Comunicat – Departamentul de Justitie si Drepturile Omului

 

  Legea Pensiilor adoptata prin HG, este neconstitutionala !

  

Avand in vedere declaratiile publice ale Primului-ministru Emil Boc şi ale ministrului Mihail Şeitan, cu privire la Legea Pensiilor, Departamentul de Justitie si Drepturile Omului al PSD , face urmatoarele precizari:

Considerăm că Proiectul de lege privind Legea unică a pensiilor încalcă prevederi constituţionale şi prevederi ale unor convenţii europene, astfel :

Potrivit art. 41 lin. (1) din Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Art. 53 din Constituţie reglementează „restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”, care poate fi aplicată doar dacă este proporţională cu situaţia care a determinat-o, în mod nediscriminatoriu.

Art. 15 alin. (2) din Constituţie consacră neretroactivitatea legii, excepţie făcând doar legea penală sau contravenţională mai favorabilă.

Art. 20 alin. (2) din Constituţie stabileşte prioritatea reglementărilor internaţionale la care România este parte.

Din necunoaştere sau prin omiterea cu bună ştiinţă, iniţiatorii Proiectului de lege au încălcat prevederile constituţionale şi normele comunitare.

*       *       *

I. Prin mai multe legi, unor categorii de profesii li s-a restrâns dreptul la muncă prin instituirea unor incompatibilităţi.

Astfel, exemplificativ, pentru magistraţi, începând din anul 1992, s-au prevăzut prin Legea 92/1992 nu numai interdicţii privind activităţi profesionale ci şi interdicţii pentru ei şi familiile lor cu privire la activităţi comerciale. Aceleaşi interdicţii au fost preluate în Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 303/2004.

În aceste condiţii, veniturile obţinute de magistraţi şi de familiile acestora, teoretic, au fost diminuate şi nu din dorinţa beneficiarilor.

Imposibilitatea unei contribuţii mai mari la CAS nu a fost o culpă a magistraţilor, ea fiind doar rezultatul intervenţiei statului care a dorit să creeze un corp profesionist şi independent.

II. Prin recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice se încalcă principiul neretroactivităţii legii.

Măsurile propuse pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului. Pensiile aflate în plată au fost acordate legal, iar recalcularea acestora înseamnă încălcarea de către stat a propriei legislaţii.

Drepturile câştigate, recunoscute într-un stat de drept trebuie acordate chiar dacă ulterior acestea se modifică.

În acest sens, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin mai multe decizii (20/2000, 57/2006, 12/2007, 82/2009).

În concepţia CEDO, noţiunea de bun înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are valoare economică, astfel încât dreptul la pensie şi, evident, dreptul la salariu sunt asimilate dreptului de proprietate.

Dreptul la pensie fiind asimilat dreptului de proprietate este un drept exclusiv, absolut şi perpetuu, aparţinând exclusiv titularului acestuia.

Directiva 86/378/EEC amendată prin Directiva 96/97/EC stabileşte criteriile care stau la baza schemelor ocupaţionale (profesionale).

În raport de aceste criterii, încadrarea în sistemul ocupaţional presupune:

–          o categorie distinctă

–          perioadă legată direct de perioada de serviciu

–          pensia calculată prin raportare la ultimul salariu.

Sub acest aspect, funcţionarii parlamentari, militarii, magistraţii, personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi parchete, personalul diplomatic şi consular, constituie sisteme ocupaţionale cărora li se aplică prevederile Directivei 86/378/EEC.

Cu privire la modalitatea de finanţare, CJCE a stabilit, în mai multe cazuri, că acestea pot fi finanţate total sau parţial de la bugetul de stat.

Conform art. 11 din „Principiile fundamentale privind independenţa magistraţilor” adoptate de cel de-al VII-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentului delicvenţilor (Milano, 26 august-6 septembrie 1985, confirmate de adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin rezoluţiile nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 şi nr. 40/146 din 13 decembrie 1985, „durata mandatului judecătorilor, independenţa acestora, siguranţa lor, remuneraţia corespunzătoare, condiţiile de muncă, pensiile şi vârsta de pensionare sunt în mod adecvat garantate prin lege”.

Art. 64 din „Carta europeană privind statutul judecătorilor” adoptată în anul 1998 „în mod special, statul garantează judecătorului sau judecătoarei care a împlinit vârsta legală pentru încetarea funcţiei, după ce a exercitat-o ca profesie o perioadă determinată, plata unei pensii al cărei nivel trebuie să fie cât mai apropiat posibil de acela al ultimei remuneraţii primite pentru activitatea jurisdicţională”

De asemenea, în acelaşi sens „recunoaşterea nr. R (94) 12 cu privire la independenţa, eficacitatea şi rolul judecătorilor” adoptată la 13 octombrie 1994 de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, subliniind importanţa independenţei judecătorilor în scopul intrării preeminenţei dreptului în statele democratice şi în considerarea art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a „Principiilor fundamentale (ale Organizaţiei Naţiunilor Unite) privind independenţa magistraturii”, anterior menţionate, a stabilit, printre alte importante măsuri pe care statele membre urmează să le adopte, şi pe aceea „de a veghea ca statutul şi remuneraţia judecătorilor să fie pe măsura demnităţii profesiei lor şi a responsabilităţilor pe care şi le asumă”.

De principiu, în ceea ce priveşte forţa juridică a recomandărilor Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, având în vedere că întotdeauna recomandările sunt date în baza ori în completarea convenţiilor Consiliului Europei adoptate de Comitetul Miniştrilor, ţinând seama de faptul că România este stat membru al Consiliului Europei, înseamnă că astfel de documente trebuie implementate în legislaţia naţională.

Aşa cum am arătat, recomandarea nr. R (94) 12 cu privire la eficacitatea şi rolul judecătorilor se înscrie în prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a „Principiilor fundamentale adoptate la cel de-al VII-lea Congres al naţiunilor Unite şi în consecinţă, toate aceste documente trebuie reflectate în legea română.

Referitor la acest aspect, Curtea Constituţională a României, în decizia 20/2000 constată că, „deşi documente internaţionale menţionate au valoare de recomandare prin prevederile pe care le conţin şi prin finalităţile pe care le urmăresc, fiecare dintre acestea vizează direct texte cuprinse în pacte şi tratate la care România este parte şi, prin urmare, se înscriu în spiritul prevederilor art. 11 şi 20 din Constituţiei”.

III. Vârsta de pensionare stabilită în proiect ca fiind de 65 de ani, nu este o cerinţă a UE şi nici nu există sancţiunea pentru menţinerea unor diferenţe.

Cerinţele comunitare se referă la existenţa unui raport adecvat între populaţia pensionată şi populaţia activă prin încurajarea salariaţilor să rămână în activitate.

Singurul criteriu care trebuie să stea la baza stabilirii vârstei de pensionare îl constituie speranţa de viaţă.

În România speranţa de viaţă este apreciată ca fiind 68,2 ani, deci doar 3,2 ani peste vârsta de pensionare.

Tinand cont de cele prezentate mai sus, precum si de prevederile constitutionale si comunitare, Departamentul de Justitie si Drepturile Omului al PSD isi exprima nemultumirea fata de modul pripit, populist si neprofesionist prin care s-a promovat proiectul de lege, iar in cadrul dezbaterilor parlamentare, membrii grupului parlamentar al PSD vor depune toate eforturile pentru restabilirea ordinei constitutionale si amendarea textelor de lege in acord cu principiile care stau la baza statului de drept.

                                                                                                             11-02-2010

 Deputat Florin Iordache

Vicepresedinte Departamentul de Justitie si Drepturile Omului al PSD

30 Responses to “Comunicat – Departamentul de Justitie si Drepturile Omului”


 1. 1 Mihnea Georgescu februarie 13, 2010 la 10:01 pm

  Argument juridic: principiul neretroactivităţii legii s-ar încălca dacă li s-ar cere banii înapoi celor care i-au primit, conform legii vechi. Legea nouă produce efecte începând cu data intrării ei în vigoare. Deci, nu se încalcă principiul neretroactivităţii legii prin Legea Pensiilor.

  Argument moral: pensiile „nesimţite” sunt o sfidare la adresa bunului-simţ. Pensionarii ar trebui să primească după măsura în care au contribuit.

  Argument politic: în nicio ţară din lume nu mai există această disproporţie între pensii şi salarii.

  Discuţia juridică în ceea ce priveşte Principiul neretroactivităţii legii este interesantă, am citit argumentele Domnului Deputat Florin Iordache. Dar şi Domnul Prim Ministru Emil Boc este profesor de Drept.

 2. 2 Mihnea Georgescu februarie 13, 2010 la 10:05 pm

  Aţi sesizat Curtea Constituţională?

 3. 3 Vio Bota februarie 13, 2010 la 10:18 pm

  Imi doresc sa vina momentul cand PSD va face din nou OPOZITIE. Asta nu a inteles Geoana si gasca…faptul ca daca vrei sa ajungi la PUTERE trebuie sa faci OPOZITIE, pe bune! Dar cum sa faci Opozitie cu Vanghelie???

 4. 4 theodora0303 februarie 13, 2010 la 11:00 pm

  Domnule Nastase,
  Dupa parerea mea speranta de varsta de 68,2 ani este prea optimista.
  Multi nu vor apuca pensia.
  Cred ca speranta de viata de 65 de ani ar fi mult mai aproape de realiate.

 5. 5 eficientaenerg februarie 13, 2010 la 11:07 pm

  Cioc,Soc,Foc,….si pe vremea tov.Niciolaie -erau diferentieri-la plata sau pensii;aveai 10 anisori?.A aparut Comitet de initiativa-pentru initiativa legislativa:”dupa 2050-sa fie 65 la frumoasele noastre!”-vor semna cateva milioane,inclusiv si eu-pt fata mea!.Traiasca Tricolorul..si Spania,Italia…sa ne primeasca!
  !CURTEA Constit.:legiuitorul poate institui, în considerarea situaţiei specifice deosebite a unor categorii socio-profesionale, tratamente juridice diferenţiate atât prin condiţii şi criterii de acordare derogatorii, cât şi printr-un mod de calcul şi un cuantum diferite ale pensiilor. Această jurisprudenţă este în concordanţă cu practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia situaţia obiectiv diferită în care se află anumite categorii de persoane justifică sau chiar impune instituirea prin lege a unui tratament juridic rezonabil diferenţiat, fără ca aceasta să reprezinte privilegii ori discriminări.
  Aplicabilitate conform prevederilor Directivei 2006/54/CE – o „misiune” şi un „obiectiv” al Comunităţii- conform art.141 alin.(3) din Tratat-impune
  -art. 1 Obiect-egalitate de tratament în ceea ce priveşte:(a) accesul la muncă, inclusiv promovare, şi la formarea profesională;b) condiţiile de muncă, inclusiv remuneraţia;(c) sistemele profesionale de securitate socială.
  -art. 9 Exemple de discriminare- (f) a impune vârste diferite de pensionare.! V-am trimis-Herr parlamentari-de 5 ori-pozitia mea publica;doar,12 ani-am fost colegi…si nu am dormit!

 6. 6 Mihnea Georgescu februarie 13, 2010 la 11:24 pm

  O dedicaţie cu tâlc pentru Marele Maestru Adrian Năstase, nu fără legătură cu protecţia generoasă pe care o acordă Feudalilor Pensiilor! Nobil la Nobili trage… 😉

  De pe albumul Queen, A NIGHT AT THE OPERA (1975), Good Company.
  Atenţie la leit-motiv – TAKE CARE OF THOSE YOU CALL YOUR OWN AND KEEP GOOD COMPANY… Congresul se apropie… 😉

 7. 7 Mihnea Georgescu februarie 13, 2010 la 11:26 pm

  Fascinant cum reuşeşte Brian May să reproducă o întreagă Orchestră de Jazz Dixieand, cu o chitară din anul 1975, fără sintetizator… I just love it! 🙂

 8. 8 Cocorova februarie 13, 2010 la 11:30 pm

  Este evident ca aceasta tevatura cu legea pensiilor demonstreaza lipsa de consecventa si amatorismul acestor indivizi care ne conduc care au o singura preocupare:aceea de a se capatui,ocupand functii prin comisii si comitete platite regeste.Dar sa revenim la subiect.In majoritatea tarilor civilizate bugetul de pensii este sustinut de bugetul general.Desigur ca s-au facut abuzuri,dar legea care a permis aceste abuzuri a fost aprobata de parlament si ratificata de presedinte.Aceste abuzuri trebuie corectae Niste specialisti in materie ar propune ca principiu general contributivitatea.Pentru categoriile favorizate ar trebui ca in mod clar sa se prevada ca ca peste pensia rezultata pe baza contributiei statul acorda un spor care sa nu fie mai mare de jumatatea pensiei brute rezultata din calcul pe baza contributiei.In acest fel s-ar elimina acele cazuri in care pensia s-a stabilit pri smecherii.

 9. 9 Ioana Stefan februarie 13, 2010 la 11:56 pm

  Domnule prim-ministru,
  Nu este singura lege neconstitutionala! Eu am obosit sa tot atrag atentia asupra multor astfel de aspecte ilegala si neconstitutionale! ! Nu ma aude nimeni! NU-I PASA NIMANUI!

  V-am spus odata, demult, ca am legatura directa cu armata si STIU CA PENSIA IN ARMATA NU ESTE MARE SI SE CALCULEAZA IN FUNCTIE DE SALARIUL PE ULTIMUL AN.

  DE ASEMENEA SI NOI, IN ARMATA, AM AVUT PRINTRE ALTE INTERDICTII SI OBLIGATII (PE CARE NU LE ARE NICIUN CIVIL – CU SCUZELE DE RIGOARE) AM AVUT SI INTERDICTIA DE A AVEA AL SERVICIU. PE TOATA PERIOADA CAT SUNTEM ACTIVI NU AVEM VOIE SA OBTINEM NICIUN ALT VENIT. CHIAR DACA PENTRU UN OFITER NORMAL SOLDA DE GRAD ESTE MICA!

  INTERZICEREA CUMULULUI PENSIEI CU SALARIU ESTE O ALTA MASURA DISCRIMINATORIE SI NECONSTITUTIONALA ATAT TIMP CAT UNELE PERSOANE POT CUMULA IAR ALTELE NU. PENTRU O DIFERENTA DE 50-100 LEI MULTE PERSOANE AU FOST OBLIGATE SA RENUNTE LA PENSIE, INCA DIN DECEMBRIE.

  SALARIILE CARE AU RAMAS, AU SCAZUT SI ACELEA DEOARECE NU SE MAI ACORDA SPORURILE (NICI SPORUL DE CONDITII TOXICE) CHIAR DACA MEDIUL IN CARE LUCRAM A RAMAS ABSOLUT ACELASI. NU A DEVENIT CURAT SI FARA SUBSTANTELE DEOSEBIT DE TOXICE SI PERICULOASE PE CARE LE MANEVRAM ZI DE ZI.

  AM ZIS CA NU MAI COMENTEZ NIMIC DEOARECE AM VAZUT CA NU-I PASA NIMANUI!

  DUMNEAVOASTRA CE CREDETI DOMNULE PRIM-MINISTRU?
  \
  NU-I ASA CA NU EXISTA NICIO SANSA CA CINEVA SA OPREASCA NENOROCIREA CARE A PRINS RADACINI URIASE, MONSTRUOASE, IN TARA NOASTRA?

  NU MAI ARE NIMENI PUTEREA SA FACA ACEST LUCRU….NU MAI EXISTA OPOZITIE. SUNTETI DIN CE IN CE MAI PUTIN VIZIBILI CAND ESTE VORBA DE TEMELE SOCIALE….. NU MAI AVETI NICIO ACTIUNE….

  CU STIMA,

  IOANA STEFAN

 10. 10 alex.dumitrascu februarie 14, 2010 la 12:13 am

  COMUNICAT DE PRESA

  Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, în calitate de preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România, l-a invitat astăzi pe Papa Benedict al XVI-lea în România, pentru un „pelerinaj pastoral în ţara noastră, pentru a întări mărturia pe care credincioşii greco-catolici şi romano-catolici o aduc în această ţară, şi pentru a întâlni întregul popor român şi a oferi Bisericilor îmbrăţişarea păcii, în caritate”.

  SURSA:
  http://www.arcb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=7215:ips-ioan-robu-l-a-invitat-pe-papa-benedict-al-xvi-lea-in-romania&catid=154:documentecomunicate&Itemid=416

  Lectura integrala a comunicatului lasa sa se intrevada ca subiectul Cathedral Plazza va fi extrem de incomod, chiar si in negocierile care urmeaza referitor la posibila vizita. Fiindca s-ar putea sa nu fie posibila.
  Exista de asemenea accente sociale si chiar politice deosebite, neobisnuite incontext ecclesiastic.
  Sa vedem si reactia oficiala a Vaticanului. Incerc sa va tin la curent.
  Oricum va reamintesc fraza folosita de monsenior la predica dinaintea marsului nostru de protest din primavara acestui an, de fata fiind nuntiul apostolic:
  „Numai un om cu mintea stapanita de un spirit malefic, poate sa conduca in felul acesta o tara.”
  Extrem de dur, chiar straniu pentru rezerva si cumpatarea verbala a mons. Robu. La fel de stranie a fost si prezenta nuntiului la o manifestare de protest.

 11. 11 Mihai - Grecia februarie 14, 2010 la 12:30 am

  Re: Mai exact unde este prevazut in Directive „”pensia calculată prin raportare la ultimul salariu”” ???

 12. 12 Aya februarie 14, 2010 la 4:50 am

  @

  Mihnea Georgescu

  Celor carora li s-a stabilit pensia in baza unei anumite legi nu pot primi o suma mai mica intrucat s-ar incalca principiul neretroactivitatii legii (Boc, in afara faptului ca e criminal, e si un constitutionalist de doi lei; marele profesor Muraru m-ar fi picat fara discutie daca, la examenul cu el, as fi rostit doar un sfert de fraza din imbecilitatile debitate de Boc).
  Daca ar anula efectele produse de vechea lege intr-un caz precum cel legat de pensii, noua lege ar trebui sa actioneze retroactiv.

  In plus, in cazul mentionat, este vorba despre un drept castigat.

  In toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru anumite categorii pensiile se stabilesc in baza unor legi speciale (sau prevederi speciale).
  Romania s-a conformat practicii europene pe care, acum, criminalul Boc incearca sa o incalce (evident, nu va reusi).

  P.S.
  Formularea „pensii nesimtite” a fost folosita de un nesimtit- care este si criminal, pe deasupra: l-am numit pe Boc.

 13. 13 Aya februarie 14, 2010 la 4:55 am

  @

  Eficientaenerg

  PUNE, TE ROG, UN LINK PE BLOG!

  In postarea din februarie 13, 2010 la 11:07 pm precizezi (citez) :
  „A aparut Comitet de initiativa-pentru initiativa legislativa:”dupa 2050-sa fie 65 la frumoasele noastre!”-vor semna cateva milioane,inclusiv si eu-pt fata mea!.”

  Pune, te rog, un link pe blog.

 14. 14 Aya februarie 14, 2010 la 5:03 am

  @

  Mihnea Georgescu

  In postarea din februarie 13, 2010 la 10:05 pm intrebi (citez):
  „Aţi sesizat Curtea Constituţională?”

  Pentru ce sa sesizeze Curtea Constitutionala, acum?
  Pentru palavrageala desantata a criminalului Boc?

 15. 15 i.nicolae februarie 14, 2010 la 8:35 am

  Ingradirea dreptului la munca.Adica cum vine asta,cine opreste un pensionar bugetar sa se angajeze la privati?Aaaa aici se cere competenta pe cand la stat pila si relatii.
  Principiul neretroactivitatii.Adica daca a fost furt legalizat sa ne facem ca nu vedem ?Unde ati fost cand aceste pensii si salarii intradevar nesimtite au fost legalizate?Ori ati folosit zicala „corb la corb nusi scoate ochii”.Mergeti pe aceasta „cale” si o sa ramaneti doar cu magistratii;armata si politia,ma refer la voturi.
  or fi ele directive CE sau altele dar intr-o tara de banditi cine inparte parte,parte isi face.Spuneti unde in Europa sunt asa i mari discrepante intre salariul si pensia cea mai mica si salariul si pensia cea mai mare?
  Se spune ca salariile si pensiile nesimtite vezi doamne sunt putine ca numai.Unul singur daca este trebuie sa dispara asa e corect daca e sa fim corecti.Acolo sus nu se stie ca suntem in criza si trbuie sa tragem toti ca sa iesim din mocirla.Eu unul i-as baga la zdup pe cei vinovati ca am ajuns aici.

  Sa auzim de bine.

 16. 16 Socrate februarie 14, 2010 la 8:46 am

  O analiză juridică temeinică, demonstrând netemeinicia legală a sistemului unic de pensii pe care vor să o introducă killerii neamului – Boc şi Şeitan. Dar oare de ce tace preşedintele în faţa acestei isterii naţionale, cum se raportează la promisiunile din campania electorală ? Rămân la părerea că este o diversiune întreţinută artificial pentru ca societatea să nu observe şi să sancţioneze faptele grave ale guvernului Boc I-IV, cum ar fi cheltuirea enormei sume primite primite ca împrumut de la FMI, BE şi BM. Cerem imperios un audit al bugetului naţional pe anul 2009.

 17. 17 Aya februarie 14, 2010 la 8:59 am

  @

  Vio Bota

  Prostanacul este incapabil sa inteleaga ceva.
  El este un manelist al politicii care merge la vrajitoare (Bombonica Dragnea- nevasta lui Liviu Dragnea- si prietena ei, Cornelia Mohanu- nevasta primarului PSD de Turnu Magurele, Nicolae „Nae” Mohanu).
  Ele ii dau in bobi iar Prostanacul da in gropi.

 18. 18 Argusdre februarie 14, 2010 la 9:51 am

  Se dovedeste inca odata in plus, daca mai era nevoie, ca sleahta „matelotului fara flota” nu da doi bani pe Constitutie, pe prevederile legale, etc. si toate hotararile pe care le ia sunt in functie de interesul ei.Niste neaveniti ajunsi in posturile cheie ale Romaniei si datorita PSD-ului, care in ultimii ani a actionast subordonat matrozului, timorat, dazlanat si de multe ori in propriul dezinteres.AMINTESC SIMPATIZANTILOR PROSTANACULUI CA ACESTA, AVAND PE CUMNATUL SAU TOLERAT DE CATRE MATROZ LA „EXIM BANK”, VA FI IN CONTINUARE SUB PAPUC MARINARESC (va dati seama ce-ar pati Geoana de la soacra-sa, daca cumnatu-sau ar zbura de acolo din cauza sa, de la 27.000 euro/luna?), DECI PSD-UL VA FI MANIPULAT DE BASESCU, DACA GEOANA VA RAMANE IN FRUNTEA SOCIALISTILOR.GANDITI-VA LA ASTA INAINTE DE A VOTA !”

 19. 19 Doru Coarna februarie 14, 2010 la 10:14 am

  PDL nu are niciodata dreptate, dar seful sau are intotdeauna -zice Justitia romana, plasand astfel in curand un nou umor: cel al bancurilor cu juristi romani care vor lua locul vechilor bancuri cu militieni.

  HA!

 20. 20 santinela februarie 14, 2010 la 11:33 am

  Domnule Mihnea Georgescu nu cred ca ai studii juridice.Altfel ar fi grav!

 21. 21 Ioan Popescu februarie 14, 2010 la 1:25 pm

  Domnule Mihnea Georgescu,sunteti cumva inginer? Ca asta ar explica felul in care intelegeti principiul neretroactivitatii legii – acesta este un pic mai complicat decat puteti dvs. intelege,regret s-o spun.

 22. 23 ion adrian februarie 14, 2010 la 2:21 pm

  @Mihnea ,
  Ma bucur ca dupa ce spui tu o sa-i pot spune lui AN :VERE 🙂
  In tara asta unul din cele mai vechi titluri de noblete il am eu si vine de la cca 1050(Sec 11)din Sfantul Imperiu Roman de NATIUNE GERMANA printr-un conte german sosit in Ungaria si apoi din sec 17 aparand in Principate.
  Asadar ca vechime la concurenta cred ca doar cu eventuali adevarati Cantacuzini si posibilii Paleologi si evident cu Casa Regala.

  Amanunte ptr cineva interesat de heraldica

  a. Ref la CantacuziniNeam imparatesc):
  „Primul posibil membru al familiei este atestat istoric în opera Alexiada a Anei Comnena în contextul unei vizite cu scop militar în defileurile Munţilor Balcani în anul 1094 a împăratului bizantin Alexios ”
  nota mea: sarim in timp si:
  „Câţiva urmaşi de-ai lui Matei Cantacuzino s-au stabilit in Principatele Române şi în Rusia unde au pus bazele unor familii cu un rol foarte important în istoria acestor ţări. Istoricii nu sunt de comun acord cu filiaţia acestora. Un singur lucru este sigur, Mihail Cantacuzino – Şaitanoglu (1515-1578), întemeietorul familiei Cantacuzino româneşti, se trage direct din Matei Cantacuzino, Co-Împăratul bizantin”

  b. Paleologii adevarati(neam imparatesc), adversariii Cantacuzinilor in Bizant:

  „Dinastia Paleolog (greacă:Παλαιολόγος, pl. Παλαιολόγοι), a fost o familie nobiliară bizantină, care se trăgea din Comneni şi Angelizi. Ea a domnit în Imperiul Bizantin (1259 – 1453), Despotatul Moreii (1308 – 1322, 1383 – 1460) şi Despotatul de Thessalonika (1376 – 1423). Ea a fost cea mai lungă dinastie ca durată din Imperiul Bizantin.”

  Este posibil ca dupa caderea imperiului bizantin sa fi venit si in tarile romane motiv pentru care despre Alexandru Paleologu si deci si despre Theodor Paleologu este posibil ce urmeaza:

  Al. Paleologu, s-a născut într-o veche familie boierească care îşi are probabil originile în Imperiul Bizantin, familie care s-a mutat din Lesbos în Ţările Române la începutul secolului al XVIII-lea. Prin diverse înrudiri, Paleologu a fost descendent al marelui domnitor Constantin Brâncoveanu.

  Theodor spune: „Numele acesta apare la un general, pentru prima oara in secolul 11 in imperiul bizantin si ca familia sa se trage, probabil, , dintr-o familie genoveza combinata cu dinastia Paleologilor si care a primit in recompensa Insula Lesbos. Noi, de fapt, din Lesbos venim”.

  Asa dar si el ca si mine(probabil eu fiind sigur) se revendica din secolul 11, el insa pastrand numele, in familia mea ultimul cu numele acestei familii nobiliare germane l-a avut strabunicul ca barbat si bunica care a murit divortata, adica cu numele de fata. Numele in acest moment pe linie masculina este stins, dar am dreptul sa-l port si probabil ca daca ma ajuta Dumnezeu il voi prelua ca sa se continue ramura romaneasca, in Germania se pare ca familia exista prin niste conti(grafen).

  Nobilime romaneasca din tarile romane atestata, nu cred ca exista heraldic inainte de secolul 14-15 asa ca doar dinspre Ardeal sau Bizant (moscova si ea este mai tanara) ne poate veni ceva cu acesta vechime.

  De ex familia Hohenzollern-Sigmaringen incepe prin Carol al II( 1547-1606) ca ramura a fam Hohenzollern care are vechimea din sec 11 .
  Iarasi acelasi secol 11.
  Nu ma prea pricep dar cred ca sunt putine familii care sa ajunga inainte de sec 11 adica la Merovingieni, Carolingieni, Capetienii initiali .

  Pentru romani o vechime de la 1500 este ceva exceptional, si desigur acesti stramosi ai mei cu rang nobiliari s-au inrudit cu familii boieresti romane care evident nu prea ajung inainte de 1500 precum si Palelologu fata de Brancoveni.

 23. 24 plano10 februarie 14, 2010 la 2:41 pm

  De la aplicarea principiului neretroactivitatii legii exista însa si unele exceptii, cand legile se aplica retroactiv, si anume:

  1.” În situatia când legea prevede expres ca se aplica unor fapte petrecute anterior, fara ca prin aceasta sa se îngradeasca drepturile fundamentale garantate prin Constitutie;

  2.” In cazul când este necesara înlaturarea unor piedici care frâneaza procesul transformarilor sociale;

  3.” In cazul legilor interpretative care clarifica întelesul unor norme juridice si care se aplica de la data intrarii în vigoare a normei interpretate, în cazul când ele apar ulterior acestora;

  4.” In cazul legii penale si contraventionale mai favorabile, adica daca de la data savârsirii unei infractiuni si pâna la data ultimului act de executare au aparut mai multe legi care sanctioneaza diferit aceeasi fapta, se va aplica legea penala cu sanctiunea mai blânda.”

  Din Teoria Generala o DREPTULUI, de Lector universitar dr.. .. Baran Nicolae.

  In general, în teoria dreptului se admite ca principiul neretroactivitatii legii se aplica în cazurile în care legea nu cuprinde în corpul ei prevederi cu privire la aplicarea ei in timp.
  Daca legea nu prevede… nu poate fi interpretata ca se aplica si retroactiv.
  Daca in lege sunt prevederi exprese ca se aplica si faptelor din trecut – a se vedea legile cu privire la retrocedari si multe altele-, acestea ar putea fi neconstitutionale numai daca ar afecta drepturile fundamentale ale cetateanului prevazute in Constitutie.
  Discutii si pe Blog Plano10

 24. 25 Marcus februarie 14, 2010 la 2:57 pm

  Cu Tuta Lu’ Tatuta La Atac !

  Textul de mai jos l-am preluat de pe blog de la Lilick, iar poezeaua am cules-o de la Manastirea Carmelitelor din Briusel:

  “Am citit la RealKafka si am murit de ras. EBA pledeaza in Parlamentul European pentru egalitatea intre femei si barbati. Inexplicabil, isi incepe discursul exemplificand cu un caz grav de inegalitate: “Rata somajului in randul femeilor in anul 2009 a crescut cu un procent de 1,6% fata de cea a barbatilor, care a crescut cu un procent de 2,7%”… Noroc ca la un moment dat a fost intrerupta de presedinte…”

  EBA, tuta din Briusel,
  A vorbit si ea nitel,
  Luand cuvant in Parlament
  Doar asa d-antrenament.

  De femei facu vorbire
  Cum ca este de mahnire,
  Pen’c-ar fi discriminate
  Pe motiv de sex, mai frate!

  Ca ea vrea un procentaj
  Drept, egal pentru somaj.
  Sa nu mai auzi, bai frate,
  De masculi cu-ntaietate.

  Ca somajul, doar se stie
  E treaba de fudulie,
  Deci s-avem procent egal
  C-altfel pune de-un scandal.

  EBA draga, sa traiesti,
  Zilnic tu ne-nveselesti!
  Noi uitam ca traim prost,
  De cand la Briusel ai post!

 25. 26 ion adrian februarie 14, 2010 la 2:58 pm

  Elena?
  Foarte dragalasa, chiar asa „inteligenta lui tata”

 26. 27 Don Pedrino februarie 14, 2010 la 3:27 pm

  @
  Mihnea Georgescu,
  Ma bucur ca esti prezent pe blog, si-ti apreciez respectul fata de regulile dialogului civilizat. Nu sunt membru PSD, dar profit si eu de blog pentru a-mi face cunoscute convingerile despre (nu „in”) politica. Iata ce-ti graiesc – poate le spui si celorlati concetateni de elita din Romania voastra (de stramba-dreapta)
  >>Asa aveti voi, cei aflati la putere, talentul de a balmaji lucrurile – numai sa va acoperiti incompetenta de a guverna tara bine (precum Basescu, in tinerete, vaporul – mereu catre un liman!); daca nu despre incompetenta e

  Da, domnule, a te lega in momentul de fata de marimea pensiilor in Romania si a ajunge la concluzia ca mai trebuie „taiate” este o PREMEDITARE A UNEI CRIME; cea mai mare parte a pensiilor – inclusiv cele militate etc. – sunt mici, nemeritat de mici. PENSIILE SUNT NEMERITAT DE MICI, cata vreme reprezinta RASPLATA UNUI EFORT EFICIENT, CONSTRUCTIV, creator de plusvaloare, de avutie – adica Romania de pana la „descalecarea” lui Basescu. O astfel de Romanie a aderat la UE si vi s-a incredintat pe maini sa o conduceti. NU SUNTETI IN STARE, voi nu stiti decat sensul cuvantului ACUMULARE in propriul interes, iar adevaratele cai ale acumularii va sunt straine.

  Si SALARIILE, in tara asta, in marea lor majoritate, sunt NEMERITAT DE MICI, din aceeasi cauza. NU sunteti in stare sa creati plusvaloare; VOI TOTI (inclusiv FIRMELE voastre) strangeti avere prin RAPT/FURACIUNE.
  Asadar, ori intrebati pe la altii cum se guverneaza o tara si procedati cum va spun ei, ori ABANDON SHIP!!! Basescu, SOS – Salvaeaza-le Oamenilor Sufletele, pentru cine nu stie sensul apelului marinaresc.

  Singurul lucru ce se poate discuta, pe tema aceasta este sa vedem daca exista pensii cu adevarat”nesimtite” – catalogarea lor ca atare putandu-se face nu plecand de la marimea lor, ci de la modul cum au fost calculate; daca principiile de calcul (contributivitatea – mai ales, acolo unde s-a contribuit) au fost aceleasi, totul este OK! Daca statul, asa cum il concepeti voi, nu are nevoie de armata, politie, servicii, magistratura la standardele consacrate in intreaga lume, renuntati la ele, si numai dupa aia sa va pronuntati asupra pensiilor celor ce le vor prelua atributiile.

  Va sfatuiesc, asadar, sa priviti inainte, numai inainte. Daca predecesorii vostri la conducere au gresit, evitati greselile lor, dar mai ales PROIECTATI SISTEMUL DE PENSII PRIVIND CATRE VIITOR, nu catre tracut; noi AM CLADIT, ne MERITAM rasplata in pensii (care trebuie sa fie decente), si chiar intelegem dificultatile OBIECTIVE prin care trece tara. Intelegem ca buna parte din AVUTIA creata de noi a fost risipita si din ratiuni ce au scapat „controlului – inclusiv financiar – intern”. Dar daca vreti sa ne bagati pe noi in mormant ca sa se poata desfasura in deplinatatea incompetentei si neobrazarii lor „selectii” vostri (Udrea? Videanu? Berceanu? Flutur? Casuneanu? et compani-ile lor), atunci avem O PROBLEMA, frate!
  Auzi la ei! PRIGOANA vs. ION LUCIAN, in vazul natiunii, pe ecranele TV. Ma’ oameni buni (cam rai), suna ca ala necuratu’, zau asa! Ba chiar as mai intreba: cat de „nesimtite” or sa fie pensiile lui Ionut Popescu, Hoara, Patapievici si atatia ca ei? Cum le dati astora salarii la nivel mondial, cand performanta lor este „sub zero”? Cum sa stie madam Udrea sa gestioneze DEZVOLTARE, in adevaratul sens economic al cuvantului, cand DALI s-a dezvoltat pe criterii politico-dambovitene – contracte pe ochii ei frumosi,. cand toate afacerile clientelei basesciene aduc tot astfel de para-prosperitate!
  Sa nu mai lungim vorba – nu contati pe „mutenia” marii si apuca-ti-va de treaba serioasa! Puneti banii putini de la buget sa se inmulteasca precum tiganii – cu singura conditie sa fie curati, nu „imputiti”! Si, mai ales, nu ne mai risipiti saracia…

 27. 29 Sami Ionescu februarie 15, 2010 la 4:02 pm

  In curand , daca mai are multe idei imbecile , Boc + liota vor putea fi acuzati de genocid – si ma refer la valoarea pensiilor si asa foarte subtiri si pe care inteleg ca vor sa le mai ajusteze in minus , la varsta de pensionare de 65 ani , dar si la aplicarea retroactiva asupra unor drepturi castigate . Din ce vad eu (sau asa se vede de la mine ), pt . toate mofturile celor din actualul guvern se gasesc oricat de multi bani din buget , dar pt. toti ceilalti cetateni si contribuabili ai tarii doar paguba . Nici macar nu stiu sa fure . Sunt atat de nesimtiti incat baga mana pur si simplu si-si iau bani de la buget si ceea ce este si mai ciudat – nimeni nu le cere socoteala . Trebuie sa le calculeze cineva intr-o zi nota de plata acestor impostori si toparlani cocotati in varful tarii si fara nici o valoare profesionala .
  Asta este de fapt problema de inventeaza ei legi imbecile pe care doresc sa le aplice retroactiv . Au o lacomie fara margini si nu le mai ajung banii de la buget ca sa-si satisfaca poftele nesatule si confunda aceasta tara si acest popor cu propria lor proprietate . Parca am fi marionetele si sclavii lor . Pericolul este ca un abuz care este lasat sa treaca nestingherit atrage alte si alte abuzuri . Maine ne putem trezi ca ne confisca proprietatile pe motiv ca ne-am cam nesimtit unii dintre noi cu atatea bunuri ( cum faceau comunistii ).

  De vina pentru aceasta lege este Dan Voiculescu , care , dupa ce a insfacat ceea ce avea tara asta mai de pret ( prin licitatii indoielnice -sa fim serioasi – toti stim cum s-au facut aceste licitatii ) si s-a asigurat pt. cateva mii de vieti de acum incolo , repet cu banii si averea poporului , doreste sa ramana singurul care sa traiasca minunat in tara asta . El a formulat ideea de pensii nesimtite etc . De la el au plecat toate . Altfel nu-i veneau ideile astea lu’ Boc , care oricum pare destul de saracut la „mansarda ” pt. cineva care pretinde sa stea in varful tarii .Si Voiculescu ce este ? Nu un mare NESIMTIT HOT si PROFITOR de dupa ’90 ? Un fost mare securist puturos , care si-a facut „parte” pe carca si averea acestei tari si a acestui popor . Daca vrea sa ne dovedeasca ca el nu este nesimtit ( ca pensiile de care vorbea ) ,sa restituie tarii toata averea pe care si-a bagat-o el in buzunare si sa ne lase … . Ce l-a indemnat pe Voiculescu sa se lege de pensiile speciale ??? Sa dea si el si toti imbogatitii din banii si averea tarii banii inapoi la bugetul tarii si sa vedeti ce bine o ducem atunci . Daca erau asa de tari toti imbogatitii astia de carton ,cum este si tovarasul securist Voiculescu , de ce nu au fost ei in stare sa-si faca singuri afaceri (?) si nu prin buzunarul generos al statului – buzunar care este de fapt al nostru al tuturor cetatenilor contribuabili .

  Eu sper sa interveniti promt si Dumneavoastra si PSD-ul si sa opriti aceasta aberatie . Repet – un abuz odata facut creaza un precedent periculos pt . toate drepturile si proprietatile noastre . Multi cetateni nu-si dau seama de cat de periculos este un astfel de demers ( de anulare retroactiva a unor drepturi castigate ) , dar „usa” odata deschisa ne poate duce in derizoriu toate proprietatile din bani munciti si impozitati . Acest gen de cetateni naivi se bucura strict la treaba cu capra vecinului , dar nu realizeaza abuzul periculos catre care sunt impinsi . Daca un abuz trece , el cu siguranta va fi invocat in alte tipuri de ajustari asa zise corecte .
  Eu nu am pensie speciala ( caci sunt mult mai tanara ) si nici dreptul la asa ceva , dar nuanta periculoasa nu ma poate lasa indiferenta . Si apoi nu suntem egali in nimica , suntem foarte diferiti avem inteligente si merite diferite si nu putem avea pretentii egale . Trebuie doar sa avem drepturi egale si sa fim pedepsiti egal in cazul incalcarii legii . Atat . Eu de fapt , nu sunt de acord nici cu egalitatea femeii cu barbatul , ci doar cu drepturi si sanse egale ( respectiv care sa nu ingradeasca femeia in raport cu barbatul ), dar asta e o alta poveste .

 28. 30 B.Vasile februarie 16, 2010 la 4:05 pm

  Legea Pensiilor propusa de guvernul Basescu-Boc este o adevarata condamnare la munca pe viata a salariatilor din Romania. Protestez la intentia de a se legaliza aceasta samavolnicie cu fixarea virstei de pensionare la 65 de ani. Daca aceasta lege va intra in vigoare voi deschide proces statului roman si voi cere in instanta ca la implinirea virstei de 60 de ani , anul acesta , sa mi se returneze integral contributia obligatorie la fondul de pensii insusita de statul roman si a platii dobinzilor aferente , declarind solemn ca nu mai am nevoie de nici un fel de pensie de la statul acesta. Imi vreau banii inapoi si sa-mi dea Dumnezeu sanatate ca sa-i cheltuiesc.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: