Stanga romaneasca – reconstructie ideologica si modernizare a actiunii politice.

Vineri a avut loc, asa cum stiti,  reuniunea „Perspective ideologice pentru stanga romaneasca”, organizata de Institutul „Sincai” si de Fundatia Friedrich Ebert. Voi face, mai tarziu, unele comentarii despre desfasurarea intalnirii. Deocamdata, va atasez textul interventiei pe care am pregatit-o:

„Felicit cele două Fundaţii pentru organizarea acestei dezbateri. Din păcate, trebuie să constat faptul că, în ultimii ani, dezbaterile având tematică ideologică au lipsit, iar pe agenda partidelor politice, nu doar a PSD, preocuparea pentru ideologie a fost marginală. Acum, sub presiunea eşecurilor electorale suntem nevoiţi să realizăm ceea ce ar trebui să intre în practica obişnuită a partidelor politice.

Unde ne aflăm?

Social-democraţia românească, la fel ca şi cea occidentală, traversează o prelungită criză de identitate, ale cărei consecinţe s-au manifestat în rezultate electorale sub aşteptări, dar mai ales în inducerea unei apatii în bazinele electorale tradiţionale ale stângii. În România, Partidul Social Democrat a pierdut alegerile prezidenţiale şi se află în opoziţie iar, din 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar în 9 dintre acestea partide ale stângii democratice se află la guvernare. Comisia Europeană este dominată de reprezentanţii unor partide ale dreptei europene, fie ele creştin-democrate, conservatoare sau neo-liberale.

După căderea sistemului comunist în Europa, în urmă cu două decenii, stânga europeană s-a adaptat la situaţia în care sfârşitul Războiului Rece a fost considerat un triumf al ideilor neo-liberale prin apropierea de centrul politic, încorporând în corpul său ideatic concepte şi metode aparţinând altor doctrine. Documentul care sintetizează această transformare mai amplă (şi totuşi diversă) este A treia cale. Acum, după apariţiei celei mai mari crize economico-financiare de la Marea Recesiune, stânga occidentală, deopotrivă cu cea românească, se află în faţa provocării de a se reinventa, pentru a-şi păstra atractivitatea şi vigoarea politică.

În contextul în care România şi-a atins principalele obiective ale tranziţiei – constituirea unui regim politic de tip democratic, realizarea unei economii de piaţă funcţionale, aderarea la Uniunea Europeană şi apartenenţa la NATO – iar criza economico-financiară globală arată că sistemul de tip capitalist, aşa cum s-a construit în partea a doua a secolului XX, şi-a atins limitele de funcţionare, stânga românească, împreună cu cea occidentală, au nevoie de o reflecţie profundă asupra identităţii lor ideologice, deopotrivă cu identificarea celor mai eficiente metode pentru a transforma societăţile noastre potrivit valorilor social-democrate. În Europa de Vest dezbaterile ideologice sunt intense, răspunsurile teoretice sunt multiple şi divergente, însă puţine din acestea au fost verificate în practica guvernării. Ne aflăm în etapa căutărilor, a incertitudinilor. Soluţiile „miraculoase” nu au apărut, sau cel puţin nu au fost validate de realitate.

De ce avem nevoie de o reconstructie?

Reconstructia (refondarea) social-democraţiei din România, împreună cu cea europeană, vizează găsirea celor mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă naţiunile actuale, pentru a reda cetăţenilor sentimentul profund al securităţii personale şi colective, precum şi al apartenenţei efective la propria comunitate. Este important de constatat faptul că refondarea social-democraţiei europene este necesară ca urmare a schimbării unor condiţii esenţiale în raport de secolul XX. În primul rând, social-democraţia trebuie să identifice mijloacele de acţiune politică ca urmare a trecerii de la statul naţional la Europa federală in statu nascendi. În al doilea rând, este necesară adaptarea la trecerea de la economia epocii industriale la economia de tip post-industrial, bazată pe cunoaştere. Redefinirea doctrinară a social-democraţiei din România trebuie să ţină seama, în plus faţă de cea occidentală, de existenţa unui masiv sector rural, angajat în agricultura de subzistenţă, ale cărui valori sunt preponderent conservatoare, dar care reprezintă unul din bazinele electorale esenţiale pentru Partidul Social Democrat.

În sinteză, social-democraţia românească are nevoie de o reconstructie doctrinară, deoarece atât modelul statului bunăstării cât şi A treia cale sunt depăşite de noile realităţi culturale şi socio-economice, iar mijloacele noastre de acţiune trebuie să ţină seama de faptul că statele naţionale împart o serie de competenţe cu instituţiile comunitare.

Cum reconstruim?

            Prima tentaţie este de a ne întoarce la perioadele în care social-democraţia avea rezultatele electorale cele mai spectaculoase şi să credem că am găsit şi soluţia ideologică adecvată. În opinia mea, metoda corectă nu este aceasta, ci trebuie să analizăm cu mare atenţie schimbările care s-au produs în societatea noastră şi, plecând de aici, având ca bază valorile noastre fundamentale – libertate, egalitate, solidaritate, justiţie socială – să identificăm cele mai eficiente metode pentru a construi viitorul. Nu trebuie să ne aşteptăm la revoluţii ideatice sau la miracole doctrinare ci, pas cu pas, metodic, să ne clarificăm mijloacele prin care ne putem duce la îndeplinire proiectele.

Direcţii ale reconstructiei

Misiunea PSD este să promoveze crearea unei naţiuni civice, bazată pe egalitatea şi libertatea cetăţenilor, să sprijine realizarea unui societăţi moderne, bazate pe activismul civic. Pentru aceasta trebuie să redefinim conceptual ce fel de stat dorim să avem, ce fel de atitudine ar trebui să avem în raport cu acesta, care ar trebui să fie raporturile dintre individ şi comunitate, dintre muncă şi capital, să găsim cel mai bun echilibru între drepturile şi libertăţile sociale.

În acţiunea sa, PSD trebuie să ţină cont de faptul că sub un anumit nivel de sărăcie orice fel de civism şi de participare devin ori imposibile, ori exclusiv violent-revoluţionare, uneori antisistem. În fapt, nici liberalismul, nici creştin-democraţia nu sunt adversarii cei mai perfizi şi corozivi ai social-democraţiei, ci populismul, încarnat de diverse personaje şi sub diverse forme. Aşadar, principalul nostru adversar ideologic este populismul. Pe acesta trebuie să-l combatem, pentru a reface încrederea oamenilor în partidele politice având valori doctrinare stabile.

În contextul vieţii politice din România trebuie să reafirmăm faptul că sistemul bicameral reprezintă o condiţie esenţială a asigurării reprezentării echitabile a curentelor din societate, astfel încât, din dinamica activităţii parlamentare să apară cele mai bune soluţii, iar interesele minoritare să fie şi acestea reprezentate. În statele de mărime medie şi mare şi care au vocaţie democratică, sistemul parlamentar are o organizare bicamerală, aceasta fiind, totodată, o garanţie împotriva manifestărilor tiranice, fie că este vorba de cele venite din partea unei persoane sau a unui partid care aspiră să controleze întreaga scenă politică. Doar în „democraţiile sultanale” parlamentele sunt instituţii fără putere, aflate de facto sub controlul şefului statului. Pentru un stat membru al Uniunii Europene, nu poate fi acceptată reducerea parlamentului la un rol pur decorativ.

PSD trebuie să militeze nu doar pentru formula de „egalitate a şanselor”, ci şi pentru cea de „egalitate ca incluziune”. Incluziunea are, în acest caz, un sens foarte larg: cetăţenie, drepturi politice şi civile, obligaţii sociale. De asemenea, se referă la oportunităţile şi implicarea în spaţiul public. Într-o societate în care munca rămâne principalul instrument pentru supravieţuire, dar şi pentru respectul de sine şi nivelul de trai, accesul la muncă este principalul cadru de oportunităţi. Educaţia este un alt cadru. La fel, asistenţa medicală şi asigurările sociale. Politica noastră trebuie să se orienteze către susţinerea includerii sociale. Solidaritatea reprezintă principiul de bază, iar incluziunea socială – efectul dezirabil. Această incluziune îi vizează nu numai pe săraci, ci şi pe bogaţi. Frecvent ei se autoexclud ori sunt marginalizaţi de ura săracilor.

PSD trebuie să construiască un ascensor social diferit de cel care a funcţionat în perioada celor 20 de ani de tranziţie. Munca şi încurajarea iniţiativei, iar nu specula şi relaţiile clientelare trebuie să constituie motoarele principale care pun în mişcare ascensorul social. Societatea românească trebuie să îşi stabilească ierarhii ale valorilor, criterii ale meritelor şi utilităţii sociale. Mesajul nostru cu valoare etică trebuie să fie acela că nu se poate cumpăra orice având bani. Suntem în favoarea unei economii de piaţă, dar nu a unei societăţi de piaţă. România nu poate deveni un uriaş bazar în care se cumpără şi se vând funcţii publice, demnităţi, grade profesionale şi, în general, tot ceea ce trebuie obţinut prin muncă şi efort. Nu aceasta este societatea în care dorim să trăim. 

PSD trebuie să conceapă o strategie pentru asigurarea echilibrului dintre protecţia şi asistenţa socială directe – acordată prin ajutoare dirijate doar categoriilor excluse şi vădit defavorizate – şi protecţia socială indirectă – realizată prin îmbunătăţirea serviciilor publice precum sănătatea, învăţământul, curăţenia mediului.

Vorbind despre redistribuţie ajungem, în mod firesc, şi la problema creării bogăţiei. În opinia mea, Statul român trebuie să se afirme ca partener activ în acţiunea politică de promovare a unui cadru economic definit de principiile responsabilităţii economice şi sociale  faţă de ceilalţi şi a responsabilităţii economice şi ecologice pentru generaţiile viitoare. Nu trebuie să ne gândim doar cum redistribuim bogăţia, ci şi cum o putem produce. Din acest punct de vedere, ca principal instrument aflat la dispoziţia statului, Politica fiscală de tip social-democrat are două obiective:

 • asigurarea unei redistribuiri a veniturilor pentru satisfacerea nevoilor comune, fie că vorbim de asistenţa socială directă sau de investiţii în capitalul uman. De asemenea, fiscalitatea trebuie să redevină, acum mai mult ca oricând, un instrument al redistribuţiei pentru a corecta inegalităţile sociale majore;
 • determinarea anumitor comportamente ale agenţilor economico-sociali, în sensul creşterii dinamismului şi eficienţei acestora, încurajând însă şi responsabilitatea lor socială.

Ca atare, sistemul fiscal trebuie să fie de tip diferenţiat, flexibil, pentru a putea asigura un echilibru între cele două obiective ale politicii fiscale, enunţate anterior.

Într-o lume globalizată trebuie, însă, să asigurăm un echilibru între dezideratul unei societăţi fără şomaj şi o necesară flexibilitate a condiţiilor de intrare şi ieşire de pe piaţa forţei de muncă. Iar acest echilibru se poate realiza  prin introducerea în cadrul relaţiilor de producţie a unui parteneriat între angajaţi şi angajatori, între sindicate şi organizaţii patronale, atât la nivel intern, cât şi la nivel transnaţional.

De asemenea, sistemul protecţiei sociale trebuie să creeze motivaţia unei mai mari iniţiativei private şi o trecere de la stadiul de bugetar la cel de liber întreprinzător. 

Cum ne diferenţiem de celelalte doctrine?

Problema diferenţierii PSD de restul partidelor, nu doar în sensul comunicării, ci al valorilor şi practicii politice este una esenţială. În fapt, marea noastră problemă din ultimii ani a fost aceea că am acceptat să ne diluăm identitatea, folosind adesea gramatica politică a ideologiilor de dreapta, pentru a exprima idei de stânga. Nu mai este clar ce înseamnă a fi social-democrat, liberal, creştin-democrat, ecologist. Partidele încearcă să fie câte puţin din fiecare şi sfârşesc prin a nu mai fi nimic. Rezultatul a devenit inevitabil: confuzia valorilor şi a reperelor. În condiţiile în care atât social-democraţii cât şi liberalii sau creştin-democraţii au ca punct comun acceptarea democraţiei reprezentative şi a economiei de piaţă, pentru noi, stânga românească, munca trece înaintea capitalului, statul înaintea pieţei, societatea înaintea individului, solidaritatea înaintea concurenţei (ca sursă a excluderii), drepturile omului înaintea securităţii, pacea înaintea războiului, negocierea prevalează în faţa conflictului.

Înţelegând care sunt elementele fundamentale ale identităţii noastre doctrinare, facem un prim pas, de la necesar la realizabil, pe calea reconstruirii şi revigorării social-democraţiei din România.

La final vreau să adaug speranţa mea şi a altor colegi că la capătul procesului electoral pe care îl parcurgem PSD îşi va regăsi energia şi forţa cauzate de pierderea puterii. O unire în acţiune a tuturor energiilor din partid, care să conducă la o cât mai viguroasă şi semnificativă opoziţie faţă de o putere tot mai confuză şi cu tot mai multe dovezi de dispreţ faţă de interesul public. Toţi oamenii de valoare din partid trebuie implicaţi pentru a duce această luptă. Trebuie să ajungem la înţelepciunea de a folosi experienţa fondatorilor, performanţa celor care au participat la actul guvernării, a celor care au reuşit să conducă organizaţii de partid de succes, dar şi să împrospătăm echipa de conducere promovând noi valori din eşaloanele mai tinere.

 

 

Publicitate

117 Răspunsuri to “Stanga romaneasca – reconstructie ideologica si modernizare a actiunii politice.”


 1. 1 Bibicu ianuarie 24, 2010 la 9:58 am

  (R) Stânga noastră se află pe…dreapta !

 2. 2 Arte ianuarie 24, 2010 la 10:21 am

  Astept o pozitie concreta legata de masuri privind eliminarea traseismului politic.

 3. 3 ceir.harja ianuarie 24, 2010 la 10:21 am

  Daca ati pune toate persoanele din conducerea PSD sa faca un asemenea comentariu– ati vedea o realitate ce va va inspaimanta–multi chiar foarte multi nu au nimic sau foarte putin comun cu ideologia si doctrina de stanga. Corect ati spus; ca partidele au luat ceva de la ficare si au ajuns ,,,,,nimic. Nu stiu care a fost participarea si celelalte discursuri dar ce am citit mi-adat increderea ca valorile stangi nu sunt perdute. Sincere consideratii .

 4. 4 eugen ianuarie 24, 2010 la 10:45 am

  PSD are in prezent o imagine complet opusa de cea care o doriti.
  In multe parti din Ardeal auzi astia de la PSD au nenorocit tot. Multi fosti votanti „cu valori conservatoare ” cum ziceti dvs. au fost indepartati de nerusinarea baronilor locali si a valetilor lor de la descentralizate din guvernarea 2000-2004 si din 2009.
  Iar in prezent imaginea PSD propulsata de figuri repulsive ca Mazare. Vanghelie sau de perosane cu reputatie de nasi semi-mafioti ca Hrebe nu ajuta cu nimic. Valoarea i-a promovat pe ei ?

  Sigur ca in 2012 si PD-L va fi perceput cu repulsie ca un partid corupt dar sa transformi PSD in campionul promovarii sociale prin munca este un hell of the job.

 5. 5 Ion Alecu ianuarie 24, 2010 la 10:46 am

  Teoretic, excelent, logic, mai mult decât convingător. Mai greu va fi să vedem cum vor fi toate acestea pe stradă, acasă, în magazine, la ghişeu, în obţinerea şi valorificare unei diplome de studiu, a unui credit şi aşa mai departe…

 6. 6 no name ianuarie 24, 2010 la 11:03 am

  D-le Nastase,citesc si nu pot decit sa fiu de acord cu abordarea d-voastra!din pacate sinteti cam singurul care puteti elabora o viziune la scara asa de vasta, cu privire la social-democratie!din pacate alti oameni de stinga,cu viziune, au plecat,vezi dl .Boda,au plecat datorita anchilozarii in proiect a soc.dem!va avertizez ca nu e suficient sa aveti dreptate,mai trebuie sa si o impuneti in fata celor care se cred de stinga!si mai ales in fata electorilor!ori aici aveti un handicap major, din pacate: nu puteti fi nici populist nici popular!va lipseste din pacate acel mod de comunicare care realizeaza un.. feeling intre vorbitorsi ascultator!incercati sa vorbiti, ca si cind ati vorbi cu bunica de la tara, vorbiti mai putin, cu fraze mai scurte si mai simple:70% din electoratul d.voastra are max 12 clase!mai aveti si handicapultreculului apropiat si a lipsei de reactie rapida!aveti o ingeniozitate, care va interzice sa dati raspunsuri adecvate pe moment,usor necomforme cu realitatea,dar utile politic!din punctul asta de vedere,singurul produs competitiv al psd este, d-l Ponta! dioconescu, e mai curat, mai competent dar mai ”slab” ca si combatant ca d-l Geoana!atit ,deocamdata! cu respect!

 7. 7 radu c ianuarie 24, 2010 la 11:03 am

  In urma cu cateva luni,nu-mi puteam inchipui ca acest partid mare si puternic,poate devenii un partid asa de mic.
  A devenit mic prin oamenii mici care nu inteleg ca acest partid este si trebuie sa ramana un partid al celor multi si amarati,care i-au dat votul neconditionat de douazeci de ani. Acesti pigmei politici doresc sa fie partidul lor,al catorva,care sa-si poata vedea de afaceri si invarteli. Sarac si cinstit,nu e o vorba in vant. Asa sunt nouazeci la suta din romani. De ce nu sunt lasati sa aiba si ei partidul lor?
  Sper ca ziua de luni sa ramana in istoria acestui partid ca ziua renasterii lui!

 8. 8 eugen ianuarie 24, 2010 la 11:04 am

  Stanga romaneasca are probleme diferite decat agonia hamletiana dupa a 3-a cale si New Laboru din Vest. La noi problema nu este convingerea clasei mijlocii de mici deviatii spre stanga sau dreapta. Ca nu prea avem 80% clasa mijlocie ca la ei.

  Mai intai trebuie sa asiguram macar acea incluziune sociala de acolo. Asigurarea medicala este in Romania este o gluma sinistra , codul muncii si drepturile salariatului la fel , cu milioane platitite pe hirtie cu salariul minim, sansele la educatie la tara si in orase mici o gluma iar milioane au facut pasul inapoi pe clasa sociala ajungand la agricultura de subzistenta sau viata de subzistenta.

  Nu este o problema de detalii ideologice pur si simplu asa ceva este inacceptabil in Europa. Paradoxul este ca PSD a pierdut intr-o tara in care
  in care valorile social-democrate.

  Suntei destull de prudent in exprimare. Traducerea mea :
  nu putem acorda ajutoare de stat ca tara membra a UE
  un sistem fiscal bazat pe TVA loveste pe cei saraci si este aplicat doar in citeva state din lume
  Sau am inteles gresit ?

 9. 9 Ghita Bizonu' ianuarie 24, 2010 la 11:12 am

  ia vedeti aici cum se fraieresc popoarele:
  “Memorias del Saqueo” dintr-o bucată, subtritrat în limba română, îl poţi vedea făcând click pe linkul de mai jos:

  Dacă ai instalat RealPlayer, îl poţi descărca în timp ce îl vezi.

  Pe bucăţi îl poţi vedea pe YouTube (12 bucăţi) aici:

  http://www.youtube.com/view_play_list?p=1B984765D0B5253C&search_query=Colapsul+Economic+al+Argentinei&rclk=pti

  Tot RealPlayer ţi le poate descărca.
  Asta în cazul că va fi şters de pe net.

  Traieasca neoliberalismu… paeca era cineva pe aici care dpelangea critica scolii di Chicago , nu?

 10. 10 ion adrian ianuarie 24, 2010 la 11:30 am

  @Bibicu,
  Daca te referi la PNL iti prezint niste reactii ale unui personaj de dreapta cu adevarat, sustinator basescian, desi nu e membru la nici-un partid, ma refer la cineva care a postat rar si pe aici(Frank) si acum cele de mai jos le aduc din alta parte, scrise din enervarea produsa de o emisiune rtv, respeciv fiind foarte enervat de dl Crin Antonescu la emisiunea de aseara cu Corina Dragotescu, emisiune pe care nevazand-o nu pot avea o parere ferma, dar dupa cate l-am cantarit in ultima vreme pe Crin inclin cu durere de fost membru PNL, sa-i dau dreptate acestui domn:

  “Buna dimineata in dominica asta inghetata cu aspect de zi siberiana si probabil pe ici pe colo prin unele partide cu adinci si pronuntate reflexe bolsevice,urmare a componentei acestor partide,pt ca nu-i asa,odata intrat in marea familie a celor care se revendica din internationala comunista,asa zisii cominternisti,asa vei sfirsi.
  dar nu despre simpaticii nostrii comunisti vreau eu sa vorbesc putin,nu,de data aceasta as vrea sa comentez putin situatia acestui personaj ciudat,gaunos si lozincard care este pres. PNL.
  prin grija Corinei Dragotescu,aseara l-am avut din nou pe sticla pe dl. Crin Antonescu,alaturi de jurnalista ANDREEA PORA.
  imi gasesc cu multa dificultate cuvintele cind vine vorba sa comentez prestatia acestui papagal,pt ca trebuie sa fac eforturi serioase sa nu cad in pacatul unui limbaj contondent presarat bine cu expresii ce cu greutate ar putea fi acceptate in spatiul public.
  Omul asta,Antonescu,se dovedeste a fi un propagandist ipocrit si inchipuit cum rar mi-a fost dat sa vad,omul asta e paranoic,intr-o faza severa,incapabil sa realizeze ridicolul si comicul desantat in care se misca.
  de fapt arealul in care el se misca este inudat de minciuna,inchipuiri si fantasmagorii.
  obisnuit sa fie miinghiat pe crestet de moderatori si invitati,de data aceasta a avut surpriza sa fie inghesuit la colt de jurnalista PORA,care i-a sfichiut fata de paranoic cu cite-va adevaruri pe care paranoicul plin de ticuri nervoase,le-a suportat cu mare greutate.
  folosind ca arma de aparare o diaree verbela goala de continut,paranoicul pur si simplu a aratat as putea spune mult mai rau decit MIRCEA GEOANA ,in cele mai rele momente ale lui.
  intrind in pielea unui pechinez turbat acest paranoic turuia vorbe fara sens ,incercind printr-o logoree jalnica sa scape.
  si daca iau in considerare ca doamna Pora s-a folosit de situatii care sa-l desfiinteze pe antonescu, destul de modeste,neapelind la munitia grea,ma intreb ce reactii ar avea pechinezul in turbare?
  e clar ,individul asta nu mai are ce spune,si nici nu mai are mult pina va aruncat acolo unde ii este locul,pt ca in scurt timp va fi facut arsice,toata povestea cu ,UN ALT FEL DE POLITICIAN’va arata fara dubiu ca omul e un papagal,o facatura jalnica si comica.”

  PS Daca acest domn are greseli, sa-l scuzati iar eu nu mi-am permis sa-l corectez.

 11. 11 JR. ianuarie 24, 2010 la 11:37 am

  Într-un fel sau altul partizanii social- democraţiei din România încearcă se se lupte tocmai pentru aceste principii şi idei detaliate de dvs. în acest superb articol. Numai că unii mai fac confuzii, alţii se luptă doar pentru o parte din ele, iar alţii cu mai multă claritate în înţelegerea lucrurilor, le convertesc în interes propriu sau de grup.
  Dumneavoastră, aţi redeschis calea de urmat de PSD şi aţi pus în ordine primii paşi ce trebue făcuţi de toţi membrii PSD aflaţi în toate structurile PSD. Cei care au înţeles vă vor urma; Cei care îşi simt situaţia lor politică şi economică în incompatibilitate, vor fugi din partid. Atâta pagubă! Important este ca militanţii politicii de stânga -care rămân- să circula într-un singur sens. Aruncatul lighenelor pe la televiziune în capul cui se nimereşte pe probleme de fond sau ficţiuni, nu cred că face parte din miscarea social- democrată! Eu mulţumesc pentru învăţăminte. Poate că mâine la şedinţa Consiliului Naţional o spuneţi lapidar şi celor care chiar dacă mai ştiu câte ceva e bine să vă audă ce intenţie aveţi.

 12. 12 blogideologic ianuarie 24, 2010 la 11:47 am

  @ Adrian Năstase
  „munca trece înaintea capitalului”, spuneţi.
  Foarte bine, ăsta-i compromisul fordist care asigura prosperitate pentru toţi în capitalism înaintea neoliberalismului. Dar în condiţiile globalizării, nu prea mai merge nimeni pe compromis fordist. Oricum, trebuie să precizaţi la ce raport între profit şi salarii vă aliniaţi din punctul de vedere doctrinar.

 13. 13 theodora0303 ianuarie 24, 2010 la 11:50 am

  Domnule Adrian Nastase,
  Am simitit nevoia sa fac cateva comentarii la articolul publicat vineri 22 ianuarie 2010, in Evenimentul Zilei, de domnul Mircea Cărtărescu.
  Se pare ca si dansul este foarte interesat de „reformarea” PSD-ului.

  http://theodora0303.wordpress.com/2010/01/23/cateva-comentarii-la-articolul-lui-mircea-cartarescu/

  Domnule Mircea Cărtărescu nu ati avut, nu aveti si nici nu veti avea vreodata vreun drept sa cereti reformarea PSD-ului. Membrii PSD-ului, cei care voteaza PSD-ul, cei care cred in valorile social democrate, cei din interiorul partidului, pot cere reformarea acestui partid. Din pozitia de “neprieten” al PSD-ului dumneavoastra nu aveti acest drept. Cum ar fi ca eu sa cer reformarea PDL-ului sau a Partidului Laburist din Regatul Unit al Marii Britanii? Cu ce drept as cere eu asta?

  In ceea ce priveste „eticheta” pe care presedintele de onoare al PSD-ului domnul Ion Iliescu a „lipit-o pe spinarea domnului Mircea Geoana” din pacate s-a dovedit a fi o apreciere corecta. Spun din pacate pentru ca si eu ca orice om de stanga mi-am dorit ca dansul sa se insele. Acum regret ca, in gandul meu, fie macar si pentru o secunda m-am indoit de aprecierea domnului Ion Iliescu.

  Domnul Ion Iliescu reprezinta pentru PSD o garantie a echilibrului si a victoriei. Impreuna cu dansul putem sa reconstruim ce a daramat preferatul dumneavoastra.

  Cu preferatul dumneavoastra in frunte PSD-ul a pierdut sapte alegeri. Asta intelegeti dumneavoastra prin reformare, desfiintarea PSD-ului?

  Stanga nu are cum sa dispara domnule Cărtărescu. Oricat de mult ati dori dumneavoastra asta. Saracii Romaniei au nevoie de PSD si vor face tot ce va fi nevoie ca acest partid sa reajunga acolo unde ii este locul adica la guvernare.

  Expresia „sinistra umbra” nu va face cinste.

  „E adevărat, a fost un moment, cam pe vremea în care Ion Iliescu îi lipise pe spinare bileţelul cu „prostănacul”, când mi-am legat de Geoană speranţele de reformare a PSD-ului, de scoatere a lui de sub sinistra umbră a celui mai sus pomenit.”

  Domnule Mircea Cărtărescu, nu stiu daca aprecierea dumneavoastra este corecta. Nu stiu daca PSD-ul a fost cel mai venal partid din Romania. In acest moment insa, sunt sigura ca locul acesta il ocupa fara discutie PDL-ul. De ce nu va doriti o reforma in PDL? Va place cum arata acum PDL-ul?

  „Scriam atunci, chiar în titlul articolului, „Sprijiniţi-l pe Mircea Geoană”. Nu regret niciun moment acel text, tot ce regret e că promisiunea de primenire a celui mai venal partid din România, de douăzeci de ani încoace, nu s-a realizat.”

  Dumneavoastra, domnule Cărtărescu, chiar credeti ca Domnul Mircea Geoana ar fi venit la lansarea volumului dumneavoastra daca nu ati fi scris acel articol favorabil dansului?

  „Imediat după apariţia acelui articol s-a întâmplat să-mi lansez, la Librăria Humanitas de la Kretzulescu,volumul „Baroane”. Ploua cu găleata. Practic, nu se vedea, în rafalele de ploaie, celălalt trotuar de pe Calea Victoriei. Pe când Gabriel Liiceanu tocmai vorbea, am văzut o siluetă murată care intra, luptându-se cu o umbrelă, pe uşa de sticlă a librăriei. Era Mircea Geoană.”

  Ma dezamagiti domnule Cărtărescu si probabil ca ii dezamagiti si pe o parte dintre cititorii dumnevoastra. Pe dumneavoastra va impresioneaza atentia pe care v-o arata la un moment dat un politician? Adica “nenea Gigel” care sta la coada pentru autografe, este mai putin important decat domnul Geoana? Am crezut ca sunteti mai profund. Pentru mine “nenea Gigel” ar fi mai important. Stiti de ce? Pentru ca el va cumpara cartea pentru CA II PLACE. Nu pentru ca scrieti de bine despre el la un moment dat. Aceast “nenea Gigel” este adevaratul dumneavoastra admirator domnule Cărtărescu si nu politicianul care „va cultiva prietenia” de nevoie.

  „Niciodată înainte, niciodată după, n-a asistat vreun politician la o lansare de-a mea. Nu-mi venea să-mi cred ochilor. Geoană a stat cuminte în public până ce povestea s-a sfârşit, apoi a stat la coadă să-i scriu un autograf pe o carte. Domnul Liiceanu a făcut nişte remarci tăioase atunci, dar eu, mărturisesc, am fost impresionat”

  Hai sa imi imaginez….…. pe domnul Boc l-as intreba cum s-ar descurca el cu pensia NESIMTIT DE MICA a tatalui meu….. Cu domnul Hrebenciuc nu cred ca as avea ce sa vorbesc iar domnului Becali i-as ura sanatate si l-as felicita pentru toate actele caritabile pe care le-a facut. Pana in prezent domnul Becali este singurul bogat roman care a spus ca este de acord cu impozitarea averii. Nu sunt un votant al domnului Becali dar pentru aceasta pozitie are tot respectul meu.

  „Stimate cititor, eu sunt un om foarte modest, un om oarecare. Imaginează-ţi că dumneata ai fi sunat, chiar acum, de Hrebenciuc, de Boc sau de Becali, adică de personaje care pentru noi nici nu au realitate, care trăiesc doar la televizor. N-ai fi uimit? Odată m-a oprit pe stradă Geanina Corondan. S-a învârtit atunci totul cu mine, s-au năruit, ca să zic aşa, bazele ontologice ale lumii mele..”

  Cu deosebit respect

 14. 14 i.nicolae ianuarie 24, 2010 la 11:52 am

  Nu de doctrine;orientari de dreapta sau stanga;a 3 a cale ducem noi lipsa.Ne lipsesc oamenii cinstiti; corecti;altruisti,oameni care se tin de cuvant etc etc.Ce facem cu tradatorii;traseistii;spagarii;oportunistii,mincinosii;cei care practica nepotismul etc.Aceste „calitati” sunt adanc in gena romanilorsi sunt greu de eliminat.Ori pana nu scapam de acest lest,ne vom scufunda mai mult i mocirla.Frumoase vorbe,dar trebuie spuse in alta tara poate Germania;Anglia tarile scandinave nu la noi.Avem legi dar nu avem oameni sa le aplice.Poate daca schimbam de la presedinte pana la ultimul angajat al statului ,in 60-80 de ani ajungem sa fim mai aproape de Europa civilizata.Bineinteles toti acestia de mai sus sa fie nemti sau scandinavi.In rest toate sunt vorbe goale.

  Sa auzim de bine.

 15. 15 Iann ianuarie 24, 2010 la 11:55 am

  …bineinteles ca nu ma pricep la politica din moment ce cred ca Ontanu, primarul sectorului 2, a iesit din PSD ca sa poata da si altfel de aprobari ……. nu cred ca ar fi cineva din aceasta tara care sa nu se loveasca de probleme in fiecare zi………una dintre ele ar fi inceperea lucrarilor de instalare a unei antene GSM Vodafone la doar 15 m de locuinta mea si a altor OAMENI ( credeti ca ne-a intrebat cineva daca suntem de acord ?–-parca asa scrie la lege) )…..credeti ca intereseaza pe cineva?….. caci pana nu vom avea legi clare de neinterpretat, nu vom avea sorti de izbanda…..noi OAMENII….

 16. 16 blogideologic ianuarie 24, 2010 la 12:00 pm

  „Nu trebuie să ne gândim doar cum redistribuim bogăţia, ci şi cum o putem produce.”
  Nu prea mai este timp. Care este forţa de producţie pe care o vede PSD-ul? „Munca”, dar ce fel de lucru, cu ce resurse umane şi ce competenţe ? Oricum, este nevoie de un sistem multiplicare-accelerare pentru educarea resursei umane din ţară pentru aceste noi competenţe. Şi „munca” nu mai este ce a fost, competenţele devin capital intangibil care produce propria rentă.

 17. 17 Doru Coarna ianuarie 24, 2010 la 12:01 pm

  Gasesc textul OK si la fel si ideile din el. Problema e ca, asa cum mai scriu cativa azi, PSD este un partid al celor multi si asa trebuie sa ramana, cu elitele responsabile desigur; astfel , reconstructia presupune intoarcerea la sensurile initiale dar cu strategii noi si asa s-ar asigura victoria in orice alegeri.

  FIGURI DE LIDERI AI PSD CARE STRICA IMAGINEA SUNT DESTULE SI EXACT ACESTIA NU VOR INTELEGE NIMIC DIN ACESTE INTENTII.

  SINGURA SOLUTIE ESTE LIDERUL-LOCOMOTIVA, ACESTA VA ESTE ROLUL REZERVAT SI OBLIGATORIU IN CONJUNCTURA PERIOADEI.

  Daca dreapta ia idei populiste dinspre stanga, iar stanga ia idei economice de prin dreapta, eu inteleg ca asta conduce logic la orientarea spatelui catre infata si invers, adica inaintam cu fata spre inapoi si cu fundul spre viitor, ceea ce se si intampla. Problema este ca asa ajungem urgent la momentul dec.’89, si ma gandesc, o fi bine?

  Concluzia este tocmai cea semnalata in textul prezentat: partid de masa cu tinte generale, cu strategii clasice dar cu tactici noi,
  DAR obligatoriu condus de un SEF-LOCOMOTIVA, si asta pentru ca trebuie o icoana, lumea asta doreste, partidul sa aiba un chip, nu o echipa de chipuri; cine ar mai frecventa biserica daca imaginea ar fi cea a sfintilor fara (de) Dumnezeu?

 18. 18 mayflower ianuarie 24, 2010 la 12:01 pm

  Tatal meu a fost membru de partid,avea insemnarile lui,regulile lui.Fratele meu a fost membru de partid,din partidul din care au facut toti parte. Numai cel ce stie si respecta regulile dobandeste dreptul de a picta politicieni,mai ales pe acei foarte instruiti.Ce aveti in mana?O carte de rugaciuni?Poate ca e un semn bun,e un politician important.Unii stiu anumite lucruri din pozitia de politician,iar altii din experienta si invioreaza atmosfera.Intr-o zi,apasand braul biroului,o bucata de lemn a trosnit si s-a rupt…”Lemn de proasta calitate”.Carevasazica asta-i tot? Undeva,la tara,cateva femei tin in brate sugari si fac traba cu mana ramasa libera,stand inaintea sobei.

 19. 19 [D][S][N] ianuarie 24, 2010 la 12:11 pm

  24 feb 2010. Unde ne aflam ?… Ne aflam la Iasi, laga Simirad si Basescu, facand cruci largi si iinvocandu-l pe Dumnezeu de mai mai multe ori in acelasi discurs.

 20. 20 Je,soussigne ianuarie 24, 2010 la 12:35 pm

  „Les navires doivent etre compartimentes aussi efficacement que possible eu egard a la nature du service auquel ils sont destines.”(Regle 5,Partie B,Chapitre II,Construction,Acte final de la conference internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,1960,Londres).

 21. 21 vali ianuarie 24, 2010 la 1:07 pm

  fara rus , dancu , ponta si multi altii. succes

 22. 22 blogideologic ianuarie 24, 2010 la 1:11 pm

  fragment din “Manifestul Revoluţiei Naţionale”, Sighişoara, 1935 //
  Banul occidental şi-a descoperit aici, la gurile Dunării, interese mari şi precise: interese politice: să împiedice înaintarea Rusiei către Constantinopol; interese comerciale: să cumpere produse agrare ieftine şi sa vândă produse industriale scumpe, câştigând de la particulari numai diferenţa de preţ, iar de la stat (furnituri) ceva în plus; interese economice: să exploateze direct – prin personal superior străin fie slugi indigene – imensele bogăţii ale solului și subsolului acestei ţări; interese financiare: să încaseze dobânzile piperate cuvenite, împrumuturilor făcute atât statului român cât şi economiei româneşti private, care aveau nevoie de-un prim ajutor ca s-o ia din loc (instalări, inventar, aparat) – odată pentru România Mică, altă dată pentru România Mare – cât şi de-o serie de ajutoare impuse de evenimentele grave pentru destinul ţării: războiul din 1877 (Independenţa), campania din 1913 (o demonstraţie de forţă necesară), războiul din 1916 (Întregirea). Naţionaliştii români din secolul al XIX-lea nu sunt altceva decât prima încercare a poporului român maturizat de a ieşi în lumina istoriei. În ei vorbea şi lucra energia şi tenacitatea unui neam al cărui act de naştere e columna lui Traian, despre a cărui copilărie prodigioasă – o mie de ani – nu ştim nimic şi a cărui vajnică adolescenţă ne-o povestesc cronicarii. Utilizând cu măiestrie interesele banului occidental în părţile noastre, dar mai cu seamă asigurându-i câştiguri coloniale şi satisfăcându-i dorinţe privind însăşi forma de stat, regimul politic şi acordarea calităţii de Român – lucruri inacceptabile pentru un stat cu adevărat suveran – şi chemând în fruntea ţării o dinastie în stare să ne reprezinte, prin strălucitele ei legături, în diplomaţia europeană (noi fiind la vremea aceea neam prea prost că să ne reprezentăm singuri) şi să ne organizeze în interior datorită incomparabilei pregătiri dobândite în sânul unei familii regale specializate în construcţii şi diriguiri statale, naţionaliştii români din secolul al XIX-lea au întemeiat şi au pus pe drum statul român actual, care e în zilele noastre obiectul de aprigă dispută al ursitoarelor lui: al cui e? Un tânăr inginer român şomează în cafeneaua târgului natal cu diploma de la Charlottenburg în buzunar. Întâlneşte un ovrei, fost coleg de liceu, tot inginer, dar nu şomer, căruia povesteşte din vorbă în vorbă de durerea lui, ca să audă imediat exclamaţiile ovreiului scandalizat de atâta lipsă de informaţie asupra bursei internaţionale a muncii: „De ce nu te duci, dragă, în Palestina? Acolo e de lucru acum!” Un căpitan de artilerie cumpără nişte nutreţ pentru cai şi îl încarcă în furgoane. Rămânându-i un rest – cam o căruţă ţărănească – vrea să angajeze un sătean, să i-1 ducă: „Nu merg, domnule căpitan, zău, nu merg, că… mi-am făcut suma “. Într-un stat care politiceşte e vasal şi-şi varsă sângele la comanda altora, care etnic e o cloacă internaţională şi economiceşte o colonie, care îşi trimite – prin decalaj, concesii, dobânzi – peste graniţe prinosul brazdei şi prisosul muncii, ar fi o nebunie se munceşti mai mult decât strictul necesar. Statul român actual nu apără bogăţiile ţării şi nu garantează munca naţiunii. Nu, pentru ca nu e statul naţional al Romanilor ci statul sucursala la gurile Dunării al burgheziei apusene. Creat cu ajutorul ei, pentru interesul ei, sub sugestiile ei imperative şi după modelul furnizat de ea – statul acesta nu ne apără pe noi de străini, ci pe străini de noi: siguranţa transporturilor, creditelor, plasamentelor, funcţionarilor lor. Ca-n colonii. De aceea nu e tragere de inimă în ţara românească. De ce să ari, să gândeşti, să alergi – în plus? Pentru tine? Pentru ce? Lumina va fi tot opaiţ, drumul tot cărare, case tot bordei. Pentru că, cu banii câştigaţi la noi, finanţa internatională cladeşte vile la Amsterdam sau Stockholm, iar noi rămânem tot cum am fost, săraci şi ursuzi, narcotizându-ne amarul unei vieţii naţionale întrate în fundac, cu doine melancolice şi chiolhanuri abrutizante. Aici e sursa adevărată a îndolenţei româneşti: în exploatare. Să nu ne înşele palatalele bucureştene: sunt contuarele străinilor. Să nu ne înşele vilele din noile cartiere ale Capitalei: sunt ale vechililor. Să nu ne înşele o reţea telefonică, o linie ferată, o şosea nouă: nu le fac pentru noi şi unde ne trebuie nouă, ci pentru ei şi unde le trebuie lor. Să nu ne înşele forfota comercială, economică, financieră, politică: nu noi ne zbatem, ei – ca se ne sugă mai bine. Naţiunea română stă deoparte: deoparte de viaţa economică, în care nu poate decât să fie spoliată, deoparte de statul liberalo-democrat, care înlesneşte spolierea. Naţiunea e în rezistenţă pasivă. De aceea se vorbeşte în România numai cu jumătate de gură şi nici o treabă nu e întreagă. De aceea ţara asta mare şi bogată face impresia unei case de vădană: nici pustie şi nici vie. De aceea suntem ţara lui , da-da, bine-bine, lasă-lasă”. Una dintre ursitoare – naţionalismul român – a fost înşelată: în loc de stat propriu s-a trezit cu tejghea străină. Acest contuar al burgheziei apusene şi al vechililor ei trebuie dărâmat fără zăbavă şi în locul pe care l-a uzurpat cu silnicie şi minciună trebuie să se înalţe adevăratul stat al Românilor, un stat naţional în care să se poată munci cu dragoste şi elan, un stat al Românilor în România Mare. Ştim că munca aceasta nu va fi uşoară, şi nici lipsită de primejdii. Pentru că unii dintre Români au întrat slugi la tejgheaua străinilor. Aceşti nemernici paznici politici ai contuarului trebuiesc demascaţi şi naţiunea dezlănţuită. Aceasta e dubla datorie a acestui manifest al revoluţiei nationale. Ştim că ne aşteapta o existenţă precară şi poate pe mulţi dintre noi o moarte violentă. Ştim că întrăm în toiul unei lupte care va scutura ţara ca o vijelie, dar pentru cei care au un crez nu există nici târguială, nici rezervă. Vom îndura toate mizeriile şi ne vom bate în toate luptele, dar nu vom ceda.

 23. 23 Bibicu ianuarie 24, 2010 la 1:22 pm

  Ricşa mioritică

  La vremuri grele soluţii pe potrivă. Este o reacţie firească de conservare a speciei mioritice, care bucurându-se de atenţia Băsescu-Boc ce a fost reactivată, vine în întâmpinare cu oferta naţională de infiinţare a unei companii de stat pentru organizarea trnsportului de persoane şi mărfuri cu ricşa tractată de şomeri (700000 la această dată), în palier unul singur şi pe rampe aspre doi, maxim trei. La incetarea de plăţi acestora li se vor alătura şi pensionarii masculi (sic !) cu pensii „simţite”, care vor remorca în dublă tracţiune pentru palier şi quadruplă în rampe.
  Activitatea feroviară falimentară condusă de d-l Bercceanu va disponibiliza 11000 km de cale ferată normală pe care se va extinde transporul cu ricşa folosind la tracţiune feroviarii disponibilizaţi şi cea mai mare parte din bugetarii reorientaţi profesional. Reparaţiile capitale scadente ale celor 3000 de poduri feroviare se vor evita graţie noului sistem de transport şi tracţiune – ricşa mioritică.
  Notă : Roţile tip bicicletă şi cadrul se adaptează din bicicletele casate ale ţătilor bogate UE care au dat mue avuţiei naţionale a României după decembrie 1989.
  PS „Tot ce-i românesc nu piere / şi ţara va-nflori…”

  24 ianuarie 2010

 24. 24 Andrei ianuarie 24, 2010 la 1:33 pm

  Haideti,curaj si m-ai multa energie.

 25. 25 Al ianuarie 24, 2010 la 2:15 pm

  Din ,,ZBUCIUMUL SI NEPUTINTA PSD-ului”,vor iesi invingatori pede-LEII cu tov. ,,prezident” zburator,pardon,,JUCATOR”,cu numele de B T.Vai noua, ,,PROSTIMEA”cum ne zice ,,Barbu otevistul”.Ce vremuri traim!!!!!!!!!Pede-LEUL,partid ,,fara doctrina”,va spune:-PSD-ule ,, ciocu’ mic”,ca noi suntem la guvernare si ,,calcam si….,,peste cadavre”[daca e cazul],sa facem jocul care ni s-a impus.Ziceam[pina in alegeri],,Romania trezeste-te,iar acum spun:,,pesedistilor cu functii in partid ,,TREZITI-VA O DATA!!”Oare sunteti partid de stanga social si democrat???!!!

 26. 26 Marcus ianuarie 24, 2010 la 2:18 pm

  PSD, Un Partid Pentru Linistea Basescului

  Cu ocazia unei plimbari pe faleza Cazinoului, la un moment de odihna pe o banca si contra a 2 lei dati unui baiat al strazii, am avut ocazia sa iau pulsul politicii romanesti, asa cum este ea perceputa la nivelul zero al standardului de viata din biata noastra tarisoara. Ion, un adolscent la vreo 14-15 ani, un fel de Gavroche mioritic, mi-a povestit cum, in ciuda varstei si datorita conditiilor sale precare de viata, pana cu putin timp in urma fusese un militant puternic angajat in propagarea si sustinerea social-democratiei in Romania.

  Motivul pentru care a schimbat de drum a constat in persecutia la care a fost supus ca urmare a convingerilor sale politice de stanga, mai exact atunci cand la mitinguri organizate de PD-L striga infocat “Jos PD-L-ul”, era urgent “cadorisit” cu o avalansa de suturi in cur, in timp ce, la acelasi tip de mitinguri, organizate insa de PSD, atunci cand incerca sa mobilizeze lumea strigand “Traiasca PSD”, incasa de la majoritatea pesedistilor troiene de palme pe scafarlie. Asa ca acum i-a dat dracului si pe unii si pe ceilalti si, dupa ce si-a deschis o mica afacere (cand nu cerseste, spala parbrize in intersectii), a trecut cu toate bagajele in tabara liberalilor renuntand totodata la naravul partizanatului public exprimat.

  Mi-am amintit de toate acestea dupa ce am urmarit ceea ce se intampla in aceste zile la PSD. Si asta deoarece se pare ca sunt o gramada de pesedisti, in frunte cu lefegiii basescieni clujeni sau lideri colorati bucuresteni, care s-au adapat la aceeasi troaca cu cei cinci milioane de votanti Basescu (daca n-or fi votat si ei la fel) si care si-au pus in cap sa imite modelul de “rebeliune” Stolojan si sa puna PSD-ul la dispozitia chiombului. In haosul total care domneste in acest partid, haos alintat eufemistic de ei cu sintagma democratie de partid, sustinerea lui Geoana pentru functia de presedinte al partidului este echivalenta cu arborarea pe post de steag alb a unor izmene de aceasta culoare, insa putin cacate dupa guvernarea cu PD-L-ul si rezultatul alegerilor prezidentiale si acceptartea unei capitulari neconditionate in fata pretentiilor tiranocrate ale realesului.

  Lasand la o parte nesimtirea veleitara a lui Geoana, care dupa toate cutumele politice ar fi trebuit sa demisioneze, in urma esecurilor istorice inregistrate atat in urma inhaitarii cu termitele portocalii la o guvernare dezastruoasa pentru partid, dar mai ales pentru tara si dupa recidiva inregistrata la alegeri cand a pierdut pe mana lui, cazand ca un prostanac in capcana intinsa de chiomb in cardasie cu Vantu, atent supravegheati si indrumati ezoteric de “flacara violet” si interventiile paranormale ale Aliodorului, dorinta lui arzatoare de a se mentine la conducerea partidului frizeaza culmea tupeului.

  Situatia este cu ata mai albastra si in acelasi timp hilara, cu cat PSD-ul dispune de o echipa de politicieni de valoare, Adrian Nastase, Cristi Diaconescu, Victor Ponta etc, echipa ce ar putea reda acestui partid forta, unitatea si disciplina necesare unei Opozitii vii, alaturi de liberali, Opozitie care sa-i dea frisoane chiombului si la o adica sa-l opreasca din marsul sau triumfal de lukasenscizare a tarii.

  Pe langa toate insuccesele cat Everestul inregistrate, Mirciulica mai uita doua lucruri. Primul este amnezia fata de numele celui care l-a adus in partid, iar al doilea in faptul ca daca purtatorul acestui nume ar fi lasat la o parte eleganta si loialitatea fata de Ion Iliescu, in 2005, si ar fi candidat impotriva acestuia, acum Mr. Geoana ar fi scris procesele verbale la sedintele PSD-ului.

  Dar deja ne-am invatat cu zicala ca “facerea de bine e…” asa ca loialitatea, recunostinta, respectul etc sunt notiuni total straine politicienilor nostri (vezi, Petre esti cel mai tare) totul rezumandu-se la “cine poate, oase roade”. Ca d-l Nastase si-a luat papara de la Mirciulica este ceva banal si perfect acceptabil in politica de plai dambovitean, inacceptabil este insa cum niste neica-nimeni cu veleitati de mari politicieni, puternic mediatizati pe motiv de anti-Iliescu, il ataca pe acesta fara pic de rusine si total aiurea.

  Vazand desfasurarea de forte pesediste pro-Geoana, devine din ce in ce mai evident faptul ca. odata reconfirmat si sfatuit in taina (mai mult sau mai putin) de cele doua Eminente, una cenusiu spre negru si a doua de o nuanta rozalie, acesta va face tot posibilul pentru a-i asigura presedintelui tarii un al doilea mandat lipsit de surprize si suficient de linistit pentru ca el sa-si duca la bun sfarsit intentiile de “reformare” a statului de drept si de transformare a tarii intr-o republica bananiera sau ex-sovietica. Basescu isi mai vede o data visul cu ochii, singurii ramasi sa-i tulbure aspiratiile de totalitorism si sa lutpe pe baricade intr-o Opozitie reala fiind liberalii, cu Crin Antonescu in frunte.

  Si asta deoarece Geoana, dupa ce a dat dovada “maturitatii” sale politice, demonstrandu-ne ca zisele cu “alergatu’ de unu singur si iesitu’ pe locul doi” nu sunt banc, tine acum mortis sa conduca in continuare un partid pe care aproape l-a pus pe butuci.

 27. 27 Al ianuarie 24, 2010 la 2:26 pm

  Pe cand CONSILIUL NATIONAL AL PSD-ului ?DAR,CONGRESUL?[LA TOAMNA,CUMVA,SA VEDEM CINE MAI APUCA TOAMNA?????Multumesc !

 28. 28 Roxana ianuarie 24, 2010 la 2:43 pm

  Este indiscutabila necesitatea unei astfel de dezbateri ideologice, pentru a reconfirma si reconfigura valorile social democratiei si modul in care aceasta se raporteaza la criza economico- financiara si la transformarile societatii romanesti din utlimul deceniu. PSD, in incercarea sa de a se redefini in termeni mult mai convingatori, trebuie sa porneasca in acest parcurs de la premise cat mai apropiate de stringentele realitatii si anume grava disfunctionalitate a institutiilor in raport cu cetateanul, absenta statului de drept si implicit imposibilitatea consolidarii democratiei, fapt cu consecinte cumplite pentru toate categoriile sociale.
  Intr-un astfel de cadru deplorabil, in care se gaseste Romania astazi dupa mandate basesciene si guvernari ale unei „drepte” discutabile atat doctrinar cat si in privinta eficientei nevoia pentru social-democratie este
  covarsitoare. Alfabetizarea democratiei, in adevaratul sau sens, necesitatea unui echilibru, reducerea inegalitatii sociale ce a devenit una dramatica, reprezinta sansele tardive pentru ca aceasta tara sa nu ramana pierduta intr-un timp trecut.
  Esenta social-democratiei romanesti nu poate fi alta decat acea convergenta in care, prosperitatea economica este incurajata, alaturi de echitatea sociala.
  Daca se va privi insa inspre electorat, pentru a-i propune oferta in termenii ideologici, din pacate trebuie subliniata lipsa de cultura democratica si accentul major pus pe lider, iar discutia trece astfel intr-un cu totul alt plan.

 29. 29 Sami Ionescu ianuarie 24, 2010 la 3:02 pm

  In legatura cu cele doua camere . Da , dar una obligatoriu sa fie cu cei mai buni profesionisti , caci altfel nu avem de ce sa platim doua la fel , care ascund clientela politica lipsita de pregatire profesionala tintita si ajungem sa avem ceea ce vedem si traim de 20 ani incoace.

  In ceea ce priveste linia generala a ideologiei prezentata pare absolut ideala, cel putin din punctul meu de vedere . Eu consider ca este si absolut realizabila . Doar sa existe vointa politica .

  O alta problema vreau sa dezbat . Aseara l-am urmarit la televizor pe dl. Vasilescu de la BNR si am ramas surprinsa sa aflu ca , BNR a tinut o mare suma de bani blocata pt. o perioada mare de timp ( acum in 2009). Astfel fiind avantajate bancile private , care in majoritate au capital strain si ingropand aproape complet sectoare economice ca piata imobiliara , cea auto sau cea de bunuri de folosinta indelungata , respectiv cele care vindeau prin intermediul creditelor bancare . Intreb si eu !? Cum este posibil asa ceva , atata timp cat BNR este de stat ?! La comanda probabil politica a cui au fost acesti roni multi scosi din circuit si pusi deoparte ? Eu am mai intrebat mai de mult cum de ni se spune ca au disparut banii cand cu foarte putin timp in urma aparuse dl. Mugur Isarescu sa ne spuna ca sunt bani destui in piata si in BNR. Cine va raspunde de pagubirea societatilor impinse in dezastru sau chiar in faliment si totodata de pagubirea persoanelor fizice care aveau credite sau nu au mai putut sa faca credite din cauza dobanzii marite artificial de catre bancile private ? Am inteles ca ministerul de finante a fost nevoit sa imprumute bani de la bancile private , fiind impins catre acestea de insesi BNR , care dosise banetul (ronii) – si asta la o dobanda foarte mare .
  Pai noi toti contribuim direct sau indirect prin taxe si impozite catre stat trimitand banii catre trezoreriile statului . Si atunci revin cu intrebarea : cum este posibil, ca insusi statul, prin BNR , sa faca disparuti pt. o perioada o suma mare de bani ? Ce imi scapa mie ?
  Si oare daca nu iesea PDL-ul din nou la putere mai vedeam acesti bani , sau se topeau in posetute si pantofiori ciclamen si alte asemenea tampenii ? Eu ca cetatean consider ca totul s-a facut la comanda politica si in plus probabil la comanda unor structuri mafiote din tara dar si din afara ei , pt. a deveni datori vanduti pe la FMI etc. Adica inteleg eu , ca trebuie sa contribuim , avem n-avem treaba , daca vrem sa ne iubeasca UE .
  Eu in permanenta am sustinut ( si chiar m-am contrazis cu multa lume ) pe tema crizei mondiale pe care eu o consider artificiala . Nici un sistem nu se poate prabusi peste noapte complet , atata timp cat exista oameni pe pamant care sunt vrem nu vrem consumatori . Pot intra in criza de supraproductie sau alte feluri de criza anumite sectoare , dar niciodata toate . Practic este imposibil. Nu are nici o logica . Cu atat mai mult la noi in tara care suntem tara consumatoare si foarte departe de a ne fi satisfacut nevoia banala de confort , nu se justifica ideea crizei, daramite o criza reala .

  Desigur eu sunt inginera si nu cunosc toate nisele celor care se ocupa cu finante- banci sau economie , dar nu suna logic ceea ce se pretinde sau s-a pretins de la acel nivel . Cand apari pe posturi de televiziune si incerci sa lamuresti lumea (pana la urma electoratul) ca nu sunt bani , apai trebuie sa nu fie bani , dar nu acestia sa fie dositi de unii dintre administratorii din punctele cheie ale economiei tarii , administratori pe care noi ii platim din bani publici . Pai ce noi ii platim sa ne fure , sa ne pagubeasca , sa ne insele sau sa ne doseasca banii ???
  Aici iarasi trebuie ca PSD -ul sa vina cu solutii si sa faca taraboi pt. situatiile economice si sociale creta in lant .

  De fapt de la PDL nu m-am asteptat si nu ma astept la nimic bun , caci nu sunt de calitate si dupa cum vedem sunt si cu mintea dusa – inconjurati de paranormali , probabil farmece si vraji si tot felul de aburi care le impanzesc creierele lipsite de substanta . Posibil ca si galetile din plastic impartite sa fi fost pline cu aburii si flacarile colorate ale vrajitorilor ce ii inconjoara de le-au prostit mintile la romanii sensibili la paranormale si dusi cu pluta .

 30. 30 daina ianuarie 24, 2010 la 3:37 pm

  Avand in vedere ca va adresati unei mase heterogene,cu diferite nivele de concentrare a atentiei,v-as sugera o prezentare in Power Point atractiva, eleganta,cu caractere de 35-44(cu ajutorul videoproiectorului) a ideilor forte din discurs structurate de exemplu ,in felul urmator:
  I.Denumirea proiectului
  II.Context
  Diagnoza (Analiza SWOT)
  puncte tari
  puncte slabe
  oportunitati
  amenintari
  III. Descrierea proiectului
  Obiectivul general
  Scopul
  Obiective
  Grupuri tinta(directe si indirecte)
  Perioada de desfasurare
  Continutul proiectului
  Fisa de inscriere-participare la activitati (Anexa)
  Regulamente de desfasurare (Anexa)
  Criterii de evaluare:
  Gradul de implicare şi de comunicare
  Gradul de participare

  Realizarea de comunicari,pliante,articole,etc.
  Standarde de performanta:
  (Participarea a …… in functie de amploarea actiunii
  Indicatori de performanta:
  Lista nominala a participantilor
  Sondaj de opinie,etc.
  Calendarul activitatilor (sub forma Diagramei GANTT )
  Metode folosite
  Resurse umane, materiale,financiare
  Parteneri
  Evaluare interna si externa a proiectului
  Diseminarea proiectului

  Proiectul politic sau discursul poate fi prezentat in intregime in Power Point sau pentru a marca ideile forte.

  P.S. Ma ofer sa fac prezentarea

 31. 31 Aioanei Ionel ianuarie 24, 2010 la 4:00 pm

  Foarte interesant, cred ca o sa aveti mari sanse de castig. V-am si votat, au pus cei de la Agentia de Investigatii Media un voting pe site-ul lor la http://www.agentia.org si acolo aveti deja 45 %. Respectele mele!

  Ionel Aioanei

 32. 32 Pali ianuarie 24, 2010 la 4:23 pm

  Fara dvs. Domnule Nastase la conducerea PSD -lui totul este pierdut pentru acest partid. Revin cu exemplul din Mures,…adica Prostanacu’ a luat cca.43.000 de voturi din care aprox 15000 de la altii ( pnl,udmr,etc. ) deci ramine cu un numar de voturi in tot judetul echivalent cu numarul de locuitori din cele doua mari cartiere muresene.Felicitari cei pusi de Prostanac” la conducerea PSD MURES !

 33. 33 T. ianuarie 24, 2010 la 4:42 pm

  Gasesc organizarea intalnirii absolut salutara, participarea, interesanta si sper ca asta a fost doar unul din pasii in readucerea discutiei despre idei in prim planul vietii publice romanesti. Felicitari ISD, multumim, FES!

  Actionismul si lipsa totala de transparenta privitoare la motivatiile, cauzele si finalitatile actului politic si actului de administrare au intunecat orizontul pentru prea multa vreme.

  Astept postarea Domniei voastre cu notele personale de la intalnire.

  In privinta celor enuntate in materialul propus la intalnire, dincolo de nota generala buna, tin sa remarc doua aspecte pe care le consider extrem de importante:

  1. Reafirmarea propriei fidelitati ideologice fata de pozitia traditionala a stangii si invitatia la fundamentarea actiunii politice viitoare in mod transparent folosind aceasta pozitie cu privire la binoamele fundamentale (capital/munca, stat/piata, libertate/securitate, solidaritate/competitie).

  2. Ideea incluziunii sociale ca principiu fundamental social-democrat si accentul extrem de important privitor la incluziunea sociala nediscriminatorie in raport cu criteriul bunastarii materiale.

  3. Ideea ca reconstructia, ca proces intern al PSD nu poate fi facuta in ciuda sau excluzand intregi categorii de persoane, ci incluzandu-le si profitand de atuurile pe care le aduc, lasand aceste atuuri sa ocupe locul potrivit in desfasurarea acestui proces. Da, PSD trebuie sa ajunga sa fie partidul lui Iliescu si al generatiei seniorilor in acelasi timp cu partidul lui Nastase si al generatiei de succes a experimentatilor, in acelasi timp cu partidul lui Diaconescu si al generatiei tinerelor competente probate, in acelasi timp cu partidul lui Vanghelie si al celor cu dare de mana si interese economice, in acelasi timp cu partidul unor lideri locali extrem de performanti, in acelasi timp cu partidul anonimilor, o mare parte dintre ei tineri si foarte tineri, care scriu pe blogul domniei voastre si pun in circulatie idei valoroase, dar aduc si energie pozitiva si fidelitate neconditionala, extrem de apreciabila in perioade ca cea prin care trecem. Rezolvarea problemelor interne ale PSD inseamna asezarea tuturor acestor „factiuni” la aceeasi masa, asezarea lor interna in raporturi de normalitate unele fata de altele si asezarea lor in raport cu electoratul intr-o stare care sa exprime credibilitate si soliditate.

  Daca in raport cu primul punct, consider ca pozitia, cel putin pe o parte dintre aceste binoame trebuie lasata in continuare deschisa in interiorul stangii, al doilea punct il consider o posibila cheie de bolta a iesirii PSD din gaura neagra in care s-a (lasat) plasat in ultimii 5 ani.

  Daca varful de lance al populismului (indiferent ca s-ar chema Basescu sau altminteri) ne vinde electoratului drept „comunisti”, retrograzi, corupti si forma fara fond, asta se intampla si pentru ca actiunea interna si catre exterior a partidului nu s-a remarcat prin a-l contrazice cu fapte.

  Succes in a misca partidul catre iesirea din aceasta stare intolerabila!

 34. 34 pastel ianuarie 24, 2010 la 4:44 pm

  24.01.2010
  Lui AN

  Simt ca totul se prabuseste. Sprijinul asteptat de cca 90% dintre muritorii acestui popor, roman, toti legati in supravietuire de un loc de munca, si, mai nou, de furturi si cersit, era de la un partid ca PSD, ce se voia si se afirma ca aparator al saraciei si vietiilor in demnitate. Demnitatea data de vremurile comuniste, de scolile care au inlaturat, voit sau fortat, analfabetismul, dobindita prin munca, prin invatatura, la nivele diferite receptate in societate, acum, este subordonata, inabusita de aparitia neomeniei, de lipsa unui loc de munca, de aviditatea inavutitului, de interesele obscure ale politicului.
  Acestui om de rind, care mai are pretentia inca sa fie respectat si nu umilit, naiv si increzator in promisiunile politicienilor, ii trebuie un loc de munca, un salariu care sa-I ajunga de la o chenzina la alta pentru intretinerea sa si a familiei, pentru strictul necesar de imbracaminte, el renuntind la lux, la stridente, la concedii pe bani multi, ocupindu-si timpul liber cu munca penntru un cistig care sa-i asigure si copiilor un surplus pentru eventual o casa sau o locuinta, o garsoniera, la vreme de maturizare.
  Nu este mult, mai ales daca are si libertatea dobindita dupa 1989. Alaturam acestor nevoi si cunoasterea si acceptarea voita a credintei de care a fost indepartat in anii comunismului prin diverse atitudini, la scoala, la locul de munca, prin indepartarea de biserica.
  Citeva nevoi: loc de munca; demnitate si nu umilinta; locuinta; libertate; credinta;
  Tinta celor cca 90% dintre romani. Sigur este ca dintre acestia multi viseaza sa munceasca sis a cistige mai mult, spre binele urmasilor.
  Alternanta la PSD este un viitor partid al saracilor, care prin adeziunea multimii sa intoarca totul pe dos, sau o alta revolutie.

  Domnule Adrian Nastase,

  Am extras cele de mai jos ca sa pot pune “fata in fata” niste realitati:
  – viata reala a majoritatii, si
  – perspectiva, teoretica (?) gindita, traita si bine evidentiata de Dv..

  „Ne aflăm în etapa căutărilor, a incertitudinilor. Soluţiile „miraculoase” nu au apărut, sau cel puţin nu au fost validate de realitate.”

  „Reconstructia (refondarea) social-democraţiei din România, împreună cu cea europeană, vizează găsirea celor mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă naţiunile actuale, pentru a reda cetăţenilor sentimentul profund al securităţii personale şi colective, precum şi al apartenenţei efective la propria comunitate
  În acţiunea sa, PSD trebuie să ţină cont de faptul că sub un anumit nivel de sărăcie orice fel de civism şi de participare devin ori imposibile, ori exclusiv violent-revoluţionare, uneori antisistem.”
  „În contextul vieţii politice din România trebuie să reafirmăm faptul că sistemul bicameral reprezintă o condiţie esenţială a asigurării reprezentării echitabile a curentelor din societate, astfel încât, din dinamica activităţii parlamentare să apară cele mai bune soluţii, iar interesele minoritare să fie şi acestea reprezentate. În statele de mărime medie şi mare şi care au vocaţie democratică, sistemul parlamentar are o organizare bicamerală, aceasta fiind, totodată, o garanţie împotriva manifestărilor tiranice, fie că este vorba de cele venite din partea unei persoane sau a unui partid care aspiră să controleze întreaga scenă politică. Doar în „democraţiile sultanale” parlamentele sunt instituţii fără putere, aflate de facto sub controlul şefului statului. Pentru un stat membru al Uniunii Europene, nu poate fi acceptată reducerea parlamentului la un rol pur decorativ.”

  „PSD trebuie să militeze nu doar pentru formula de „egalitate a şanselor”, ci şi pentru cea de „egalitate ca incluziune”. Incluziunea are, în acest caz, un sens foarte larg: cetăţenie, drepturi politice şi civile, obligaţii sociale. De asemenea, se referă la oportunităţile şi implicarea în spaţiul public. Într-o societate în care munca rămâne principalul instrument pentru supravieţuire, dar şi pentru respectul de sine şi nivelul de trai, accesul la muncă este principalul cadru de oportunităţi. Educaţia este un alt cadru. La fel, asistenţa medicală şi asigurările sociale. Politica noastră trebuie să se orienteze către susţinerea includerii sociale. Solidaritatea reprezintă principiul de bază, iar incluziunea socială – efectul dezirabil. Această incluziune îi vizează nu numai pe săraci, ci şi pe bogaţi. Frecvent ei se autoexclud ori sunt marginalizaţi de ura săracilor.”
  „PSD trebuie să construiască un ascensor social diferit de cel care a funcţionat în perioada celor 20 de ani de tranziţie. Munca şi încurajarea iniţiativei, iar nu specula şi relaţiile clientelare trebuie să constituie motoarele principale care pun în mişcare ascensorul social. Societatea românească trebuie să îşi stabilească ierarhii ale valorilor, criterii ale meritelor şi utilităţii sociale. Mesajul nostru cu valoare etică trebuie să fie acela că nu se poate cumpăra orice având bani. Suntem în favoarea unei economii de piaţă, dar nu a unei societăţi de piaţă. România nu poate deveni un uriaş bazar în care se cumpără şi se vând funcţii publice, demnităţi, grade profesionale şi, în general, tot ceea ce trebuie obţinut prin muncă şi efort. Nu aceasta este societatea în care dorim să trăim. „
  Voi continua cu doua comentarii mai vechi, aduse in prezent pe blogul Dv. , ca sa reamintesc ca trebuie sa va asumati anumite responsabilitati pentru care am considerat ca puteti onora sau pentru a va indemna sa fiti transant in asteptarile Dv. Cu privire la conducerea PSD-ului. Este timpul sa renuntati la diplomatie, la subtilitati, sa riscati luind-o de la inceput, flancat, insotit de oameni corecti, patrioti, dispusi sa cistige sau sa piarda atunci cind cei mai multi dintre romani isi pun sperantele in intelectuali de calitate, multi aflati sau adusi de dv. In „ograda” PSD.

 35. 35 pastel ianuarie 24, 2010 la 4:44 pm

  „ 30.03.09/ Miron Mitrea

  La cirma PSD
  Domnule Mitrea,

  De la plecarea Dv. din frunta sindicatului, v-am privit cu indiferenta, cu antipatie. V-am considerat tradator. Poate ca am gresit. Voiati mai mult, ca orice muritor de rind. Noi romanii, saraciti de veacuri si mai ales in regimul comunist, financiar si material, am fost pagubiti si spiritual, indobitociti, ajunsi la treptele cele de mai jos ale umanului, fara pic de noblete sufleteasca, pe care sa mai putem aplica in folosul semenilor, comunitatii. Interesul pentru parvenire ne-a depasit valoarea umana a fiintelor noastre, mai mult decit pe parintii nostri, care oricum erau mai uniti, mai sanatosi la minte si mai umani. Sa ma iertati pt. astfel de banuieli. Dar mi s-a mai parut ca ati mai „gafat” o data. Motivat sau nu, atitudinea manifesta, potrivnica miinii intinse, de pe barca in care ati urcat sa visliti impreuna, putea fi evitata, si eventual ingaduitoare, insa nu lasa si tradatoare. Grupul de la Cluj, sau din Ardeal, a reusit sa va dezbine, sa va schimbe directia, desi erati mult mai aproape de calea catre mai bine, stare dovedita mai tirziu, in zilele de curind trecute, apreciata si de o parte din adversari.
  V-am zarit In cusca LEULUI, singur, agitat, neajutorat, parasit, probabil crisnind din dinti, lasat pe dinafara de cel care a acceptat sa fie la cirma PSD, impotriva celor indreptatiti – Iliescu sau Nastase. Geoana a tradat, tradeaza in continuare, si asteptarile celor ca „matale”, si PSD-ul. Daca PSD-ul ar fi partidul de la care lumea celor nevoiasi nu s-ar fi astepta sa-i reprezinte se putea spune sau crede ca e mai putin grav. PSD-ul de acum, si cu contributia Dv. dar in primul rind cu ambitiile feciorului de general, tradeaza necajitii acestui popor roman. Tradarea este cel mai mare dintre pacate. Ea a adus sau aduce beneficii Virfurilor din PSD, care au impins partidul la guvernare, urmarind interesele personale. Opozitia PSD ar fi fost mult mai apreciata, si mai roditoare, decit vinzarea de felul vinzarii de catre IUDA a Domnului Isus Hristos. Vinzarea PSD-ului este potrivnica si credintei noastre, si Domnului care iubeste si-i ocroteste pe cei sarmani. Fara prea multa incredere si prea multe asteptari, sperind la „intoarcerea fiului risipitor”, va indemn sa combateti grupul de la Cluj, pe dl. Geoana si pe sustinatorii lui (oameni mici la suflet), pentru revenirea la personalitatile politice de calitate, bine pregatite profesional, politic si apropiate interesului celor care muncesc, nevoiasi, ajunsi in prag de saracie, si mai sclavi decit sclavii vremurilor trecute. Acum sclavii sintem noi, oamenii de rind, care ne credem in libertate, deveniti tot mai dependenti de locul de munca platit prost, si mai multi pe zi ce trece. Am ajuns sa nu mai avem demnitate, personalitate, la mina celui care angajeaza si a parvenitilor pusi sa administreze averile furate de la poporul roman.
  Sigur Dv. stiti mai multe. Teama si lasitatea isi dau deseori mina, pina Dumnezeu mai schimba ceva in vointele educate, ajunse in pragul intelepciunii.
  Am scris pe blog si pentru altii ca Dv., care, citind, sa se recunoasca si sa-si faca procese de constiinta, si sa incerce si sa reuseasca sa redea speranta. PSD-ul in opozitie ar fi primul semn. Geoana ESTE la dispozitia PD-L-ului si Dlui TB, deoarece se inteleg de minune, s-au inteles si pina acum, vizitele dese la Cotroceni mai au rasunet si confirma vinzarea, iesirile de forma, uneori strigente, alteori mai slabe, vadindu-se scenarii, confirmate prin mentinerea in virful PSD, a d-lui Geoana, care si-a pastrat functia prin ajutorul si salvarea prin aducerea la guvernare, de catre dl. TB, ca recompensa loialitatii presedintelui PSD. “

  03/04/2009
  „Noi romanii, saraciti de veacuri si mai ales in regimul comunist, financiar si material, am fost pagubiti si spiritual, indobitociti, ajunsi la treptele cele de mai jos ale umanului, fara pic de noblete in suflete, pe care sa mai putem aplica binele in folosul semenilor, comunitatii. Interesul pentru parvenire ne-a depasit valoarea umana a fiintelor noastre, mai mult decit pe parintii nostri, care oricum erau mai uniti, mai sanatosi la minte si mai umani. Grupul de la Cluj, sau din Ardeal, propunind pe Geoana la cirma PSD, a reusit sa va dezbine, sa va schimbe directia, desi erati mult mai aproape de calea catre mai bine, stare dovedita mai tirziu, in zilele de curind trecute, apreciata si de o parte din adversari.
  A fost ales prin tradare, nechibzuinta, propunerea a fost impotriva celor indreptatiti – Iliescu sau Nastase. Atunci ardelenii crezindu-se urmasii generatiilor sec. XIX au vrut sa saboteze Bucurestii, cu Geoana sau altul, idiferent cine, numai sa reuseasca. Dl. Geoana a tradat, tradeaza in continuare. PSD-ul pierde electoratul, pierde-ti si Dv. mergind pe mina actualului Sef de PSD. E atit de mare dorinta acestui om (?) sa ajunga pe „deal” ca sa poata fi de folos strainilor. Este imatur si inconstient ca vrea sa fie presedintele romanilor. Daca bucurestenii nu l-au vrut in trecut, de ce l-ar vota astazi, cind PSD-ul nu si-a respectat promisiunile si mai face inca si alianta cu PD-L-ul. Daca PSD-ul ar fi partidul de la care lumea celor nevoiasi nu s-ar fi asteptat sa-i reprezinte se putea spune sau crede ca e mai putin grav. Dv. si PSD-ul gresiti prin sustinerea ambitiilor feciorului de general care a tradat si tradeaza necajitii acestui popor roman. Tradarea este cel mai mare dintre pacate. Ea a adus sau aduce beneficii Virfurilor din PSD, care au impins partidul la guvernare, urmarind interesele personale. Opozitia PSD ar fi fost mult mai apreciata, si mai roditoare, decit vinzarea asemanatoare cu cea a lui IUDA care pe 30 arginti a vindut pe Domnului Isus Hristos. Vinzarea PSD-ului este potrivnica si credintei noastre, si Domnului care iubeste si-i ocroteste pe cei sarmani. Am inteles ca sustinerea Dv. este pentru mentinerea unitatii PSD-ului. Stiti mai bine de ce trebuie sustinut Geoana, chiar declarativ, cu hotarire. Dar daca se imbolnaveste Dl. Geoana, si mai loveste si pragul de sus cu capul lui firav ? Cine il va sustine sa nu cada ? Dar cine va fi pregatit sa-i ia locul la „prezidentiale” ?
  PSD-ul are personalitatil politice de calitate, bine pregatite profesional, politic si apropiate interesului celor care muncesc, nevoiasi, ajunsi in prag de saracie, si mai sclavi decit sclavii vremurilor trecute. PSD-ul, trebuie sa se uite inapoi, sa ne reprezinte pe noi, sclavii zilelor prezente, oameni de rind, care ne credem in libertate, falsa insa, deveniti tot mai dependenti de locul de munca platit prost, si mai multi pe zi ce trece. Am ajuns sa nu mai avem demnitate, personalitate, la mina celui care angajeaza si a parvenitilor pusi sa administreze averile furate de la poporul roman.
  Sigur Dv. erati speranta noastra, pentru unii chiar razbunarea pe acest individ care striga hotul, cind multele exemple din trecut il au autor al hotiilor proprii si inlesnite. Ce se intimpla in PSD ? Azi teama si lasitatea isi dau deseori mina, pina Dumnezeu mai schimba ceva in vointele educate, ajunse in pragul intelepciunii.
  Am scris pe blog si pentru altii ca Dv., care, citind, sa se intoarca in omenie si sa-si faca procese de constiinta, sa incerce si sa reuseasca sa redea speranta. PSD-ul in opozitie ar fi primul semn. Din aceasta pozitie va convine si inteleg ca se poate sa reveniti la asteptarile noastre. Pe dl. Geoana il banuim si simtim, dupa comportament, ca ESTE la dispozitia PD-L-ului si a Dlui TB, deoarece se inteleg de minune, s-au inteles si pina acum, vizitele dese la Cotroceni mai au rasunet si confirma vinzarea, iesirile de forma, uneori strigente, alteori mai slabe, vadindu-se scenarii. Aceste sint confirmate prin mentinerea in virful PSD a d-lui Geoana, care dupa alegeri si-a pastrat functia prin ajutorul si salvarea prin aducerea la guvernare, de catre dl. TB, ca recompensa loialitatii presedintelui PSD.
  Imi pare rau. Va indemnam, fara sa tin seama de vointa Dv., la o povara nemasurabila, la riscul posibil de a fi iar invins si de a cadea in ridicol. Poate este mai bine pentru Dv. sa va dumiriti pe ce fel de cai sa puneti saua si sa intrati in cursa. Este important si alegerea momentului si atragerea sustinerilor din partea organizatiilor din teritoriu, unde este nevoie de o munca serioasa, devotata si loiala. Calitatea, profesionalismul si competenta trebuie sa tina companie eventualei decizii de a mai candida. Dl Geoana nu are inca „Stofa” de presedinte de tara. In pozitie de „drepti”, rigid si batos, ii sta bine si ca ordonanta.
  E un timp bun pentru moment de restriste: „Veniti la Mine, toti cei truditi si impovarati, si Eu va voi da odihna” a zis Isus (Matei 11:28)”

 36. 36 gygy ianuarie 24, 2010 la 4:45 pm

  D-le Nastase, inca o data va dovediti a fi un tip cerebral, mult peste medie. Pt. PSD, Geoana cu lipsa lui de personalitate si inteligenta,este o pacoste, impreuna cu ” echipa ” care-l dirijeaza. Alianta lui cu un alt „papagal ” (Antonescu) a tras si va trage PSD spre o perpetua opozitie.PSD are nevoie de un lider de forta, Dvs. sau Mitrea,( nu am incredere in varianta Diaconescu-ezitant) capabili sa se impuna atat in interiorul partidului cat si in exterior.Pe de alta parte vesnica opozitie fata de „marele dusman- Basescu”, cred ca e o teorie expirata si pierzatoare, indiferent de motivatii. Nu Basescu este inamicul public nr. 1. Cel putin asta e perceptia multora ! Analizati putin, va rog! Pe de alta parte vedeti cum puteti face o selectie a liderilor in partid ( ex. Vanghelie, orice om normal cu 8 clase primare facute cinstit are o reactie de respingere fata de asemenea ” lideri ” si procedeaza in consecinta in cabina de vot; si sunt destui catavenci in pozitii de varf in PSD).
  O parere, sa nu fie cu suparare !
  Succes !

 37. 37 ion adrian ianuarie 24, 2010 la 4:51 pm

  Si totusi:

  de reparat se mai repara
  cate ceva pe undeva

  fiindca pluteste peste tara
  pasare-albastra inima

  fiindca au pasare la mana
  cei care nu vor sa se nasca

  cu steua fruntii in tarana
  cei care nu-s mascati de masca

 38. 38 analist ianuarie 24, 2010 la 5:29 pm

  @blogideologic
  ai citit Capitalul de Marx? Nu comentarii despre, ci chiar textul.
  Impresionanta descrierea ta, insa buna pentru anii 90 cand PUNR era in voga. Daca esti patriot, in sinea mea te felicit, dar aici, pe blog te compatimesc. Si eu mai sper,precum Balcescu, in tara mea, dar vorba ta, sunt inecat de masa tradatorilor de tara.

 39. 39 alice ianuarie 24, 2010 la 5:40 pm

  Cu tinerii formati de dv. si echipa aceasta condusa tot de dv este succesul pt PSD si pt omul de rand de a progresa si a trai decent.

 40. 40 gaftone ianuarie 24, 2010 la 5:53 pm

  Este momentul cel mai favorabil pentru a lamuri aspectele ideologice . Nu trebuie uitat ca dezbaterile teoretice fara o consecinta practica n- au nicio valoare.Acum este timpul sa recunoasteti ca va este greu sa stabiliti un colectiv in stare sa produca reflectii si idei . S-ar putea ca partidul sa nu-si fi epuizat resursa intelectuala de a contura orizonturi de asteptare si apoi printr-o planificare strategica sa le obiectiveze pas cu pas .Am convingerea ca trebuie sa stabiliti un echilibru intre capacitatea membrilor PSD de a aduce voturi , nivelul intelectual al acestora si capacitatea de a administra un plan strategic .Reforma in partid trebuie sa defineasca si sa contureze scara de valori in asa fel incit fiecare militant sa ocupe locul potrivit si sa-si vada lungul nasului singur si daca e nevoie liderii de orice nivel trebuie sa aiba puterea de arata ei lungul nasului fiecaruia daca situatia o impune . Aparitia colegiilor a creat determinari in linia de coeziune a partidului si poate constitui factor de risc in sensul ca parlamentarii de opozitie ca si primarii de altfel pot prin folosirea instrumentelor bugetare sa se desprinda de linia partidului si sa produca si ei zdruncinari in coeziunea partidului.

 41. 41 Catalin Dumitrescu ianuarie 24, 2010 la 6:16 pm

  Ar trebui ca nepotismul sa fie eliminat complet (cat si rezultatele teoriei „primei sanse”, cele pe sistemul „copii sefilor nostri sunt sefii copiilor nostri”). Apoi aservirea politicului baronilor locali (mai nou ajunsi in sistemul central, unde fac prapad), ar trebui elimitata, de asemenea. Criteriile de profesionalism, eficienta si pregatire sa primeze in fata celor de partid, altfel ideea de cariera in sistemul public este o tampenie pentru naivi (sunt in sistem si ma tem in fiecare zi pentru ce urmeaza). Ne confruntam cu o imensa lipsa de orizont in toate straturile societatii. Nu exista viziune, nu exista coerenta, nu exista nimic. Aceasta restructurare (sau destructurare) are efecte dezastruoase asupra functionarii tuturor institutiilor si, implicit, asupra serviciului public prestat catre cetatean (despre nivel european nici nu mai vorbesc). S-au desfiintat (preluate sau nu prin comasare sau alta metoda) chiar si institutii vitale pentru care europa a dat bani si pentru care ne-am angajat ca le vom face functionale (vezi cazul INA ajuns in curtea ANFP despre care domnul profesor Cosea va poate spune mai multe). Ma tem ca aceste actiuni sunt veritabile atacuri la adresa statului, ori asta inseamna cu totul altceva (mi-e si frica sa ma gandesc). Si mai sunt atat de multe de spus … S-a ajuns pana la atingerea drepturilor si libertatilor cetatenesti consfintite de Constitutie (de a alege si de a fi ales, ma refer doar la principiul pe care a incercat sa-l apere domnul Cernea). Perspectiva este una care imi da fiori … Nu pentru asta au iesit in strada acum 20 de ani unii oameni … nu pentru a face avansari in sistemul public in functie de apartenenta sau activitatea politica … nu pentru a fi amenintat in fiecare zi cu demiterea sau destituirea (in contextul unei miscari sindicale adusa la stadiul de „gratioasa”), ori, mai grav, cu comisia de disciplina … Pentru toate acestea si PSD este vinovat. Pentru ca a permis sa se ajunga aici. Pentru ca la un moment istoric de o importanta covarsitoare nu a stiut sa ofere o alternativa viabila. Pentru ca s-a complacut si a adaugat propriile metehne ale perioadei in care a guvernat.
  Domnule Nastase, cu tot respectul pe care vi-l port (in primul rand ca profesor, recunosc), nu voi putea fi alaturi de PSD, atata vreme cat „oferta” nu reuseste sa rezolve crizele adanci in care suntem. Din pozitia pe care o am eu va pot spune ca ati condus cea mai eficienta guvernare. Restul au fost niste acorduri de vioara … Dati-mi o sansa, oferiti-mi ceva … un sistem care sa functioneze in conditiile astea … un orizont de asteptare … Mai sacrificam o generatie (ca tineri nu mai sutntem)? Nu reusim sa iesim inaintea europei facand inca un „salt”? Istoria ar trebui sa ne confirme asta … ori nu am ajuns la fundul sacului? In mod evident lucrurile se pot rezolva si prin mijloace liberale (centru-dreapta), cat si de stanga (intotdeauna am privit cu invidie la Canada si sitemul pe care l-au contruit).
  Imi cer scuze pentru obida si tonul folosit, dar mi-as dori un feedback … o raza de lumina si speranta pentru toti.

 42. 42 b ianuarie 24, 2010 la 6:18 pm

  cateva idei pentru promovarea valorilor.
  1.intarirea statului de functionar public.
  2.transparenta totala in concursurile pentru functionarii publici
  3. comasarea resurselor umane la nivel de guvern (toate ministerele) intr-un singur organism, , un compartiment de resurse umane la nivel de guvern care sa dezvolte o strategie de resurse umane la nivel statal, sa administreze testele psihologice pe o baza stiintifica, etc…intr-un mod eficient- utilizand resurse informatice, statistice etc.
  4.stabilirea unor criterii de eficienta si competente pe posturi si reevaluarea pe o baza periodica a celor care ocupa functii de gestiune. marea problema a romanilor este ca nu exista rotatie la nivel de cadre de conducere si din cauza asta nici idei noi, inovatoare. stagnare la nivel de indivizi, stagnare institutionala si statala.

 43. 43 nic ianuarie 24, 2010 la 6:26 pm

  @ Ion Adrian care ii scrie lui Bibicu ce zice Frank
  Eu m-am uitat la emisiune si trebuie sa fac doua observatii:
  1) Omul dvs. Frank (presupun si ZappaKing) nu spune nimic clar. In afara de acuze aproape injurioase despre prestatia lui Antonescu nu spune nimic spre exemplificare. Nu inteleg de ce l-ati luat dvs. in seama si ce ati inteles din textul lui daca ziceti ca nu ati vazut emisiunea? Adica vine un om si spune despre altul ca este paranoic si a fost inghesuit intr-o conversatie fara sa spuna nimic despre subiectul discutat si dai fuga sa suni goarna ca „iata cum s-a facut omul de ras”? Dati-mi voie sa scad cota la care va situam pe scara potentialului de comentator politic si sa va ridic pe scara de politruc.
  2) Dupa cum am spus eu m-am uitat la emisiune si imi venea sa intru in televizor si sa o trag de maneca pe doamna Pora ca sa o cobor cu picioarele pe pamant (asta ca sa nu zic ca sa o strang de gat). De exemplu s-a apucat sa-l acuze pe Antonescu pentru lucruri facute de Tariceanu si pentru care acesta din urma a avut dispute cu Crin chiar la momentul la care s-au intamplat. Si cand Antonescu i-a amintit cum stau lucrurile a avut inteligenta reactie cum ca nu conteaza ce gandea el, este de vina pentru ce a facut Tariceanu pentru ca tot liberal este. Apoi Pora l-a acuzat pe Antonescu de colaborarea guvernului Tariceanu cu Iliescu (si asta pentru ca s-au lasat sprijiniti in Parlament de catre PSD care il are presedinte de onoare pe Iliescu). Si la replica lui Antonescu despre colaborarea PD-l si a lui Basescu directa, nemijlocita si pe baza de alianta de guvernare, semnate de ambele parti Pora a reactionat pritr-o logoree fara sens, care ignora total subiectul in discutie, stil de altfel specific propagandistilor PD-L. De altfel cred ca astia au facut cursuri de vorbit simultan cu interlocutorul si de debitat fraze tip, si le-au facut toti cu aceiasi profesori.
  Ca urmare domnule Ion Adrian, Frank al dvs. are o problema: nu-l inghite pe Crin Antonescu, si ca urmare relatarea lui este in balarii. De fapt insasi prezenta doamnei Pora ca interlocutor ar fi trebuit sa va puna pe ganduri. Femeia asta are grave probleme de exprimare a unor idei personale, nu este decat o flasneta.
  Acuma eu nu prea ma bag in discutii pe aici, desi urmaresc cu interes blogul si comentariile pentruu ca mi se par a fi consistente, dar asa rau m-am enervat ieri ascultand-o pe Pora, mai ales ca faceam ceva treaba care m-a murdarit pe maini, si nu puteam sa folosesc telecomanda ca sa schimb postul TV.

 44. 44 Petru Tomegea ianuarie 24, 2010 la 6:30 pm

  Nu cred că e vorba de criză de identitate, social-democraţia având destule soluţii pentru situaţia României. E cert că bazinul electoral s-a schimbat. Ei şi? Mai degrabă e vorba despre criză de creştere datorată efectului de saturaţie: 1. pe faţă peroraţi teorii de ultimă modă, iar când să le aplicaţi, nu vă ies. 2. la televizor, comportament elegant, ţinută nobilă, iar pe la spate vă daţi la gioale, vânându-vă poziţiile. 3. Social-democraţia nu se împacă nicidecum cu bogăţia liderilor, ci cu modestia şi transparenţa. Prea mulţi vor să iasă în faţă călcând peste ceilalţi. După cum se vede, criza ţine de morală… tomegea.ePolitica

 45. 45 plans si ras ianuarie 24, 2010 la 6:35 pm

  Din declaratia unui martor la procesul de granituire,dupa depunerea juramantului:”Cunosc faptul ca vecinii,al caror nume nu-l cunosc,au construit un cos si cunosc faptul ca fumul degajat de acestia se indreapta spre curtea reclamantei.Precizez ca ,uneori,fumul emanat din cos nu se indreapta spre curtea reclamantei,banuiesc ca aceasta este in functie de cum bate vantul”.Nu spunem ca aceste declaratii erau posibile numai in regimul trecut,e o chestiune ce tine nu numai de calendar,cred ca exista doar o schimbare de ton.Uneori stiri in New York Times,Washington Post,Wall Street Journal,bunaoara, preiau hopurile unora(vezi flacara violeta).Domnilor,nu imi place s-o spun ,dar aceasta nu mai e fraternitate.

 46. 46 instalatorul ianuarie 24, 2010 la 7:29 pm

  Un document remarcabil chiar daca este vorba de un document – cuvantare si care ilustreaza primele raspunsuri pe care dl Nastase si le da unor intrebari pe care si le-a pus, inclusiv pe blog, in legatura cu stinga romaneasca si chiar cu cea europeana. Un document dens in subiecte si raspunsuri, un posibil nucleu de program. Merita citit mai pe indelete decit parcurgerea lui ca articol de blog. Chiar la prima vedere, as remarca re-marcarea distantei ideologice fata de marxism, neomarxism si stinga comunizanta, documentul este in mod evident un document invorit dintr-o gindire moderna si fara nici o filiatie ori legatura cu ideologia comunista de pina in 1989. Remarc si faptul ca documentul ofera raspunsuri la problematica repozitionarii stingii moderne si reformuleaza ori repozitioneaza valorile acesteia. Deasemeni gasesc remarcabil faptul ca documentul ofera citeva raspunsuri institutionale, este un inceput. O sugestie: realizarea unui program politic pe baza acestui document presupune cu necesitate o pozitionare in chestiunea proprietatii; ar fi in spiritul documentului, egala grija si egalul tratament atit in ceea ce priveste proprietatea privata cit si cea a statului. Sunt una ori doua idei – pe care le gasesc secundare – cu care personal nu sunt de acord – insa inteleg necesitatea amplasarii lor – dar nu doresc sa insist asupra lor, atit fiindca ar fi disproportionat cit si fiindca mai tare decit ele inclina in balanta niste idei pentru care am militat. Alaturat altor articole din cele pe care dl Nastase le-a publicat pe blog, documentul imi intareste opinia ca nu dl Geoana, nu dl Mitrea, nu dl Diaconescu reprezinta solutia de presedinte al pesede de care acest partid are nevoie acum: o pozitionare, o actiune politica si o guvernare solide nu pot fi rezultatul unei combinatorici de culise. Daca membrii si militantii pesedisti imi accepta opinia mea din exteriorul partidului, atunci aceasta opinie este aceea ca dl Nastase este omul de care ei au nevoie acum in fruntea lor.

 47. 47 Marcel ianuarie 24, 2010 la 7:34 pm

  @ nic

  „faceam ceva treaba care m-a murdarit pe maini” – poate ca atunci tastati la calculator un text de genul : „Femeia asta are grave probleme de exprimare a unor idei personale, nu este decat o flasneta.”

 48. 48 instalatorul ianuarie 24, 2010 la 7:48 pm

  Ghita Bizonu’: cu tot respectul cuvenit unui vechi si impetuos combatant pe bloguri, reiau citeva lucruri pentru dumneavoastra: neoliberalismul nu a reusit sa devina ceea ce am numi o doctrina, fiind inca o colectie de idei, unele divergente. Mai inainte de scoala de la Chicago, care a influentat foarte mult gindirea politica americana, au existat contributii europene la neoliberalism: neoliberalismul german (ordoliberalismul), neoliberalismul austriac si …liberalismul romanesc (cu multe decenii de guvernare si neoliberal inca de la aparitie); scoala de la Chicago are contributii majore si unanim recunoscute in ceea ce priveste metodologia aplicata in studiul politicii si in ceea ce priveste sustinerea cercetarii interdisciplinare organizate in politica. Patrunderea curentului american in politica europeana s-a facut dupa al doilea razboi mondial, in conditiile de finantare oferite de planul Marshall; pare ca in ultimul an de zile ar fi fost generata o confuzie intre neoconservatorismul american si neoliberalism (nu ma intrebati de ce, fiindca nu vreau sa speculez desi as avea cite ceva de speculat) confuzie bazata pe faptul ca, la prima vedere, partea economica a neoconservatorismului american s-ar baza pe un nucleu de tip neoliberal; atunci cind ne referim la o doctrina ori un curent politic, localizarea sa geografica este foarte importanta, daca nu tinem cont de aspectul geografic atunci putem intra in confuzii.

 49. 49 Karakas ianuarie 24, 2010 la 7:51 pm

  Ideile au prioritate! Acesta este tipul de analiza ideologica care trebuie sa stea la fundamentul unei noi constructii pentru miscarea de stinga! Pozitionarea fata de liderii potentiali si competitia acestora ar trebui sa fie o preocupare secundara in partid, departe de regizorii de can-can.

  Lupta cu Basescu nu mai este suficienta. Electorii trebuiesc convinsi de validitatea noilor idei de stinga prin intermediul unor militanti credibili.

 50. 50 vali ianuarie 24, 2010 la 8:12 pm

  diaconescu : – geoana 2.

 51. 51 Spiridus ianuarie 24, 2010 la 8:34 pm

  „…sistemul protecţiei sociale trebuie să creeze motivaţia unei mai mari iniţiativei private şi o trecere de la stadiul de bugetar la cel de liber întreprinzător.”

  Asa e teoretic. E foarte frumos zis.
  Practic, cum ar fi nu mi-e clar. E nevoie de detalii.

  Nu-l vad pe Diaconescu salvand partidul. Am mari rezerve, din motive pe care nu le trec aici. Despre Geoana ramene cum am spus: in politica e bine ca macar sa stii sa pierzi. Daca nici asta nu ai invatat cat ai stat in strainataturi, atunci…
  Cum zicea Eminescu? Ai nostri tineri la Paris…

 52. 52 ELMMAR ianuarie 24, 2010 la 8:45 pm

  Primit prin mail de la romani impartiali:

  MIORITA VIOLET

  Pe-un picior de plai, la Izvor pe Splai,
  Iata vin la vale pentru confruntare
  Doua siluete mandre, violete:
  Unul e Traian, baciul constantean,
  Mergand pe furis si privind crucis,
  Cu engleza unsa si suvita tunsa.
  Iara celalalt, lider PSD,
  Familist convins, prostanac dinstins
  Care bea sampanii cand il bat dusmanii.
  Se stranse Baselu‘ si cu tot cartelu’
  Si se tot vorbira si se sfatuira
  Pe la apus de soare, fix la confruntare,
  In seara senina si cu luna plina
  Sa-i puna lui Geoana sare drept pe rana
  Si sa-i dea incet flacari violet.
  Si cum se gandira, indata pornira.
  Dupa doar o tura pe Geoana-l facura
  Una cu pamantu’ ca s-a dus la Vantu
  Si cu tot cu Crinu‘ el pierdu scrutinu’…
  Imbatat cu suc, domnul Hrebenciuc,
  Vine si declara ca atunci, joi seara,
  S-au aprins incet flacari violet,
  Luminand in soapte un mandat de o noapte…
  De aceasta data, foarte revoltata,
  Mihaela Geoana, ca o prima doamna,
  Declara ca stie ca a fost magie,
  Acuzand frenetic de-atac energetic..
  Caci sotul iubit atunci i-a soptit:
  “Au! Dragostea mea, m-a piscat ceva…“
  Si o tara-ntreaga nu poa’ sa-nteleaga
  Care vrajitoare ar putea fi-n stare
  Sa faca magie la presedintie.
  Basescu declara, ca sa stie-o tara:
  “Vinovat ma fac de acel atac.
  Avea Boc la el patru Duracell
  Si m-a sfatuit ca sa le inghit
  C-o sa-mi dea vigoare pentru confruntare.
  Dar era prea mult, c-am mancat iaurt
  Si vrand sa le-ascund le-am bagat in fund
  Si-ntr-un plin avant am scapat un vant
  Plin de energii de la baterii
  Ce-a purtat incet flacari violet
  Ce-atarnau cu greu imprejurul meu.
  Si cand a simtit, Geoana s-a oprit,
  A oprit cuvantu’ ca ii place Vantu.
  Din acel moment n-a mai fost atent,
  Doar a fost surprins fiindca l-am învins.
  Tre’ sa spun cinstit: n-as fi reuşit
  Fara-al meu secret – flacari violet.

 53. 53 Karakas ianuarie 24, 2010 la 8:52 pm

  Totusi, sa nu-l uitam pe Basescu 🙂 El ramine un pericol pentru democratia romaneasca. Iata, recent, La Focsani, declara:

  „Şi azi pe teritoriul României încă mai sunt politicieni care vorbesc ca cei din stânga mea, dar au câştigat cei din dreapta, pentru că acesta este destinul naţiunilor puternice şi unite”,

  „Vom ajunge la prosperitate atâta timp cât vom fi uniţi şi solidari. În solidaritate, împreună, să trecem de momentele dificile ale crizei economice”, a încheiat Traian Băsescu.”

  E de datoria liderilor de stinga sa explice ca un astfel de mesaj este unul simplist-populist si irational. Dreapta este un „destin”? Stinga nu are drept de apel in constructia unei natiuni „puternice si unite”?

  Prosperitatea e la indemina oricarui roman care este „unit si solidar”. Serios? Cu cine trebuie sa se „uneasca” romanul ca sa ajunga la prosperitate? Cu Elena Udrea ca sa acceseze fonduri pentru dezvoltare? Cu cei care contribuie la campania de sponsorizare a PDL?

  La propaganda Basescu e absolvent fruntas al Sectiei de Propaganda a CC al PCR. Asta e „omul nou” scos la matrita de Basescu: unit in spirit si simtiri cu partidul si solidar cu contributorii la partid pentru prosperitate!.

 54. 54 Bibicu ianuarie 24, 2010 la 8:52 pm

  Zâmbiţi ca să vă-ncălziţi

  Domnul Preş. Băsescu a sărbătorit azi, potrivit afirmaţiilor sale repetate, unirea din 1959, pentru că având doi de 9, unul pentru unirea mică şi altul pentru unirea mare, mai rămâne 1 pentru dânsul şi 5 pentru mandatul în exerciţiu, va să zică că iese socoteala; de unde şi concluzia că din punct de vedere istoric a luat-o-n mână şi nu…mână cu mână ca-n cântare.

  La mulţi ani românilor ! oriunde v-aţi afla.

 55. 55 douaceaie ianuarie 24, 2010 la 8:57 pm

  Cu un click puteti ajuta oamenii di Haiti: http://douaceaie.wordpress.com/hope-for-haiti-now-carity-concert/ ca nu muriti deloc bey

 56. 56 Marius ianuarie 24, 2010 la 9:01 pm

  – Felicitari pentru modul in care ati prezentat valorile fundamentale ale social-democratiei…., cu evidentierea populismului ca dusman primordial..
  – Va rog sa aveti in vedere si prezentarea unor solutii credibile, pe intelesul populatiei, incercand sa folositi cunoasterea acumulata de multi psd-isti sau simpatizanti ai stangii moderne, asa cum ati prezentat-o….
  – Ar fi bine sa va referiti la clasa mijlocie, la profesinistii care traiesc din salarii si care sunt producatorii adevarati de valori pentru societate, neimplicati in lupta politica…Ei reprezinta pe ”knoledge workers”, cei care acumuleaza cunoasterea si o transfera in produse si servicii inovative, competitive, cu valoare adaugata mare (inteligenta incorporata) pe piata.
  – Sper sa veti taria sa va debarasati de cei care sunt profitorii tranzitiei, imbogatitii fara munca si inteligenta deosebita, animati de o amicitie transpartinica, pe care o poti observa usor cand parasesc tribuna dezbaterilor televizate, pe culoarele Parlamentului sau in ,,stabilimente” de relaxare…
  – Pentru cele doua camere ale Parlamentului trebuie facute propuneri de atributii, convingatoare, pe intelesul publicului, pastrandu-se un numar cat mai mic posibi, rational, al alesilor…
  Succes!

 57. 57 Ghita Bizonu' ianuarie 24, 2010 la 9:09 pm

  instalatorule,
  multam de periuta. Insa vezi matale la noi prin neoliberalism se intelege scoala de la Chicago. nitel cam diferita de neoloberalism. In ce privretse scoala asat eu am retieri . Sa zicem ca un curent monetarist care duce la demonetizarea unor economii si gaba tari sau zone intregi in troc mi se pare cel putin dubios. Mai ales ca tin cont de faptul ca azi toate monezile sunt fiduciare . Asat nu inseamna ca agreez inflatia , doame fereasta si o juma de usa albastra !!
  Si daca vrea careva sa-mi cante mariloe si matretetele realizari ale reaganismului si tahacherismului … eu ole pun inlegatira cu fraudfatizarile din Rusia ( v si Rusia sub avalansa ) si miliardele nenumarate ( poate si uciga-l toaca sa aiba dificultati sa le stie !! ) exporate in Anglai si SUA . In 1998 1/3 din moneda efectiva – adica emisa, hartie existanta – circula in Rusia . Sa zic asa in anii 90 exportu de hartie era una din resursele SUA … Anu trecut fu scadenta .
  As adauga ceva : la noi nu s-a gasit nimeni sa faca o carte asemantaore Rusiei sub avalansa ( ala cu gulagu … ) nici film ca ala argentinian. Recunosc ca eu unul nu sunt in stare – prea putina informatie …

 58. 58 Ghita Bizonu' ianuarie 24, 2010 la 9:35 pm

  analist,
  PUNR a disparut ca s-a blegit. Am fost membru …
  Si ce ai impotriva la ce a citat blogideologic ? Nu e adevarat ? Nu ea devarat si azi ? Nu este si azi prima noastra – a voastra mai precis – grija ca sa impartioti putinu nostru cu altii mai bogati ?
  Prostiti si ametoiti de tot soiul de urmasi kominternisti si netrebnici care nu sunt in stare nici sa fure ptr ei o sa ajungem de rasul curcilor ….. si unii o sa ramaneti sa pupati ciubota recitand cu drag din Patapievici ( rutean daca nu chiar hohol ! pardon nu sunt insuolte si nici peiorative !!! sunt denurmiri etnice..) . Ajungem ca dracu cu urmasii alogenilor kominternisti sa ne reinvete internationalismu ( in numele luptei cu kpmunisu’ !! si cu satnga !! si cu BOR !!!!) si cu naimitii lu Soros ( speculant ) invatandu-ne sa ne lepadam si de traditii si de izmene !! Nici sa ne plangem nu mai indraznim ca d’alde tine canta fericiti Atlantida -i continentu cel mai bun si mai uscat !!
  Acum injurati-ma ….

 59. 59 Aya ianuarie 24, 2010 la 9:45 pm

  @

  Instalatorul

  Iti multumesc pentru textul din ianuarie 24, 2010 la 7:29 pm.
  Pentru mine este reconfortant sa constat ca nu sunt o voce singulara pe acest blog cand ma refer la faptul ca Adrian Nastase este adeptul si promotorul stangii NEmarxiste, moderne, flexibile.
  Este ceea ai subliniat, referitor la cele prezentate de Adrian Nastase (citez din postarea ta): „in legatura cu stinga romaneasca si chiar cu cea europeana. Un document(…) posibil nucleu de program. (…) re-marcarea distantei ideologice fata de marxism, neomarxism si stinga comunizanta,(…) evident un document invorit dintr-o gindire moderna si fara nici o filiatie ori legatura cu ideologia comunista de pina in 1989. (…)documentul ofera raspunsuri la problematica repozitionarii stingii moderne si reformuleaza ori repozitioneaza valorile acesteia.”

  Iti multumesc si pentru concluzia ta: Adrian Nastase este cel de care are nevoie PSD, ca presedinte.

 60. 60 Ierdan ianuarie 24, 2010 la 10:07 pm

  Nu pot nega faptul ca toti social democratii romani sunt experti in folosirea cuvintelor,dar in fond nu spun nimic,din ceea ce ne intereseaza pe noi alegatorii.De fapt,nu aveti un program coerent cu care sa convingeti alegatorii,ca sunteti mai buni ca ceilalti.Pina in prezent,de citiva ani programul vostru,s-a rezumat la acuzarea presedintelui Basescu,pe care l-ati facut vinovat de situatia populatiei din ultimii 20 de ani si poate si de ceilalti 45 de ani de comunism.Observ in continuare ca nu veniti cu niciun program concret de redresarea situatiei,utilizind insa cu maiestrie o vorbarie la fel de lemnoasa ca Ceausescu.Voi chiar credeti ca vorbaria tine de foame,de educatie,de dezvoltare si de toate celelalte?Va inselati,iar daca continuati asa veti ajunge la lada de gunoi a istoriei,de unde nimeni nu va poate scoate si oricum nimeni nu va regreta disparitia social democratiei noastre.Ca un bun orator ce sunteti,poate-mi puteti explica cum se impaca doctrina liberala cu cea social democrata si ce ati realizat impreuna in toti anii cind ati fost aliati,in afara de suspendarea presedintelui,pe care noi l-am repus in drepturi.Ati mai realizat ceva,din cel mai mare partid ati ajuns un partid pe cale de disparitie,ceea ce este intradevar o mare realizare.Voi ati fost alesi,nu pentru a face politica de salon cu intrigi,ci pentru a ne servi pe noi,cei care va platim salariile,pensiile,casele,deplasarile inutule in teritoriu si peste hotare,practic tot.Cred ca este timpul sa va apucati serios de treaba pentru a nu ajunge someri,as cum ni se intimpla noua,cind nu ne tinem de treaba.

 61. 61 Roxana Iordache ianuarie 24, 2010 la 10:09 pm

  Precizare: NU sunt eu Roxana aceea. Ca să fie clar.

 62. 62 instalatorul ianuarie 24, 2010 la 10:48 pm

  Ghita Bizonu’: Cine „se intelege”? Oricum pentru mine este mai putin important cine „se intelege”, cit sa intelegeti dumneavoastra. In ceea ce priveste „periuta”, daca va deranjeaza o vorba buna, atunci asta va priveste strict, eu nu perii pe nimeni.

 63. 63 Viorica Buda ianuarie 25, 2010 la 12:25 am

  Cu multa parere de rau constat ca daca se schimba Geoana cu Diaconescu,eu zic (din cit il stiu pe Diaconescu) ca, nu se va schimba mare minune in acest partid !!! Vom da bine la presa ,or sta linistiti adversarii PSD, va ramine aceiasi ravasala prin org . din tara ,o opozitie palida in parlament : dezamagirea nu ma ocoleste nici acuma.Daca nu a-si sti ca exista Adrian Nastase (si MM mi se pare mai bun ) m-asi resemna .Nu-l vad pe Diaconescu un lider.(intre sef si lider ,eu vad o diferenta) Sa dea Dumnezeu sa nu am eu dreptate,si sa fie bine pentru stinga din Romania.

 64. 64 Viorica Buda ianuarie 25, 2010 la 1:12 am

  Am urmarit emisiunes pe net si spre sfirsit , bag de seama ca ma amageste si Diaconescu ca de alfel si Geoana ca nu va candida neaparet (il locul d-voastra )la presedintia Romaniei. Ca veti face parte din echipa fara capitan (si acum faceti parte) o sa isi apropie si el pe cei fideli.Va rog mult sa ne dati o lamurire , s-o putem lua de buna .Nu ne tot chinuiti ca mai avem si noi treburile noastre.

 65. 65 tiberiu ianuarie 25, 2010 la 1:38 am

  D-le Nastase
  MI se pare evident ca dv personal si multi altii dintre membrii de frunte PSD nu au interpretat corect „lectiile” primite in urma infringerii usturatoare suferita in alegerile prezidentiale. In pofida constituirii unei largi coalitii anti-Basescu acesta din urma a triumfat in cele din urma. Acela care va incerca sa sustina ca victoria presedintelui este rezultatul victoriei unei anumite ideololgii inseala si se insala. Este puerila intentia de a juca sah dupa toate canoanele impotriva unei persoane care sfideaza toaste regulile si care muta piesele dupa bunul lui plac !!!
  Este si mai pueril sa vorbiti despre stânga românească atunci cind intreaga „stinga mondiala” este in mare suferinta . Munca trece înaintea capitalului, statul înaintea pieţei ?! Pe banii cui ?Din ce este munca platita ,nu din capital ? pe banii cui exista aparatul de stat ? Nu pe banii contribuabuluilui proveniti din piata mucii impozate ? Solidaritatea înaintea concurenţei ?! Este o lozinca absurda in zilele noastre cind concurenta s-a generalizat ca principalul motor al progresului a calitatii si scaderii preturilor in tehnologie si in servicii . drepturile omului înaintea securităţii. Pacea nu poate prevala înaintea razboiului intr-o lume macinata de criza si concurenta in care BANUl a devenit singura „ideologie „imbratisata de toti. Zadarnic dv si altii cautati sa „reanimati” concepte de mult apuse. Batalia in alegeri nu a fost in nici un caz intre Stinga si Dreapta ci intre miliardarii lui Geoana si miliardarii lui Basescu ,dar mai ales a avut loc o confruntare psihologica intre o personalitate care a incercat sa politizeze „ideologic” dar care a gafat psihologic si o alta care a inteles ca lupta politica trebuie dusa pe toate planurile (inclusiv cel parapsihogic) folosind idologia ca un simplu pretext ,”praf” in ochii lumii. Mai reflecatati

 66. 66 Aya ianuarie 25, 2010 la 3:03 am

  @

  Adrian Nastase

  STANGA MODERNA: LIBERTATEA SI EGALITATEA- TRATATE EGAL CA IMPORTANTA; INDIVIDUL SI SOCIETATEA- POTENTANDU-SE RECIPROC

  Am de facut niste precizari legate de ceea ce consider a fi important in si ceea ce consider ca inseamna (printre altele) a fi de stanga.

  In opinia mea, a fi de stanga presupune a-ti directiona eforturile, in egala masura, catre sustinerea libertatii, ca valoare funadamentala si a egalitatii (nu egalitarismului). Din punctul meu de vedere este falsa ideea conform careia intre acestea doua ar exista contradictii care ar duce, in final, la imposibilitatea sustinerii lor simultane si fara partinire.

  A fi de stanga inseamna a sustine deopotriva libertatea si egalitatea.
  Doar libertatea- ca valoare fundamentala si sustinuta ca atare- este cea care deschide, cu adevarat, calea egalitatii (sub toate formele sale- in fata legii, de sanse etc).
  Pe de alta parte, caracteristicile egalitatii (repet, nu egalitarismului) se impun de la sine logicii libertatii.

  BHL descrie, plastic, acest dublu imperativ al stangii moderne, a carei adepta sunt- citez:”(…) un vultur cu doua capete al dorintei de emancipare, care poate vietui doar in masura in care nu renunta la niciuna dintre cele doua directii (aparitia permanenta de noi drepturi, si a domeniilor de aplicare, fara limite; paralel, cresterea neingradita a celor care au dreptul de a se bucura de ele)”. („Ce grand cadavre a la renverse”).
  As adauga, in acelasi sens, o alta expresie a lui BHL- exprimand esenta unei idei de a carei formulare, se feresc, din pacate, multi ganditori valorosi de stanga (pornind de la gresita teama a „confuziei doctrinare”)- citez, din acelasi volum ceea ce consider a fi un imperativ al stangii moderne: „torpila libertatii izbind granitul egalitar” si egalitatea „hranindu-se” din libertate.

  Consider in neconcordanta cu stanga moderna atat ideea ca promovarea permanenta a libertatii poate duce la noi forme de inegalitate cat si mai vechea opinie conform careia promovarea egalitatii poate conduce la anihilarea sau diminuarea libertatii.
  Libertatea si egalitatea trebuie promovate deopotriva si permanent .
  In opinia mea, impletirea celor doua-libertatea deschizand drum egalitatii, egalitatea tragandu-si seva din libertate- inseamna o platforma de pe care stanga moderna poate sustine, coerent si argumentat, drepturile omului. Acestea nu pot exista, de exemplu, intr-un cadru totalitar- iar negarea acestuia presupune, obligatoriu, sustinerea libertatii ca valoare fundamentala. In afara acestui cadru referirile la egalitate (si la drepturile omului) raman doar niste enunturi frumoase.

  Intr-o ordine conexa de idei, consider ca DOAR enuntul „societatea inaintea individului” fara nuantare, poate fi nascator de mari si grave confuzii (pe unii putandu-i trimite direct la ideea ca ar fi sustinute, mascat, vechile idei totalitare- la polul opus fiind cei care s-ar putea considera motivati sa aplice diverse „solutii”, in numele unui abstract „Bine suprem”, care a condus la cele mai sinistre situatii, de la dictatura populara in numele „revolutiei rosii” pana la periculoasa idee a „omului nou” a carei incercare de materializare se regaseste extrem, de-a dreptul infricosator, in ceea ce a intreprins Pol Pot).

  In opinia mea, exista doua idei care trebuie, obligatoriu, impletite- si abordate impreuna (la fel ca libertatea si egalitatea) pentru ca „dreptatea sociala si binele societatii” sau „societatea inaintea individului” sa nu devina (sau sa nu fie, din start) abstracte si sa nu fie nascatoare de nedreptate individuala.

  1. Suferinta si nedreptatea (ma rezum, pentru economia discursului, doar la acestea doua, desi lista este mult mai lunga) se resimt individual de catre fiecare si- in ultima instanta- sunt individuale (ma feresc sa dezvolt trusimul „orice grup e format din indivizi”).
  Cand un individ arata o nedreptate (indreptata impotriva sa ori a unui alt individ) sau cand semnaleaza o grava greseala a societatii- insemnand, in esenta, tot o nedreptate- vocea aceluia (acelora) trebuie ascultata (ascultate).
  A pune pur si simplu, nenuantat, societatea inaintea individului, inseamna a face sa amuteasca vocile personale, multe dintre ele formuland idei valoroase- critice la adresa societatii; inseamna a opune, zdrobitor, colosul social gandirii individuale.
  „EXECUTIILE RITUALE” MODERNE AU LA BAZA MOTIVATIA PRIMATULUI SOCIETATII (fata de individ), PROMOVAREA SI APLICAREA NENUANTATE A ACESTEI IDEI FIIND PERICULOASE.

  Nenumarate exemple isotorice (cele ale romanilor din perioada antedecembrista fiind inca vii in memorie) arata ca in spatele strigatului individual, care semnaleaza o nedreptate sociale, se afla, de fapt, strigatele unor grupuri mari de indivizi.
  Mecanismul social zdrobeste acea voce (daca se aplica strict ideea primatului societatii- stiuta fiind capacitatea structurilor si mecanismelor sociale de a se autoconserva si autoreproduce prin pervertirea ideilor, legitimandu-si, astfel, actiunea de anihilare a opozantului).

  2. Pe de alta parte, nu se poate pune problema exclusivitatii acordate individualitatii doar in numele libertarilor si drepturilor individului, indiferent de nocivitatea ideilor sustinute (ar insemna sa acordam credit si sa ascultam cu respect orice voce care dezvolta idei totalitare- fie ele de extrema dreapta sau de extrema stanga; sau care face apologia „purificarii etnice”; sau care sustine justetea pedepsei capitale; sau care promoveaza dreptul arbitrar al statului de a nationaliza, oricand, proprietatile personale sau de a le face sa se auto-lichideze in urma unor impozitari aberate; exemplele pot continua; astfel de formule, neamendate prompt de opinia publica, de societate- dupa caz, de lege- pot duce la aparitia unor grave probleme la nivel social).

  Stanga moderna se poate intari- si stanga, in general, poate fi reconstruita solid- doar prin imbinarea ideilor privitoare la importanta individului in contextul unei societati armonioase- care, la randul sau, trebuie sa fie centrul preocuparilor indivizilor.
  Principiul este acelasi cu cel al interdependentei si promovarii, in egala masura, a libertatii si egalitatii, cu aceleasi efecte scontate (inlocuind: promovarea ideilor individuale deschizand drum evolutiei societatii- societatea tragandu-si seva din ideile si importanta acordata individului).

 67. 67 Aya ianuarie 25, 2010 la 3:33 am

  @

  Spiridus

  CRISTIAN DIACONESCU ESTE UN PION OTRAVIT

  Cristian Diaconescu este un pion otravit (am dezvoltat ideea la sectiunea precedenta).
  Pe cale de consecinta, nu se poate pune problema ca ar avea macar intentia sa salveze PSD sau sa contribuie la consolidarea stangii moderne in Romania (si in contextul european). Dimpotriva!
  Ar trebui sa nu se lase cineva inselat de aparente, de manierele sale elegante, de discursul sau rafinat. Individul este un cal troian- cu imagine pervers construita, pentru a insela (in urma calchierii unor elemente specifice lui Adrian Nastase; pe fond, Cristian Diaconescu nu are nimic comun cu Adrian Nastase- singurul care are ferma intentie si capacitatea de a face PSD sa revina in prima linie a partidelor din Romania si de a contribui valoros la consolidarea stangii moderne).

  Cat despre Prostanacul- ce sa mai vorbim!?
  Acesta este o marioneta a unor cercuri negre de interese transpartinice.
  Cum sa invete sa piarda cand el este ineducabil?
  Un individ care ar fi retinut un minimum din educatia primita ar fi stiut ca „explicarea” propriei incapacitati de si a slabiciunii personale prin atacuri parapsihologice si prin flacari violet inseamna afundarea in ridicol.
  Un individ cu care ar fi pastrat „amprenta”educatiei (sunt sigura ca s-au caznit diversi sa ii dea educatie- din pacate, fara rezultat) ar fi inteles ca un sef de partid trebuie sa plece, din proprie initiativa, de pe pozitia detinuta, daca se dovedeste ca are relatii cu lumea interlopa, cu un cap al mafia- asa cum s-a demonstrat, in cazul lui, existenta stransei relatii cu Sorin Ovidiu Vantu. Asta, nemaidiscutand de faptul ca este inadmisibila existenta acelei relatii, in sine.

 68. 68 Aya ianuarie 25, 2010 la 3:58 am

  @

  Catalin Dumitrescu

  Felicitari pentru adevarata analiza pe care ai facut-o!
  Sunt de acord cu tine- cu o exceptie: eu voi fi totdeauna, neconditionat, acolo unde se afla Adrian Nastase.

 69. 69 blogideologic ianuarie 25, 2010 la 4:02 am

  @ analist
  Sînt influenţat mai mult de Şcoala Austriacă de economie politică, decât de Karl Marx. Cred că „Teoria pozitivă a capitalului”, –de Eugen von Böhm-Bawerk–, este o sursă de idei mai actuală decât „Capitalul” lui Karl Marx. De ce eşti aşa de pesimist ? (întrebare retorică)

 70. 70 Aya ianuarie 25, 2010 la 4:09 am

  @

  b

  Orice sustinator al unei societati moderne s-ar cutremura citind ce ai scris legat de comasarea intregii „rezerve de cadre” a administratiei centrale intr-un singur organism (idee 100% specifica, in mod egal, fascismului si comunismului) si (citez) „marea problema a romanilor este ca nu exista rotatie la nivel de cadre de conducere”- o alta idee specifica societatilor totalitare (romanii au trait-o in perioada comunista).

  Mai alte si alte obsesii fascistoido- comuniste?

 71. 71 Aya ianuarie 25, 2010 la 4:30 am

  @

  Gygy

  Alianta cu ceea ce tu numesti „papagalul” Antonescu, a adus peste 2 milioane de voturi in plus pentru candidatul PSD in turul doi al prezidentialelor din 2009 (in aceste conditii, te invit sa iti califici singur afirmatia)!

  Fara aceasta alianta (care a insemnat mai mult decat Antonescu- PNL) Prostanacul ar fi pierdut la o diferenta zdrobitoare.
  Putin imi pasa de persoana lui, dar ma intereseaza imaginea PSD, terfelita de prestatia jalnica a Prostanacului apropiat al unui cap mafia- Sorin Ovidiu Vantu- si de ridicolele sale scuze post-alegeri, mai exact ca ar fi pierdut pentru ca l-ar fi parlit unii si altii cu flacara mov si l-ar fi asaltat cu „parapsihologisme”- cand, de fapt, a pierdut pe mana lui, din cauza propriei slabiciuni si a prostanaciei personale.
  Sa ii fie rusine!

 72. 72 Aya ianuarie 25, 2010 la 4:43 am

  @

  Doru Coarna

  Ai dreptate: MAI ALES ACUM PSD are nevoie de un lider- locomotiva.
  (O alta solutie- oricat de bine ar fi imbracata in argumente teoretice- este paguboasa. Adevarul trebuie privit in ochi!).

  SI DIN ACEST MOTIV (nefiind sigurul!) ADRIAN NASTASE TREBUIE SA REVINA IN POZITIA DE PRESEDINTE AL PSD!

 73. 73 Aya ianuarie 25, 2010 la 4:52 am

  @

  Aioanei Ionel

  MULTUMESC PENTRU ATENTIONAREA ASUPRA VOTINGULUI DE LA
  http://www.agentia.org

  Ii invit pe totii colegii de blog sa acceseze acea adresa (pe care ai avut inspiratia sa o mentionezi).
  Votul este ZILNIC.

  Citez din mesajul tau adresat lui Adrian Nastase:
  „Foarte interesant, cred ca o sa aveti mari sanse de castig. V-am si votat, au pus cei de la Agentia de Investigatii Media un voting pe site-ul lor la http://www.agentia.org si acolo aveti deja 45%. Respectele mele!”

  Ionel Aioanei

 74. 74 Aya ianuarie 25, 2010 la 5:04 am

  @

  Sami Ionescu

  ROMANIA NU S-A PRABUSIT DATORITA VALOROASEI POLITICI A BNR SI A LUI MUGUR ISARESCU!

  Te rog, nu te pronunta asupra unor subiecte pe care evident nu le cunosti!
  Daca Mugur Isarescu (pe buna dreptate considerat cel mai bun guvernator al unei banci nationale dintr-un stat european) nu ar fi avut o extrem de inteleapta politica la nivel finaciar general, Romania s-ar fi prabusit definitiv, fara putinta de redresare (asa cum si-au dorit Boc et Cie si mizerele grupuri de interese aservite altora) in 2009.
  Daca in momentul de fata existe sanse de redresare (desigur, totul necesitand o politica generala corecta, pentru a nu se prelungi perioada dificila) acest lucru se datoreaza in primul rand rezervei BNR.
  Reducand totul (ca sa vorbesc pe limba ta) acei „bani” la care te referi (care inseamna mai mult decat „bani” pur si simplu!) trebuie sa ramana la BNR. Punct.

 75. 75 blogideologic ianuarie 25, 2010 la 5:09 am

  The Chicago boys// 1. O tranziţie în gândirea economică occidentală: Doi savanţi cu un prestigiu uriaş au dominat gândirea economică occidentală a secolului XX. Unul dintre ei a fost britanicul John Maynard Keynes. Celălalt, economistul american Milton Friedman, anti-keynesian de principiu, pentru că a respins tipul de economie în care se ţine cont şi de consecinţele sociale. Gândirea keynesiană a orientat politica economică a guvernelor din ţările democratice ulterioară Marii Depresiuni de la începutul anilor 1930. Milton Friedman şi discipolul său Alan Walters, viitorul consilier economic al doamnei Margareth Thatcher, se numeau monetarişti. Ei plecau de la postulatul că inflaţia, iar nu recesiunea economică, era marele inamic al economiei unei ţări. În consecinţă, predicau că guvernele trebuie să reducă masa de bani care circulă într-o economie. Un sfat extrem de înţelept, pentru că banii nu trebuie să fie tipăriţi. Hârtiilor circulante purtând semnătura guvernatorului unei bănci naţionale trebuie să le corespundă o valoare economică reală. Inspirându-se din gândirea americanului Milton Friedman, la începutul anilor 1970, britanicul Alan Walters s-a implicat într-o campanie concertată de convingere a partidului conservator din ţara sa de virtuţile unei politici monetariste extrem de riguroase. Ideile acestea economice aveau însă implicaţii supărătoare pentru sindicate. Şi dureroase pentru masa populaţiei sărace care trăia din ajutorul social. Monetariştii vedeau starea de status quo de pe la mijlocul anilor 1970 în Marea Britanie, moştenire a „statului ajutorului social” construit acolo după cel de al doilea razboi mondial, ca pe o sursă de stagnare. Alan Walters spunea : „Poţi avea democraţie fără libertate, asa cum a existat in Marea Britanie până în anii 1970. Dar în acele zile eu am declarat cu voce tare că modelul economic anglo-saxon era terminat”. Evidenta instabilitate economică din respectiva perioadă oferea şansa de a pune în aplicare o politică monetaristă pură şi dură. Într-o perioadă de criză, noţiunile radicale extreme se pot dovedi atrăgătoare. Problema era aceea de a găsi o ţară în care să poată fi experimentat pentru prima oară cu maximă rigoare şi consecvenţă sistemul economic monetarist. /2. Băieţii chileni din Chicago: Până la urmă, acea ţară s-a dovedit a fi Republica de Chile. Cu o economie relativ mică, dar o ţară destul de urbanizată şi din această cauză putând fi socotită modernă. O ţară obişnuită, de la un anumit punct, să primească şi să implementeze reţete economice din exterior. În plus, la începutul anilor 1970, Chile avea nişte tineri economişti cu diplome într-adevăr foarte prestigioase. La fel ca britanicul Alan Walters, ei îşi începuseră cariera fiind discipoli ai lui Milton Friedman. Cum se ajunsese la formarea acelor economişti ? După ce, în 1955, consilierii americani nu reuşiseră să convingă guvernul chilean să îşi conducă afacerile economice într-o versiune brută a monetarismului, guvernul SUA a stipendiat burse ce permiteau studenţilor chileeni să studieze economia la Universitatea din Chicago. Adică acolo unde preda şi îşi dezvolta ideile, daca nu chiar „ideologia economică”, Milton Friedman. Când acei studenţi, ulterior supranumiţi „the Chicago Boys”, au revenit în Chile, unii dintre ei au început să predea în spaniolă lecţii de economie monetaristă la universitatea catolică din Santiago de Chile. Universitatea catolică era centrul academic al gândirii conservatoare din acea ţară. Apoi, la alegerea lui Salvador Allende ca preşedinte al republicii Chile în anul 1970, gândirea „băieţilor din Chicago” a început să se accelereze. Întrucât noul preşedinte, curând vizitat de Fidel Castro, se vedea pe sine ca parte a „revoluţiei sociale”, „the Chicago Boys” s-au văzut pe ei înşişi ca o parte a „contra-revoluţiei”. Ei reprezentau ultimele speranţe ale „celuilalt Chile”, ţara celor bogaţi, care trăiau cu teama continuă a reformei sociale şi a confiscării averilor. /3. Împotriva unui preşedinte marxist: Tinerii monetarişti formaţi în atmosfera ce domnea la Chicago, cu tot ce conţinea aceasta bun şi rău, dovedeau entuziasmul necesar deschiderii ţării la capitalismul internaţional, nu la socialism. Salvador Allende, preşedintele marxist istalat în palatul La Moneda prin alegeri libere, deşi era animat de cele mai nobile idealuri, se găsea într-o postură extrem de inconfortabilă. Atacat din toate părţile. Muncitorii organizaţi într-un fel de pre-mineriade îi cereau continuu măriri salariale, într-o industrie extractivă puternic subvenţionată de stat. Iar Salvador Allende n-ar fi putut găsi aceşti bani pentru muncitori, decât împrumutându-se. Banca Mondială dovedea însă reticenţă în ajutorul financiar către Allende. În timp ce Allende lupta în public împotriva opoziţiei de toate sorturile, „băieţii din Chicago” purtau convorbiri secrete cu militarii şi alte grupuri cu gândire de dreapta ce favorizau ideea unei lovituri de stat. „The Chicago Boys” au pregătit chiar un plan de acţiune economică subsecvent „pacificării”, stingerii pe cale militară a problemelor sociale ale ţării. Generalul Pinochet, căruia Salvador Allende îi mărise exorbitant salariul l-a fel ca şi celorlalţi militari, l-a îndepărtat de la putere printr-o lovitură sângeroasă în 1973. Într-o broşură semi-oficială tipărită în Marea Britanie, Alan Walters justifica ulterior felul în care generalul ajunsese la putere : „Nu-i aici locul să descriem detaliile noii prosperităţi economice din Chile sub generalul Pinochet. E suficient să spunem că el a fost un adept Thatcherite înainte de Thatcher, deşi cu o adresare mai aspră către sindicate, şi un angajament mai consistent faţă de monetarism şi faţă de o economie în care stăpânesc într-un mod absolut regulile pieţii.” Apoi, textul neoliberalist de la Londra continua în acelaşi registru laudativ : „Chile în vremea lui Pinochet nu a fost o democraţie. S-a vărsat mult sânge nevinovat şi au existat numeroşi prizonieri politici. Dar în timp ce Pinochet limita libertatea politică … el a lărgit masiv libertăţile individului, dându-i acces la mărfuri străine … la tarife scăzute … la o piaţă liberă a muncii, şi la preţuri neregularizate şi fără subsidii. Aceste libertăţi au constituit baza unei refaceri economice viguroase, un adevărat miracol în America Latină.” /4. Orice reformă economică ar fi fost un progres: Deşi generalul Pinochet putea pretinde pe bună dreptate că el aparţinea unui curent politic de dreapta, nu putea să se reclame şi să declame o anumită ideologie de dreapta. În definitiv, nici nu avea nevoie de expunerea unui program ideologic, întrucât procesul electoral fusese suspendat. Nu avea nevoie de ideologie partinică şi pentru motivul că autoritatea lui deriva într-adevăr dintr-un aparat al securităţii statului. În fine, predecesorul său Allende fusese răsturnat pe fondul grevelor, al lipsurilor de tot felul şi al unei inflaţii corozive. Astfel aproape orice reformă economică ar fi putut părea un progres. În lipsa unei ideologii declarate, atunci când generalul a ajuns la putere nu a fost dintru bun început evident că tocmai planul „băieţilor din Chicago” pentru redresarea economică a ţării va fi cel preferat şi ales de Pinochet. Căci competiţia sinceră, aspră şi reală, în orice sector al vieţii din Chile, aşa cum propuneau economiştii de la Universitatea catolică din Santiago, suna aproape la fel de alarmant militarilor de extrema dreaptă, care conduseseră lovitura de stat, ca şi sloganele comuniste egalitariste. În timpul primelor săptămâni de regim militar, inevitabil confuze, scheme rivale au fost propuse, apropiate de fascism, mai exact de franchismul spaniol, acolo unde statul dădea ordine oamenilor de afaceri, nu colabora cu ei. În aprilie 1974, Pinochet s-a întâlnit cu minerii de la exploatările de cupru unde a spus, emfatic ca orice militar care se crede pe sine salvatorul naţiunii, că ţara trebuie să cunoască un nou început. Chile în 1974 se afla într-un haos complet, iar asta nu atât din vina lui Allende, cât a oponenţilor săi din clasele bogate care au sabotat deliberat mersul normal al economiei. În fine, generalul a înţeles că planurile „băieţilor din Chicago” ar fi lucrat în favoarea lui. Planul susţinea, indirect, că ţara avea nevoie de un lider puternic. Cine altul, decât Pinochet ? / 5. Un concept academic : „Tratamentul de şoc”/Centrul conservativ al lumii academice îi cerea generalului să forţeze populaţia întru acceptarea acelei politici pe care însusi laureatul Nobel Milton Friedman o inventase şi o denumise, cu involuntar umor negru, „tratament de şoc”. Astfel Pinochet a eliberat peste versanţii Republicii de Chile o viitură de politici radicale de piaţă liberă inspirate dintr-o gîndire nobelizată dar insensibilă la durere (a altora). Observatorii externi din partea dreaptă a opiniilor politice, în special cei din Marea Britanie, erau peste măsură de uimiţi si încântaţi. La fel şi experţii internaţionali în chestiuni economice. Începând cu anul 1975, Banca Mondială s-a arătat dispusă să împrumute bani fără restricţie ţării conduse de Pinochet. Preţul intern plătit ? Între 1974 şi 1976, câteva duzini de economişti tineri, educaţi în duhul miltonfriedmanian, au sfâşiat literalmente, – desigur, „cu voie de la stăpânire”-, pântecele economic al ţării aşa cum era el structurat de pe vremea lui Frei şi Allende. Din birourile lor confortabile cu aer condiţionat, „băieţii din Chicago” au ordonat tăierea subvenţiilor statale către industriile ţării ce asigurau locuri de muncă marilor mase muncitoreşti. Apoi, taxele vamale pe importuri şi controlul preţurilor asupra produselor din ţară au fost simultan anulate, eliberând implacabilele „forţe de piaţă liberă”. Peste noapte, mărfurile străine deveneau mai ieftine decât produsele locale, ceea ce avea drept efect că întreprinzatori mici şi mijlocii erau scoşi din jocul economic din Chile de forţe din exterior ! Salariul mediu a scăzut la jumatate în comparaţie cu nivelul din 1970. Iar impozitul acela inventat şi aplicat prima oară de francezi sub sigla TVA, dar numit pe româneşte „taxa pe valoarea adăugată”, a ajuns în a doua jumatate a anului 1975 la 178%. Consecinţele sociale ? Dramatice. Şomajul a atins aproape o treime din forţa de muncă a naţiunii. Statul ajutorului social generos instituit de Frei şi Allende s-a prăbuşit complet. Este adevărat, cauzele prăbuşirii nu pot fi imputate direct generalului Pinochet. Pur şi simplu atât de multe întreprinderi au falimentat, încât plăţile lor la fondurile de asigurări sociale şi de ajutor pentru şomaj au secat în urma „tratamentului de şoc”. Populaţia urbană lipsită brutal de orice resurse materiale a putut supravieţui numai datorită serviciilor de tip „supa săracilor” asigurate de biserici. La mijlocul anului 1976, numai în oraşul Santiago de Chile funcţionau peste 200 de cantine gratuite pentru săraci./6. Edificarea unei „noi societăţi”: Însă „băieţii din Chicago” erau literalmente încântaţi de haosul şi entropia pe care le generaseră în ţară. Practica vieţii de zi cu zi depăşise chiar predicţiile lor teoretice. Pentru că aceasta degradare brutală a condiţiilor vieţii cotidiene pentru omul obişnuit nu era consecinţa unui haos fortuit, ci rezultatul provocat al unei politici deliberate ! Aproape la fel ca un partid comunist tradiţional (bolşevic), lumea academică de dreapta, în principiu gândind abstract şi imparţial, beneficiind de binecuvântarea unui laureat Nobel american, vroia să edifice „o nouă societate”. Pentru a construi „noua societate”, „the Chicago Boys” au impus în Chile, începând cu anul 1978, calea înţeleaptă a celor „şapte modernizări”. Unele dintre acele „modernizări” erau intenţionate să reformeze, într-un mod ireversibil, faţete ale societăţii chileene tradiţionale. Alte „modernizări” erau destinate să instileze forţat obişnuinţe noi în vieţile chilenilor. Cineva definea, -poate excesiv de maliţios, se poate comenta, însă extrem de realist-, esenţa socială a „programului din Chicago” drept „răzbunare de clasă” ! O răzbunare a „clasei” celor ameninţaţi de naţionalizări şi de confiscarea averilor, obişnuiţi să trăiască în opulenţă, împotriva „clasei”, mult mai numeroase, a celor care nu reuşesc să supravieţuiască decent decât printr-o redistribuire secundară, şi către ei, a produsului intern brut al unei ţări. În definitiv, atâta vreme cât este acceptat ca de la sine înţeles principiul că „băncile fac bani”, că un bancher, prin munca lui, „creează bani”, de ce să califici drept „egalitarism” redistribuirea secundară a unei părţi din p.i.b. către pătura săracă ? Mi se pare cel puţin absurd, dacă nu de-a dreptul rău-intenţionat, acest punct de vedere ce foloseşte două măsuri în aprecierea sursei veniturilor. Oricum, avem voie să judecăm factual şi să constatăm că învăţătura economică şi socială venind dintr-un Occident a cărui omniscienţă este acreditată şi atestată de numeroase premii Nobel are ca efect creşterea probabilităţii de sărăcie într-o ţară. Iar tinerii noştri, trimişi cu burse româneşti în străinătate, poate că uneori nu învaţă acolo mai mult decât au învăţat pe vremuri acei faimoşi, inteligenţi, reformatori şi nespus de orgolioşi „Chicago boys”.

 76. 76 Aya ianuarie 25, 2010 la 5:16 am

  @

  Blogideologic

  Intr-un mesaj adresat lui Adrian Năstase afirmi (citez):
  „“munca trece înaintea capitalului”, spuneţi.
  Foarte bine, ăsta-i compromisul fordist care asigura prosperitate pentru toţi în capitalism înaintea neoliberalismului. Dar în condiţiile globalizării, nu prea mai merge nimeni pe compromis fordist. Oricum, trebuie să precizaţi la ce raport între profit şi salarii vă aliniaţi din punctul de vedere doctrinar.”

  Dupa parerea mea, este o utopie sa consideri ca poate fi respectat, practic- si avand garantia ca acest lucru nu va impieta asupra performantei economice si, implicit, asupra nivelului general de trai- un eventual raport stabilit (fie si in baza unor calcule de specialitate) intre profit si salarii.
  Pe cale de consecinta, „alinierea doctrinara” in acest sens ar fi periculoasa si, foarte probabil, compromitatoare pentru credibilitatea partidului respectiv.

 77. 77 Aya ianuarie 25, 2010 la 5:23 am

  @

  Ion Adrian

  Daca ajungem in ridicole situatie de a ne raporta – pozitiv- la afirmatiile si prestatiile incalificabile ale penibilei Andreea Pora, inseamna ca suntem pe cale de a trece de la stadiul vorbirii articulate la onomatopee pentru exprimarea „ideilor”.

 78. 78 Aya ianuarie 25, 2010 la 5:34 am

  @

  Bibicu

  STANGA ROMANEASCA A INCERCAT SA DEPASEASCA DREAPTA PE DREAPTA!

  Stanga romaneasca nu se afla „pe dreapta” asa cum spui (esti generos- inseamna ca s-ar afla, totusi, undeva, politic- chiar daca nu i-ar fi acolo locul).
  STANGA ROMANEASCA A INCERCAT SA DEPASEASCA „DREAPTA PE PARTEA DREAPTA” SI ACUM SE AFLA IN SANT, de unde doar un „motor puternic” o poate scoate.
  Acel motor puternic este DOAR Adrian Nastase, cu forta sa personala, cu exceptionala viziune despre stanga moderna si cu vointa de a o aplica!

 79. 79 gaby ianuarie 25, 2010 la 7:55 am

  @
  Ion Adrian,

  Ce a spus Bibicu a spus, dixit. Ce concluzii ai tras dumneata nu are nici o legatura cu abundenta concluziilor pe care le-ati elaborat!.
  Stanga a fost trasa pe dreapta. Acum nu cred ca este vorba doar de o simpla amenda contraventionasla ci de cu totul altceva!

 80. 80 gaby ianuarie 25, 2010 la 8:28 am

  Domnule Adrian Nastase,

  Ii atrageam atentia unui coleg ca nu a inteles reflectia atat hilara dar paradoxal atat de trista despre stanga care a fost trasa pe dreapta.
  Dumneavoastra si nu numai si la nu numai, adaug multi din adulatorii dumneavoastra pe care din jena nu ii enumar , observ ca incercati strategii noi,abordari noi , structurarea unei ideologii care sa renasca stanga.
  Dupa cum ati constatat stanga nu merge prin Europa, contrar teoriei materialist-dialectica a lui Marx, desi tarile sunt puternic industrializate, iar popolo,popolo sunt si ei destul de educati si cu putere de discernamant ca sa poata alege intre un rau mai mic sau mai mare, sunt si exceptii dar din fericire , Romania,Albania,Bulgaria…nu fac regula.
  In toate dezbaterile pe care le faceti, imi pare rau ca nu sunt o musca sa aud ce spune si dl. Ion Iliescu , nu v-am vazut nici pe dumneavoastra nici de Rus, Dancu,Mitrea,Diaconescu, Vanghelie , sa trageti concluzia cea mai simpla care defineste esecul stangii.
  In urma doar cu citiva ani populismului stangii ,acela declamat de oameni modesti financiar plia pe asteptarile amarasteanului plin de sperante.
  Intre timp dumneavoastra si restul ati depasit statutul social al omului care doreste un echilibru social, nici un membru marcant al PSDeului nu si-a donat averea saracimii , ca prim gest de sinceritate a demersului social de stanga care ar urma promisiunilor publice , si atunci a aparut dreapta populista care nu este altceva decit o interfata a stangii , dar aparent mai sincera.
  Nu masa alegatorului s-a indepartat de dumneavoastra ci dumneavoastra, baronii locali prin opulenta , sfidare si abuzuri s-au indepartat de oameni!

  PS
  O intrebare, un anume domn Negoita de PSD , este proprietatul a mii de apartamente, intrebarea ar fi cite apartamente au fost donate de acest om de stnga pentru a se infiinta gradinite de bloc, lacasuri de cultura , sau adaposturi pentru saraci? Aceste intrebari le pune pulimea inainte de a discerne pe ce poteca sa o ia!!

 81. 81 blogideologic ianuarie 25, 2010 la 9:34 am

  @ Aya : +Orice sustinator al unei societati moderne s-ar cutremura citind ce ai scris legat de comasarea intregii “rezerve de cadre” a administratiei centrale intr-un singur organism (idee 100% specifica, in mod egal, fascismului si comunismului) si (citez) “marea problema a romanilor este ca nu exista rotatie la nivel de cadre de conducere”- o alta idee specifica societatilor totalitare (romanii au trait-o in perioada comunista).Mai alte si alte obsesii fascistoido- comuniste?+ 🙂
  Ai şi tu nişte obsesii constante, @Aya. Pe lângă faptul că eşti o infatuată ignară, Iată!, şi în materie de cultură organizaţională. “rotatie de cadre” nu este “o idee specifica societatilor totalitare”, cum afirmi tu ca o preţioasă ridicolă. Este “renouvellement du personnel”, “rotation de l’emploi” sau turnover pe englezeşte. “Turnover can be classified as ‘internal’ or ‘external’. Internal turnover involves employees leaving their current positions and taking new positions within the same organization. Both positive (such as increased morale from the change of task and supervisor) and negative (such as project/relational disruption, or the Peter Principle) effects of internal turnover exist, and therefore, it may be equally important to monitor this form of turnover as it is to monitor its external counterpart. Internal turnover might be moderated and controlled by typical HR mechanisms, such as an internal recruitment policy or formal succession planning.” Apoi, şi ceva despre +comasarea intregii “rezerve de cadre” a administratiei centrale intr-un singur organism (idee 100% specifica, in mod egal, fascismului si comunismului)+ Nu, @Aya, este tot o idee de cultură organizaţională nouă, asociată cu Teoria culturală a riscului, vezi triada de concepte: grid+group+network.

 82. 82 daniel-prudent ianuarie 25, 2010 la 9:37 am

  A. totusi unde suntem azi? Eu cred ca SD din ROmania este ideologic la nivel SD european din anii ’50. Ultimii 20 de ani au avut grija sa nu se creeze o clasa mijlocie si o bunastare nationala (total valoric). Deci ce distribuim/egalizam? Saracia? Pana si A.NAstase scrie mai sus ca nu se poate manifesta civismul sub un anumit nivel de trai. Nu putem discuta de SD europeana si de solutiile acesteia cand INCA nu avem conditiile lor social-economice. Iar daca franam dezvoltarea economica prin impozitare excesiva sau perceputa ca excesiva/agresiva nu ajungem sa avem ce sa distribuim. Repet, SD uita ca ne integram mereu mai mult in UE si nu putem avea conditii drastic diferite fata de vecini (ca sa nu vedem investitorii plecand alaturi). B. Un parlament bicameral cu atributii (total) diferite ale celor 2 camere nu permite repararea in cealalta camera a erorilor din prima camera (deci acest motiv pentru 2 camere este cel putin specios). Cu atributii similare vedem azi: procese legislative de 3-4 ani per lege: ori realitatea evolueaza mai repede decat binevoiesc sa discute cei din parlament, iar daca sefii celor doua camere mai pun si talpi: in 2009 au trecut OPT legi din 200. Dupa care incepe sa urle mass-media ca se guverneaza prin HG si OUG… Presupun de asemenea ca 14 tari din UE nu sunt totalmente imbecile, la care adaug si Anglia (unde Camera Lorzilor e o relicva respectabila fara putere decizionala) si Germania (unde Bundesrat reprezinta numai landurile).

 83. 83 daniel-prudent ianuarie 25, 2010 la 9:41 am

  @Aya @ Instalatorul Si totusi: cum de solidaritatea s-a transformat in egalitarism (fortat) de la care mai e un pas pana la „capra vecinului” ? De ce in TOATE DISCURSURILE stangii (si nu numai) apare antinomul bogat-sarac, patron-salariat, cu infierarea baietilor „rai”? Unde este SD modern?

 84. 84 marian amuza ianuarie 25, 2010 la 10:12 am

  Domnule Presedinte, as dori sa cunosc punctul dumneavoastra de vedere legat de conditia intelectualului de stanga din Romania zilelor noastre.
  Cu respect,
  Marian Amuza

 85. 85 eficientaenerg ianuarie 25, 2010 la 10:42 am

  Romania-ne asculti-te faci sora cu China-si capitalista si de stanga ,etc??!”China a asigurat jumatate din productia mondiala de otel in 2009”! Calarasi-unde ai fost,inclusiv-nea Nicu,tata Iliescu,Tapu,Radu Vasile,Roman-„in 1991-Combinatul siderurgic-morman de fiare vechi-eram subprefect”-a produs in 2009,doar,30% din productia de otel din 2008,la fel si Galatiul!Investitia de la Krivoi Rog-din 1988,inclusiv in 1995/lege a noastra ca deputati-pt procurare de minereu de fier pt Furnale…s-a dus..undeva! Deci:cat ,mai bine,si-„70% din romani regreta ..ce era ,inainte de acum,20 ani”-sa remodelam economia si viata,evident,dupa ce este bine la nivelul mondial si statal-din 2010!

 86. 86 Rapsod ianuarie 25, 2010 la 10:54 am

  Ricşa mioritică în acţiune

  La cererea d-lui ministru Bercceanu s-au deplasat la această oră 28 de ricşe remorcate de disponibilizaţi, pentru a prelua pe cei 28 de pasageri din trenul personal 4503 care poposeşte de cca 4 ceasuri între Malnaş şi Bixad ca urmare disputei dintre o şină uzată peste limita tehnică admisă şi o osie montată de la boghiul unui vagon de călători, ultima coborând pe terasament să se răcorească la cele 34 grade minus. Între timp pasagerii profitori sug ţurţuri de apă minerală pură, cu gândul la Fetiţa cu chibrituri de Băsescsson.
  Sistemul funcţionează, succesul e asigurat. Multă căldură cuplului Băsescu-Boc din alerta portocalie a Covasnei !

 87. 87 Pupaza din tei ianuarie 25, 2010 la 11:07 am

  @Roxana Iordache

  Nu era cazul sa faci precizarea. Nu te putea banui nimeni de atata ratiune si bun simt.

 88. 88 grigore ianuarie 25, 2010 la 11:14 am

  fara grupul de la Cluj, care in ultima perioada,adica de vreo 4 ani , nu a facut nimic pentru partid. mult succes

 89. 89 Sami Ionescu ianuarie 25, 2010 la 11:17 am

  @ Aya

  Probabil nu ai vazut emisiunea ! Si depinde in ce barca esti . Mie nu imi convine deloc , ca doar pt. ca am ales meseria de inginer constructor sa raman tot la cativa ani pe drumuri . Cel mai lovit sector din acest gen de politici bancare a fost cel din constructii- imobiliare .
  Cat despre stocuri de bani blocati care pe de o parte nu sunt rulati iar pe de alta parte imping ministere catre imprumuturi de la banci private si cu capital strain , platind pana la urma tot de la noi din buzunare acele dobanzi imense ( cele mai mari din toate tarile ), nu stiu daca este cea mai fericita politica bancara . Eu cred ca sunt decizii fortate de sfera politica si nu m-am referit la profesionalismul Dl. Isarescu . Cred insa ca sunt lucruri care sunt impuse de undeva de deasupra dumnealui.

  Iar daca nu ai inteles , exact aceasta politica bancara a condus la cresterea fara masura a dobanzilor in bancile private respectiv la imposibilitatea celor mai multi dintre romani ( consumatorii ) de a face credite pt. achizitionarea unei locuinte , a unei masini etc . In plus , cei cu credite in derulare s-au trezit peste noapte ca nu isi pot onora dobanzile ( evident tot din cauza cresterii necontrolate a acestora ). La toti acestia se adauga si prabusirea firmelor care se ocupa de constructii ( indiferent de ce palier ocupa ) , la fel si a celor cu profil auto , electronice si electrocasnice , mobilier etc. -tot ceea ce se achizitiona prin credite . Indirect este lovita si forta de munca care presteaza in aceste societati s.a.m.d.

  De la revolutie incoace , tot la doi trei ani cele mai lovite meserii sunt cele tehnice – respectiv inginerii . Vad ca pe profesori ii plange toata lumea ca raman pe drumuri . Toti inginerii pe care ii cunosc , au ramas de la revolutie incoace cel putin de 3 ori pe drumuri . Probabil ca tu ai o meserie privilegiata , dar asta nu-ti da tie dreptul sa faci afirmatii care indirect lovesc intr-o categorie profesionala tavalita de toti cei care s-au aflat la putere . De ce noi inginerii trebuie sa ne tot recalificam si toate masurile si politicile din ultimii 20 ani ne dau deoparte ? Tara asta merge in deriva si din cauza ca este mereu condusa de persoane care au aceleasi trei meserii , naintelegand deloc celelalte domenii de activitate si nevoile lor .

  Si pana la urma , nu ii mai pune tu pe toti la punct , caci nu pari vreo desteapta asa cum incerci sa te pretinzi si nu mai fa tu pe sefa . Toti avem dreptul la pareri caci macar atat am castigat dupa ’89 .

 90. 91 Geo1 ianuarie 25, 2010 la 12:11 pm

  Am citit interventia dv. la reuniunea “Perspective ideologice pentru stanga romaneasca”, in care ati vorbit despre reconstructia doctrinei social-democrate, pornind de la valorile fundamentale ale stangii democratice – libertate, egalitate, solidaritate si justiţie socială. Eu as pune la acelasi nivel conceptele de libertale si justitie sociala, iar in subsidiar conceptele de egalitate de sanse si solidaritate. Aceasta deoarece libertatea si justitia sociala se itrepatrund, nu pot exista separat, se conditioneaza reciproc si constituie baza oricarui sistem democratic, echitabil si solidar. Mai mult, cred ca libertatea nu poate exista in afara justitiei sociale.
  De aceea, in directiile de reconstructie pe care le propuneti: lupta inpotriva populismului, a saraciei, mentinerea sistemului bicameral, promovarea muncii, a initiativei si un sistem fiscal diferentiat, ar trebui, in opinia mea, ca justitia sociala sa fie piatra de temelie. Ca nespecialist sau practician in domeniu, sustin aceasta observand lipsa justitiei sociale chear in afirmatiile dv. referitoare la „societatea de piata” si la „relatiile clientelare” care caracterizeaza societatea romaneasca actuala. Si aici intervine rolul dv. ca specialist si personalitate cu deosebita experienta si al partidului social-democrat, de a promova, la scara intregii societati, justitia sociala. Va doresc succes!
  Va multumesc!

 91. 93 contele ianuarie 25, 2010 la 12:52 pm

  Mirarea mea este cum de nu reuşesc cei de stânga ,cu asemenea programe generoase ,să cucerească puterea în Europa . Mirarea este cu atât mai mare cum de nu se reuşeşte în România unde populaţia este săracă şi formula luăm de la bogaţi şi dăm la săraci ar trebui să fie infailibilă .

  ” Nu trebuie să ne gândim doar cum redistribuim bogăţia, ci şi cum o putem produce „.
  M-am bucurat la fraza asta .În sfârşit ,m-am gândit ,punem şi noi caii înaintea căruţei . Continuarea însă a constat într-o apologie a protecţiei sociale şi a redistribuirii bogăţiei . Care BOGĂŢIE ? Chestia asta cu redistribuirea averii unui popor parcă e un reflex pavlovian la un partid de stânga .Ai ,n-ai , tu împarţi . Ce ? Sărăcia ? Programul unui partid de stânga nu ar trebui să semene cu un manifest sindical . Dacă nu ai o clasă de întreprinzători dezvoltată măsurile de protecţie socială ,pensiile decente,serviciile medicale de bună caliate , toate acele argumente cu care stânga realizează o inflaţie de oferte nu se vor putea pune în aplicare .
  Deci , folosiţi acelaşi număr de fraze şi când vorbiţi de redistribuire şi când vorbiţi de producerea bogăţiei .

 92. 94 Gabriela Savitsky ianuarie 25, 2010 la 1:02 pm

  Și capitalismul e în criză însă se sfiește toată lumea, dintr-o pudibondă vinovăți,e să spună lucrurilor pe nume.
  Încă n-a reușit nimeni să proiecteze o ordine socială a viitorului.

 93. 95 instalatorul ianuarie 25, 2010 la 1:15 pm

  Daniel-prudent, pentru primul comentariu: am pus intrebarea (si am dat si raspunsul cu acea ocazie) legata de producerea/redistribuirea bogatiei in anul 1992 in cel mai inalt for al PNL de atunci. Rezultatul: lor le-a folosit cuvintarea mea de atunci, mie nu. Legat de a doua postare: nu va suparati, eu nu sunt purtatorul de cuvint al stingii. Imi pot explica anumite lucruri, dar unele explicatii le mai pastrez si pentru mine.

 94. 96 Al ianuarie 25, 2010 la 1:24 pm

  Buna ziua domnule Adrian Nastase!Va rog spuneti-le la colegii dumnevoastra din comitetul executiv si nu numai,sa revina la doctrina social-democrata ,mai pe romaneste i-i rog la luciditate ,unitate si ………..,,trezvie”.SUCCES!

 95. 97 contele ianuarie 25, 2010 la 1:30 pm

  Părerea mea ! Şi o întrebare .

  Chiar dacă o să supăr pe câţiva de pe blog şi poate chiar pe gazdă am să fac şi eu un scurt exerciţiu intelectual ( vă surprinde aroganţa mea ? ) .
  Cred că pentru Adrian Năstase singura modalitate de a ajunge în fruntea partidului este asocierea la o conducere colectivă . Singur nu poate reuşi . Ar trebui să formeze o echipă de conducere cu Diaconescu ,pentru imaginea bună pe care o are şi pentru faptul că nu e perceput de organizaţiile locale ca un tip dur ,reformator , cu Liviu Dragnea , pentru influenţa pe care o are aupra aceloraşi organizaţii (în contrapartidă cu Geoană şi Vanghelie ) ,cu Victor Ponta pentru imagine şi pentru tinereţea pe care o reprezintă în partid . Poate chiar ar trebui ca Adrian Năstase să renunţe într-o primă etapă la pretenţia de primă vioară . Evaluarea aceasta ar trebui să o facă obiectiv , în funcţie de câtă susţinere simte că are în teritoriu .
  Repet ,nu cred că Adrian Năstase poate câştiga singur alegerile .
  O necunoscută :ce funcţie doreşte Ion Iliescu pentru a susţine un asemenea demers ? Oare satisfacţia de a-şi fi luat revanşa în faţa lui Geoană i-o fi de ajuns ?

 96. 98 Gabriela ianuarie 25, 2010 la 2:07 pm

  Am citit cu interes materialul dvs si m-au impresionat doua lucruri in mod special: primul se refera la Romania ca „un urias bazar in care se cumpara si se vind functii publice, demnitati, grade profesionale” si al doilea se refera la una dintre solutiile de reformare a PSD, si anume asezarea ca importanta, „societatea inaintea individului”.
  M-a bucurat ca ati pus problema ca in Romania de azi functiile publice, si nu numai, se cumpara si trebuie sa faceti ceva in acest sens. Cred ca cel mai bine ar fi ca sa se termine cu modificarea conditiilor de participare la concursurile pentru posturi in asa fel ca ele sa se plieze pe profilul anumitor candidati, bineinteles aceia care trebuie sa ocupe posturile respective. De exemplu, nu s-ar mai gasi persoane cu studii agronomice sau ingineresti la institutiile de cultura, la fel ca si in institutiile care tin de domeniul muncii sa se gaseasca persoane cu studii in geografie, care mai potrivite ar fi pentru domeniul turismului sau al invatamantului. Stiu, o sa-mi spuneti ca e imposibil. Eu cred ca e foarte posibil ca sa faceti in asa fel incat sa se creeze conditiile legale ca fiecare sa se poata angaja in domeniul pentru care d-s pregatit, ca din cauza asta e aiureala asta si Dl. Carelestiepetoate Basescu afirma ca „scoala romaneasca scoate tampiti”. Eu nu neg ca s-ar putea sa fie si tampiti, dar majoritatea nu sunt, numai ca nu toti au pile si nu au loc in domeniul pentru care s-au pregatit, deoarece sunt altii care au fost bagati acolo de „cineva” chiar daca nu au pregatirea necesara pentru domeniul respectiv. Sau si mai bine: sa se legalizeze spaga. Sa se anunte licitatii pentru posturi, ca sa stie omul daca are sanse sau nu.
  Despre al doilea lucru, care m-a impresionat, as putea sa va spun, ca e o chestiune care trebuie nuantata. Dupa cate s-a vazut in istoria neamului nostru, romanilor a trebuit sa le ajunga cutitul la os ca sa se solidarizeze, ceea ce inseamna ca acest popor pretuieste mai mult individualitatea. Asta nu inseamna ca actiunile societatii sunt rare sau „lipsesc cu desavarsire”, dar… mare atentie. A mai spus cineva chestia cu „societatea inaintea individului” si nu a sfarsit prea bine. Eu va respect si va admir prea mult, in ciuda tuturor rautatilor si laturilor aruncate de dusmanii libertatii de opinie, ca sa nu incerc sa va spun si parerea mea, poate e de vreun folos.
  In orice caz, sunteti cel mai mare diplomat al Romaniei contemporane daca va reuseste si ceea ce v-ati propus acum. Eu va tin pumnii si va doresc din suflet succes deplin.

 97. 99 bbb ianuarie 25, 2010 la 2:37 pm

  consider ca cel mai important pentru crearea unei stangi puternice in Romania este restructurarea psd,de la cel mai mic nivel..deoarece,sunt multi pesti(rechini) care inoata in partid precum trage curentul(spre dreapta in cazul de fata)….ar trebui sa scapati de acesti oameni!!!

  construiti o conducere pe echipa..pentru ca din pacate,in alegerile de anul trecut,s-a observat ca echipa pdl a fost mult mai unita si puternica fata de echipa d-lui Geoana(care parca la final n-a mai luptat deloc,s-a vazut presedinte inca din primul tur,fara sa mai ia in calcul ca domnia sa a castigat doar 30%din voturile romanilor,in turul doi,jumatate din votantii pro geoana au fost votantii d-lui antonesc!)…

  mult succes in restructurare! sa dea D-zeu sa nu mai vedem oameni in psd precum Vanghelie..trage foarte mult partidul in jos,desi castiga detasat in capitala(doar domnia sa stie cum..)..

  mult succes!

 98. 100 ion adrian ianuarie 25, 2010 la 2:37 pm

  @Nic,
  Eu in general am incredere in Frank, dar daca vrei exprimari mai rafinate intra pe blogul lui Cristian Preda la:

  http://cristianpreda.ro/2010/01/24/bpn/

  und a treia postare apartine dnei Gabriela Filip, care-l caracterizeaza excelent pe Crin, adica am aceiasi opinie fara sa urmaresc emisiunea si nici ea nu cred ca a avut in vedere neaparat emisiunea respectiva.
  Ea numeste si defineste foarte bine cele trei caracteristici definitorii ale lui Crin: incompetenta, impertinenta, inconstienta.
  Ii dau dreptate integral si asta nu presupune ca as fi politruc ci doar ca asa apare ptr mine acest Crin A.

  Zapa care e mai colorat si mai pamfletar a spus de fapt cam aceleasi lucruri.

 99. 101 ion adrian ianuarie 25, 2010 la 2:46 pm

  @AYA,
  chiar daca dna Pora are momente cand este confuza si nesigura, mai ales cand este atacata murdar de nemernicii denumiti si tonomate, care sunt mult mai siguri pe ei, caci javrele comuniste nu au niciodata indoieli, adevarul lor este stiintific si de neclintit de la tata Marx citire, este uber alles. 🙂
  Prostia deasemeni este aroganta .
  Recunosc nu o da desteptaciunea afara din casa pe dna Pora, cum n-o da nici pe dna Cornea, marsanta cu entuziasm la tot soiul de diversiuni, dar Crin este o nimicnicie absoluta, pe care nu-l poti compara decat cu altele similare, si-ti las tie grija sa le descoperi, draga AYA.

  PS. Ma bucur ca intr-un final te-ai indurat de mine. 🙂

 100. 102 Draghi Puterity ianuarie 25, 2010 la 3:03 pm

  Doua comentarii…

  1. Trebuie sa aveti grija si la urmatorul fapt: e foarte probabil ca PD-L-ul sa va confiste discursul si astfel sa il impinga in derizoriu. Fiind un partid fara ideologie, nu va avea probleme sa faca asta. E foarte important sa comunicati ca in afara PSD, afalt sub o conducere serioasa si puternica, nu exista alte forte politice care sa implementeze aceste idei. Concret in cazul PD-L, el numai zice, dar de fapt nu vrea si chiar daca ar vrea, nu poate. Din lipsa de competentza.

  2. Vad ca Geoana & Co. marseaza din greu pe idea de „reforma” si de juventocratie. O face insa fara a defini criteriile valorice si meritocratice dupa care aceste concepte pot fi apreciate. Dumneavoastra vorrbiti despre un partid in care au loc toate generatiile. As vreau sa dau dau un exemplu in aceasta directie:

  S-au facut niste cercetari la popoarele primitive din jungla Amazonului si s-au constatat urmatoarele: un tanar ajunge la maximul fizic pe la 25 de ani. Totusi, un batran de peste 60 de ani aduce o cantitate cel putin DUBLA de vanat tribului.

  Sau daca exemplu ii va parea prea strident domnului Geoana, poate discuta el cu prietenul lui de la NASA desprea structura de varsta a organizatiei. Mai exact cine sunt cei care fac rachetele sa zboare, si cine sunt cei care le preabusesc pentru ca incurca sistemul metric cu cel american.

 101. 103 T. ianuarie 25, 2010 la 3:15 pm

  Capitalismul nu este o ordine sociala! Este un model de interpretare si explicare a relatiilor economice, de la care se pleaca in cele mai varii directii (inclusiv mare parte din cele revendicate de stanga democratica) spre proiectarea unor tipuri foarte diverse de ordine sociala.

  Atunci cand Gabriela vorbeste despre criza capitalismului, se refera la ceea ce in occident este absolut deschis discutiei, anume criza sistemului de generare si distribuire a valorii bazat pe concurenta, pe dereglementare, pe contabilitatea pe termen scurt si pe incercarea de a rupe rezultatele financiare ale actorilor economici de contextul social in care acestea au fost produse. Criza acestui sistem afecteaza desigur societatile al caror motor economic este bazat pe el in intregimea lor.

  Cu cat mai avansata implementarea lui, cu atat mai grave consecintele sociale (dar si economice) ale crizei. Falimentul neo-liberalismului consta, de data aceasta, nu doar in imposibilitatea de a demonstra empiric relatia biunivoca mereu clamata intre producerea de valoare monetara si bunastarea sociala, ci chiar in demantelarea intregului esafodaj strict economic al propriei teorii. Iata ca, lasata sa functioneze exact dupa principiile enuntate mai sus, insasi masinaria de produs pura valoare monetara si-a ars motorul, ajungand in situatia hilara (daca n-ar fi legata de atatea milioane de tragedii personale) de a incerca sa se pacaleasca pe sine ca inca functioneaza fara probleme, desi benzina se terminase demult.

  Stanga democratica nu contesta nici rolul esential al capitalului in societatea moderna, nici locul concurentei libere in asezarea anumitor ierarhii ale valorizarii sociale. Diferenta fata de alte curente ale gandirii sociale si economice contemporane este acolo unde stanga refuza sa faca din concurenta un zeu inatacabil si din augmentarea resursei de capital, unicul tel al mecanismului economic si social.

  Cred ca Adrian Nastase face parte dintre putinii care nu doar ca inteleg si sunt preocupati de acest tip de probleme dar sunt in stare sa influenteze drumul societatii romanesti prin desertul provocat de acesta criza.

  Cine isi inchipuie ca profunda criza romaneasca poate fi desprinsa de contextul mondial, se inseala amarnic. Saracia, destructurarea sociala, loviturile asupra democratiei reprezentative sunt doar chipurile extreme ale unor probleme cu care se confrunta intreaga omenire a satului global.

 102. 104 Marcus ianuarie 25, 2010 la 3:28 pm

  Inghetatu’ Pe Bat

  Amintindu-si probabil de timpurile cand producea inghetata in fabrica proprietate personala, pe care apoi o vindea in chioscurile din Gara de Nord, proprietate a Ministerului Transporturilor cu el ca ministru al acestui minister (mare gainar Basescu asta!), ieri, incurcandu-se in datele referitoare la momentul Unirii Principatelor prin situarea acestui eveniment la anul una mie noua sute cincizeci si noua, iubitul nostru presedinte, la brateta cu fostul rival in ale presedentiei, ne-a dat o lectie live despre cum se pregateste produsul “inghetatu’ pe bat”.
  Cert este ca pentru iute pupatorii de cur prezidential, prezenta Realesului la Iasi, pe o scena aflata in cel mai liber si mai inghetat aer posibil, imbracat doar cu un “fulgarinas”, in care geaba incerca sa-si vare manutele spre incalzire, a constituit un moment de mare ingrijorare si teama ca nu cumva sa ne pierdem proaspatul reales cu japca prin degeratura in Siberia moldoveneasca. Abia la urma i-a lamurit tovarasul presedinte, speriat probabil de “buletinele medicale” publicate de Vadimul parlamentar in Tricolorul si Romania Mare, conform carora Basescu nu si-ar putea duce la bun sfarsit al doilea mandat din motive de boala de deces si vrand sa dovedeasca boborenilor ca totul nu-i decat o facatura vadimista, a suportat fara cracnire rigorile unui ger de crapau pietrele, declarand in final: “m-am simţit ca un flăcău şi de aceea nu mi-am pus căciulă, am rezistat gerului”, spre linistirea sufletelor basiste chinuite de teama congelarii lui Zeus.
  La cat de flacau a declarat ca s-a simtit, norocul nostru a constat in faptul ca la festivitatile respective n-a participat si Lenny, ca probabil am fi asistat la o cursa in care minstereasa, alergata fiind de flacau’ din Basarabi, s-ar fi impiedcat pentru a nu parea nici curva, da’ nici proasta. Ca doar in ograda Cocosului asta-i moda!
  Marturisesc faptul ca, oricat de mult il dispretuiesc eu pe acest impostor, ieri am nutrit un sentiment de mila crestineasca profunda fata de el si eforturile remarcabile pe care le-a facut pentru a ne demonstra cat de verde si de sanatos tun se gaseste la moment de al doilea mandat, sentiment amplificat si de o informatie conform careia, in caz de avarie serioasa, in culise se afla pregatita o echipa de interventie dotata cu un forceps si un picamer cu care la o adica sa poata sa-i scoata Basescului printre dintii inclestati discursul cu care venise pregatit.
  Dar nu a fost sa fie, domnul presedinte s-a comportat exemplar, dand o lectie dura carcotasilor si celor care nu l-au votat, si-a tinut si discursul si s-a angajat si in istorica hora.
  Motiv de multumire si galceava a existat totusi, umbrind oarecum performanta de Yety a Basescului, atunci cand tvr-ul lui Sasu s-a apucat sa transmita live ceremonia, in ciuda juramintelor pe carnetul PCR al Realesului, cum ca atata timp cat Sasu va mai conduce TVR-ul el nu va mai calca in studiorile acestui post de televiziune. In opinia mea, ar fi trebuit totusi ca cineva sa-l dumireasca pe d-l presedinte cum vine treaba cu spatiul public versus studiouri de televiziune.
  Una peste alta insa, iesirea de ieri in decorul hibernal moldovenesc a domnului presedinte, la moment de bucurie nationala (pe burta goala si crapand de frig, nu el ci noi) poate fi bifata la capitolul succesuri prezidentiale.

 103. 105 Walt Disney ianuarie 25, 2010 la 3:36 pm

  Domnule Premier,

  L-am văzut ieri pe Geoană jucând hora unirii. A avut un comportament analog cu ţopăiala debilă din noaptea votului. E evident că experienţa pierderii alegerilor nu l-a ajutat deloc pe MG să se maturizeze…i-a adus doar un bronz de Miami.

  Probabil că cei 39 de şefi de filiale care-l susţin pe Geoană, consideră că el “are capacitatea de-a învăţa”, cum spunea un clasic, dar încă un a învățat nimic. Aşadar trebuie să mai fie preşedinte şi candidat unic al PSD la toate funcţiile vreo 5 ani, să mai piardă vreo 6-7 rânduri de alegeri ca să aibă şansa să crească mare, iar partidul trebuie să devină un depozit de refulări pentru toate complexele copilului minune al stângăciei româneşti.

  Stângăcie şi stânga sunt în relaţie de sinonimie? După prestaţia PSD cu Geoană s-ar putea să apară această confuzie.

  P.S. Cel mai dur atac energetic la adresa lui MG ar fi să-i faceţi cadou un PlayStation 3. A apărut de curând un model subţire şi cu memorie mai puţină care i se potriveşte perfect. Dacă i-l daţi înainte cu o săptămână de congres cred că uită de candidatură şi nu se mai prezintă la alegeri. Singur, pentru ca atacul acesta energetic să funcţioneze, trebuie organizate emisiuni TV pentru soţia şi soacra lui Geoană în ziua congresului, că să nu-l prindă că nu s-a dus la congres şi să-l conducă ele obligatoriu, de urechiuşe să-şi susţină candidatura.

  P.P.S. Postarea este o opinie de la baza partidului. Sper să primiţi suficiente opinii de la baza partidului astfel încât să decideţi să vă depuneţi candidatura. Atitudinea defensivă şi nesigură a PSD din ultimii ani a adus partidul în situaţia de astăzi. PSD are nevoie de un lider puternic, decis şi deştept care să schimbe soarta partidului. Argumente de tip „liderul cel mai puţin pătat” sau „cu imaginea cea mai buna” vor duce la un alt preşedinte de tip Geoană. Când TB a devenit şeful PD era departe de a fi politicianul cel mai puţin pătat sau cu imaginea cea mai bună, dar atitudinea ofensivă l-a propulsat unde este astăzi. Viitorul preşedinte al PSD trebuie să aibă imaginea de politician capabil, inteligent, competent şi decis, asta îşi doresc românii, iar în PSD acesta sunteţi domnia voastră.

 104. 106 Sami Ionescu ianuarie 25, 2010 la 4:40 pm

  Problema la noi in tara este ca foarte multi oameni leaga stanga de dictatura comunista din vremea lui Ceausescu . Nimic mai fals . Dictatura este dictatura si poate fi exercitata sub orice fel de politica . Important este cine este dictatorul si cat de paranoic ajunge . Asta trebuie sa li se explice oamenilor – ca si capitalismul poate sa genereze fel si fel de dictatori si chiar mai puternici si mai rai decat dictatorii socialisti. Daca ne gandim putin numai la patronii dictatori cu care foarte multi au avut „placerea” sa intre in contact dupa ’89 . Si multi dintre acesti patroni dictatori trec in politica dupa o anumita varsta si riscam oricand sa ne trezim cu ei in fruntea tarii daca nu suntem atenti la ce votam .
  Dictaturi feroce erau si in monarhie – vedem din istoria tuturor tarilor acest lucru . Trebuie sa invatam sa facem diferenta intre cine poate genera dictatura si cine nu . Nu sa mergem la infinit cu un tabloid pt. ca asa am apucat .
  La fel , trebuie facuta clar diferenta dintre ce s-a facut bun in vremea lui Ceausescu si ce a fost in detrimentul majoritatii , pt. ca altfel nu vom evolua niciodata economic asa cum ne dorim. Sunt multe lucruri pe care am renuntat sa le mai facem doar pt. sunt asociate cu acea perioada . Totusi am trait si supravietuit acelei perioade si cred ca sunt foarte putini cei care nu au nici o amintire placuta din vremea aceea . Daca reuseai sa ignori latura politico aberanta si sa-ti faci rost de cele necesare ( in ultimii cinci ani de mandat ai lui nea Nicu )macar cat de cat ,treceai peste . Asta este partea care nu tb. sa se mai repete in primul rand , apoi sa existe si posibilitatea sa te privatizezi , sa fii liber sa mergi unde doresti si sa-ti poti exprima parerea .

  Nu stiu de ce , ori pt. ca eram foarte tanara si vesela , ori ca nu ma afectau pe mine personal foarte multe lucruri , dar perioada de atunci mie mi-a ramas in minte ca una fericita . Desigur din cu totul alte motive decat cele materiale . Si locuind la bloc , am indurat si lipsa de caldura , lumina si apa calda si lipsa de alimente ( cand nu reuseam sa procuram produse de la tarani ), mai era si porcaria cu cozile si cartelele de alimente , interzicerea avorturilor etc. Au fost multe , insa totusi nu traiam in stresul de acuma . In compensatie viata era mult mai bogata pe parte spirituala . Stand de vorba si cu altii ( dintre prietenii si fostii colegi ai mei ) toti recunosc acelasi lucru si anume ca sufleteste se simteau mult mai impliniti si fericiti atunci, dar nimeni dintre noi nu reuseste sa explice de ce . Probabil si pt. ca eram tineri . Era si alt criteriu de valori . Acuma cei mai multi au d.p.d.v. material mult mai mult decat aveau atunci si totusi se simt mult mai saraci decat se simteau atunci . Tin minte ce aventura era sa faci rost de un tv. color . Unii dintre noi aveam si video – achizitionat cu aceeasi suma de bani cu care puteai cumpara o garsoniera sau un autoturism Dacia . Incredibil ! Si totusi analizand diversele perioade pe care le-am trait atunci gasesc si foarte multe amintiri placute – evident nu legate de Ceausescu si nici de politica lui . Insa , nici nu pot spune ca tot ceea ce s-a construit atunci era de dat la gunoi , ca faptul ca toata lumea avea acces gratuit la educatie ,la un loc de munca , la ingrijiri medicale , ca foarte multe familii au primit locuinta cu chirie foarte mica – erau lucruri rele . Eu nu vad viata in alb si negru . O vad in culori si cu toate nuantele , asa ca nu pot gandi radical despre tot si toate . Si ne place nu ne place , pentru foarte foarte multi cetateni ai acestei tari , raul de atunci a fost mult mai mic decat raul de acuma . Desigur este un rau diferit de rau de atunci .

  Eu consider ca societatea trebuie sa fie ca o mare familie si nu dezbinata . Traiul intr-o societate trebuie sa aiba si multe avantaje nu numai dezavantaje cum este acuma .Toti am avea mult mai mult de castigat daca am reinvata sa ne intindem mainile unii altora atunci cand suntem in nevoi , sa fim solidari , sa ne construim un alt criteriu de valori , sa invatam sa fim mai buni si mai utili . Concurenta in afara „ringului” duce la dezbinare , ura si este superpaguboasa . Trebuie sa cultivam in noi un spirit sportiv . Cand iesim din „ring” sa stim sa ne dam mana si sa ne vedem linistiti de viata . Nu putem sa ne tranformam viata si tara intr-un stadion in care devenim permanent adversarii altora . O astfel de atitudine , in care suntem intr-o permanenta intrecere ( de multe ori imaginara ) nu ne va duce niciodata la progres ci la regres , pt ca in loc sa ne unim fortele vom merge fiecare individual neajungand prea departe . Habar n-am de ce s-a ajuns aici , insa este bine sa ne corectam atitudinile pana nu este prea tarziu . Vad si lumea ca a devenit rea , violenta , agresiva in limbaj . Inainte parca nu era asa . Oamenii au devenit foarte nervosi , nu se pot stapani si foarte multi ii privesc cu ura pe cei din jur , le fac sicane daca au ocazia … . Oare de ce s-a ajuns aici ? Invidia si agresivitatea parca niciodata nu au fost atat de pregnante ca acuma .

 105. 107 un social - democrat ianuarie 25, 2010 la 4:58 pm

  Domnule Nastase,

  Este foarte corect ca este nevoie de o clarificare a pozitionarii PSD pe esichierul politicii romanesti! Daca la nivel declarativ conducatorii filialelor judetene, de facto, adevaratii conducatori ai partidului, inca mai consimt sa se declare de stanga, mentionand din ” an in pasti ” principiul social – democratiei si anume solidaritate sociala, faptele lor de zi cu zi, comportamentul lor, arata din ce in ce mai mult ca ei nu-si pot depasi statutul de noi ” seniori feudali „, intelegand sa se ” solidarizeze ” doar cu prietenii, neamurile si grupuri extrem de restranse de interese, iar in ultima vreme chiar cu reprezentanti de frunte ai lumii interlope, singurul lor scop fiind acela de a se imbogati prin orice mijloace, din ce in ce mai mult, in detrimentul unei populatiei majoritare, crunt pauperizate in ultimii ani.
  Daca veti avea curiozitatea sa verificati in teritoriu, veti constata ca aceia dintre ei, cei mai vocali fata de ” slaba ” conducere a partidului, sunt cei ce se exprima extrem de dur si se manifesta extrem de autoritar, fata de membrii organizatiilor, cu influenta negativa certa asupra alegatorilor din comunicatea pe care o ” pastoresc „!
  Din pacate rolul lor in politica a luat sfarsit, iar daca ii veti mai pastra in structurile de conducere, desi sunt convins ca se vor manifesta duplicitar in continuare, nici anul 2012 nu va fi de bun augur pentru PSD!
  Partidul are nevoie de fonduri, dar proportia covarsitoare trebuie sa provina din colecta publica si nu din finantari obscure, transformabile in obligatii imense dupa actele electorale.
  Politica de resurse umane a PSD trebuie sa se reorienteze spre acei oameni – activisti cu vocatie de stanga, de provenienta din clasa medie – atata cat mai exista, cu discurs si adresabilitate atat catre intelectuali, cat si fata de oamenii simpli, care se exprima si actioneaza hotarat, simplu si pe intelesul tuturor!
  VREMEA BARONILOR LOCALI A APUS! Folositi-va acum de ei pentru ca inca sunt utili, dar debarasati-va de ei urgent, imediat dupa alegeri, pentru ca reprezinta un lest atat pentru partid, cat si ptr. dvs. personal. M-as bucura daca dl. Diaconescu ar intelege si ar accepta sa intre in echipa cu dvs. in calitate de vice-lider, fapt care iar asigura nu numai o candidatura viitoare la presedentie sau la functia de prim-ministru, dar si o reusita.
  In final va doresc succes si sper ca ati reusit sa va asigurati suportul filialelor pentru ” inclestarea finala „! Daca nu, …
  O saptamana buna!

 106. 108 Ghita Bizonu' ianuarie 25, 2010 la 4:59 pm

  Mica critica tovaraseasca …
  Unde ne aflam ? Noi bizonii de rand ne aflam In gnl in buda !! si ne asteptam sa ne afundam si mai adanc …Si adaug ca orice comparatie cu stanga din Europa de Vest este irelevanta . Acolo stanga a cam ramas fara obectu’ muncii ca urmare a propriilor ei cuceriri – clasele pe care se sprijinea s-au ingrasat, s-au imbiogatit au devenit clasa medie cu drepturi depline si stanga a ramas sa se lupte ptr integrarea emigrantilor , unii nu chiar dornici sa se integreze , pentru drepturile pidosnicilor , a animalelor sis a se ingrijoreze de incalzirea globala .
  La noi ? In ultimii 20 de ani de maTrete victorii demaGOGICE .. stam cam asa – 2 milioane de cetateni romani exportati in gnl la carca si mop plus ceva buci ptr fornicatiune , un numar nestiut – da mare – de bizoni de rand ce trag mata de coada , scaderea sperantei de viata , degradare sociala .. Si toata lumea cu ochii pe o incipienta sau inchipuita clasa de mijloc – in gnl cam inutila sau pe aproape (adica ocupata cu importuri, “studii” , palavre si alte asemenea “servicii” ) – care tipa in gura mare solicitand asistenta …
  Aici ar fi necazu’ nu in “populism” . Lasati fumurile cu redefinirea bla bla bla fiindca promotorii “de dreapta” ai tezelor “neoliberale” pun accentu tocmai pe populism “daca voi suntei saraci e din cauza ca Voiculescu ! Ca Nastase 4 case !” si capteaza astfel tocami cei pe care ati incerca sa-i captati . Ca presupusa noatra clasa de mijloc detesta atat reprezentantii afacerilor cat si PSD in egala masura . Si in plus denuntand “populismu” samd riscati sa indepartati votacii traditionali ai PSD .
  Nu va faceti iluzii , v-am zis ca trebe sa va gestionati declinul . Noua degeneratie de “intelctuali” ( adica 12 clase, studii la parti , pretentii invers proportionale cu .. ) educate in spiritual contestatiei se autodefineste condamnand PSD . Si cand zic ei reforma inteleg lichidare .

  Ca sa aveti o sansa peste 15-20 ani trebuie ca azi sa va luptati pentru o alta structura economica , alt sistem de inpozitare si incurajare ( care sa incurajeze economia si investitia ) , pentru cestii practice fara mare legatura cu redefinirea …pozitiilor teoretice . Ca cu redefinrea dvoastra veti avea aplauzele intectuale “vai ca-n Europa , da promovati va rugam casatoriile homo ! Chiar ce- ar fi sa va declarati homo ?” samd insa vom ajune o tara in care o clica de criolios si gachupines va pluti peste o mare de mizerie …
  Si in afara – ce e aia natiune civica ? Are legatura cu CIuvica ? Adica fiecare cu limba care o vrea ? Inclus engeleza si chineza ?! Eu raman pe definitia lu Stalin –un popor cu o piata … e mai clara ! Si pana sa cantam prohodu lu statu national sa observam ca Germania , Austria , Ungaria bine mersi parca nu au de gand sa expire … Iluzii intelctualiste .

 107. 109 Ghita Bizonu' ianuarie 25, 2010 la 4:59 pm

  Impozitarea averilor

  Lasand la o parte istericalalele politizante sa ne intrebam de ce ? Adica ce vrem ?
  De abia dupa aia vom stii ce cat si eventual pre cine !!
  Si as observa ca in gnl in lumea buna este impozitata luxul – adica averea afisata . As zice ca nu numai ca ar fi moral sa luam vreo 50.000 euro ca acciza ptr un Maybach ori RR Phantom, da zic ca daca le dam o eticheta poleita cu aur pe care sa scrie contributor emerit si cu multumireile fiscului pe care sa o puna pe parbiz le facem chiar un bine ( adica le dam un motiv in plus de etalare !! ) . Mi se pare absolut normal … caci asa pastram si exclusivitatea luxului .
  Insa unde problema este alta – ce sa faca ala cu bani pe la noi ? Lux , luxura si cam atat. Si sa depuna banii in Strainezia ( de preferinta bonuri de tezaur ale lu Uncle Sam sa poa sa se laude cu meritele scolii de la Chicago … ) . Fiindca in lumea buna esti penalizat ptr Maybach si alte asisderea insa esti “premiat” ptr cheltuieli productive … adica acelasi ban investit are taxe mai reduse mergand pana la scutire de impozite .. si asa se incurajeaza acumularea care se tranforma in locuri de munca ..
  Nu este vorba sa descoperim America , prafu de pusca si apa calda . Doar sa preluam mecanisme puse la oct de Occident… Poate azi nu mai sunt la moda – insa noi suntem la moda? Cu 40 % ocupati in agricultura , cu import masiv de chibrituri, rosii suntem in sincrinizare cu Europa?

 108. 110 Aya ianuarie 25, 2010 la 7:46 pm

  @

  Sami Ionescu

  DACA BNR AR AVEA O ALTA POLITICA FINANCIARA, ROMANIA S-AR PRABUSI (IAR SUMELE AR FI EXTERNALIZATE DE BANCILE STRAINE)

  Trec peste lipsa de eleganta din finalul replicii pe care mi-ai dat-o.

  Afirmi ca esti inginer constructor.
  Daca te-as fi contrazis, aberant, „facand pe desteapta”, dupa cum spui foarte sigura de efect, legat de terasamentul unui drum sau de structura unui imobil (sper ca m-am exprimat corect) ar fi fost de inteles sa imi raspunzi de pe pozitiile specialistului si sa ma trimiti in coltul meu de necunoscator.

  Intamplarea face sa te aventurezi pe un teren evident total necunoscut pentru tine (cel al problematicii economico- finaiciare, in speta, bancare) care tine de una dintre specializarile mele.

  Probabil, privind din afara (din postura profanului, mai exact) lucrurile pot sa apara cum le-ai prezentat tu.
  Un minimal bun simt economic, insa, te-ar indemna sa privesti situatia cu mai mult discernamant.

  „Banii” aceia despre care afirmi, cu naivitate, ca ar fi blocati de BNR reprezinta (reducand, ca sa intelegi si tu) garantia faptului ca Romania nu se va prabusi- asa cum s-a preconizat, prin sinistre scenarii- in urma presiunilor economico- financiare, inclusiv (sau, daca vrei, in primul rand) venite pe filonul crizei mondiale.
  Daca ar intra in „circuit”, asa cum sugerezi (altfel spus, daca Mugur Isarescu ar innebuni peste noapte si i-ar scoate din BNR, transmitandu-i catre banci) acei bani NU ar fi folositi pentru creditare, dar ar fi externalizati (mai clar, ar fi trimisi in tara de origine a bancii respective, la „banca mama- te rog sa faci un efort de memorie si sa iti amintesti ca, in afara unor exceptii de-a dreptul nesemnificative, bancile din Romania sunt simple filiale ale unor banci straine).

  Nu exista legislatie care sa interzica unei banci cu capital strain sa procedeze altfel (in plus, este ceea ce s-a intamplat in 2009 in urma faptului ca BNR a fost presata, efectiv, de mizerabilii Boc et Cie sa reduca rezerva minima obligatorie; Mugur Isarescu avertizase ca, in cea mai mare, parte, acele sume vor fi externalizate, nicidecum vor intra in circuitul romanesc de creditare, fie pentru populatie fie pentru firme- asa s-a intamplat).

  Altfel spus, admitand prin absurd ca BNR ar lansa pe piata bancara sumele de care dispune (demonstratia este strict teoretica, intrucat acest lucru nu se poate intampla, practic) sumele ar iesi din Romania.
  Nu ar primi cineva credite si, in plus, Romania ar fi descoperita sub aspectul importatului „scut financiar” care inseamna (luat in ansamblu si reducand din nou, pentru a te face sa intelegi) rezerva BNR.

  Stiu ca efectele problematicii specifice bancilor se reflecta la nivelul creditarii, dar asta nu inseamna sa sacrificam stabilitatea Romaniei in ideea unei total improbabile (practic, ireale) sperante ca, intrand in posesia unor sume de la BNR, bancile private le-ar pompa in circuitul economic romanesc (sub forma de credite).
  Garantia ca Romania va supravietui crizei si nu se va prabusi este rezerva BNR.
  In mod egal, speranta redresarii noastre este doar in intelepta politica a BNR via Mugur Isarescu- nicidecum in risipirea lor, asa cum incerca sa faca mizerabilul guvern Boc.

  P.S.
  Pentru problemele pe care le ai multumeste tandemului sinistru Boc -Pogea care au facilitat, in 2009, dirijarea catre conturi „interesante” a unor sume echivalente cu aproximativ 75% din bugetul Romaniei.

 109. 111 aruba ianuarie 25, 2010 la 7:58 pm

  La PSD, REFORMA incepe din ARUBA si se relaxeaza pe ruta BRASOV-CLUJ NAPOCA
  Reforma in PSD incepe cu epistole din concediu si cafenele politice ad-hoc pe holurile Parlamentului.

  Pe locul „mortului” se inghesuie Dan Nica, Cristi Diaconescu, Victor Ponta, Mircea Geoana la capitolul looseri si Adrian Nsatase si Miron Mitrea la categoria favoriti.

  Mircea Geoana a inghitit galusca lu’ „Nea Vio” cu Flacara Violet si acum o mesteca penibil pina cand isi va rupe falcile. A gasit totusi solutia salvatoare primind asigurari ferme din partea Filialei PSD din Aruba ca il va sprijini pentru un nou mandat de Presedinte al PSD. In caz contrar ii va face iar pantofii lui Base sa il salveze din nou trimitandu-l in tarile calde pe post de Ambasador. Deocamdata Marinarul Suprem i-a ordonat sa reziste pentru ca singurul post liber e in Indonezia. Mihaela „dragostea mea” a fost extrem de bucuroasa pentru ca acum e la moda sa ai menajera din Indochina si deja i-a comandat lu’ Mirciulica un set de Cravate violet si pentru ea insasi un set complet cu putin mov, gen Jacqueline Kennedy Onasis.E extrem de fericita pentru ca va avea timp berechet sa studieze arhitectura indiana si structura de rezistenta a turnurilor din Hong-Kong.

 110. 112 Daniel Pavel ianuarie 25, 2010 la 11:18 pm

  In legatura cu intalnirea Perspective ideologice pentru stanga romaneasca vreau sa dau cateva raspunsuri, deocamdata lapidare, urmand sa revin zilele urmatoare cu explicatii.
  Consider ca sistemul parlamentar bicameral este in acord cu valorile stangii, de asemenea, sistemul electoral mixt este cel potrivit, permitand promovarea valorilor social democrate; rolul partidelor politice este fundamental, deoarece, fara acestea democratia nu ar exista.
  In ceea ce priveste sistemul de impozitare cel mai potrivit pentru perioada in care ne aflam consider ca este cel de tip progresiv, iar povara crizei economice ar trebuie preluata in proportie de 80% de catre stat. Dupa cum am afirmat voi reveni curand cu explicatii, pe larg, pentru fiecare dintre raspunsurile mele.
  Aveti mare dreptate dl. Adrian Nastase. Ma intreb si nu-mi explic cum se face ca majoritatea firmelor cu capital strain functioneaza, bine merci, iar cele romanesti nu! Incet, dar sigur, Romania este invadata de firme cu capital strain, iar romanul va fi un banal consumator care se va lupta sa gaseasca un loc de munca ceva mai sus de „asistat”. Romania tinde sa cada intr-o sclavie moderna.
  PSD, ca si orice alt partid din Romania, are nevoie de bun simt si de o primenire a constiintelor. Este timpul sa ramana in politica cei care fac din politica o vocatie, cei care vor sa ajute, cei care iubesc Romania si romanii mai presus decat propria sanatate financiara. Cei care murdaresc politica cu interese personale trebuie sa-si ia milioanele de Euro pe care le-au facut deja si sa se retraga aiurea in lumea asta.
  O miscare inteligenta cred ca ar fi aceea ca prin statut sa se stabileasca delimitarea functiilor din partid de cele din afara partidului.
  PSD trebuie sa recapete increderea oamenilor – increderea este capitalul politic cel mai de pret pentru un partid. Constanta in oferta politica, seriozitatea, sa spui ca nu poti atunci cand nu poti si sa spui pot numai atunci cand poti, este calea spre stabilitatea unui partid, calea spre incredere, calea spre seriozitate, calea spre profesionalism si expertiza.
  Reforma partidului nu inseamna, in primul rand, sa schimbi oamenii la varf, nicipe cei de la baza. Reforma inseamna sa reorganizezi, sa regandesti partidul, ca organigrama, ca mecanism de reactie, ca doctrina, astfel incat sa fie mai eficient. Trebuie sa fie un traseu clar al raspunsului politic. Un alt deziderat este ca membri de partid sa nu se mai calce pe picioare, adica ….. onestitate si demnitate. Schimband oamenii fara sa reformulezi constiinta partidului, inseamna a schimba o criza iminenta cu una mai de durata. Este mai mult paguba decat beneficiu.
  Si, cum dl. Nastase mi-a demonstrat ca stie toate cele mentionate si, sper, sa o si faca, ii dau dreptate dl Doru Coarna cand spune ca PSD are nevoie de un sef-locomotiva, iar eu stiu ca acesta este ADRIAN NASTASE.
  De aceea, m-am saturat sa fiu in opozitie, m-am saturat sa fiu in opozitie si sa fim perceputi ca fiind la putere, m-am saturat ca dl. „geoana” sa apara la Animal Planet batandu-se cu o floarea-soarelui sau tragand dintr-o pusca cu bule, m-am saturat de topurile victorioase ale dl. „dragnea”, m-am saturat sa vad cum oamenii de valoare sunt tinuti deoparte. M-am cam saturat de multe, asta este adevarul, dar, speranta inca imi licareste intr-un coltisor al sufletului, asa…. ca inchid ochii. Si visez….. Oare chiar nu s-a intamplat nimic in partidul asta si nu realizam ca suntem in anul 2010?
  De ce vreau sa plece dl. „geoana”? Pentru ca oricat de mult am incercat, nu am reusit sa gasesc nici un motiv suficient de serios ca sa ramana.

 111. 113 Don Pedrino ianuarie 26, 2010 la 1:00 am

  Domnule Nastaase,
  Vor nu vor colegii de blog sa accepte, solutia triumviratului este singura viabila, pana la congres, si mi-e teama ca si dupa aceea va trebui sa se mearga pe echipa. In opinia mea nu formula de conducere conteaza, ci principiile agreate de cat mai multi, transpuse in norme pentru viata interna si disciplina de partid. Da, am fost bucuros aseara sa va vad pe toti trei la prezidiu si sa va aud dand asigurari ca pana la congres lucrurile se vor derul sub control. Sustinatorii dumneavoastra ar trebui sa va inteleaga demersurile si atitudinea, si – asa cum mai spuneam – sa ia in considerare lucruri mult mai importante decat contracararea lui Mitrea, Vangh-of… Parca ma ia cu frig cand aud bieti romani injurandu-l pe Dl.Iliescu pana si pentru faramitarea pamanturilor, daramarea grajdurilor fostelor CAP-uri, distrugerea sistemelor de irigatii, privatizari, somaj… Ca sa nu va mai spun prin ce coclauri din tara nu mi s-au arata vile ori alte constructii despre care lumea stie ca sunt „ale lui Nastase” (cred ca s-a faurit o adevarata legenda in legatura cu averile – existente sau nu – ale pesedistilor), ca PSD este considerat vinovat si petru ce a facut si mai ales pentru ce au facul adversarii sai politici. In loc sa se balacareasca intre ei pe canaleleTV, activistii PSD ar face mai bine sa nu-si slabeasca din ochi adversarul si sa-si apere partidul. Poate asta este cea mai mare Greseala a D.lui Geoana, de a nu fi reusit in 5 ani sa dreaga imaginea partidului, maculata cu un asa de mare succes de Basescu la primul sau descalecat. Ca sa redevina ce a fost PSD trebuie sa coboare mai aproape de lumea reala cere furnizeaza electorat stangii si sa-si propuna sa urce in paralel cu nivelul de viata al electorastului sau. Luxul si huzurul afisat de liderii social-democrati vor trage intotdeauna partidul in jos, si ar fi bine ca in fata sa iasa in primul rand cei tineri si curati – cata vreme cred ca sunt destui, cum nu intalnim in celelalte partide. In elaborarea noii sale linii doctrinare, reconsiderarea trecutului este musai sa cuprinda si capitolul reconsiderarii politicii PSD in acesti 20 de ani.

 112. 114 ionut ianuarie 26, 2010 la 11:34 am

  Din 2004, situatia PSD este puternic influentata de presedintele Basescu!Aparitia “Grupului fractionar” actualmente condus de Gabriel Oprea, a luat nastere in urma adoptarii principiilor politice organizatorice eficiente de catre domnul Adrian Nastase pana in 2004 .

  Cu bunavointa dumneavoastra, articolul poate fi citit in format complet pe – http://forumul-social-democratiei-romanesti.blogspot.com/

 113. 115 Papusa Valentin ianuarie 30, 2010 la 9:20 pm

  Buna seara !Vam ascultat acuma seara la Antena 3,EXELENT. Domnule Nastase,nu vam vazut in realitate ,nu ma stiti,dar vreau sa va spun: E timpul, actionati ! PSD a fost ,este si va fi , cu DVS va fi si mai puternic.
  Cu mult respect, dar va rog actionati in forta si POPORUL va merge cu
  Dumnevoastre.

 114. 116 dumitriu gh. ianuarie 31, 2010 la 7:25 pm

  este singura alegere valabila din p.s.d! te sustin neconditionat! esti unul din oamenii politici adevarati!un om pregatit, cu carte!se vede si din avion!
  sunt alaturi de tine! succes!


 1. 1 The Chicago Boys « Blog ideologic Titus Filipas Trackback pe ianuarie 25, 2010 la 4:41 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: