-mi respecta principiile, inclusiv in momentul in care am fost nevoita sa parasesc PSD in 2006. Si cum nu m-am lasat atunci intimidata de amenintarile lui Vanghelie, nu am facut-o nici azi in fata acelui individ.
  Cred ca trebuie sa ne spunem punctul de vedere si sa il sustinem indiferent de consecinte.
  Sunt alaturi de dl. Adrian Nastase si consider ca va veni momentul cand tot adevarul va iesi la iveala.

 40. 41 dlnimeni ianuarie 30, 2012 la 10:13 pm

  Aya, desigur, insa cred ca nu doar atit. In opinia mea, sentinta a aparut pe Hotnwes la ora 11 pentru a putea fi citita la Bruxelles la ora 9 ( si aratata si altora). Posibil ca tot la ora 11 sa fi aparut pe Hotnews si minuta de sedinta ( care a avut loc dupa amiaza), ceea ce ar fi grav. In ceea ce priveste recursul, cred ca va fi foarte greu: cred ca presedintele va continua sa preseze.

 41. 42 Daniel ianuarie 30, 2012 la 10:16 pm

  Astazi ati intalnit jonctiunea dintre un sistem aberant (justitia) si unul neo-dictatorial, politic. Sa nu isi imagineze cineva ca numirea si influentarea judecatorilor corupti este o exceptie. Este practica destul de frecventa. Ne place tuturor sa ne amagim ca am trai intr-un sistem in care ne apara de abuzuri niste oameni care s-au imbogatit lucrand toata viata la stat. O alta frecventa eroare este aceea care asociaza influentarea magistratilor, exclusiv cu factorul politic, cand, in cele mai multe cazuri, influentele sunt economice, chiar si atunci cand este amestecat si politicul. O sentinta obtinuta ilegal si imoral (chiar daca, prin absurd, ar fi si corecta) nu este o chestiune care sa il priveasca pe Adrian Nastase, pe cei care il simpatizeaza sau din contra. Este dovada publica, pentru cei care mai aveau nevoie de dovezi, ca democratia si statul de drept, chiar si in acele cote infime in care existau, au disparut.
  Ieri ati scris despre ingradirea drepturilor cetatenesti prin impunerea unei conventii numite ACTA. Evident ca fara consultarea cetatenilor, ca in orice dictatura care se respecta. Va felicit si pe dv. si pe Victor Ponta pentru atitudinea clara luata in aceasta problema. Cred ca sunteti la curent ca in Piata Universitatii, una din lozincile favorite este Romania – Stat Politienesc, Stat Politienesc, Stat Politienesc! pe melodia Yellow Submarine a celor de la Beatles.
  Nu stiu, altii cum sunt, dar eu daca cineva ar da legi, in tara mea, fara sa intrebe pe nimeni, as considera ca nu sunt legitime. Apoi mai este o chestiune de bun simt: daca cineva ar imprumuta bani ca sa ii fure, angajandu-ma pe mine sa ii restitui, cred ca as discuta cu respectivul si i-as spune:
  – Prietene, tratezi cu un hot! Cand tratezi cu un hot risti sa fii inselat. Ai facut afaceri pana acum, dar ai grija ca pentru ceea ce faci sau imprumuti de acum incolo risti sa nu fii platit, pentru ca nimeni nu poate angaja datorii in numele leu, impotriva vointei mele. Nu este reprezentantul meu si nu a fost niciodata, a comis doar mai multe fraude care sa ii confere aparenta de legalitate.
  Eu, in locul creditorului, nu i-as mai da o para chioara, asta cu exceptia situatiei in care ar fi omul meu. Chestia asta nu cere resurse, cere doar vointa si e mai puternica si mai rapida decat o manifestatie.
  Despre, noi, plebeii,
  Primul pas e sa nu ne mai amagim. Rezultatele depind de seriozitatea noastra, de ajutorul lui Dumnezeu si nu de sperantele, de atatea ori inselate, pe care ni le-am punem intr-un lider „salvator”. Acesta este inceputul oricarei dictaturi, cand oamenii asteapta sa vina „cineva” sa ii scape de una sau de alta, fie un politician, fie un magistrat sau vreun orator charismatic. Apoi trebuie sa actionam zi de zi consistent cu propriile noastre convingeri. Viata poate fi privita ca un sir lung de alegeri. Putem alege calea corecta, dar mai dificila, iar in timp, alegerile corecte sa aibă efect cumulativ, exponential, la fel cum putem alege tot timpul calea cea usoara si, in final, sa alegem sa nu mai fim liberi, daca asta dorim sau acceptam. Sigur ca sunt riscuri mari ca, in cazul acesta, alegerea respectiva sa devina si ultima. Continuand pe ideea de mai sus, lipsa capacitatii de a alege este echivalenta cu absenta vietii. Obiectele nu fac alegeri, fiintele fac. In cazul Romaniei, sunt increzator ca oamenii s-au trezit, de-a binelea si definitiv.

 42. 43 Vlad Ursulean ianuarie 30, 2012 la 10:19 pm

  Vreau să fac un interviu cu dumneavoastră pentru blogul meu. Scrieți-mi, vă rog, dacă vă interesează.

 43. 44 Judex ianuarie 30, 2012 la 10:19 pm

  Nu vă faceţi griji, domnule Năstase: veţi ieşi din puşcărie aureolat de nimbul de martir al dictaturii băsiste. Asta va contribui enorm la popularitatea dumneavoastră şi vă va deschide din nou calea spre cele mai înalte funcţii în stat, inclusiv spre cea de preşedinte al republicii. Încercaţi să gîndiţi în perspectivă, ce Dumnezeu!

 44. 45 Razvan A ianuarie 30, 2012 la 10:29 pm

  Ma uimesc reactiile de pe acest blog la aflarea sentintei. Ma uimesc pentru ca sunt unanim in favoarea condamnatului. Ori poate raspunsurile sunt selectate. Ramane de vazut daca voi fi publicat. Ma mira foarte mult ca oamenii au devenit experti justitiari peste noapte. Nu i-am vazut vocifernad cand cazuri clare de coruptie, sau chiar crime (din culpa, e drept) au fost musamalizate si inchise. Nu i-am vazut protestand nici cand un proces dureaza zeci de ani, pana la prescriere, nici cand justitia isi bate joc de banii si de oamenii tarii. Acum vad, insa oameni iritati de justitia „aservita”. Nu mai inteleg nimic. Daca sunt condamnari, Basescu e de vina. daca nu sutn condamnari, desigur…tot Basescu e de vina. Justitia este sau nu este independenta? Eu cred ca cel mult e corupta de opozitia comunistoid-securista. Altfel nu-mi inchipui de ce s-ar juca „dictatorul” basescu cu un Voicu, ala de la Arges, SOV sau altii. Pai trebuiau incarcerati de mult. Precum Mr. Nastase astazi. Lasati jutitia in pace.

 45. 46 Judex ianuarie 30, 2012 la 10:41 pm

  @ Razvan A

  Raspunsurile sunt CU SIGURANTA selectate. Tocmai am avut dovada.

 46. 47 Mihnea Georgescu ianuarie 30, 2012 la 10:56 pm

  Vă martirizează. Dar asta poate avea efect invers. Poporul iubeşte victimele.

 47. 48 gigi ianuarie 30, 2012 la 10:57 pm

  D-le Nastase ,
  Cred ca aceasta hotarire nedreapta a instantei in acest dosar va fi doar un episod si ca in recurs justitia va dovedi ca este in stare sa faca fata presiunilor politice si sa hotareasca pe baza probelor si a evidentei.Mai cred ca acest episod nu va va afecta intratit incit sa renuntati a fi cel mai important om politic actual ( prin competenta ,experienta ,rezultate ).Sigur ca in plan personal si familiar sint anumite probleme dar cred ca cei apropiati sint destul de caliti ca sa poata trece peste aceste mizerii.Cred deasemenea ca toti colegii dvs. vor intelege ,de data asta ,jocul disperat al basescului.
  Aveti si dvs. o mare vina :ati fost cel mai bun prim -ministru ,intransigent in actul de guvernare ,ati intrat in NATO , ati deschis usa intrarii in UE ,dar mai grav sinteti un om competent ,cult lucruri ptr. care acesti impostori inculti si slab pregatiti nu va pot ierta.Am credinta ca puteti trece si peste aceste mizerii iar politica romana va avea in dvs. acelasi reper de competenta si profesionalism.Sintem cu dvs. si cred ca dupa aceasta nedreptate ne-am inmultit.

 48. 49 MIHAELA ianuarie 30, 2012 la 11:05 pm

  @ Razvan A

  Daca tu crezi ca asta este justitie, inseamna ca esti cazut in cap!

 49. 50 Judex ianuarie 30, 2012 la 11:11 pm

  @ Mihnea Georgescu

  EXACT asta am scris si eu, dar, nu stiu de ce, comentariul nu mi s-a postat. 😆

 50. 51 Maximmouse ianuarie 30, 2012 la 11:23 pm

  @Razvan a

  Razvana , puica, vezi sa nu ramai asa uimit A. Iar cu justitia, lasati-o voi intai in pace si p’orma o lasam si noi, bine?

 51. 52 Lucia Verona ianuarie 30, 2012 la 11:26 pm

  Îmi pare rău. Ştiu că dreptatea e de partea dumneavoastră. Sper că la recurs veţi cîştiga.

 52. 53 Anda ianuarie 31, 2012 la 12:08 am

  Este un real circ tot ce se intampla. Acest presedinte razbunator nu se lasa pana nu face rau tuturor adversarilor politici. Nu stiu ce sindrom sa-i pun. Va urez mult succes!

 53. 54 Theodora ianuarie 31, 2012 la 12:15 am

  http://theodora0303.wordpress.com/2012/01/31/solidara-cu-adrian-nastase-pentru-o-justitie-independenta-si-impartiala/
  Solidara cu Adrian Nastase, cel mai bun prim-ministru al Romaniei de dupa 1989.
  Pentru o justitie independenta si impartiala!

 54. 55 LePrince ianuarie 31, 2012 la 12:21 am

  @Adrian Nastase

  Imi pare sincer rau pentru ceea ce cred ca traiti acum. Cu siguranta recursul va pune ordine in lucruri si va restabili ordinea fireasca, adica achitarea. Daca nu-mi fac probleme ca va puteti pierde cumpatul, as vrea sa cred si am speranta ca nici cei din jurul d-voastra nu o vor face. Si pentru ca e un moment potrivit, va voi pune o intrebare: putem face ceva, d-le Nastase?

 55. 56 LePrince ianuarie 31, 2012 la 12:24 am

  @iepurele de martie

  Mesajul tau de la 10:19pm, ian30, este de o rara perversitate, si denota o profunda marlanie. Aya avea dreptate, esti un personaj dezgustator.

 56. 57 Goblen ianuarie 31, 2012 la 12:34 am

  Sunt sigur ca la recurs o sa castigati. Suntem alaturi de dumneavoastra.

 57. 58 Monica R ianuarie 31, 2012 la 12:49 am

  Domnule P.M. Adrian Nastase

  Nu mi-am imaginat ca la nivelul ICCJ exista si judecatori fara coloana vertebrala. Aici ar trebui sa fie elita judecatorilor din Romania. Unde este separatia puterilor in stat ?
  Suntem alaturi de dvs. si de intreaga familie.

 58. 59 Adrian B. ianuarie 31, 2012 la 12:54 am

  Sunt si voi ramane alaturi de dumneavoastra pana la capat ! Pentru mine veti ramane acelasi politician elegant , inteligent , diplomat , un profesor si un intelectual adevarat !
  Insa acest mod primitiv si abuziv de a face ” justitie ” ne arata ca democratia a ESUAT in Romania ! Romania a devenit un stat politienesc condus cu mana forte de un dement si de slugile lui fara scrupule !
  Am incredere ca adevarul va iesi cat mai curand la lumina si cand acest PURGATORIU se va termina cu bine , SA NU UITATI CE INSEAMNA UN SISTEM JURIDIC CORUPT SI CARE ACTIONEAZA LA COMANDA POLITICA !!!!!!!!!! Iar toti cei care astazi se ocupa de POLITIE POLITICA , de inscenari , de eliminarea adversarilor politici , de razbunari , sa fie PEDEPSITI ! Pentru ca acesti calai ( Morari , Tulusi , Matei , etc. etc. ) sunt la fel de vinovati ca si seful lor Basescu !
  Iar daca USL-ul va ajunge la putere si acesti indivizi ( care au facut din justitie un troc si un mijloc de a baga oameni nevinovati la puscarie !) nu vor fi pedepsiti , atunci inseamna ca ne meritam soarta si suntem un popor de ratati! Iar eu, voi pleca cat mai repede din tara asta…

 59. 60 Silvia ianuarie 31, 2012 la 1:06 am

  @Razvan A. Si inca nu suntem toti, stai pe-aproape.
  @Maximmouse, pana si lor le e rusine (si inca teama ca doar sunt sobolani) de tot circul asta.
  @Mihnea Georgescu, nu trebuie decat sa-si apere cu demnitate, onoare si curaj cauza,iar noi sa-l asiguram de prietenia noastra.
  Tactica victima/victimizator este pt persoanele mediocre.

 60. 61 imarica ianuarie 31, 2012 la 3:37 am

  Domnule Prim Ministru,
  Suntem cu totii alaturi de dumneavoastra! Sper sa nu lasati aceasta decizie de astazi sa va perturbe linistea; dreptatea si echitatea pentru oamenii MARI intotdeauna isi va gasi calea. Va urez mult succes in judecarea recursului si sper ca toate aceste lucruri negative sa va impulsioneze pentru a merge mai departe pe toate planurile!

 61. 62 Iceflame ianuarie 31, 2012 la 4:41 am

  Dragi prieteni

  Sunt profund revoltat.

  Decizia data ieri de completul de judecata reprezinta

  o sfidare a evidentei si a bunului simt elementar.

  Ma alatur celor care il sprijina cu toata convingerea si din tot sufletul

  pe domnul Adrian Nastase.

  Nu stiu ce veti face dumneavoastra, eu insa ii anunt deja pe mafiotii

  portocalii ca au intrecut orice limita si ca nu voi permite ca lucrurile

  sa ramana asa. In cazul in care completul de 5 nu va schimba decizia

  injusta data ieri, va promit ca veti vedea un roman care va intra in

  greva foamei in fata Ambasadei Romaniei din capitala unei foarte

  puternice tari europene.

  Domnii judecatori sa se gandeasca temeinic inainte de a decide;

  ori slujesc Justitia Romaniei, ori pe Traian Basescu si pe slugile acestuia.

  PUTETI INCHIDE UN OM, O SUTA, O MIE;

  DAR NU NE PUTETI INCHIDE PE TOTI !!!

  Incepand de astazi ma declar

  – ROMAN SOLIDAR CU ADRIAN NASTASE –

 62. 63 Mariana ianuarie 31, 2012 la 5:54 am

  Am luat la cunostinta cu regret de aceasta decizie pe care o consider extrem de nedreapta.Niciun fost prim-ministru nu are dreptul la un asemenea tratament din partea nimanui,Rezolutia este nedreapta si incorecta;insa nu este mai putin adevarat ca justitia din ROMANIA,este corupta si aservita puterii.Am trecut eu insami prin asa-ceva si cu toate ca am fost batuta,am adus toate documentele posibile,rezolutia a fost impotriva mea ;cu alte cuvinte si lovita si vinovata.Cam asta este justitia de pe plaiurile mioritice.Le spun tuturor ca sunt o mare rusine pentru aceasta tara si nu merita salariile pe care le primesc, pentru a da asemenea sentinte.
  Asa ca fara sa imi doresc stiu prin ce treceti si va inteleg!! Este nedrept si frustrant sa simti asta,insa sunteti un om puternic si sper din tot sufletul sa treceti si peste asta!
  Pana una-alta aceasta rezolutie injusta v-a adus un mare plus de imagine pentruca pe internet a aparut deja un GRUP DE SUSTINERE ADRIAN NASTASE,la care voi adera si eu dupa ce revin in tara.
  Vom fi alaturi de dvs ,orice s-ar intampla!

 63. 64 blogideologic ianuarie 31, 2012 la 8:05 am

  @ Razvan A spune : „Lasati jutitia in pace.”
  Eşti idiot.

 64. 65 ZOE, fii barbata ! ianuarie 31, 2012 la 8:10 am

  @Iceflame
  Subscriu comentariului tau !

 65. 66 Vasile, ianuarie 31, 2012 la 8:25 am

  Raspund eu in locul lui Dragos , adica un prost nu este indeajuns.

  S-a nascut un val de simpatie care-l onoreaza pe politicianul Nastase desi dansul s-a dedzis de implicarea directa in viitoarea constructie de care tara are nevoie dupa acest dezastru care in valuri succesive a incercat si incearca prin pauperizarea tarii sa ingenucheze inca o data aceasta natie!

  Ca sa merg pe un eventual text sincer a lui Dragos ,nu incerc sa dau si un raspuns intrebarii ,de ce s-a nascut acest val de simpatie?

  Asa cum spuneam un prost nu ajunge si observ ca mai este unul care afirma tampit ca nu Traian Basescu ar fi in spatele acestor dosare si puternic iz politic.

  Cinic cred ca aceasta condamnare a clarificat ca pina la urma o data cu alternata la putere politicienii nu se cocolosesc unii pe altii,asa cum se recircula prin popor,probabil din experienta anilor trecut si ca in mod asemanator va veni si randul lui Traian Basescu sa nu mai fie cocolosit asa cum a facut Nastase cu acesta in dosarul flota!

 66. 67 Miraj ianuarie 31, 2012 la 8:35 am

  Domnule Adrian Nastase, lucrurile vor fi corectate -oarecum- la recurs. Nu-mi fac griji din acest punct de vedere. Singurul lucru ce ma uimeste este lipsa instinctului de conservare din partea slugilor actualei puteri.
  Cu stima,
  Miraj

 67. 68 blogideologic ianuarie 31, 2012 la 8:48 am

  The Big Picture: Situaţia „condamnarea lui Adrian Năstase” este doar o parte din răul care se întâmplă României. Cum, în tot haosul acesta absurd caut o cauzalitate Granger, corelaţii adică, văd o piesă din acelaşi mare tablou anti- România aici / http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/virgil-magureanu-protestele-nu-sunt-spontane-251759.html Am mai spus că în perioada 1987-1989, România avea trei guverne, în ordinea puterii : 1/Guvernul din umbră al comunistului belakunist Virgil Măgureanu, fost securist şi profesor la Academia de Partid Ştefan Gheorghiu. 2/Cabinetul 1. Şi 3/Cabinetul 2. Dar şi acum putem să vorbim despre România condusă premeditat înspre distrugere de trei guverne : 1/Guvernul din umbră al iredentistului belakunist Virgil Măgureanu, consilier de taină, şi de mare încredere, al preşedintelui Traian Băsescu. 2/ Preşedintele Traian Băsescu. 3/ Guvernul formal Boc (unii de acolo realizează că ei sunt în plopul cu pere, că ei le vor plăti dacă nu le vor găsi, şi comentând eu „figura fiartă” pe care o afişează Sulfina Barbu, conchid că-i cel mai realist membru din cabinet). În fine, domnule Adrian Năstase, ca prioritate psihologică vă atrag atenţia că trebuie să vă controlaţi acum cu foarte multă grijă expresia facială, privesc în ziarul RL două fotografii pe care un psiholog de-al lor, şi împotriva dumneavoastră, le-a căutat şi selectat dintr-un mare lot de fotografii, vă arată cu o figură înspăimântată (chiar ăsta este cuvântul potrivit despre fotografiile afişate acolo, eu ştiu că în realitate nu este aşa, că aveţi determinarea militară a Cavalerului care v-a fost tată).

 68. 69 ZOE, fii barbata ! ianuarie 31, 2012 la 8:55 am

  @nastase,
  Nec Plus Ultra !
  Nu mai putem tolera atâta mizerie, trebuie sa ne manifestam solidaritatea
  cu Dvs. Nu putem sa ramânem surzi si muti, nu putem sa ne facem ca nu vedem si nu putem sa nu ne gândim la ce se pot preta aceste hiene, fata de un om simplu daca isi permit asemenea jocuri murdare fata de cel mai bun Prim-Ministru de dupa Revolutie !
  Sunteti un Barbat adevarat, ati dovedit asta nu o data si sunt convinsa ca veti trece cu bine si prin aceasta încercare, luptati cu toate mijloacele si nu va lasati înfrânt ! Sa nu uite dumnealor, ca roata se învârte, ca exista o lege a compensatiei pe lumea asta si vor plati cu vârf si îndesat.
  Ieri, am fost bulversata la aflarea vestii, m-am revoltat în sinea mea si am fost tot timpul cu gândul la Dvs. ca si cum ati fi fost o persoana draga din familie.
  Nici nu-si dau seama – de fapt e normal la ce coeficient de inteligenta au –
  ca reactia oamenilor va fi tocmai pe dos fata de cea scontata. Vor veni mai multi de partea Dvs. si dintr-un proscris fabricat de cel care va uraste, veti deveni un învingator.
  Ma rog ,la bunul Dumnezeu, sa va aiba în paza LUI !

 69. 70 ZOE, fii barbata ! ianuarie 31, 2012 la 9:16 am

  @Iceflame
  Dragul meu, daca ai face acest gest radical, te asigur ca el nu ar ramâne fara ecou. Acolo unde esti, lucrurile astea sunt luate în serios nu bagatelizate ca la noi. Aici unde cinismul, sadismul acestei puteri efemere
  fac legea, poti sa faci greva foamei pâna cräpi – nu te baga nimeni în seama, ba mai mult s-ar bucura daca ar mai muri unul !
  Îti doresc numai bine !

 70. 71 santinela ianuarie 31, 2012 la 9:22 am

  Sint de acord cu VASILE-.Mai multi au spus domnule Nastase ca aveti o pozitie prea defensiva.Articole curate,critice dar de bun simt,fine etc. Nu asta era comportamentul.Cu astia trebuie sa fiti agresiv,sa-i atacati pe unde-i prindeti.
  Cum drac a scapat judecatoarea asta in complet,ea fiind fosta consiliera a lui Morar ?Trebuia atit de presata mediatic,in fiecare zi pina se recuza singura.De fapt asa era normal sa faca un judecator impartial.Fiind sluga insa s-a comportat ca atare.
  Nu inteleg si pace.Chiar nu aveti oameni apropiati ? Pina la pronuntare trebuia sa stiu si ce maninca timpita asta in fiecare zi. Dar nu-i tirziu !

 71. 72 Doru Coarna ianuarie 31, 2012 la 9:36 am

  Va striga Piata „Nas-ta-se, Nas-ta-se!” asa cum a strigat A-ra-fat si mai demult To-kes, To-kes?

  Probabil ca da, dar steril, mesajul nu va deveni simbol al Pietii si al furiei in fata unei decizii pe altarul puterii basesciene.

  Dl Nastase nu va suferi nimic concret, va castiga recursul cu 3-2 si va primi, cel mult, ceva cu suspendare: si marinarul se gandeste la viitor…

  USL il poate transforma in martir al regimului si va castiga electoral enorm, sau il poate sustine verbal, lichidand sperantele adeptilor lucizi.

  Dar nu ma pot stapani sa nu ma gandesc ca Ponta ii face un serviciu lui basescu indepartandu-l pe Geoana ca la o eventuala suspendare acela sa nu scape sistemul din maini, care apoi ii intoarce gestul luandu-l pe Nastase din ceafa navigatorului de raliu… oare atat de jos s-a ajuns? Dupa usurarea afisata ieri de cei doi si insuficient disimulata, pare-se!

  Problema este insa alta si este de o extrema gravitate: statul de drept a murit definitiv in Romania cata vreme o inalta instanta preia fara corectura textul procuraturii, respinge demersurile apararii si ignora documente depuse intocmite de specialisti!!! De acum incolo, in Romania lui Basescu orice este posibil, legea a devenit formala si protectia pe cale juridica a sistemului, oricat de vinovat, este totala! Se intelege ca orice contencios este dinainte pierdut… Parca intregul stat ar fi inconstient de beat…

  Adrian Nastase ar trebui sa devina simbolul luptei natiunii romane pt democratie si pt statul de drept!

  Retineti insa, DDTV a adunat peste 1 milion de membri intr-un partid ad-hoc de circoteca, fara doctrina si mesaj, dupa numai doua zile de detentie, iar AN cu doi plus doi ani, scoate bolidul din viteza varificandu-i inertia si frecarile… Sa fie asta diferenta dintre un oltean si un om de exceptie? Atunci tot ce este mai rau va trece peste Romania si romani caci adeptii javrei saliveaza la unison de placerea executiei de ieri, au descoperit o formula de captare a atentiei de la esecurile, aplecarile si cedarile regimului…

  A naibii metoda, sa distrugi valori ca sa salvezi niste nulitati cu adevarat penale si vinovate de subminarea puterilor din stat, a nivelului de trai, a democratiei si statului de drept si a economiei nationale…

  Dulce trebuie sa fie flatulenta aluia…

 72. 73 ZOE, fii barbata ! ianuarie 31, 2012 la 9:44 am

  Bai, liniste ce dracu !
  S-a aflat de ce avea J. Franks gauri în pantofi : n-a dansat decât o vara !
  Dar aseara, l-am vazut pe sticla cum dantuia în hora la Busteni – unde primarul este ales forever – iar acolo se afla si Regina pe furatea pasii
  sau banii . Frumos, sau ce ?! Iata cine ne-a pus noua pantoful gaurit pe grumaz si ne spune ca daca macelarul scumpeste carnea, nu-i nimic, vom mânca mai putina carne. Trebuie sa recunoastem ca numai în Românica
  totul este posibil.

 73. 74 dlnimeni ianuarie 31, 2012 la 9:58 am

  Maximmouse: poate ca nu m-am exprimat eu clar; nu am in vedere o solidarizare de tip Bivolaru, ci, vedeti si intrebarea pe care o pune Le Prince. Exista, zic eu, doua aspecte: primul este procesul, iar al doilea halul in care este justitia „prezidentiala”. Proteste in virtual, documente de protest de tip petitie cu liste de semnaturi, scrisori catre mediul european, s.a.m.d. Intr-o scrisoare pentru mediul european, de exemplu, ar putea fi aratate lucrurile care pot fi intelese mai usor de straini, de exemplu, nepotrivirile de timp: dl Nastase este condamnat, in fapt, pentru presupuse fapte petrecute in scop electoral intr-un moment in care candidatura sa nu era decisa. La fel, cred ca mediile europene pot intelege relativ usor aspectele legate de incorectitudinea procesului: scorul martorilor, statutul ambiguu a zeci dintre ei de-a lungul procesului, aglomerarea de martori ai acuzarii urmata de un timp insuficient pentru marturii, etc. Nu m-am oferit sa initiez asa ceva dintr-un anumit bun simt: exista cel putin trei grupuri de oameni care au dreptul ( si as zice, desi suna cam ca in trecut – si datoria) de a face asa ceva inaintea mea. Mi-am aratat insa disponibilitatea si dorinta de a ma ralia unor astfel de actiuni.
  Prietene, lucrurile sunt dinamice. Explic acum niste ginduri si lucruri petrecute ieri. Aseara am fost atent la reactiile unor fruntasi pesedisti: dincolo de fraze sablon cu recursul unde isi va demonstra nevinovatia, colegii dlui Nastase il cam lasa sa se descurce singur. Cel putin asta a fost senzatia mea, asa incit astazi vad lucrurile altfel decit ieri. Iar la recurs va fi greu, in opinia mea presedintele va cauta sa profite de slabiciunea aratata de judecatori.

 74. 75 gala ianuarie 31, 2012 la 9:59 am

  @Razvan A
  Ai ramas la fel de uimit si cand ai vazut ca lui Adrian Nastase i s-a incalcat dreptul la aparare?!? (vezi cei peste 900 de martori ai acuzarii, comparativ cu cei (doar) 5,care i-au fost admisi in aparare) Te-ai intrebat macar,”DE CE”?!?

 75. 76 Maria ianuarie 31, 2012 la 10:01 am

  Circoteca ieftina a la Basescu & co. Sunt destui cei care considera ca sunteti o victima politica in dosarele recent judecate si va sustin. Vreau sa cred ca se va aplica zicerea ‘cine sapa groapa altuia cade singur in ea’.

  Va admir atitudinea. Sunteti un om foarte puternic si de mare calitate, cu o inteligenta emotionala mult peste medie. Putini barbati politici ar fi procedat atat de demn ca Dvs., in contextul dat.

  Istoria este uneori extrem nedreapta cu oamenii lipsiti de viziune, precum s-au dovedit romanii. Cine nu gandeste preventiv, ramane doar cu optiunea curativa, daca nu cumva doar cu cea paliativa colectiva. Fiecare are partea lui de vina, dar sa nu uitam media. Pai intr-o societate cand duce lipsa de competente, in care este atat de usor sa fii chir in tara orbilor, media cum poate fi? Consider ca , daca ati fi fost presedinte, Romania era departe, din multe puncte de vedere si nu ar fi cu institutiile de pivotale demolate din interior, cu o fata internationala schimonosita, vulnerabila total socio-economic, etc., ca acum.

 76. 77 Emil - Radu ianuarie 31, 2012 la 10:06 am

  Aceasta mizerie se va intoarce ca un bumerang impotriva stalinistilor care au produs-o. Fiti linistit domnule Nastase, va spune un jurist pentru care faradelegea comisa ar face invidios pe cel mai dur procuror din anii 50.

 77. 78 Covasneanu ianuarie 31, 2012 la 10:14 am

  Am văyut pe Lumea justiţiei cum se plimbă procurorii pe la birourile judecătorilor din complet. Ce naiba, ăştia chiar ne iau de proşti! Cum e posibil să faci parte din echipa de acuzare şi apoi să treci în completul de judecată? Sper să vină repede recursul şi ACHITAREA!
  Hai cu schimbarea! Sper ca toţi nevolnicii din echipa re represiune politică a Preaturmentatului să plătească pentru pupinbăşismul lor!

 78. 79 Constantin ianuarie 31, 2012 la 10:23 am

  Pacat ca noi romanii, ne omoram singuri valorile care ne puteau propulsa in randul natiunilor civilizate. Acest cacter infect ce nu dispare din gena romanului si care a dus la decapitarea celor mai mari oameni de stat precum Decebal, Mihai Viteazul, Antonescu, Ceausescu si acum Nastase trebuie sa ne dea de gandit.De aceea batem pasul pe loc ca ultima populatie de pe glob desi am avut si avem personalitati care puteau si pot sa conduca tara catre destine mult mai bune pentru fii, nepotii si stranepotii nostri. Trebuie sa ne unim toti romanii constienti de soarta tarii pentru a nu mai lasa pe unii incompetenti care se aliaza cu forte interne si externe ostile sa-si ridice statui nemeritate pe munca unor oameni profesionisti si competenti, calauziti numai de proverbul SA MOARA SI CAPRA VECINULUI care mai nou a devenit SA MOARA VECINUL CA SA-I IAU CAPRA.

 79. 80 Cornel ianuarie 31, 2012 la 10:25 am

  Sunt alaturi de dvs. si de familie.

 80. 81 teostanc ianuarie 31, 2012 la 10:42 am

  Dle Nastase,

  Imi pare rau.

  Aceasata sentinta o consider politica.

  Va rog sa luptati mai departe si aceasta lupta va fi nu numai pentru dvs. ci pentru majoritatea romanilor.

  Veti invinge!

  Doamne ajuta!

 81. 82 Fragmentarium Politic ianuarie 31, 2012 la 11:56 am

  Recursul Puterii la institutii ale statului pentru a scoate din jocul politic, intr-un an electoral, un competitor redutabil, de talia lui Adrian Nastase, nu poate fi calificat decat drept o marsavie cotrocenista. Nu ma indoiesc ca justitia va folosi sansa de iesi din logica sistemului ticalosit. Sunt de-a dreptul consternat de proportiile unei asemenea nedreptati, savarsite la comanda politica.

 82. 83 Jr ianuarie 31, 2012 la 12:00 pm

  Nu am nicio îndoială că această condamnare este răspunsul pentru UE care tot cere României exemple de eradicarea corupţiei la vârf. UE ştie că prin această condamnare Băsescu arată imitaţia unei blăni veritabile pe care o ţine acasă în şifonier. Sunt foarte sigur că Adrian Năstase iese în final din încurcătură, dar regret timpul pierdut şi hărţuirea prin tribunale, timp în care ar fi fost folositor pentru ţară. Când Adrian Năstase va fi reabilitat de aceiaşi justiţie care l-a condamnat, Băsescu şi torţionarii lui vor fi o amintire dizgraţioasă. Până atunci judecata poporului e peste el şi nu-l vor ierta până nu cade de la înălţimea tronului pe care s-a căţărat. CURAJ, d-le Adrian Năstase.

 83. 84 BIGHIU MIOARA ianuarie 31, 2012 la 12:28 pm

  Doamne te rog sa aju-ti si sa faci dreptate !Nu se poate face o asemenea nedrepate de justitia romana si de politicienii care ne conduc astazi tara si care ne ingroapa de vii.D-nul Adrian Nastase a fost cel mai bun prim ministru de dupa anii ” 90 ,a creat locuri de munca ,nu a distrus economia tarii.Am citit si m-am documentat,d-nul Adrian Nastase nu este vinovat,experiza contabila dictata de catre Curtea Constitutionala a concluzionat prejudicii=0 lei pentru ISC .DECI,OAMENIBUNI ,dragi membri PSD ,nu pute-ti sa nu aparati un asemenea om de care tara are nevoie.In situatia in care d-nul Presedinte Ponta nu va lua nici o atitudine in acest caz va pierde foarte mult,EL ,si partidul lui.

 84. 85 blogideologic ianuarie 31, 2012 la 12:35 pm

  Cristian Preda e speriat : „Este posibil ca România să fie prezentată în Parlamentul European ca o dictatură” http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/cristian-preda-este-posibil-ca-romania-sa-fie-prezentata-in-parlamentul-european-ca-o-dictatura-251902.html

 85. 86 Elena ianuarie 31, 2012 la 12:37 pm

  E ceva ce – mi da incredere si speranta : cei cinci judecatori care vor judeca recursul. E in joc prestigiul Inaltei curti de justitie. Ei stiu ca daca justitie nu e, nimic nu e !
  Deci, sa avem incredere! Nici nu stiti cat de multi suntem cu dvs.
  Multa tarie, dle A.Nastase!

 86. 87 Florin Cetina ianuarie 31, 2012 la 12:38 pm

  D-le Nastase,

  ” Strength and Honor! ” si sper din suflet sa nu aveti soarta Gladiatorului. Romania are nevoie de Dvs. mai mult ca niciodata.

  Florin

 87. 88 Emil Vulcanescu ianuarie 31, 2012 la 1:20 pm

  Domnule Adrian Nastase
  Acest proces chiar si orbii „vad” ca este unul politic !
  Dumneavoastra ca premier al Romaniei in perioada 2000 – 2004 ati fi putut sa stopati cariera politica acestei BESTII care locuieste acum la Cotroceni ( dosarul Flota ) , nu ati facut-o , acum suportati consecintele !
  Am mai spus si voi mai spune : „Aceasta Satana calca si pe cadavrele parintilor ca sa-i fie lui bine”.
  V-am mai pus intrebarea si va intreb si acum : Ce veti face cand USL-ul va ajunge la putere , ca justitia sa fie independenta iar legile acestei tari sa fie valabile si pentru „catei” si pentru „dulai ?
  Cu stima Emil

 88. 89 ionel ianuarie 31, 2012 la 1:37 pm

  nu am încredere deloc în justiţia din românia.

 89. 90 Judex ianuarie 31, 2012 la 1:41 pm

  @ LePrince

  Ei, drrraga, nu te ambala asa, era doar o ironie. Din partea unor oameni atat de fini si spirituali, ca Adrian Nastase si, mai ales, ca tine, ma asteptam sa fie gustata si apreciata. Nu te enerva, ca-ti creste tensiunea!

  P.S.: Inca mai astept o replica in limba franceza.

 90. 91 blogideologic ianuarie 31, 2012 la 1:52 pm

  @ ZOE, fii barbata !
  Mortal comentariul dumitale din ianuarie 31, 2012 la 9:44 am !

 91. 92 radu ianuarie 31, 2012 la 2:22 pm

  Mana lunga a celor care au manevrat, in 2004, falsa victorie a lui traian basescu a lovit prin intermediul cozilor ei de topor, Daniel Morar-Codruta Kovesi-Monica Macovei. Momentulul a fost regizat cu toata ata alba din dotare: dupa amortizarea protestelor si infiltrarea lor cu diversionisti anticpolitici (PDL-USL-aceeasi mizerie) si, ca sa vezi, cand prezidentul era plecat la Bruxelles. Toata miza-n scena din procesul Strauss-Khan!
  Decizia era previzibila in an electoral, mai ales dupa achitarea din dosarul „matusa Tamara”. Puterea avea nevoie de un contraatac prin care sa incerce sa-si recupereze activistii pro-macovisti (ma refer deopotriva la Monica si Catalin Macovei).
  Va urez succes la recurs, domnule Nastase, dar va fi foarte, foarte greu.

 92. 93 florin m. ianuarie 31, 2012 la 2:27 pm

  Eu ma socotesc printre cei care nu poate evalua vinovatia sau nevionovatia d-lui Adrian Nastase in aceasta chestiune sau in alte procese in care este nevoit sa se apere.

  Ma mai socotesc printre cei care cred ca justitia a fost si este influentata politic. Si pe vremea cand dl Nastase a fost prim ministru, si acum. De fapt, cred ca aceasta este marea durere.a celor care nu sunt direct implicati: lipsa de incredere in justitie si capacitatea ei de a face oarecare dreptate, datorata evidentei influentari a deciizilor acesteia prin intermediul puterii politice sau a simplului act de coruptie.

  Eu nu pot decat sa urez d-lui Nastase sa i se faca dreptate si sa nu ajunga sa trebuiasca a plati in orice fel pentru fapte ce nu ii sunt imputabile.

  Nu ma pot insa opri sa nu remarc ca, daca perspectiva asupra necesitatii influentarii actului juridic se schimba functie de locul pe care il ocupi in politica, ceea ce vedem astazi este o urmare fireasca a unei astfel de atitudini.

 93. 94 florin m. ianuarie 31, 2012 la 2:32 pm

  Erata:

  „Ma socotesc printre cei care nu pot evalua”, etc

 94. 95 Socrate ianuarie 31, 2012 la 2:40 pm

  Tupeul portocaliu nu are limite. Citez “Horatius Dumbrava, fost presedinte al CSM, a declarat, pentru HotNews.ro, ca va solicita plenului Consiliului sa analizeze acuzatiile formulate de Adrian Nastase la adresa judecatorilor Ioana Bogdan si Ionut Matei, care au deliberat in dosarul “Trofeul Calitatii”. “Sunt anumite declaratii ale domnului Nastase care pot contura o atingere adusa independetei justitiei”, a declarat Dumbrava. Dupa pronuntarea sentintei, fostul premier a acuzat-o pe Ioana Bogdan ca a actionat in favoarea DNA, iar despre Ionut Matei a afirmat ca a avut intalniri cu reprezentanti ai DNA. “.
  Sa vedemce spunea Romania libera despre “independentul” judecator Ionut Matei “ „Este vorba de decizia data de judecatorul Ionut Matei de la Curtea de Apel Bucuresti, care, intr-un alt dosar al lui Nutu Camataru, a anulat probe de interceptari de convorbiri telefonice cu mandat de la judecator, desi Curtea Constitutionala hotarase ca acestea sunt perfect valabile. De asemenea, Ionut Matei i-a redus lui Nutu pedeapsa de la 9 ani de puscarie (data de Tribunalul Bucuresti) la 2 ani si 8 luni. In loc sa fie pedepsit ca nu a respectat o decizie a Curtii Constitutionale, care functioneaza ca text de lege obligatoriu, Ionut Matei a fost promovat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Intr-o convorbire telefonica, Nutu Camataru il lauda pe judecatorul Ionut Matei ca fiind „singurul care stie dosarul”. “
  Sa mai vedem cum “independenta” justitie romana este pentru unii muma si pentru altii ciuma “ Efectele legii micii reforme, prin care s-a incercat grabirea judecarii cauzelor, sunt cu totul altele decat cele scontate initial. Procurorul sef al DNA, Daniel Morar, a fost obligat, la sfarsitul anului 2011, in prima instantam sa ii plateasca fostului procuror general adjunct, Gabriela Ghita, daune de 25.000 de lei, pentru ca institutia pe care o conduce a dat un comunicat neconform cu realitatea. DNA a atacat solutia, la Tribunal, iar primul termen a fost fixat in decembrie 2012! Adica peste exact un an! Iar Daniel Morar, care se plangea de lentoarea cu care se judeca dosarele in care DNA a efectuat trimiteri in judecata pentru coruptie, evident ca nu mai este deloc deranjat de situatie… (Lumea Justitiei )”.
  Sa mai vedem si cum i-a tratat judecatorul Ionut Matei pe inculpati : “ Indignare maxima pe avocatii si inculpatii din „Dosarul Trofeul Calitatii”, in care DNA l-a trimis in judecata pe fostul premier Adrian Nastase si altii, pentru presupuse fapte de coruptie. La termenul de vineri de la Inalta Curte, presedintele completului de judecata Ionut Matei (care era flancat de judecatoarele Cristina Rotaru si Ioana Bogdan) a pus ochii pe inculpata Irina Jianu. I s-a parut ca are o atitudine cumva necuviincioasa si a ridicat-o in picioare. Asa a tinut-o mai bine de o ora si jumatate cat s-au facut audieri in cauza (n.red. – Jianu nu a fost cea audiata) desi femeia are peste 100 de kg si afectiuni de sanatate indiscutabile si cerea voie sa stea jos. Avocatii au protestat si l-au intrebat pe judecatorului Ionut Matei in ce temei de lege procedeaza la o masura care constituie o pedeapsa corporala. Raspunsul magistratului, redat de avocati a fost: „Nu ma intereseaza textul de lege, aceasta este solemnitatea sedintei de judecata! (…) De acum inainte toti inculpatii din acest dosar vor sta in picioare!” ( tot din Lumea Justitiei )
  Cine doreste sa afle mai multe despre judecatorul Ionut Matei sa caute pe Google dupa judecator Ionut Matei.
  Citez inca odata din Lumea Justitiei raspunsul ICCJ la o cerere scrisa de precizari “ „Urmare solicitarii dumneavoastra din 8 decembrie 2011, pe baza relatiilor comunicate de presedintele si vicepresedintele ICCJ, va facem cunoscut urmatoarele: In perioada martie – decembrie 2011, la sediul instantei supreme, a avut loc cate o intalnire a presedintelui si vicepresedintelui ICCJ cu dl. Daniel Morar, in calitatea acestuia, de procuror sef al DNA, LA DISCUTII PARTICIPAND SI ALTI JUDECATORI AI ICCJ, in functie de problematica abordata. Intalnirile au avut loc in virtutea relatiilor institutionale existente intre cele doua autoritati judiciare, fiind abordate aspecte cu caracter profesional referitoare, in esenta, la necesitatea cresterii eficientei procedurilor judiciare”.”

 95. 96 MIHAELA ianuarie 31, 2012 la 2:42 pm

  Doua intrebari (retorice – probabil):
  1. In cazul unei achitari la recurs, CSM are ceva de spus in legatura cu cei doi judecator care au cerut condamnarea intr-un proces in care prejudiciul (conform expertizei) este zero?

  2. Daca in perioada de preaderare era guvernul de acum, mai eram oare acum membri NATO si UE?

 96. 97 dlnimeni ianuarie 31, 2012 la 3:03 pm

  Maximmouse: va dati seama ce inseamna sa comiti o infractiune cu 1000 de martori? In Piata Matache nu stiu daca sunt, la un moment de virf, atitia oameni. Si ca 60 dintre acestia sa fie considerati, pina in ultimul moment, infractori? Un numar considerabil mai mare decit ceata lui Ali Baba. Si sunt destule alte lucruri care pot fi aratate europenilor in argumentarea unui proces incorect, in argumentarea afectarii dreptului la aparare. PSD are un numar de europarlamentari care ar putea pune toate acestea intr-o scrisoare deschisa. Sunt fost membri ai guvernului, sunt oameni care se prezinta ca apropiati si prieteni ai dlui Nastase. Sunt membri ai partidului. Insa daca acestia nu vor lua nici o initiativa, atunci probabil ca vreo citiva comentatori de pe blog ne vom chema unii pe altii si vom face noi un astfel de document. Ori un altul.

 97. 98 BogdanGabriel ianuarie 31, 2012 la 3:03 pm

  Trebuie sa recunosc ca nu am inteles despre ce e vorba in acest proces.
  Adrian Nastase e acuzat ca a luat bani de la stat pentru campania lui electorala ?
  Ce lege a fost efectiv incalcata de Adrian Nastase ? care este „fapta rea” a lui Adrian Nastase ? e vorba de mita, de furt din bani publici, de inselaciune – ce anume ?
  Nu am inteles nici din presa, nici din aceasta postare.
  Nu am inteles ce acuzatie, in termeni cat mai simpli, i se aduce lui Adrian Nastase.
  Pe care, de altfel , il cred incapabil de mita, coruptie sau jocuri murdare la acest nivel de doi lei.

 98. 99 cititorul ianuarie 31, 2012 la 3:11 pm

  @ BogdanGabriel
  uite mostra de acuzatii la procurori

  “PROBELE ADMINISTRATE IN CAUZA CONFIRMA FAPTUL CA, IN REALITATE, NU MEMBRII STAFF-ULUI DE CAMPANIE AI INV. ADRIAN NASTASE S-AU OCUPAT DE REALIZAREA SI DISTRIBUIREA MATERIALELOR ELECTORALE SI NICI ORGANIZATIILE LOCALE, MUNICIPALE SAU JUDETENE ALE PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT CI CHIAR INV. ADRIAN NASTASE SI SOTIA ACESTUIA DANA NASTASE.” (p.761)

 99. 100 BogdanGabriel ianuarie 31, 2012 la 3:30 pm

  @cititorul

  mda…
  Ma intereseseaza sa aflu care este „crima” lui Adrian Nastase, exprimata in cuvinte simple. Refuz sa cred ca a fost condamnat pentru distribuire de afise electorale. Daca este asa, atunci suntem un popor nebun …

 100. 101 Vasile, ianuarie 31, 2012 la 3:31 pm

  Bogdan,

  Intrebarile pe care ti le pui sunt copilaresti, desi nici eu nu prea inteleg ce fel de militieni sunt acei judecatori , care dau o sentinta la ordin pentru o presupusa vina ,care de fapt este o practica a tuturor partidelor de la putere in preajma alegerilor.

  Mai mult de copilareasca este si concluzia dumitale prin care il ridici pe Adrian Nastase deasupra oricarei suspiciuni.

  In tonul infantilitatilor trag si eu o concluzie judecatorii folositi ghidonati de tripoleta Macovei-Traian-Morar au comportament de militieni, si de aici intro lume normala cu niste oameni ,eventual politicieni normali dreptul de a deveni judecator ar fi trebui sa fie rezervat numai avocatilor si nu militienilor.

  Era cit pe ce sa-l critic pe raposatul Iorgovan parintele Constitutiei Romaniei, dar intre timp ar realizat ca as fi cazut din nou in greseala, fie ca noi am fi avut Constitutia SUA, Traian&Co. tot l-ar fi condamnat pe Nastase!

  O vad aevea pe vestita Macovei beata de fericire si nu numai !

 101. 103 cititorul ianuarie 31, 2012 la 3:43 pm

  in conformitate cu ce zic judecatorii a fost condamnat pentru

  „art. 13 Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa.”
  Cu alte cuvinte si-a folosit influenta sau autoritatea sa in calitate de presedinte PSD
  Din cei 900 de martori doar vreo 3-4 au declarat ca sunt membri PSD, erau mai multi de la PNL, UDMR si alte partide.
  Si da suntem un popor nebun

 102. 104 blogideologic ianuarie 31, 2012 la 3:45 pm

  Ascultaţi înregistrări autentice ale unui discurs ţinut de cancelarul german Otto von Bismarck, precum şi o lectură din Shakespeare a istoricului militar german Helmuth von Moltke http://www.nytimes.com/2012/01/31/science/bismarcks-voice-among-restored-edison-recordings.html?_r=1&hp

 103. 105 MIHAELA ianuarie 31, 2012 la 3:46 pm

  @ Cititorul

  A spune ca ne aflam in zona crepusculara este prea putin!
  Procurorii astia chiar sunt oligofreni? M-am intrebat si eu cum au putut scrie in rechizitoriu o asemenea aberatie (chiar si in mintea unui retardat mintal). Au sperat oare ca rehizitoriul nu va fi citit, s-or fi gandit ca toti ceilalti sunt niste tampiti si vor lua de buna ceea ce zic ei? Sau poate (ma duc probabil cu gandul prea departe) l-au scris in mod voit asa, ca acuzatiile lor sa fie respinse, dar in acelasi timp sa-i arate stapanului ca ei si-au facut datoria?
  Este, pur si simplu, de ne-nteles cum au putut scrie asa ceva intr-un act juridic!

 104. 106 Mihai ianuarie 31, 2012 la 3:52 pm

  Parerea mea este ca orice greseala trebuie platita. Cand faci ceva de genul acesta, trebuie sa-ti asumi faptul ca la un moment dat s-ar putea sa fii tras la raspundere.
  Chiar si admitand ca cineva din umbra a asmutit justitia pe urmele Dvs., asta nu este o justificare pentru ceea ce s-a intamplat.

 105. 107 Doru Coarna ianuarie 31, 2012 la 4:04 pm

  @ blogi,

  astea-s prostii, la supersonice nu merge ca la subsonice sa proiectezi motorul si structura separat, dispozitivul de admisie are rolul de a transforma printr-un sistem de unde de soc curgerea exterioara supersonica in curgere subsonica pt ca apoi compresorul sa-si poata face treaba. Deci un subsonic se proiecteaza separat, la un supersonic intai motorul si apoi celula, la un hipersonic doar se careneaza motorul, iar la rachete depinde… Nu poti schimba deci motorul unui supersonic cu un altul, trebuie sa fie acelasi sau trebuie sa reproiectezi intre aparatul.

  La ora actuala Romania nu poate decat toca niste bani ce vor fi comisionati la greu, dar nu mai are capacitatea tehnologica reala de a dezvolta un nou motor, nici macar unul de tractor! Pe vremuri exportam si rachete…

  Uite, exista niste tineri impatimiti care vor sa lanseze un satelit romanesc, o gluma cu niste baloane, undeva de pe mare, s-a dat si la TV… a iesit mai rau ca la fostele cluburi minitehnicus pt scolari… Acum toti sunt manelisti!

 106. 108 Judex ianuarie 31, 2012 la 4:53 pm

  LePrince scrie:

  „Imi pare sincer rau pentru ceea ce cred ca traiti acum. […] Si pentru ca e un moment potrivit, va voi pune o intrebare: putem face ceva, d-le Nastase?”.

  Aşadar, după ce, acum vreo săptămînă, LePrince aducea iar în discuţie, în glumă, chipurile, dar de fapt în serios, „aripioara de blog” pe care a constituit-o aici şi le propunea unor colegi comentatori s-o transforme în partid, apoi să se ducă toţi la Adrian Năstase şi să-l întrebe ce să facă cu ea (scuzaţi cacofonia), astăzi îşi propune din nou serviciile domnului Năstase, profitînd de porcăria aia cu condamnarea la doi ani de închisoare şi întrebîndu-l dacă poate face ceva. Şi, ca să-şi sublinieze şi mai mult supuşenia, se grăbeşte să mă ia la trei păzeşte pe mine, care mi-am permis o glumă, doar-doar o observa Adrian Năstase ce zelos este şi cum sare în apărarea lui.

  Nu este, deci, nevoie de cine ştie ce spirit de observaţie, ca să ghiceşti planul lui LePrince: după ce s-a dat în stambă pe aici cu inteligenţa, ironia şi cultura lui „debordante”, probabil în mod calculat, şi după ce va fi considerat că a lucrat destul la imaginea lui de personalitate de mare valoare şi cu totul ieşită din comun, în ultimele zile a trecut la atacul frontal al chestiunii, declarîndu-şi disponibilitatea… pentru ce s-o găsi. Că, vorba aia, se apropie alegerile, USL-ul le va cîştiga şi poate se găseşte şi pentru el vreun post, că nu sînt mulţi de talia lui în ţara asta.

  „Prinţule”, n-am nimic cu tine. Este dreptul tău să stai cu mîna-ntinsă şi să încerci să parvii. Dar, rogu-te, nu mă lua tare că io-s mai liber şi nu-l perii pe Adrian Năstase cum faci tu, doar-doar mi-o pica ceva.

 107. 109 Catalina ianuarie 31, 2012 la 4:54 pm

  Draga Dle. Nastase,

  Pe vremea Babilonului adică atunci cand nu exista civilizatia zilelor de azi si oamenii traiau organizați in triburi,( fac aceste precizari nu pentru Dvs. ci pentru cei mai puțin scoliti, care urmăresc acest gen de comunicare:), ) deci in perioada 1792-1750 i.Hr. a trăit Hammurabi cel Mare, un rege babilonian, care s-a apucat sa scrie primul cod de legi. Daca îl citesti, iti dai seama cat de corect si fara echivoc era întocmit. Toți erau egali in fata acestor legi dar mai presus de orice, cei care foloseau legile pentru a le aplica acuzatilor

 108. 110 Catalina ianuarie 31, 2012 la 5:05 pm

  Continuare:
  Deci cum spuneam, in acea epoca atât de indepartata, Judecătorul platea o decizie creditare de douasprezece ori cat acesta a impus acuzatului. Si nu era de ajuns, ii era interzis sa mai judece .
  Daca cineva acuza pe altcineva fara sa poată face dovada , acuzatorul era omorât.
  Oare putem spera ca odata cu schimbarea acestei puteri, sa scăpat si de toate aceste coduri făcute astfel ca fiecare sa le poată interpreta cum vrea, fara responsabilitatea judecătorilor sau acuzatotilor?!
  Acum trei ani, va scriam si îmi permiteam câteva sfaturi pentru acele vremuri si mi-ați mulțumit chiar si pentru ca ,,m-am expus”:) Am părăsit tara pentru ca doresc altceva pentru copilul meu dar îmi plânge sufletul pentru toată ingenunchierea poporului roman, de la părinții si bunicii noștri care in loc sa se bucure de o batranete

 109. 111 Catalina ianuarie 31, 2012 la 5:14 pm

  In loc sa se bucure de o batranete linistita, ingheata in strada tipandu-si disperarea. Plâng tânara generație, fara de speranța, plâng ca ce poate rămâne din noi daca ne ingropam istoria si in același timp si viitorul…
  Sper doar ca intr-o zi cei ce vor conduce aceasta tara, se vor trezi dimineata cu gândul la ce poate face mai bine pentru romani si România si se vor culca seara, multumind Bunului Dumnezeu ce a reușit sa facă… tot pentru acest popor si aceasta tara.

 110. 112 Marian Nicolae ianuarie 31, 2012 la 5:50 pm

  Conform legilor lui Murphy, atunci cand lucrurile merg rau, nu pot merge decat mai rau….

  Vad ca puterea actuala face ca spusele de mai sus sa se adevereasca.

  Din cate stiu eu, cui pe cui se scoate….

  Adica lupta impotriva raului cu mai rau, pana-l bagi in corzi.

  Nu merge cu vorba buna, nu mai merge cu diplomatia.

  Din pacate, atunci cand diplomatia nu se mai face auzita, glasul armelor se aude din ce in ce mai strident…

  Nu sunt adeptul armelor, dar cand vezi cum tara-ti este vanduta bucatica cu bucatica, iar fruncea tarii ocupata cu dosare penale dintre cele mai fanteziste, oare ce ne mai ramane de facut decat o curatenie generala inainte de-a ne stinge ca popor!!! ???

  ROMANE GANDESTE SI ACTIONEAZA !!!

 111. 113 BogdanGabriel ianuarie 31, 2012 la 5:52 pm

  @Vasile

  raman la parerea mea … Adrian Nastase n-ar fi putut face faptele mentionate, daca ele au intr-adevar gravitatea care li se acorda.

  @ cititorul

  multumesc pentru informatii.
  Din ce am inteles este vorba despre un fel de „trafic de influenta”.
  O sa mai analizez, tot n-am inteles foarte bine … am impresia ca foarte multa lume nu a inteles … altfel ar fi trebuit sa inteleg si eu 🙂

  o zi buna

  Bogdan Gabriel

 112. 114 centru ianuarie 31, 2012 la 6:03 pm

  Dosarul legat de ceea ce presa prezenta ca o mostenire a unei matuse pensionare sarace mi se parea mult mai periculos decat acest Trofeu al Calitatii pe care il inteleg destul de greu . Culmea este ca cehul asa-zis investitor la Tepro Iasi , care platea asasini sa-l omoare pe seful de sindicat Sihaleanu in ultimele luni ale destrabalarii cederiste in 2000 , condamnat si arestat , iese din Romania ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat ! Unde este ” Justitia ” aici sa ancheteze Internele responsabile ? Nicaieri ! Dar fuga Hayssamului ? Dar furtul de focoase din marfaruri la Giurgiu ? Auziti ” Justitia ” indignata pentru lipsirea copiilor romani de o minima securitate in strada si locuri de joaca din cauza zecilor de mii de caini salbatici din marile orase ?

 113. 115 Karakas ianuarie 31, 2012 la 6:21 pm

  @off topic, despre alegerile din diaspora, de data asta cea franceza, in alegerile din Franta. Canada si-a declarat opozitia ca Franta sa considere Canada ca o circumscriptie electorala a sa:

  „Last fall, the [Canadian]Foreign Affairs department sent around Circular Note No. XDC-1264 to heads of diplomatic missions in Canada, about Canada’s laws regarding foreign elections.
  „The department continues to encourage foreign states to allow citizens residing permanently or temporarily in Canada to exercise their right to vote in their country of origin’s elections or referenda, namely via absentee ballot,” the circular states.
  „It must be emphasized that, as a matter of policy, the Government of Canada will continue to refuse requests by foreign states to include Canada in their respective extraterritorial electoral constituencies. Also, the department will not allow foreign governments to conduct election campaigns in Canada or establish foreign political parties and movements in Canada.

  Moreover, last week, Foreign Affairs „summoned” the French ambassador, Philippe Zeller, for an official dressing down.
  „No authorization has been given to France to permit it to include Canada in an extraterritorial electoral district,” Joseph Lavoie, spokesperson for Foreign Affairs Minister John Baird, told the Post.

  Aviz amatorilor de incins spiritele romanilor din Canada la alegerile din Romania.

  http://ca.news.yahoo.com/blogs/canada-politics/canada-france-dispute-over-french-elections-canada-215350090.html

 114. 116 Socrate ianuarie 31, 2012 la 6:38 pm

  @Aya * Ai avut dreptate. Planul lui TB a reusit. AN renunta la vice-presedentia Camerei. Pacat si nedrept.

 115. 117 Victor V. ianuarie 31, 2012 la 6:52 pm

  @ Doru Coarna

  Țara arde și babalogică se piaptănă. Te pui la mintea lui? Hai să ne amintim că amabila noastră gazdă trece printr-un coșmar. O minimă decență ne obligă să nu postăm aiureli la acest editorial.

  Pentru ce a făcut amicul cu întrebarea, nu-i suficient să fii tâmpițel. E nevoie și de o doză mare de nesimțire și cinism.

 116. 118 bunicu ianuarie 31, 2012 la 7:00 pm

  va respect si il vreau pe infractorul basescu la parnaie nu pe d-ul Nastase,demnitatea si intelepciunea va sunt aliate indiferent de verdictele politice ale unei justitii corupte si influentate!

 117. 119 George Serban ianuarie 31, 2012 la 7:20 pm

  Din tot ce am vazut, din tot ce am citit, in ultimii ani, pe acest blog mi-am dat seama cat de adevarata este zicala:
  „NU MOR CAII CAND VOR JAVRELE ORDINARE”

 118. 120 Deveanu Silviu ianuarie 31, 2012 la 7:38 pm

  Este fara dubiu implicarea lui Basescu si a cozilor sale de topor, procesul fiind unul politic data fiind calitatea dv. de presedinte PSD. Dar, as fi interesat de urmatoarele:
  1. A fost organizat acest simpozion Trofeul calitatii de catre Inspectoratul in constructii?
  2. Daca da, cati bani s-au incasat?
  3. Care a fost destinatia banilor obtinuti, dupa acoperirea cheltuielilor?
  4. Care au fost raporturile juridice ale organismului de stat cu firmele „incriminate”?
  5.Ati avut cunostinta ca materialele publicitare s-au realizat din bani rezultati din actiunea Trofeul calitatii?
  La astfel de intrebari ar trebui sa raspundeti pentru opinia publica, in opinia mea.
  Si, o ultima intrebare. Regretati ca ati patronat, in calitate de prim-ministru si de presedinte al PSD un sistem clientelar in care au avut acces la demnitati publice tot felul de nechemati, necinstiti, incompetenti, fripturisti, oameni de nimic…multi din ei facandu-va rau? M-as bucura sa va dati si sa dati un raspuns afirmativ.

 119. 121 blogideologic ianuarie 31, 2012 la 7:45 pm

  @ George Serban spune : “NU MOR CAII CAND VOR JAVRELE ORDINARE”
  Îmi place adaptarea !

 120. 122 Ghita Bizonu' ianuarie 31, 2012 la 8:02 pm

  BogdanGabriel

  matele cand sosisi cu pluta ? Sau cu farfuria zburatoare de pe Venus?
  Ce nu stii de cazul Temesan ?! Prejudicu zero da’ bagat la pucaire fiindca a sponsorizat pe banii BCR aoaritai cartii Eterna si fascinanta Romanie (;pe care Tzapu dEbil o daruia) si a pus la dispozitai guvernului vreo duzina de masini. Bine-ntels ca nimeni nu l-a ontrebat pe Camenco Oetrivici cum era cu sponsorizarea unui partid (ala din care facea parte) cu abnii CEC si nici contractu cu FNI…
  Intelege ca cand interesele superioare ale anticomunismului o cer .. justitia dimacrata se comporta ca pe vremea cand Ana , Luca si cu Dej bgagau spaima in burghezi si restu este irelevant :revolutia nu cunoaste legi!!

 121. 124 dlnimeni ianuarie 31, 2012 la 9:07 pm

  Blogideologic: nu cred ca e cazul sa ne tinem de revista presei tehnice, dar fie. Romania a fabricat in licenta un motor care putea fi pus pe un supersonic si anume Spey de pe Rombac 1-11; o versiune a lui Spey a echipat un numar de F-4 ( le stiti, cunoscutele Phantom). Cum dvs. aveti studii de fizica, va cam dati seama ce anunta astia: 24000kgf inseamna un motor de B747, A300/310, DC10. Rafale are doua motoare care totalizeaza cam o jumatate din tractiunea respectiva, iar motorul lui Mig-21, un avion mai mic, daca are pe sfert. Motoarele de genul asta sunt si mari, probabil dificil de pus in fuselaj, merg mai degraba in consola. Mi-e cam greu sa-mi imaginez un supersonic monomotor si acel motor montat in consola. Dar te pui cu ziaristii de la RL?

 122. 125 Georgian ianuarie 31, 2012 la 9:18 pm

  NU cumva ROS nu a fost alegerea corecta ??? Mai ginditi-va ! Am vazut cauze pierdute de el la Suprem.

 123. 126 blogideologic ianuarie 31, 2012 la 11:07 pm

  @ dlnimeni
  Mulţumesc !
  Cât despre postările mele, vorbesc în general, plec de la principiul : Băsescu nu a învins ! Refuz categoric linia defetistă.

 124. 127 Sibilla februarie 1, 2012 la 3:50 am

  AN, RĂMÂNE CUM AM STABILIT !!!
  p.s. sudui tare urât zilele astea… dar, ÎMPREUNĂ vom reuşi , curând, că NU e cum vor şobolanii, claro !

 125. 128 Doru Coarna februarie 1, 2012 la 8:44 am

  @ Victore,

  gazda noastra va depasi momentul, ii suntem alaturi asa cum am spus si eu mai sus si cum se declara toti cei de pe aici. Nu cred ca trebuie sa condamnam acum toti incontinuu situatia si justitia, pe ambele le vom schimba atunci cand populatia in majoritatea ei o va cere.

  Despre cinism si nesimtire insa te invit sa canti la alta masa, nu merge asa cu mine si nu am timp si nervi de asa ceva. Te grabesti cu jignirile si te inteleg, simti ca-ti cade tavanul in cap si asa este, tragedia intitulata Basescu se va sparge in capetele tuturor sustinatorilor sai si toti sugatorii de bani publici ma tem ca vor trebui sa se scarpine adanc prin portofele si prin conturi cat de curand…

 126. 129 ZOE, fii barbata ! februarie 1, 2012 la 8:52 am

  @blogideologic
  Multumesc !
  Parerea ta este pretioasa pentru mine !

 127. 130 dlnimeni februarie 1, 2012 la 9:25 am

  Blogideologic: nici pe departe, doar ca trebuie sa ne concentram pe alte subiecte.

 128. 131 Victor V. februarie 1, 2012 la 11:23 am

  @ Doru Coarna

  Nu știu ce crezi tu că înțelegi. Nu am nimic în comun cu Băsescu. De altfel am tot repetat că nu l-am votat NICIODATĂ. Și nici nu am business cu statul. Faptul că am aprobat UNELE decizii (cum ar fi cea de reducere a cheltuielilor bugetare) nu mă face PDList sau băsist, decât în mintea unora mai „simpluți”, ca să nu le spun altfel.

  Nu mă gândisem să-ți „cânt” nimic ție, dar sunt tot mai tentat, judecând după modul în care te porți în ultima perioadă. Firește că ești liber să faci ce dorești, inclusiv să dai dovadă de nepăsare (ca să nu folosesc un cuvânt mai dur).

  Nu cred că „se poate depăși momentul” pur și simplu. Cred că măcar noi, cei care comentăm constant aici, ar trebui să facem ceva mai concret. Măcar o petiție on-line, dacă nu ne putem organiza pentru a protesta altfel împotriva modului incorect în care a fost tratat domnul Năstase.

 129. 132 SAMI februarie 1, 2012 la 7:26 pm

  @Razvan A

  De asta suntem astazi unde suntem , pentru ca exista din pacate unii naivi si idioti ca tine . Nu te cunosc , insa nu ma pot abtine sa nu afirm ca unii ca tine sunt chiar aterizati de undeva . Tu probabil nu ai realizat ca Dl. Adrian Nastase DERANJEAZA . Deranjeaza prin faptul ca este un intelectual cum nu au fost ( sunt ) prea multi la putere de 22 de ani incoace . In plus , DERANJEAZA pentru ca a platit datoriile in mandatul sau de prim-ministru si a mai lasat si ceva bani acolo . Pai FMI , Banca Mondiala si altii cu astfel de interese vor sa ne falimenteze nu ? Atunci cum sa le placa Dl .Adrian Nastase ? Basescu e clar prins in coruptia mondiala , fapt care se vede cu ochiul liber si de catre copii . Sunt multi indivizi din inaltele institutii de stat corupti si aflati in aceeasi tabara cu TB ( basescu & gasca lui ) . Problema noastra este ca multa lume nu se prea informeaza ( multa lume asa ca tine ) , iar lucrul asta ne costa pe toti . Unii ca tine se prind greu de unele lucruri si , din pacate pentru noi ceilalti , sunt numerosi , sunt intr-un foarte mare procent din populatia Romaniei . Ideal procent ( de ignoranti , fraieri ) de speculat pentru hotia nationala cu radacinile in afara tarii .

  Dupa parerea mea Dl . Adrian Nastase are muti dusmani si sub „plapuma”. Este foarte invidiat , si nu de acum , ci de mult timp .

  Justitia in Romania este comandata politic . Desigur , nu ma refer la divorturi si certuri intre vecinii din cartierele marginase . Este vorba de parte de justitie care face jocuri politice pentru a submina o persoana , un demnitar , sau , dimpotriva pentru a inchide ochii atunci cand invinuirile se adreseaza cui nu trebuie . Totul in Romania pluteste intr-o cloaca a unei coruptii si mafii cum nu a mai existat niciodata . Este un maxim , in care diversi indivizi bine infipti la putere ne-au vandut complet toata tara si acum , pe ultima suta de metri vor sa lichideze si ultimele ramasite ale economiei romanesti . Dupa aceea vom fi in deriva economica si sociala . Simplu , cine acuma mai are un pic de „cheag”si inca se descurca ( patura de mijloc) va ateriza fix in saracie . Vor fi si unele firme mai mari care – si vor rupe gatul , pentru ca averile care au ca suport o populatie foarte saraca isi pierd valoarea , se prabusesc . E simplu . Saracia nu va conduce niciodata la bogatie – „ban la ban si paduche la paduche „. Asta e realitatea . Nu se poate altfel .
  Dl. Adrian Nastase nu a dorit sa le faca jocul , prin urmare trebuie impiedicat cu orice chip sa mai detina pozitii importante din care sa se opuna cumva falimentarii Romaniei . Asa stau lucrurile , iar tu , Razvan A. mai informeaza-te si lasa naivitatea deoparte .

 130. 133 alexph februarie 1, 2012 la 7:55 pm

  este clar ca procurorii au executat un ordin. a devenit clar ca cei doi judecatori au facut acelasi lucru. poate ca la recurs se schimba situatia, daca nu cumva deja vreo 3 dinre ei au bube si vor raspunde cu entuziasme acelorasi ordine. totusi ce masuri ferme, penale, se pot face pentru acestia? si nu este numai cazul nastase. sint mii de cazuri in care judecatorii, mina in mina cu procurorii fac din alb negru si invers. adevarul este ca avem o justitie sub orice critica, dar bine platita si plina de privilegii. iar alt caz caracteristic pentru starea sub orice critica il reprezinta curtea constitutionala.

 131. 134 florin m. februarie 1, 2012 la 8:36 pm

  Razvan A.

  Ti-am numarat insultele adresate.
  E numai vina ta, baiete draga, te-a pus naiba sa joci rolul avocatului diavolului, asa, din senin, ce nu si-au permis carcotasi mai vechi, (nici o aluzie).
  Unde te crezi, la vreun seminar juridic? Aici se discuta politica, te rog frumos.

 132. 135 Adam Parham februarie 28, 2012 la 1:08 pm

  Hah , Italia raliu protestatari împotriva lui Berlusconi


 1. 1 A 18-a zi pentru România | Teologie pentru azi Trackback pe ianuarie 30, 2012 la 7:22 pm
 2. 2 Adrian Nastase « Motanul Incaltat Trackback pe ianuarie 30, 2012 la 7:30 pm
 3. 3 Note scrise in “Trofeul Calitatii” | Stiri Bloggeri Din Romania Trackback pe ianuarie 30, 2012 la 11:13 pm
 4. 4 Solidara cu Adrian Nastase – Pentru o justitie independenta si impartiala! « Hai ca se poate! Trackback pe ianuarie 31, 2012 la 12:04 am
 5. 5 Solidara cu Adrian Nastase – Pentru o justitie independenta si impartiala! | Blog Search » Blog Search Trackback pe februarie 2, 2012 la 6:33 pm
 6. 6 Kerala Lawyer » Romania court confirms sentence against former PM Trackback pe iunie 21, 2012 la 4:12 am
 7. 7 ADRIAN NĂSTASE ESTE NEVINOVAT ! « Sfinxul Trackback pe iunie 21, 2012 la 10:56 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s






Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: