Absorbția fondurilor europene în România. Soluții posibile

In cadrul Departamentelor de la partid a fost prezentata  si o analiza pe aceasta tema. Iata cateva elemente  discutate acolo, inclusiv pe baza unor documente elaborate de mai multe ONG-uri:

România riscă să piardă o mare parte din cele aproximativ 30 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile, din cauza ineficienţei Guvernului şi a autorităţilor responsabile cu gestionarea acestor fonduri.

După 3 ani postaderare la UE, gradul redus de absorbţie al fondurilor structurale şi de coeziune (numai 10%) ar trebui să provoace îngrijorare. Numai şi dacă gândim comparativ performanţa noastră cu cea a ţărilor din Est.

După numai 2 ani de la aderarea la UE (septembrie 2006), Republica Cehă avea un grad de absorbţie de 26%, Estonia 29%, Ungaria 32,5%, Letonia, Lituania şi Polonia câte 25%, Slovacia 27,5% iar Slovenia 34%. Să nu mai spunem de gradul de absorbţie al fondurilor europene alocate de UE în perioada 2000-2006 în cazul Irlandei (74%), Austriei (68%), Spaniei (67%), Germaniei 64% etc. 

Multora din aceste ţări le-au fost alocate fonduri mult mai mari decât noi. De exemplu, pentru perioada 2007-2013, dacă României i s-au alocat 19 miliarde euro din fonduri structurale şi de coeziune (exclusiv agricultură şi dezvoltare rurală), Cehia va primi 26,7 miliarde euro, Ungaria 25,3 iar Polonia 67,2 miliarde euro.

Probleme grave în absorbţia de fonduri europene:

–      decalajul temporal ridicat dintre momentul depunerii cererii de finanţare şi momentul primirii răspunsului;

–      durata mare a procedurilor de contractare; întârzieri foarte mari în rambursarea tranşelor de bani cheltuiţi de către cei care derulează proiecte

–      comunicarea dintre autorităţile de management şi organismele intermediare, pe de o parte, şi solicitanţii de finanţare din instrumente structurale, de cealaltă parte, este deficitară, susţin semnatarii scrisorii.

 

Riscuri cauzate de pierderea banilor europeni.

 1. Obiectivele programelor guvernamentale de creştere a convergenţei economice şi sociale cu ţările din UE (Programul Naţional de Convergenţă, Programul Naţional de Reforme, Planul Naţional de Dezvoltare etc) sunt aproape imposibil de atins. Deci încă o dată strategii doar pe hârtie.
 2. Cercetarea tehnologică, inovarea, antreprenoriatul, dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, mediu şi investiţiile în transport, energie, educaţie şi infrastructură de sănătate şi socială vor fi domenii subfinanţate.
 3. Nu se va reuşi corecţia dezechilibrelor regionale în interiorul României sau faţă de regiunile dezvoltate din UE. 
 4. Fermierii români nu vor rezista concurenţei impuse de fermierii UE.
 5. Nu se vor putea atinge ţintele propuse în Programul Naţional de Reforme în domeniile formării, reconversiei profesionale şi creării de noi locuri de muncă, dar şi în cele legate de incluziunea socială.
 6. Lipsa de finanţare din Fondul Social European va antrena blocaje în ceea ce priveşte creşterea ocupării, prevenirea şomajului, reforma sistemului de educaţie, crearea de parteneriate între universităţi, institute de cercetare dezvoltare şi întreprinderi şi îmbunătăţirea dialogului cu partenerii sociali.
 7. Imposibilitatea atingerii ţintelor fixate în cadrul Agendei Lisabona. Trei sferturi dintre obiectivele stabilite în cadrul Summit-ului de la Lisabona sunt direct legate de finanţarea din fondurile structurale şi de coeziune.

 

Lipsa fondurilor europene va face ca decalajele economice şi sociale faţă de ţările UE să crească. 7 din cele 8 euroregiuni de dezvoltare din România se află printre cele 15 regiuni cele mai sărace ale UE, iar regiunea Nord Est este cea mai săracă dintre regiunile UE. Convergenţa reală cu ţările din UE va fi extrem de lentă.

Ce trebuia să invățăm de la alte țări ale UE

 

1. Blocajul instituţional, care a condus la decalaje temporale ridicate între momentul depunerii cererii de finanţare şi momentul primirii răspunsului, lag-uri în procedurile de contractare şi în rambursarea tranşelor de bani cheltuiţi de către cei care derulează proiecte.

2. Inexistenţa unei viziuni de dezvoltare, ceea ce a lipsit România de stabilirea unor target-uri clare, care să permită o abordare complexă, cu obiective corelate şi nu o împărţire clasică: mediu, infrastructură, resurse umane etc. S-a preferat termenul scurt în dauna unei strategii pe termen lung.

3. Cooperarea deficitară a instituţiilor din domeniu. Chiar dacă s-a înfiinţat Comitetul Interministerial pentru absorbţia de fonduri europene, încă există o surzenie instituţională între ministere, între autorităţile de management şi organismele intermediare, dar şi între solicitanţii de finanţare din instrumente structurale şi aceste organisme intermediare.

4. Lipsa unei politici de dezvoltare regională. Apare astfel impresia că aceste fonduri sunt menite “să peticească” anumite “rămâneri în urmă” şi nu să contribuie la o dezvoltare integrată, policentrică a României.

5. Incapacitatea autorităţilor de a implementa un Ghid de stimulare a parteneriatului public privat.

6. Stimularea slabă a funcţionarilor publici ce lucrează cu fonduri europene.

 

Soluții pentru creșterea gradului de absorbție

 –        Un Pact Strategic la nivel politic, în care să se prevadă ca obiectiv fundamental al României în perioada 2007-2013 creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene.

–       Un parteneriat între administraţiile publice şi firme de consultanţă pentru ca a primele să poată accesa fonduri europene.

–       Crearea de parteneriate public privat pentru a creşte absorbţia fondurilor europene.

–                     Informarea continuă a tuturor beneficiarilor despre posibilitatea accesării fondurilor europene, pentru a se înlătura riscul concentrării asimetrice a efectelor pozitive dinspre periferie spre centru.

–                     Utilizarea expertizei băncilor comerciale pentru accesarea fondurilor europene.

–       Rambursarea TVA-ului pentru proiectele finanţate din fondurile europene după fiecare cerere de rambursare şi nu la finalul proiectului;

–       Diferenţele nefavorabile de curs valutar, în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, să fie considerate cheltuieli eligibile;

–       Finalizarea de către Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în regim de urgenţa, a evaluării proiectelor depuse cu valoare cuprinsă între 200.000 – 1.500.000 euro;

–       Operativizarea activitaţilor derulate prin Trezoreria Statului pentru proiectele finanţate din fonduri europene sau selectarea de către MFP a uneia/mai multor bănci pentru derularea acestor activităţi;

–       Externalizarea, acolo unde este cazul, a activităţii de evaluare a proiectelor finanţate din fonduri europene (ex:proiectele referitoare la IMM-uri);

–       Infiinţarea unei linii speciale de contragarantare pentru proiectele de investiţii care vizează accesarea fondurilor europene, pentru a reduce gradul de risc al întreprinzătorilor;

–       Introducerea posibilităţii de garantare cu bunurile achiziţionate, pentru a facilita cofinanţarea bancară a proiectelor finanţate prin fondurilor structurale;

–       Folosirea/atragerea de fonduri de la BEI pentru cofinanţarea proiectelor europene interregionale (de cel puţin 50 de milioane de euro); acordarea unor bonificaţii suplimentare personalului bugetar implicat în atragerea proiectelor mari;

–       Condiţionarea finanţării bugetare a instituţiilor publice implicate în atragerea fondurilor structurale, în funcţie de performanţele acestora;

–       Declararea procedurii de expropriere ca fiind irevocabilă, pentru a grăbi desfăşurarea proiectelor de infrastructură.

 

93 Responses to “Absorbția fondurilor europene în România. Soluții posibile”


 1. 1 Leusor martie 5, 2010 la 1:53 pm

  Dl Nastase esti acolo sus . Propune-ti un proiect si lupta pentru el . Nu solutiile de pe blog rezolva problemele noastre.
  Tu esti acolo avand puterea de a face ceea ce noua celor multi ne este imposibil.
  Fa un proiect mare sa o ia din loc si oamenii vor avea incredere in tine .Misca lucrurile.

 2. 2 Tutankamon martie 5, 2010 la 2:19 pm

  sigur sunt solutii si pentru absortia fondurilor europene si solutii pentru TVA. Felicitari pentru blog si ca raspundeti sincer cererilor noastre.la mai bine!

 3. 3 Paul Octavian Grigoraş martie 5, 2010 la 2:33 pm

  Trebuie să spun că suntem, cred, aproape cu toţii foarte îngrijoraţi de rămânerile în urmă pe care le avem în domeniul strategiilor de absorbţie a fondurilor europene. Organizarea este foarte slabă, şi lipsa specialiştilor în actuala guvernare este o problemă gravă, dar este şi o opacitate pe care o manifestă aceasta la sfaturile din partea unor persoane cu experienţă care pot să o ajute în această direcţie. În ţări cu democraţii mai vechi nu este nicio problemă în a cere sfatul şi îndrumarea unor foşti prim-miniştri, foşti preşedinţi, foşti miniştri cu experienţă recunoscută de către actualii deţinători ai puterii. Un exemplu destul de mediatizat ar fi cel al SUA, unde aşa ceva se întâmplă destul de des. Acest lucru este privit acolo ca o normalitate şi nu ca o excepţie. Nu ştiu de ce la noi nu există deloc cultura unor întâlniri şi a unor discuţii cu specialişti şi persoane care au adunat în trecut experienţă practică în domeniile de interes. Vrem iar să treacă patru ani şi să producă numai 60 Km de autostradă, sau alte „performanţe” asemănătoare? Ar fi păcat pentru toată ţara asta, şi-ar fi demn de blamat un astfel de lucru dacă s-ar produce.

 4. 4 Iepurele de Martie martie 5, 2010 la 2:37 pm

  RONDELUL NEBUNIEI VIOLETE

  Visa că navighează pe-o mare violetă,
  Liliachiu, amurgul incendiase zarea.
  În manta-i mov, cârmaciul veghea de pe dunetă,
  Privind o violetă şi inspirându-i boarea.

  Un ametist, pe deget, mai jos de verighetă,
  Sclipea tăcut şi tainic, în ton cu înserarea.
  Visa că navighează pe-o mare violetă,
  Liliachiu, amurgul incendiase zarea.

  Nutrea în vis cârmaciul ambiţia secretă
  De a schimba o stemă, modificând culoarea,
  Căci deţinea o probă, mai mult decât concretă,
  Că movu-l remontează – i-a spus-o ţiitoarea.
  Visa că navighează pe-o mare violetă.

  RONDELUL REPUBLICII PORTOCALII

  Avem un şef de stat portocaliu
  Şi un guvern oranj, care-l susţine.
  Ei toţi muncesc ca să trăim noi bine,
  Lucrând zi după zi, până târziu.

  Avem un stat prosper şi naramziu
  Şi, evident, aşa se şi cuvine,
  Când ai un şef de stat portocaliu
  Şi un guvern oranj, care-l susţine.

  E drept că şeful este un chefliu
  Şi în guvern sunt mutre cam cretine,
  Cu capete prea seci, cu burţi prea pline,
  Dar nici că-mi pasă, câtă vreme ştiu
  C-avem un şef de stat portocaliu.

 5. 5 Tiberiu martie 5, 2010 la 2:45 pm

  1. Daca nu ceri nu ti se da.
  2. Daca nu stii cum sa ceri nu ti se aproba.
  3. Daca stii cum sa ceri ai oricum nevoie de un formular semnat.
  4. Daca ai formularu’ nu e suficient …
  5. Daca tema proiectului e interesanta si …
  6. Daca ai capitalul de start si team-ul de lucru…
  7. Daca bonitatea se confirma si…
  8. Daca planul de lucru e riguros, cu tinte clare de atins si…
  9. Daca ai energie si nervi de fier atunci AI TOATE SANSELE DE REUSITA! Poti trimite linistit aplicatia.
  10. Daca treci de punctul 3 ai rezolvat 99% din demers.

 6. 6 Ghita Bizonu' martie 5, 2010 la 3:18 pm

  Da … da daca nu prea am vrea sa absorbin zisele fonduri ?
  Nu, nu io ! Io tare le mai iubesc .. insa unii imi reproseaza scarbiti : deci tu nu vrei in UE tu vrei DOAR banii ?! ( ma rog nu indrznesc sa-mi zica in fata ce gandesc : roman puturos obinuit cu pomana !!! ) .
  Fiincda avem unii care nu prea vor fondurile . De cica morala – sa fim europeni nu milogi . Sa ne schimbam mentalitatea de asistati ( faptu ca noi asistam pre altii o Ocinai Harasho ! )
  Apoi mai sunt aiai care vor integrarea ptr ei . Adica ei sa poa sa maerga la cumparaturi la Milano ori Londra( in sezonu de reduceri), da le face mare placere sa vaza ca ceilalti trag mata de coada . Drumuril pline de glod ii umplu de incantare – asa ca pe vremea monarhiei cand Romania era samd. Pe astai daca ne-am apropia de nivelul din UE sau macar al Cehiei i-ar pauca depresia .
  Apoi mai sunt aia care nu doresc reducerea decalajelor economice. Unii din motive etnice , altii religioase – aapi cum sa mai instigi contra Miticestiului jefuitor ? Ori sa aia l;a cap pre bizoni ca numa papistasia ne va scoate din rahat ? Tot aici este catgria mai numerpasa a celor din reactiune agrariana , ramsi la ideea ca romanu trebe sa stea la coada sapei si a dnei Vacs , intr-o agricultura de subzistenta ( ca pe 3-4 ha azi … ) ca asa era pre vremea lu Rexi cand intelectualitatea romana – ehe !
  Sin in plus romanu ori la sapa ori fucntionar ca altfel se reintoarce comunismu ( industia se stie ca a fost facut de comunistii . Ca comunisti erau si Auschnit si Malaxa )
  Apoi sunt cei care si-a vedea spulberate pretentiile lor de exclusivism …
  Si in final marea intectualitate elitista , creatoare de biblioteci, care si-ar pierde painea cea de toate zilili daca nu s-ar mai putea plange de tampenia poporului care iubeste a se tavali in mizerie in loc sa …
  Nu uitati va rog ca una din sustinerile campaniei electorale din 2004 a fost : nu votati PSD ca el va fura fondurile europene ! De fapt intelesul tainic era noi nu ne vom grabi sa le absobim, dimpotriva !!
  Si incehi. Mi-am dorit integrarea in UE ptr fonduri. Fiindca stiam ce inseamna UE – centralism , birocratie , demagogie mai ceva ca in RSR – insa sa zicem ca bagam in lucru doar juma din cele miliardele alea … drumuri, poduri , canalizare .. care pana la urma mai insemna si nsiet lefuri aici care erau impozitate …

 7. 7 Victor martie 5, 2010 la 4:48 pm

  Foarte bine punctat domnule Prim Ministru. Chiar astazi betivul afirma ca exista posibilitatea ca Romania sa contracteze noi imprumuturi din cauza salariilor mari ???? pentru o mai buna manipulare dand exemplu sporul de zambet al functionarilor publici ??????, ceea ce, zice tot el, ar pune in pericol dezvoltarea tarii. Dar nu cred ca ideea atragerii fondurilor europene il intereseaza pentru ca din sumarele mele cunostinte in materie din fondurile astea nu prea ii poate baga Elenei mare lucru in buzunar. Pe betiv il intereseaza banii pe care-i poate folosi dupa bunul plac si nu fonduri de-astea care pot servi cu adevarat dezvoltarii tarii si pentru care trebuie sa dea socoteala.

 8. 8 tiberiu martie 5, 2010 la 4:51 pm

  D-le Nastase
  zau daca va inteleg, opozitia este in pragul disolutiei, Basescu & co pe punctul de a obtine dominatia absoluta pe scena politica (pentru o perioada nedeterminata),haos in economie,saracia se intinde cu repeziciune in toate paturile sociale, relatiile de jungla devin predominante si dv va gasiti timp sa dati sfaturi unor guvernanti imbecili si care in plus care va detesta !
  Trebuie sa incercati sa organizati o rezistenta de uzura, sa mobilizati oamenii sa iasa in strada sa protesteze , caci pe plan politic situatia este deja compromisa -Basescu a obtinut majoritatile necesare sa-si impuna vointa in cadru parlamentar!

 9. 9 Pali martie 5, 2010 la 5:15 pm

  Absobtia fondurilor europene un mare mister penru guvernul Umil Boc / Base ! Problema e ca,tot noi suferim ,…

 10. 10 Leusor martie 5, 2010 la 5:17 pm

  Dl. Nastase vazand ca nu imi publicati comentariul am scris un post despre situatia creata aici , pe blogul meu . Eu v-am facut un indemn de care cred ca este frica.

 11. 11 Revizorul tehnic martie 5, 2010 la 5:46 pm

  Armele economice şi spaţiul vital

  Spaţiul vital – o problemă veche atribuită multora cărora nu le-a mai ajuns pământul, Hitler fiind şi el unul care s-a „ars”, lăsând intactă ideea. Aşa se face că urmaşi genetici, demni de el, propun Grciei secătuite de binefacerile UE, să ofere în gaj câteva insule ( Corfu ar fi dorită) pentru un nou împrumut ( al câtelea ?) destinat… pieirii acesteia.
  Guvernaţii României „supravieţuiesc” şi ei graţie unui împrumut uriaş, cu mult peste puterile poporului dezarmat economic cu sadismul conducătorilor vremelnici ai lumii, bine secretizat de mizerabilul şi slugile apropiate ; poate o fi şi Ardealul gajat ?! Amintiţi-vă cum o jigodie se lăuda cu doi-trei ani în urmă, că are resurse financiare suficiene să cumpere Polonia, România, Bulgaria, etc.

 12. 12 analist martie 5, 2010 la 5:47 pm

  @contele
  Daca faci o analiza pe detaliu, la persoanele desemnate ca secretari executivi, observi ca sunt puse pe anumite judete, cu scopul de a da satisfactie anumitor filiale. Din pacate, chiar daca acele persoane vor dori sa face ceva util va fi imposibil. Nu dau exemple, este extrem de evident. Pe bune, chiar nu mai putem face nimica pentru partid?

 13. 13 Doru Coarna martie 5, 2010 la 5:56 pm

  OK,

  cu abilitate inchidem subiectul Ponta si intoarcem artileria catre Guvern:

  UE NU VA SUSTINE INVESTITIILE TOXICE!

  Ori primariile nu pot solicita decat investitii toxice: ce-i pasa Europei insa ca in comuna nu-stiu-care se trage apa si canal?
  Aici este eroarea: EUROPA VREA SA NE DEZVOLTAM!

  Apa si canalul din exemplul de mai sus sunt investitii toxice, nu produc profit, la fel o scoala, un stadion, un spital, un bazin de inot, etc.

  Ele sunt insa socialmente necesare, DAR, ele trebuie realizate din castigul creat la buget; mai simplu, nu iti cumperi masina din salariu, din salariu iti cumperi o masina de facut chei, si din castigul adus de ea iti iei masina. La 100 de investitii sanatoase si reusite, faci si una sociala.

  Daca s-ar fi negociat asistenta europeana pentru investii sanatoase era OK, asa se explica sumele mari date altor tari, aia au inteles ce sa ceara; noi incercam sa aflam CUM sa cerem, nu CE. Rezultatul e ZERO!

  Dezvoltare nu inseamna autostrazi, poduri, gradinite, maternitati, etc, acestea se fac din resursele generate de investiile sanatoase, productive, creatoare de profit pe termen lung, deci ele sunt corolare ale mersului economic sanatos.
  Pana nu o luam astfel, putem admira acestea prin Franta, Italia, Germania, s.a., si-i putem banui de demagogie, insa ar trebui sa ne certificam noi singuri ca fiind prosti, deosebit de prosti: sa te chinui sa faci ceva rau cand e simplu sa faci direct bine, noi parca tot cautam sa mulgem vaca altfel decat poate fi ea mulsa, uite ca nu sta, nu vrea!

 14. 14 nastase martie 5, 2010 la 6:07 pm

  Leusor,

  l-am publicat acum (era sa scriu lam – ca sa respect regulile de ortografie de pe blogul tau). Colegii vor judeca daca au pierdut ceva. Poate doar sansa de a evita o proba de lipsa de respect.

 15. 15 Pali martie 5, 2010 la 6:17 pm

  @ leusor

  Unde erai TOV. Leusor cand Dl.Iliescu tinea un echilibru in societatea romaneasca ? Linga prietenul tau Basescu cumva? Oare cum arata tara cu Basescu in perioada fragila 1990 – 92 ? Dar acuma iti place cum arata ?

 16. 16 Victor martie 5, 2010 la 6:35 pm

  Leusoare, ortografia ca ortografia dar cum rezolvi cu prostia?

 17. 17 analist martie 5, 2010 la 6:51 pm

  @nastase
  Dl. nastase, daca doriti putem discuta punctual despre secretarii executivi si cum anume isi vor face treaba. Ma iertati ca dau buzna asa, dar aveati la un moment dat ideea de reforma interna.

 18. 18 Sibilla martie 5, 2010 la 7:25 pm

  @D-le AN,
  Cineva, nu spui cine… prezent la un anume Eveniment, zice că : * AN a fost la înălţime ! *, acesta fiind printre multe altele motivele pt care AN pe care-l nu-l * iertăm *, noi, t(d)racii, ţinem aproape şi-l considerăm al nostru!
  respecte,
  Sibilla

 19. 20 theodora0303 martie 5, 2010 la 8:34 pm

  @Leusor
  Nu te mai agita fara rost.
  Aici comentariile sunt moderate.
  Nu ii este nimanui frica.

 20. 21 Leusor martie 5, 2010 la 8:34 pm

  Nu l-am luat in brate pe Basescu deloc . Echilibru in societatea romăneasca, Iliescu ? Te referi la mineri, la loviturile de guvern, la mentalitatea din regimul comunist . Unde eram? Păi trăiam cu speranta că a venit revolutia si vom functiona si noi.

  Tu unde erai Dl. Pali ? Cand se spunea sa nu ne vindem tara ? Unde erai cănd am stat 25 de ani sub Ceausescu ?
  Unde erai Dl. Pali cand Coposu „vindea” in 1990 droguri ?

 21. 22 Leusor martie 5, 2010 la 8:37 pm

  Dar toate astea apartin trecutului . Acum nu trecutul ne da o coaja de paine . Fondurile europene cu siguranta ne vor da o coaja de paine alba , curata.

  Asta e indemnul meu. Fa, domnule Nastase ceva. Ia un proiect in piept si porneste-l.

 22. 23 theodora0303 martie 5, 2010 la 9:00 pm

  Domnule Adrian Nastase,
  Am citit cu multa atentie articolul dumneavoastra.
  Recunosc ca nu stapanesc legislatia privind absorbtia fondurilor europene.
  Parerea mea este ca nu prea se doreste absorbtia acestor fonduri si nici nu exista o informare serioasa care sa ii ajute pe potentialii beneficiari
  Daca gresesc va rog sa ma scuzati.

 23. 24 Instalatorul martie 5, 2010 la 9:06 pm

  Domnule Nastase, bun material. Dar parca are un ce. Parca nu incepe cu inceputul. Pina ajungem la versetul biblic in care Dumnezeu a vazut ca lumina e buna (ceea ce inseamna ca Dumnezeu a facut un experiment de cercetare aplicata – biblia nu ne spune daca pe stand sau in teren – facind din profesiunea de cercetator una dumnezeiasca si prima profesiune din lume, atestata biblic, mai inainte de curve si spioni, de aceea sunt mindru si acum de titlul meu de cercetator principal; ca sa nu inchid imediat paranteza, constat ca in biblie nu scrie nimic despre faza de studiu comparativ de solutii si nici de cea de realizare prototip, asta pina la Adam, ceea ce inseamna ca nu avem de-a face cu biblia integrala), mai avem vreo trei-patru versete. Sa o luam de la inceput, de la haosul creat de politicieni. Ca sa primim 30 de miliarde de euro de la UE (in traducere pentru unii posibili cititori: ca sa greblam treijde miliarde sesterti de la vaca Europa), trebuie sa punem noi cam 15 miliarde. Poate ceva mai putin, dar oricum peste 10 miliarde, mai aproape de 15, dupa cum s-a dus buhul. Si nu ii prea avem. Eu unul mi-am scotocit buzunarele bine si tot nu gasesc banii, poate i-am uitat pe noptiera cind mi-am schimbat pantalonii. I-auzi una! Apoi, cum scriam in alta epistola catre dumneavoastra, cine are bani nu prea lupta cu criza, desi fondurile europene reprezinta un excelent mijloc de spalat bani, ci sta mai pitit pina trece greul; pe de alta parte, cine are la noi bani adevarati nu prea i-a facut muncind iar cine a muncit cu adevarat nu prea are bani; pe de inca o parte, din fondurile europene am auzit ca nu prea se poate ciordi. Asa ca interesul mare pentru aceste fonduri este mai mult al celor de teapa mea – adica al neputinciosilor – nu al oamenilor de succes care asuda din greu incasind taxe de parcare. I-auzi doua! Asa incit o aplecare mai mare catre ceea ce se numeste cofinantari nu ar strica – iar asta nu la nivel de 50 de milioane. I-auzi trei, sa-i dam batai! Apoi vin canalele pe care sunt obtinute fondurile, canale in care functionarii si consultantii pindesc precum soarecii brinza. I-auzi patru! Si dupa ce o luam, ca tot m-am exprimat biblic, de la Facerea, putem ajunge si la scenele in care Cain il ucide pe fratele sau Abel, Cain fiind guvernantul iar Abel cetateanul roman. Pentru diversitate, am utilizat strigaturi folclorice din Sârba lui Ponta. Va multumesc pentru atentie (aplauze prelungite, repetate, ovatii).

 24. 25 Geo1 martie 5, 2010 la 9:39 pm

  Elena a ramas gravida cu Basescu!
  Nu glumesc. Este adevarul pur, cum ar zice Kant. Elene, frumoasa, zvelta, tanara, nevinovata, imbracata intr-o blana argintie, s-a lasat sedusa de vicleanul Basescu, cotoi batran, parsiv si impulsiv uneori. Sarind adesea gardul vecinilor, Basescu intalnind-o pe Elena a lasat-o insarcinata, motiv de bucurie pentru toti, mai important decat fondurile europene sau sporul de zambet. La tara, zambetul e gratis si este conditia esentiala pentru supravietuire. Asta-i povestea pisicii Elena si a cotoiului Basescu.

 25. 26 vioricabuda martie 5, 2010 la 9:42 pm

  D-l presedinte, aveti dreptate ,cunoasteti perfect situatia cu fondurile.
  Am depus o cerere de finantare pe axa 4.3, in data de 02.03. 2010, si mi-au spus ca trebuie sa astept cam 4 luni raspunsul . Sint aproape sigura ca o sa fie eligibil ,insa mai repede de 6-7 luni nu o sa pot sa incep investitia , atunci vine si iarna ,si uite asa trec anii. Princilala mea dorinta ca sa vina psd-ul la guvernare asta a fost. Cred cu tarie ca se puneau institutiile la lucru si tara se misca altfel . Imi ramine doar sa va rog mult sa faceti tot ce puteti din opozitie . Eu am mai derulat un proiect ,dar e tare greu de razbit cu toate cele de care aminteati .

 26. 27 Ioan martie 5, 2010 la 10:08 pm

  Utilizarea expertizei băncilor comerciale, in procesul lung si anevoios de accesare a fondurilor structurale si de coieziune. Iata o masura cu valente multiple, ce poate conferii absortiei un procent superior de reusita. Dintre avantaje pot fi enumerate cele esentiale, ce ofera inca din fazele incipiente ale actiunii perspectiva reusitei; ce inlatura scepticismul ce s-a cuibarit in mintea unor posibili beneficiari, debusolati si de nivelul actual al accesarii. Nu este mai putin adevarat ca la aceasta atmosfera a contribuit si „folcorul” creat in jurul acestei teme; favorizat in principal de ineficienta verigilor institutionale create. (sunt sigur ca analiza critica a problemei de catre departamentel a reliefat si detalii interesante la tema) Revenind la avantaje imi permit sa enunt doar cateva. (1) Banca este prin definitie depozitara unor norme, proceduri si metodologii cu continut normativ din domeniu. (2) Dispune de personal cu expertiza; fapt ce contribuie nemijlocit la parcurgerea cu operativitate a fazelor acestui autentic „proces tehnologic” (3) Comisionul solicitat de catre banaca pentru prestatia sa se poate situa (vezi avantajul negocierii) sub comisionul pretins de diverse firme, create adhoc; principalele vinovate (dupa opinia mea) de actualul nivel de accesare. (aici nu trebuie evitat purul adevar: firmele implicate sunt firme de casa ale pedelacheilor, ale unor inalti functionari publici din MF, MM, MT si alte asemenea M-euri care pretind comosioane ce ajung chiar si pana la 20% din valoarea unui proiect) (4) Banaca fiind, in cele mai multe cazuri, si creditorul sumei cu care beneficiarul contribuie la valoarea proiectului este ea insasi interesata in finalizarea proiectului, respectiv accesarea fondului. (5) Cel din urma argument formulat aici nu este in schimb si ultimul ca importanta intrucat banca, la solicitarea beneficiarului, poate mijlocii chiar si livrarea unor „pozitii” ca parti componente ale proiectului. In fine, rolul bancii comerciale in procesul accesarii unor fonduri structurale si de coeziune poate fi esential gandindu-ne, de ce nu, si la scoaterea in afara circuitului a firmelor ce capuseaza, cu rezultatele deja cunoscute, o activitate de interes strategic national.

  PS

  Este definitoriu deja pentru Romania zilelor noastre, bantuita aprig de molima portocalie basescista, modul gregar in care pedelacheii, prin firmele de consultanta, isi urmeaza indeaproape discipolul; cel care azi indemna poporul, (citeste cainele din batatura) la abstinenta intr-u reusita unor masuri sortite esecului.

 27. 28 gala martie 5, 2010 la 11:05 pm

  OK,solutii exista,dar se pot pune in practica din opozitie?
  Ar fi ideal ca fiecare parlamentar PSD, sa reuseasca sa faca ceva concret, in zona in care a fost ales. Din pacate,se aude tot mai des despre politicieni care in timpul vizitelor in colegii,sunt mai preocupati sa nu-si murdareasca pantofii de noroi…
  Oamenii si-au pierdut speranta,nu mai au incredere in „vorbe”( si nici nu stiu cati le-ar intelege,oricat de documentate ar fi)…

 28. 29 LePrince martie 5, 2010 la 11:31 pm

  Ce pacat ca nu suntem in stare. Desi cu 20 de ani de exercitiu in spate fortele politice romanesti nu s-au pus niciodata de acord asupra unor reguli de baza de functionare a democratiei la noi. Nu exista nici o regula pe care la un moment dat un partid sau altul, un regim sau altul, cu mci exceptii pe ici pe colo, sa nu o fi incalcat. Atunci cand acest set de reguli de baza se va fi instaurat si orice nou venit va sti ca intrand pe teren nu are voie sa faca orice ii trece prin cap, va fi posibila si o continuitate a proiectelor si ideilor ce tin nu de un partid sau de altul ci de interesul Romaniei. Poate alta data voi enunta care ar fi acel set de reguli, acum unul singur: crearea unei administratii profesioniste, suple si simplu de controlat( ma refer la administratia medie si inferioara nu la cea superioara) ar rezolva problema absorbtiei usor. Asta ar duce la o continuitate a ideilor si proiectelor. Continuitatea ar fi alterata politic doar nuantat ( ceea ce se intampla de multa vreme in alte state) insa proiectul ca atare de interes public( si afacerile private sunt de interes public) ar ramane in picioare. Ce spuneti d-le Nastase, nu lansati un forum de discutii cu Base, Crin si altii? Ar fi o initiativa interesanta si nicidecum impaciuitorista.

  @ Aya

  Imi plac ideile tale, desi nu sunt de acord cu nici una. Polemica e buna si se pot naste proiecte bune de viitor.

  1. Da, cred si pot demonstra ca nu se intrunesc conditiile ca Romania si orice alta tara din UE sa poata instaura un regim extremist complet nedemocratic sau autoritarist. Desi, cum spuneam, apropierile din textul d-lui Popescu sunt nelinistitoare si chiar tulburatoare pe alocuri, nu traim in anul 1938. Miscarea Legionara si alte partide de atunci mai mult sau mai putin fasciste, national socialiste, nationaliste, erau in general de inspiratie straina, bazate in special pe curentul dominant european la acea vreme. Europa era dominata deja de regimuri autoritariste ( denumirea de fascist , militarist, nationalist, national socialist nu mai are importanta) in 1938. Romania a fost printre ultimele redute cucerite de acest val in deceniul 1930-1940. Ceea ce spune mult nu numai de abilitatea politica ci si de caracterul national care profund, nu este extremist. Cum pot demonstra? Simplu. Prin exemplele pe care le avem. Aproape toate miscarile extremiste care au ajuns in preajma puterii( nu au avut niciodata forta sa finalizeze) in Europa ultimilor 60 de ani
  s-au „imburghezit” si mai apoi s-au imblanzit ca ulterior fie sa dispara fie sa se omogenizeze in main stream-ul politic. Exemple recente sunt Olanda zilelor noastre ( uita-te la rezultatul alegerilor de saptamana trecurta), Austria de acum 6 ani( ai mai auzit de Heider? dupa momentul 2005?- saracul a si murit intre timp-) sau Franta LePen-ista desi acolo ar fi prea multe de spus. Asta nu inseamna ca regimul actual nu are accente autoritariste dar de la accente pana la regimul ca atare e o distanta. De aceea PSD trebuie sa se prezinte ca o alternativa viabila si dezirabila. Nu uita ca popoarele sunt niste mari copii(sunt tentat sa scriu populatiile). In Spania jumatate dintre spanioli iti va vorbi de binefacerile regimului franchist, in Grecia o treime din populatie iti va vorbi de efectele benefice aduse de regimul coloneilor, samd. Eram acum cateva luni la Viena si un sofer de taxi cu ceva filon de istoric mi-a aratat balconul de la Hofburg de unde Hitler s-a adresat vienezilor in ’38. L-am intrebat daca le-a placut. Mi-a raspuns cu multa seninatate ca a fost extrem de bine primit si aclamat deoarece intr-o perioada de criza promitea locuri de munca si dadea ca exemplu Germania. Asa ca…..

  Urmeaza si partea a doua…

 29. 30 LePrince martie 6, 2010 la 12:24 am

  @ Aya

  2. Cand folosesti „trebuie” in politica este ca atunci cand vrei sa folosesti trebuie in dragoste( apropierea e fortata dar reala). Da, ei trebuie sa fie uniti in a critica masurile gresite si proaste ale guvernului si regimului( aici au material de lucru enorm), sa taxeze gafele( din nou material de lucru enorm) sa faca front comun la greselile legislative si masurile anticonstitutionale. Dar fiecare pe limba lui. PNL si PSD pot gasi un limbaj comun numai la nivel tehnic si de bun simt. In rest caile sunt separate si ar trebui sa ramana asa. Atat pentru PSD cat si pentru PNL apropierile de siamezi, acuplarile duioase si umede, duc la erodarea propriului electorat. Nu cred ca in acest moment sau in viitorul foarte apropiat putem vorbi de polarizarea stricta dreapta stanga in Romania. In primul rand aceasta nu prea este europeana. Apoi nu suntem in state-sua- ca sa putem avea doua partide ce absorb si contin o multitudine complexa de curente, idei si grupari. La noi, chestiunile sunt mult legate de leadership. Si asta combinat cu orgoliile si ambitiile unora vor duce intotdeauna la o miscare browniana in politica. Nici nu sunt de acord ca aceasta polarizare este benefica. Doua partide stand la masa tratativelor si „impartind” spectre politice in Romania nu ar face decat sa limiteze democratia. Si asta intr-o tara care mai are nevoie inca de mult exercitiu democratic. Mai degraba ar trebui intarite institutiile democratice si stabilit un set de reguli generale pentru jocul electoral si administrativ. Aceste doua masuri ar duce la simplificarea si reala educare democratica a electoratului care mai apoi in mod natural, ar putea duce la o polarizare stanga dreapta.Leadership-ul in conditiile in care cele doua masuri ar fi aplicate ar pierde din importanta. Institutiile ar functiona, si lucrurile ar merge de bine de rau inainte indiferent de politic. Altfel, ca astazi, vom asista la permanente blocaje si intoarceri in trecut sau, si mai rau la revirimente imprevizibile( ca acum, cand nimic nu e sigur).
  Nu sunt de acord nici cu ideea ca a fost benefica sustinerea PNL la guvernare in 2006-2008 sau guvernarea alaturi de PDL in 2009. Cu aceasta idee sunt de acord cel mai putin si chiar as spune ca este o naivitate, politica marunta sau „politica mica”. PSD a fost un partid „tacut” si care a jucat la „poturi mici” cu niste „carti mici”. Cineva, cel pe al carui blog scriem acum, cataloga asta drept „partid pres’ acum cateva saptamani. Avea mare dreptate. La ce a folosit pastrarea unor „functioare” si a unor”postisoare” prin teritoriu decat eventual la mentinerea loialitatii unor politicieni locali de anvergura mica? Oameni care acum oricum parasesc corabia. PSD nu a fost creat in acest spirit. El este un partid de „main stream” sau cel putin astfel a fost conceput si continuat pana in 2005. Acum el sufera inca de „derizoriu”. Si asta tocmai datorita sustinerii PNL si PDL, a alipirii rapide, facile si aventuriste la o putere efemera alaturi de canibali politici.
  3. Geoana nu a pierdut decat dezastruos. Rusinea ii apartine, nu este si a PSD deoarece comportamentul sau a fost personal si nu „de partid”. Oricum daca ar fi castigat, nu ar fi castigat datorita voturilor lui Crin. Strict tehnic doar jumatate din „depozitul lui Crin” s-a varsat la Geoana si as spune jumatatea mai mica. Oricum apropierea putea fi doar de „momentum”.
  4. PC. depinde ce intelegi prin partid. Raman la parerea ca nu e un partid. Cat despre faptul ca se zareau si femei, sa stii ca exista si mixte. Asa cum exista si „feminine”. In 2004 la locale la Bucuresti, uitandu-te la PC, ai fi zis ca esti la d-na Nicolaescu ( cred ca intelegi ce spun) sub o coloana. „Spiritul” unei asemenea adunari il poti simti dar nu am simtit vibratia a ceea ce sugerezi la PC. Mai degraba un clan al intereselor.

  Toate bune, keep in touch…

 30. 31 GEORGE DINA martie 6, 2010 la 1:46 am

  Domnule Presedinte,
  Ma numesc George Christopher Dina, iar in ultimii 5 ani am acumulat experienta vasta, in absortia fondurilor UE (3 ani ca si manager de proiect in cadrul Consiliului Judetean Timis, unde am castigat cereri de finantare pentru primariile si consiliul judetean in valoare de peste 30 mil. euro si 2 ani ca si director de cabinet/consilier la 2 secretari de stat din cadrul Min. Dezvoltarii Regionale si Min Transporturilor).
  Cu alte cuvinte am fost si de partea beneficiarilor fondurilor (primarii, consilii judetene) si pe partea de evaluare, monitorizare, implementare si rambursare a fondurilor proiectelor (la cele 2 ministere care gestioneaza programe de finantare) incheiind intreg procesul de absortie al fondurilor UE in ROMANIA.
  In 2008 mi-am permis sa incep un doctorat la Fac. de Sociologie (U Bucuresti – academician prof. univ. Catalin Zamfir) pe tema hibelor pe care sistemul le are privind absortia fondurilor europene – lucrare care va fi publicata in 2011, la finalizarea doctoratului.
  Am intocmit un proiect pe baza caruia Romania sa poata absorbi mult mai multi bani decat ritmul pe care din 2007 pana in 2009 il are.
  Proiectul meu are o componenta politica si una administrativa.
  Nu vreau sa intru in amanunte insa mi-as dori sa imi acordati o audienta de 15 minute in care sa va prezint proiectul, care pe latura politica, inseamna, stimularea si capacitarea edililor PSD ai primariilor si presedintilor de consiliii judetene si castigarea in 2012 a mai multor sufragii decat in 2008, castigarea alegerilor parlamentare din 2012 astfel incat PSD (folosindu-se de proiectele castigate prin absortia fondurilor UE) sa formeze guvernul fara alta formatiune politica, iar in 2014, sa poata sa isi desemneze un presedinte castigator.
  E-mailul meu este george_dina@yahoo.com
  Va multumesc anticipat pentru intelegere si pricepere si va urez sanatate si succes.
  George Christopher Dina

  PS. Daca imi dati un email al dvs va pot trimite schita proiectului meu

 31. 32 Sibilla martie 6, 2010 la 3:51 am

  D-l AN, s-a îndurat şi prin urmare a dezvăluit una bucată secret de * stat * cu minte 🙂

  * Un moment foarte special a fost oferit de Adrian Nastase, care a destainuit celor prezenti unul dintre secretele « convietuirii pasnice » pe blog. E foarte simplu, se confesa fostul (si poate viitorul) premier, citesti doar ce-ai postat tu, si nu te vei enerva niciodata. In plus, de cele mai multe ori vei fi intru totul de acord cu ce-ai citit !

  E limpede ca e o tactica buna, altminteri nu ajungea sa sarbatoreasca a 3000000-a accesare a blogului sau personal. Sincere felicitari si “la mai mare” Surpriza surprizelor o produce mai tinarul bloger Ion Iliescu, ajuns, iata, in pragul unei remarcabile performante: 1000000 de accesari. *
  http://augustinradescu.blogspot.com/2010/03/blog-de-blog-2009-la-final_05.html

  De azi nainte, nima-n lume nu mă mai contrazice, punctum.
  Cum de ce ? Apăi voi fi de acord eu cu mine, d-aia. Fie recunosc, mai arunc o ocheadă, două, nouă… că oameni suntem şi de n-aş face aşe, n-aş mai fi eu… Astfel aflai şi secretul, urmărind * o bloagă nouă *, a colegului nostru , Augustin 🙂

  Se impune să sărbătorim cele 3000000 accesări ale blogului AN-ului străduindu-ne să * convieţuim paşnic *, om vedea cât rezistă fiecare, apoi, da capo… doar e cel mai accesat, monitorizat, animat blog, de Juriu, Blog de Blog.

  La cât mai multe accesări ale blogului, d-le AN! Şi fie ca să fie nouă, vouă, tuturor ŞI cu folos!

  Sibilla

 32. 33 Mihnea Georgescu martie 6, 2010 la 7:19 am

  Da, Leuşoare, tată, Năstase este vinovat pentru sângele vărsat aici la noi în Banat.

  El e vinovat că nu avem fonduri europene, că vacile nu dau lapte, că plouă, pentru iarna asta care nu se mai termină, tot Năstase e vinovat.

  E ditamai Deputatul, să dea o lege să se termine cu jaful în Ţara Românească, nu să se ţină de diplomaţii prin străinătăţuri, când arde Ţara…

 33. 34 eficientaenerg martie 6, 2010 la 10:05 am

  Bravos Comisiei Europene-aloca resurse,dar,impun 1001 conditii de accesibilitate…sa fie treaba ultraserioasa! Muncesc la POS CCE-Axa 4-DMI.2-Regenerabile;alocare financiara nerambursabila totala de 420.000.000 lei(2009-14 proiecte;261 mil.;Puterea instalată-50,2 MWe electrica-35 MWt termică.)Finantare totala
  nerambursabila:intre 400.000 lei si 50.000.000 euro (inclusiv TVA)-din c. maxim 80.000. 000 lei UE; max. 4 ani-31 iulie 2015;fara alte finanţari din alte fonduri publice( excepţie-studiu de pre/fezabilitate, analiza geo-topografică,proiect tehnic, detalii de execuţie).

 34. 35 eficientaenerg martie 6, 2010 la 10:18 am

  Drepti-sa nu mai deranjam frumoasele noastre!Comisia îşi intensifică eforturile de reducere a diferenţelor existente la nivel de salarizare:”În Uniunea Europeană, femeile câştigă, în medie, cu 18% mai puţin decât bărbaţii. Este o situaţie care nu s-a schimbat aproape deloc în ultimii 15 ani, iar în unele ţări discrepanţele chiar s-au adâncit.!”

 35. 36 blogideologic martie 6, 2010 la 10:19 am

  Reîntoarcere la educaţia tradiţionalistă în Occidentul UE (UK, mai precis) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article7052010.ece Este interesant articolul, precum şi majoritatea comentariilor.

 36. 37 ORASAN IOAN martie 6, 2010 la 11:03 am

  In tara ochilor de lacrimi plini si unde cel din capul statului prin porunca zambetul interzice,unde tinuta indecenta este privita cu furie,unde si stranepotii nostrii vor plati datoriile facute de guvernul sustinut de oligarhia portocalie.Cred ca aceasta incompetenta putere portocalie nu vrea sa absoarba fonduri europene,sub banuiala ca nu castiga substantial oligarhia si clientela politica,aceasta vremelnica putere este specialista in incaierarea componentelor sociale si in eliminarea din serviciu a tot ce nu este portocaliu,spunea Traian Basescu, despre cei care au votat impotriva lui,ca a primit o lectie,acum votantii antibasescu primesc rasplata optiunii electorale.Dilema ramane:”Sa traiti bine” sau „Mai traiti?”

 37. 38 Leusor martie 6, 2010 la 11:37 am

  Dl. Mihnea Georgescu nu afirm că dl Năstase e vinovat pentru ceva.Viaţa şi timpul v-a demonstra .

  Dna vioricabuda :cere ca un proiect să NU fie aprobat in 6-7 luni de zile.

  GEORGE DINA- scrie că are experienţă , pricepere , doctorat în domeniul ăsta .

  Eu cred că un om politic de anvergura dl Năstase poate sa mişte un motor mort . Motorul mort este absorţia fondurilor europene .

  Asta înseamnă politică , să te implici in rezolvarea problemelor comunităţii.

 38. 39 Leusor martie 6, 2010 la 11:44 am

  Dl. Năstase , mesajele care NU se referă la subiectul postului(ex. absorţia fondurilor europene) ar trebui redirecţionate către alte secţiuni ale blogului . Acum nu aveţi o cursivitatea a comentariilor pe tema dorită de dumneavoastră.

 39. 40 Iluminatu martie 6, 2010 la 11:50 am

  Babele

  Privindu-vă-n oglinda cerului,
  Voi ce-nvinserăţi anotimpul rece,
  Zăriră-ţi neaua timpului ce trece ;
  Rău contrastând cu negrul fierului.

  V-aţi lepădat cu ciudă chica albă
  Zmucindu-vă în fel şi chipuri,
  Ba izolate, ba-n cumplite grupuri,
  Ţintind-o in semnal pe juna dalbă.

  Cu poale suflecate şi roua ochilor
  Făcură-ţi soarele să râdă după nor,
  Avid să mângâe femei, cu jar şi dor,
  Amestecate-n lumea pruncilor.

  Staţi bre domol pân’ o să vină moşii,
  Cântând din drâmbă-n lipsă de caval;
  Înveşmântaţi în tineri, ca de carnaval,
  Bătând din pinteni pe la poale ca, cocoşii.

 40. 41 Victor martie 6, 2010 la 12:32 pm

  Domnule Prim Ministru,ori schimbati motto-ul de pe header-ul acestui blog, ori nu mai publicati comentariile unor retardati tip Leusor. Vedeti bine ca omul nu are nici macar cunostintele elementare de gramatica, ce naiba!!!

 41. 42 ion adrian martie 6, 2010 la 12:56 pm

  In topica Romaniei:

  Buna ziua in aceasta baba de 6 martie care o sa ni-l mai lase o vreme pe cap pe Crin Antonescu.

  Marturisesc ca ptr mine ramane un mister cum pot ajunge niste gaunosi de teapa lui Antonescu, care in plus de calitatea de ticalosie genetica pe care o detine o Nicolai si inca cateva persoane, si nu-l numesc pe Orban printre ele, caci la acesta este vorba de niste frustrari personale care-l definesc ca o persoana slaba , dar remarc ca fara motive de acestea care sunt rare in viata unui om si care prin maturizare si autoeducatie sfaturi corecte de la camarazi adevarati, in rest este un om corect(motiv ptr care o vreme s-a inteles foarte bine cu Basescu), revin , cum pot ajunge persoane de teapa lui Antonescu la conducere si la o anume popularitate?
  Chiar atat de slab mobilat mintal este tineretul care l-a votat?
  Trebuie insa sa ma inclin in fata acestei realitati caci asfel cum as putea sa-mi explic cum a ajuns si Hitler la putere, un caraghios sinistru, plecat si cu sorcova, inainte de a fi orice altceva.

  In concluzie spun ca de ex in locul dnei Udrea as prefera o colaborare liberala chiar si cu un “Organ” decat cu un sarpe cu clopotei precum Antonescu care pentru mine s-a devoalat la momentul 2007 al suspendarii Presedintelui.

  Infine asta-i tara, asta este populatia ei, care are momente rare cand este si popor, de ex a fost popor doar pe jumatate in 6 decembrie 2009…

  Voi avea o singura satisfactie, cu cat va fi mai de sus, cu atat va fi mai dureroasa caderea ptr acet gaunos, care este si va deveni, dar cu un scor mai strans decat da a intelege “LAUDAROSENIA sa”, presedinte al pnl.

  PS. Trebuie insa sa ma inclin in fata acestei realitati caci asfel cum as putea sa-mi explic cum a ajuns si Hitler la putere, un caraghios sinistru, plecat si cu sorcova, inainte de a fi orice altceva

  PS.
  Doar un singur lucru despre Crin A.valabil si pentru toate celelalte cozi de topor din acesta tara:

  Azi dlui spune ca in nici-un caz Senatul nu trebuie sa ajunga la PDL, adica in zona in care un viitor, in caz de necesitate, Presedinte sa fie safe, ci e mai bine sa ramana Geoana.
  A uitat total ca-l interesa inainte de turul 1 acest aspect, dar se vede ca doar de fatada .
  Cu alte cuvinte confirma ca ce face un Geoana la Moscova nu l-a mai interesat intre turul 1 si 2 si nici in continuare adica intelegem astfel ca dl Antonescu vede cu ochi buni si dupa 20 ani posibilitatea de a-i spune Moscovei sau oricui, cine suntem si ce hram purtam.

  Desigur ca el si altii pot spune ca nici Basescu nu mai vorbeste de asta. Dar nici nu trebuie, caci sunt lucruri, care nu se pot spune public dar se fac, si Pdl , desigur si cu stiinta Presedintelui incearca sa reduca mult acest risc al unui Presedinte Manciurian(ca tot a fost un film american, 2004, cu acest titlu: The Manchurian Candidate)
  Pentru ca nu este o joaca si un lucru neinsemnat(pentru cei care nu-si inchipuie ca serviciile secrete cu toti killerii lor profesionisti, cu toate “cartitele si conservele”, lor cultiva sau culeg ghiocei si violete prin crangurile si poienile romanesti) ca intr-o tara cu 22 milioane cu resursele naturale si umane inca existente, cu pozitia geografica pe care o are, cel care l-ar inlocui pe Presedintele ales, ar putea fi un presedinte MANCIURIAN, asa cum a fost Iliescu, macar o vreme pana nu a mai avut incotro si de altfel a si plecat mai intai de la putere, ca sa faca Emil primii pasi

  Asta este tara , astea sunt partidele astia sunt oamenii, asta meritam

 42. 43 tiberiu martie 6, 2010 la 1:15 pm

  D-le Orasan
  Ma bucur ca va reintilnesc aici
  Subscriu 100% cu ceeace scrieti. Am o singura „mica” observatie referitoare la expresia : „vremelnica putere portocalie”.
  Ma tem ca aceasta putere poate dura o perioada nelimitata, tinind cont de modul extrem de bine organizat, de coerent, de consecvent, extrem de viclean si extrem dur (fata de adversarii politici).
  Fata de „puterea portocalie” opozitia da o imagine jalnica de permenenta ezitare, de permanenta deruta,de dezbinare si dezorganizare ,de lipsa de intelegere a „fenomenului Basescu” (da chiar asa) .Sa mai adugam modul lasa-ma sa te las (specific romanesc) si obtinem o perspectiva extrem de ingrijoratoare, in care expresia ” vremelnic” poate insemna oricit timp ,zece ani sau poate cinci zeci de ani ,sau chiar mai mult,cine stie si doamne fereste.
  Politcienii romani nu au luat inca in considerare faptul ca Basescu nu se va retrage in niciun caza de buna voie din politica dupa expirarea celui de-al doilea mandat de presedinte (de ce ar face-o ?).N-am nici o indoiala ca el va incerca sa urmenze „modelul Putin” transmitind presedentia unui acolit(Boc,Videanu,Blaga,Udrea) ,iar Traian Basescu personal va prelua portofoliul de prim-ministru, ceeace va asigura continuarea subjugarii Romaniei clanului Basescu. De asemena domnisoara Elena Basescu (poate si Ioana Basescu,de ce nu ?) vor intra pe scena politica interna la momentul oportun asigurind continuitatea „dinastiei Basescu”.
  Spre regret atit dv , cetatenii Romaniei cit si politicienii „opozitiei „traiesc cu „capul in nori”.
  Tinind cont de acest plan pe termen f. lung al „Clanului Basescu”, raportat la impotenta scandaloasa care se manifesta in toate paturile societatii romanesti (care nu apartin acestui clan), persepctivele sint mai sumbre decit cineva isi poate imagina.
  Cu stima

 43. 44 tiberiu martie 6, 2010 la 2:01 pm

  D-le Leusor
  Esti f. istet dar ai gresit adresa,nu d-l Nastase si nu PSD sint la guvernare, ci d-l Boc si PDL, asa ca in orice problema legata de administratie(inclusiv atrragerea de fonduri europeene,creearea de locuri de munca , etc etc) adresa tuturor doleantelor este la Palatul Cotroceni si Piata Victoriei.
  L-ai votat pe Basecu si PDl ? Daca da,sa-ti tina de foame, daca nu injura-i pe toate drumurile.si data viitoare,daca mai supravietuiesti pina atunci, sa votezi mai destept si d-ta si rudele d-tale !

 44. 45 Pasarea Dodo martie 6, 2010 la 2:28 pm

  Cateva observatii pe marginea unor propuneri

  – Un Pact Strategic la nivel politic, în care să se prevadă ca obiectiv fundamental al României în perioada 2007-2013 creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene.

  Sunt doua elemente, cred eu suficient relevante, care scot aceasta supozitie din realitatea romaneasca: 1- unul dintre programele operationale vin in sprijinul autoritatilor publice (centrale si locale). dupa alegeri s’a luat decizia ca toate fondurile sa mearga inspre.. evident , autoritatile centrale. De ce sa impartim banii intre primarii, nu? De ce sa nu mearga ei direct la centru, unde situatia e clara. 2 – la minsterul dezvoltarii (unde este programul regional) ministrul s-a pronuntat clar ca banii aia nu se vor duce ei oricum si oriunde. interventia publica ne spune mai exact : ” nu doar ca banii nu vor fi incredintati beneficiarilor fara un filtru, mai mult decat atat, beneficiarii nu vor cumpara de unde vor ei prin achizitie pubica”. E stiam ca unde el elge nu e tocmeala, deci avand o lege a achizitiilor publice, nu inteleg ce semnale mai trebuie sa dea un ministru.

  Exista program operational (vreo 250 de milioane euro) prin care autoritatile sa urmareasca o cresterea a capacitatii de absorbtie. Dar nu sunt cheltuiti. Exista motive si aici…

  – Un parteneriat între administraţiile publice şi firme de consultanţă pentru ca a primele să poată accesa fonduri europene.

  Exista posibilitatea de a contracta scrierea cererii de finantare si a celorlalte documente in prezent. Mai mult, ce ar trebui?

  – Informarea continuă a tuturor beneficiarilor despre posibilitatea accesării fondurilor europene, pentru a se înlătura riscul concentrării asimetrice a efectelor pozitive dinspre periferie spre centru.

  Concentrarea asimetrica se datoreaza in primul rand modului in care se face implementarea. Dupa aprerea mea pnl si psd se lasa furate la drumul mare. Este un fel de masochism .

  – Utilizarea expertizei băncilor comerciale pentru accesarea fondurilor europene.

  Bancile din romania nu au expertiza in acest domeniu. Exista JEREMIE (un instrument al comisiei) prin care se aloca bani bancilor sa ii doistribuie beneficiarilor (practic vo functiona ca niste organisem intermediar) .

  – Diferenţele nefavorabile de curs valutar, în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, să fie considerate cheltuieli eligibile;

  Nu cred ca poate accepta comisia europeana asa ceva vreodata. Sa ne gandim doar la ce ar insemna in termeni de concurenta suportul acestor cheltuieli.

  – Externalizarea, acolo unde este cazul, a activităţii de evaluare a proiectelor finanţate din fonduri europene (ex:proiectele referitoare la IMM-uri);

  Asta deja se intampla. Ca sunt licitatiile cum sunt .. asta e partea a trista.

  S-a facut scrisoare de doi ani catre partidele politice pentru a semnala ce se intampla cu fondurile si cum merg lucrurile. Nu a interesat pe nimeni. Iar Comnisia Europeana nu are ce face.

 45. 46 Marcus martie 6, 2010 la 2:36 pm

  Crez Politic Sau Simpla Marfa De Taraba?

  Nota: Stiu ca cele ce urmeaza ar putea fi interpretate de catre rauvoitori drept o pledoarie cu iz comunist, tin insa sa mentionez ca departe de mine intentia de a terfeli in vreun fel memoria destinului tragic al celor care de-a lungul istoriei, au luptat cu Puterea momentului, de pe partea opusa a baricadei politice, pentru o viata mai buna si/sau pentru cauza democratiei, indiferent de culoarea politica pe care au reprezentat-o. Cu atat mai mult cu cat covarsitoarea lor majoritate au trecut deja in nefiinta, fie in timpul detentiei fie dupa, urmare a acesteia. Tot respectul si umila mea recunostinta fata de acesti martiri si de daruirea cu care s-au opus unor sisteme abuzive si opresive, netinand cont de repercusiuni si avand in vedere binele general.
  Tinand cont de cele afirmate mai sus, imi este cu atat mai greu sa calific gestul distinsului taranist Diaconescu, de a cere statului roman despagubiri materiale in valoare de 18 milioane de Euro, la douazeci de ani dupa caderea comunismului, cand cea mai mare parte a contribuabilului roman provine dintr-o generatie care nu are nici in clin nici in maneca cu prigoana comunista a anilor cincizeci, din secolul trecut, la un moment cand societatea romaneasca trece printr-o acuta criza economica.
  Cred ca numai un nebun i-ar putea contesta d-lui Diaconescu meritele pe care le-a avut in lupta anticomunista, sau suferintele si umilinta la care a fost supus ca urmare a crezului sau politic.
  Dar a transforma un crez politic, insotit de toate responsabilitatile asumate in mod voluntar, la momentul imbratisarii sale, in conditiile in care sistemul politic al timpului lupta cu toate mijloacele impotriva adeptilor acestui crez, in obiect de negociere sub forma de marfa, cu urmasii urmasilor celor care practic te-au transformat intr-un martir, respectat si pretuit tocmai pentru altruismul pe care l-ai dovedit, trimite martirajul respectiv la coltul mercantilismului de iarmaroc, sfaramandu-i aura de sublim si magnific data de istorie.
  Lupta politica si revolutiile, mai ales, au generat timp de sute de ani eroi si eroi, toti ramasi in constinta colectiva ca exemple de urmat in lupta perpetua impotriva nedreptatilor sociale si a tendintelor dictatoriale manifestate la un moment dat in tumultul istoriei.
  Cand vii insa sa ceri sa fii platit la greu, cu bani pesin, anii de chin pe care de bunavoie i-ai pus in slujba semenilor tai pentru un trai mai bun, asta incepe sa puta al dracului de tare a merceneriat sau si mai rau a cel mai abject mercantilism. Daca la asta adaugi si cinismul cu care anunti ca vei folosi banii respectivi pentru resuscitarea unui partid deja decedat, ca urmare a impopularitatii cu care a actionat cand Istoria i-a dat sansa revansei, prin accederea la Putere, dovedind ca nu este cu nimic mai bun decat cei pe care tocmai i-a inlocuit, atunci obtii sintagma perfecta pentru meschinarie si arivism politic.
  As putea merge chiar mai departe si l-as intreba pe d-l Diaconescu cu cati bani au fost platite familiile minerilor omorati la Lupeni, sau ale ceferistilor ucisi la Grivita, muncitori ucisi pentru ca au indraznit sa-si ceara niste drepturi, dar n-o fac deoarece voi fi imediat catalogat drept comunist, iar pe de alta parte stiu deja raspunsul.
  Si fiindca veni vorba de comunisti (si aici iar imi iau portia de injuraturi, da’ n-am ce face, ma risc!), cu cate milioane de dolari au fost despagubiti ilegalistii, care tot de pe baricade politice, au fost ridicati si bagati in puscariile interbelice?
  Chiar si pretentiile revolutionarilor decembristi care, putini au fost, da’ multi al dracului au mai ramas dupa consumarea evenimentelor, mi se par golite de maretia gestului lor, mai ales ca adevaratii tineri carora le datoram usoarele urme de democratie de care ne mai bucuram in regimul chiombului, sunt de multa vreme oale si ulcele, uitati de profitorii politici ai zilelor noastre.
  Domnule Diaconescu, daca vrei sa readuci PNT-ul pe linia de plutire, nu cu niste arginti castigati in baza unei legi controversate o poti face, ci printr-o tinuta demna a unui om care si-a dedicat neconditionat viata unui crez politic nobil.
  Pasind pe salile tribunalului cu buzunarele goale si sperand la un TIR cu care sa-ti incarci castigul material obtinut in urma unui martiraj nu faci altceva decat sa mai omori un mit, intr-o tara in care sistemul valoric a fost rasturnat de chiomb si de clanul sau de mafioti cu susul in jos.
  Iti respect varsta domnule Diaconescu, dar consider ca judecata ti-a fost afectata de sfaturile celor aflati in spatele acestei actiuni, care demonetizeaza figuri de referinta ale acestui partid, ca Maniu sau Seniorul Coposu’.
  Fa pasul inapoi, stimate domn, cat timp raul mai poate fi indreptat!

 46. 47 Pasarea Dodo martie 6, 2010 la 2:37 pm

  @George Christopher Dina

  Sunt sute de experti care lucraza in domeniul asta in Romania (eu cunosc vreo 50). Erau si straini (cativa foarte foarte buni) dar pleaca.. pentru ca si domeniul asta a fost infestat . Sfatul meu este sa aveti in vedere (in elaborarea lucrarii) ca astfel de analize (evaluari) sunt realizate la nivelul fiecarui program anul acesta, si toate au componente de capacitate administrativa. Ele insa nu sunt publice, asta pentru ca in ciuda cenzurii facute de client (autoritatea evaluata) raman subliniate niste lucruri grave acolo.
  mult succes

 47. 48 Aya martie 6, 2010 la 3:09 pm

  @

  Le Prince

  „A L’AMOUR COMME A LA GUERRE”- NICIODATA „A LA GUERRE COMME A L’AMOUR”!

  Avem o comunicare foarte interesanta.
  Observ ca ne intelegem (aproape) de minune.
  Totusi, acolo unde nu suntem de acord, pozitiile sunt total diferite
  Incepi cu „2”- raspund incepand cu „2”.

  2. Citez:
  „Cand folosesti “trebuie” in politica este ca atunci cand vrei sa folosesti trebuie in dragoste (apropierea e fortata dar reala).”

  Apropierea nu este fortata si- sunt de acord- este reala.
  „A l’amour comme a la guerre”
  niciodata
  „A la guerre comme a l’amour’!
  Politica e un fel de permanent razboi- cu asalturi, cu armistitii, cu hartuieli, cu declaratii belicoase, cu diversiuni, cu „capturi de razboi”, cu „rechizitii”, cu uz de „Coloana a V-a”, cu discursuri mobilizatoare, cu chemari sub stindard, cu aliante, cu teritorii impartite, din pacate si cu „tara nimanui” (as putea continua).

  Citez:
  „PNL si PSD pot gasi un limbaj comun numai la nivel tehnic si de bun simt. In rest caile sunt separate si ar trebui sa ramana asa.’
  Evident! Doar ca acel „nivel tehnic” de care vorbesti este, in anumite epoci, prporitar (mai exact trebuie sa fie- aici se potriveste „trebuie’).

  Ne aflam intr-o perioada in care Parlamentul este UNICUL nivel la care se mai poate duce lupta cu ceea ce tinde sa fie o fortata adjudecare a integului spatiu politic de catre PD-L.
  Daca PSD si PNL isi vor face, in aceasta perioada, calcule politicianiste legate de „electorat si limbaj specific” s-ar putea sa nu mai aiba posibilitatea sa se adreseze electorilor la viitoarele alegeri (ma rog, „alegeri” ar fi un fel de a spune).

  Ca atare, fara sa se puna problema de „apropieri umende de simanezi”, pentru a te cita, PSD si PNL trebuie sa faca front comun parlamentar si sa nu se „contreze” nici in afara. Nu inseamna sa isi faca declaratii de amor, doar sa nu subrezeasca acel front prin dispute, de dragul asa-zisului limbaj sau discurs electoral.
  Cel mai bun discurs electoral, in aceasta perioada este, daca vrei, de tip militar (chiar specific razboiului):
  „Militanti, trebuie sa ramanem uniti la nivelul actiunii politice, noi cei din PSD si cei din PNL!” Apoi, sa fie explicat de ce.
  Am simplificat, desigur, dar aceasta este esenta.

  Citez:
  ‘Nu cred ca in acest moment sau in viitorul foarte apropiat putem vorbi de polarizarea stricta dreapta stanga in Romania.”

  Poate, Printe, nu putem vorbi- dar asta se doreste.
  A incerca (doar pentru a te conforma unei anumite logici teoretice) sa detjurnezi sensul realitatii in baza principiului „nu poate fi real, deci nu exista” este periculos pentru prezent si dezastruos pentru viitor.
  De altfel, Dragos Paul Aligica a anuntat ceea ce se va incerca, la nivel politic (daca nu se va putea colabora cu PSD, se va incerca altfel- iata ca „ostilitatile” au inceput; inca poate fi schimbat rezultatul preconizat de scenaristi- si, repet, anuntat, expus detaliat de Dragos Paul Aligica; eu ii multumesc pentru acel text cu care- dupa cum am spus- nu am fost de acord in partea sa finala, in sensul ca nu am fost de acord cu rezolvarea).

  Citez:
  „Mai degraba ar trebui intarite institutiile democratice si stabilit un set de reguli generale pentru jocul electoral si administrativ. Aceste doua masuri ar duce la simplificarea si reala educare democratica a electoratului care mai apoi in mod natural, ar putea duce la o polarizare stanga dreapta. Leadership-ul in conditiile in care cele doua masuri ar fi aplicate ar pierde din importanta. Institutiile ar functiona, si lucrurile ar merge de bine de rau inainte indiferent de politic.”

  Am sustinut constant ideea consolidarii institutiilor democratice. Este- cred eu- in afara (si, in Romania, din pacate si in lipsa!) unei societati civile puternice, unica garantie a functionarii statului (desigur, de drept).
  Nu cred insa in eficienta a ceea ce tu numesti „reguli generale pentru jocul electoral si administrativ”.
  Din pacate, cel putin in momentul actual asa ceva nu poate fi viabil si sigur va fi mereu respins de realitate (si, probabil, nu va fi viabil in urmatorul secol- caci important este specificul locului si al temperamentului unui popor; acestea sunt realitati de care, daca nu se tine seama, vor rasturna orice constructie teoretica).

  Aminteste-ti, te rog, ce a incercat (si a reusit la nivel legislativ- din pacate, iata, cuvantul revine, se vede ca rezultatul se dovedeste a fi valabil doar la nivel teoretic) Adrian Nastase: un set de norme care sa depolitizeze administratia, astfel incat aceasta sa nu mai fie influentata de fluctuatiile politicului si sa poata exista o continuitate a activitatii.
  Iti propun sa facem abstractie, o clipa, de CUM se numeste actuala putere.
  Iti garantez ca, indiferent cum s-ar fi numit puterea si ce fel de „culori” ar fi purtat, primul lucru pe care l-ar fi facut majoritatea celor aflati in esaloanele vizibile ale sale ar fi fost sa strige ca posturile de decizie din administratie trebuie sa fie ocupate de „prepusii” lor- mai clar, de clientela politica.

  Un set de masuri ferme-precum cele propuse si adoptate in perioada in care Adrian Nastase a fost prim ministru- clarifica lucrurile doar la nivel teoretic, asa cum am spus.
  Practic- doar aparent paradoxal- in cazul existentei acelor norme, se vor inregistra convulsii mult mai puternice decat in cazul in care normele nu ar fi existat, intrucat ORICUM intentia (si actiunea) schimbarii celor aflati in posturi administrative interesante va exista, odata cu schimbarea puterii.
  Au aparut situatii halucinante in urma schimbarii prefectilor- in conditiile in care legea nu permitea acel lucru- si a numirii altora.
  Cred ca ai auzit si tu de situatia care, probabil, l-ar face invidios pana si pe Caragiale: intr-un judet exista un fost prefect care, dupa ce a fost destituit, a castigat actiunea inaintata in instanta si a revenit la post; intre timp, insa, fusese numit un alt prefect care nu a fost destituit (evident, daca ar fi destituit, si acela ar inainta o actiune si ar castiga-o); nici ex-prefectul destituit si revenit la post- nici „actualul” prefect nu mai au drept de semnatura (pe o anumita logica juridica). Situatia a fost rezolvata prin aceea ca semneaza subprefectul- desi exista doi prefecti!

  Concluzia este ca depolitizarea strict in baza normativa a aparatului administrativ este nefunctionala intr-un spatiu precum cel romanesc, total nerezonant la astfel de rezolvari.
  In opinia mea ar fi mai corecta o abordare REALISTA de genul: posturile X,Y,Z sunt politice si cei care le ocupa trebuie sa se astepte sa fie inlocuiti odata cu schimbarea puterii (nu as merge pana la a-i obliga sa demisioneze, asta imi pare inacceptabil); de la nivelul T in jos, cei care ocupa posturile intra sub incidenta legii functionarilor publici.
  Ar fi, cred eu, acel tip de rezolvare a situatiei care ar tine cont de specificul spatiului romanesc (respectandu-se principiul conform caruia trebuie actionat in functie de realitate- nicidecum a se incerca falsa ei adaptare la intentiile noastre).
  Dar, ma tem ca, daca ar aparea o astfel de lege, reactia generala a politicului ar fi ipocrita (din acelasi penibil fals reflex al „discursului electoral”, care nici macar nu rezolva ceva, caci electorii sunt foarte putin preocupati de cine se afla in fruntea prefecturii, de exemplu, dar de rezultatele activitatii aceluia; pornind de aici, sunt de acord cu tine ca leadeship-ul, in sine, are mai putina importanta).

  Citez:
  „Nu sunt de acord nici cu ideea ca a fost benefica sustinerea PNL la guvernare in 2006-2008 sau guvernarea alaturi de PDL in 2009.”

  Decizia luata de Prostanacul Geoana si de acolitii sai de a aduce PSD la guvernare alaturi de PD-L, in 2009, a fost DEZASTRUOASA din toate punctele de vedere.
  La aceasta se adauga dimensiunea ridicolului (care, din punctul meu de vedere, cel putin, este ucigatoare!): la nivel guvernamental, PSD statea drepti si se supunea deciziilor lui Boc- in timp ce presedintele partidului (nu mai are importanta ca era totuna cu Prostanacul Geoana) mergea, plin de voie buna, la Cotroceni, impreuna cu presedintele PD-L (penibilul criminal Boc) pentru a participa la intrecerea „cine ajunge sa pupe mai repede bombeul lui Basescu”.

  Spre deosebire de tine, insa, sustin cu tarie faptul ca sprijinul parlamentar acordat PNL de catre PSD, pana in 2008, a fost benefic si dovada de responsabilitate- fiind cel care a salvat Romania, intr-un moment critic, de ceea ce i se pregateste acum (cand, totusi, cel putin la nivelul clasei politice, exista un plus de experienta iar la nivel international un minus considerabil de „receptivitate” fata de acele intentii).
  Iti amintesc ca pana in 2008 sprijinul acordat PNL, de catre PSD, la nivel parlamentar, NU a fost, in majoritatea cazurilor, urmarea deciziilor Prostanacului Geoana si a acolitilor sai- dar a deciziilor luate de partea responsabila a PSD. Iti amintesc doar momentul UNEI ANUMITE motiuni de cenzura, care nu a trecut (iar presedintele Iliescu a spus clar ca a votat impotriva) facandu-l pe Prostanacul sa fie livid, caci acesta cazuse la intelegee cu PD-L sa darame Cabinetul Tariceanu si sa intre la guvernare impreuna cu Boc et Cie.

  3. Citez:
  „Geoana nu a pierdut decat dezastruos. Rusinea ii apartine, nu este si a PSD”.

  Sunt de acord cu tine- rusinea ii apartine Prostanacului Geoana dar, din punctul meu de vedere, asta se traduce prin a pierde rusinos (intr-o situatie in care era imposibil sa piarda cineva), stabilind un record negativ.
  Fara acele voturi (circa 2 milioane) ale lui Crin Antonescu, ar fi pierdut si dezastruos- percep rezultatele ca la razboi.

  Din pacate, mizerabilul comportament al Prostanacului Geoana de a-si etala, in plina campanie, relatia stransa cu un cap mafiot- l-am numit pe Sorin Ovidiu Vantu- a fost o batjocura la adresa PSD, a stangii romanesti si a tuturor celor care au actionat in campanie pentru victoria candidatului social- democrat.
  Insasi existenta acelei relatii stranse cu un mafiot (pe care Prostanacul Geoana o tinuse ascunsa niste ani) este o batjocura la adresa celor deja numiti si care nu au vreo vina.
  Sigur ca, la nivel teoretic, lucrurile pot fi disjunse- practic, insa, e foarte greu (facand aceasta ultima afirmatie sunt generoasa!).

  4. Zambesc: stiu ca exista si „mixte” si „feminine”.
  Spiritul acelui congres ducea, insa, cu gandul la cele „masculine”, cele cu adevarat importante. Sa fim seriosi, acesta este adevarul, „celelalte” sunt cosmetizari ale „egalitatii sanselor”, importante doar ca forma, nu si din perspectiva continutului! O femeie care isi respecta conditia intelege anumite lucruri, printre care importanta rolului sau care nu tine defel de prezenta efectiva „sub reflector” in zonele formal- decizionale.

  (Din pacate, asistam la o ridicola pervertire a felului in care este perceput rolul femeii chiar de catre unele femei.
  Mutatis mutandis, la nivel general, barbatii sunt expresia „politicului” iar femeile a „societatii civile”.
  Muierile care nu inteleg acest lucru nu isi inteleg nici forta si nici nu vor sti sa o foloseasca in mod real. Vor incerca sa isi croiasca „drum politic” intr-o zona in care, de la un punct incolo, nici cu „maceta” nu reusesc sa patrunda- si vor esua in tipete isterice si lamentari invocand „lipsa egalitatii sanselor”, refuzand sa vada cat de mare este forta care doar astepata sa fie „preluata” de ele de cealalta parte).

  P.S.
  Fac umatoarea pecizare pentru altii- sunt convions ca tu nu ai nevoie de ea.
  Sper sa nu apare vreun „nevinovat” (sau vreo „nevinivata”) care, in mod aberant, sa se prefaca a pricepe ca, in textul pus intre paranteze, as fi pledat cauza exclusivitatii prezentei femeilor in societatea civila si a barbatilor in politica.
  Am pledat o cauza mult mai importanta.

 48. 49 Aya martie 6, 2010 la 3:27 pm

  @

  Le Prince

  In martie 5, 2010 la 11:31 pm afirmi (citez):
  „crearea unei administratii profesioniste, suple si simplu de controlat (ma refer la administratia medie si inferioara nu la cea superioara) ar rezolva problema absorbtiei usor. Asta ar duce la o continuitate a ideilor si proiectelor.”

  Ai dreptate, cu o mentiune esentiala: in administratia „medie si inferioara”, cum spui exista buni profesionisti cu activitate pozitiva.
  Din pacate, decizia apartine nivelului superior, care este politic si unde totul se blocheaza in marea majoritate a cazurilor.
  Altfel spus, decizia politica o blocheaza pe cea profesionist- administrativa.

  Nu este nevoie de vreo analiza aprofundata pentru a realiza de ce.
  Tocmai de aceea, pentru astfel de situatii eu as propune niste legi (PENALE) foarte drastice, conform carora autorii blocajelor sa suporte urmari asemanatoare cu cele din vechile norme ceusiste legate de subminarea economiei nationale (poate sa ma acuze oricine de limbaj comunist, putin imi pasa: este vorba despre subminarea economiei nationale!).

 49. 50 Augustin martie 6, 2010 la 3:31 pm

  @ tuturor
  Intr-o vreme se credea ca „salvarea ” Romaniei va fi LEUL GREU. S-a dovedit ca era vorba de o simpla himera. Acum ni se sugereaza ca solutia noastra este UN LEU USOR, adica LEUSOR. Pe cei care pierd timpul cu asemenea aparitii, ii intreb: daca un leu greu, de-ala de 100 de bani, nu se arata a fi de mare interes, cit interes poate sa prezinte un leu usor, un leusor de-asta, DE DOI BANI?

 50. 51 Puricele Alphonse martie 6, 2010 la 3:34 pm

  Domnule Nastase, deja de mult timp am observat asemanarea fizica dintre dumneavoastra si doi actori celebri: Orson Welles si Steven Seagal. Ultimul nu se numara printre preferatii mei (prefer alte genuri de filme), dar nu m-am putut abtine sa observ asemanarea (aici ar trebui sa pun o fata zimbitoare, dar nu stiu cum; sper ca se va intelege ca e vorba de o gluma, chiar si fara asta).

 51. 52 Aya martie 6, 2010 la 3:41 pm

  @

  Victor

  Daca nu-l bagi in seama, se va „stinge” de la sine.
  Tehnica individului: scalambaierea in ideea de alterare a blogului ANului, ca urmare a firestii tentatii a celorlalti de a-l „mustra” (+ tehnici elementare de diversiune).

  Priveste cu atentie greselile gramaticale: sunt mult prea „bine facute” pentru a nu fi „jucate”. Un individ care scrie incorect, in mod firesc, nu greseste, invariabil, in punctele nevralgice ale frazelor.

  Din curiozitate, am accesat blogul individului.
  Stii ce „sondaj” era propus in dreapta- sus (ce tema, mai exact)?
  „Acest text este scris de Leusor”? Da/Nu.

  Iti suna cumva cunoscut, ca mesaj de fond (nu realizez daca a fost o scapare psihanalitica sau daca nu cumva doreste sa atraga atentia asupra identitatii sale reale)?

  Sfatul meu: nu-i da atentie, orice ar spune.
  La un moment dat, se va plictisi. Asta, daca nu cumva avem de a face cu un personaj bolnav mintal.

 52. 53 Leusor martie 6, 2010 la 3:49 pm

  Dl. Victor , nu am atata scoala precum dvs. Am fost un om mediocru la scoala , dar cred ca am dreptul la o opinie politica . Nu ma deranjeaza daca imi corectati greselile gramaticale.

  Dl Tiberiu , inteleg frustrarea legata de Boc .Am si un banc personal pe tema asta .
  Basescu trebuie sa numeasca un nou prim ministru. Asa ca hotaraste : cine-l suna primul este prim ministru.
  Suna telefonul . La telefon se aude : Sefu`…..
  Basescu spune :Piticule , ai castigat din nou . Esti prim ministru .

  Dl. Tiberiu : Crezi ca daca mai votam Basescu , eram pe blogul lui Nastase ?
  Din comentariile de pe blogul meu reiese ca nu sunt adeptul PDL.

  Dl Tiberiu : „Adresa tuturor doleantelor este la Palatul Cotroceni si Piata Victoriei.” .Demult „adresa doleantelor” nu o mai gasesti acolo .

 53. 54 ion adrian martie 6, 2010 la 5:31 pm

  @Marcus,
  Drepturile patrimoniale sunt unele (nu sunt sigur exact care) imprescriptibile si baranul diaconescu are o acoperire morala mai mare decat „tanarul „Crin antonescu’ care a facut praf simbolul lui Dimitrie Sturza si al Bratienilor.

 54. 55 felix-cat martie 6, 2010 la 5:35 pm

  Absorbtia fondurilor europene … Ce gluma buna in tara romaneasca !
  Daca nu faci parte din sistemul aflat la putere , slabe sanse .7-8 luni , cat zice Viorica Buda e un termen optimist .
  Eu am asteptat 1 an si 2 luni , iar spaga care ar fi trebuit s-o dau era cam 15% din valoarea intregului proiect .
  D-le Nastase , prin anul 2002( sau 2003 ) , a inceput la Piatra Neamt constructia unei mari sali de sport , sporturi de sala , poate cea mai mare din tara ( nu s-a terminat constructia nici in ziua de azi ) .
  Am avut un teren de 1 ha acolo , in apropiere , cam la 400 m de sala .
  Acolo am incercat sa fac un proiect cu fonduri europene pentru dezvoltarea zonei ( parc de distractii , cu 30 de locuri de cazare , 100 locuri intr-un restaurant-bar , bawling . carusel , un tarc acoperit cu pasari exotice , bla, bla , bla …)
  Toate bune si frumoase , 50% bani din valoarea totala a proiectului erau .
  Apoi , a inceput distractia …
  Stiti cum s-a terminat ? Am cedat . Am vandut terenul unor asociati – locotenenti ai d-lui Pinalty de Piatra Neamt 😦
  Acum banii sunt investiti in Belgia si banii lucreaza singuri pentru noi .

 55. 56 ORASAN IOAN martie 6, 2010 la 9:29 pm

  Domnule Tiberiu
  Aveti dreptate cu formularea si cred ca voi folosi „puterea de care trebuie sa scapam repede”.Asta seara l-am ascultat pe veteranul liberal Radu Cimpeanu,care povestea telespectatorilor Antena 3,cum dupa razboi in calitate de sef al tinerilor liberali organiza manifestatii impotriva puterii comuniste,ma gandesc daca il pot vedea pe tanarul sef pesedist Banicioiu organizand o manifestatie impotriva partidului stat,pentru apararea libertatilor si democratiei,m-as gandi si la seful tinerilor liberali,dar pentru mine este un ilustru necunoscut,probabil trebuie sa-mi fie rusine pentru aceasta lipsa a mea.Ne tot miram ca opozitia nu reuseste sa tureze motoarele,probabil combustibilul este luat de la unii pompagii care mai amesteca benzina cu gazolina si motorina cu combustibil M,asa ca sa mai faca si ei un ban acolo,uite le dau eu un combustibil anti salarii si pensii nesimtite,vorbesc despre averile nesimtite detinute de oligarhii cunoscuti,o treaba care da si prinde bine la poporul doritor de sange pe pereti,sugerez cea mai veche tehnica de aparare,care este atacul.Va urez toate cele bune.

 56. 57 LePrince martie 7, 2010 la 1:13 am

  @Aya

  “A la guerre comme a la guerre” de fapt, dar si “guerre” si “amour” curpind multe pasiuni nestapanite si multa emotie, de aici paralela. Ai dreptate, avem o comunicare foarte interesanta.
  2. Asa este, pentru moment colaborarea si “ unitatea opozitiei” este prioritara, dar subliniez, pentru moment! Dar un partid se gandeste si trebuie gandit astfel, ca un proiect de termen lung pe care sa fii gata sa il lasi si mostenire, astfel ca nu ne putem raporta doar la momentul present. Hai sa ne gandim putin logic la viitor. Crezi ca acapararea totala a puterii de catre PDL si o guvernare de inca aproape 3 ani ,ce se anunta déjà dezstruoasa, nu va fi taxata la momentul potrivit -2012-de catre electorat? De ce spui ca PNL si PSD ar putea pierde ocazia sa se mai adreseze electoratului? Pana la urmatoarele alegeri, 2012, nu mai e chiar atat de mult. Indiferent ce schimbari legislative pregatesc cei de la PDL , nu vor putea sa isi asigure continuitatea la guvernare. Vom asista chiar probabil la un recul important al PDL in 2012. Si ma bazez si pe experientele trecute si pe usoara maturizare a electoratului. In afara de asta, oferta alternativa in 2012 va fi mai generoasa decat in 2008 sau 2009. PNL, prin Crin nu va participa la guvernare in urmatoarea perioada( si cu cat ne apropiem de momentul alegerilor, va fi cu atat mai perdanta o asemenea optiune, si ei o stiu) iar PSD, scapat de “ emanatia violet” si oricum “fript cu supa” nu cred ca mai are asemenea aspiratii( de guvernare). Chiar si pierderea de catre PSD a pozitiei de presedinte la Senat, nu mi se pare o nenorocire atat de mare, pentru PSD-ul aflat in opozitie. Cu ce ajuta functia aceasta in exprimarea si actiunile opozitioniste ale PSD? In afara de faptul ca vor putea bloca niste acte normative sau legi, sau vor avea acces direct la o informative de prima mana, nu vad cu ce. Blocajul legislative pe care l-ar putea crea, va da din nou motive PDL-ului sa tipe ca nu a avut toate parghiile sa faca una sau alta. Si expert in aceasta victimizare, PDL si al sau patron, ar putea sa scoata din nou alti vinovati pentru nenorocirile facute de ei cum s-a mai intamplat. Dupa cum spui, Parlamentul este singurul for in care PNL si PSD trebuie sa colaboreze strans pentru a nu lasa PDL sa isi faca de cap. Parlamentul trebuie sa ramana “ agora” exprimarii libere si efervescente, institutie ce nu trebuie ingradita de nici un fel, in nici un caz subordonata cum se incearca acum. Si vezi ca vorbesc de institutie. Pentru ca ce te faci cu latura umana? Din nefericire Parlamentul a fost usor de blamat si usor de ridiculizat si de minimalizat in ultimii ani in special datorita laturii umane , a componentei sale de personaje. Nu vorbesc de toti parlamentarii, cine are ochi sa observe, stie cine are cu adevarat activitate parlamentara si cine stie sa fie parlamentar. Dar iresponsabilitatea partidelor in a promova oameni in Parlament ( si aici ma refer la toate partidele) a dat mult “material de lucru” detractorilor parlamentarismului inclusive actualului presedinte. Daca actualul presedinte ar trebui pedepsit pentru ceva ar fi pentru modul cum , cu buna stiinta, a substituit si a uzurpat institutia parlamentului cu latura umana a a parlamentului( care este schimbatoare si ca urmare usor de imbunatatit). Ma indepartez insa de la subiect. Ceea ce spui, ca militantilor trebuie sa li se spuna sa mearga umar la umar, s-a mai intamplat in trecut( uita-te la PNL-PD din 2004) impotriva unui dusman comun. Sigur ca si acum trebuie sa se intample astfel. Vorbeam de “ acuplarile duioase si umede” nu de altceva, si asta nu trebuie sa se mai intample. Suprapunerea PSD-PNL este mai periculoasa pentru PSD decat pentru PNL in viitorul apropiat. De aceea spun ca trebuie pastrate niste limite. Experienta Geoana-Antonescu intre cele doua tururi de scrutin de anul trecut spune multe.
  Despre stanga dreapta si polarizare, poate ca sunt unii care vor asta, nu inseamna ca trebuie sa se si intample. Jocul democratic in Romania desi ciuntit, usor furat uneori, manipulate si alterat alteori, functioneaza totusi. Si polarizarea asta este mult prea dificil de realizat daca demos-ul nu vrea. Chiar manipularea si constrangerea nu ar functiona, timpul este prea scurt( 2012 prea aproape).

  In rest sunt de accord, spui cam acelasi lucru ca si mine cu foarte mici diferente. Sigur ca ar trebui dfinite functiile politice si cele administrative-profesioniste si aplicata aceasta regula. Daca exista vointa se poate face prin legislativ.

  Cat despre sustinerea PNL la guvernare in 2006-2008, m-am grabit sa o pun in acelasi cos cu guvernarea PSD-PDL din 2009, fara sa nuantez. Sigur ca prima a fost mai putin proasta ca decizie decat a doua, sigur ca s-a evitat atunci rasturnarea guvernului prin motiune, si a fost bine, insa ambele au fost , cu masuri diferite, decizii perdante pentru PSD. Cum spuneam, PSD este un partid de main-stream si nu unul pe care sa il “agati” la o caruta sau alta decat in cel mai rau caz, pentru a evita dezastre.
  3. OK, perfect de accord. Cat despre Vantu, nu l-as considera un “cap mafiot” ci mai degraba o “entitate”. De care, probabil, ca politician este bines a te feresti. Geoana, dandu-si masura intregii incapacitate, nu a stiut sa o faca. A fost stravezie “lucratura”, chiar si un prostanac, ar fi putut sa o sesizeze. Cu trei zile inainte de alegeri se anunta o anume arestare in Indonezia( mai auzi ceva acum?) apoi telefonul suna-n noapte la Geoana, paparazzi sunt pregatiti, si intrebarea pusa la momentul oportun sip e tonul potrivit. Dar ce sa mai vorbim, e trecut, si oricum totul se datoreaza “ atacurilor energetice”, flacarilor mauve” si a incantatiilor tribale aleodoriene, nu?

  4. Ar trebui sa arunci o atenta privire la “feminine”, sa stii ca e chiar interesant iar perceptia ta in legatura cu scopurile este falsa. Sunt feminine, nu feministe! Altfel, imi place cum gandesti si faptul ca esti realista, te pune in rezonanta cu cele “feminine”, incearca!! “Continutul” de care vorbesti este chiar consistent.

  S-auzim de bine, mai vorbim.

 57. 58 Aya martie 7, 2010 la 8:17 am

  @

  Adrian Nastase

  ATENTIE LA PROGRAMATA INVAZIE A BLOGULUI CU „BALARII”!

  Referitor la invitatia lansata, indirect, in replica pe care i-ai dat-o lui „Leusor” (martie 5, 2010 la 6:07 pm) de a aprecia daca am fi pierdut ceva in urma „privarii” noastre de genialele sale postari, ma raliez pozitiei lui Victor, exprimata in martie 6, 2010 la 12:32 pm, anume: fie este schimbat motto-ul de pe header-ul acestui blog, fie nu mai sunt publicate (citez) „comentariile unor retardati tip Leusor”.

  Desigur, Victor si cu mine nu avem drept de decizie, dar drept la opinie, da- si ne-am exprimat-o fara echivoc (repet, si raspunzand invitatiei subtextuale in acest sens).

  P.S.
  In ceea ce ma priveste, legat de „Leusor” am „impresia” (e un fel de a spune, impresie!) ca este cu totul altceva decat vrea sa dea impesia ca este si ca scopul prezentei sale, aici este unul foarte precis: de a infesta blogul, de a-i reduce nivelul, de a crea diversiune. )Mai departe, este foarte simplu de realizat, de ce.)
  Motivez afirmatiile.

  I-am accesat blogul (desigur, i-am citit si postarile de aici).

  Greselile gramaticale sunt mult prea “bine facute” pentru a nu fi “jucate”. Un agramat nu greseste, permanent, in punctele nevralgice si nici nu are „stil” in a gresi.
  Textele respective indica mai degraba incercarea de a intra intr-un rol (pe care individul NU il joaca bine, intrucat forteaza realitatea- altfel spus, este nefiresc, iar identificarea nefirescului inseamna o informatie).

  Iti semnalez ceea ce i-am semnalat si lui Victor (intr-un mesaj in care ii sugeram sa nu ii mai dea atentie personajului in cauza- care, astfel, se va „stinge” de la sine).
  Este un „amanunt” esential.

  Pe blogul respectivului „Leusor”, in colt dreapta- sus, este propus un „sondaj”.
  Textul este (citez):
  “Este Leo autorul articolelor”? Da/Nu.

  Iti suna cumva „cunoscut”, ca mesaj de fond, „dubiul” legat de „autor al unui text” (nu realizez daca, in cazul respectivului, a fost vorba despre o scapare psihanalitica sau daca nu cumva doreste sa atraga atentia asupra identitatii sale reale)?
  Mie, da! Imi suna foarte cunoscut- as spune, chiar ca este „amprenta”!

  Oricum, raspunzand invitatiei tale de a aprecia daca „pierdem” ceva in urma faptului ca textele respectivului (care, acum, isi spune „Leusor”) nu ar fi publicate aici, afirm ca, prin lipsa acelor postari, blogul ar fi ferit de voita invadare cu „balarii” (nu mai trebuie sa detaliez, de ce).
  Bref, nu am pierde nimic daca nu le-ai mai publica- dimpotriva!

  In plus, reamintesc opinia lui Victor care contine, dincolo de formularea ironica, o doza foarte mare de adevar.

 58. 59 Marcus martie 7, 2010 la 10:19 am

  @ Ioan Adrian; are pe dracu’ drepturi morale si asta pentru ca nu are morala. Se pare ca n-ai inteles nimicuta din postarea mea. In alta ordine de idei, nu prea inteleg ce are Crin cu prefectura, adicatelea rolul lui in argumentatia dumitale, insa daca este sa ma intrebi pe mine, in timp ce batranu’ Diaconescu s-a dovedit a fi groparu’ PNT, tanaru’ Crin a revitalizat un partid istoric care era cat p’aci sa ia urmele PNT.
  sa fii iubit
  marcus

 59. 60 leo martie 7, 2010 la 10:50 am

  @ Manuela
  Pentru că delirul merge, totuşi, muuult prea departe, te rog să confirmi pentru toţi amatorii de scenarii, dar şi pentru minţile rătăcite prin sfere bântuite de UFO-uri şi super-bonzi, james-bonzi, că ultimul Leo care a publicat aici n-are nimic a face cu leo – deşi ambele două căpriţe încăierate pe o imposibilă punte a ridicolului, cum bine observa Cârco mai deunăzi, au găsit de cuviinţă să-l interpeleze, nerealizând din stilul evident că vorbesc cu un altul.
  Leonardul cu pricina, iniţial publicat ca Leo, că doar nu plătise vreun baci drept de exclusivitate pe 3 litere, nici nu era caz evident de substituire de persoană, coordonatele (adresă de mail şi IP) fiind altele, între timp devenit Leuşor, în afară de faptul că s-a învrednicit, spre deosebire de un leneş baci, la a-şi crea blog personal, în afară de faptul că nu foloseşte diacritice, mai are atât de evidente deosebiri de stil, încât numai un obsedat ar putea căuta în el urme de leo, deliberat scris cu minusculă, nu cu majusculă, pentru a indica faptul că nu din început de nume propriu îşi va fi aflat sorgintea…
  Repet pentru ultima dată: în afară de o rătăcire de moment, când am publicat o foarte scurtă vreme şi sub allias-ul Allibis, în oglinda unui suflet, nu şi minţi, în oglindă, Sibilla, NU AM PUBLICAT NICIODATĂ SUB ALT NUME DECÂT leo, bloggi et orbi!
  Şi încă ceva: spune-i colegei de birou cu pricina să-şi găsească altă bară în jurul căreia să-şi execute numărul dromaderic, că nătărânga de baci pentru alta-i făcută!
  În ce-l priveşte, ăsta baci a plecat de aici, la fel cum a făcut-o şi de pe blogul Corinei, nu din pricina vreunor prieteni ori „prieteni”, ci pur şi simplu în momentul în care a simţit că, pentru gazdă, miţoasa de baci a devenit un element de decor stânjenitor. În fond, e dreptul fiecăruia să-şi manifeste preferinţele, şi nu-i un secret pentru nimeni că aplaudacii au fost, sunt şi vor fi întotdeauna preferaţi cârcotaşilor, chiar dacă, uneori, regii îşi mai satisfac masochista plăcere de a ţine prin preajmă vreun nebun, dar ăla e al regelui, nicidecum rătăcitor lup singuratic…
  No, rămâi sănătoasă măi dragă Manu…
  PS

 60. 61 Leusor martie 7, 2010 la 11:11 am

  Imi cer mii de scuze , pentru durerile de cap provocate . Intentia nu a fost sa deranjez pe cineva . Scriu cu greseli gramaticale , recunosc. Nu voi m-ai comenta pe acest blog niciodata . Imi propun nici sa numai intru.

  Eu de pe blogul meu , am sters demult postarea legata de Dl. Adrian Nastase pentru a linisti apele.

  Sunt ingrozit , ce furie am provocat .Mii de scuze.

 61. 62 Ioan martie 7, 2010 la 2:01 pm

  @ Pasarea Dodo,

  ref: Cateva observatii pe marginea unor propuneri. Spuneti: „Bancile din romania nu au expertiza in acest domeniu. …” Si totusi Banaca Transilvania a dezvoltat aceasta activitate cu rezultate notabile. Am date ca intr-un viitor apropiat, cel mult o luna, si alte trei banci vor aferii celor interesati aceasta prestatie. In rest obs dv sunt de o rara pertinenta; cu o remarca in plus la tema „licitatii”; in zona careia contestatiile, ca si in alte domenii, reprezinta inca obstacolul de neevitat. Cu bine.

 62. 63 Sibilla martie 7, 2010 la 4:05 pm

  @leo,
  Draghe Baciule, draghe, cum bine dibuişi tălică, da l-am interpelat pe acel * leo *, nu pentru că te-aş fi confundat, c-ar însemna să nu mă cunosc, să nu dau doi bani pe dumneamea, şi tu ştii că nu e cazul. Recunosc că numai şi numai ca să mă ţin de cuvânt, observasem că eşti văzut peste tot şi dacă ai stabilit să te faci nevăzut, şi ca să-mi onorez promisiunile, adică şi pe cuvânt de onoare seriosno grăt-am * nu iert ! *, fiind mai nou p-acilea de profesie * ameţitoare *… recunosc public, nah, că pe tine unul Baci te respect şi nu crâcnesc la măscăreală, m-am distrat copios s-o fac şi-am fost rea… Nu mă plac rea, deci iau act de ceea ce spusăşi mai ales printre rânduri şi mă voi străduii să-mi zvânt aripile spre nalturi senine, şi-oricât m-ar furnica tastatura, să nu dau în vreun gard; mă strădui.
  Acel nick-name * leo *, nu celălat * leuşor *, avea ŞI dreptate.
  Refuz să cred că ai fi stânjenotor pentru gazdă, ci, vorba mea şi-o menţin, bufonul, stânjenitor pentru bufon, ori ştim că la Curţile Regilor, dintotdeauna, bufonii erau toleraţi NU şi respectaţi. Nush de ce, da mie intuiţia-mi spune că gazda pe tine te respectă foarte chiar de nu a spus/recunoscut vreodată.
  Da ce-ţi spun eu ţie, ori gazdei cum e cu… (d)racii, doar nu vă stimează sibilina numa de dragul vorbelor, ci…
  Cum eu n-am rătăciri de moment, da recunosc că tamo daleko mai… rătăcesc, c-aşe vreau eu şi mi-e rouă, şi-asta nu-mi poate lua nimeni, e tărâmul unde sunt mai… eu, dacă am greşit cu ceva faţă de tine: IARTĂ-MĂ, mea culpa!
  Respect.
  Sibilla
  P.S. greşeala ta rămâne aceea de-a nu fi sesizat că sibilina NU l-a interpelat pe * Leo *, ci.. da, recunosc, îmi ieşise ocazia-n cale, să fiu rea, de-aci sunt eu cea-n culpă, că nu se impunea musai, e drept.

 63. 64 Paul Octavian Grigoraş martie 7, 2010 la 4:27 pm

  Aya, Victor,

  Dacă cineva refuză să acorde cuiva dreptul de a face comentarii să ştiţi că acesta este semnul că acel om se simte vulnerabil şi incapabil să se apere cu demnitate în faţa acuzelor, sau slăbiciunilor care i se reproşează. În nici-într-un caz refuzul de a publica cuiva comentariile nu e un semn de stăpânire a situaţiei de către cel în cauză. Asta ar mai putea trăda şi o lipsă de stăpânire a artei asertivităţii, şi deci o abordare înclinată spre un „dialog” agresiv.

 64. 65 Marcus martie 7, 2010 la 6:19 pm

  @Ioan: inca astept un raspuns.
  sa fii iubit
  marcus

 65. 66 leo martie 7, 2010 la 6:35 pm

  Sibilla
  Trebuie că am devenit rău de tot genial, adicătelea un neînţeles, dacă nici tălică nu mă mai pricepi!
  Reiau deci, într-o traducere pe puncte, în speranţa că nu te voi mai pierde, aşijderea cu alţii, printre rânduri:
  1.„în afară de o rătăcire de moment” se referă, evident, strict la abaterea de la calea auto-asumată de a rămâne fidel unui blazon pe care mi l-am ales, aşa cum am mai spus-o, pentru scrierile mele bloggi et orbi; şi ştii prea bine că aceste covoraşe colorate au apărut şi la presiunile ăstuia baci sătul de joaca de-a v-aţi-ascunselea printre avatare a unora preaocupaţi cu diversionitul p-acilea, deci, evident, n-am cum face altuia ce mie nu-mi place; chiar dacă nu am optat ca Victor, cel care, înainte să se dedea la diversionit ca alţii în jocul de-a de-tri-ori-peste-cap-datulea, pleda pentru postarea în nume personal, eu unul am ales să fiu eu însumi, mereu acelaşi, niciodată un altul (cu excepţia „abaterii” făcută de dragul teu), eu, leo-baci. dacă te vei fi gândit la altceva, aşa cum bănui eu, ruşinică să-ţi fie…
  2.pe Leo, recunosc, am avut bănuiala că nu l-ai acroşat prin confuzie, aşa cum în celălalt caz evident nu fu-se cazul, nu la fel procedând partenera ta de tenis cu drajeuri de capră peste fileul în care m-aţi transformat fără voia mea – şi v-aş fi profund recunoscător dacă nu mi-aţi mai stârni crize de sughiţuri tot vârându-mă într-o dispută în care, aşa cum v-am spus amândurora în privat, înainte să-mi închid definitiv căsuţele de e-mail, aia ştiută de toţi musafirii ANeului, dar şi aia ştiută doar de voi ambele două, NU îmi cereţi să ţin partea vreuneia dintre voi, pentru că nu o voi face! (mă rog, că între timp voi fi ajuns un renegat, aiasta-i altă tărăşenie… )
  3.nu fă şi tu ca alţii, vorbind în locul altuia, că dumnealui ANeul ştie prea bine a-şi fi singur purtător de vorbe, explicite ori printre rânduri pitite, şi fără a se insinua alţii să „traducă” ce gândeşte sau nu gândeşte, el sau interlocutorii lui. ş-apoi, te cunosc prea bine ca să ştiu că nu vei fi ratat ce scrie printre rânduri vis-a-vis de ăsta baci printre cuvintele ori necuvintele ANeului; şi pentru mine contează prea puţin dacă din foruri interioare ori anturaje răuvoitoare i-au venit false traduceri ale vorbelor, e drept, aspre, c-aşa-i graiul printre baci: una-i una, alta-i alta, şi ce-am de spus, spun, şi numai dacă aşa gândesc;
  4.nu-l mai confunda pe conte; oricât de surpinzător a fost şi pentru mine s-o constat, e chiar un rătăcit într-un Proces al diversiunii mai absurd ca cel al lui Kafka; că veni vorba, aristocratic domn, nu-s p-acilea de pe la începuturi de blog: blogul va face prin preajma zilei ANeului (mă rog, ş-a ăstuia baci) 3 anişori, c-a început ca un fel de cadou de ziua dumnealui; picior de baci nebărbierit avea să treacă prin astă grădiniţă doar după ce se va fi dus vestea noii „funcţii” a ANeului pe sticla tembelizorului de minţit boborul, dacă nu mă-nşeală memoria de minte zăuitucă, undeva odată cu primii ghiocei ai anului următor. ah, şi încă ceva: nu ştiu pe la aristocraţi cum e, dar pe la baci nu doar cantitatea contează, aşa că… who cares de câte ori s-a băgat s-au a fost băgat în seamă leo, dacă nu va fi lăsat nimic în urmă?!
  4.eu unul nu am făcut nicio trimitere la nimeni aducând în vorbă nebunul regelui; ci pur şi simplu am încercat, în arhi-cunoscutul stil alambicat de pierdut printre rânduri, să subliniez că LEO nu e nebunul nimănui. sau, mă rog, dacă e nebun, e unul liber. mă rog, încă… se pare că furnizorii de cămăşuţe cu şireturi nu i-au dibuit încă măsura… 😆
  5.nu am stabilit să mă fac nevăzut. pur şi simplu mă strădui să mă tratez de blogolism; se vede treaba că nu prea-mi iese, că-mi tot apare numele p-acilea mai des decât în vremea în care încercam să ţin, alături de alţii, piept valurilor de diversionişti, care diversionişti amarnic tre să mai savureze linia pe care a intrat astă grădiniţă, că nici că-s mai de trebuinţă buruienile, de-atâtea intestine lupte… 😦 ah, poate ştiţi careva vreun Grup al blogolicilor anonimi decizi să se trateze de rătăcirea firii ce i-a făcut să creadă cestia aia cu „vox populi, vox dei”, uitând prea uşor cam prin ce salon sfârşesc cei ce se visează purtători de baston de mareşal ori mănunchi de olimpiene fulgere…

 66. 67 Sibilla martie 7, 2010 la 6:53 pm

  @Aya,
  Impresiile mătăluţă sunt atât de multe şi faptul că deja eşti de plâns, inspirând milă cu-asemenea spectacol grotesc pe care te * strădui * să-l oferi benevol, voluntar, , autonom, c-ai luat-o razna rău, da rău… nu demonstrează decât că eşti obosită, caraghioasă, demnă de doar milă!
  Dacă-mi aduc bine aminte şi de mine te plângeai pe la colţuri cum că Sibilla ar fi ŞI * pitapata *, nu-mi amintesc să-ţi fi cerut scuze, domnişoară! Pe * cogito * îl vezi în zeci de nick-name-uri, etc etc…
  Cu Leo, ce tot aia ? Cu fiecare ai ceva de împărţit, ce, mai exact ? CE ???
  Iarăşi îl subestimezi pe d-l AN şi pe Manu insistând cu atenţionările/aberaţiile matale, duduie, ca să vezi * respect * vis a vis de inteligenţa AN-ului, halal să-ţi fie!
  Constată toată suflarea că:
  – peste tot ai ajuns să-l vezi pe Baciul Leo
  – ai o OBSESIE, mă rog, sunt mai multe obsesiile tale, dar cu aceasta eşti de râsul curcilor, sincer
  – mereu când ţi se năzăre de câte un scenariu şi Doamne, că-n cazul tău nu se mai termină, scenariu după scenariu… faci ce ştii, că doar atât ştii, cauţi posibili aliaţi, jalnic…
  Mă-ndoiesc să se=aşeze Victor la troacă cu tine în acest caz, cum greşit sugerezi !
  În fine, că NU îţi permit, domnişoară, să ponegreşti la nesfârşit Omul Leo şi pentru că d-l AN îţi tolerează * scăpările * numai din cauză că-n calea nărodului nu te pui, ci, îi faci cale… ia ca temă de casă * stimabilo * :
  * Contra prostiei, chiar şi zeii luptă în zadar. * ( Schiller )
  Nu va * lupta * nici gazda, d-l AN, nici Vaciul draghe Leo, nici nimeni contra… pricepi, iar io sibilină dacă mă * deranjez * în ceea ce te priveşte, e pentru că eşti un subiect interesant de observat pe termen lung şi pentru că şi pentru tine se vor fi găsind ceea ce bătrânii noştri Înţelepţi numesc * ac de cojoc *, al tău fiind găurit, cojocul, nici nu tre să mă strădui prea mult, se tăt revarsă… cum ce… prostia!
  Scuze publice ar cere orice om întreg la mansardă la ce nemernicii proferezi tu la adresa acestui om, dar… nu putem cere de la tine, că de unde nu-i, nici Doamne, Doamne… Tu pe la biserică treci vreodată ? Te sfătuiesc s-o faci!
  Ruşine să-ţi fie * obrazului *!
  Sibilla
  P.S. Om calculat colegul Paul Octavian Grigoraş, te invită civilizat spre dialogul asertiv, da oare ai tu ceva-n comun cu asertivitatea … ? Poate, cândva… acum, nevoia de agresevitate e maximă în ce te priveşte, cote îngrijorătoare, dovadă că până şi AN-ului îi soliciţi tu nush ce… că tot uităm… în ce calitate, aia pe care NU o ai ?

 67. 68 Pasarea Dodo martie 7, 2010 la 7:26 pm

  @Aya

  profesionistii din administratie vs decizia politica

  Profesionistii din administratie sunt victime ale sistemului. Din pacate nu exista ubn sindicat adevarat al acestor profesionisti.. Nimeni nu monitorizeaza performanta, nimeni nu vede mai departe de ziua de maine. Iar profesionistii au doua posibilitati: se adapteaza sistemului sau migreaza spre piata privata.
  Astfel, resursele umane in administratie au o sita de intrare : prin care intra buni si rai la gramada, filtrul fiind relatiile personale. La iesire este o alta sita cu alt filtru: o mare parte din cei buni ies, o mica parte din cei buni raman alaturi de cei care nu au sanse sa se angajeze pe piata privata (adica cei slabi).
  E evident ce se intampla pe termen lung.

  @Ioan
  perfect adevarat. achizitiile publice constituie nucleul dezastrului economiei romanesti. de ala nu se atinge nimeni. sa nu uit insa: a fost schimbata oug 34 anul trecut. o mare schimbare este aceea ca : presedintele consililului national de solutionare a contestatiilor este numit de.. exact! PRESEDINTELE ROMANIEI!
  deci toata linia e politica: ordonatorii; reglementarea (anrmap) contestatiile (cnsc). nu am auzit nici un comentariu in acea perioada de la psd au pnl.

  @dl Nastase: de ce credeti ca a trecut atat de usor aceasta decizie de schimbare a legii achizitiilor publice?
  multumesc anticipat 🙂

 68. 69 Aya martie 7, 2010 la 8:02 pm

  @

  Le Prince

  Desigur, este „a la guerre comme a la guerre”- am uitat sa mentionez ca era o parafraza. Multumesc pentru a-mi fi iertat omisiunea prin semnalarea patimilor, emotiilor identice, as spune.

  Problema (in sensul grav- pe care il dau francezii acestui cuvant) spatiului politic romanesc imi pare a fi inconsistenta sa (subliniez, a spatiului, nu neaparat a partidelor- sau nu a tuturor), o anume „fluditate” ca si cum ar incerca, absurd, sa caute vasul a carui forma sa o ia. O situatie atipica, nespecifica unui spatiu politic al unui stat.
  In acea dimensiune fluida, partidele par a nu-si putea gasi pozitionarea- situatie la randul sau ciudata, paradoxala, caci acele entitati- sau, cel putin unele dintre ele- sunt structurate bine, consistent ca apartinand stangii sau dreptei politice ceea ce, pana acum, cel putin, le-a ferit de deriva.

  Este posibil ca aceasta senzatie de „fluid” pe care o lasa spatiul politic romanesc sa fie generata de fortat- formala pozitionare pe dreapta a PD-L- acesta fiind, pe fond, un fost partid de stanga, redenumit de dreapta prin clamarea, pur si simplu, a unei identitati care nu pare a-i fi familiara- o haina, o „uniforma” cu care fie inca nu s-a obisnuit si nu promite sa o faca prea repede sau prea usor, fie care nu i se potriveste.

  In ceea ce ma priveste, cel putin, impresia importantei problematicii identitare a PD-L mi-a fost intarita de sentimentul straniu ca „luptele” PSD-PD-L pareau unele fratricide, intr-un fel. Mai mult, incrancenarea PD-L parea a fi a aceluia care va fi parasit, din proprie initiativa, „casa parinteasca” dar – desi nu se mai pune problema accesului la acel spatiu-se indreapta cu manie impotriva celui care a ramas in ea, ingrijind-o.

  Este clar ca va trebui sa urmeze o batalie pentru adjudecarea unor spatii identitare.
  Oricat ar ravni PD-L, in realitatea sa profunda, la spatiul de stanga pe care l-a parasit, nu isi poate permite sa il revendice (ma refer la o revendicare formala) fie si partial- altfel decat cu pierderi electorale si de imagine dezastruoase si irecuperabile.
  Ca atare, batalia pentru spatiul identitar va fi data de PD-L pe spatiul dreptei politice.

  Observa, te rog, un lucru: formal, pe dreapta esichierului politic romanesc, se afla acum cele doua componente ale fostei Aliante D.A.- cu deosebirea ca, in acea perioada, PD (PD-L) era de stanga iar PNL, de dreapta, ca si acum.
  Era absolut previzibil ca, dupa 2004, in interiorul Aliantei, urma sa sa declanseze, firesc, razboiul „primordialitatii identitare”, dreapta-stanga. Inevitabil, cele doua partide opuse pe esichier urmau fie sa intre in competitie (cazul fericit) fie sa se sfasie intre ele (cazul real).

  Acum, practic aceleasi partide (dintre care unul a fost rebotezat PD-L si trecut, fortat, in dreapta esichierului) urmeaza sa intre in competitie pentru adjudecarea spatiului de dreapta (sau a unei arii cat mai extinse din acesta).

  Lucrurile nu sunt asa simple cum par la prima vedere, caci dincolo de fatada raman realitatile profunde- si, deloc in ultima instanta, ramane reala identitate inclusiv de sorginte politica a liderilor.
  Vechile formule complicate si fortate, chiar, care au adus in prin plan anumite figuri politice- unele „migratoare”- isi vor gasi reflexul in noul tip de lupta care va aparea, initial, pe dreapta politica.
  Lucrurile nu sunt simple pentru ca, in functie de cine si cat va castiga din spatiu de dreapta, va aparea si un reflex- pozitiv sau negativ- in Kiseleff 10.

  Prevad o epoca alambicata, cu mari ciudatenii politice- in fapt, o incercare de clarificare necesara in urma unor mistificari mai vechi, aparute ca urmare a unor mutari artificiale cu miza strict electorala.
  Pentru a intelege si a putea anticipa, propun sa privim actualul spatiu al dreptei ca fiind cel al fostei Aliante DA, in care se aflau PD (de stanga) si PNL (de dreapta).
  Stolojan ajunsese in PNL, partid de dreapta (chiar presedinte al acestei formatiuni politice). Acum, acelasi Stolojan se afla in PD-L (teoretic, partid de dreapta).
  Insa Stolojan vine- SI formal- din stanga politica. Mai mult, dintr-o stanga conservatoare („neagra” sa performanta din perioada in care a fost prim ministru- de a nationaliza valuta- tine loc de pledoarie in acest sens).
  Foarte interesant apare un alt aspect.
  In vremea crearii Aliantei D.A., Basescu avea o pozitie de varf in PD- era presedinte al acestui partid de stanga. Nu-mi amintesc sa se fi opus asocierii PNL si PD intr-o alianta pe cat de falsa ca suport, pe atat de periculoasa ca dezvoltare ulterioara, sub raportul relatiilor intre fortele politice componente.
  Privind din perspectiva elementelor identificate anterior, nici nu avea de ce: Stolojan (aparent, de la PNL) venea, ca si el, din stanga. Si, inca din stanga conservatoare (Basescu- indiferent de cat ar incerca sa mistifice realitatea- este un om al stangii radicale, de un conservatorism aparte, cel specific persoanelor care considera ca adevarul si dreptatea le sunt doar lor asociabile).
  Stolojan a fost „lustrat” atipic sub potopul de lacrimi basesciene. Un conservator de stanga a luat locul unui alt conservator de stanga, pe fond: Basescu l-a inlocuit pe Stolojan, in 2004, in cursa pentru Cotroceni.

  PD-L NU stie sa lupte cu arme de dreapta, indiferent de ceea ce proclama a fi, acum.
  Ca atare, in inevitabilul razboi pentru adjudecarea spatiului de dreapta va folosi principiul hologramei: il va scoate la inaintare pe Stolojan – teoretic, liberal (trecut in PD-L)- practic, un conservator de stanga.

  Pe principiul hologramei, va fi proiectata o imagine a unui lider de dreapta, Stolojan (fost presedinte al PNL) in lupta cu liberalii.
  Stolojan ar putea fi sustinut sa-si re-creeze imaginea de lider providential, capabil sa scoata din letargie si mizerie clasa politica. Este chiar o miscare usor de anticipat.
  Apoi, tot Stolojan va fi folosit in batalia cu PSD- de data aceasta, formal batalia dreapta (PD-L)- stanga (PSD).

  Pornind de la această reteta, probabil ca PD-L va încerca:
  – pe de o parte, sa recupereze o parte esentiala a electoratului Aliantei D.A. din 2004. mai exact, acel electorat care ar putea fi definit ca “flotant;
  -pe de alta parte, prin initiala asociere a lui Stolojan cu social-democratia (efectul transatiei- nu trebuie uitat ca Stolojan a fost prim ministru in timpul mandatului de presedinte al lui Ion Iliescu!!!) atragerea unei parti din electoratul PSD (sau din cel care AR PUTEA VOTA PSD- portretul unui astfel de votant este usor de realizat!).
  In fapt, ar fi vizata acea parte din electoratul PSD care asteapta flexibilizarea si redresarea partidului, in acelasi timp, situatie in care PSD nu ar mai fi asociat cu pratici si idei care genereraza (la acest electorat care incepe sa devina din ce in ce mai important) reactii “organice” de respingere (sau mari dubii!).

  Situatia depinde in mare masura de capacitatea presedintelui PNL de a ramane o locomotiva liberala si a actualei conduceri a PSD (in care, date fiind noile conditii, ii pun la loc de frunte, alaturi de Victor Ponta, pe Adrian Nastase si pe Ion Iliescu de a redresa partidul si de a recupera, din mers, terenul pierdut.

  Pana in 2012 nu mai e asa mult cum pare a fi- dimpotriva, mai e foarte putin in conditiile unui teren opolitic lipsit de stabilitate.

  Legat de cele „feminine”- stiu ca nu sunt „feministe”.
  Probabil, am eu o viziune prea „feminina” asupra lucrurilor si consider ca, pentru echilibru, in anumite cazuri, intre „teritoriile” masculine si cele feminine trebuie sa existe linii clare de demarcatie.
  Am „privit” cu atentie ce se intampla in cele „feminine”- este interesant ce am vazut. Chiar atragator, as putea spune.
  Si, totusi, continui sa cred ca anumite lucruri trebuie facute de barbati- si ca rolul femeii, de colosala importanta si forta, trebuie asumat ca atare.

 69. 70 Aya martie 7, 2010 la 9:04 pm

  @

  Sibilla

  1. NU EU am crezut ca esti „Pitapata” DAR LEO, amicul tau! El te-a intrebat- mai degraba ascunzand o afirmatie sub o interogatie- daca tu esti Pitapata.
  Inainte de a spune ca „mint” etc, in conformitate cu bunele tale obiceiuri, te sfatuiesc sa il intrebi (pe Leo, la el ma refer). Daca iti da voie sa transmiti ca este autorul acelei confuzii, atunci te rog sa o faci. Daca nu iti da voie, cel putin retine ce iti va spune (pentru ca sigur iti va aminti).

  2. Sibilla draga, asa rau ai ajuns?
  Tu iti adresezi mesaje si tot tu iti raspunzi?

 70. 71 Aya martie 7, 2010 la 9:06 pm

  @

  Pasarea Dodo

  In mare masura ai dreptate legat de specialistii din administratie.
  Situatia este dramatica.

 71. 72 Aya martie 7, 2010 la 9:23 pm

  @

  Paul Octavian Grigoraş

  In mesajul din martie 7, 2010 la 4:27 pm, adresat mie si lui Victor, afirmi (citez):
  „Dacă cineva refuză să acorde cuiva dreptul de a face comentarii să ştiţi că acesta este semnul că acel om se simte vulnerabil şi incapabil să se apere cu demnitate în faţa acuzelor, sau slăbiciunilor care i se reproşează.”

  Semnalasem, pur si simplu, nevoia de sanitate a spatiului acesta, pe cale de a fi infestat de texte – vorba lui Victor- ale unor retardati.
  Probabil, nu ai citit acele postari, dintre care unele erau la limita injuriei- oricum, absolut jignitoare pentru bunul simt (si, in plus, raneau inteligenta).
  Daca, de dragul tolerantei, se admit astfel de manifestari in spatiul public (spatiul virtual este public) nu trebuie sa mire ca indivizii care folosesc limbajul de maidan considera ca se pot adresa de la aceeasi tribuna cu cei care folosesc limbajul academic- iar, foarte curand, vor considera ca sunt indreptatiti sa aiba manuale „pe intelesul lor”.
  Am plusat in mod deliberat, pentru a arata ce tendinta risca sa se instaleze in conditiile in care sunt admise, din delicatete, manifestari ce trebuie daca nu stopate (este greu pentru cineva sa aiba pretentia ca ii poate educa pe toti cei care folosesc rudimente de limbaj si au aititudini de joasa extractie) cel putin izolate.

 72. 73 Victor martie 7, 2010 la 11:44 pm

  Nu ca ma arde sa ma bag in discutii a la Leo adica imbecilitati dar gasesc mai mult decat ridicol sa o invoci pe Manuela in ideea de a sublinia ca nu ai scris pe acest blog cu mai multe nick-uri. Asta ne crede retardati pe toti, parca nu poti scrie de pe 100 de ip-uri, fie de la internet cafe, de la prieteni, sau chiar daca te conectezi wireless prin oras. Lingerica si cimiliturile lui…Hai ca nu mai ma bag. 

  PS. Domnule Grigoras, in principiu aveti dreptate dar in cazul de fata este vorba despre un individ care trebuia provocat pt a se deconspira. Evident Aya are dreptate cimiliturica zis si lingerica este in spatele asa zisului Leusor. Si nu este retardat ci psihopat.

 73. 74 Sibilla martie 8, 2010 la 1:44 am

  @Aya,
  Minţi !
  NU Leo m-a întrebat ci, o mulţime de persoane cărora te-ai plâns că te atacă acea doamnă, tu te-ai plâns, oamenii respectivi m-au întrebat, direct. Bănuiala ta era legată de *, am dat peste cap setările, nu mai am ghilimele şi nici timp să caut ce şi cum făcui, m-ai confundat, k, NU aceasta e problema, Aya, nu aceasta… ci… faptul că de fiecare dată, periodic dar constant, cauţi cu lumânarea ofiţeri acoperiţi, agenţi, mai ştiu eu ce şi pe cine ascuns sub pălăria fiecărui nick-name, asta e de subliniat, că vezi peste tot duşmani, persoane rău intenţionate, etc.
  Tu ai dreptate,. se întâmplă şi astfel de chestii, aşa e, dar… la o adică, nu poţi să afirmi că nu mai ai încredere decât în tine, şi nu loveşti în stnga şi-n dreapta doar de dragul de-a lovi pe cineva, numai să loveşti şi-ntreb din nou, Aya, ca să ce ? Ce vrei să demonstrezi ?
  Loc pentru opiniile unora, altora, pe acest blog, NU tu eşti în măsură să faci/stabileşti, repet, NU ai această calitate, NU tu eşti gazdă, NU tu eşti moderator, Har Domnului, există AN şi doamna Manu!
  În răspunsul pe care-l dai colegului Paul Octavian Grigoraş, ai omis ceva , Aya, anume că, există în arhive, la o simplă căutare pe google, comentarii de-ale tale care NU te îndreptăţesc să dai lecţii nici de gramatică, nici de moralitate, pe nişte forumuri te găsii, căutând altceva, şi să mă ierte Tatăl, dar, limbaj, obscenităţi ca acelea, nici n-am mai găsit. Ai însă dreptate, în acest spaţiu nu-şi găsesc locul, dar, NU tu eşti în măsură s-o spui, să invoci moralitatea, limbajul civilizat, lasă pe .. altul.
  Cât despre acuzaţia ta, cum că te-aş , i-auzi, ameţii eu… oare de ce timp de 2 ani nu ai ridicat această * problemă *, oare de ce eşti singura care mă suspecteză ŞI de acest lucru, oare de ce nimeni nu face asemenea afirmaţie…?
  Nu am ascuns că nu te iert pentru ceva anume! Mai mult, public ţi-am spus aceasta, nu pe căi ascunse.
  Nu-mi place şi cred că sunt în asentimentul multora, că pe fiecare fir, de-o vreme încoace, ataci pe câte cineva, forându-ne cumva şi pe alţii să … te-ntrebăm de sănătate, în traducere, ce ai iarăşi şi ce doreşti mai exact? Polemicile noastre ar fi de dorit să se limiteze la şi pe subiectul în discuţie, nicidecum să-ţi facem ţie jocul, repet, tu forţând aceasta, apropo de tehnicile de manipulare de care NU eşti deloc străină, deci nu poza-n imaculată, căci e penibil.
  Fă bine şi pe viitor evită-mă, ne * tamponăm * doar dacă nu avem de ales, adică dacă sari gardul, again, sau observ că forţezi situaţii, ataci persoane la care nu numai că NU ai dreptul să ridici tu tonul, dar ai mai şi avea de învăţat câte ceva, dacă ţi-ai tempera înaripările/învolvurările.
  Închei aici spunându-ţi ca de obicei direct şi la obiect: NU eşti atoateştiutoare, NU eşti vreun soi de Şef pe-aci, ne respecţi, te respectăm, apropo de regulile de convieţuire paşnică…
  În ceea ce mă priveşte, strict, ai de ales:
  !. să mă ignori, şanse slabe, nu poţi..
  2. să-ţi dau eu dreptate , deşi liniştea tot nu se va instala, căci găseşti mereu şi mereu * victime *, iar dacă am să spun vreodată * ai dreptate, Aya *, în situaţii în care clar şi limpede nu ai, ei bine, voi spune şi mai limpede şi direct : * ai dreptate, Aya, tu şi numai tu… şi nu uita ce-a spus Nicolae Iorga – Sunt succese care te-njosesc şi înfrângeri care te înalţă – dacă îţi asumi, decizia ta;
  3. te invit să meditezi, o fac şi eu, o fac şi alţii, cu toţii avem şi porniri,deci îţi poţi stopa LA timp chiar şi tu exaltările :
  * A leza persoane, nu inseamna nici a-ti castiga respectul, nici nu-ti creste popularitatea , nu-ti aduce faima, dimpotriva, nu vei rezolva nici o problema, ci, te vei indeparta de scopul initial, de tema, de asteptarile pe care le ai. Cei care sunt nesiguri pe ei insusi, nu privesc niciodata conflictul ca pe o parte pana la urma fireasca a procesului de comunicare.
  Modul de abordare , putinta fiecaruia , decizia care apartine fiecaruia in parte , respectul reciproc trebuind sa primeze, caci in noi insine sta puterea de a-i influenta pe ceilalti in bine sau rau, de a opri sau dimpotriva degenera un conflict. Lipsa de respect, limbajul inadecvat, tonul necivilizat, lipsa abilitatii de a asculta si alte opinii, etc, nu ne fac nici mai prejos, nici mai presus de ceilalti, pentru ca sunt la indemana fiecaruia. Atitudinea si abordarea echilibrata, au insa sanse si perspective in atacare problemelor, in nici un caz a persoanelor.
  ” Toti traim sub acelasi Cer, dar nu toti avem acelasi orizont . ” ( Konrad Adenauer )
  ” O coarda prea intinsa se rupe, o coarda prea slaba nu vibreaza asa cum trebuie . “
  Acestea fiind spuse, repet, vei continua, vis a vis nu DOAR de persoana mea, ci vis a vis de… deja prea mulţi, Aya, fi-va dovada că * ceva * te mână-n * luptă *… aparent, o luptă fără sens, cu timpul, prin aceste demonstraţii ale tale, ne vei tot oferi mici răspunsuri, piese de puzzle, dacă vrei şi la un moment dat… Nu continua să fii nocivă imaginii acestui spaţiu. Stând cu mitraliera spre tot ce suflă, nu vei primi flori, dar, în mod sigur vei reuşi să împroşti , repet, ştii bine a cui imagine…
  Sibilla
  P.S. da, mi-e drag mie să-mi * semnez * rândurile, c-aşa vreau eu;
  Deranjul tău în ce mă priveşte, am mai spus, inutil, nu vei reuşi să intimidezi o sârboaică, never, ever, ai cuvântul meu de onoare 😉

  @ Leo,
  Mulţumesc frumos pentru lămuriri.
  Nu ţi-aş fi pronunţat numele dacă nu ţi-ar fi fost atacat, da, recunosc, mă deranjează când oricare din prietenii mei de suflet sunt atacaţi pe nedrept şi eu ştiu că NU e aşa, cunoscându-i, având dovezi că sunt altfel, NU cum sunt … zugrăviţi, recunosc şi că sângele sârbesc numai de a fi rece şi insensibil NU poate fi bănuit, recunosc şi că NICIODATĂ nimeni nu mi-a cerut să sar, dimpotrivă, tu m-ai tot măscărit ori de câte ori am procedat astfel şi nu numai tu, dar sibilina NU suporta minciuna, jocul de culise, agresivitatea excesivă şi dualismul, * teatrul * , nici atât … Măscăreşte-mă, merit. Şi merit pentru că mi-ai tot cerut să nu mai fac aceasta, cel puţin în ceea ce te priveşte, iar eu cu turaţiile mele care numai scuză NU sunt…
  Da şi tu, Baciule draghe, ca să nu se mai întâmple astfel de… derapaje, se impune să revi, opinia mea, ca fiind aci să ţi se adreseze direct cei ce au aşteptat să pleci ca să lovească mişeleşte… mie una asemenea caractere numai respect nu-mi inspiră până nu-şi revizuiesc conduita, sincer.
  Da, şi pentru mine, şi alţii, TĂCEREA d-lui AN în ceea ce te priveşte îmi pare de neînţeles, nu grăitoare, ci… şi sincer, tare mi-aş dori să-i citesc gândurile, dincolo de zâmbete, ale sale, nu ale… altcuiva.
  Vorba tălică, tare se mai bucură oareşce diversionişti că-n loc să ridicăm ştacheta, stindardul, pierdem timpul cu NIMICURI, c-aşa vrea …. oare cine ? Că cine FORŢEAZĂ, canalizează cu bună ştiinţă pe aici aceasta, posibil că la îndemnul cuiva şi cu un scop anume o face şi nu aiurea, cum s-ar părea.
  Ca să închei, mea culpa vis a vis de cele ce corect ai subliniat şi mai recunosc iată ceva, nu c-aş fi * masochistă *, ci pentru că sunt onestă: da citind şi aberaţiile la adresa tălică, cum c-ai fi tu * Leuşor *, m-am enervat rău şi suduiam abitir în faţa monitorului… tu ştii că eu nu pot să simulez bunadispoziţie, să răspund prin * miştouri *, iar eu detest ironiile prost folosite în momente nepotrivite, deci n-am să copiez asemenea * poze * de erudiţie ale … cuiva, aş fi falsă şi nu Eu.
  Cu * contele * mi-e drag să mă * contrez * şi sper ca el să fi înţeles şi intuiţia-mi spune că da.
  Sibilla

  @d-le AN,
  ???
  Cer scuze, dar voi fi tot eu, adică sârb, insist, că n-am să mă împac niciodată cu… tăcerea : ŞI domnia dumneavoastră vedeţi în Leo ceea ce i se năzări Ayei ?
  Vedeţi, nici ca mine nu e bine, cu Aya nu merge cu argumente, căci ea din start are dreptate… tot ca ea e, c-aşa vrea ea, nu că ar fi aşa.
  Ca Leo, Eugeno, Velisar, nu-i bine…. că-s acuzaţi de… altele… şi tot ca ea e, c-aşa vrea ea, nu că ar fi aşa.
  Ca Augustin, nu e bine, că-i dă lecţii de… gramatică, c-aşa vrea ea, nu că ar fi aşa.
  Ca alţii şi alţii şi cu timpul alţii… nu e bine, c-aşa vrea ea, nu că ar fi aşa.
  Desigur că nu aveţi timp, cu siguranţă că v-aţi fi dorit ca dialogul să fie constructiv, să se limiteze la argumente şi contraargumente, dar…
  În opinia mea, o modalitate trebuie că există, dar, NUMAI dvs sunteţi în măsură s-o decideţi, pentru ca lucrurile să reintre pe făgaşul normalităţii şi dacă-mi aduc bine aminte, se poate, pentru că… a fost odată…
  Zic că Leo MERITĂ un mic… semn, din partea domniei dvs. Chiar dacă nu se va întoarce, cu atât mai mult ! Cred că şi acesta e unul din rolurile politicienilor, să ne ofere sentimentul de-a nu ne simţi inutili, în plus, şi-n voia… oricui…
  Vă mulţumesc.
  Sibilla

 74. 75 Sibilla martie 8, 2010 la 10:46 am

  @Victor !!!
  * Domnule Grigoras, in principiu aveti dreptate dar in cazul de fata este vorba despre un individ care trebuia provocat pt a se deconspira. Evident Aya are dreptate cimiliturica zis si lingerica este in spatele asa zisului Leusor. Si nu este retardat ci psihopat. *
  Asemenea exprimări rădică * stimabila* Aya la rang de erudiţii ?
  Leo NU are nicio legătură cu nick-name-ul * Leuşor *!
  Orice dinte ai împotriva lui, nu cu asemenea … chestii îl loveşti, Victor, corect e să ai cu ce, nu să cauţi nod în papură unde NU e cazul.
  Nu copia manifestările altuia, Victor şi ştii bine exact la cine mă refer, chiar dacă zici tu că-ţi pică… bine, NU e bine, dimpotrivă!
  Despre * cimilituri *, ca să te citez, te afli-n eroare. Argumentez, şi dau ex concret : într-un anume fel mă exprimam când am susţinut anume consideraţii la Simpozioanele de Psihologie , în altfel în alte ocazii, locuri, situaţii, ca de ex pe aici, unde VOIT folosesc expresii din popor, proverbe româneşti, etc… am fost etichetată ca fiind ţărancă cu exprimări, citez * rudimentar folclorice *, totuşi, sunt tot Eu… ia-o ca temă de casă!
  M-ai întristat, Victor… pentru că ştiu că eşti un suflet altfel decât pare din rândurile tale de mai sus şi n-am să-ntreb : de ce, Victor… dar, insist să te mai gândeşti, merită oare Leo asemenea tratament, chiar merită ?
  Atenţie: de-acelaşi lucru poate fi suspectat la o adică oricine, mă refer la afirmaţia ta * parca nu poti scrie de pe 100 de ip-uri, fie de la internet cafe, de la prieteni, sau chiar daca te conectezi wireless prin oras. * , va să zică şi eu, şi tu şi Aya, etc etc etc
  Iar eu spre exemplu am abilitatea de-a dibuii o Aya cu orice fel de mască… analiza pe text mult invocată pe-acilea, bat-o buba, nu * analize pe text * marca Aya şi crede-mă damful trăsneşte…
  Azi, primeşti aplauze… de la Aya, DOAR de la ea, da şi ? Oare de ce ceilalţi nu aplaudă atacurile şi mizeriile la adresa lui Leo ?
  Doamne, ce-a putut să facă această muieruşcă din acest spaţiu… nu pot să accept!
  Psihopat… Leo… oare ??
  Mai mult de un an ( 2008-2009 şi încă… ) nu l-ai socotit a fi * psihopat *, eu v-am cunoscut buni amici, vă completaţi unul pe celălalt şi eraţi o echipă de admirat… mai apoi, drăcşori şi-au râs de voi şi… şi e păcat.
  PENTRU CĂ NICIUNUL DIN VOI DOI NU ESTE !
  Ştii ce e trist ? Că voi vă contraţi aiurea şi domnişoara Aya râde! Eu te întreb, pentru ce toate acestea, Victor ? Merită ?
  Sibilla

 75. 76 Aya martie 8, 2010 la 8:54 pm

  @

  Sibilla

  1. Nu sunt eu autoarea diverselor „texte” (semnate cu nickname-ul meu in alte spatii virtuale) pline de obscennitati si agramatisme. Daca te prefaci ca nu stii, iti spun eu ca este vorba despre o practica masava: cand un personaj are idei care impun- dar deranjeaza o „gashca” (uneori reprezentand segmente institutionale) se procedeaza la incercarea de a-i macula nickname-ul prin publicarea unor false texte mizere, care i se pun pe seama.
  Cei care mi-au fost colegi de forum(uri) la Jurnalul national au fost martori la urmarile folosirii unor astfel de procedee.
  Daca nu crezi ca nu as fi eu autoarea acelor texte jenante, la care te referi, iti atrag atentia (ma mir sa nu fi observat si tu!) ca anumite bloguri si forumuri sunt invadate de texte mizerabile semnate (fals!) cu nume (reale) celebre de politicieni, scriitori, analisti etc.
  Cred ca nu e nevoie sa dau exemple.
  Intreb: oare si aceia pot fi acuzati (asa cum m-ai acuzat tu pe mine, acum) ca ar fi autorii respectivelor texte penibile?

  2. Te prefaci a uita cine te-a acuzat ca ai fi Pitapata (nicidecum eu).
  Te prefaci a uita ca e vorba de Leo. Ca sa ispravim acest subiect- si pentru a feri acest spatiu de proliferarea aberantele tale mistificari pe respectiva tema ridicola- iti voi trimite pe mail dovada. Mai departe, regleaza-ti conturile cu cel care te-a acuzat (sau stai sluj, ca de obicei si pupa-i mana, e treaba ta).

  3. Nu am afirmat ca m-ai fi „ametit” (ti-ar placea tie sa reusesti!) dar ca incerci sa aplici tehnica „ametitului”. Ti-am mai spus, ideea apartine unui coleg de blog- am preluat-o, cu precizarea respectiva (ca nu e a mea!) intrucat o consider corecta.

  4. Nu mai face un titlu de glorie din faptul ca esti „sarboaica” (nici macar nu esti 100%)- nu esti cu nimic mai presus de o romanca, de exemplu.
  Intre altele, mai sunt unii pe aici cu ceva sange sarbesc dar nu incearca sa impresioneze cu asta (nu vad ceva iesit din comun in a fi sarb, sau francez, sau englez etc).
  Oricum, incercarea de a justifica laudativ faptul ca te incapatanezi in mistificarea adevarului, ca nu recunosti ce ai spus si altele prin ascendeta sarbeasca este descalificant pentru „latura de sarb”, nu un argument in favoarea acelui fel al tau de a fi.

  5. Da, Leusor este totuna cu Leo (sau „leo”, cum semneaza). Faptul ca afirmatia lui Victor legata de el este adevarata (ma refer la felul in care l-a caracterizat) transpare SI in urma psihanalizarii textelor celui in cauza (evident, nu la Victor ma refer). Situatia nu e deloc de neluat in seama mai ales date fiind pregatirea si locul sau in societate, care, prin forta imprejurarilor, ii fac pe altii vulnerabili in fata lui.

  Tu singura te intrebi in lacrimogenul mesaj pe care i-l adresezi lui Victor (citez): „Psihopat… Leo… oare ??”. Raspunsul ferm l-a dat Victor deja.

  (Am inceput sa imi amintesc din ce in ce mai des de o METAFORA- subliniez, metafora!- a unui ALT coleg de blog, legata de Leo, cel pe care il aperi cu foc si in privinta carui sunt de acord cu Victor.
  Tin minte ca m-a amuzat atunci acea metafora- subliniez, metafora!- si l-am ironizat pe acel coleg de blog.
  Acum imi pare rau! Se pare ca a avut totala dreptate cand a folosit acea metafora- subliniez, metafora!- mesajul fiind, pe fond, cel al catalogarii lui Victor, dar cu un plus „specific”).

  A propos de Leo: ai memoria atat de putin exersata incat ai uitat ca nu mai departe de ultima rubrica de „Raspunsuri” i-a „dat un semn” gazda noastra? In acest caz, de ce insisti? Ai vazut, l-a indemnat sa fie el insusi. Intrucat amicul tau e cand Leo, cand Leusor, cand „altfel”, cred ca ramane la altitudinea lui sa se stabileasca la un nickmane.

  In ceea ce ma priveste- ca sa te lamuresc- am semnat totdeauna Aya.
  Nu incerca sa ma gasesti dincolo de alte nickname-uri pentru ca iti pierzi vremea de pomana.
  Obiceiul respectiv le este specific lui Leo (de exemplu, cand semneaza „Leusor”- dar nu numai) si altora, din „grup” (ca a nu zic altfel)

  5. Imi pare cel putin ciudat (am folosit un eufemism) ca prin mesajele tale insistent-redundante incerci sa indrepti atentia in directii derizorii (cum ar fi insistenta pe Leo- in definitiv, un individ care, in afara caracteristicii semnalate de Victor, se remarca doar prin aceea ca invadeaza spatiul virtual cu diverse texte sub tot felul de nickname-uri- si care, ca si tine si agramatul Mari, l-a jignit grav pe Adrian Nastase).

  Tipul de presiune pe care o exerciti, specific tentativelor de a face ca „aerul” dintr-un loc sa devina „irespirabil” paralel cu punerea la index a persoanelor indezirabile (incercand sa le asociezi, in mentalul celorlalti, cu starea de profund disconfort creata de tine), fac parte dintr-un arsenal ieftin destinat dezintegrarii unor grupuri si/sau (auto)izolarii celor a caror voce nu se doreste a fi auzita (mai ales daca este credibila).

  Risipesti suspect de multa energie pentru atacuri FARA FUNDAMENT REAL (in ultima vreme ai inceput sa pierzi pana si coerenta, ceea ce arata ca nu mai ai „combustibil”- nu e de mirare, caci e greu sa insisti la nesfarsit pe aceleasi evidente minciuni sfruntate) pentru a nu se ajunge la concluzia ca scopul este, de fapt, cel deja formulat (vezi mai sus).

  Pe fond, actionezi exact la fel cu agramatul Mari (legat de care, INEXPLICABIL, si contrazicand evidenta, afirmi ca nu ar fi agramat- ca si cum nu te-ai referi la acele texte scrise de el, dar la altele, ale altcuiva!).
  Sa inteleg ca la inaintare ati ramas doar voi doi, ceilalti trecand in umbra (eventual, „la refacere”)!?

 76. 77 Sibilla martie 9, 2010 la 2:09 am

  @Aya,
  Răspund acum, am sărbătorit 8 martie. Cu fiul meu, familia, ca să nu cumva să-ţi năzăre c-aş fi în vreo stare, duduie, am specificat, deci NU beau.
  Fă bine şi te adună de pe mirişti.
  Afirmi : * Şi în urma psihanalizarii textelor… *
  Domnişoară, NU ai studii, specializarea necesară ca să-ţi dau cu părerea în ce priveşte psihanaliza!
  Analiză pe text…. păi ceea ce faci tu, şi mai şi recunoşti se numeşte analiză literară pe text, dar tehnica aplicată de tine este aidoma celei a securiştilor ce au făcut acelaşi lucru, analize pe textele Hertei Müller!
  Nu vrusăşi dar… te scăpă, Aya…
  Şi cu această mică demonstraţie, oricine-şi dă seama că acuzi toată suflarea de… culmea, exact lucrul la care de fapt NUMAI tu te pretezi, punct. Cu acesta am demontat ca de obicei, aberaţiile * măriei * tale de mai sus, simplu, direct, concret, argumentat. Înapoi la studiu!
  Cât despre tratament, recuperare, e mai elegant şi indicat să te abţii…
  Sunt sârboaică pe linie maternă, deci numai laşă nu. Ideea subliniată şi pe care ai * psihanalizat-o incorect *… e că oricât te încăpăţânezi mătăluţă, pe mine şi pe din ce în ce mai mulţi alţii, NU ne intimidezi, pentru că NU impresionezi, am dovedit mai sus de ce … o iei pe mirişti, nefiind nici edificată nici în măsură şi cu atât mai puţin expertă-n toate domeniile, iată cu psihanaliza ai dat-o-n bară. Nimic nou, ţie-ţi cam place să practici : afirmi ceva, dai cu capul de bară, te loveşti, doare, tot tu te vaiţi mai apoi că * cineva te-a lovit *, apoi chemi ajutoare, apoi te declari, cum altfel, că-ţi zisăi că devii nu doar plictisitoare ci şi penibilă, dar n-auzi, * leader *, c-aşa vrei tu. Ei bine domnişoară, NU eşti!
  Din nou răspunzi mie, deşi m-am adresat d-lui AN, îţi reamintesc, Aya, NU te numeşti astfel!
  Foloseşti aceleaşi expresii, ţi se tot atrage atenţia, răsuflate : * arsenal *, * grupul *, * psianaliză pe text *, etc etc dorind să subliniezi din nou, iarăşi şi iarăşi că eşti deţinătoarea adevărurilor toate câte-or fi, că eşti atacată, că eşti în pericol… Atenţie, nu eu te descriu, sper să sesizezi… nuanţa ! Îţi povestesc exact ce faci, doar, doar dă de gândit cuiva, ţie, mă-ndoiesc. Negarea e caracteristică în unele… cazuri. Ce ţi-am sublinat/exemplificat sunt observaţii pe baza unor afirmaţii pe care singură le oferi public, se numesc simptome, care alcătuiesc un sindrom, iar tu ştii care sindrom!
  Mai departe : ca să te citez, afirmi că aş fi * epuizat arsenalul *, Aya, nici să vrea cineva n-ar putea în cazul tău, pentru că tu, oferi muniţie, cum am spus, de bunăvoie, nesilită de nimeni , de-aci situaţiile caraghioase-n care voluntar te expui. Rezultatul : stupiditatea * demersurilor tale *.
  Nu mă preocupă absolut deloc să te ameţesc, eşti ameţită tu şi fără de aportul meu sau al altcuiva.
  Minţi ! Nu ai semnat întotdeauna Aya ! Problema ta e că nici să minţi cu folos nu ai abilitate, poate să fi avut cândva, nu cunosc, acum însă…
  Leo NU e * leuşor *, oricât de mult insişti ! Pricepe făptură că suntem destule persoane, nu eu, ci destule, care-l cunoaştem personal pe Leo, NU e deloc cum spui tu, NU e cine spui tu, de-aci amuzamentul tuturora în ce te priveşte. Pentru că Leo este ceea ce tu NU eşti dar te scremi să * demonstrezi * a fi, TU eşti nocivă pentru imaginea acestui blog ŞI pentru d-l AN, nicidecum Leo! Dacă d-l AN a decis să te TOLEREZE, este decizia domniei sale, este gazda acestui spaţiu, decizia va fi respectată. D-l AN ne RESPECTĂ celorlalţi opiniile, aşa că, temperează-te, dacă poţi, iar dacă NU poţi , nu mai fă pe mirata că ai devenit penibilă, cum am spus, fără de aportul cuiva, ci, de bunăvoie, nesilită de nimeni.
  Revin, ca să te lămuresc, să nu rămâi în ceaţă : sârbul, Aya, are nişte calităţi cum ar fi ONESTITATE; DEMNITATE, ceea ce mătăluţă NU posezi, nu cunoşti ! Sârbii sunt * pita lui Dumnezeu *, muţi cu ei munţii din loc, dacă : nu atentezi la mama, copiii, pământul, familia, prietenii lor ! O faci, ţi-ai asumat riscul, nu iartă, nu uită, niciodată ŞI au o RĂBDARE de invidiat, au capacitatea aceea de-a se * aşeza pe malul râului privind apa şi-ntr-o zi cadavrul duşmanului… *, sau dacă vrei mai limpede, ştiu să aştepte, dibuiască momentul potrivit… 😉
  În privinţa MORALITĂŢII, Aya, nu doar în ceea ce mă priveşte, eşti cea mai puţin în măsură să ieşi la înaintare să predici lecţii, punct.
  Sibilla
  P.S. Devii caraghioasă ŞI când mă acuzi c-aş fi obosit, da Aya, mai şi lipsesc de pe-aci, am priorităţi, ŞI alte preocupări în afară de-a sta ca tine jandarm pe blogul AN-ului cum îţi place să prestezi, repet, de bunăvoie şi-n lipsă de alte preocupări, posibil. Nu eşti buricul pământului, niciodată nu-mi voi neglija responsabilităţile de mamă, ca să-ţi răspund ţie când ai tu chef, că vezi Doamne în caz contrar mă acuzi tu c-aş fi obosit şi, te citez din nou * ai vrea tu *, n-am obosit nici eu nici nimeni în ce te priveşte, pentru că eşti un izvor nesecat de… ce să-ţi fac, mă * inspiri *…

 77. 78 Sibilla martie 9, 2010 la 4:14 am

  @Aya,
  Între timp au sosit mailurile tale. Confirm, am citit, mulţumesc de deranj .
  Ai omis sa spui la sugestia CUI anume eram eu chestionata/interogata NU DOAR de către Leo, respectiv A TA, Aya !
  Prin urmare imi mentin opiniile şi punctul de vedere, rămân ONESTĂ din respect pentru MINE şi nu numai.
  Nu trunchia, nu e frumos…
  Sibilla

 78. 79 Ion Iosif martie 9, 2010 la 11:51 am

  Dl. Nastase,

  Datele sunt foarte interesante insa imaginea pe care o picteaza nu poate fi descrisa la fel. Oare chiar se poate reusi ceva peste cativa ani?

  Cu stima

 79. 80 Victor martie 9, 2010 la 12:20 pm

  Sibilla, cred ca daca ai ceva sa-mi transmiti poti s-o faci in afara blogului si abia apoi poti lua atitudine aici. Asa cum am procedat si eu in trecut cand intai ti-am spus in afara bloagelor ce am avut de spus. Si cum am procedat si de curand cand sustineai cauza unui individ extrem de dubios pe acest blog. Ti-am spus in privat. Dar daca vrei sa ne spalam rufele in public, eu nu am o problema, mai ales ca nu am mai scris de vreun an pe bloage si nu sunt atat de prins in capcana virtualului care stii bine ce necazuri ti-a adus in viata de zi cu zi. Daca tu refuzi sa vezi evidenta, eu ii raspund dur lui Leusor si imediat Leo sare: „chiar dacă nu am optat ca Victor, cel care, înainte să se dedea la diversionit ca alţii în jocul de-a de-tri-ori-peste-cap-datulea, pleda pentru postarea în nume personal, eu unul am ales să fiu eu însumi, mereu acelaşi, niciodată un altul (cu excepţia „abaterii” făcută de dragul teu), eu, leo-baci. dacă te vei fi gândit la altceva, aşa cum bănui eu, ruşinică să-ţi fie…”
  sa fii sanatoasa. Mai stiu si altele de aia te rog nu mai pune tu capul pt cineva pe care doar crezi ca-l cunosti. Este sotul tau? Altminteri orice mi-ai spune legat de onoare si altele, da-mi voie sa am propria parere. Sper sa-mi dai voie sa am propria parere despre psihopatul leo. Multumesc anticipat.

 80. 81 Victor martie 9, 2010 la 12:36 pm

  PS. Aya este fata buna, cred ca pe multi ne-a scos din minti macar o data insa are in mod evident multe calitati mai ales cele specifice femeilor. Macar sa fie toate femeile care scriu pe bloage ca ea. In plus, personal nu citesc tot ce se scrie la AN insa citesc comentariile Ayei de cele mai multe ori bine documentate in ideea ca mai invat ceva. Nu sunt multi pe aici de la care poti invata ceva sau hai sa vorbesc in nume propriu, de la care pot invata ceva asa ca eu vreau s-o citesc pe Aya chiar daca uneori ma enerveaza la maxim , in mod special cand se ia de mine 🙂 Aya in mod sigur nu este negativa, sare repede pt idolul ei dar ca orice fiinta culta, traita in anumite medii si nu printre bizoni, este rationala si civilizata.

 81. 82 Victor martie 9, 2010 la 12:42 pm

  PPS. Acum sper ca ma lasi sa ma concentrez pe probleme importante, sa combat minciunile denigratoare la adresa Presedintelui Iliescu, eventual sa sustin cauza Ludmilei pe forumul Revistei 22, ceea ce am inceput sa fac si nu ma tii ancorat in povestea ta de amor virtual cu onestul leo pt ca nu ma intereseaza. Ciao.

 82. 83 Sibilla martie 9, 2010 la 3:45 pm

  @Victor,
  Nu am de ce să iau atitudine în privat, odată ce colegul meu de blog, prietenul meu de suflet şi omul pe care-l cunosc NU este ceea ce afirmaţi tu şi Aya PUBLIC.
  ATENŢIE la ton şi EXPRESII, EXPRIMARE, noi doi, Victore, ne-am contrat de numeroase ori, ne-am împăcat, iar ne-am certat, dar, spre deosebire de tine, eu NU am folosit la adresa ta NICIODATĂ * sugestii * de genul, citez * povestea ta de amor virtual cu onestul leo *. Mai mult de atât ŞI pe tine te consider tot un prieten de suflet, ca să vezi ce * amorezată * sunt, că dacă şed să cujet câţi alţi prieteni de suflet am, s-ar chema după tine că aş fi, cum mai exact …
  Repet, posibil că nu ai fost atent, nu-l cunosc doar pe Leo ci şi familia sa, copii, soţia pe care-o respect şi care mă respectă.
  Trec peste acest aspect, atac la adresa mea ce NU îţi face cinste, dimpotrivă, recunosc şi că NU mă aşteptam din partea ta la asemenea nu doar insinuări..
  Aya NU este * fată bună *, am încheiat citatul, că-i dimai muierea în toată firea ce naiba, de s-ar şi comporta cu maturitate… Nush dacă muiere bună sau rea, de acest aspect se ocupă cum am spus mai sus, de bună voie nesilită de nimeni, voluntar, benevol, desfăşurându-se-n toată * splendoarea * pe acest blog. E la vărsta la care ar cam fi trebuit să primeze înţelepciunea, nu-i aşa ? Ori sunt eu vinovată pentru exaltările sale feciorelnice, pornirile deşănţate, ieşirile-i colerice, sau ea ar fi fost de dorit să fi avut demult abilitatea cumpătării, echilibru emoţional… eee, vezi că nu e cum pozează a fi ?
  Foarte frumos, corect dn partea tadacă iei atitudine susţinând cauza Ludmilei care l-a rându-i susţine un AUTENTIC POLITICIAN, nu-i aşa ? Am spus public pe blogul d-lui Preşedinte Ion Iliescu că am curajul şi coloana vertenrală să-mi susţin opinia vis a vis de agentul dublu Volodea, ceea ce am constatat că faci la rândul tău, lăudabil, firesc.
  Trebuie să fii onest şi să recunoşti ţie, că certurole noastre întotdeauna au fost o bătaie a ideilor, opiniilor,. niciodată atacuri la persoană şi da, ne-am certat * frumos *, constructiv. Discut pe mess,mail, la tel .cu mulţi alţi prieteni, de aci şi până la * poveşti de amor *…. Mai ales tu cu care nu discut de azi de ieri să insinuezi aşa ceva ? Discuţiile cu tine sunt de durată, poţi tu să afirmi că vreidată, deşi ne lungeam cu orele, foela tel, fie pecăşti, să fi luat cursuri, mirişti de genul aceste discuţii ? Am doscutat f serios, am şi glumit mult, niciodată nu am purtat discuţii care să aibe urmă de niscaiva conotaţii, nici cu tine, nici cu alţi prieteni,parteneri de dialog, moralitatea mea nu trebuie dovedită, e recunoscută ŞI neştirbită în vreun fel, aşa este, Victore ?
  În altă ordine de idei, psihopat, în DEX , în tratatele de psohopatologie este suferindul de psihopatie, cunosc pe cineva care posedă un asemenea act medical şi NU e Leo!
  Aya nu e documentată, doar se screme să inducă aceste idei obsesive, pentru cine-i mai dă crezare ori n-a verificat… Fă-o, ce te reţine?
  Lecţii de moralitate nu-mi dă mie Aya, că sincer e aberant şi mă abţin , nu face obiectul interesului meu, punct.
  De spălat public împroşcând un OM despre care habar nu aveţi, vă ocupaţi voi, nu eu!
  Repet, faptul că ai un dinte împotriva lui Leo, ori el împotriba ta, nu trebuie să determine să faceţi jocul acestei muieruşti care nu-şi vede nenumăratele bârne din ochi, de tupeul fără de margini.
  NU-MI E SILĂ CÂT MI-E MILĂ DE ACEASTĂ FĂPTURĂ, AYA.
  Nu este negativă? Ai dreptate, Victor, chiar ai, ea este nocivă, breşa pe unde d-l AN poate fi lovit crunt, oricând, şi va colabora dudia, fără reţineri, nu-ţi fă griji… Cu privire la acest aspect, numai pozitiv NU, şi eu şi-atât de mulţi alţii avem conştiinţa curată! E chestiune de timp, atât.
  Cândva, poate va fi să cunoşti cine şi cum e Leo, Victore şi te vei ruşina, chiar de n-o vei spune de tare multe din afirmaţii, că te lăsaşi dus de valul aya… care are o misie clară, de-aci aparentul fanatism, obsesia pentru d-l AN de-a lungul unor ani, care ascund cu totul altele. De ceva luni bune toate *documentaţiile * Ayei au fost demontate piesă cu piesă şi s-au dovedit a fi praf în ochi, apă de ploaie, iar eu în toate aceste luni NU am scos sunet până ce n-a început să-l vârfe pe gâtul d-lui AN pe prăpăditul de Volodea,un impostor şi-un oportunist jalnic, până ce n-a luat o mulţime de oameni la mitraliat, da culmea Oamenii de care NU se cuvine şi nu merită.
  Concluzionând, Victor : Leo nu e diabolic precum acţiunile, manifestările Ayei. Nu mă cert cu tine, Victor din cauza acestei femei, ci, ca de obicei, de va fi să ne mai contrăm, o facem ca întotdeauna, pe chestiuni serioase, cu argumente, nu pe subiecte propuse, induse, forţate de către personajul Aya, expertă în a-i încăiera pe toţi cu toţi, ca-n mahala…. detest jocurile acestei individe.
  Sibilla

 83. 84 Sibilla martie 9, 2010 la 3:56 pm

  P.S.
  Din acest moment eu mă retrag cu DEMNITATE şi conştiinţa curată, civilizat de pe acest * fir *, unde observ că în absenţa argumentelor, conotaţiile, bălăcăritul, invectivele marca Ayei, tind să dea blogului d-lui AN nu doar o pată urâtă de culoare ci şi-un damf supărător, mă respect pe mine, respect Oamenii, n–am ce căuta eu la vălău cu Aya. Vălău la care, Victor nu te-am numit, nu am sugerat că ai fi şi tu, să recunoşti asta, am spus te consider altfel.
  Nu mai folosi acea expresie * psihopat *, numai o comisie de medici psihiatri e-n măsură să-şi asume responsabilitatea, ştampila, semnătura unui asemenea diagnostic, iar dacă o foloseşti, că ţii la opinia ta, atunci corecte ar fi nişte ghilimele. Repet, act medical în acest sens Leo nu are, iar cine are, nu recunoaşte, acesta fiind unul din simptome din ce s-a prins de aripile mele într-ale psihopatologiei de la specialişti şi profesionişti în acest domeniu atât de complex.
  Mulţumesc pentru atenţie.

 84. 85 Mihnea Georgescu martie 9, 2010 la 7:04 pm

  Aya, dragă, nu-ţi mai pierde vremea cu Sibila, nu merită, este mult sub nivelul tău intelectual. Te compromiţi singură printr-un dialog cu dumneaei. Oricum, felicitări pentru modul magistral în care ai pus la punct acest cuplu de comici vestiţi ai blogosferei – Sibila şi Leo!

 85. 86 Aya martie 10, 2010 la 1:08 pm

  @

  Victor

  Multumesc pentru interventie.

  P.S.
  ayatristan- la yahoo.

 86. 87 Aya martie 10, 2010 la 1:20 pm

  @

  Sibilla

  Am alte treburi acum, nu sa ma ocup de tine, care ai devenit de-a dreptul caraghioasa, si de- cum foarte bine i-a spus Victor- psihopatul Leo.

  Nu te mai cazni sa spui altceva- am semnat totdeauna Aya.
  Pentru informarea ta: nu i-am solicitat eu lui Leo sa te intrebe daca tu semnai Pitatata. Vei sa crezi- sau nu, e treaba ta- eu nu te-am banuit vreodata a fi una si aceeasi persoana cu Pitapata.
  Daca e nevoie, iti pot demonstra.

  Observ ca nu ai ceva de spus despre „recomandarile” amicului tau Leo, (in fata caruia faci sluj) legate de „elegantul” tratament la care considera el, explicit, ca ar trebui sa fii supusa (public!!!)- ai primit pe mail dovada.
  Probabil, iti pare firesc ca el sa propuna acel lucru si, la fel de probabil, iti face pacere respectivul tratament (stii cum s-ar traduce aceasta placere a ta? iti spun eu: masochism!).

  P.S.
  Afirmi ca nu are certificat medical psihopatul Leo?
  Banuiesc ca nu-ti spun o noutate: nu toti psihopatii sunt si „identificati medical’, din pacate.
  In cazul personajului in cauza, studiile, ocupatia si locul de munca (observa ca ma opresc unde trebuie!) il fac sa fie mai periculos decat alti psihopati neidentificati medical.

 87. 88 Aya martie 10, 2010 la 1:22 pm

  @

  Mihnea

  Multumesc pentru inteleptul tau indemn.
  Voi incerca sa imi temperez interventiile in acel sens (sau sa le anulez).

 88. 89 Pupaza din tei martie 10, 2010 la 2:17 pm

  @Victor

  Cum se face măi, Victore, că nu şti adresa de email a Ayei? Aceasta adresă şi nu numai aceasta au văzut lumina site-urilor şi a blogurilor de zeci de ori, la fel cum întreaga sa viaţă, cu lux de amănunte, a fost aruncată cu repetiţie în imensitatea web-ului.
  Să stii că şi baciul leo, băştinaş al sud-vestului ţării, pe care tu îl demaşti vehement a fi Leuşor, un umil locuitor al Constanţei, are această adresă de mult timp şi a utilizat-o din plin, pentru un lung schimb de mesaje ample, pline de respect şi căldură, cu bunicuţa Aya (i-am zis eu bunicuţă, aşa din complezenţă, dar ea este o veritabilă stăpână a Căsuţei din turtă dulce din Pădurea întunecată), privându-l din acest motiv de accesul la calculator pe geologul Dani, aşa cum se deduce cu claritate din plângerea acestuia făcută pe firul cu 8 Martie.
  Desigur, leo nemaifiind un interlocutor valabi şi dezirabil, locul de corespondent aprobator şi admirator a devenit vacant şi Aya a hotărât că tu eşti cel mai potrivit în acest moment să-l ocupi.
  Ai grijă domnule, că este un rol foarte cronofag, solicitant, şi chiar stresant. Să fi pregătit să uiţi de familie şi să păzeşti calculatorul şi noaptea, sau mai ales noaptea căci fluxul de mesaje atunci devine mai năvalnic şi nevoia de reacţie la fiecare mesaj mai presantă.
  Îţi doresc succes în jobul de scutier şef!

  PS: Vezi să nu uiţi de obligatoriile aprobări, şi de osanalele aferente.
  Nu-ţi face griji de faptul că eşti doar fan d-l Ion Iliescu şi că nu dai doi bani găuriţi pe d-l Năstase. Nu este relevant, ba aşi zice că este un avantaj semnificativ.

 89. 90 LePrince martie 11, 2010 la 4:28 pm

  @Aya

  Ti-am raspuns la Oxford Analytica….

 90. 91 Catalin decembrie 10, 2010 la 9:36 pm

  Tema articolului era legata de obtinerea fondurilor structurale si problemele intampinate, nu va mai certati.

  Intr-adevar exista probleme de comunicare si dificultati majore la nivel local in obtinerea de fonduri europene. Sa speram ca se va schimba ceva desi nu se intrevede nimic bun.

 91. 92 Cristina ianuarie 9, 2011 la 2:39 pm

  Domnule Nastase, eu nu ma prea pricep la politica si alte notiuni legate de aceasta. Am incercat sa mai citesc cate ceva despre aceste fonduri europene…si am si eu o intrebare…credeti ca ar fi posibil, cu ajutorul acestor bani dati de UE, sa se realizeze cel putin o sala de handbal?sa nu uitam, ca desi nu este un spor mediatizat, fetele de la nationala de hanbal au fost si sunt singurele care au dus steagul nostru sus…merita sa cinstim acest sport.


 1. 1 6 Martie 1945, o zi neagra in istoria Romaniei « Adevarul e dincolo de noi Trackback pe martie 5, 2010 la 11:13 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: