Ce ar trebui sa faca un Guvern de criza

Unii dintre colegi m-au intrebat cum vedem noi rolul unui eventual guvern de criza. Iata cateva dintre ideile pe care le-am impartasit si colegilor de la PNL, in cadrul discutiilor pe care le-am avut in ultimile saptamani :

 

Un guvern de criza ar trebui sa repare cateva din problemele create de guvernul Boc si sa pregateasca tara de alegeri anticipate. Atat si nimic mai mult. Pare putin, dar pentru 6 luni sunt foarte multe de facut.

Avem o serie de crize suprapuse de rezolvat. Criza economica se suprapune pe cea sociala. Masurile de austeritate sunt cele mai dure din Europa si nu sunt insotite de masuri de relansare economica. Avem si o criza a datoriilor, nu doar ale statului (unde se ajunge la 62% din PIB in cativa ani), dar si ale populatiei. De la inceputul crizei, zilnic isi pierd locul de munca 800 de romani. Somajul scade pe hartie, dar in realitate scade numarul de locuri de munca existente si create. Avem un restantier la fiecare cinci datornici la banci. Zilnic, 250 de romani nu isi pot achita rata la banca. Peste 300.000 de firme sunt grav afectate de criza, dupa cele 180.000 de firme inchise anul trecut. Economia va fi in recesiune si anul viitor, fiind astfel singura tara europeana care nu iese din criza. Rata saraciei va creste cu 4 puncte procentuale in acest an.

Tactica de tip “loveste si fugi” impusa prin adoptarea cotei unice s-a dovedit falimentara. Beneficiile reale (nu doar micile cresteri de salarii, insotite de inflatie) au mers mai ales la cei bogati, iar costurile sunt suportate cu precadere de saraci.

Din nevoia disperată de a aduce venituri la buget, mediul de afaceri va fi în continuare strivit de numărul mare de impozite şi taxe, incertitudinea legislativă şi controalele inutile. Firmelor private le este aproape imposibil să-şi construiască un plan de afaceri pe termen mediu. IMM urile au mari dificultăţi în a pătrunde pe piaţa şi a se dezvolta.

România are prea puţini salariaţi iar aceştia sunt plătiţi prost. Lipsa de stimulente acordate sectorului privat are ca rezultat un număr mic de firme care nu pot dezvolta decât o ofertă internă firavă. Ca urmare a modelului de capitalism financiar aplicat în ultimii 6 ani, economia românească este slab structurată şi insuficient dezvoltată.

 

Viziunea necesara

 

Prin crizele financiare, economice şi sociale pe care le-a provocat, capitalismul financiar şi-a dovedit limitele. Este clar că avem nevoie de un nou model de dezvoltare în România. Un model care să stimuleze creşterea economică pentru bunăstare. Nu o creştere economică bazată aproape exclusiv pe consum şi importuri sau una bazată pe datorie.

Ne propunem să creăm locuri de munca mai multe si mai bune prin creşterea economică alimentată de investiţii. Stimulăm parteneriatul public privat pentru a asigura resurse de investiţii.

Asigurăm o creştere economică susţinută şi o distribuire echitabilă a beneficiilor acesteia. Creăm bogăţie care va fi regăsită în creşterea nivelului de trai al majorităţii cetăţenilor. Reîntoarcem economia cu faţa spre social şi minimizăm economia bazată pe speculaţie. Deschidem economia spre oameni şi ne propunem reducerea polarizării sociale.

Descătuşăm spiritul întreprinzător al sectorului privat pentru a asigura dezvoltare economică durabilă. Trebuie să asigurăm o creştere a atractivităţii economiei româneşti, prin reducerea rigidităţilor care îngreunează iniţierea/dezvoltarea afacerilor.

Un ritm înalt de creştere economică reprezintă cea mai importantă sursă de combatere a sărăciei. Reducem astfel decalajele economice şi sociale care o despart de ţările Uniunii Europene. Prognozăm că procesul de dezvoltare economică va depinde substanţial de creşterea productivităţii şi de adâncirea reformelor structurale (management performant, investiţii mai mari în capitalul uman şi în tehnologie avansată şi o disciplină financiară mai bună).

Vom asigura o continuitate şi o predictibilitate a măsurilor adoptate, bazându-ne pe reducerea deficitelor şi pe sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice. Orice deviere de la aceste obiective ar genera numai câştiguri false de bunăstare pe termen scurt, ceea ce ar afecta negativ nivelul de trai al indivizilor pe termen lung.

Politica fiscală poate fi utilizată inteligent pentru a genera efecte asupra economiei pe termen lung şi nu pe termen scurt, prin stimularea mai degrabă a ofertei agregate şi a potenţialului economiei, decât a cererii agregate. Astfel, se vor putea realiza progrese atât în procesul de convergenţă nominală (reducerea inflaţiei, reducerea deficitului bugetar prin creşterea încasărilor bugetare), cât şi în cel de convergenţă reală (prin rate susstenabile de creştere economică).

România trebuie să treacă de la consum şi importuri la investiţii şi exporturi ca principale motoare de creştere. Prin politici economice consistente, consolidăm stabilitatea macroeconomică şi asigurăm predictibilitate în mediul de afaceri. Suntem conştienţi că o creştere rapidă a potenţialului de convergenţă cu UE poate fi realizată numai prin continuarea procesului dezinflaţionist, consolidarea sistemului finanţelor publice sănătoase şi menţinerea în limite sustenabile a deficitului extern.

Mărim investiţiile publice inteligente, în dezvoltarea infrastructurii, educaţie, sănătate, dezvoltare rurală şi protecţia mediului, în IT şi tehnologie avansată. Cheltuielile bugetare trebuie să stimuleze în primul rând oferta, şi nu cererea, pentru a nu se regăsi în dezechilibre inflaţioniste. Deficitul bugetar trebuie menţinut atâta timp cât acesta se reflectă în investiţii calitative din partea statului. Echilibrul bugetar îl menţinem printr-o bună planificare multianuală şi urmarea unei strategii predeterminate.

Propunem reformarea sistemului fiscal-bugetar. Reforma veniturilor bugetare are ca obiectiv creşterea ponderii veniturilor bugetare in PIB la nivelul mediei UE27, pentru  a se putea asigura resurse de finanţare pentru investiţii. Reforma cheltuielilor bugetare se bazează pe mărirea eficienţei alocării fondurilor publice, reducerea cheltuielilor administrative şi un management performant al întreprinderilor publice. România are astăzi nevoie de un sistem de impozitare menit să aducă beneficii pentru toţi cetăţenii şi nu doar pentru o categorie restrânsă şi privilegiată.

 

Principii

§         Masurile reparatorii vor fi aplicate de la 01.01.2011

§         În cazul bugetarilor, tinta este de a se reveni rapid la nivelul salarial de dinainte de 1 iulie 2010.

§         Neimpozitarea pensiilor sub plafonul de 1.000 lei

§         Diminuarea corupţiei prin decuplarea clientelei politice de la banul public şi transparentizarea folosirii acestuia

§         Crearea spatiului fiscal pentru investitii. Imprumuturile să fie îndreptate cu prioritate către investiţii cu efecte de multiplicare si creare de locuri de munca

§         Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor structurale prin simplificarea proceduriulor de accesare  si prin solutii de  creditare pentru cofinantare a IMM-urilor.

Masuri pe termen scurt (urmatoarele 6-9 luni)

Noi susţinem abordarea echilibrată a refomei sistemului public. Măsurile de raţionalizare a cheltuielilor trebuie să fie completate de măsuri de creştere a veniturilor la buget. În fapt, doar tăierea cheltuielilor bugetare presupune reducerea unei nevoi de finanţare, dar nu presupune un plus de bani la buget, deci nu avem ce reorienta spre investiţii.

PSD propune ca reducerea cheltuielilor publice să se facă în urma unor analize cost beneficiu bine fundamentate, iar pe de altă parte creşterea veniturilor bugetare să se realizeze prin majorarea diferenţiată a fiscalităţii, îmbunătăţirea colectării şi reducerea evaziunii fiscale, astfel încât efectele negative asupra mediului de afaceri să fie minime.

SCENARIUL FISCAL-BUGETAR ALTERNATIV

Reducerea cheltuielilor bugetare

 • Reducerea numărului de ministere, agenţii guvernamentale şi servicii deconcentrate.
 • Implementarea în regim de urgenţă a standardelor de cost şi normativelor de personal în toate serviciile descentralizate. Introducerea organigramelor şi bugetelor standard pentru toate autorităţile publice locale.
 • Plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la 75% din nivelul din 2009. Introducerea de normative de consum pentru administraţia publică centrală.
 • Generalizarea sistemului SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) pentru toate achiziţiile publice (efect: reducerea preţului cu 10-15%).
 • Trecerea controlului financiar preventiv de la ordonatorii principali de credite la Curtea de Conturi

Creşterea veniturilor bugetare

 • Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri si introducerea impozitului forfetar pe activităţi (comercializarea produselor din alcool, tutun, produse petroliere, servicii de alimentaţie publică şi turism etc);
 • Dublarea redevenţelor încasate de stat ca urmare a concesionării exploatării resurselor naturale neregenerabile.
 • Înăsprirea controalelor pentru reducerea fenomenului de muncă la negru (taxele aplicate muncii fiind relativ ridicate). 600.000 de români lucrează fără forme legale, iar o treime dintre angajaţi primesc o parte a banilor la negru.
 • Reducerea evaziunii fiscale şi atragerea a 2% din PIB la venituri doar în 2011. În 2009, ponderea economiei subterane a fost estimată la 24% din PIB. Munca la negru a reprezentat 12% din PIB, iar evaziunea pe TVA aproximativ 5% din PIB, restul fiind pierderi din sectorul informal. Piaţa neagră şi gri a reprezentat 50% din piaţa alimentelor în 2009. Evaziunea din neplata accizelor pentru ţigările de contrabandă reprezintă aproximativ 1 miliard de euro pe an. Conform companiei de consultanta Kearney (2009), bugetul României nu a încasat aproximativ 7% din PIB în contul impozitelor şi taxelor datorate statului. Cu acestea, Romania ar fi ajuns la nivelul înregistrat de către noile state membre ale UE.

Măsuri de stimulare a economiei şi creare de locuri de muncă

 • Revenirea cuantumului salariilor din sectorul bugetar la nivelul dinaintea reducerii cu 25%.
 • Cota redusă de tva 5% pentru pâine şi produse de franzelărie, carne proaspătă, lapte, ulei şi zahăr
 • Programe de creare/ menţinere de locuri de muncă. Scutirea de plata contribuţiilor datorate statului pentru angajatorii de şomeri/absolvenţi/persoane pe termen de 6 luni. Creşterea numărului de contribuabili va relaxa presiunile bugetare pe termen mediu.
 • Înfiinţarea de locuri de muncă în microîntreprinderi cu un singur angajat prin scutirea de la plata contribuţiei sociale în limita salariului de 1000 lei.
 • Sprijinirea imm-urilor aflate in dificultate din cauza crizei economice prin instituirea unei scheme de ajutor de stat care să includă şi folosirea fondurilor europene
 • Finalizarea legii parteneriatului public-privat care să permită atragerea de finanţări pentru marile proiecte de infrastructură
 • Accelerarea amortizării activelor fixe cumpărate în anii 2010-2011 pentru a încuraja investiţiile şi pentru a asigura recuperarea rapidă a acestora
 • Dezvoltarea parcurilor industriale si tehnologice. Încheierea de parteneriate public-privat pentru înfiinţarea de noi parcuri industriale. Prin facilităţile acordate firmelor care îşi desfăşoară activitatea în parcurile industriale deja existente sau în cele nou create, se atenuează efectele crizei economice asupra respectivelor societăţi, se reţin în ţară lucrătorii calificaţi şi se produc bunuri competitive, cu valoare adăugată ridicată.
 • Creşterea capitalizării Fondului de Garantare pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pentru a acorda garanţii IMM-urilor pentru diverse investiţii cu efect de multiplicare.

 

Măsuri de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene

§         Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene până la 30%, de la 12,7% în prezent, prin:

1        Depolitizarea conducerii autorităţilor de management şi a organelor intermediare şi publicitate obligatorii pentru firmele/entităţile juridice care câştigă programe europene.

2        Un parteneriat între administraţiile publice şi firme de consultanţă pentru ca primele să poată accesa fonduri europene.

3        Rambursarea TVA-ului pentru proiectele finanţate din fondurile europene după fiecare cerere de rambursare şi nu la finalul proiectului;

4        Operativizarea activităţilor derulate prin Trezoreria Statului pentru proiectele finanţate din fonduri europene sau selectarea de către MFP a uneia/mai multor bănci pentru derularea acestor activităţi;

5        Înfiinţarea unei linii speciale de contragarantare pentru proiectele de investiţii care vizează accesarea fondurilor europene, pentru a reduce gradul de risc al întreprinzătorilor;

6        Introducerea posibilităţii de garantare cu bunurile achiziţionate, pentru a facilita cofinanţarea bancară a proiectelor finanţate prin fondurilor structurale;

7        Condiţionarea finanţării bugetare a instituţiilor publice implicate în atragerea fondurilor structurale, în funcţie de performanţele acestora.

129 Responses to “Ce ar trebui sa faca un Guvern de criza”


 1. 1 STROE STEFAN septembrie 28, 2010 la 10:49 am

  e corect ce spuneti domnule presedinte nastase insa ministerul de finante il doresc cei de la pnl si ei vor avea un cuvant greu de spus pe linie de fiscalitate insa ce propuneti e corect insa stiti si dvs ca efectele unor masuri economice se resimt cam in 6 luni de la aplicare.

 2. 2 Iepurele de Martie septembrie 28, 2010 la 11:07 am

  @ Aya

  Imi scrii: „Devii enervant. Sunt cazuri in care dubla negatie (folosita in limba romana) chiar da o afirmatie (cazul in discutie). Situatiile trebuie simtite”.

  Devin enervant deci?! Nu-i nimic, lasa, sa vezi si tu cum e!

 3. 3 Iepurele de Martie septembrie 28, 2010 la 11:08 am

  @ Leoprans

  Casse toi, pauvre con !!!

 4. 4 Doru Coarna septembrie 28, 2010 la 11:08 am

  EXCELENT!

  Sigur ca oricine mai poate adauga cate ceva, dar aceasta abordare a PSD este singura conforma cu realitatea si are toate sansele sa reuseasca! Sigur ca este doar un cadru ce urmeaza a fi completat prin masuri legislative. Alternativa insa este „TAIEREA!”…

  In definitiv, n-avem intre ce alege! Poezii gen „piata face” si „piata drege” ne-au adus unde suntem iar amenintari cu o eventuala viziune a PDL sau PNL sunt de asteptat, vor fi interesante.

  Totul este ca intreaga noastra clasa politica sa iasa din algoritmul simplist si limitat al gandirii de tip Boc sau Basescu.

 5. 5 Mihnea Georgescu septembrie 28, 2010 la 11:20 am

  Un Guvern de Criză condus de Adrian Năstase… ar cam fi cazul… 😉

 6. 6 eficientaenerg septembrie 28, 2010 la 11:21 am

  „În ultimii 20 de ani, România a pierdut 3,6 milioane de salariaţi, dar a câştigat 2,2 milioane de pensionari-scrie presa;si in 2011-trebuiesc la plata pensii-4 miliarde de euro; 45% dintre români au rude, prieteni apropiaţi sau cunoştinţe plecate în străinătate pe perioade îndelungate”.Si eu 12 ani in CDEP-recunosc si…”vina recunoscuta este pe jumatate…”

 7. 7 LePrince septembrie 28, 2010 la 11:30 am

  @Iepurele de……

  Imitarea catorva vorbe in franceza spuse de Sarkozy, nu te fereste de penibilul in care te scalzi. Mai faci si valuri!

 8. 8 marius septembrie 28, 2010 la 11:45 am

  Pe hartie arata bine. Practica ne omoara. Eu unul imi voi baga la nesfarsit unghia in gat , fiindca ma gandesc la programul anticriza facut de guvernul Tariceanu inainte de plecare, parca omul stia sigur ca nu se mai intoarce la guvernare si facusera un program anticriza care cu unele exceptii putea fi pus in aplicare si partial tot era bine. Imprumutul asta de la FMI este ucigator , datoria publica a Romaniei adica resursele necesare pentru acoperirea finantarii daca creste in ritmul actual putem vorbi de presiuni pe piata in toate sectoarele pentru 5 6 ani. Oricare guvern va veni va trebui sa rezolve doua probleme deficitele si deficitele. Exporturile nu pot fi facute fara o baza industriala care nu mai exista, e terci. Deficitul balantei comerciale atarna in deficitul existent care trebuie refinantat in permanenta. Toate statele europene sint inaintea noastra din nou, am intrat ultimii peste tot si ne intrebam de ce. Fiindca puterea financiara si decizionala se afla in mainile fostilor si actualilor. Mare parte din veniturile unei familii din PIBul ei sa spunem asa este dat pe datorii de orice fel: datorii bancare, statale, gospodaresti. Capitalismul ca si sistem economic nu este gresit fundamentat este gresit aplicat, specula financiara,folosirea inadecvata a parghiilor de asigurari, sub prime si ipoteci prescrise au dus la o explozie a datoriilor organismelor bancare care finanteaza economia practic. Donald Trump spunea ca de fapt bancile depind de noi, nu noi depindem de banci. In esenta are dreptate. Iar acum revenim la esenta fenomenului romanesc: aici sistemul comunist a fost cel mai dur cunoscut in Europa , viziunea conducatorului nu a respectat proportiile care puteau fi suportate de om, de individ ca entitate. Sistemul capitalist din nou este cel mai dur din Europa cu aplicare imediata la Romania. La fel astazi nu se respecta limitele suportabile ale omului se tinde spre insuportabilitate. O tara saraca financiar ca Romania care a mostenit numeroase tare la care si PSDul a contribuit din plin , sa nu vorbim despre numeroasele favoruri facute in regim partidului catre diversi poate cu o mai mica precadere decat acest regim in care se fura cu un tupeu admirabil si prin imaginatie vivida, dar au existat nereguli si multe si in regimul dvs. Vorbind acum despre politica stim bine cu totii cum se castiga alegerile banul este peste tot atotputernic si un partid ca Psdul are datorii cumulate asa din curiozitate de cat? 500 mil de euro, mai mult? Pdlul macar stie una si buna furam prin toate resursele posibile sa ne platim sponsorii fiindca dam faliment ca partid. Si asa cred ca vor da faliment si vor cadea in uitare cum a cazut PNTCDul. Alt partid, alta varianta decat cele trei de acum care ar fi? PNLul? PNl ul are o doctrina stangace, neflexibila si are aura partidului prea mic care are nevoie mai curand de o locomotiva. Resursele de oameni sint limitate. Ce vor face vor aduce pe un Vosganian, pe Fenechiu, Catarama? Sint aceiasi vechi oameni cu alte fundite, coronite sasmd.

 9. 9 Vlad septembrie 28, 2010 la 11:46 am

  Da este ok, presupun ca exista si metodele descrise in amanunt, deoarece multe sunt generale.
  Totusi, apropo de impozitarea diferentiata, sunt foarte curios de forma ei finala, avand in vedere ca ce a ajuns la presa nu prea este incurajator. Nu mi se pare ca un salar de 4000 lei (brut) este un salar mare care sa merite un impozit de 40% (oricum a-ti spus deja ca acest procent este mare) dar domeniile de impozitare mi se par un pic prea apropiate, iar un prim domeniu afectat este cel intre 2000 si 4000 lei care este exact domeniul pe care inginerii il au in majoritatea firmelor din ariile productive, Ori tocmai aceasta este una din categoriile ce ar trebui stimulate.

 10. 11 Pali septembrie 28, 2010 la 12:01 pm

  @ mihnea georgescu

  Un guvern condus DOAR de Adrian Nastase ! Nu vad la ora actuala unul mai bun;dar daca vor lua cei de la PNL finantele o sa avem mari probleme in continuoare ! ( vezi Vosganian & Co. )

 11. 12 Dragos septembrie 28, 2010 la 12:36 pm

  „…creăm locuri de munca mai multe si mai bune [oi mai multe, mandre
  si cornute (n.m.)]… Stimulăm…Descătuşăm…spiritul întreprinzător…Creăm bogăţie…susţinem abordarea
  echilibrată…Asigurăm o creştere economică susţinută… Mărim investiţiile publice..”

  Sper sa nu apara pe aici vreun golanasss mic (basescian) care sa brodeze cu „retorica”, „populista” si „ieftina”.

 12. 13 Observator septembrie 28, 2010 la 12:47 pm

  @LePrince – fiind un post asa lung, am zis sa-mi iau timp sa-l diger si abia apoi sa vin cu comentarii, daca vor fi. Pana atunci zic doar ca aveam eu o banuiala, de cand ai spus ca e o zodie ce ti-e apropiata:-)

 13. 14 Observator septembrie 28, 2010 la 12:49 pm

  @nea Ghita – si eu sunt adepta replicii „cine fura [de la bugetul de stat] ma fura”. Nici mie nu-mi plac hotii. Doar ca, zic eu, sa nu generalizam sunt foarte multe companii private care nu au nicio treaba cu companiile de stat si care isi fac treaba militareste. Eu stiu cateva. Si crede-ma, „patronii” trag mai ceva ca boul la jug, scuzata-mi fie comparatia, intr-un mediu economic deloc predictibil.

  Iar despre „banca aia unde lucrez eu” – nu lucrez la banca, nea Ghita. Lucrez cu banci, intr-adevar, dar nu la banca. Ia zi, arat eu a fi functionar de banca?

 14. 15 Blizzard septembrie 28, 2010 la 1:03 pm

  Si cine va fi premier?
  A-l schimba pe boc cu Antonescu e ca si cum a spune ca ti-ai schimbat chilotii cand tu doar i-ai intors pe dos (dupa ce ai purtat vreo 3 ani aceiasi pereche de chiloti, pe aceiasi parte).

 15. 16 virus septembrie 28, 2010 la 1:03 pm

  In cursul diminetii,in timp ce se plimba pe aleile parcului Cismigiu,fostul consilier presidential Elena Udrea a fost rapita de o nava extraterestra,sustin martorii evenimentului.In momentul rapirii,doamna Udrea avea fatza acoperita cu burqa.
  Majoritatea UFO-logilor contactati de cabinetul prezidential,la cererea expresa a pres. Traian Basescu,sustin ca OZN-urile sunt angrenate intr-un studiu pe termen lung privind planeta pamant, fiind vizate animale, plante si nu in ultimul rand oamenii de exceptie.In cazul animalelor si oamenilor,specialistii sunt de parere ca fiintele extraterestre doresc sa colecteze samantza umana si animala, pentru a nu se pierde,in cazul unui cataclism major.
  Surse de la Palatul Cotroceni (care vor sa-si pastreze anonimatul) ne-au informat ca se duc tratative intre SRI si elementele rapitoare dar ,spre dezamagirea d-lui Traian Basescu , negocierile s-au impotmolit si se regasesc in coada de peste(conform afirmatiilor d-lui presedinte) doamna Elena Udrea nefiind cooperanta in problema donarii ovulelor proprii.Traian Basescu a declarat ca va renegocia cu rapitorii ,iar in cazul in care acestia vor dori un schimb de personae, il va dona pentru viitoarele experimente genetice pe domnul Emil Boc,acesta solicitand cu multa ardoare un troc extraterestru.

 16. 17 Iepurele de Martie septembrie 28, 2010 la 1:13 pm

  @ Leoprans

  Ti-am raspuns cu formula pe care ti-am consacrat-o si care te defineste, stii tu, aia in franceza, care incepe cu m si se termina cu e, dar nu s-a postat. Nu ma plang, dar voiam sa te asigur ca eu mi-am facut datoria cu maximum de constiinciozitate si ti-am raspuns asa cum meriti.

  Ramane cum am vorbit.

 17. 18 contele septembrie 28, 2010 la 1:24 pm

  Observator

  Eu cred că tu tot vrei să postezi un maimuţoi şi nu-ţi iese , probabil din cauză că nu laşi spaţiu între ultima literă şi semnele care se transformă în maimuţoi . O să încerc eu şi dacă deducţia mea afost corectă , dai o cafea bună , dacă nu a fost , tot dai o cafea bună că m-am făcut de râs pentru tine . 🙂

 18. 19 Adrian-Andrei Arhire septembrie 28, 2010 la 1:25 pm

  Ma bucur sa aud de masuri concrete pe care le propuneti Domnule Prim-Ministru…insa acestea vor putea fi aplicate cu efecte pozitive, la fel ca in perioada 2001-2004 doar in cazul in care PSD-ul va guverna singur…..fara a fi ancorat in parteneriate pagubitoare(asocierea cu PNL la guvernare ar fi cel putin la fel de defectuoasa ca cea cu PD-L…..sa nu uitam ca PNL-ul este doar un partid cu pretentii ,fara oameni si specialisti!!!!)
  Masurile ce le propuneti ar fi un real succes si ar scoate tara rapid din situatia catastrofala in care se afla, cu Dumneavoastra Prim Ministru,bineinteles!!!!
  Mult succes.

 19. 20 Karakas septembrie 28, 2010 la 1:26 pm

  Un bun punct de plecare, in viziune social – democrata moderna. Fara crestere economica nu poti sa sustii statul social, si asta se vede din lipsa unor puncte traditionale pe lista unui partid social-democrat. Dar nu trebuie uitat macar sa mentionam ca, pe termen mediu, odata cu echilibrarea economica, se va acorda atentie din nou politicilor sociale, mai ales pentru cei care nu vor beneficia imediat de reforma prevazuta de social-democrati, si care sunt intr-o sectiune vulnerabila a societatii.

  Am citit de doua ori textul si nu vad nici o masura in acest plan care sa treaca la taxa progresiva de impozitare pentru persoane pe termen scurt, desi se mentioneaza acest deziderat in introducere. Sper ca principiul impozitarii progresive se va regasi intr-o verisune completata, sau poate e un deziderat pe termen mediu sau lung. Trebuie confirmat.

  Se vorbeste insa de un sistem „forfetar” pentru intreprinzatori pe cifrea de afaceri, care sa inlocuiasca cota unica de taxare. Aici vad o reactie a liberalilor, deci trebuie explicat mai pe larg ce va insemna acest tip de impozit pentru fiecare industrie, si cum va fi aplicat.

  Se vorbeste de investitii doar din perspectiva fondurilor europene. Eu cred ca trebuie dat un scop mai larg acestei formulari, care sa includa atragerea de investitori (straini sau nu) atit pentru sectorul de imm-uri, cit si pentru investitiile in infrastructura, transporturi, sector energetic. Pe de alta parte, statul trebuie sa ajute investitorii romani, sa patrunda pe piete de interes pentru Romania, piete care au fost ignorate pina acum.

 20. 21 contele septembrie 28, 2010 la 1:26 pm

  Observator

  Părerea mea este că sunt urmaşul lui Eistein . Am avut dreptate . Dai o cafea că-s deştept .

 21. 22 Draghi Puterity septembrie 28, 2010 la 1:27 pm

  @Dragos

  Daca te gandesti la povestea de succes a nilor 2000-2004, temerile tale sunt inutile. Daca pornesti insa de la retorica tipica iepocii Basescu, sunt justificate. Sau mai simplu, sa priceapa si alegatorul Basescian: distantza dintre vorbe si fapte depinde de cine vorbeste.

 22. 23 Observator septembrie 28, 2010 la 1:38 pm

  @ contele – dau cafeaua fir-ar maimitoiul de ras.

 23. 24 contele septembrie 28, 2010 la 1:38 pm

  Iepurele de Martie

  Îi spui lui LePrince : „Ti-am raspuns cu formula pe care ti-am consacrat-o si care te defineste, stii tu, aia in franceza, care incepe cu m si se termina cu e, dar nu s-a postat ”

  M-ai făcut curios . I-ai spus cumva ” magistère ” ? Vai , ce frumos din partea ta …în sfârşit … cred că este începutul unei frumoase prietenii .

 24. 25 Mélanie septembrie 28, 2010 la 1:39 pm

  @Marcus,

  „Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui.”(St-Exupéry – Le Petit Prince)

  iarta-l, te rog, ca nu stie ce vorbeste… As fi putut sa-i raspund cu-aceeasi moneda(de maimutza!), bine ca nu m-a facut „tiganca împutita”!!! 😀 Atacurile virtuale sub masca lasa a anonimatului nu m-ating. Nu-l cunosc, nu ma cunoaste, e liber sa creada tot ce-i trece prin neuroni despre mine. Daca mi-as fi pus poza, plus detalii vestimentare si daca i-as fi lansat o invitatie la Toulouse, as fi fost (mai) interesanta… Cam acru mustu’ toamnei-2010, cât despre asocierea cu dom’ Ghitza sau cu Vasile, ma onoreaza; îi „invidiez” si-i apreciez pentru vasta lor cultura generala, iar atât bizonii, cât si „vasilii” sunt extrem de utili…

  Trec episodic pe-aici si din respect pentru Domnul Nastase, va rog sa nu ma mai pomeniti. Nimeni nu-i indispensabil, deci spor la „blogarit”/blogareala constructiv(a), caci „tara arde de tatar”, iar orgoliile împinse la extreme si rautatile gratuite pot fi dramatice, fatale…

  Bon courage et bonne chance!

 25. 26 LePrince septembrie 28, 2010 la 1:40 pm

  @Iepurele de …..

  Am fost chiar surprins de replica civilizata pe care mi-ai dat-o. Civilizata in termenii tai, cei care te-au consacrat. Faptul ca esti oprit la comentarii, nu ma surprinde. Probabil tuturor le pari dezgustator.

 26. 27 Iepurele de Martie septembrie 28, 2010 la 1:56 pm

  @ Leoprans

  Iata, prin urmare, cata dreptate am avut, atunci cand am scris ca nu esti altceva decat un adolescent intarziat si razgaiat, care este literalmente disperat, in cel mai pueril mod posibil, sa aiba permanent ultimul cuvant, in toate polemicile in care se angajeaza.

  Replicile pe care ni le dai la nesfarsit mie si lui Marcus imi dau dreptate: pur si simplu nu te poti abtine de la exercitiul asta infantil. Esti penibil, te faci de ras! Esti ca un copil care, intr-o cearta de genul „Esti asa si pe dincolo! Ba tu esti asa si pe dincolo! Ba tu! Ba tu!”, tine cu tot dinadinsul sa spuna ultimul „Ba tu!”.

  Am o certitudine: esti nitel retardat.

 27. 28 LePrince septembrie 28, 2010 la 2:01 pm

  @Iepurele de…..

  Confirm: Ba tu!

  Ca sa vezi unde ma aduce „schimbul” cu tine!

 28. 29 Dragos septembrie 28, 2010 la 2:12 pm

  „Daca mi-as fi pus poza, plus detalii vestimentare si daca i-as fi lansat o invitatie la Toulouse, as fi fost (mai) interesanta…”

  @Dragos (adica @mine)
  Doamne ajuta ! + Bon courage et bonne chance !

  @Mélanie
  Imi dai si mie o poza ca sa stiu ce sa ii arat Mosului sa imi aduca de Craciun ?

 29. 30 Ghita Bizonu' septembrie 28, 2010 la 2:13 pm

  Observator

  eu zic doar ca destui „dastepti” is abonati la bujet .
  Ai zis odata ceva de banci. Acu a ce arati habar nu am (Observator fiind sa zic asa de gen masculin … Hai sa nu devin rautacios).
  Ca mai trag si patronii -stiu . Unu (copchil de secursit i-a facut ta’su rost de un magazin) ii sar capacele isi aducea aminte cu nostalgie de vremurile „apuse” cand vedea toate meciurile din Cupele mondiale – pe bulgari. Acu de abia stia rezulattele. Sireacu se invarti cu un infarct. Altu – carciumar si cu magazin – ba Ghita mi s-a urat sa tot inchid restauratul! Adora sa le inchida ca client . Asta la mica barfa despre un nou soi de nostalgici – aia cu prea mult succes da acu fara timp ptr placeri. Ca se pare ca 1 saptamana la Ibizza (ar avea bani da nu timp) nu se compara cu 20 de zile la Costinesti …
  Insa as face si diferenta intre un patron „util” si unu de „club” . Al doilea il jupoi ! (Taxa pe viciu ! Ce numa pe tigari?!). ia exemplu din Franta acu 20 de ani. Dassault Aviation platea un impozit de ZERO centime! iar aia cu distractiile platea numa 80 la suta ! Ptr afaceri (patroni) asta ar fi diferentierea mea – face productie, face tehnologie, da la export tehnologie il pup, ii dau si decoratia Erou al Muncii Socialiste(daca nu au fost topite toate ! Atentie erau de aur ! Si n-are deact sa se hlizeasca de gluma) , dau avantaje fiscale. De el am nevoie ! Ala care se tine de „prosti” il ard ! Si cu banii astuia cumpar medicamente , subventionez carti de cultura (ge Iliada , Tolstoi) sa compensez …Ce naiba este diferenta nu? Nu-id estyulc a o fufa de se da pe stical are mai mult decat o profesoara de mare calitate sau o doctor specialist ?! Si la dracu cu egalitatea si cu echitatea apud mises.ro ! Ca ideile lor nu duc decat la autoliza .
  na auz ceva ca cum am avea nevoie de irigatii … Am investit in ele (babacii mei, si ai tai si chiar si io) miliarde de dolari .. si au fost distruse!]
  Azi importam in draci haleala spre fericirea catorva importatori si mai ales spre fericirea a j’de mii de fermieri din alte tari … Insa la noi milioane de tarani tyraiesc in afara pietei … si sper ca intelegi implicatiile in fara pietei .
  Eu consider ca sistemul de impozitare practicat in vest acu 40 de ani ne-ar pica manusa – ar dezvolta economia . Si nu ma lua ca este depasit . Asta este nivelul nost (daca nu ma rau) . Ca sa zic asa faptul ca noi nu mai avem nevoie de scoala primara nu inseamna ca copii nu au nevoie..

 30. 32 Marcus septembrie 28, 2010 la 2:45 pm

  @Cara Mel,
  Eu l-as lasa cu draga inima, numai ca individul recidiveaza in badaranisme cu adresa la Doamnele/ Domnisoarele participante la acest forum, mai putin jupanita aya. Ba, mai are si tupeul sa ne tina lectii de cavalerism de „don juan-ita” bulevardiera, cand el este in culpa, pana la gat si uneori o palma mai sus (culpa=eufemism pentru o anumita materie urat mirositoare). In plus nu are nici imaginatie, vorba lui iepurila, marele si nobilul duelist se rezuma la arma de aparare „cine zice, ala este ca magaru’ din poveste!”, fara sa realizeze ca face deliciul asistentei, prin infantilismul de care da dovada.
  sa fii iubita
  marcus

 31. 33 Niels Schmecker septembrie 28, 2010 la 2:46 pm

  Presedintele Kosovo a fost obligat de Curtea Constitutionala (a Kosovo) sa-si dea demisia:

  „Mi-am depus demisia astazi (luni, n.r.) din functia de presedinte al Kosovo”, a declarat Sejdiu in fata jurnalistilor.
  Curtea Constitutionala din Kosovo a anuntat, vineri, prin intermediul unui comunicat de presa ca Fatmir Sejdiu a incalcat Constitutia prin pastrarea functiei de presedinte al partidului sau, Liga Democratica din Kosovo (LDK), dupa preluarea sefiei statului.
  „Am fost convins ca pastrarea functiei de presedinte al LDK fara a o exercita nu contravine Constitutiei. Curtea are o opinie diferita. Ii respect decizia”, a precizat Sejdiu.”

  La noi, un presedinte si comandant suprem EXERCITA, de 5 ani si 9 luni, functia de presedinte si judecator suprem al tuturor partidelor parlamentare, favorizandu-si propriul partid „de suflet” si farimitandu-le sau debilizandu-le pe celelalte, iar Curtea Constitutionala a Romaniei este satisfacuta ca, la inceperea primului mandat, administratia prezidentiala s-ar fi „depolitizat” printr-un act pur birocratic, depunerea la „Registratura” a carnetului de partid.

  Nu mai dau detalii despre cum Supremu’ a avut grija sa „depolitizeze” si CCR, implementand acolo niscai fideli… Si totul s-a facut treptat, lasandu-i juristii Lui personali sa actioneze agresiv, dupa un principiu de non-drept: „Tot ce nu este interzis, este permis”…

  Din dilema asta poate numai ambasadorii altora la Bucuresti ne mai pot scoate, pen’ca Supremu’ a „interpretat constructiv” si „Art. 91 din Constitutia Romaniei: “(3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.”

  Pentru detalii, vedeti comentariile mele de aici:

  http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/au-revoir-tandrete-mica-i-52616.html

  Eu personal, regret amarnic ca Supremu’ m-a privat – pentru totdeauna? – pana si de „puterea celor fara putere”. Iar unii au pus… batista pe tambalul democratiei… Spre gloria democratiei populare – bleah! – ca am vazut cu ce se mananca asta, fie de stanga, fie, acum, „de dreapta”… extrema dreapta. Macar atat am inteles, ca „stanga” sau „dreapta” pot fi benefice pentru cat mai multi oameni numai daca functioneaza la centrul terenului. 🙂

 32. 34 Marcus septembrie 28, 2010 la 2:50 pm

  @Salve Virusache: Ultima ora: D-na Udrea a reusit sa-si negocieze eliberarea, oferind la schimb, nu propriile organe anatomice cu functie de reproducere, ci mandretea de testicule ale d-lui presedinte, pe care acesta i le-a imprumutat pe termen nedeterminat, pentru a putea face fata adversarilor in disputele politice.
  Sa fii iubit
  marcus

 33. 35 Odin septembrie 28, 2010 la 2:52 pm

  Singura care se va dezvolta va fi afacerea PSD, aceea de acordare de azil politic unor victime interesante.
  Cele mai bune bancuri sunt la capitolul relansare economica. Racheta PSD doreste sa se lanseze in spatiu scurgand cherosen in sol.

 34. 36 contele septembrie 28, 2010 la 3:09 pm

  Dragoş

  Îţi ţin pumnii . C’est le Coup de Foudre ! L’amour c’est gai, l’amour c’est triste …

  P.S. Iartă-mi franceza , am vorbit cu inima !

 35. 37 blogideologic septembrie 28, 2010 la 3:25 pm

  „Toată România e a străinilor care s-au perindat pe aici.” Mai multe la http://asymetria-anticariat.blogspot.com/2010/09/doru-cobuz-si-petru-zoltan-cum-fost.html

 36. 38 Mélanie septembrie 28, 2010 la 3:27 pm

  @Dragos,

  esti tare glumetz, dar n-am „fesses-bouque”(avé l’assent d’ici!), nu distribui poze si n-am sa mentionez numele persoanelor cunoscute între Paris-Toulouse-Houston-DC.

  Multumesc pentru dedicatie, sunt mai degraba „rock’n roll” decât „violons mielleux”. Iata un titlu de la mine:”Shania Twain – That (You) Don’t Impress Me Much…”, contine un cuvânt-cheie:”rocket scientist”.

  Cât despre Mos-Craciun, îti recomand o comedie, devenita un clasic, daca nu l-ai vizionat deja:”Le Père Noël est une ordure”… te citez:” Doamne-ajuta!” – vorba marxistului „os nobil”, cunoscut într-o ceainarie, pe Karasumadori(Kyoto), care m-a recunoscut imediat, purtam un T-shirt pe care scria:”Hug me, I’m famous on AN’s blog!!!” 🙂

 37. 39 Observator septembrie 28, 2010 la 3:34 pm

  @contele- acum am văzut, am uitat sa pun maimutoiul la comentariul de mai sus. Sper ca am învăţat. :-). Acum rămâne sa dau cafeaua. Na, ca-mi iesira si câteva diacritice

 38. 40 CHEIA septembrie 28, 2010 la 4:00 pm

  Domnule Nastase,

  Sunt un cititor al blog-ului de ceva vreme, insa nu am avut intentia niciodata sa postez vreun feedback.
  Insa ceea ce se intampla in tara ma intristeaza atat de tare, incat cred ca este bine sa ne facem si noi (tineri lucratori de ani buni prin companii multinationale) auzite parerile.
  Nu mai am speranta ca acest lucru ar putea conta.

  Eu as vrea sa stiu parerea Dvs. la urmatoarea intrebare (o idee pe care am discutat-o cu prieteni, colegi etc): de ce politicul nu are curaj sa ia tineri manageri din mediul privat sa ii puna la treaba pentru a pune tara pe picioare?
  Eu personal (experienta de vreo 7 ani in multinationale) cunosc o gramada de tineri manageri foarte performanti, dedicati, care „functioneaza” dupa niste valori bine definite care ar putea cu succes sa duca la bun sfarsit o astfel de misiune.

 39. 41 Doru Coarna septembrie 28, 2010 la 4:18 pm

  @ Ghita,

  Si eu subscriu, ar trebui abordarea din vest de dupa WWII, cu reconstructie, ba intai cu reconfigurarea statului, cu resetarea tuturor institutiilor si schimbarea tuturor sefilor unsi in ultimii 2 ani.

  Si DA, daca am cumpara cu predilectie produse romanesti am fi tare-tare destepti, daca ar fi si naturale. Insa asta dupa ce scapam de basescu…

 40. 43 Blizzard septembrie 28, 2010 la 5:33 pm

  @Doru Coarna

  Eu propun chiar resetarea tuturor institutiilor si schimbarea tuturor sefilor unsi in ultimii 20 de ani.
  Eu as mai adauga un 0 (zero) la ce ati propus dvs.

  Problema nu e basescu, problema e cu aia zeci de mii de excremente care s-au aciuit politic pe ici pe colo si care fac multe nevazute sau se fac ca nu vad ce nevazute fac altii.
  Asta-i problema.

 41. 44 LePrince septembrie 28, 2010 la 5:36 pm

  @ Dragos

  Superb! Pacat ca nu ai avut parte de un interlocutor, sau macar un raspuns pe masura.

  S-auzim de bine.

 42. 45 Anonimul Venetian septembrie 28, 2010 la 5:42 pm

  @Le Prince,

  Printze, mi-a placut raspunsul tau extrem de echilibrat.
  Asa ca, te invit la un coniac, ca tot s-a tot vorbit p’-aici, sa continuam „the beginning of a beautiful friendship”.
  Ce zici, te bagi ?

 43. 46 Blizzard septembrie 28, 2010 la 6:15 pm

  Pe iRealitatea am avut „placerea” sa-l vad prestand live pe viermele ala de primar de la Calarasi.
  Incredibil cat de jos a ajuns tara asta daca un asemenea individ a ajuns primarul unui municipiu (de mana a treia dar totusi municipiu).

 44. 47 i.nicolae septembrie 28, 2010 la 6:20 pm

  Sunteti prea optimist in privinta programului PSD,dar ce nu face omul pentru voturi.Spuneti ca sunt prea multe impozite si taxe la societatile private si vezi doamne vreti sa -i ajutati scutindu-i de anumite taxe.Pai cum daca societatile nu le taxati ,salariile bugetarilor le aduceti la nivelul initial,reduceti TVA-ul la anumite produse,nu va ramane decat sa-i taxati pe fraerii aia care muncesc la privat ca astia tac si nimeni nu se baga pentru ei.Asa-i? Eu cred ca stati prost cu matematica.sau este pura abureala ca sa ajungeti la putere si apoi dumnezeu cu mila.Singurele pusculite cu bani viabile ar fi; reducerea evaziunii fiscale,atragerea de fonduri europene si creare de locuri de munca,stoparea contrabandei de toate felurile ,licitatii corecte.Dar astea nu sunt pentru Romania si politicienii ei,asa ca domnule Nastase e cam tarziu.Ati avut 20 de ani la dispozitie (pliticienii de toate culorile) sa aratati si sa demonstrati ca puteti sa faceti ceva iar rezultatul se vede.O sa mi se reproseze ca guvernul Nastase a facut, a dres etc etc,si atunci dece in 2004 ati pierdut alegerile?Mai bine spuneti adevarul asa cum este el,si ce este de facut dar nu OZN-uri si lumea o sa va creada (poate) si nu mai umblati cu abureli pentru ca romani s-au saturat de minciuni.Nu suntem noi nemti dar poate acceptam un sacrificiu cu conditia ca ” luminita” sa se vada.Suntem in 2010 nu in 1990.

  Sa auzim de bine.

 45. 48 Doru Coarna septembrie 28, 2010 la 6:43 pm

  @ Blizzard,

  Deacord, insa cum ii alegem pe cei buni? Unii dintre ei chiar au performat si ar ramane prea putini apoi. Cine sa conduca tara? Numai vointa nu-i deajuns, apoi exista riscul sa apara urgent alti viitori paduchi.

  Criteriul cred ca ar trebui sa fie unul singur: s-au succedat aproape toti la guvernare, pe vremea cui a trait omul de rand cat de cat bine? Sa fim realisti, pe nimeni nu intereseaza ce fonduri a avut Academia de Stiinte a Romaniei, sau pe prea putini, nucleul natiunii conteaza, adica cei multi.

  Asa ar fi mai simplu sa luam politicieni „la pachet”, adica un partid care a aratat ca a avut o viziune si a mentinut un echilibru. Altminteri am ajunge la haos, si daca Romania ar trebui sa treaca de la furaciunea de acum la un haos imediat, eu cred ca ne-am atinge limita existentei ca stat, ar fi finisul si ar urma dezmembrarea, nu glumesc.

  Deci ii putem injura pe toti in bloc, dar existenta clasei politice este obiectiva, ei au aparut din necesitate si au sens numai cata vreme servesc poporul, iar daca se servesc doar pe ei, cum face PDL acum, isi pierd sensul, sustinerea populara, apoi legitimitatea si sa speram ca in curand si libertatea, Da-i Doamne!

  Ar mai fi o solutie: sa impartim tara in Moldova, Tara Romaneasca si Ardeal, sa federalizam asa, apoi n-au decat PDL sa-si saraceasca printr-un guvern local ardelenii lor, si restul cum or alege. Daca insa la nivel federal s-ar vota acelasi partid in 2 din 3, s-a rezolvat! Iar ardelenii ar putea ramane linistiti cu portocalii lor smenari si cu o autostrada rapida catre Budapesta ca sa-si vada visul cu ochii… iar noi n-ar mai trebui sa suportam imbecilitatea unui Boc.
  Glumesc, dar ma gandesc si eu pana-mi vine o idee mareata, sper.

 46. 49 contele septembrie 28, 2010 la 6:52 pm

  Blizzard

  Spui : ” Incredibil cat de jos a ajuns tara „. De acord cu tine . Totuşi …totuşi nu putem s-o ridicăm atunci când în doar în câteva fraze spui despre nişte concetăţeni de-ai tăi c-ar fi nişte ” viermi ” sau ” excremente ” . Ce-i cu tine ? Parcă erai mai ponderat .

 47. 50 Turcu Ionel septembrie 28, 2010 la 7:21 pm

  Este numele meu adevarat si va scriu deoarece cred ca vreti sa reformati ceva in acest sistem. N-are rost sa va spun ca v-am votat pe dvs. ca presedite candva si PNL ca partid de guvernare. Problema principala mi se pare cresterea contributorilor la …indiferent ce…pensii…somaj…etc. E chiar asa de greu?
  Sunt unul dintre angajatori….

 48. 51 Taxi Bucharest septembrie 28, 2010 la 7:48 pm

  Domnule Nastase ce naiba sa mai priceapa astia ?? Nu vedeti ca de 100 ani va luptati cu oameni fara creier, ca au cap doar sa nu le ploua in gat???
  Apropous cum dumneavoastra v-au facut 7mil de acuzatii dumneavoastra de ce nu sesizati Politia sa-l amendeze pe presedinte(scuze dar nu merita P mare). Au vazut milioane de Romani la TV, cum dansul vorbeste la mobil cand este la volan, fara car kit.
  Uff, am uitat legea „ie” doar pentru noi facuta………

 49. 52 Victor V. septembrie 28, 2010 la 8:31 pm

  @ Ghiță Bizonu’

  Și cine decide că tehnologia e mai importantă decât distracția? Guvernanții? De ce presupui tu că aceștia vor fi întotdeauna inteligenți și de bun simț?

  Conform logicii tale, marinarul are voie să decidă ce vor mușchii lui. De ce crezi că-i place tehnologia? Dacă vrea omul să legalizeze prostituția și în plus să o scutească de impozit? Ți-am mai dat exemplul ăsta o dată și te faci că plouă.

 50. 53 Observator septembrie 28, 2010 la 8:31 pm

  Mi-au placut primele 6 alineate. Apoi vine o intreaga pledoarie impotriva capitalismului financiar, dar nu m-am prins cu ce anume propuneti sa-l inlocuim? Am inteles un noul model care sa […]. Dar preluam acest model de pe undeva?

  Si eu as vrea sa fac din firma la care lucrez un nou Microsoft sau Google sau Apple, whatever, si pun pe hartie caruta de planuri si planulete numai ca nu prea se pupa cu conjunctura de piata, cu pregatirea oamenilor cu care lucrez, cu capitalul de care dispun. Stiu, exista voci care spun ca o idee desteapta te poate face milionar, dar nu am gasit inca ideea.

  Asa ca trec de paragrafele cu pricina si ajung la Principii. Ziceti ca masurile reparatorii se vor pune in practica de la 1 ianuarie 2011, iar in cazul bugetarilor tinta e sa fie adusi la salariile anterioare lui iulie 2010. Cu sau fara sporuri?

  Urmeaza apoi un set de masuri, din care ma sperie un pic forfetarul pe activitati, nu atat pentru cele enumerate cat mai ales pentru „etc”. In rest las specialistii in economie sa digere daca propunerile dumneavoastra au sanse sa redreseze economia sau nu. Deocamdata eu sunt multumita ca IT-ul intra la prioritati.

 51. 54 Dl.Goe septembrie 28, 2010 la 8:57 pm

  Iubitor si colectionar de arta, amator, in mod categoric d-lui blogger i se potriveste mai bine aura de protector al artelor decat cea de promotor al economiei. Chiar si asa atunci cand spuneam despre „efervescenta” inexplicabila pe un topic despre un tablou cu natura moarta nu la „anvergura cultura” a d-lui Nastase ma refeream, chipurile stanjenitoare pentru cei care ar dori sa-l critice (asa cum sugera plina de speranta o admiratoare neconditionata a domniei sale) ci la caracterul autonom al functionarii la care a ajuns blogul. Dl. Nastase poate sa spuna orice (ma si mir ca se chinuie si-i chinuie si pe altii cu mesaje lungi), ca de exemplu „Am o veste minunata. Se intorc rândunelele (in Africa)” si sa abandoneze mesajul pe blog. In doua zile se vor (re)gasi comentarii (aceleasi comentarii) duim, vuind sincron cu starea natiunii. Cat priveste ghidul guvernului pe vreme de criza, ce sa zic? Pot sa spun doar ca m-a schingiuit teribil târandu-ma brutal de colo colo intre stari contradictorii, intre râs si plâns. Reactiile celorlalti comentatori raman rezervate atata vreme cat oricum au si ei agenda lor proprie si personala.

 52. 55 Aya septembrie 28, 2010 la 9:02 pm

  @

  Le Prince

  La sectiunea „Bercovici Moise Erco, peintre roumain” ti-am lasat (insotita de recomandarea celei care mi-a marcat fericit existenta) o invitatie- Chambre separee- vreau sa cred ca o vei accepta.

 53. 56 M.Voicu septembrie 28, 2010 la 9:05 pm

  Domnule Adrian Nãstase,
  • La capitolul „Creşterea veniturilor bugetare”, vãd cu satisfacţie, în sfârşit o referire fermã la RESURSELE NATURALE NEREGENERABILE, parte esenţialã a domeniului public, bunuri care prin exploatarea fondului sunt epuizabile, scad, dar a căror valoare trebuie să se regăsească în domeniul public sau în folosinţă publică spre a se respecta Constituţia = teza întâia a Art.136 alin.4: «Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.», principiu care a fost dezvoltat în Codul Civil la art.526: ”Dacă uzufructul cuprinde lucruri cu care nu se pote cineva servi fără a le consuma…, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, însă cu îndatorire de a le înapoia în aceeaşi cantitate, calitate şi valoare, sau preţul, la sfârşitul uzufructului.”.
  În acest caz, REDEVENŢA ARE UN CONŢINUT PATRIMONIAL {demonstraţia matematică şi juridică, la: http://matachevoicu.blogspot.com/ lucrarea: PROPRIETATEA PUBLICÃ – inalienabilã prin Constituţie, alienatã prin lege… }.
  • Constituţia României nu permite negocierea nivelului redevenţei, cãci dispune sã fie strict echivalentã bunurilor proprietate publicã preluate de concesionar – în calcul fiind contribuţia sa prin cheltuielile de extracţie, calculate şi urmãrite în dinamica transformãrii rezervei în bunul-marfã cu preţul lui de referinţã.
  • Enunţul ţintã pe care l-aţi dat este eronat: „dublarea redevenţelor încasate de stat”; preia OTOVA definiţia fiscalã – care n-a ţinut seamã de înţelesul economic specific bunurilor care prin exploatarea fondului sunt epuizabile – pentru care tratarea este dispusã de Constituţie strict, ALTFEL (vide supra).
  • Pânã acum, astfel, la valorificarea resurselor naturale neregenerabile, evaziunea fiscalã prevalentã este indusã chiar prin Codul Fiscal.

 54. 57 Aya septembrie 28, 2010 la 9:09 pm

  @

  Iepurele de Martie

  Ce ai scris tu in (imundul, dar asta e alta discutie) mesaj catre Print, din septembrie 28, 2010 la 11:08 am, e proba de analfabetism in franceza.

 55. 58 Aya septembrie 28, 2010 la 9:21 pm

  @

  Mélanie

  Legat de raspunsul pe care i l-ai dat lui Dragos (la fel de inspirat ca si altele) am a-ti pune o intrebare: ti se intampla sa si ai imaginatie si nu ne-ai onorat cu dovada existentei sale sau emiti doar clisee?

  Afla ca „mostrele” tale de limba franceza nu sunt nici macar impresionante.
  Dincolo de asta, daca ai vrut sa epatezi, astfel, nu ai reusit.
  De ce?
  Afla si tu ce am aflat eu, inca din prima copilarie, de la matusa mea (care se nascuse la Paris, fusese educata acolo si apoi cantase, cu un imens succes, pe scena Operei Garnier): in Franta si birjarii vorbesc franceza.
  Trebuie sa cunosti franceza „altfel si alt fel” decat cei numiti (iti amintesc, la birjarii francezi ma refer) ca sa poti face din limba lui Voltaire o arma de seductie- sau, cel putin ca sa o folosesti in acel mod fermecator pentru care a fost inventata de Dumnezeu, cu mare iubire.

 56. 59 Ghita Bizonu' septembrie 28, 2010 la 9:25 pm

  Victro V

  nu ma bazez pe placerile matrozului …
  Ins apractica aia europeana – aia cand te referi la tari decente – zice tehnoligia este mai importanta decat pornografia !
  Zici de tari civilizate.. cica lucrezi cu ele (exclusiv) ptr ele … Chiar asa nu ai observat nimic ?!
  Scuze Victore dar reusesti sa te scobori sub Zbanghelie ….

 57. 60 Cristian Chiran septembrie 28, 2010 la 9:27 pm

  Oameni buni, sunteti in blogul unui Om care are o inteligenta peste multi altii. Nu credeti ca va puteti face schimb de mail si sa va injectati in privat???
  Scuze da io nu poci sa scriu in frantuzeste ca io nu cunosc…..

 58. 61 Ghita Bizonu' septembrie 28, 2010 la 9:34 pm

  Sa stam stranb si sa judeacam drept

  este nevoie de un rpogram de gestionare a crizei .
  Insa la fel de mare nevoie este sa abordam problema economiei romanesti sistemic , chiar daca d’alde Observator si Victor V vor plalnge ca nu primesc destula asistenta .
  Adica voi a zice ca trebe sa pornim de la baza, de la sectoarele primare si sa le aducem in sec XXI . Adica problemul agrar – concentrarea proprietatii , asigurarea desfacerii orin constructia unor organizatii dedicate preluarii, condituionarii si desfacerii produselor agricole romanesti , si sprijinirea productiei . Fara asta economa romaneasca va ramane schiopa si piata nu va fi completa (na exemplu. UTB putea fi rentabla daca vindea 30.000 de tractoare. Vindea 20.000 in Turcia , Siria si imis e pare in Grecia … Insa piata interna nu reusea sa inghita 10.000 … si .. Si ).
  Si armmai fi catesceva in stilu asta ….

 59. 63 Ghita Bizonu' septembrie 28, 2010 la 9:38 pm

  i.nicolae

  gubernu Nastase a facut . Guberrnele CD au distrus. Guvernul Tariceanu a cam benchetuit . Guvernul Boc ne0a bagat in buda de o sa deaa pesta peste noi .
  Asa ca in calasa politica existau niste mici deosebiri – unii stiau ce fac .Ma rog am rezerve transpartinice fata de degeneratia astepatata …

 60. 64 Iepurele de Martie septembrie 28, 2010 la 9:38 pm

  @ Aya

  Ma acuzi pe mine de analfabetism in franceza si nu reusesti decat sa dovedesti ca tu esti cea care habar n-are de limba franceza.

 61. 65 Blizzard septembrie 28, 2010 la 9:39 pm

  @Doru Coarna
  Aia care au performat se vad cu siguranta. Asa e peste tot.
  Normal ca as lasa-o pe pustoaica aia de la Tarom si echipa de acolo sa-si faca treaba in continuare, pentru ca sunt o companie aeriana cu servicii foarte bune; pierderi au multi operatori dar la Tarom chiar se simte ca se doreste ceva si se munceste bine.
  Normal ca as reduce foarte mult schema serviciilor secrete.
  Normal ca i-as da afara pe toti de la vami.
  Normal ca l-as demite in sec. 2 pe nea Lucian Dinita ala de la Rutiera (la pachet cu nea Christian Ciocan, propagandistu’ de serviciu), care nu stie decat sa se planga ca nu avem legi mai aspre dar politistii lui stau prin boscheti cu radarele, la ciupeala! Omu’ saracu’ chiar n-a inteles nimic despre ce se intampla pe strazi si ce legi are la dispozitie.
  Si exemplele pot continua.
  Daca dvs. sunteti de parere ca „metoda latina” mai poate da roade, ma tem ca nu suntem deloc pe aceiasi lungime de unda in aceasta privinta.
  Poate va da roade, insa peste vreo 30 de ani, dupa ce vor fi murit deja o gramada de fosti sau actuali securisti cu rudele lor, activisti de partid, lipitori, turnatori si alti d-astia.
  Eu nu prea am chef sa astept asa ceva pentru ca ma intereseaza ce se intampla acum, in acest colt de lume, Romania. Ce va fi pe lumea cealalta nu ma intereseaza acum, voi avea suficient timp atunci ca sa vad ce si cum.

  @Contele
  Intrucat codul penal sanctioneaza actiuni precum: omorul, vatamarea corporala grava, lovirea, etc, lasa-ma macar aici sa-mi refulez si eu frustrarile ca nu pot sa-i bag ochelarii pe gat primarului de Calarasi sau nu pot sa ma sterg la fund cu mustata unui imbecil (obscur parlamentar PDL, parca), care abera aseara cam pe vremea asta, numai tampenii pe iRealitatea TV.
  Echilibrat sau nu, mai mult sau mai putin educat, mai coleric sau mai sangvin, nu simti si tu cateodata ca pur si simplu iti vine sa spui: pana aici!?!?!?!?

 62. 66 Ghita Bizonu' septembrie 28, 2010 la 9:43 pm

  Observator

  Sati blanda si nu te fa de ras …
  Adica ca cum ai vrea sa faci din firma unde lucrezi nou Microsoft sau Google sau Apple, whatever, si pun pe hartie caruta de planuri si planulete numai ca nu prea se pupa cu conjunctura de piata, cu pregatirea oamenilor cu care lucrez, cu capitalul de care dispun. Stiu, exista voci care spun ca o idee desteapta te poate face milionar, dar nu am gasit inca ideea. .
  Incearca mai bine sa devii un Soros in fuste. S-ar putea sa fie mai simplu !!!
  Sau daca nu=-ti pace Gyuri incearca sa fii regina din Saba ….

 63. 67 Viorel Dobre septembrie 28, 2010 la 9:55 pm

  Observator spune:
  septembrie 28, 2010 la 8:31 pm

  Cu tot cu sporuri evident.
  Spor de izolare pentru generalii din centrul Bucurestiului, spor de zambet pentru fonctionarii angajati sa lucreze cu publicul, spor de radiatii pentru cei care folosesc telefoane mobile si mai ales SPOR DE INTOARCERE DIN CONCEDIU!!!!!!

 64. 69 florin m. septembrie 28, 2010 la 11:09 pm

  Adrian Nastase

  Scrieti :

  „Politica fiscală poate fi utilizată inteligent pentru a genera efecte asupra economiei pe termen lung şi nu pe termen scurt, prin stimularea mai degrabă a ofertei agregate şi a potenţialului economiei, decât a cererii agregate. Astfel, se vor putea realiza progrese atât în procesul de convergenţă nominală (reducerea inflaţiei, reducerea deficitului bugetar prin creşterea încasărilor bugetare), cât şi în cel de convergenţă reală (prin rate susstenabile de creştere economică).”

  Si nimeni nu va intreaba nimic…

  Rectific eu tirul: ce vreti sa spuneti prin asta?
  Atata timp cat mai pot sa spun cate ceva pe aici, este limbajul de lemn redivivus.

  Domnule Nastase, lasati-l pe Blog si exprimati aceste chestiuni in limbaj comun. Nu exista vreun concept care sa fie omeneste semnificativ si care sa nu poat fi redus la o afirmatie simpla.

  Redati-ne aceasta afirmatie simpla; acest transfer este masura valorii omului politic, daca exista vreuna.

 65. 70 degetzica septembrie 28, 2010 la 11:21 pm

  Da, masurile sunt foarte bune. Insa aproape nimanui nu ii pasa de romani si de cum traiesc acestia. Acum, sa fim sinceri. Cei care ajung la putere se mai intereseaza de oamenii de rand? Va spun eu ca NU. Fiecare trage pentru el, pentru a-si face avere.

 66. 71 Spiridus septembrie 28, 2010 la 11:48 pm

  „Dacă s-ar aplica varianta de impozitare propusă de PSD, veniturile bugetare ar scădea cu peste 600 de milioane de euro. Venitul net ar creşte cu cel mult 160 de lei pentru cei care câştigă sub 1.000 de lei, dar statul ar ieşi în pierdere pentru că majoritatea românilor au salarii mici. (mai multe detalii in ADEVARUL, 28 sept.)

  Da, dar daca nu se transmite un mesaj ca se ia de la bogati sa se dea saracilor… de unde voturi? Ca votantii de baza asta cer… bani de la bogati, nu din munca.

  As prefera ca Programul PSD sa includa prevederi care sa favorizeze inteligenta aplicata, accesul la informatii, selectia (dura) a tinerilor, sustinerea competitiei in orice domeniu, diferentierea clara functiilor politice de cele profesionale…

 67. 72 Sibilla septembrie 29, 2010 la 12:00 am

  @Cristian Chiran,
  Cu tot respectul şi cu scuze pentru interventie,
  – personajele cărora te adresezi nu numai că NU pot dar nici NU vor să procedeze aşa cum pe undeva pe bună dreptate aţi sugerat ( schimb de mail ) şi aceasta pentru că, cei în cauză, aripa aia… dacă vi-ar urma sfatul nu şi-ar satisface : nevoia de recunoaştere, nevoia de agresivitate, nevoia de apartenenţă şi acceptare ( ne referim la grupul vizat/ales ), nevoia de autorealizare NU se pune în cazul personajelor în discuţie şi aceasta deoarece stau extrem de prost la capitolul auto-control, deci mai au, o, ho, hoooo… că d-aia nici nevoia de respect NU le e satisfăcută, vor respect dar nu oferă respect şi de-acilea sunt în permanenţă în conflict NU cu ceilalţi ci, cu ei însişi ( cestie pe care unii o realizează dar n-o recunosc, n-ar da bine în ochii publicului de care au atât de mare…. NEVOIE );
  – cu ielitele pripăşite p-acilea, ie grele, că-s colectiva de redacţie, deci, fie le spuneţi pa rusky * davai tavariş * şi treceţi peste, fie vreţi au ba intraţi în vizorul ielitelor în cauză şi prin urmare în polemici, adicătelea, mucles că se revarsă cascada monologului, plăcându-le foooarte să se tot audă ei şi ei şi între ei şi numai ei…. şi cred că fusăi destul de limpede, e cum vor ei, nu că aşa ar şi fi 🙂
  – e o anume diferenţă între atacatorii de profesie, zic eu, erijaţi în potere aci şi cei atacaţi c-aşa deciseră ielitele şi nu cătaţi musai motive, că de nu au, inventează şi tot se pune de vreun taifun ori * competiţie * ( cu ghilimelele care se impun ) de genul io-s mai dăştept decât toţi, bă da ce tare-s, la, la, la…
  Omul nostru, să zicem stăpânul blogului al cărui mosafiri suntem, are şi nişte calităţi pe care nu tot boborul le cunoaşte, adicătelea, nu e cel mai dihai degustător al argumentelor sănătoase cât e însă cel mai abil degustător al schimbului de replici * jucate * la fileu, chestiune cu care personal NU sunt deacord pentru că NU cel care trânteşte * ultimul * cuvânt în acest spaţiu altfel în adevăr extrem de interesant şi nu doar, ar fi şi cel mai avizat în a trage concluziile. Va să zică, profesionişti în oareşce domenii, ori bineintenţionaţi, în acest spaţiu sunt de regulă catapultaţi la mama dracului ( cu scuze, dar e cea mai nimerită expresie… ), de către * profesionişti * într-ale retezatului de replici neagreate, nici nu mai contează de către cine. * Profesioniştii * îşi văd de-ale * profesiei * meandre.
  Nu puneţi la suflet, acela ( sufletul ) vă aparţine, la fel deciziile, conştiinţa, zâmbetul… 🙂
  cu simpatie,
  Sibilla
  P.S. nici io nu cunosc franceza, s-a nimerit să studiez în şcoală engleza şi rusa, n-am harul limbilor de niciun fel :), posed însă darul observaţiei pe perioade îndelungate şi dacă mi se căşună, c-aşa am io chef, scriu sudulame pe frunze de stejari, ce mai contează în ce dialect cât sunt în stare să le scriu şi să trec mai departe, că viaţa, cu bune, cu multe rele, se curge, nu stă-n… ielite, n-aşe ? 🙂 Dacă ielitele-n cauză se-mpiedică, iată, de… public, apăi zău că NU e regulă să se-mpiedice şi * ţăranii * care * ţărani * se ştie dintotdeauna că au rezistenţă la * intemperii*…

 68. 73 Sibilla septembrie 29, 2010 la 12:42 am

  D-le AN,
  * Diminuarea corupţiei prin decuplarea clientelei politice de la banul public şi transparentizarea folosirii acestuia *
  Ca de exemplu, sub nicio formă să nu mai acceptaţi numirea derectorilor din protecţia copilului pe criterii politice, banul public, destinat folosirii eficiente, oferirii de servicii sociale copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate, nu numai că ajung în cele mai multe cazuri numai la beneficiari BA, dar, ai naibii bani, mai fac şi pui, carele puişori devin bibani în oareşce conturi personale. Ca să nu mai pomenim de libertatea de desfăşurare pe terenul licitaţiilor, şi nu numai unde aceşti aşa zişi * profesionişti * au devenit experţi în jonglerii. Corpurile de control vor trebui să fie… corpuri de control, NU corpuri de control controlate politic cum sunt acum !!
  E doar un mic exemplu dar unul care doare şi doare al naibii de tare fiind vorba de căpătuirea unor neica-nimeni, dar spoinsori de partid, deh… căpătuire pa bani publici destinaţi pe hârtie unor copilaşi deja loviţi de soartă!! Este inadmisibil şi incalificabil să se tot evite, treacă peste aspecte ca : asistenţa socială=vaca de muls euro, clientela politică beneficiară constantă a unor contracte cu DGASPC-urile, achiziţionarea de roşii la 45 000 rol/kg de la anume firmă în condiţiile în care în piaţă roşiile erau 4000 rol/kg ( anul 2005-2006 ), firmă agreeată fiind parteneră de afaceri personale, etc, etc, etc… Sau cumva ţine de normalitate ca un copil instituţionalizat să beneficieze de JUMĂTATE de săpun/lună şi o singură hârtie igienică/lună ?? Se întâmplă şi subliniez de ceva ani aspecte ca acestea, geaba ne prefacem că toate-s altfel, că nu-s.
  D-le AN, nădăjduiesc că odată ajunşi la putere o să faceţi ceva şi vis a vis de oareşce schimbări în bine prin ogrăzile protecţiei copilului în interesul superior al copilului căci prea trăiesc bine neşte duuuoamne, * Ane * şi interesele-s ale * divelor * şi împăraţilor, ale unora din secretarii CJ-urilor, necum ale cui ar fi firesc şi-apoi să ne mai şi mire de ce s-or fi înrăind acei copii şi de ce au deprins nişte apucături de la adulţii de-i * ocrotesc *.
  Şi-o rugăminte personală, c-o să vă mai reamintesc, recunosc: pentru că sunt convinsă că sunteţi cel mai potrivit PM şi sfârşitul matelotului se apropie, are şi dumneamea o curiozitate care mă sâcâie rău di tăt la sufleţel şi anume – cine în afară de frunzesky o ţine/menţine în funcţie, de la capitală pe duduia Ana vasile agăţată precum dracu de balamaua protecţiei copilului din Twin Peakse-ul cărăşean, că cineva e şi n-am io chef să mor fără să ştiu cine-s tartorii!..
  NU am vreo vendetă personală dar am în schimb nişte promisiuni încă neonorate faţă de nişte copile şi da, şi-n memoria unor copii decedaţi şi jur că n-am să mor până ce nu-mi duc povara în picioare şi până la capăt de drum. Ca să se deschidă drumuri mai luminoase, d-aia.
  stimă,
  Sibilla

 69. 74 alex septembrie 29, 2010 la 1:14 am

  Ce sa faca, ce sa faca… Mai intai sa-l vedem pe Boc dat jos si un nou premier care sa nu fie udrea

 70. 75 blogideologic septembrie 29, 2010 la 4:15 am

  „I-am acceptat pe cumani in funcţii de conducere” (http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/documentar/gingis-han-erou-sau-orchestrator-de-genocid-200800.html), se spune acum, apud Neagu Djuvara. Cred că domnia sa, Neagu Djuvara, nu a citit/audiat Prelegerile din 1926 de la Universitatea din Bucureşti, prelegeri ţinute de filosoful Nae Ionescu privind descrierea corectă a realităţii prin construcţia firului de cauzalitate. Cronicarii noştri cei mai de seamă vorbeau despre două „descălecări” separate printr-o distanţă în timp de care „se sparie gândul”. Eu tind să-l cred mai mult pe Miron Costin decât pe Neagu Djuvara. Dacă îl interpretăm corect pe Miron Costin, atunci primul „descălecat” are loc în vremurile de Pax Romana, iar cel de al doilea „descălecat” are loc în vremurile de Pax Mongolica. Şi un ipotetic ‚prinţ cuman întemeietor’ ar fi ridicat o capitală de iurte în Câmpia Română, bineînţeles, nu o „şatră”, –nu-i nimic peiorativ ori politiceşte „incorect” în sugestia noastră–, ci ne gândim mai mult la un ‚Xanadu în Bărăgan’. Cumanii, în esenţa lor ecologică popor de călăreţi în stepă, au multe asemănări şi înrudiri cu ungurii, alt popor de călăreţi ce au simţit mereu ‘atracţia pustei’. Laslău Cumanul, unicul rege ungur provenind dintr-o legătură cumană dovedită, era foarte departe de virtuţile cerute unui ctitor de ţară. Dacă tratăm istoria noastră precum Neagu Djuvara, atunci România are drepturi legitim identificate doar într-un patrulater fiziografic delimitat de Olt şi Jiu, de Carpaţii Meridionali între defileul Jiului şi defileului Oltului, de un fragment dunărean curprins între gura Jiului şi gura Oltului. La răsărit de Olt având drepturi legitime, –apud Neagu Djuvara–, roxolanii ruşi, iar la apus de Jiu posedând drepturi legitime iazygii unguri. În fine, vorbind aşa laudativ despre cumani, domnul Neagu Djuvara nu ne spune faptul că istoriografii unguri îi identifică parţial cu iazygii! „Istoricul” Neagu Djuvara nu ne vorbeşte despre clamarea drepturilor ungureşti din drepturile istorice ale iazygilor. Prin teoria cumană a Basarabilor, Neagu Djuvara vrea să spună că România este o parte legitimă a Ungariei. Oricum, dacă un Ladislau Cumanul cu sânge regal din casa dinastică Arpad nu reuşeşte să menţină închegat un stat pe care îl primise moştenire, circumstanţa forţează ca prin Cumania de pe documentele medievale să înţelegem mai curând teritoriul, –foarte vast, într-adevăr–, unde limba cumană era Lingua Franca. Cumania nu a fost imperiu politic real. Închegarea unui imperiu, menţinerea şi guvernarea lui, necesită o anumită doză de înţelepciune şi de cumpătare. Prinţii cumani nu le-au dovedit. În LA SCIENZA NUOVA, Giambattista Vico vorbeşte despre „corsi e ricorsi storici”. Denumirea Cumania poate fi văzută ca recurenţa schimbată a denumirii Sciţia. Într-adevăr, după ce dispare termenul fiziografic Scythia, el este înlocuit cu termenul Cumania.

 71. 76 blogideologic septembrie 29, 2010 la 4:48 am

  Scriitorii de limba germană din România au avut următoarea evaluare despre regimul comunist din România : “Ceauşescu a scos România din Evul Mediu” (declaraţie a lui William Totok la postul de radio Europa Liberă înainte de 1989). Din 1989 şi până în prezent, lucrurile au evoluat enorm printre intelectualii tineri din România, cu studii fundamentale în Occident. Ei îi critică virulent, dar bine argumentat, pe „culturnicii de elită” precum Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu, în general pe toţi GDS-iştii care au lucrat împotriva intereselor României la ordinele (şi plata) lui George Soros. Este păcat că redacţia RL nu se interesează şi de vocile acestor tineri intelectuali români care sunt realmente patrioţi, nu „profitori ai regimurilor” precum Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu (http://www.romanialibera.ro/arte/oameni/dialogul-herta-muller-gabriel-liiceanu-moment-istoric-pentru-cultura-romana-200986.html ). Pe când un interviu RL cu tînărul filosof Gabriel Chindea? Ei se vor impune oricum, dar este păcat că RL rămâne în urma discursului filosofic nou din România prezentului.

 72. 77 dadatroll septembrie 29, 2010 la 4:58 am

  Pai ce sa faca ca dacai de criza sa faca criza nu.

 73. 78 blogideologic septembrie 29, 2010 la 5:29 am

  @dlnimeni spune, @Aya, în septembrie 28, 2010 la 8:31 pm : „Tu faci sa consider posibila ideea ca un functionar al ambasadei romane sa fi facut cadou germanilor listele cu evreii romani din Franta ocupata.”
  @Aya şi @LePrince, care, după mărturia @Aya au copilărit împreună, fericiţi, într-o casă luminată de înţelepciunea nacialnikului de marxism-leninism de la Universitatea din Bucureşti, nacialnik universitar care l-a forţat şi pe ilustrul lingvist Alexandru Graur să scrie un articol despre deosebirea dintre limba română şi „limba moldovenească”, însă, repet, Alexandru Graur a fost forţat de nacialnikul de marxism-leninism pe nume Lioncik Tismeneţki, tatăl actualului înfocat „anti-comunist” Vladimir Tismăneanu, –cel puţin aceasta-i o parte din percepţia publică, de fapt alogeno-cominternistul Vladimir Tismăneanu atacă doar naţionalismul românesc al Partidei Naţionale sprijinit până în 1989 şi de regimul Nicolae Ceauşescu–, vor face mereu tot posibilul pentru a denigra România. În fond, tocmai din această denigrare vine profitul lor din adoptarea poziţiei de stânga-caviar. Dar pe acest blog se află şi oameni care s-au hrănit cu supă de buruieni („organic food” se cheamă acum). Există între participanţii pe blog o prăpastie : unii sunt patrioţi, alţii, chiar dacă se declară români, –dar cine le-a cerut actele de indentitate?, interesează doar identificarea prin discurs!–, vor înnegri mereu România.

 74. 79 blogideologic septembrie 29, 2010 la 6:12 am

  Pachetul partidului republican cu “soluţii pentru America” http://www.gop.gov/resources/library/documents/solutions/a-pledge-to-america.pdf

 75. 80 Victor V. septembrie 29, 2010 la 6:58 am

  @ Ghiță Bizonu’

  Ghiță, cred că nu ai înțeles argumentul meu. Firește că pentru un om de bun simț e foarte ușor să discearnă ce ar trebui stimulat (tehnologia) și ce nu (pornografia). Din nefericire nu totdeauna suntem guvernați de oameni de bun simț.

  Am răspuns pe alt fir lui Nevăzător la o discuție similară și reiau aici.

  Proasta administrare și corupția sunt intrinsec legate de regimul (neclar) de proprietate și de modul de reprezentare. În cazul statului, legătura între proprietar (noi toți) și administrator (guvernanții) este atât de slabă, încât odată ales administratorul, acesta ne poate ignora liniștit până la sfârșitul mandatului.

  Fenomenul se manifestă și în mediul privat. Cu cât o companie este mai mare (și acționariatul este mai difuz) cu atât șansele de a avea cazuri de corupție a funcționarilor sunt mai mari. Pentru a preîntâmpina fenomenul, companiile au o lungă listă de reguli despre cum trebuie să te comporți („compliance rules”) și există o întreagă organizație care urmărește repectarea regulilor (un fel de poliție privată).

  Respectând “ad litteram” lista de reguli, birocrația devine practică uzuală, ceea ce conduce la ineficientă, funcționarii urmărind să fie “politically correct”, înainte de a fi eficienți din punct de vedere economic.

  Ca să nu lungesc discuția (teorema VV) – cu cât entitatea economică este mai mare, adică legătura între proprietari și administratori este mai slabă, cu atât corupția și/sau birocrația va fi mai mare.

  Corolar 1: cele mai eficiente entități și care au administratorii foarte greu de corupt vor fi companiile mici (de obicei proprietarul este și administrator).
  Corolar 2: reprezentanții statului vor fi întotdeauna corupți și/sau birocrați.

 76. 81 Vasile, septembrie 29, 2010 la 7:34 am

  Aya,

  Fara sa se supere vre-un os nobel care se si crede conducator de haita, ma adresez domniei voastre , si va repet pentru a nu stiu cita oare ca parca aici nu-i locul cel mai potrivit pentru pseudo demonstratiiile epatiste a eului pe care voi il considerati suprem.
  Eu sunt practic consternat ca o acuzi pe Melania de cea ce dumneata sau celalalt asa-zis nobil o faceti exhibitionist intr-un spatiu destinat mai putin cliseelor si mai mult dezbaterilor.
  Eu ,ma repet, v-am mai spus si cu alta ocazie ca aici cu exceptia micilor rautati parca nu ar fi si locul potrivit pentru safari cum bineinteles nici locul in care avand ca vecin pe dl. Google ar trebui sa ne aratam eruditia sau sa facem dedicatii de orice fel dupa modelul Etno TV.
  Aici ar fi locul potrivit unde as putea sa citesc o analiza economica ,un comepntariu politic succint dar pertinent.
  Cum sa-l mai informez eu amarasteanul Vasile pe dl. A. Nastase ca in dansul personal parca as avea incredere ca o parte din programul de mai sus ar putea fi dus la capat de dansul , ca programul este un exercitiu logic si corect ,o exprimare a unui partid de centru stanga , cind dumneavoastra ocupati 98% din acest spatiu
  cu „epatari”?
  Cum sa-i spun eu domnului A. Nastase ca daca in dansul am increderea, PSDeul si clientela politica a PSDeului ma face sa cred ca doar 5% din acest program va fi pus in viata?
  La dl. Crin Antonescu am vazut o exprimare transanta , un guvern ca un indice al anumitor garantii al promisiunilor electorale ale PNLeului, poate dl. A. Nastase garanta prin plasamentul in fruntea unui posibil guvern , a propriei persoane ca motor funtional al programului de mai sus?
  Sunt pus in incurcatura de catre Elmmar privind cel mai corect apelativ , si totusi, Doamna Aya, amicul dumneavoastra , alesul care dupa exprimarea printului ar fi fost acceptat in spatiul nuptial al acestuia ,Harabula, a vorbit azi, tacand, mai mult decit cea ce dumneavoastra sau printul o faceti in kilometri de cuvinte insiruite poate mai cu maiestrie decit altii!

 77. 82 Ghita Bizonu' septembrie 29, 2010 la 7:38 am

  Cum gandesc portocalele

  Omului I-a fost dat cuvantul ca sa-si ascunda gandul

  Am invatat de ceva vree ca decat sa asculti ce zice omul mai bine vezi ce face. Si auxiliar ce acuze aduce – acuza fiind de multe ori exprimarea unor fantasme personale. Acu cand un intelectual de marca se portocaliza crez ca este momentul sa dau un pic de atentie “ideologiei” ce anima putoarea care face un pas inainte (fiind pe marginea prapastiei).

  1) Guvernele anterioare au papat banii pe “chermeze” . S-au distrat si “noi” (adica gubernu basesc bocciu) trebe sa platim !!!
  2) S-au dat mite electorale , tot boboru s-a distrat de minune a papat banii si acum “noi” trebuie sa suportam consecintele! (ma rog cum o fio fost cu 2009 mister. Pesemne Realesu a fost votata fiindca nu dadea mite, nu?)
  3) “noi” am fost alungati de la guvernare in mod odios si ticalos prin tradare desi boboru votase cu noi !!
  4) Au fost nerecunoscatori PeNaLii desi Alesu “nostru” I-a adus la guvernare!
  5) “noi” nu suntem raspunzatori ptr criza !! (perfect de acord !) De ce sa suportam “noi” consecintele ei ?
  6) Acum este randul nostru !!!
  7) Este dreptul nostru sa ne ingrasam in posturi babane, case ADPS , huzmeturi si sa ne tinem de chermeze !! Ca si ei s-au distrat bine ! Ce daca este criza? De ce sa fim noi persecutati DIN NOU ?
  8) Ei, voi , sunteti idioti “noi” suntem destepti, va putem spune orice !
  9) Noi suntem cei mai buni, fiindca pana la “noi” au fost pro,ovate doar non valorile ! Deci daca “noi” nu am fost promovati inseamna ca suntem niste … valori !
  10) Ceilalti sunt niste frustati, invidiosi , s-au ingrasat din banul public si ne-au lasat noua prea putin ! Deci avem tot derptul sa dam dracului ciurda de babe asistate! Si-au trait traiul , si-au mancat malaiul acum este randul NOSTRU!
  11) Frustatii aia ne dusmanesc fiindca pct 9 !
  12) Este randul nostru orice ati zice frustatilor ! Randul nostru la chermeze, fiunctii si contracte , ciocu mic banda de hoti frustati !!

 78. 83 Ghita Bizonu' septembrie 29, 2010 la 7:42 am

  Victor V.

  de acord cu teorema ta. Insa te rog IBM este cumva o companie moca? GE?
  Mercedes Benz? VW? Cum se gace ca Microsoft inghite pe nemestecate cele mai eficiente entități și care au administratorii foarte greu de corupt .
  Sustinerile tale seamana cu alea ale propagandistilor PCR. Suna bine pana nu le compari cu realitatea ….Ori am o venche exp[erienta de a observa astfelde dicrepante

 79. 84 virus septembrie 29, 2010 la 7:52 am

  Jurnal de dimineata-Anno domini 2010-Bruxelles-EBA
  8.00-8.10-Trezirea,scularea,desteptarea.O bas.ina trasa sub patura.Miroase a foie gras
  8.10-8.20-Deplasarea la toaleta.Cascada Zuruitoarea.Inca o basina.Doar o nuanta de foie gras.
  8.20-8.40-Toaleta de dimineata.Privitu’ buzelor de sus.S-au mai desumflat,mai trebuie ceva Botox.Igiena bucala.
  8.40-9.00-Putin antrenament de dictie in fata oglinzii”Azi,iau cuvantu-n plen.Ia,sa m-aud:Stimati euro,comformstrategilor actuale europeni…Of,nu se leaga bine…Las’ ,ca-l sun pe tata..”
  9.00-9.30-Pieptanatu’,schimbatu’ lenjeriei intime”Azi,ce e,miercuri?Iau chilotzii trois,aia cu dedicatie.Ce-mi place glumele mele(vorba lu tata)..Ce frumos scrie pe ei:Cu sarut de gigolo/Te pupa Sida ,acolo..! Oau,ma ia cu furnicaturi la buze..Parca se mai umflara putin.Cele de sus,biensure..”
  9.30-9.35-Sunatu’ soferului
  -Alo,je suis EBA!Dans cinci minute,esti la hotel..!Succesuri dans le trafic!

 80. 85 Vasile, septembrie 29, 2010 la 8:00 am

  Mel,

  Ma complesesti cu „vasta cultura…” , sa nu exageram transformandu-ne fortat in asa0zisi printi , chiar daca „milame elenika san le price”!
  De cealalta parte ca sa nu-l dezamagesc pe cont(r)e, trabuie sa recunosc ca sunt mai inteligent si mai logic decit dansii!

 81. 86 dlnimeni septembrie 29, 2010 la 8:43 am

  Ca program de iesire din criza este bun si cu logica sa. Per global, fiindca mie mi se pare ca sunt unele puncte de discutat local, unele dintre ele putind fi utilizate ca puncte de atac ale adversarilor politici (de ex. intra si Rosia Montana la „resursele neregenerabile”?), doar ca adversarii politici par a fi ocupati cu altele acum. Pentru acest comentariu, doresc sa specific doua lucruri: primul, acela ca un guvern pentru 6 luni trebuie sa fie un guvern pentru 6 luni si nu mai mult timp, noi avind experienta guvernarii Stolojan specificata initial pentru 3 luni si care practic a durat semnificativ mai mult, cu consecinta ca, avind guvernarea respectiva un mandat limitat dar ulterior extins temporal, nu stim nici azi daca guvernarea respectiva a insemnat ceva pozitiv ori negativ pentru Romania. Al doilea, ca romanii ar trebui lamuriti ca fiecare secunda a guvernarii Basescu-Boc istoveste Romania in ceea ce priveste resursele care pot fi alocate pentru relansare. Relansarea economica, mai intii in depasirea crizei, apoi in dezvoltare. pretinde alocarea unor resurse utilizate inteligent si cu grija, iar capacitatea Romaniei de a si le procura si/sau mobliza nu este infinita.

 82. 87 blogideologic septembrie 29, 2010 la 8:47 am

  „Dorin Maior, Puiu Fesan, Vasile Pestreanu, Nicolae Costache George Costin şi alţi lideri ai unor asociaţii de revoluţionari s-au întâlnit miercurea trecută la sediul Federalei Revoluţionarilor, condusă de Bebe Ivanovici, pentru a pune la cale acţiuni radicale în timpul protestelor sindicaliştilor. Întâlnirea a fost stabilită exact în ziua în care erau organizate protestele sindicatelor din cadrul CNSRL Frăţia, organizaţie apropiată de PSD. În acea zi s-a testat reacţia forţelor de ordine de către un grup de revoluţionari, care au forţat pătrunderea în sediul Guvernului. Imediat după incident, s-ar fi ajuns la concluzia că ar trebui pregătite şi câteva grupuri pentru a declanşa violenţe în faţa Palatului Cotroceni, violenţe ce urmau a fi amplificate de persoane din lumea interlopă din Sectorul 5 al Capitalei.” Sursa http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/investigatii/papusarii-din-spatele-mitingului-de-la-cotroceni-201007.html . Cred că domnul Adrian Năstase trebuie să scrie o frază pe blog pentru a se disocia de asemenea acţiuni (adevărate sau nu).

 83. 88 blogideologic septembrie 29, 2010 la 9:17 am

  @ florin m. spune, în septembrie 28, 2010 la 11:09 pm : „Nu exista vreun concept care sa fie omeneste semnificativ si care sa nu poată fi redus la o afirmatie simpla.”
  Există : Sfânta Treime. O poţi tu reduce la „o afirmaţie simplă”? Nu poţi reduce totul la reducţionismul marxist în care tu excelezi. Cât de simplă ţi se pare explicaţia : “Lăcătuirea varegă” a celor trei inele înlănţuite, (‘nodul topologic Borromean’), a fost împrumutată de creştini ca logotip al Unităţii prezente în Sfânta Treime : `Unitas Trinitate’ şi `Trinitas Unitate’ ? Dante Alighieri scria despre nodul topologic ori lăcătuirea varegă a celor trei inele în Cântul XXXIII din ‘Paradisul’ : 115„Ne la profonda e chiara sussistenza / de l’alto lume parvermi tre giri / di tre colori e d’una contenenza; / e l’un da l’altro come iri da iri / parea reflesso, e ‘l terzo parea foco / che quinci e quindi igualmente si spiri./ Oh quanto è corto il dire e come fioco/ al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi,/ è tanto, che non basta a dicer `poco’.” George Coşbuc traducea în „Cerul Empireu” (Paradisul, Cântul XXXIII): 115 „Şi-n clara ei şi-adânca-i subzistenţă/ văzui trei cercuri în lumina-i vie:/ de trei culori şi-aceeaşi continenţă,/ ca-n dublul curcubeu părea să fie/ reflexu –n două; foc al treilea, care/ egal suflând, dintr- ambe ia tărie./ Ce slabă– i vorba pentru atât de tare/ concept! Şi cât văzui poţi să gândeşti,/ puţin ce-a fost din cât era de mare!” Aluziile cromatice din „Cerul Empireu” sugerează faptul că nici Dante Alighieri şi nici George Coşbuc nu surprinseseră ideea topologică a “lăcătuirii varege” ca „explicaţie” pentru Sfânta Treime. Doar teologii versaţi în concepte ai bisericii catolice ştiau. Astfel, la cel de la al patrulea conciliu Lateran, din 1215, unde a participat şi Francisco din Assisi, Biserica Occidentală condamnă erezia culorilor, –curcubeul–, în această metaforă de sorginte varegă a Trinităţii în Unitate. În fine, mai critici frazarea AN +Scrieti : “Politica fiscală poate fi utilizată inteligent pentru a genera efecte asupra economiei pe termen lung şi nu pe termen scurt, prin stimularea mai degrabă a ofertei agregate şi a potenţialului economiei, decât a cererii agregate. Astfel, se vor putea realiza progrese atât în procesul de convergenţă nominală (reducerea inflaţiei, reducerea deficitului bugetar prin creşterea încasărilor bugetare), cât şi în cel de convergenţă reală (prin rate sustenabile de creştere economică).”+ Ţi-am mai spus, @ florin m., că tu nu înţelegi noţiunea economică de „agregare” care este esenţială în macroeconomie. Nu înţelegi ce înseamnă „oferta agregată” şi nu înţelegi ce înseamnă „cererea agregată”. Ţi-am mai explicat de asemenea că nici măcar în microeconomie tu nu înţelegi ce înseamnă „pe termen lung” şi ce înseamnă „termen scurt”. Dar acestea sunt problemele tale personale, nu ţi le poate rezolva nimeni. Nu cred că domnul Adrian Năstase ar avea obligaţia morală să fie tutorele fiecăruia de pe blog. Mai ales că tu ai lăsat foarte transparent să se înţeleagă că nu eşti adeptul doctrinei social-democrate.

 84. 89 Nevazator septembrie 29, 2010 la 9:31 am

  @ Victor V
  Am citit raspunsul dvs Multumesc

 85. 90 santinela septembrie 29, 2010 la 9:46 am

  Corect programul dar cu ce oameni il puneti in aplicare?

 86. 91 Airport Transfer septembrie 29, 2010 la 10:01 am

  Este o crima ceea ce fac actualii acum. Ne chinuim degeaba, doar latram.
  Pacat………

 87. 93 Viorel Dobre septembrie 29, 2010 la 10:57 am

  @ Vasile
  Vasile, spune:
  septembrie 29, 2010 la 7:34 am

  Domnule Vasile, poate chiar acesta este scopul. Nu stiu al cui, dar catodata cam asa transpare.

  Doamna Sibilla scria mai sus „cu ielitele pripăşite p-acilea, ie grele, că-s colectiva de redacţie”. Am mai citit asta pe blog, nu stiu daca tot dansa a scris sau altcineva. Nu stiu nici daca este adevarat sau nu.

  Mi-ati dat la un moment dat ceva indicii, dar, trebuie sa recunosc ca nici pana acum nu m-am dumirit . Oricum am rabdare.

  Recunosc ca si eu am fost agresiv. De exemplu cu dl midanius. Mi-am cerut scuze si imi mai cer o data.
  Dar sunt si colegi de blog care sunt constant agresivi, desi din stilul lor de a scrie se vede ca nu sunt in mod normal agresivi.

  Astfel, dupa parerea mea, prin comentarii fluviu de multe ori off topic si prin agresivitate de multe ori nejustificata se poate tine sub relativ control blogul. Este de discutat al cui este controlul. Dl Nastase este gazda si dupa cum a afirmat, vrea sa mentina acest blog ca spatiu liber si unic. Ceea ce inseamna ca asa cum se intampla si in viata reala, orice grup minim organizat poate prelua controlul, intr-o anume masura, chiar si impotriva vointei gazdei. Daca gazda ar impune limite, ar incepe discutia despre cenzura. Care in mod cert nu s-ar opri doar pe blog.

  Ramane doar posibilitatea ca noi, cei ce suntem oaspeti aici, sa incercam sa transpunem pe blog vorba veche romaneasca ” ce tie nu-ti place, altuia nu-i face” si fiecare in felul sau sa construiasca pe terenul gazdei casa in care ar dori sa traiasca. O sa fie o casa cu multe fete (fetze) in care or sa predomine cele pe care reusim sa le construim mai solide. Vrem confruntare, o sa iasa o casa agresiva neagra si urata. Vreu cooperare, o sa iasa una calma, ferma, luminoasa si mai ales, frumoasa.

  Dau mai jos un post care mi-a placut foare mult:

  „Anonimul Venetian spune:
  septembrie 28, 2010 la 5:42 pm

  @Le Prince,

  Printze, mi-a placut raspunsul tau extrem de echilibrat.
  Asa ca, te invit la un coniac, ca tot s-a tot vorbit p’-aici, sa continuam “the beginning of a beautiful friendship”.
  Ce zici, te bagi ?”

  Deci se poate. Depinde de noi.

 88. 94 blogideologic septembrie 29, 2010 la 11:15 am

  +Zeci de studenţi francezi se vor pregăti în fermele din zona Turda. Tinerii studiază în cadrul unei reţele şcolare private alternative din Franţa, Maison Familiale Rurale (Case Familiale Rurale), care funcţionează sub egida Ministerului Agriculturii din această ţară. Studenţii vor face stagii de practică în ferme ecologice de pe Valea Arieşului ori de pe Valea Mureşului, din zone precum Moldoveneşti ori Ciumbrud. Tinerii vor fi aduşi în România în urma unei cooperări intermediate de Centrul Cultural Francez din Cluj cu organizaţii care promovează agricultura ecologică. Tinerii din Franţa vor să vină în România, mai precis în Transilvania, pentru a cunoaşte amănunte ale administrării şi muncii în ferme de mici dimensiuni. Acest tip de ferme a devenit foarte rar în Franţa, dar şi în alte ţări din Occident, pentru că Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene a încurajat formarea exploataţiilor agricole de mari dimensiuni. Însă şi micile ferme au demonstrat, mai ales în ultimii ani, că pot deveni unităţi economice viabile, dacă îşi găsesc nişele potrivite, cum ar fi producţia de alimente ecologice, ori sunt axate pe agricultura organică. Şi asta, pentru că există un interes tot mai mare din partea cumpărătorilor pentru alimente sănătoase, preparate din ingrediente naturale … + Sursa http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/fermierii-francezii-invata-de-la-supravietuitorii-romani-200997.html Cred că şi PSD trebuie să se implice activ, mult mai activ, în această problemă. Ştiu că prin 1990, domnul Ion Iliescu îşi declara deschis interesul faţă de politica ţărănistului Ion Mihalache. Unele idei, notabile şi actuale, ale ţărăniştilor regăţeni în acest context le amintesc (sursa este Wikipedia) : „O realizare deosebită care a dat conținut și profunzime învățământului agricol a fost cea datorită legii din 1920 (cunoscută sub numele de Legea lui Ion Mihalache) prin care, pentru instruirea elevilor s-au atribuit școlilor terenuri”. Am vorbit mereu despre politica de ofertă pe termen lung pentru educaţie, şi am subliniat rolul pe care îl poate juca Agenda 21 a şcolii în managementul ecologic de proximitate. Cred că vechile idei ale ţărănistului Ion Mihalache se pot combina cu ideile noi din Agenda 21 de proximitate a şcolii. Am promis un tutorial şi un cod de practică pentru Agenda 21 de proximitate a şcolii. Este PSD dispus să accepte şi să integreze un asemenea program în politica sa de ofertă agregată pe termen lung ?

 89. 95 Fragmentarium Politic septembrie 29, 2010 la 1:02 pm

  Programul este corect si foarte laborios, propunandu-si sa atace realitatea din aproape toate azimuturile, ceea ce confera guvernului chemat sa-l implementeze un caracter cu totul special, putand fi chiar usor excedat de asumarea unor angajamente atat de mari intr-un orizont de timp atat de mic. Viitorul Guvern va trebui sa se bazeze pe o serie de re-re-uri, de regandiri si reelaborari, care face ca viziunea propusa sa fie ceva mult mai mult si mai complex. Este vorba, in primul rand, de o etapa de stopare si corectii, iar apoi de una de proiectii. Cand obsev ca am luat-o pe un drum gresit, intai ma opresc, dau inapoi si apoi ma inscriu pe noul drum ! Dar de ce „Guvern de criza” ?! Si Traian Basescu si-a spus ca este un presedinte de „criza”, si toate guvernele Boc si-au spus ca sunt guverne de „criza” si, atunci, unde este diferenta intre ce a fost sau ce este si ceea ce va fi ? Mie mi se pare ca programul de masuri al viitorului guvern ar trebui „impachetat” intr-un concept foarte clar si foarte sugestiv, atat sub aspectul tintelor strategice, cat si din punct de vedere al detasarii de un management guvernamental dezastruos… Poate un „Guvern Anti-Criza”, un „Guvern Restart” sau un „Guvern de Relansare” etc. Si americanii, si chinezii au acest bun obicei de a da operatiunilor de anvergura nume de cod foarte plastice pentru ceea ce urmaresc. Este vorba aici de raporturile dintre Concept si Conceptie, care nu se identifica, prima generand-o pe cea de-a doua…

 90. 96 Fragmentarium Politic septembrie 29, 2010 la 1:07 pm

  Erata: ultima fraza se va citi: „primul generand-o pe cea de-a doua.”

 91. 97 Dragos septembrie 29, 2010 la 1:21 pm

  @ Aya (9:21 pm)

  1. Latura intima a nativului Capricorn este cu totul diferita de imaginea publica pe care o arata, fiind chiar timid si sensibil, duritatea pe care o prezinta disparand cu totul.

  2. Are tendinta de a se proteja in fata suferintelor sentimentale, pastrand o oarecare distanta. De-abia dupa ce este sigur de sentimentele si intentiile unei persoane are curaj sa lase garda jos.

  3. Capricornul este melancolic si visator, inclinat spre izolare. In dragoste se manifesta introvertit si chiar daca iubeste cu pasiune, nu face vizibila trairea sa interioara, datorita autocenzurii pe care si-o impune. Casatoria este dictata mai mult de ratiune decat de sentiment sau atractie fizica. Este gata sa faca multe concesii pentru a mentine o relatie, stiind sa se sacrifice pentru persoana iubita. Poate avea parte de iubiri instabile, mai mult la nivel imaginar, fiind atras de parteneri mai in varsta, casatorindu-se mai tarziu.

  4. Capricornul este o fire singuratica, serioasa, controlandu-si permanent emotiile. Nu stie sa fie tandru, fiind usor distant si rigid, timid si idealist. Poate avea parte de o sexualitate manifestata tarziu, poate chiar reprimata.

  5. Poate trai din cand in cand blocaje sentimentale, provocate de teama de erotism.

  6. Nativul Capricorn are tendinta de a-si suspecta partenerul, manifestandu-se cu prudenta si suspiciune. Este vulnerabil la suferinte sentimentale, deceptiile facandu-l sa se retraga in singuratate, interiorizandu-se si mai mult si alunecand in pesimism.

  7. Ii place discretia in relatii sentimentale, fara a face prea multa parada de sentimentele sale sau ale partenerului.

  Concluzie: Un Capricorn este greu de cucerit, datorita A P A R E N T E I sale usor distante, care da impresia ca nu ar fi interesat de o relatie sentimentala.

 92. 98 Karakas septembrie 29, 2010 la 2:25 pm

  Cum ma asteptam, au aparut deja „criticii” acestui inceput de platforma politica a stingii. Critici, care din pacate se ascund dupa fustele Academiei Romane:

  „Nu poti sa anunti scaderea veniturilor, cresterea cheltuielilor, fara sa spui de unde acoperi diferenta…au spus pentru HotNews surse din zona Academiei Romane”

  Nu stiu cu ce ochelari s-a citit acest text, insa nu cred ca cineva cu bune intentii a gasit undeva vreo idee in acest program care ar duce la scaderea veniturile. Ba din contra, impozitarea progresiva a populatiei va creste veniturile la buget. Impozitul forfetar are acelasi scop. Sigur, „sursele” ne atentioneaza ca dl Nastase nu ar trai in „realitatea” pe care o experimenteaza sustinatorii regimului „licurici”, si ca nu prezinta cifre, diagrame si desene colorate cu parafa, aviz si semnatura indescifrabila. Cu atit mai bine!

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7866399-ideile-economice-propuse-adrian-nastase-blogul-sau-simpla-lista-dorinte-lipsita-fundamentul-cifrelor-spun-economistii.htm

  Din pacate, exista aceste forte conservatoare care se opun oricarei incercari de schimbare a macazului si care ne spun pe diverse canale ca trebuie sa lasam lucrurile neschimbate, ca asa functioneaza lumea de cind a inventat-o Basescu, si ca oamenii nemultumiti sa se intoarca democratic si in ordine pe la colibele lor.

  Cam asa fac conservatorii (republicani sau democrati) si in SUA cind vine vorba de rata somajului: vai, nu putem sa facem nimic in ce priveste somajul, avem niste probleme „structurale”. Firmele nu pot sa gaseasca oameni cu calificarea necesara, iar somerii vor joburi dar nu le gasesc. Iar statul nu poate sa faca nimic. Iata, ni s-a desenat un cerc vicios perfect, iar puterea are toate scuzele sa nu faca nimic. Un mesaj care poate fi mestecat usor de „masele” de zombi. Dar, slava Domnului, exista si indivizi progresisti, oameni care sunt dispusi sa nu se lase pacaliti de aceste mesaje care vor mentinerea status-quo-ului care favorizeaza un segment ocult din segmentul puterii, inclusiv al puterii celor care sustin puterea financiar. Nimeni nu a dovedit ca ar exista acel „skills shortage”, si ca ar exista acea puzderie de joburi care sunt neocupate.

  Asa ca, nu va lasati pacaliti de „surse”. Sunt „surse SPP” 🙂

 93. 99 Walt Disney septembrie 29, 2010 la 2:32 pm

  Sunteti foarte pregatit sa preluati responsabilitatea conducerii guvernului de criza.

  De ce nu vorbeste PSD despre asta?

  Are PSD un candidat mai bun pentru aceasta pozitie? Sau are poate inca multe din complexele care l-au ajutat sa se obijnuiasca atat de bina cu opozitia?

 94. 100 contele septembrie 29, 2010 la 2:38 pm

  Dragoş

  Eu sunt Capricorn . Hmm…Nu-i CHIAR aşa cum spui . .

 95. 101 VLAD septembrie 29, 2010 la 2:39 pm

  Domnul Ponta este de parere ca 3000 Ron este un salariu bun pentru Romania, ii propun sa incerce sa traiasca el cu acest salariu pe luna, in conditiile in care caldura nu se va mai subventiona,preturile sunt intr-o continua crestere si din pacate foarte multi oameni sunt ingropati in credite la banci.
  Masura ar fi una foarte acceptabila, daca s-ar da in cei care castiga salarii obraznice, care oricum nu ar simti o crestere de impozit, nu si-ar mai lua un Bentley sau o poseta noua de la Vuitton luna asta. Dar se da tot in clasa medie, care la urma urmelor duce tara in spate in momentul de fata. Bugetarii nu mai au cu ce contribui, bogatii oricum nu declara veniturile, asa ca noi prostii din clasa medie, care platim impozite, avem credite la banci si sustinem pana la urma economia, trebuie sa mai suportam si o majorare de impozit. Bani care se duc la stat, nu pentru salariile profesorilor sau medicilor, ci pe fundul si cazarea Robertei Anastase, Basescu, parlamentarilor, senatorilor, pitzipoancelor angajate peste tot sa faca favoruri sexuale prin ministere si Camere.
  Si aceasta masura nu va duce decat la cresterea evaziunii fiscale, angajatii si angajatorii ar fi foarte multumiti sa declare salarii mai mici in cartile de munca, nimeni nu ar mai putea lua un credit la banca, pentur ca nu s-ar mai califica, si uite asa treptat s-ar duce dracului si economia care deja e cu un picior in groapa.
  Ponta ar face bine sa mai si gandeasca putin inainte de a decide pentru milioane de oameni nevinovati. Daca tot vrea sa faca un bine, de ce nu mai bine parlamentarii si senatorii si ministrii, accepta sa munceasca fara sa fie platiti, de ce nu doneaza ei salariile lor, de care oricum nu au nevoie la cat fura. Asa am putea crede si noi ca au ajuns parlamentari nu pentru a fura cat pot, ci pentru ca isi doresc sa ajute acest popor.

 96. 102 Corbu Radu septembrie 29, 2010 la 3:34 pm

  Mai fratilor,mai oameni buni chiar nu mai avem nici-un neuron functional avem creeri spalati.de 20ani privim cu neputinta sau cu nepasare cum ni se fura tara bucata cu bucata.toate bancile cu capital de stat au fost devalizate sau vindute resursele naturale electrica si apa sunt monopol strain desindustrializarea fortata si dezafectarea in agricultura a sistemelor de irigatii sia tatea jafuri si tunuri date de nici ei nu le mai stiu nr.chiar nu ne punem nic-un semn de intrebare cine si de ce au facut-o chiar nu ne dam seama ca se vrea tara colonializata de ce-i carora le-au vinduto acum ca nu mai au ce fura ne fura pe noi din pensii salar

 97. 103 Corbu Radu septembrie 29, 2010 la 4:24 pm

  -somaji,pensie de urmas etc,etc etc.asta in timp ce economia supterana depaseste cu mult 40 la suta bani care intra tot in buzunarele lor in mare parte,o amnistie financiara ar rezolva cu succes multe din problemele de mai sus si asta no poate face decat un partid de-o noua factura,care sa nu fie partasi la trdarea intereselor natiuni.acesta vine cu oameni noi pentru timpuri noi,cu oameni hotarati si organizati.care au o deviza comuna(toti pentru unu si unu pentru toti)si la care adera tot mai multi pe zi ce trece.plecand de la aceasta realitate nu pot decat sa constat ca actuala putere se zdruncina incapabili si neputinciosi in fata tavalugului ce-i va strivi din temelii.in concluzie va asteptam printre noi cei multi puternici va dorim multa sanatate si intelepciune (desteaptate romane)

 98. 104 Ghita Bizonu' septembrie 29, 2010 la 4:48 pm

  VLAD

  3000 lei (noi sau 30 milioane vechi) is un salariu excelent ptr Romania , unde salaru minim este de 650 lei iar cel medu de 1.600 lei. Cam jma din salariatii Romaniei iau pe ala de 650 lei. Asa ca cei cu 3.000 lei stau excelent.

 99. 105 Corbu Radu septembrie 29, 2010 la 5:13 pm

  Partidul poporului va aseapta,sa aderati la singura formatiune care va poate schimba cursul vieti ce va fost ursita de alesi neamului numai impreuna i-i putem invinge inlatura si incarcera averile lor frauduloase va reveni poporului ptr.crearea de locuri de munca.slugoi de astazi care deservesc puterea in justitie vor fi de domeniul trecutului jurati din popor va delibera in slujba adevarului toate dosarele prescrise privind marile tunuri date natiuni vor fi reactivate economia subterana va antra in circuitul economic prin emisiuni de stat valorce de 20 000 de euro cat ri bani recuperati de la statul german de 18miliarde euro astfel in cat cei 120000de miliarde care circula in econonia subterana va fi introdusi in majorarea penssiilor a salariilor a alocatiilor si in sistemul de sanatate incat nivelul de trai in urmatori 8-10ani sa atinga pe cel occidental totui posibil toti tmpreuna uniti in acelasi prtid PP

 100. 106 Victor V. septembrie 29, 2010 la 6:31 pm

  @ Ghiță Bizonu’

  Mă bucur că ești de acord cu „teorema” mea (sper că ești de acord și cu cele două „corolare”).

  Mai departe nu mai înțeleg nimic. „Insa te rog IBM este cumva o companie moca? GE? Mercedes Benz? VW?”. De ce să fie IBM moca? Presupun că ai vrut să scrii „mică”. Întrebarile fiind retorice, nu așteaptă raspuns (răspunsul implicit fiind „nu sunt companii mici”). Presupun că voiai să subliniezi că nu sunt mici, dar nici corupte.

  Dacă ai citit cu atenție răspunsul meu anterior, ai văzut că prețul plătit este introducerea „compliance”-ului și creșterea birocrației.

  După care mă amețești complet: „Cum se gace ca Microsoft inghite pe nemestecate cele mai eficiente entități și care au administratorii foarte greu de corupt.”

  Ce legătură are faptul că Microsoft își permite să facă achiziții pe banii lui, cu corupția (și eventual eficiența) ?

  PS: Acum am văzut și „perla” asta: „Insa la fel de mare nevoie este sa abordam problema economiei romanesti sistemic , chiar daca d’alde Observator si Victor V vor plalnge ca nu primesc destula asistenta .”

  De câte ori vrei să-ți repet ca mintea ta bizonească să priceapă. NU VREAU ASISTENȚĂ. NU VREAU NIMIC DE LA STAT. Vreau doar să mă lase în pace. Să nu schimbe legile, codul fiscal, taxarea, subvențiile, etc.

 101. 107 mirceateorean septembrie 29, 2010 la 7:24 pm

  Măi dragă, domnule Năstase, dacă ai fi început aşa: „Şi noi (adică tu) v-am minţit, şi noi v-am belit, şi noi (psd, adică) v-am furat, şi noi v-am înşelat, dar iată, subit, vă iubim şi ne cerem iertare…”, mai că te-aş fi crezut, că aşa-s provincialii ardeleni creduli şi sentimentali. La aşa o abordare, însă, nu muşcăm… Asta-i discurs al unui nou sosit de pe Marte, nu al unuia care, până nu de mult era cu ai lui la guvernare. Să fim serioşi!

 102. 108 Victor V. septembrie 29, 2010 la 7:25 pm

  @ florin m.

  Vezi dacă nu ai de lucru și-l pomenești pe Blogi? Ia treci frumos la tablă și explică legătura între „lăcătuirea varegă” și „cererea agregată”. Și după ce termini, ai temă pentru acasă să scrii un eseu despre influența „Sfintei Treimi” în microeconomie.

  Ca să nu mai faci afirmații gratuite despre limbajul d-lui Năstase.

  PS: Eu o să scriu de 100 ori: „Nu mai vorbesc neîntrebat la seminarul d-lui profesor Titus”

 103. 109 Viorel Dobre septembrie 29, 2010 la 7:32 pm

  @ Corbu Radu

  Domnule Corbu Radu, eu va urez sa aveti foarte multa sanatate.
  Extraordinar de multa sanatate. Atat din punct de vedere fizic cat si psihic.
  Da. Extraordinar de multa sanatate.

  Si mergeti si va inscrieti acolo unde ziceti. Nu cred ca vreunul dintre colegii de blog ar indrazni sa va retina. In niciun caz. Mergeti linistit, si, din cand in cand, puteti sa mai veniti pe la noi sa ne spuneti cum a fost. Ca aici dupa cum vedeti, fiecare poate sa spuna ce vrea.

 104. 110 Victor V. septembrie 29, 2010 la 7:40 pm

  @ Corbu Radu

  Vă rog să-mi spuneți și mie cum pot să mă încriu în Partidul Poporului – Fetești? Cred că aveți nevoie de un secretar responsabil cu corectarea greșelilor de ortografie. Sau acestea fac parte din doctrina partidului?

  @ Adrian Năstase

  Libertatea ca libertatea, dar nu credeți că prea multă democrație dăunează blog-ului?

 105. 111 Ghita Bizonu' septembrie 29, 2010 la 9:32 pm

  Victor V

  scuze , am gresit. Adica am vrut sa scriu MICA.
  Insa intelegi greu . Omule daca companiile mici is cele mai eficiente – cf ziselor tale – cum se face ca Microsoft le inghite ? Cum se face ca cei mai greu de corupt administrarori isi instraineaza proprietatile ?
  Ma Victore esti ca activistu de partid care neaga realitatea. Daca ar fi cum zici tu atunci EXXON ori IBM crapau de mult . Insa ei sunt eficienti – supravietuirea si eliminarea competitorilor fiind demonstratia maxima a eficientei – si nu piticaniile absorbite cam cum trag eu un fum din tigara …
  Cand o sa renunti sa mai negi realitatea vei intelege si cestia care te indigneaza ….
  Si ca sa te indignez total – am asa o placere sadica – daca este vorba de capitalism du-te si ia lectii de la Jiji . Ala este barosan ….

 106. 112 Victor V. septembrie 29, 2010 la 10:47 pm

  @ Ghiță Bizonu’

  Pricep greu logica bizoniană. Firmele mici se vând atunci când proprietarul „crede” că e mai eficientă (adică face bani mai ușor și mai repede), vânzarea comparativ cu creșterea. Chiar și cotarea pe bursă, înseamnă că proprietarul inițial cedează o parte din companie către investitori (de obicei prin mărire de capital).

  Și Apple, Microsoft sau Google au fost firme de „apartament” (sau „garaj”). Când crezi că a fost mai eficient să investești 1000 $? La început sau după ce au devenit giganți?

  Cu Jiji – de ce să mă indignez? Mi-ai mai zis că pentru tine, el reprezintă culmea succesului în business. M-aș fi mirat să fie altfel. Dacă ai 1 milion $ (chiar și virtuali), te invit să investești alături de el. Eu sunt mai tentat să investesc în firma d-nei Observator. Mai vorbim peste un an despre ce randament am avut fiecare.

  PS: Înțeleg și punctul tău de vedere – companiile mari au un câștig de productivitate prin volumul producției (economie de scară), intregrare, etc.

  Însă randamentul investiției de capital este întotdeauna mai mare la companiile mai mici (și riscurile sunt mai mari). „Tunurile” se dau la început, cu condiția să mizezi corect – în primul rând compania în care investești, trebuie să aibă un proprietar-director cinstit, deștept și cu viziune. De asta aș investi acum în firma d-nei Observator și nu dau doi bani pe o investiție alături de Jiji.

 107. 113 Victor V. septembrie 29, 2010 la 10:59 pm

  @ Ghiță Bizonu’

  Am uitat: realitatea este un termen absolut. Nici eu nici tu nu o putem percepe exact așa cum este. Fiecare din noi are propria versiune a realității, construită de creieraș-ul propriu. Iar succesul/eșecul sunt consecințe ale corectitudinii acestei „realități subiective”.

  Tot mai ești convins de „realitatea ta”? Cea în care Jiji este „zeul” business-ului, iar economia de stat idealul organizării sociale. Mult succes!

  Dacă te răzgăndești și te decizi să devii „patron”, având o idee genială, să-mi zici și mie. Bani de investiții se găsesc ușor, ideile geniale se găsesc greu.

 108. 114 M.Voicu septembrie 30, 2010 la 8:14 am

  @ Ghita Bizonu’ septembrie 29, 2010 la 9:32pm spune:
  (1)-„Cum se face ca cei mai greu de corupt administratori îşi înstrãineazã proprietãţile ?
  * * * Pentru cã ei nu pot sã corupã (din lipsã de mijloace-buldozer)
  (2)-„ei sunt eficienţi – supravieţuirea şi eliminarea competitorilor fiind demonstraţia maximã a eficienţei”
  * * * Eficienţa ar trebui sã rezulte din operarea în obiectul lor de activitate, însã nici-o rafinãrie care ar cumpãra ţiţei la preţul pieţei (cam 70 US$/baril) nu poate sã se compare cu Petrom care cheltuie pentru extracţie cam 15 US$/baril şi plãteşte redevenţã de pânã la – dar niciodatã 13,5%. E ca la stimulente; „marii investitori” nu sunt opriţi la poartã – şi ei cam obţin ce vor: exemplificativ, şcolile ş.a. din T.Severin nu obţin electricitate la preţul pentru „bãieţii deştepţi” şi nu m-aş mira dacã şi pentru consumul propriu Hidrocentrala Porţile de Fier n-ar cumpãra tot de la ei – poate nu, dar mai ştii ? Exemple – sunt cam toate cu… „mari investtitori” şi „legi cu dedicaţie”.
  Odioşenia cã pânã la urmã conteazã doar cine numãrã ie aiDo(a)m(n)a, oriunde; nu conteazã pe ce raft este cartea lui Stalin.

 109. 115 Aya septembrie 30, 2010 la 8:25 am

  @

  Adrian Nastase

  Am de facut cateva observatii (unele critice- altele de intarire a propunerilor din planul d emasuri):

  1. Citez:
  „Tactica de tip “loveste si fugi” impusa prin adoptarea cotei unice s-a dovedit falimentara. Beneficiile reale (nu doar micile cresteri de salarii, insotite de inflatie) au mers mai ales la cei bogati, iar costurile sunt suportate cu precadere de saraci.”

  a. Formularea „loveste si fugi” e foarte bine aleasa- in schimb, este precar sustinuta de context.
  b. Fie ca place- fie ca nu place- LA NIVELUL PERCEPTIEI GENERALE (aceasta este, poate, cea mai importanta!) cota unica este „vedeta”.
  Am mai spus si repet (si oricine traieste, ca mine, in „multime”, stie ca acesta este adevarul, in sensul receptarii situatiei): toti oamenii, indiferent de nivelul venitului (iau, totusi, ca exemplu important, salariul) vor percepe ca fiind pozitiva sau negativa politica in urma careia pe fluturasul de salariu va fi inscrisa o suma mai mare care va fi luata ‘in mana”.
  Explicatii de genul „prin cota unica aceia cu venituri mai mari se imbogatesc” nu au buna audienta (in mod exceptional, in acest caz fiind perceputa- necontand ca fals- ca o incercare de fortare a mainii prin alimentarea sentimentului „capra veccinului”; va fi respinsa, cu iritare, chiar).
  c. Nu trebuie blamata „cota unica” (repet inca o data- ea a fost foarte, foarte bine primita de toti pentru ca a adus, efectiv, vizibil, palpabil- si acesta este unicul lucru care conteaza- un plus la salariu; asta vad oamenii- pentru majoritatea, restul lucrurilor inseamna abstractii).
  Trebuie aratat CAT va aduce in plus- si cum- cota DIFERENTIATA.
  Indivizii trebuie sa inteleaga DIN PRIMA CLIPA de ce deduceri pot beneficia pentru a avea UN PLUS fata de cota unica.
  Ideea ca „veti avea in viitor” este foarte paguboasa- ea este perceputa (si chiar seamana foarte bine!) cu aceea de „revolutie continua”- cea marxista, mereu „viitorul si omul nou”,etc, etc; doresc sa ma fac inteleasa- nu sa mi se replice ca nu e vorba despre „revolutii marxiste”, pentru ca stiu foarte bine asta; nu eu am nevoie sa inteleg, pentru ca inteleg- dar altii, mai exact TOTI cei care, indiferent de nivelul instructiei, nemaibeneficiind de putinii bani pe care-i aduce cota unica, sa stie cum pot sa-si creasca venitul in mod inteligent, prin aplicarea normelor specifice cotei diferentiate; pe de alta parte, daca acea cota diferentiata va putea fi aplicabila, practic, doar in cazul investitorilor- nu si in cazul salariatilor, in contextul vietii de zi cu zi- va fi o nereusita totala, ca sa ma exprim bland).
  d. Ca economist, afirm si subliniez: NU cota unica a fost „falimentara”, dar politica dezastruoasa, dirijata in sens genocidar de criminalul Boc.

  2. Citez:
  „România are prea puţini salariaţi iar aceştia sunt plătiţi prost. Lipsa de stimulente acordate sectorului privat are ca rezultat un număr mic de firme care nu pot dezvolta decât o ofertă internă firavă.”

  Corect 100%.
  Solutia: cresterea imediata a salariilor (indiferent de efort, pentru moment- beneficiile vor fi mari, intr-un timp record), o politica sustinuta pentru crearea de locuri de munca si facilitati acordate investitorilor, cu un plus notabil pentru IT (si, as adauga, agricultura, cu toate, absolut toate domeniile sale directe sau conexe). Fara teama, as spune ca domeniile productive trebuie favorizate.

  3. Citez:
  „Ca urmare a modelului de capitalism financiar aplicat în ultimii 6 ani economia românească este slab structurată şi insuficient dezvoltată”

  Intervalul este INCORECT (la fel, sintagma- nu vreau sa merg pana la ideea de concept, caci nu vreau sa declansez dispute cu colegii- „capitalism financiar”).
  Este vorba despre ultimii doi ani (2009 si 2010) care au fost dezastruosi- urmare a politicii DIRIJATA catre dezastru (genocidara, de-a dreptul).
  Se stie ca social- democratii si liberalii au viziuni, filozofii economice diferite. Dar asta nu inseamna sa se aplice „stampile anulatorii”, de o parte sau de alta.
  In perioada 2005-2008 am avut crestere economica (e drept, si urmare a politicii de exceptie dusa in perioada 2001-2004, dar si a platformei mostenite din 2000, cand a fost stopat declinul foarte periculos).
  Nu creditez defel opiniile confrom carora cresterea economica (masiva!) timp de patru ani (ma refer, strict, la 2005-2008) ar fi fost generata doar de consum „pe credit” sau de alte lucruri la fel de „nesanatoase” cand sunt aplicate in exces. Nici macar logic- abstract asa ceva nu este posibil (repet, in cazul unui ritm de crestere masiv si sustinut, timp de patru ani!).
  Stiu ca, secvential, anumite lucruri sunt criticabile in acea perioada.
  Dar, tipul de politica a fost departe de a fi ineficienta, indiferent de faptul ca, poate social- democratii ar fi adoptat alt tip de masuri.
  A afirma ca „modelul ultimilor sase ani” este defectuos, inseamna a credita criminala guvernare Boc (care este „modelul” celor sase ani la care ne referim? exista un „model” specific perioadei 2005-2010? nu doar ca ma indoiesc- sunt sigura ca nu exista asa ceva!; exista doua perioade distincte: 2005-2008 si 2009-2010; in prima perioada am avut crestere economica masiva si constanta- in a doua, cadere masiva, dezastru economic si politici genocidare; care e „modelul” comun?; am mai intalnit acest „amestec de perioade” intr-o alta analiza, facuta de colegii de la PSD- am fcut si acolo comentarii? sa fie vorba, cumva, de acelasi coleg de atunci care a facut, si aici, aceste precizari?)

  4. Citez:
  „Economia va fi in recesiune si anul viitor, fiind astfel singura tara europeana care nu iese din criza. Rata saraciei va creste cu 4 puncte procentuale in acest an.”

  Economia NU va fi in recesiune daca se aplica programul de masuri propus (si nuantat, desigur- spatiul nu a permis asa ceva). Din context, se intelege (total gresit) ca orice s-ar intreprinde, tot recesiune va fi. Receptarea unui astfel de mesaj neadevarat duce, inevitabil, la respingerea oricarei solutii de catre populatie si la tentatii anarhice.
  (Comunicarea corecta este cheia echilibrului, din cate stiu).

  5.Citez:
  „Prin crizele financiare, economice şi sociale pe care le-a provocat, capitalismul financiar şi-a dovedit limitele. Este clar că avem nevoie de un nou model de dezvoltare în România.”

  Asa-numitul „capitalism financiar” nu e un model de dezvoltare.
  Ca atare, nu inteleg ce sens are asocierea respectiva, in afara suscitarii nelamuririlor (daca asta a dorit colegul care a formulat, a reusit).
  Romania are nevoie DE UN MODEL DE DEZVOLTARE, nicidecum de UN NOU model (ca si cum in ultimii doi ani am fi acum un „model”- conceptul „model” nu poate fi tratat altfel decat in sensul corect).

  Crizele financiare, economice si sociale din Romania nu au fost create de „capitalismul financiar” (?!?) dar de o politica DIRIJAT genocidara.
  Daca politica criminalului Boc se cheama „capitalism financiar”, atunci si eu scriu scriu in thailandeza veche (nu stiu daca exista asa ceva, dar e ca si cum ar fi!).

  6. Sectiunea „Viziunea necesara”
  Are un segment carential notabil, caruia daca nu i se da atentie, poate produce efecte grave.

  Un ochi atent observa ca se minimizeaza importanta consumului ca motor al economiei.
  Este o viziune paguboasa!

  Acelasi ochi atent observa ca se accentueaza stimularea ofertei nu pentru a stimula cererea si nici pentru a veni in intampinarea ei (celebra solutie: nevoia se creeaza). Dimpotriva, tocmai cererea (care este „benzina” motorului consumului) este EXPLICIT trimisa in derizoriu.
  Or, un astfel de tip de politica duce la incetinirea mecanismelor pietei- ceea ce are ca efect incetinirea mecanismelor economice.
  Nu trebuie si nici nu putem sa ne bazam doar pe exporturi.
  In primul rand, se stie foarte bine ca Romania are, de niste ani buni, o problema cu pietele de desfacere (nefiind capabila sa recupereze vechile piete- care inca mai pot fi recastigate; orice explicatie- de tipul „ideea ar fi fost rau primita pubic”- este irelevanta; daca ar fi fost aplicata si ar fi produs efecte pozitive, ar fi fost bine primita; cred ca e suficient pentru acest subiect sensibil).
  In al diulea rand, chiar admitand ca s-ar depasi, peste noapte, handicapul legat de pietele externe (iau aceasta ipoteza doar pentru demonstratie- in realitate stiu ca e imposibil) ideea axarii prioritare pe export (nu si pe stimularea cererii interne) sugereaza o solutie de tipul celei aplicate de Ceausescu.
  Explicatii de genul „n-ai inteles, nu asta s-a dorit a se spune” nu sunt credibile.
  Citez:
  „stimularea mai degrabă a ofertei agregate şi a potenţialului economiei, decât a cererii agregate.”
  este exact solutia aplicata in timpul lui Ceausescu.
  Sigur ca ea duce la (citez):
  „Astfel, se vor putea realiza progrese atât în procesul de convergenţă nominală (reducerea inflaţiei, reducerea deficitului bugetar prin creşterea încasărilor bugetare), cât şi în cel de convergenţă reală (prin rate susstenabile de creştere economică)”
  dar ne aflam intr-o economie de piata.
  A-i ignora mecanismele, a nu stimula cererea interna (indiferent de cum formulam acest lucru) inseamna a sufoca economia.

  7. La sectiunea „Principii”:

  Felicitari pentru:
  „Masurile reparatorii vor fi aplicate de la 01.01.2011
  În cazul bugetarilor, tinta este de a se reveni rapid la nivelul salarial de dinainte de 1 iulie 2010.”

  In cazul (citez): „Neimpozitarea pensiilor sub plafonul de 1.000 lei” cred cu tarie ca se procedeaza gresit.
  „Plafonul” de 1000 de lei nu este defel mare.
  O pensie de 1000 de lei acopera cu greu cheltuielile unui apartament, la nivelul tarifelor de acum, si al medicamentelor (care s-au scumpit). Nu mai discut de faptul ca si pensionarul trebuie sa manance- si, observ ca nu se gandeste cineva ca ar trebui sa aiba o foarte bogata viata sociala, publica. Observ ca lipseste total viziunea despre existenta, la pensie, ca o perioada de relaxare, de bine, de recreere.
  Bref: pensiile NU trebuie impozitate indiferent de nivelul lor.
  Oricum, numarul celor cu „pensii mari” este atat de mic, incat chiar nu are sens sa-si puna cineva problema ca idei precum cele ale criminalului Boc (lgen”pensii nesimtite”) ar putea produce efecte la nivel general.
  Repet: pensiile NU trebuie impozitate, indiferent de nivelul lor!
  Iar mizerabila lege a pensiilor (cea frauduloasa) trebuie uitata- nu daor anulata!
  Pensiile, asa cum erau calculate anterior, in baza statutelor, erau foarte bune (e corect, din toate punctele de vedere, ce se intampla cu diplomatii? dar cu militarii? dar cu alte categorii?).

  Citez:
  „Diminuarea corupţiei prin decuplarea clientelei politice de la banul public şi transparentizarea folosirii acestuia”.
  Mai bine lipsea! Cel putin prima parte!
  Pana acum, am vazut ca acesta este chiar un program de masuri economice (desigur, unele foarte bune- altele criticabile, in opinia mea; dar, toate- laudabile sau criticabile- au fost, pana acum, masuri economice).
  Daca se (citez) „decupleaza clientela politica de la banul public” nu se „diminueaza coruptia”, dar se elimina in proportie de cel putin 90%
  (iar ceea ce mai ramane nu se numeste coruptie).
  Or, vreau sa vad sistem in care se decupleaza (total) clientela politica de la „banul public”- indiferent de ideile corecte premierului, de exemplu si de masurile pe care doreste sa le impuna (cunosc foarte bine perioada 2001-2004 si tocmai de aceea spun asta!).
  Cum va reusi sa tina in frau si sa controleze „baronii locali” (multi fiind chiar presedinti ai Consiliilor Judetene)?
  Cum va deosebi „clientela” de beneficiarii corecti ai „banului public”?
  Cum va reusi sa supravegheze, in detaliu, investitiile ministerelor (pentru a nu mai discuta de alte structuri)?

  Cei mai putin bine intentionati ca mine sigur vor pune intrebarea: nu cumva „decuplarea clientelei” inseamna „decuplarea” vechii clientele?”
  Apoi, vine celebra expresie cu „vidul”- se stie ce obisnuieste sa faca.

  Rezolvarea consta intr-un sistem transparent de licitatii, cu preluarea ofertei NU NEAPARAT cea mai „ieftina”, dar cea mai performanta (asta nu inseamna sa fie, obligatoriu, cea mai scumpa).
  De exemplu, polonezii sunt pe cale de a rezolva problema infrastucturii lucrand repede, bine si ieftin cu chinezii. Asta este, intr-adevar, o solutie. Se elimina si „clientela”, se aduc si bani la buget, se si contruieste solid si pe termen lung.

  8. La sectiunea :” Reducerea cheltuielilor bugetare

  a. Citez: ” Reducerea numărului de ministere, agenţii guvernamentale şi servicii deconcentrate.”

  Comentariul meu: PANA SI BOC A FACUT GRESEALA ASTA, PENTRU CA APOI SA REALIZEZE CA TOTUL S-A INCURCAT!

  Nu stiu cine a facut propunerea asta, dintre colegi, dar sigur nu stie sa priveasca sistemul ca un intreg iar „filozofia” sa este „cea a taierilor”!
  Solutia nu e reducerea numarului agentiilor (dimpotriva, unele ar trebui readuse la lumina, din „cotloanele” unde le-a ascuns Boc, asociindu-le cu altele), dar eficientizarea activitatii lor, readucerea specialistilor in respectivele domenii (amintesc de stupida, paguboasa- cuvantul revine- decizie a criminalului Boc, conform careia trebuia sa se renunte fie la pensie, fie la salariu, ceea ce a indepartat specialisti colosali in domenii sensibile, oameni care se formeaza in zeci de ani).

  b. Citez:
  „Trecerea controlului financiar preventiv de la ordonatorii principali de credite la Curtea de Conturi”.

  Banuiesc ca aceasta propunere a fost facuta de acelasi coleg care a facut-o si pe cea precedenta (legata de „reduceri”) pentru ca este una de tip „FINANTISTOID”.

  In primul rand, este inadecvata si total improprie unui sistem democratic si unei economii de piata transformarea unui organism cu actualele competente ale Curtii de Conturi intr-un „Gestapo” financiar.

  In a doilea rand (sau tot in primul) este periculos sa transferi competentele aprecierii oportunitarii catre Curtea de Conturi.
  Exista situatii- care se estimeaza „pe teren”- in care Curtea apreciaza ca trebuie pusa si problema estimarii oportunitatii- dar acele cazuri sunt rare si punctuale (ca sa preiau si sa adaptez, ceva mai „imblanzit”, un exemplu al cuiva: sigur ca daca la controalele pe care le efectuaza- in baza actualelor competente- Curtea de Conturi constata ca ordonatorul de credite a „dispus” achizitionarea a 1000 de bikini cu cristale Swarovski la Ministerul Transporturilor iar „controlul preventiv” n-a avut nimic de spus”, se ridica, automat, si problema oportunitatii).

  Revenind la propunere, pun concluzia:
  Ideea trecerii controlului financiar preventiv de la ordonatorii de credite la Curtea de Conturi ar crea premisele unui GESTAPOVISM FINANCIAR, ar ingreuna activitatea, nu rareori chiar cu pericolul blocarii ei (cand, de fapt, ar trebui fluidizata), ar incalca nevoile economiei de piata si ar aduce la putere „FINANTISTOIDOCRATIA”.

  9. La sectiunea: „Creşterea veniturilor bugetare”

  Banuiesc ca propunerile apartin aceluiasi coleg de la PSD care le-a formulat si pe cele care m-au determinat sa afirm ca filosofia sa este cea a taierilor si ca viziunea sa este de tip finatistoidic.

  a. Citez:
  „Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri si introducerea impozitului forfetar pe activităţi (comercializarea produselor din alcool, tutun, produse petroliere, servicii de alimentaţie publică şi turism etc)”.

  Banuiesc ca acest coleg are foarte putina legatura cu viata de zi cu zi, reala.
  Daca se introduce impozitul forfetar pe „activitati” de genul comercializarea produselor din tutun, din alcool se „omoara” si restul de mici firme care au mai ramas. Micile magazine de cartier (cele care au fost „rarite” masiv in urma impozitului forfetar) sunt cele care comercializeaza, pentru acea zona, tigari, bautura, conserve, etc.
  Daca, social- democrati fiind, vrem sa ramanem si fara ce a mai ramas, punem in aplicare solutia propusa de colegul cu viziune finantistoida!

  b. Citez:
  „Implementarea în regim de urgenţă a standardelor de cost şi normativelor de personal în toate serviciile descentralizate. Introducerea organigramelor şi bugetelor standard pentru toate autorităţile publice locale.”

  Colegul care a facut aceste propuneri nu are doar viziune finantistoida, dat si o mentalitate foarte apropiata de cea de tip cadrist.
  Serviciile descentralizate se „ocupa” de probleme diverse si, ca atare, este absurda ideea aplicarii unor „standarde de cost” (?!?!?).
  Ideea de „normativ de personal” este chiar inspirata direct (ca sa nu spun rupta din) din perioada antedecembrista!
  Incerc sa-mi pastrez umorul si sa nu ma intunec in urma acestei sugestii care aminteste foarte clar de acea perioada pe care o credeam depasita.
  Cum sa se aplice „normative de personal” (trec peste formulare!)- si, inca, in regim de urgenta- in TOATE descentralizatele, cand acestea presteaza activitati diferite, au nevoi diferite, au tipuri diferite de adaptare la situatiile de moment, opereaza cu riscuri diferite?

  Ideea legata de „organigrame si bugete standard pentru toate autoritatile publice locale” nu ar mai avea nevoie de comentarii. „Vorbeste” de la sine.
  Autoritatile publice locale sunt, prin excelenta, cele in relatie directa cu nevoile publice, cu cetateanul- iar situatiile care apar sunt extrem de variate si, de multe ori, imprevizibile.
  Ce „bugete standard” vede colegul care a facut propunerea ca se pot face? Isi imagineaza ca, de exemplu, in urma unei programari „finatistoidice” se strica, se avariaza diverse si tot „finantistoidic” asteapta sa le vina randul in baza „bugetului standard”?
  Despre organigrame- aceleasi pentru toate autoritatile publice locale- chiar nu mai e ceva de spus. Poate doar sa vedem cum putem face ca Primaria Capitalei sa aiba aceeasi organigrama cu cea din Vascauti.

  c. „Dublarea redeventelor”, „inasprirea controlalelor” (?!?), si „reducerea evaziunii fiscale” (tot legat de tigari, observ)- sunt masuri la fel de „inspirate” si de „eficiente” precum cele comentate la literele „a” si „b”.
  De ce nu triplarea redeventelor?
  Colegul stie cat sunt redeventele ca sa creada ca dublarea (sau triplarea) lor ar aduce la buget sume atat de interesante incat sa merite luata masura, cu riscul cresterii preturilor produselor obienuite, din raft sau din piata? Banuiesc, nu.
  Care ar fi urmarea (desi practic nu s-ar justifica, dr asa se ntampla totdeauna)? Automat, ar creste pretul produsului (de exemplu) „la pompa”. Mai departe? Ar creste pretul transportului si, automat, pana la urma, al produselor din raft. Bref, o noua reactie in lant a preturilor.
  Colegul care a facut propunerea nu cunoaste celebrul exemplu cu relatia (reala!) intre cresterea pretului fanului si cresterea pretului mezelurilor?
  Solutia ar putea fi alta: atragerea acelor investitori, prin oferte, intr-un sistem de parteneriat public- privat aflat in directa relatie cu activitatea sa specifica. Atunci, ar castiga toata lumea- si bugetul.

  „Inasprirea controalelor”- da, am inteles, daca transformam Curtea de Conturi in Gespapo financiar, mai angajam acolo vreo cateva zeci de mii de „controlori” si incetinim, pana aproape de blocare, activitatea specifica ordonatorilor de credite (uitasem sa spun: e nevoie de noi stampile, de noi avize, de noi aprobari, de noi dosare, de noi termene- da, intr-adevar, ar fi o buna solutie pentru deblocarea economica!) rezolvam totul.
  Legat de „evaziunea fiscala” cu tigari, lucrurile se rezolva printr-o alta propunere a colegului- cea legata de introducerea impozitului forfetar pe activitati (comercializarea produselor din tutun).
  Daca se introduce acest tip de impozit, magazinele de cartier vor declara ca vand paine si vor vinde tigari (la negru, bineinteles).
  Asa, se inlatura prezenta „contrabandistilor” in piete si la gurile de metrou si lucrurile vor merge mult mai bine.

  10. Sectiunea „Măsuri de stimulare a economiei şi creare de locuri de muncă”- FOARTE BUNE MASURILE!
  Nu stiu cine le-a propus, dar viziunea sa este de exceptie. Felicitari!

  11. Sectiunea: „Măsuri de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene”- FOARTE BUNE MASURILE!
  Din nou, nu stiu cine le-a propus, dar are o viziune foargte buna nu doar de ansamblu, dar si prospectiva.

  As atrage, totusi, atentia (legat de asumarea riscurilor) asupra (citez):
  „Operativizarea activităţilor derulate prin Trezoreria Statului pentru proiectele finanţate din fonduri europene sau selectarea de către MFP a uneia/mai multor bănci pentru derularea acestor activităţi; ”

  Sfatul meu insistent este ca activitatile sa se deruleze prin trezorerie.
  Selectarea unor banci (de catre MFP) ar duce, inevitabil, la politizarea activitatii (sau ideea de politizare, ceea ce nu creaza incredere).
  Pe de alta parte, nu ar exista un real control asupra operatiunilor.
  Ca sa nu mai doscutam de „modul aparte” in care functioneaza bancile in Romania.
  Bref: este un risc care nu cred defel ca este corect si sanatos sa fie asumat.

  De asemenea, as avea o propunere de reformulare (pe fond, e foarte clar- dar, din forma se poate intelege altceva).
  Citez:
  „Condiţionarea finanţării bugetare a instituţiilor publice implicate în atragerea fondurilor structurale, în funcţie de performanţele acestora.”

  Banuiesc (si sper!) ca sensul a fost de conditionarea stimulentelor financiare bugetare acordate institutiilor publice implicate in atragerea fondurilor structurale de performatele accestora (nu conditionarea finantarii bugetare- asa ceva trimite cu gandul la alte lucruri; rugamintea mea este sa se reformuleze, astfel incat sa nu existe confuzii- e pacat, ideea e foarte buna).

 110. 116 Ghita Bizonu' septembrie 30, 2010 la 9:14 am

  Victor V

  Observ decat ca capitalism = a avea bani . Ai bani, esti. Nu ai , nu esti .
  Jiji are. Este . Mai mare, mai de succes samd . A ma rog ca io l-as tunde pe Jiji mai mult fiindca banii sai nu sunt legati de domenii mai tehnice e partea a 2a .
  Insa tu te arati invidios si pricinos cand nu recunosti ca Jiji este un capitalist de succes .
  Si sati bland .. daca as fi avut o idee geniala se prea poate ca sa ma fi descurcat sa o pun in valoare (desi auz de vreo 2 care au dificultati).
  In rest ramane cum am zis : Dumenezeua este de partea batalionului celui mai mare… Pardon a zis-o Napoleon . Oricum IBM a inghiti pe aia mici si nu invers.. Acu 2 ani Porshe si-a inchipuit ca poa inghiti VW (ma rog avea atuuri … putini actionari, beneficii uriase – da sa nu crezi ca Porsche este firma mica , ca poruce cam 1/2 din masinile de sport din lume si catiga enorm, de fiecare masina produsa!) ins aazi a fost inghitata de VW ….Eficient este ala care ramane singur in arena nu cei canibalizati ….

 111. 117 florin m. septembrie 30, 2010 la 10:00 am

  victor v.

  sunt plecat cateva zile, am citit acum si comentariul lui Blog si pe al tau.
  Doar atat, deocamdata.

  Toate cele bune!

 112. 118 Vasile, septembrie 30, 2010 la 1:38 pm

  Cu rautatea sociala mostenita de la Marx amicul Ghita afirma tendentios cu o cacofoniei intentionate citez Observ decat ca capitalism = a avea bani . Ai bani, esti. Nu ai , nu esti „.
  Acum ma gandesc si il intreb , ce erai in societatea multilaleral dezvoltata cu o presupusa suma de bani in buzunar?

 113. 119 Ghita Bizonu' septembrie 30, 2010 la 2:58 pm

  Vasile

  in presupusa soc multi dezvoltata ( si multi demolata!) erau organe abilitate care stabileau ce esti- cetatean onest (mai erau si astia ! da putini!! [utini cu milonu) ori infractor (aici 2 pozibilitati – pucsarial si impuscabil , insa ce era al organilor era precizia – la 999.999,99 echibvalent $ cu lacrimi (de ciuda) in ochi te bagau la 20 de ani.. Ala impusctu era sigur peste 1 milion $). Azi organili incep sa aduca acuze mirobolante si de abia apoi cerceteaza ce au zis …ma rog daca is in stare sa cerceteze …..

 114. 120 Ghita Bizonu' septembrie 30, 2010 la 3:09 pm

  Curtea de Justitie a Uniunii Europene hotaraste ca tati au dreptul sa .. alapteze! Pe cand si obligatia ?!Vor aparea si femei ….. bariton ?
  Uneori se ia razna cu egalitatea si nediscriminarea …

  Dă clic pentru a accesa cp100094ro.pdf

 115. 121 Aya octombrie 1, 2010 la 6:05 pm

  @

  Mirceateorean

  Am ceritudinea ca nu faci altceva decat sa castigi o bucata de paine amarata cu postarile astea. Nu trebuie sa fie facuta psihanaliza textului tau pentru a se realiza ca scrii cu imens dezgust ceea ce „trebuie”, in favoarea stapanilor tai pedelisti, care iti arunca niste bani cat sa nu mori de foame.
  Doar nu-mi vei spune (in ipoteza ca nu te-ar „auzi” cei care te platesc pentru bietele tale auto-umilinte publice) ca iti e mai bine acum, cu venituri reduse decat in vreme guvernarii Nastase sau in vremea guvernarii Tariceanu (nu trebuie sa fii bugetar, acum, pentru a avea veniturile reduse- toti, inclusiv patronii, se afla in aceasta situatie, exceptie facand cei carora li s-au acordat contracte din bani publici pentru a-si insusi o buna parte din bani, pe propriul risc, urmand sa „verse” majoritatea sumei deturnate in conturile care alimenteaza PDL; dupa cum te manifesti, nu pari a face parte din aceasta categorie de privilegiati).

  Stiu ce sperante secrete nutresti: ca va prelua PSD puterea si iti va fi bine, chiar daca acum te umilesti scriind ceea ce nici tu nu crezi, pentru niste stapani pedelisti pe care ii dispretuiesti.

 116. 122 Aya octombrie 1, 2010 la 6:13 pm

  @

  Corbu Radu

  Nu te agita, pentru ca am inteles cu totii. Nu te contrazicem!
  Ia frumos trei pastile de Rudotel la doua ore si se rezolva totul.

 117. 123 Aya octombrie 1, 2010 la 6:51 pm

  @

  VLAD

  Teoretic, iti dau dreptate. Fac parte din categoria celor care apreciaza corect daca o haina este ieftina sau scumpa in functie de caracteristicile ei- si de raportul calitate/ pret, nu de banii din buzunar.
  Mutatis mutandis, ajung la situatia expusa de tine.

  Sigur ca in conditiile sumelor care vor trebui platite de romani pentru intretinerea locuintelor in aceasta iarna, a cresterii preturilor pana si la produsele alimentare de baza si la medicamente, a faptului ca anumite nevoi raman constante dar „costa” mai mult (le enumar doar pe cele elementare: sapun, pasta de dinti, detergent de rufe, detergent de vase, deodorant, hartie higienica, servetele, becuri- observa, te rog, ca nu am in vedere o noua pereche de cizme, un nou pulovar, o noua pereche de jeans sau altceva de gen; nici nu iau in discutie ca femeile moderne au nevoi curente care nu mai reprezinta lux, dar firescul; nu iau in discutie nici faptul ca familiile cu copii foarte mici au nevoi suplimentare, care, intr-o societate moderna, nu intra defel al categoria lux- admitand ca ar adopta „tehica” scutecelor si spalatului lor, ar avea o mare cheltuiala suplimentara cu sapunul si detergentul, chiar si in ipoteza dramatica in care ar trebui sa se intoarca decenii in urma si sa spele de mana), a cresterii pretului transportului (inclusiv al celui in comun)- enumerarea poate continua- un salariu de 3000 lei ar acoperi la limita un trai chiar putin sub limita celui civilizat. Nu stiu cati dintre cei cu acel venit si-ar mai putea pune problema sa-si cumpere carti, DVD-uri (chiar CD-uri, pentru cei care folosesc acea tehnica) originale, sa merga la teatru, „luxul” unui taxi cand trebuie sa ajunga urgent undeva, un minimal rasfat la o carciumica (pana si pentru a lua doar un pahar), o iesire saptamanala cu prietenii (asa cum a fost obiceiul mereu in Romania), din cand in cand un (sau cel putin un) week-end la munte pe timp iarna- primavara. Nu mai discut despre cei care au automobil si care, in afara benzinei (care are preturi mari) trebuie sa-l intretina. Ai dreptate. In conditiile actuale, un venit de 3000 de lei acopera greu- daca acopera (in conditiile familiilor cu copii foarte mici, nu) un trai zilnic undeva la limita minimalei civilizatii.

  Dar nu pot sa nu-i dau dreptate lui Ghita Bizonu, care semnaleaza o dramatica realitate: multi romani traiesc cu un venit sub 700 de lei (in conditiile in care cheltuielile obligatorii si cele pentru nevoi elementare raman, in mare, constante).

  Inteleg ce ai vrut sa spui: „tinta” a fost luata jos- iti dau din nou dreptate, 3000 de lei este limita (uneori, sub) a venitului decent.
  Doresc PSD-ului sa reuseasca sa le asigure tuturor un venit de 3000 lei- mai exact, fara cresterea inflatiei, venitul minim sa fie de 3000 lei.

 118. 124 mirceateorean octombrie 1, 2010 la 8:14 pm

  aya

  Abia acum mă umilesc când iti răspund, când nu vreau să rămân dator… Îmi pare că mă umilesc pentru că nici nu ai un nume, esti doar o „aia”, pentru că habar n-ai cu ce se mănâncă psihanaliza, pentru că am impresia că răspund căţelei de serviciu,Aya… Prea latri la toţi cei ce nu-l iubesc pe Năstase… M-ai confundat. Eu n-am partid, nici stăpâni şi nu scriu la comandă dar e adevărat, am scris cu un profund dezgust, căci se potriveşte cu ceea ce simt pentru clasa noastră politică, dacă, prin absurd, noi am avea aşa ceva. Nu te obosi să-mi răspunzi, nu vreau oasele tale, nu-ţi urăsc stăpânul, mi-e doar scârbă de el. Înţelegi diferenţa? E cam aşa: tu mi-ai scris cu ură, eu îţi răspund cu lehamite.

 119. 125 Vasile, octombrie 2, 2010 la 6:53 am

  Ghita,

  Onestii moguli de azi ,aciuiati pe la mai toare pozitiile politice cu functie sau clientelar sunt onestii activistii , aceia care faceau legea ieri in prea multidezvoltata societate.
  Eu sunt de acord ca societatea multilateral dezvoltata ar fi fost mai buna decit cea de azi,doar daca nu ar fi fost de loc , iar Romania azi ari fost tara bogata si prospera din ‘nainte de anii 40 cu taranul amarat de prospe , cu agoniseala lui de 20-30 de ha , cu plugul si calutii, boii si oitele lui care l-au condus la Mioritza ……adica azi am fi fost si noi cel putin o Italie!

 120. 126 Aya octombrie 2, 2010 la 7:49 am

  @

  Mirceateorean

  Psihanaliza textelor e chiar specialitatea mea.

  Nu are sens sa merg in „profunzinile” replicii tale pentru ca totul este evident.
  Misiunea ta era sa scrii acea biata ocara balbaita si sa te retragi fara a provoca replici- sau, eventual, doar unele injurioase (in lumea stapanilor tai, asta inseamna ca ai avut succes caci i-ai enervat pe ceilalti). Pentru reusita (pe care ai ratat-o) ai fi primit, probabil, pentru ca e week-end, o franzela, o casoleta cu trei linguri de pilaf si doua chiftele. Din pacate pentru tine, vei primi tot un codru de paine pe care il vei manca langa o shaormarie, ca de obicei, pentru ca, amagindu-te cu mirosul, sa crezi ca deglutezi ceva mai consistent si mai gustos.

  Ti-am spus toate aceste adevaruri dureroase si umilitoare pentru tine pentru ca ai fost obraznic.
  Daca ai fi avut un comportament reverentios, te-as fi menajat.

  Oricum, stiu ca te rogi in secret sa vina PSD la guvernare pentru ca, remediind situatia generala, sa-ti mearga si tie mai bine.

 121. 127 B.UNICUL octombrie 2, 2010 la 11:01 am

  Propun guvernului sa impoziteze si darul mortilor, ca sa „salveze” tara de la saracie. Ce este darul mortilor? Banii care se pun in sicriu pe pieptul mortilor ,cu care sa „traiasca” mai bine pe lumea cealalta. Unde am ajuns!

 122. 128 mirceateorean octombrie 2, 2010 la 4:16 pm

  Aya

  Ce lume o fi şi aceea căreia îi aparţin oameni ca tine ? Lumea în care orice individ trebuie să fie înregimentat într-un partid, să se supună unei doctrine, să trăiască prin şi pentru un partid… E trist e că n-ai învăţat că pe lângă voi, lătrăii de pe Dâmboviţa şi de aiurea, în ţara asta mai trăiesc şi oameni, ăia mulţi, pulimea, cum îi numea cu dispreţ un pitic de grădină… Oamenii sunt aceia care nu depind de capriciile vreunui lider ori de vreun partid, nu pupă nici un cur, nu construiesc mituri falice în jurul unui conducător guraliv şi nu-l adoră nemărturisit speranţa unei felaţii – aici te poţi interpreta psihanalitic -şi nu visează la un tătuc care să le facă şi să le dea, ei îşi iau singuri.
  În locul tău, mi-ar fi ruşine să spun că psihanaliza textelor e specialitatea mea… Când „analizezi” baţi câmpii rău de tot şi n-ai decât un leitmotiv: slugărnicia… Cine acuză, caută o scuză?! Cred că posesoarele de doi neuroni izolaţi şi trişti, Nikita şi Mariana Moculescu, s-ar fi descurcat mai bine cu psihanaliza.
  Să-ţi spun ceva ce înţelegi şi ai învăţat, dacă nu altundeva, în mod sigur, la dresaj : Marş, Aya, nu mânca rahat !


 1. 1 Addenda la un “Guvern de criza” « Fragmentarium Politic Trackback pe septembrie 29, 2010 la 1:35 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: