Sinteza de idei pentru PSD – sugestiile voastre

Am incercat sa pregatesc o sinteza a propunerilor voastre, pornind de la cele peste 370 de comentarii pe care le-ati trimis pentru „efortul de echipa”.

I. Noua linie ideologică

Orientarea

 • Contextul internaţional este nefavorabil stângii, neoliberalismul continuă să fie dominant, ideologic şi instituţional. Stânga nu a reuşit să ofere un răspuns în plan ideologic la neoliberalism.
 • Experimentele, gen New Labour, nu au succes pe termen lung. Partidul are nevoie de o puternică dimensiune de stânga.

Rolul partidului

 • Politica nu se traduce doar în interesul de partid şi al membrilor partidului, în frunte cu liderii, fără a mai conta funcţia de partid politic, care trebuie să răspundă nevoii publice.
 • Politica ar trebui să funcţioneze ca o echipă, toate partidele ar trebui să colaboreze pentru soluţia optimă şi nu să se duşmănească pentru soluţii chinuite. Partidele ar trebui să treacă de la EU, partidul cutare, la NOI, românii.
 • Statul trebuie sa stimuleze dezvoltarea nu să o frâneze iar partidele sunt garantul că oamenii ce vin la putere nu sunt interesaţi doar de satisfacerea propriilor interese.
 • Partidul politic ar trebui să fie o grupare reunită în jurul unei filosofii doctrinare care să construiască o anumită societate, un anumit arhetip al cetăţeanului care trăieşte în acea societate şi, pe baza acestei doctrine, se identifică o anumită clasă (sau grup socio-profesional) pe care partidul îl preferă restului populaţiei. O grupare care se adresează tuturor în mod egal nu poate fi partid pentru că nu ţine parte nimănui, este doar o grupare cu un discurs populist.
 • Fiecare partid acceptă în sânul său numai membrii care împărtăşesc aceleaşi credinţe, aceleaşi aşteptări, aceleaşi raţiuni filosofice. Astfel, un partid îşi fixează absolut natural anumite ţinte şi direcţii cu care sunt de acord toţi membrii de partid.
 • Rolul partidului este acela de a-şi ajuta membrii să decidă în cunoştinţă de cauză; partidul construieşte „infrastructura logistică a deciziei”, nu hotărăşte nimic, votul este absolut liber.
 • PSD ar trebui să fie promotorul unei economii sociale de piaţă, în care statul intervine pentru a corecta dezechilibrele sociale cauzate de mecanismele pieţei neregularizate. 
 • Stânga politică, trebuie să reglementeze raporturile dintre salariat şi patron astfel încât să restabilească demnitatea primului în raport cu forţa celui de-al doilea. Ea trebuie să aibă grijă ca raportul de putere între cel sărac şi cel bogat să nu-l strivească pe primul.

 

II. Strategia partidului

 Situaţia actuală

 • PSD are nevoie de o reformă internă. PSD este perceput în prezent drept o asociaţie de grupuri şi aspiranţi la vedetism politic, fără legătură cu oamenii simpli, fără experienţă, doar cu multă ambiţie de parvenire. Interesul de partid a ajuns să nu se mai intersecteze cu interesul general.

 Atu-uri şi provocări 

 • Chiar dacă a mai pierdut şi va mai pierde din oameni, PSD trebuie să-şi propună să intre la guvernare după următorii trei ani. PSD a câştigat până acum mult mai mult la guvernare decât în opoziţie, pentru că, spre deosebire de ceilalţi, noi avem resursele umane necesare pentru a guverna.
 • Ar fi utilă crearea unui „guvern din umbră” format din reprezentanţii cei mai capabili ai partidului pe fiecare domeniu ministerial, care să fie gata oricând să preia frâiele guvernării.
 • În următorii ani, parlamentarii PSD trebuie să fie foarte activi şi vizibili şi în parlament şi în teritoriu. Este foarte important ca ei să fie alături de marea majoritate a populaţiei afectate de guvernarea PD-L.
 • Reprezentanţii noştri trebuie să fie mai mult prezenţi în rândul românilor din afara graniţelor pentru a menţine legătura şi cu această categorie destul de importantă de alegători.
 • PSD va trebui să facă faţă şi încercărilor de modificare a Constituţiei venite din partea lui Băsescu. PSD are o misiune clară: aceea de a lupta pentru statul de drept, valorile democratice şi respectarea normelor europene. PSD trebuie să susţină domnia legii; să ne propunem să aplicam cadrul legislativ pe care îl avem.
 • PSD ar trebui să devină mult mai vocal în a arăta similitudinile dintre regimul Ceauşescu şi Băsescu, cu toate racilele sale: politizarea excesivă pe criterii de obedienţă necondiţionată, incompetenţa economică, veleitarismul, cultul personalităţii, nepotismul, ş.a.m.d.
 • Trebuie accentuat faptul că PSD nu este un partid comunist, ci un partid social democrat modern european. Pe termen lung trebuie încercată recâştigarea încrederii populaţiei în viabilitatea stângii. Este indispensabilă asumarea greşelilor pe care PSD le-a făcut, atât la guvernare cât şi în opoziţie, în întreaga perioadă de după 1990.

Reforma internă

 • Partidul trebuie să devină mai transparent, atât în luarea deciziilor cât şi în problema finanţării.
 • Avem nevoie de o nouă conducere puternică, personificată de un lider autentic şi cu popularitate pentru că, în România, ideea de om este mai puternică decât cea de partid.
 • Conducerea colegială are avantajele ei pentru menţinerea într-o poziţie, dar nu se pot câştiga bătălii importante fără un preşedinte bine ancorat în realitatea societăţii, în realitatea politicii.
 • Congresul din martie va trebui să fie o competiţie adevărată, în care fiecare candidat să prezinte un proiect detaliat cu privire la viitorul partidului (cu strategii pe mesaj politic, pe comunicare, pe organizare etc.) şi cu o echipă pe care o propune.
 • Ar fi mai bine pentru PSD ca alegerea preşedintelui partidului, respectiv desemnarea candidatului la preşedinţie, să fie făcută în mod direct de către membrii partidului, fie de către toţi fie într-o normă electorală internă nu mai restrânsă de 1:10.
 • Ar fi utilă o modificare a statutului partidului care să mărească dinamica de manifestare şi care să permită ca greşelile să fie recunoscute şi reparate în timp util.
 • Organizaţiile din teritoriu trebuie să devină adevărate centre de discuţii şi de colectare a problemelor oamenilor şi să fie solidare între ele.
 • Trebuie reintroduse criteriile obiective de evaluare a activităţii organizaţiilor şi membrilor PSD: printre acestea se numără şi rezultatele la ultimele alegeri.
 • Trebuie eliminată influenţa pe care grupurile de interese o au asupra conducerii partidului. E nevoie să cântărim foarte bine influenţa centrelor regionale de putere existente, pentru a nu crea imaginea unui partid fragmentat şi anarhic.
 • Departamentul de analiză politică al partidului trebuie să îşi asume şi acţiunea politică. E nevoie de constituirea în acest departament a unui grup de răspuns rapid, capabil să emită o analiză şi propuneri de poziţionare şi acţiune politică în câteva minute şi aflată în contact permanent cu principalii 3-4 lideri.
 • În vederea întăririi disciplinei de partid, PSD trebuie sa îşi reducă dependenţa mediatică. Este nevoie de editarea unei publicaţii săptămânale a partidului care să dezbată problemele la zi ale ţării, să preia comentarii ale unor autori de calibru din străinătate (pe teme economice, financiare, sociale, internaţionale, geopolitice); se induc astfel în discuţia publică teme pentru care PSD are capacitatea de a dialoga calificat. De asemenea, ar putea fi utilă înfiinţarea unei televiziuni proprii a partidului.
 • PSD poate prezenta alternative viabile de politică externă, care să facă din partid un partener indispensabil în abordarea temelor globale de către autorităţile române.
 • Este nevoie de perfecţionarea membrilor unor departamente (analiză politică, comunicare) dar şi a membrilor simpli prin organizarea de cursuri interne de perfecţionare politică.
 • În cadrul şcolilor de vară ale TSD ar putea fi invitaţi tineri capabili, neimplicaţi politic, pentru a întări schimbul de mâine al partidului.

 Repere pentru o strategie

 1. Comunicarea

 • Până la următoarele alegeri, PSD va trebui să îşi facă un plan riguros de acţiune, în care să fie incluse mai multe scenarii posibile în mod realist.
 • PSD trebuie să aibă un proiect pe baza căruia să acţioneze. Electoratul trebuie să perceapă că există acest proiect, să-l cunoască şi, treptat, să-l asimileze. Reacţia la orice acţiune guvernamentală trebuie făcută din perspectiva acestui proiect. Acest proiect trebuie să asigure definirea corectă şi realistă a cel mult două-trei scopuri de atins în următorii trei ani de către partid.
 • Comunicarea partidului trebuie reorganizată (pe fiecare zonă de comunicare: internă, cu populaţia, publică), ţinând cont de toate posibilităţile oferite de tehnologiile moderne, ca şi de accesul din ce în ce mai mare al românilor la aceste tehnologii. PSD trebuie sa aibă un discurs mai simplu şi mai uşor de înţeles pentru oamenii simpli. Tinerii capabili şi oamenii greu atacabili trebuie să devină principalii noştri vectori de imagine.
 • Este de dorit evitarea reacţiilor personalizate. Critica trebuie să vină din perspectiva proiectului-alternativă pe care PSD îl propune. Reacţia la acţiunile puterii actuale trebuie sa fie permanentă, calificată şi întotdeauna prin oferirea unei alternative.
 • Pe termen scurt şi mediu ar fi utile mesaje ale stângii care să îi facă pe oameni să se simtă utili în ţara lor. Primul pas ar fi să aflăm exact care este lista cu probleme, cu ajutorul organizaţiilor locale, şi să încercăm să le rezolvam punctual.
 • Se impune consolidarea electoratului tradiţional al partidului. Trebuie câştigat electoratul urban şi păstrat, consolidat şi chiar recucerit electoratul rural. Clasa muncitoare reprezintă principalul areal electoral al partidelor social-democrate europene. Mesajul nostru va trebui să ajungă şi la aceşti oameni, pentru că ei reprezintă adevăratul nostru bazin electoral.
 • PSD ar trebui să se poziţioneze ca singura forţă politică care îi apără pe cetăţeni faţă de abuzurile băncilor şi a concernelor multinaţionale.
 • PSD trebuie să încerce să devină şi partidul intelectualilor, al oamenilor de spirit, al societăţii academice, al studenţilor, aşa cum se întâmplă în Italia, în Franţa, dar şi în Germania, unde aceste categorii sociale au pronunţate înclinaţii spre stânga. Stânga trebuie să redevină şi în România alternativa logică a păturii mai educate a populaţiei.
 • PSD trebuie să se solidarizeze cu societatea civilă împotriva acţiunilor sau poziţiilor guvernanţilor, inclusiv cu oameni care nu-i sunt favorabili. Atât acest pas, cât şi următorii, trebuie să beneficieze de o campanie de informare fără precedent, atât prin amploare cât şi coerenţă, pentru a se putea obţine un suport concret din partea unor segmente cu glas puternic în peisajul românesc (sindicate, ONG-uri etc.).
 • PSD ar trebui să se apropie mai mult, să-şi explice viziunea acelor angajaţi din mediul privat şi micilor întreprinzători.
 • PSD ar trebui să se apropie mai mult de reprezentanţii mediul bancar extern şi de mediul serviciilor, acestea fiind adevăratele forţe care fac posibilă câştigarea logistică a alegerilor.

 2. Resursele umane

 • PSD trebuie să redevină un partid deschis. Trebuie să schimbăm percepţia unei părţi însemnate de populaţie că PSD ar fi un partid de corupţi şi de îmbogăţiţi ai tranziţiei. Afişarea unui lux exagerat de către liderii partidului nu cadrează cu imaginea unui partid social-democrat, fiind recomandate mai degrabă acţiunile caritabile.
 • Trebuie atraşi în partid şi promovaţi în cadrul său tineri profesionişti pentru ca, în scurt timp, să ne redobândim renumele de “partid al profesioniştilor” şi să nu mai fie nevoie să apelam la consultanţi străini.
 • E bine să învăţăm şi de la seniorii partidului, a căror experienţă nu poate fi ignorată.
 • Scopul nostru nu trebuie sa fie înregimentarea cât mai multor membri, ci ai unor oameni de calitate. PSD trebuie să se transforme dintr-un partid de mase într-un partid de cadre şi de militanţi.

 3. Programul politic

 • În contextul crizei economice şi sociale, ar trebui să abordăm în cadrul programelor noastre politice noi teme, reflectând o viziune pe termen lung, cum ar fi:

–         atragerea de investiţii occidentale prin oferirea de facilităţi fiscale, concesionare de terenuri şi forţă de munca ieftină

–         stimularea industriilor orizontale, cum ar fi construcţiile, transporturile, infrastructura

–         stimularea firmelor româneşti, pentru a permite intrarea lor pe pieţele emergente europene, ceea ce ne poate aduce un câştig semnificativ în cadrul Produsului Naţional Brut, dar si obţinerea unui nivel sporit de competitivitate la nivelul pieţei comune

–         acordarea de credite garantate de stat pentru micii investitori şi întreprinzători privaţi

–         elaborarea de programe pentru dezvoltarea infrastructurii prin atragere de bani UE, emitere de titluri de stat la nivel local, parteneriate public-privat, sau concesionarea directă către contractor a infrastructurii respective

–         introducerea unor norme sociale de referinţă, un etalon al conduitei cetăţeneşti

–         reintroducerea sistemului de impozitare progresivă

–         micşorarea CAS-ului şi mărirea accizelor pe viciu şi lux

–         acordarea de locuinţe sociale pentru tinerii căsătoriţi şi familiile angajaţilor cheie (educatoare, învăţătoare, profesori, medici, asistente medicale, pompieri, agenţi poliţie)

–         susţinerea azilelor pentru bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi orfani prin politici fiscale avantajoase pentru firmele şi ONG-urile implicate în acest domeniu

–         diminuarea puterii preşedintelui şi instituirea unui regim parlamentar.

PS   Nu stiu daca am reusit sa sintetizez suficient de bine ideile voastre. Daca aveti observatii, va rog sa le trimiteti.

231 Responses to “Sinteza de idei pentru PSD – sugestiile voastre”


 1. 1 STROE STEFAN ianuarie 18, 2010 la 4:40 pm

  FOARTE BUNA IDEEA UNEI TELEVIZIUNI PROPRII
  DAR SA FIE VAZUTA GEN ANTENA 3 PENTRU A REZISTA PE PIATA
  CU STIRI IAR PSD SA AIBA GROSUL INTERVENTIILOR DAR SI SA PASTREZE O SENZATIE DE IMPARTIALITATE ALTFEL VA DA FALIMENT SAU VA FI VIZIONATA DOAR DE MEMBRII FIDELI SI DOAR ATAT.
  EU SUNT GATA SA CREEZ FILIALA LA PLOIESTI,AM SPATIU DACA SE VA INVESTI IN APARATURA AR FI IDEAL.PROPUN CA FIECARE MEMBRU SA DEA 10 EURO PE ACTIUNE SI FIECARE SA DEVINA ACTIONAR.10 X 500000 MEMBRI =5 MILIOANE ,AR FI BUN DE INCEPUT
  STROE
  PRESEDINTE PES PRAHOVA

 2. 2 HATMANUL ianuarie 18, 2010 la 4:54 pm

  Domnule Nastase ai perfecta dreptate,am pariat de la inceput caci PSD cu Geoana nu are nici o sansa este poate un bun activist dar atit,nu are carisma,este cazul sa reveniti dar fara reforma si in judete este egal cu zero sunt judete unde conducerea PSD nu are nici o credibilitate,personal nu am avut ce face la alegerile prezidentiale am votat Geoana,dar la locale si parlamentare daca ramin aceiais lideri judeteni nu aveti nici o sansa,datorita serviciului circul in 3-4 judete din N-V lunar dar fara o reforma nici o sansa,va dau ex.in jud,Satu Mare lumea spune asa”de ce sa mai merg la vot,iar cu Ciocan de la PSD si cu Silaghi de la PNL”si in viitor cu cei de la PDL,adica aceiasi,fara schimbari nu veti moderniza partidul.Eu ramin pe veci un social democrat dar bine spuneti la averile umora ma intreb ce dracu social democrati sunt acestea si va paste pericolul celor care vor (dupa cum se aude)un partid mai de stinga decit PSD,atunci gata putei pleca acasa.

 3. 3 unul dintre cei multi ianuarie 18, 2010 la 5:06 pm

  Deoarece presedintii organizatiilor ce au contribuit nemijlocit la pierderea
  alegerilor practica politica strutului si pentru ca este momentul sa
  trecem la actiune va adresez urmatoarea propunere:
  Pentru organizatiile judetene si cele ale oraselor resedinta de judet care au avut un scor electoral sub 50% sa se stabileasca echipe de organizare a alegerilor pornind de la nivelul de baza, iar membrii acestor echipe sa nu fie in componenta actualelor birouri permanente judetene, respectiv comitete excutive municipale.
  Obiectivele de atins, criteriile de selectie a candidatilor, procedurile de de urmat este bine sa aiba un caracter unitar.

 4. 4 no name ianuarie 18, 2010 la 5:13 pm

  cu toate ca nu-mi place aceasta moderare a postarilor, revin,pentru ca efectiv mi-a placut abordarea temei:exact pe ideile mele, cu mici exceptii!as face citeva dezvoltari 1.trebuie, dupa parerea mea,incurajati tinerii intelectuali, cu certa vocatie politica sa acceada la functii de conducere, chiar daca financiar nu se pot sustine! imaginativa ca dl. iliescu ar fi trebuit sa-si sustina financiar campania! din ce bani?dar astfel de oameni valarosi din punct de vedere al imaginii psd, valareaza cu mult mai mult decit un mediocru gargaragiu cu bani! dintre cei cu bani trebuie admisi cei aparent macar, necorupti!cei drept, e greu de stabilit norme de promovare, asta tine de simtul politic al liderul local sau national! 2.in privinta democratiei interne si a promovarii exprimarii libere as propune statuarea dreptului la platfarme independente in cadrul partidului,mergind chia pina la statuarea dreptului la fractiune interna( vezi cazul patidelor japoneze care au chiar lideri recunoscuti ai fractiunilor)frica de sciziune e puerila:un partid , care creeaza si alimenteaza motive de sciziune, nerezolvind problemele interne,odata si odata ,tot se va scinda!dreptul la opinie independenta, pina la a forma o platforma- fractiune(am avut si noi in perioada interbelica, parca la liberali)trebuie cuplat cu dictatura deciziei statutar luata, astfel ca nimeni sa nu poata vorbi in numele partidului altceva decit a hatarit partidul.o poate face spunind mai intii care e linia partidului si eventual ca el a avut alta abordare! in felul acesta s-ar stimula lupta de idei si progresul in partid,acesta raminaind permanent unul democratic! sper ca toata lmea e de acard ca, democratia in partid e la fel de necesara ca cea la nivel politic national!

 5. 5 Marian Damian ianuarie 18, 2010 la 5:14 pm

  Dacă mi se permite, reforma în PSD ar trebui să demareze cu renunţarea la politica de geoane al cărei artizan principal e Hrebenciuc. Şi nu vreau să pară un atac.

  Am scris despre geoanele istorice ale domnului Geoană aici. Subiectul a fost preluat şi de Washington Post – urât pentru fostul ambasador în SUA, mai ales că unii îşi amintesc încă de el.

 6. 6 Daniel Buca ianuarie 18, 2010 la 5:20 pm

  Ma bucur sa vad o sinteza bine facuta si sper sa se transforme in realitate cat mai curand.
  Sunt sigur ca exista in PSD dar si in afara lui oameni in stare sa transforme acest „plan” in realitate.

  M-am bucurat sa vad si o mare parte din propunerile pe care le-am facut eu in aceasta sinteza.

 7. 7 Catalin Cindea ianuarie 18, 2010 la 5:32 pm

  Un adevarat program pentru partid! 😀

 8. 8 Laura ianuarie 18, 2010 la 5:33 pm

  Legat de resursele umane, eu cred ca este necesara atragerea cel putin a unei FEMEI de calitate in echipa de conducere a partidului, intre primii 3-4 lideri importanti si vizibili ai partidului. Partidele din Romania nu au asa ceva – Ministrul Dezvoltarii excluded – dar eu cred ca e o nisa care poate aduce avantaje partidului. D-na Andronescu ar fi un candidat posibil (cred ca este vazuta ca un om cu adevarat competent de catre public), dar numele sunt mai putin importante.

  My two cents

 9. 9 exasperat ianuarie 18, 2010 la 5:38 pm

  „Trebuie câştigat electoratul urban şi păstrat, consolidat şi chiar recucerit electoratul rural”.

  Bine că aţi adăugat „recucerit”, altfel vă credeam şi pe dumneavoastră „orb” la mutaţiile structurale a ceea ce înseamnă bazin electoral tradiţional al PSD. Repet ce am spus şi mai înainte: PSD trebuie să coboare cu picioarele pe pământ. E inadmisibil ca lideri din actuala conducere a partidului să vb despre regiunea Moldovei ca despre un „fief PSD”, al fel de impardonabil ca şi eroarea jenantă de a crede că electoratul rural votează (încă) masiv PSD.

  Petruţ

 10. 10 ion adrian ianuarie 18, 2010 la 5:42 pm

  Sper ca acesta postare sa incite si idei reformatoare, cu adevarat social democrate 🙂 eu urandu-va succes in acest sens si nefiint indiferent .
  Primiti acesta urare de la nepotul direct al unuia din cei cativa care au infiintat la 31 martie 1893 Partidul Social – Democrat al Muncitorilor din România (PSDMR), lucru ce cred ca desi nu sunt social democrat, ci fondator al Ordinului Celei de a treia Cai , imi da o anume legitimitate ca PDSR a inghitit micutul renascut PSD pentru aceasta legitimitate.

  Asadar:

  Nu am vrut sa –l demasc pe Hrebenciuc, sulfa batrana cum il stim cu totii pana acum, si l-am lasat sa i-o traga total lui Geoana.
  Este un adevarat „sarpe cu clopotei” acest domn.
  Dar se va salva .
  Batandu-si astfel joc de Geoana, facand-l si de rasul copiilor din PSD sau al curcilor de pe mapamond, consolidandu-i porecla de „prostanac” pentru eternitate , pacalind-o(ca doar nu o fi inteles cu dumnraei, sotia acestuia, care chiar daca se machia in public(poate tot din cauza paranormarilor lui Basescu) credeam ca totusi este ceva mai inteligenta decat sotul, dar se pare ca intr-adevar li s-a facut farmece, reducandu-se capacitatea lor mintala de la ceva nu stiu cat de mare, la ceva evident ca destut, ba chiar foarte mic.
  Adio, dar spus cu mila totusi, dle Geoana, si lectia pe care le-o dai tuturor celor care se incred orbeste in amici, sper sa fie retinuta.
  PS. Are dreptate Severin care spune ca dl Basescu a castigat aratand ca stie ce vrea, ceea ce este un compliment enorm dar adevarat, daca ne gandim la cum sunt alegerile , iar dl Geoana a pierdut aratand ca ar sti tot ce ar vrea electoratul.
  A spus intr-o forma mai diplomatica acum dupa , ceva ce eu am postat intre turul unu si doi pe diverse bloguri,si anume ca daca Henric de Navarra considera ca Parisul merita o liturghie , dlui, Geoana ot Dabuleni, fiind intr-atat de dornic de victorie, arata ca este dispus sa spele si latrine si nu numai la Vantu, ci la oricine era dispus sa riste(nu stiu daca stia sa le spele, ca in armata…ca fiu de general..? 🙂 ) din acest punct de vedere.

  Asta este roata invartitoare a politicii in genere si la Dambovitza in special si cu suplimentare elemente demne de Mitica pentru care bateau clopotele dupa cum ne-a demonstrat marele regizor Lucian Pintilie.

 11. 11 exasperat ianuarie 18, 2010 la 5:43 pm

  Ştiţi de ce mi-e cel mai teamă? De faptul că şi analiza asta, dusă la capăt prin efortul conjugat al multor oameni de bună credinţă, va constitui material de lectură şi sursă a viitoarelor acţiuni politice pt Traian Băsescu şi PD-L , mai degrabă decât pentru liderii PSD. La fel cum s-a întâmplat şi cu „România europeană”.

  Iar referirea „plictisită” a lui Mircea Geoană la bloguri, ca la un fel de mofturi prosteşti ale unora şi altora nu face decât să-mi întărească temerile.

 12. 12 Dan Sucevan ianuarie 18, 2010 la 5:47 pm

  Domnule Prim Ministru,
  Marturisesc faptul ca nu am avut rabdarea sa citesc toata analiza, e evident ca sunteti cel mai potrivit pentru functia de presedinte al PSD. Parerea mea mica si de neglijat este ca dl. Mazare ar fi un candidat potrivit pentru alegerile prezidentiale viitoare.
  Sunt usor dezamagit de faptul ca ne-ati promis o analiza a alegerilor recente, unde dl. Prigoana jr. s – a umplut de ridicol, mai grav e ca l – a compromis in ochii mei si pe dl. Boc, pe care eu, in ciuda simpatiilor de stanga, il respect din motive personale.
  Ideea pe care o spun in incheiere e ca e esential sa aveti suportul d – lui Vanghelie, un practician excelent si un primar foarte iubit de oameni, ca de d – nii Mitrea, Hrebenciuc si inca nu de dl. Diaconescu ne – am cam saturat.
  Cu respect,
  D. Sucevan.

 13. 13 exasperat ianuarie 18, 2010 la 5:50 pm

  „Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a afirmat, vineri seară, la Antena 3, că(…) un PSD condus de Adrian Năstase ar reprezenta o întoarcere în timp” – Gândul

  Un singur lucru omite domnul Geoană să precizeze: timpul la care face domnia-sa referire este timpul în care PSD era primul partid ca număr de voturi şi mandate de parlamentari din România.
  Da, urâtă perioadă, domnule Geoană! Cââhh!!!

 14. 14 Petronius ianuarie 18, 2010 la 5:53 pm

  Circula pe vremuri un banc simpatic cu un delegat care a adormit in timpul congresului. La un momentdat apare un sobolan si astia incep sa-l fugareasca, cu indemnuri de genul „prinde-l”, „omoara-l”, „calca-l pe cap” etc. Omul nostru trezit brusc din somn cu asemenea indemnuri, incepe si el sa strige „si pe ea, si pe ea”.

  Ideea pe care vreau sa o subliniez este ca in cazul in care il maziliti pe ‘Stanacu’ sa nu o uitati nici pe ea, pentru ca vorbeste prostii despre flacari violete si alte aiureli. Asemenea motive pentru esecul mizerabil sunt inacceptabile si trebuie asumate.

 15. 15 exasperat ianuarie 18, 2010 la 5:54 pm

  Încă o întrebare şi gata: pe când prin Dâmboviţa?

  E nevoie de un semnal puternic pt filialele locale de aici, care simt întrucâtva nevoia să le spuneţi că vă bazaţi pe ele.Altfel, există riscul instalării unui sentiment de inutilitate sau, şi mai rău, de resemnare, de intrare în zona: „ce contează cine-o ieşi preşedinte? ei să fie sănătoşi”

  Cu toată buna credinţă,

  Petruţ

 16. 16 Ilona Fodoroiu ianuarie 18, 2010 la 5:57 pm

  Va scriu pentru prima oara acum, cu o intarziere de 5 ani. Din nefericire, lucrurile pe care doream sa vi le comunic atunci si-au pastrat valabilitatea.
  S-a afirmat in decembrie 2004 (si inca se mai afirma) ca majoritatea votantilor PSD (si implicit ai dvs.) sunt persoane cu studii primare sau cel mult liceale. Nimic mai fals. In 2004 v-au votat foarte multi oameni cu studii universitare si postuniversitare.
  S-a mai afirmat ca PSD este votat de oameni cu venituri mici, de oameni care nu au posibilitatea sa calatoreasca in strainatate, etc. Chiar aseara, in cadrul emisiunii de pe Antena 3 s-a facut o afirmatie similara. Fals, iarasi.
  Printre votantii dvs. se afla foarte multi oameni cu venituri peste medie si cu studii superioare, in ciuda faptului ca in discursul politic al liderilor PSD ne regasim la “si altii”. Trebuie sa va mai spun ca in acesti 5 ani dvs. ati fost Presedintele nostru, nu Traian Basescu. Personal, am inceput sa votez PSD dupa ce dvs. ati devenit Prim Ministru si Presedinte al PSD. Si nu am votat PSD pentru ca asteptam ajutoare sociale sau alte forme de subventie de la stat. Am votat PSD pentru ca nu ma simt bine in aceasta tara cand vad saracie extrema pe strada, copii exploatati, pensionari transformati in cersetori pentru medicamente, alcoolism, animale abuzate, ignoranta. Am mai votat PSD pentru ca vreau sa li se ofere copiilor din mediul rural accesul real la educatie. Eu insami sunt un fost copil de la tara care a avut aceasta sansa.
  In incheiere doresc sa va spun ca nu ati fost singur in toti acesti ani si ca acum avem nevoie de dvs. mai mult decat oricand, pentru ca avem nevoie de repere, de ierarhii autentice, de puterea exemplului personal, intr-o societate ce tinde sa-si piarda tot mai mult sensul, devenind oglinda morala a presedintelui actual.

 17. 17 ramo ianuarie 18, 2010 la 5:59 pm

  Chiar nu vrei sa candidezi?

 18. 18 santinela ianuarie 18, 2010 la 6:11 pm

  Maestre jos palaria! Si ce va impiedica sa deveniti seful acestui partid?Daca se intimpla asta stiti unde as vrea sa fiu? La Basescu in birou ,sa vad si sa simt in direct cum cineva face icter instantaneu.Sa vedeti imediat ce program anti Nastase va adopta PDL-ul.Chiar ca mi-ar placea.

 19. 19 fragmentariumpolitic ianuarie 18, 2010 la 6:16 pm

  Va cadea un cap. Ce va urma ?

  Prea mic pentru un razboi atat de mare. Pe zi ce trece, semnele unei apropiate “executii” publice a invinsului Mircea Geoana se inmultesc. Printre acestea, lista lui Miron Mitrea (http://blog.mmitrea.ro/2010/01/12/greselile-facute-de-geoana-co-in-anul-electoral-2009/) si raportul ISD, condus de Adrian Severin (http://www.ziua.net/news.php?data=2010-01-18&id=49140) seamana foarte mult cu o cronica a unei “morti” anuntate. Multe dintre cele 12 capete de acuzare formulate de Mitrea sunt intemeiate. Ratarea stupida a victoriei in confruntarea finala, necuratele legaturi cu “Maleficul” (Vantu), prostescul episod “Timisoara”, inhaitarea electorala nefasta cu “Ezotericul” (Hrebenciuc) sau folosirea contraindicata a “Agramatului” (Vanghelie) in jucarea mizelor partidului sunt cateva dintre acestea. Dupa cum, la fel de corecta este si concluzia raportului ISD, care invedereaza responsabilitatea lui Mircea Geoana in pierderea alegerilor prezidentiale, acesta dovedindu-se incapabil sa valorifice uriasul avantaj strategic dat de sustinerea unei coalitii de proportii, care nu a existat la alegerile din 2004. In plus, in absenta unei sustineri interne, prin care tot mai multi lideri social-democrati se distanteaza de perdantul Geoana face ca acesta sa se plaseze, inevitabil, in postura ingrata a unui general fara armata. Cum democratia este neiertatoare, cand ii sunt inselate asteptarile, singura solutie ramasa pentru Mircea Geoana este demisia de onoare.

  Suspiciuni, erori sau pericole ? Toate ar fi bune si frumoase in legatura cu documentele amintite, daca la o analiza mai amanuntita nu ar aparea unele semne de intrebare. Un astfel de sambure al indoielii, existent in demersul lui Miron Mitrea, se refera la o incredibila tentativa de dezarmare a luptei antibasesciene, calificand atacarea lui Traian Basescu drept o idee exclusiva si gresita (?!). Hopa ! Ce-i cu mesajul asta defensiv si capitulard, coane Mitrea ?! Pai din ce armata faci parte si in solda cui te afli ?!… Si, atunci, cum sa nu pleci urechea la banuielile ca Miron Mitrea , supranumit de unii “Uzurpatorul”, ar subordona PSD-ul lui Traian Basescu, in cazul in care ar fi ales presedinte al partidului ?!… O alta sursa de nedumerire se afla in raportul Severin, care incepe, nici mai mult, nici mai putin cu “Cezarul a invins !”, semanand cu un fel de laudatium sau o prosternare. Mai, sa fie !… Asa mostra licentioasa (chiar daca, probabil, involuntara), care ar putea parea unora a fi de obedienta slugarnica, mai rar ! Nu negam validitatea concluziilor, ci doar vrem sa reamintim ca, uneori, un cuprins bun poate avea, din graba sau neatentie, o introducere proasta.

  Privind inainte. Este absolut necesar ca perioada tanguirilor sa se termine cat mai curand posibil, pentru a se putea trece cu toate fortele la cea a regandirii, readaptarii si reconstructiei PSD, in raport cu noile conditii. Este nevoie, mai mult ca oricand, de un nou PSD, puternic si aplicat, care nu va putea fi infaptuit decat de o noua echipa, avand in frunte un nou lider. Un lider puternic si combatant, calit in luptele politice, cu viziune strategica si idei de substanta, capabil sa uneasca, sa mobilizeze si, mai ales, sa fie urmat. Acesta nu poate fi decat Adrian Nastase.

 20. 20 horya ianuarie 18, 2010 la 6:24 pm

  nu este adevarat, Stanga va reveni puternic in urmatorii ani . Sunt sigur de asta. , China , America sunt condusi de Stanga.
  Fac pariu cu oricine de aici ca la urmatoarele alegeri parlamentare din Romania PSD va lua peste 35%.

  Este necesara o schimbare profunda in partid , si Geoana trebuie sa plece, a pierdut si pentru el exista viata dupa alegerile de la congres.

 21. 21 analist ianuarie 18, 2010 la 6:31 pm

  @nastase
  Astazi a inceput ”campania”, deja simt ocheadele ce vi se arunca din media, parlament etc.
  Umorul fin a fost solutia ideala astazi impotriva stangaciilor lui Geoana. Ideile noastre, o sinteza program pentru congres? Asa se vede. Tinerii profesionisti sunt atrasi in partid nu prin invitatii la sedinte unde presedintii de judet ii acopera pe cei sus pusi sa fie pusi pe liste, chiar daca sunt absenti ( motivat, desigur). Statutul va permite, atunci la congres, sa va alegeti secretarii executivi.trebuie sa va puneti oamenii care vor sa schimbe partidul, care sa mearga in teritoriu. Pe competente. Daca aveti 10 oameni ca mine sau cititor ati schimbat partidul.

 22. 22 Iceflame ianuarie 18, 2010 la 6:58 pm

  Corecta, la obiect, si de bun simt analiza dumneavoastra. Nu stiu in ce masura ideile si directiile de actiune incluse sunt si aplicabile la situatia actuala din interiorul PSD. In special partea cu alegerea presedintelui in mod direct de catre membri. Asta insemna pentru mine competitie reala. Sa i se propuna membrului PSD cateva proiecte, cateva echipe, cativa lideri. Fiecare din acesti lideri sa-si sustina proiectul si cel mai bun sa castige. Apelul la la membrul de rand, la capacitatea lui de percepere si de analizare a situatiei si a liderilor… Aici e cheia succesului sau a insuccesului PSD. Pot unii sa traga sfori, sa faca aranjamente de culise, sa tenteze pe unii sau pe altii. Insa, oricat de abili si cu punga plina ar fi acestia, eu cred ca un om bun, capabil, cu charisma si verb, sincer, bun cunoscator al problemelor din partid si din tara, nu poate fi dat la o parte. Oamenii il vor vota cu siguranta. Cu o conditie; sa li se adreseze direct si sa creada sincer in ceea ce sustine. E timpul liderului cu proiect, cu echipa si curajos. Eu va doresc succes si cred ca ar trebui sa intrati in joc. Pana la urma, PSD e PSD, iar Nastase e Nastase, nimic nu ar trebui sa va impiedice sa castigati aceasta batalie, nici chiar marii combinatori. Daca pesedistul de rand isi alege pe bune presedintele, atunci acesta nu poate fi decat unul singur. Parerea mea!

 23. 23 instalatorul ianuarie 18, 2010 la 7:00 pm

  Domnule Nastase, chiar daca nu le publicati, va rog nu uitati:
  – grupul de politica urbana, este important si nu este ceva care mi s-a nazarit;
  – stimularea si sustinerea cu totala prioritate a economiei romanesti (cu proprietate romaneasca). Statul trebuie sa devina partener al firmelor romanesti si nu un jecmanitor al lor. In context, schimbarea accentului de pe forta de munca ieftina pe valoarea adaugata. In primul rind investitii romanesti. Ma gindesc chiar (inca nu am apucat sa ma gindesc prea bine la asta) la obligarea prin lege a firmelor care au obtinut un profit mai mare decit un prag prestabilit sa investeasca o anumita cota procentuala din profitul respectiv.
  – revederea situatiei privatizarilor din anii precedenti si amendarea (prin diferite metode de pedeapsa) celor care s-au improprietarit din avutul statului pe bani putini iar apoi si-au batut joc de noile lor proprietati. Taiat in carne vie.
  – (am vazut ca ati si inceput sa promovati subiectul), dezvoltarea rurala. Indicatori concreti, inclusiv procent de firme si locuri de munca in agricultura si in domenii ne-agricole (ori turistice).
  – am auzit destula lume plingindu-se despre obiceiul patronilor de a nu-si plati salariatii la timp; am auzit, de asemeni, tineri care se pling ca, in tentativele lor de a-si gasi slujbe, sunt luati cite trei luni de proba fara salariu, dupa care sunt dati afara sub motiv ca nu ar fi competenti; in realitate, ei ofera gratuit acestui gen de patroni, prin rotatie, munca gratuita permanenta. Sugerez revederea legislatiei muncii, astfel incit salariatii sa fie mai bine aparati de abuzurile patronatului, dar si patronatul mai bine aparat de abuzurile salariatilor.
  Primiti va rog admiratia mea pentru munca pe care o dedicati acestui studiu. A studia cu atentie citeva sute de mesaje inseamna foarte mult.

 24. 24 Alex ianuarie 18, 2010 la 7:06 pm

  judecand dupa ultima dvs postare e clar ca veti candida, Succes

  eu sunt de dreapta, dar imi doresc sa avem o lamurire clara in stanga romaneasca, chestia din campania electorala cu schimbarea cotei unice era de stanga dar era cam neconvingatoare, spre exemplu in Romania stanga nu militeaza pt implicarea sociala si educationala (cel putin nu in mod credibl si eficient), programul electoral trebuie „stangit” intr-o maniera acceptabila tari si vremurilor in care traim, ma repet ca sunt de dreapta dar am anumite asteptari de la stanga iar aceste asteptari se tot lasa asteptata

  in alta ordine de idei va rog mult ridicati problema unui ajutor din partea statului roman pt Haiti, e o chestiune umanitara care este ignorata total de Guvern, sunt socat ca ministrii sau alte oficialitati nu fac un minim gast de solidaritate chiar daca Romania nu are relatii diplomatice cu acesta tara. Trebuie sa facem ceva e in joc prestigiul international al tarii dar si un test al moralei elementare romanesti

 25. 25 G.P. ianuarie 18, 2010 la 7:16 pm

  n o s t a l g i e . . . numele tau e p s d .

 26. 26 SOCRATE ianuarie 18, 2010 la 7:18 pm

  Câștigarea alegerilor prezidențiale de către Traian Băsescu a impus o serie de analize, dezbateri, opinii, mai ales în tabăra partidelor de opoziție. Cum în România nu există analize obiectivate științific decât cu unele excepții, apariția unora care au elemente de profunzime, produce în cadrul partidelor reacții de respingere, îndeosebi din partea celor care sunt vizați. Mentalitatea păguboasă este prezentă și la anumiți actori politici, care încearcă tot felul de tertipuri și explicații care nu îi onorează. Trebuie ca să învățăm cu toții o lecție simplă, și anume că atunci când reprezinți vârful de lance al unui partid și nu reușești în tot ceea ce întreprinzi, este bine să te retragi împreună cu cei care ai gestionat un eșec.
  Personaje politice din cadrul PSD au oferit explicații în legătură cu esecul alegerilor din decembrie, având în atenție îndeosebi elementele de la vârful piramidei. Interesante sunt si elementele de la baza piramidei. Și aici cred că din teritoriu pot fi oferite o serie de concluzii de către cei care pot ajunge la descifrarea acestora.
  Înainte de a oferi câteva concluzii de la baza piramidei, consider interesantă analiza facută în cadrul Institutului „Ovidiu Șincai”cu referire la alegerile prezidențiale din 22 noiembrie si 6 decembrie 2009. Iată concluziile acestui studiu:

 27. 27 e-Manuel K. ianuarie 18, 2010 la 7:25 pm

  @horya: „nu este adevarat, Stanga va reveni puternic in urmatorii ani . Sunt sigur de asta. , China , America sunt condusi de Stanga.” – Oau!

  „Este necesara o schimbare profunda in partid , si Geoana trebuie sa plece, a pierdut si pentru el exista viata dupa alegerile de la congres.” – Pai si Nastase a pierdut acum 5 ani. Si nici acum n-a castigat nimic. Deci ce(-i) propui?

 28. 28 Doru Coarna ianuarie 18, 2010 la 7:29 pm

  @ Dl. A. Nastase:

  Absolut deacord cu Sinteza si va multumesc pentru bucuria pricinuita de regasirea catorva propuneri facute de mine; mai important este insa ca va rog sa retineti acest sentiment! Este productiv.

  Cu voia Dvs, cateva completari:

  La pct. 1. COMUNICARE, ultimul aliniat, ‘apropierea de mediile bancar extern si de cel al serviciilor’ – propus de mine- legatura cu acestea se impune a fi una privilegiata, nu o simpla conexiune institutionala.

  La pct 3. PROGRAMUL POLITIC, primul aliniat -propus de mine- ‘atragerea de investitii occidentale prin oferirea de facilitati fiscale’ ar trebui modificata in ‘atragerea de investitii occidentale prin oferirea de energie la preturi modice, concesionare de terenuri si forta de munca ieftina’, deoarece nu putem aplica facilitati fiscale discriminatoriu fata de vechii investitori deja veniti sau in planul competitivitatii interne.

  La pct. 3, deci tot aici, alineatul trei, -propus tot de mine- acordarea creditelor acelea trebuie facute printr-o companie nationala de investii, nu din banci la insistenta PSD, deci alineatul ar trebui sa devina:

  ‘- acordarea de credite garantate de stat pentru micii investitori si intreprinzatori privati printr-o companie specializata, guvernamentala.’

  La pct. 3, deci tot aici, alineatul 6, -propus tot asa-, ar trebui completat:

  ‘- introducerea unor norme sociale de referinta, un etalon al conduitei cetatenesti, prin redactarea si promovarea unei sintezei succinte, de interes public, a cadrului legal romanesc.’

  Inca odata va multumesc pentru includeri si va rog sa analizati si sa dispuneti cele cinci completari.

  PS. Excelenta prezenta de aseara la TV. De asa ceva avem nevoie, dar ca si ieri va atentionez ca e vorba de o imensa responsabilitate pentru urmatorii 5-10-15 ani in fruntea unui partid frustrat de ratari ce nu i se pot imputa, si de o imagine de ‘ultima rezistenta’ in fata totalitarismului galopant din zona unei false drepte, pe care o veti avea de imbracat si de purtat, fara a putea renunta ori deceptiona un intreg popor.

 29. 29 Cititor in stele ianuarie 18, 2010 la 7:36 pm

  @Laura,
  Ce ziceti de d-na Birchall? Nu inseamna ca daca cineva a incercat s-o compromita, nu ar putea sa continue sa faca parte din staff-ul psd?
  Eu sunt convins de potentialul ei. Despre noile membre mai tinere nu ma pronunt fiindca nu am reusit sa-mi fac o impresie convingatoare.

  @analist,

  Am citit si eu sinteza. Cred ca trebuie sa mai reflectez daca intr-adevar cuprinde si propunerile celor de pe blog, atat cat am retinut eu citindu-le. oricum, propunerile au trecut prin creuzetul psd si au capatat o forma specifica. Dar, in fapt, nu e treaba mea. Fiecare candidat la presedintia psd isi va elabora cate un proiect…..

  all best.

 30. 30 Sami Ionescu ianuarie 18, 2010 la 7:37 pm

  Super ! Mai ramane sa reusiti sa le puneti in practica . Ar fi perfect si pt. PSD si pt. cetateni si sper din suflet sa ajunga din nou sa voteze PSD.

  O mica mentiune as avea si eu : sa reusiti printr-un proiect , bine studiat , sa simplificati birocratia asta sufocanta , care ne mananca vietile la propriu. Ma refer atat la birocratia persoanelor fizice cat si a celor juridice . Eu am inchis deja o mica afacere din cauza ca probabil acuma eram o amintire daca mai alergam mult pe la ghisee . La propriu era sa mor din cauza efortului dublu pe care il faceam. V-am mai scris despre asta . Nu sunt un caz singular , motiv pt. care v-am si scris acest lucru.
  Tot ce tine de inregistrarea si fiscalitatea firmelor tb. fff. mult simplificat . Ar fi in beneficiul tuturor. Eu nu am mai avut curaj sa deschid altceva de atunci , insa mi-ar placea . Imi doresc acest lucru, dar imi este teama pt. sanatatea mea, daca nu sunt simplificate procedurile . In plus statul nu trebuie sa fie un dusman al firmelor , ci sa le sprijine sa se dezvolte . Chiar si cu consultanta fiscala . Nu sa se repeada la amenzi , ci sa caute civilizat intreprinzatorul pt. a rezolva impreuna problemele, in cazul unor greseli . Intreprinzatorului ii tb. timp sa se concentreze pe dezvoltarea afacerii si nu sa stea cu teama daca a uitat ceva pe la acte si ghisee .
  Un proiect , sau mai multe proiecte pe aceasta tema , ne-ar prinde foarte bine la multi . Trebuie facuta o departajare mult mai clara si intre atributiile firmulitelor mici fata de cele mari si foarte mari. Firmulita mica , este de obicei o sursa pt. unul pana la cateva salarii. Neavand putere financiara , nu tb. sa aiba aceleasi obligatii cu firmele mari si f. mari care isi permit personal tesa. Trebuie totul simplificat . Pt. asta insa , trebuie cei mai buni specialisti, iar PSD-ul ii poate gasi cu siguranta .

  Si daca nu merg prea departe , ar fi buna introducerea pe internet a unei harti cu planul geoeconomic pe tara , care sa cuprinda toate firmele si profilul acestora , infrastructura si resursele din fiecare loc. Cred ca o astfel de harta i-ar ajuta pe intreprinzatori sa-si dea seama de concurenta dintr-un domeniu sau altul , putand astfel sa-si intocmeasca planuri de fezabilitate mai bazate . Cred ca PSD ar putea veni cu o astfel de noutate .

 31. 31 dan c. ianuarie 18, 2010 la 7:45 pm

  Cred ca blestemul stangii romanesti in toti acesti ani, lucrul care i-a dat lovitura de gratie, a fost CENTRISMUL.

  Si dvs. ati fost poate vinovat. I-ati suflat putin in panze, asaltat cum erati, din toate partile, de imperativul reformei. Si ati crezut ca a reforma e a merge cu partidul un pic mai spre centru. Cu politici liberale tot mai multe etc. Poate ca asa au fost vremurile.

  Cand un partid o duce prost, isi face un examen ideologic, nu personalist. Aveti dreptate, nu e doar o lupta de persoane. Cine e PSD? Sunteti socialisti? Daca da, de ce n-o spuneti cu glas tare? Ce-i aia „social-democrati”? E prea vad. Sunteti de stanga? Atunci ce cautati la centru? Nu crestea niciodata un partid ca PDl-ul, care n-are doctrina, daca nu i-ati fi facut loc prin culisarea asta continua. Sunteti si liberali? Social-liberali? Pe scurt, ce fel de strutocamila sunteti? Nu stie lumea de unde sa va mai ea. Cand te uiti la lideri, de la centru pana-n teritoriu, ti-e clar: numai dragalasi de burghezi, unul mai cefos si mai rotofei decat altul, de se cutremura jeep-ul cand coboara din el. Cand se uita romanul dupa un socialist,vede un geep. Banuiesc ca toate jeep-urile dvs.e sunt parcate pe stanga, macar. Asta, cel putin, sa mai ramana dintr-un partid de salariati si luptatori pentru egalitate…

  Duceti-va la stanga, la stanga bine de tot. Luati-l si pe Iliescu. N-[aveti ideologi ion partid, sufla vantul acolo. Numai „tehnocrati” din capat in capat. Cautati tipi care-au mai studiat istoria ideilor socialiste.

  Si revendicati-va mai din trecut. Ce-i fereala asta? Sunteti vechi, sunteti de la Gherea, ideile socialiste au o istorie aici. Daca si le-a apropriat abuziv comunismul nu inseamna ca trebuie sa va fie rusine. Aveti o istorie. Ea e adesea glorioasa. Strigati o data, sus si tare, ca sunteti socialisti, si basta. Asa cum spuneti la Bruxelles. Va sti lumea clar de unde sa va ia.

  Va doresc succes, daca veti reusi sa nu schimbati doar persoane, si nu, NU DOAR ECHIPE (asta-i uneori marea pacaleala, te prefaci ca nu vrei sa rotesti doar persoane, dar vrei sa rotesti gasti), ci calitatea softului. Aruncati deoparte orice asociere cu liberalismul, uitati-va ce vremuri sunt.

  Pe scurt, fugiti ca dracul de tamaie de capcana centrismului.
  Poate ca vom avea odata si in Romania un partid de stanga adevarata.
  Succes.

 32. 32 Anonimul Venetian ianuarie 18, 2010 la 8:38 pm

  @
  Blogideologic/ Maximmouse

  Pe web poti gasi tot felul de prostii.
  Citeste-i opera si mai vorbim.
  Poti sa incepi cu un articol superb din Dilema Veche din 14 ian 2010,care face referire la cei de felul tau, atotstiutorii

 33. 33 diogenecainele ianuarie 18, 2010 la 8:41 pm

  De acord cu premisele. Lipseste insa concluzia. Concluzia mare e ca PSD trebuie sa manifeste deschidere fata de societatea romaneasca. (trebuie sa o adopte, ca e cam greu de mimat, si sa o comunice). Trebuie sa o angreneze, sa o aduca de partea sa, sa-si multiplice actiunile, sa-si constituie organisme de dialog viabile cu cei care sunt in afara sa. Numai asa va putea castiga voturi. Daca vreti sa transformati lista in platforma viabila, ar fi utila o astfel de concluzie, fie si din punctul de vedere al comunicarii, (pentru ca e comunicabila, in vreme ce lista nu-i; ofera un principiu de coerentizare/ organizare etc si implicit o face mai usr de asimilat/mai persuasiva etc)

  Sper sa ajungeti presedinte PSD si sa dati aparatului de partid impulsul spfre deschidere, ca singur e clar ca nu poate (ati mai realizat o data o astfel de operatiune de deschidere a ceea ce era pana la urma un partid osificat).Stiti cand veti spune ca ati reusit?Cand voi deveni membru PSD. Pana una alta perspectiva e extrem de departe.

  Sper ca Geoana sa dispara in perdeaua violeta de fum, care incearca sa ii explice prin tot felul de deliruri schizofrenice lipsa de inspiratie in confruntarea cu Basescu (sa ma exprim politicos). Cred totuși ca majoritatea celor din PSD au inteles ca explicatia materialista a domnului Iliescu pt. ce poate Geoana e cea de luat in seama, si nu atacurile psihotronice. Succes, ma duc sa rad.

 34. 34 H.N. ianuarie 18, 2010 la 8:43 pm

  Domnule Nastase, Imi pare rau ca in 2004 romanii au ales gresit. Imi pare rau deasemnea ca in 2009 nu a-ti fost candidatul PSD-PC ptr. prezidentiale. Cu siguranta a-ti fi castigat 🙂

 35. 35 Iceflame ianuarie 18, 2010 la 8:44 pm

  Revin cu o completare;

  O televiziune a Partidului? Nefericita idee…

  Pentru ce inca un canal la care sa nu se uite nimeni?

 36. 36 luca_2009 ianuarie 18, 2010 la 8:47 pm

  Domnule Nastase, astept sa apareti la o televiziune urgent pentru a readuce in prim plan asa cum e si nevoie problemele cu care ne confruntam in aceste zile.Cadul Fiscal care diomnul Vladescu se pare ca nu l-a inteles de aceea cred ca nici nu l-a adoptat,sa prezentati situatia actuala din punat de vedere a schimbariilor care se fac in deconcentrate si modul in care acestea afecteaza organizarea si functionarea acestor institutii publice care in ultimele zile chiar nu isi mai fac datoria!Aduceti aceste teme in prim plan pentru ca domnul Geoana inca se mai „arde” cu flacara violeta si acest subiect pe care il invoca dansul mereu ia atentia oameniilor dar si a presei de la adevaratele probleme ale tarii!Astazi la realitatea mai bine de 4 ore s-a vorbit de flaracara violeta si subiectele de interes national!Aduceti in prim plan pensiile care din nou induiferent de impozitare se ajunge la aceeasi regula bogatii vor avea mai mult ca saracii, nu se va crea un echilibru!Ce este bun aici…pai ajutorul de inmormantare care o sa creasca, asta insemnand ca si cei saraci o sa se poata ingropa, chiar si de vi, sau mai clar spus vor fi ingropati de vi de o guvernare cvare face lucruriile de bunul plac si dupa urechea lor muzicala, culmea ca multi dintre ei nu au nici macar asa ceva, macar puteam sa propunem un proiect de lege pe care sa impozitam urechea muzicala!
  Va multumesc si succes in toate bataliile pe care le veti avea in urmatoarea perioada, mai ales ca am auzit ca iarasi se incearca o miscare a dosarelor.Fiti tare si va garantea ca atunci cand o sa strigati „la lupat” din pozitia de conducator sa aveti cu cine sa mergeti in lupta nu cum a fost in 2004 cand dumneavoastra strigati „haideti sa il batem pe Basescu” si cand va uitati in urma dumneavoastra nu mai era nimeni!SUCCES!

 37. 37 mnd ianuarie 18, 2010 la 8:47 pm

  dl. AN apreciez ce ati realizat in guvernarea 2000-2004 ,dar …nu e cazul sa reveniti . Pe dl MG l-am sustinut …, dar a gresit. Acum este momentul sa ne gandim la Victor Ponta , Cristian Diaconescu ,sau la altii ,dar in nici un caz la Miron Mitrea Marian Vangelie sau Dan Nica .
  E o parere bazata pe gura targului ,unde nu conteaza „filosofiile” ci concretul .
  S-auzim numai de bine!

 38. 38 i.nicolae ianuarie 18, 2010 la 8:48 pm

  Ma sperii cand ma gandesc ca Romania putea fi condusa de unul ca Geoana care poate fi „atacat energetic”.Domnule,familia Geoana nu are a face cu „paranormalu”,ei sunt anormali de la nastere.Cum poti afirma asemenea inepti cand tu Geoana te duci sa te incarci cu „energie eoliana” la Vantu in noaptea premergatoare „ultimei reprize”.Si asta stiind ca Base tuna si fulgera ….Vantu :Patriciu ;Hrebe etc,iar”Mihaela dragostea mea” se ruja de mama focului in platou.Astia ne cred tampiti zau asa,trebuie sa ai tupeu pentru asa ceva sau vorba lui Iliescu….prostanaci.
  Felicitari bucuresteni!Nu poate fi chiar totul de vanzare.Prigoana e bun ,dar la „Bambu” ca are bani.Le trebuia si un dus rece.

  Domnule Nastase nu de programe duce lipsa PSD ci de oameni curati,energici si devotati.Atrageti tinerii,intelectualii si nu in ultimul rand muncitorii.Toti acestia asteapta dreptate si o viata mai buna.

  Sa auzim de bine.

 39. 39 e-Manuel K. ianuarie 18, 2010 la 8:59 pm

  Se vede ca dl. Nastase se pregateste pe blog sa preia conducerea partidului. Dupa continutul sintezei nu e clar a carui partid.

  P.S. Unele din prevederile incluse in sinteza (ulterioara analizei propunerilor venite din popor) mi-a produs vii emotii. Sincer.

  Lucrurile sunt ceva mai simple decat par. Si este vorba in primul rand despre REPREZENTATIVTATE (un termen atat de drag d-lui Nastase) a populatiei de partid (VIP y compris) in raport cu segmentul de populatie reprezentata si, eventual, in raport cu doctrina considerata potrivita ca instrument de reprezentare. Ceea ce in PSD (mai ales) nu prea se intampala. Si sinteza continuaaaa. Insa foarte putin si mai ales levantin.

  Manuela… Primiti cu sorcova!

 40. 40 Spiridus ianuarie 18, 2010 la 9:12 pm

  (Mai ales) la partea economica a propunerilor se mai poate lucra. Chiar trebuie.
  Este important de facut propuneri bine justificate si argumentate atunci cand sunt afectate anumite categorii sociale sau profesionale. Si sunt…
  Succes!

 41. 41 Ghita Bizonu' ianuarie 18, 2010 la 9:17 pm

  Alo !! Ceva pe langa subiect insa MI-E GREATA DE FLACARA VIOLETA !!!’
  Poate dintai a fost zisa la misto .. da acum devine … ce dracu parca PSD ar fi adunatura de babe suoperstitipase si june cititoare de horoscop !!!!
  Iar Geonel s-a mai facut d eras odata. Omu asta nu e fiabil …. acu te pomenesti ca chiar crede asta .. nashpa. De acu e destul sa-i oferi un buchet de vilete sau sa ai batista de la piept cu ceva violet si asta da in balba …

  Si zicetu-le colegilor dvoastra sa-si mai tina fleanca cu atacurile psihologice , fiindca pierd razboiul psihologic tot batand moneda pe atacu psihotronic. Iti vine sa crezi ca stau prost si cu pisicu si cu intelectu’ . Eu personal incep sa-mi aduc aminte de Sfantul Oficiu si realizarile sale in domeniul combaterii unor astfel de specialisti psihotronici ! Oricum Sfantul Oficiu stabilise ca mijloacele nu sunt eficente in razboi si impotriva judecatorilor si membrilor Sfantului Oficiu . Sper ca intelegeti ca se pare ca si din acest pv Prostancku este sub orice critica .

  Si Jeoana se pare ca mai are o hiba, pre nume Mihaela . Deja unii dintre cunoscutii mei maraie ca prea se baga in fata ,,, indefinitiv nu au trecut decat 20 de ani de cand am scapat de Codoi. Daca are ceva de zis sa zica acasa. Daca e mebra d epartid sa zica in partid . Nu pe stecla .. daca maine s-ar vota din nou , Mirciulica ar avea multe voturi lipsa pe motiv de Mihaela !!
  A da.. as mai observa ca este prea emotiv. Mai tineti minte scean topaielii ?! La un avans in sondaje de 0,62 e cazul sa fii sobru . Nu de alta dar te incadrezi in marja de eroare !!

  Programelu ala arata destul de bine. Dar degeaba daca toti o sa chicoteasca, pufneasca , hlizeasca , necheze flutaurand buchetele de violete !!!

 42. 42 Ghita Bizonu' ianuarie 18, 2010 la 9:19 pm

  Sa citam din clasici …

  In cultul nostru pentru straini si in nepasarea de ce e national am lasat nu numai sa se faca ca nationalii sa fie inlaturati de catre straini si industria straina . Nu era intreprindere , nu era licitatie pentru procurarea de obiecte pentru diferitele servicii ale statului , pentru armata intre altele , la care sa nu fi admis pe pamanteni deopotriva cu oricare strain ce s-ar fi prezentat si sa nu se fi acordat concesiunea strainului sau mai ales pentru … pentru ca acesta ar fi lasat un pret mai ieften. Nu ne preocupam ca industriasul si comerciantul roman contribuie la toate sarcinile de tot felul ale statului si trebuia a fi preferit , ca strainul ce se prezenta nu justificase nici o cunostinta speciala , nici solvabilitatea , nici in fine daca concesiunea se mai putea indeplini intocmai de catre concesionarul strain sau izraelit dupa conditiile contractului cu pretul stabilit . Concesionarul cauta a lua concesia oricum , caci stie ca prin coruptie , prin falsificare , prin inselaciune va pune lucrurile pe cale buna .
  ………………………………
  Cu aceasta nu numai ca s-au cauzat pierderi materiale industriasilor si comerciantilor romani , dar strainii au fost inlesniti a-si face capitaluri cu banii publici.
  ………………….
  Industriasul si comerciantul roman , nesustinut prin nici o masura de statul pentru care plateste contributii si indeplineste tot felul de sarcini , neavand mijloace si neputandusi-le procura in lipsa de adevarate institutii de banca , a trebuit sa renunte la industrie , la comert si , ca sa nu piara , atrebuit sa se faca functionar , fie oricat de rau platit .

 43. 43 Boni ianuarie 18, 2010 la 9:27 pm

  Excelent!
  Suntem alaturi de dumneavoastra.

 44. 44 brazvan ianuarie 18, 2010 la 9:30 pm

  pentru dvs. au trecut 5 ani de penitenta, multe s-au uitat, altele nu, si nu stiu daca veti mai reusi sa fiti mai mult decat ceea ce ati fost. nu cunosc dedesubturile din 2005, insa l-as invinui pe d-l Iliescu pentru faptul ca n-a acceptat sa candidati impreuna si pe dvs. pentru ca mare parte din oamenii pe care i-ati promovat v-au tradat cu nerusinare. urmarea: cinci ani fara orizont, lupte intestine, randuri de alegeri pierdute, un candidat slabut la prezidentiale, reglari de conturi in public, nimic clar in prezent.
  parerea mea: daca simtiti ca puteti castiga sefia partidului, luptati-va, cu eleganta care va caracterizeaza, dar MULT MAI FERM. incercati sa trimiteti un mesaj CLAR, SIMPLU SI CONCIS sustinatorilor dvs. si ganditi-va de pe acum pe cine veti „creste” pentru prezidentialele din 2014.

 45. 45 Freddy ianuarie 18, 2010 la 9:35 pm

  Desi sunt unul dintre cei direct afectati de pierderea alegerilor de catre Mircea Geoana, nu am nimic personal cu el, mai mult imi pare rau de postura in care a fost in noaptea alegerilor, dar nu inteleg de ce nu isi asuma faptul ca e principalul vinovat de pierderea alegerilor. Mi-ar placea sa isi pastreze functia de la Senat,ca sa dovedim ca ne respectam fostii lideri,nu asa cum sa intamplat intre 2005-2007 cu Ion Iliescu.Insa de aici si pana la a mai conduce partidul e cale lunga.
  In ceea ce il priveste pe Miron Mitrea,nu pot fi de acord cu faptul c ain campania nu l-am vazut deloc,iar acum e peste tot si isi da cu parerea.

 46. 46 Pali ianuarie 18, 2010 la 9:38 pm

  Doar sa preluati conducerea partidului,dupa care cei din echipa Geoana trebuie sa faca un pas MARE in spate ( cred eu definitiv ) iar daca ei nu vor trebuie sa-i ajutati.Asta ca,sa nu mai compromita partidul nimeni din fost ”echipa castigatoare” la 6 cicluri electorale pierdute si sa nu mai asocieze nimeni PSD -ul cu Hrebenciu,Vanghelie etc. Sinteze de altfel este foarte buna,…sugerezi niste modificari la structura de conducere si la economic.

  Ati fost f bun aseara ! Felicitari si venim la Congres !!!

 47. 47 Karakas ianuarie 18, 2010 la 9:59 pm

  Iata un efort de echipa, chiar si virtuala! Felicitari tuturor care au contribuit, de la stinga la dreapta 🙂 Multumesc gazdei pentru selectia ideilor, in care am regasit si citeva expuse de mine, in conjunctie cu alti colegi.

  Este o buna platforma de pornire a dezbaterilor in partid, dar si printre simpatizantii vechi si noi!

 48. 48 Don Pedrino ianuarie 18, 2010 la 10:33 pm

  D-le Nastase
  Felicitari pentru modul inedit – pentru un lider politic – de a tine legatura cu tara cea reala! Sinteza de fata este cea mai evidenta dovada ca merita dedicat timp si pentru asa ceva; continutul ei poate constitui o baza pentru dezbaterile ce vor avea loc in partid. Pot fi aduse destule completari (ex. creditul agricol), da liniile de baza au fost corect identificate. Va admir intelepciunea cu care priviti realitatile de la noi. Sunt convins ca Dl. Geoana n-ar fi ajuns – in recentele campanii – pana unde a ajuns, fara suportul Dvs. si al D-lui Iliescu si nu pot sa nu admir ingaduinta cu care ii priviti insuccesul. Asa este normal si nu sunt de acord cu catalogarile transante ale preopinentilor mei. Daca ar fi sa se scrie o istorie a legaturilor lui Vantu cu toate partidele politice de la noi, Geoana ar fi creionat ca un biet aspirant, cred. In fond, Geoana a adus deja un suflu nou in PSD. Eu nu cred ca un alt lider social-democrat ar fi putut realiza mai mult, decat in conditiile in care s-ar fi evitat episoade cum au fost cele ale sprijinului parlamentar pentru PNL in legislatura precedenta si coalizarea cu PDL la guvernarea ce a succedat. Ori, acestea, daca sunt greseli, nu i se pot imputa lui sau numai lui.
  Mi-ati lasat impresia ca nu urmariti o ruptura de Geoana, si cred ca este lucrul cel mai intelept pentru partid; orice constructie noua trebuie sa valorifice la maximum ceea ce s-a edificat deja. Problema centrala, dupa mine, este aceea a cosmetizarii (in sens pozitiv) imaginii PSD, in care sens – asa cum ati remarcat si Dvs. – activisii bogati ori doritori de a se imbogati ar trebui sa stea mai deoparte, cei compromisi si traseistii politici ar trebui dati complet la o parte si cautate cele mai accesibile cai „ortodoxe” de finantare a campaniilor electorale. Un partid de stanga veritabil nu poate fi puternic daca nu se sprijina pe un sistem eficient de cotizare din partea membrilor si pe un grad ridicat de voluntarism al activistilor sai.
  Nu sunt membru al PSD dar am trait personal experiente care probeaza concludent ca acest partid, in orice conditii, stie si poate sa guverneze mai bine decat cele de dreapta – asa cum s-a demonstrat cu prisosinta in timpul mandatului Dvs. Sunt intelectual declarat de stanga si intentionez sa ma inregimentez intr-un PSD de care sa fiu mandru ca-i apartin. Cu stima,

 49. 49 theodora0303 ianuarie 18, 2010 la 10:58 pm

  Domnule Nastase,
  Recunosc ca nu am avut suficient timp sa citesc toate comentariile pe care cititorii blogului dumneavoastra le-au trimis la subiectul „Vreti sa participati la un efort de echipa?”
  Am descoperit in sinteza dumneavoastra o mare parte din propunerile mele si anume: prezenta parlamentarilor PSD in teritoriu, prezenta in mijlocul romanilor din strainatate, sublinierea faptului ca PSD nu este un partid comunist, discurs mai simplu şi mai uşor de înţeles, consolidarea electoratului tradiţional, recucerirea electoratul rural, castigarea electoratului urban, castigarea intelectualilor, neafisarea unui lux exagerat, acte caritabile, reorganizarea comunicarii, utilizarea experientei seniorilor.
  Asta m-a bucurat mult pentru ca am inteles ca si ceilalti participanti la acest efort de echipa au transmis idei asemanatoare mie si ca DACA DORIM CU ADEVARAT, IMPREUNA PUTEM SA REVENIM ACOLO UNDE NE ESTE LOCUL.
  Am remarcat o propunere care mi se pare buna si la care recunosc ca nu m-am gandit pana acum si anume posiblitatea ca desemnarea candidatului la preşedinţie, să fie făcută în mod direct de către membrii partidului.
  Doresc sa subliniez o propunere care mie mi se pare foarte importanta si anume faptul ca liderii PSD-ului trebuie sa mearga cat mai des printre oamenii simplii. Stiu ca nu este usor dar este foarte important ca oamenii simplii si saraci sa simta si sa inteleaga ca liderii PSD-ului sunt aproape de ei.
  Foarte importanta este politica de resurse umane. Promovarea in partid sa se faca cu mult mai multa atentie. Stiu ca acum votul este uninominal dar partidul nu trebuie sa sustina decat oameni de incredere si nu tradatori care la prima ocazie trec in tabara adversa.
  Cu deosebit respect

 50. 50 brasoveanca ianuarie 18, 2010 la 11:07 pm

  Dle Nastase.
  Daca Dl Geoana trebuie schimbat pentru a pierdut alegerile, ma intreb cine a pierdut alegerile in 2004 si tot in fata lui Basescu si tot cu acelasi punctaj????

 51. 51 exasperat ianuarie 18, 2010 la 11:23 pm

  Mircea Geoană se uită la tv? Îşi dă seama de ridicolul pe care l-a aruncat asupra psd? În vreme ce RTV şi A3 „dezbat” în cel mai crâncen „miştou” afirmaţiile despre energii ale lui Mircea geoană, Emil Boc glăsuieşte pe „televiziunea poporului” despre CAS, drepturi de autor, risipa banului public, agricultură etc.

  Dincolo de aberaţiile pe care le scoate pe gură, percepţia este aceasta: în vreme ce PSD a devenit ţinta tuturor bancurilor şi a discuţiilor derizorii, primul ministru al României e cel care se ocupă de „lucruri serioase”.

  Cât de bine se comportă PDL şi Traian Băsescu în acţiunile politice. E perfect ce „joacă” ei acum. Bravos, domnule Geoană!

 52. 52 procuroru' ianuarie 18, 2010 la 11:25 pm

  Buna seara, sa zicem ca e prima oara cand ma hazardez sa las un comment pe blogul unuia dintre cei mai seriosi candidati pentru pozitia de presedinte PSD si nu spun asta doar pentru ca domn’ profesor Nastase m-a facut sa inteleg mai usor dreptul international in timpul facultatii. 😉
  Totul suna bine, dar cu o mica precizare referitor la „resursele umane”: este poate mai necesar ca niciodata, ca PSD sa promoveze oameni competenti si nu doar oameni, sa promoveze tineri competenti si nu doar tineri. Si asta e valabil nu doar pentru PSD ci in general pentru toate partidele din spectrul politic. Daca vrem sa vorbim despre un act administrativ profesionist, atunci trebuie sa incepem odata cu reformarea partidelor pe baza de competenta, profesionalism si vointa. Doamne ajuta!

 53. 53 Viorica Buda ianuarie 18, 2010 la 11:30 pm

  De acord. Va dorim succes la implementare.

 54. 54 Don Pedrino ianuarie 18, 2010 la 11:33 pm

  De ce atata asteptare, pentru un comentariu? Postat cu mai bine de o ora in urma si tot „in asteptare”…

 55. 55 tiberiubucur ianuarie 18, 2010 la 11:40 pm

  Pentru punerea in aplicare cu succes a celor spuse de dvs. o lege a lustratiei este mai mult decat necesara. Am scris despre asta pe blogul personal. Dvs ce parere aveti despre asta?

 56. 56 arte ianuarie 19, 2010 la 12:16 am

  Mesajul este foarte bun. Poate cu exceptia televiziunii…

  O singura problema am: este si pentru noi oamenii simpli simpatizanti si votanti ai PSD sau numai pentru liderii de organizatii care sa va sustina la Congres?
  Va intreb ca eu sunt naiv si ma entuziasmez, si vreau sa am o speranta pentru viitor. Si deci am tendinta sa cred ca e un demers sincer si imediat ma gandesc ca eu sunt unul dintre tinerii de care spuneti. Asadar va intreb: eu ce trebuie sa fac?

 57. 57 ion adrian ianuarie 19, 2010 la 12:32 am

  PS ref la 5:42 pm
  Dl Hrebenciuc m-a confirmat mai rapid decat ma asteptam, caci din ce a spus in seara asta la RTV rezulta clar ca dp lui de vedere Geoana este ca si debarcat si-si ofera din nou serviciile la taraba PSD .
  Sa vedem cine le va cumpara. Poate de data asta sa nu mai aiba amatori? 🙂
  „Sarpele cu clpotei” cred ca i se potriveste mai bine decat „sobolanul rozaliu”

 58. 58 Cârcotaşu ianuarie 19, 2010 la 12:50 am

  Destul de bine articulat acest manifest program. Sigur, pe ici pe colo, suportă discuţii. Spuneaţi de exemplu, parcă, ceva despre o clasă muncitoare care-ar trebui să fie rezervorul electoral al PSD? Aici greşiţi. Un partid social-democrat modern nu se concentrează asupra unei „clase”. Nu în ultimul rând „clasa de mijloc” ar fi îndreptăţită să fie băgată-n seamă de către PSD şi la rândul său acesta să conteze pe un sprijin din această direcţie.
  Aţi menţionat şi crearea unor entităţi media afiliate PSD. Păi acestea există cam în toate ţările lumii, în sfârşit, putem să sperăm că le vom avea.
  Ar fi cazul ca PSD să-şi constituie şi un organ intern, pe care-l puteţi numi cum doriţi, dar care să fie responsabil cu propaganda şi contracararea propagandei anti-PSD desfăşurată de celelalte formaţiuni politice. Aici este o mare suferinţă a PSD şi a dumneavoastră personal. Teama de reacţia unei anumite părţi a „opiniei publice” la acest cuvânt, nu trebuie să vă facă să uitaţi că, trebuie să depăşiţi faza în care, luându-vă după „corul” acuzator faţă de PSD, aţi mers şi dumneavoastră în sensul slăbirii PSD, urmând sfaturi „prietenoase”, în timpul în care cei ce vă sfătuiau spre „democratizarea PSD” ca „partid stat”, copiau şi duceau pe culmi de glorie tocmai ce criticau la PSD.
  Ar mai fi şi altele, dar toate la timpul lor. Să sperăm că va fi bine.

 59. 59 Aya ianuarie 19, 2010 la 12:51 am

  @

  Adrian Nastase

  LA CAPITOLUL COMUNICARE: IDEI CRITICABILE, LIPSA DE FLEXIBILITATE, TRANSFORMAREA PSD INTR-UN „LUCRU FARA VIATA” SI ALTELE DE GEN

  Legat de aceasta partitie: ma voi referi la domeniul la care ma pricep bine, comunicarea.

  Aceasta parte este precar reprezentata si sustinuta prin idei.
  Inteleg ca ideile au fost selectate de pe blog: nu am retinut cui apartin- dar sigur, daca ar fi aplicate unele dintre ele, rezultatele ar fi negative.

  Voi evidentia partile care imi par cele socante (majoritatea, criticabile):
  1.
  Citez:
  „Reacţia la orice acţiune guvernamentală trebuie făcută din perspectiva acestui proiect (este vorba de o mentiune anterioara- un proiect in baza caruia sa actioneze PSD; subliniez, nu la ideea de proiect ma refer, dar la ideea citata; n.A.).”

  Afirmatia este distrugatoare pentru eficienta!
  Pentru a fi eficienta, o re-actie trebuie sa fie flexibila, din perspectiva REALITATII astfel incat sa asigure maximizarea reusitei! Ancorarea obligatorie in „proiect” a reactiilor la actiunile guvernamentale (sau la altele) echivaleaza cu situatia in care se incearca adaptarea realitatii la vointa personala- cand, de fapt, orice abordare a unei probleme trebuie sa porneasca de la realitate, ca si reactiile (sau, cum spun eu, de la privirea adevarului in ochi).

  2.
  Vitez:
  „Tinerii capabili şi oamenii greu atacabili trebuie să devină principalii noştri vectori de imagine.”

  Abordarea pacatuieste grav din perspectiva comunicarii.
  Pentru a fi convingatoare, imaginea trebuie sa fie de forta, sa inspire incredere, sa convinga, sa fie „vie”. Or, „propunerea” poate fi, in cel mai bun caz, DOAR RELATIV simpatica (ma refer la tineri), dar sub nici o forma convingatoare.
  In al doilea rand – imi pare rau sa o spun- in a doua parte a sa, ideea este total utopica. NU EXISTA OM GREU ATACABIL! Punct!
  In al treilea rand, admitand, prin absurd, ca un astfel de om (sau ca astfel de oameni) ar exista, ca ar fi identificati si ca ar accepta sa serveasca drept repere prin care sa fie identificabil PSD in mentalul colectiv, nu ar fi convingatori si nu ar aduce voturi. Dimpotriva!
  De ce?
  Simplu: potretul tipic pentru un astfel de personaj este al unui individ complet lipsit de umor, taciturn, izolat de lume, fara pofta de viata, afundat permanent in preocupari lucrative (sau simuland aceasta ipostaza), „muncitoare, sotie model si mama eroina”, etc, etc.
  Or, un astfel de portret este total neatragator si fals, inuman!.
  Chiar si acei votanti care, manifesta (ipocrit!) o maximala „moralitate” NU vor fi atrasi de asemenea personaje, pentru ca acestea nu sunt „vii” (subliniez existenta ghilimelelor, pentru a nu afla, apoi, de la diversi, ca m-as fi referit la morti).

  Vectorii de imagine trebuie sa fie „vii”, convingatori, energici, carismatici, inteligenti si capabili sa convinga.
  Altfel spus, sa fie, luati individual, formatori de opinie in mediile lor.

  3.
  Citez:
  „Este de dorit evitarea reacţiilor personalizate. Critica trebuie să vină din perspectiva proiectului-alternativă pe care PSD îl propune.”

  IDEEA ESTE TOTAL GRESITA SI CONTRAPRODUCTIVA!
  Pentru a fi atragator si convingator, un partid trebuie sa fie perceput prin INDIVIDUALITATI, nicidecum ca fiind ceva abstract. Abstractul politic, nepersonalizat (lipsit de „viata”), PRODUCE RESPINGERE!

  Sa fim seriosi!
  Electoratul voteaza OAMENI (chiar vootand plosta, raportarea este la oamenii asociabili cu ea) si, ca atare, va fi atras de reactii personalizate.
  Trebuie folositi si lasati sa actioneze liber indivizii convingatori, care au reactii inteligente si care se pot adapta usor oricarei situatii.
  Spontaneitatea, forta si inteligenta acestora se va translata asupra PSD, transformandu-se in imagine „vie” (insist asupra ideii de ‘viu”!).
  Altfel, PSD va fi perceput, de mentalul colectiv, ca un „obiect” fara viata- si, ca atare, respins.
  Calea catre uciderea sigura a PSD este DEPERSONALIZAREA sa ca reactie.
  Dupa tot ceea ce s-a intamplat incepand cu 2006, PSD a reusit sa se mentina (fie si inertial- oentru ca acesta este adevarul) la un nivel rezonabil in preferintele electoratului pentru ca a avut reactii personalizate, fiind perceput ca „viu”.

  Critica NU trebuie sa vina din perspectiva proiectului- alternativa.
  Ideea re-actiei in baza unor IDEI PRECONCEPUTE este distrugatoare.
  Reactia trebuie sa fie flexibila, pronind de la realitate.
  Chiar si propunerile (ceea ce inseamna, evident, altceva) trebuie sa fie adaptate situatiei- desigur, existand o baza matriciala de idei si concepte.

  3.
  Citez:
  „Clasa muncitoare reprezintă principalul areal electoral al partidelor social-democrate europene. Mesajul nostru va trebui să ajungă şi la aceşti oameni, pentru că ei reprezintă adevăratul nostru bazin electoral.”

  Ideea (atat acestea, cat si cele precedente, de la acest punct- nu ma refer la ele pentru ca imi par a pacatui mai putin) este contraproductiva, actionand excluZivist.
  DIMPOTRIVA, trebuie diversificat mesajul pentru ca acesta sa se adreseze CLASEI DE MIJLOC (care, orice ar spune oricine, exista si in Romania, chiar daca nu este bine inchegata) din care fac parte si muncitorii.
  Expresia „clasa muncitoare” creaza un sentiment de respingere- ducand cu gandul la dictatura proletariatului (pentru a nu mai discuta de sinistrele amintiri legate de aceea, ca pana la sfarsitul anilor ’80, in pofida faptului ca reactiile autoritatilor nu mai erau explicite in acest sens, promovarea sociala se facea in baza „dosarului”- care era bun daca familia avea apartenenta „muncitoreasca’; in general, electoratul va respinge, instinctiv, un partid care se adreseaza „clasei muncitoare’, in principal; MESAJUL TREBUIE SA LI SE ADRESEZE CELOR UTILI SOCIETATII, nicidecum „clasei muncitoare”, facandu-i pe ceilalti sa se simta exclusi; subliniez ca segmentele sociale sunt foarte sensibile la mesaj si, daca AU IMPRESIA ca nu li se adreseaza, vor respinge acel partid!).

  4.
  Citez:
  „PSD ar trebui să se poziţioneze ca singura forţă politică care îi apără pe cetăţeni faţă de abuzurile băncilor şi a concernelor multinaţionale.”

  Ceva mai incredibil de atacabil si contraproductiv este greu de imaginat!
  Asta inseamna- fara nici un fel de dubiu, atat este de clar exprimat- ca PSD se transforma in DUSMANUL FORTEI FINANCIARE A TARII, pornind de la ideea ca „bancile” comit abuzuri!
  Sigur ca abuzuri exista si in activitatea bancilor, ca in toate activitatile, dar de la asta pana la a actiona pornind de la prezumtia de vinovatie a bancilor, este un drum inacceptabil!

  Legat de „corcernele multinationale”- as fi vrut sa nu citesc pe acest blog o astfel de idee exprimata intr-o postare- partitzie!
  Si in acest caz, propunerea este la fel de inacceptabila (m-am exprimat si aici tot „prin invaluire”, pentru a evita sa afirm direct ceea ce cred) ca si in cazul bancilor- caci pleaca de la prezumtia de vinovatie.

  Nu in ultimul rand, tinand cont de faptul ca atat in banci cat si in concernele internationale se regaseste capital strain, ideile respective SUGEREAZA XENOFOBIA (chiar neadevarat fiind, asa sunt percepute).

  Am o intrebare elementara: dar daca abuzurile sunt facute de o societate puternica avand capital romanesc, cetatenii ar ramane neprotejati de PSD? Sper ca nu voi afla- fie si in gluma- replici de genul „nu exista, acum, societati puternice cu capital romanesc”. Am in vedere principii.

  IDEEA ESTE DE PROTEJARE A CETATEANULUI FATA DE ABUZURILE TUTUROR INTREPRINDERILOR- FIE ELE CU CAPITAL DE STAT SAU PRIVAT, ROMANESC SAU STRAIN- NICIDECUM DE PROTGEJAREA EXCLUSIVISTA IMPOTRIVA BANCILOR (ce greseala!) SI MULTINATIONALELOR (sugerand atitudinea xenofoba!).

  5.
  Citez:
  „PSD trebuie să încerce să devină şi partidul intelectualilor, al oamenilor de spirit, al societăţii academice, al studenţilor, aşa cum se întâmplă în Italia, în Franţa, dar şi în Germania, unde aceste categorii sociale au pronunţate înclinaţii spre stânga. Stânga trebuie să redevină şi în România alternativa logică a păturii mai educate a populaţiei.
  PSD trebuie să se solidarizeze cu societatea civilă împotriva acţiunilor sau poziţiilor guvernanţilor, inclusiv cu oameni care nu-i sunt favorabili. Atât acest pas, cât şi următorii, trebuie să beneficieze de o campanie de informare fără precedent, atât prin amploare cât şi coerenţă, pentru a se putea obţine un suport concret din partea unor segmente cu glas puternic în peisajul românesc (sindicate, ONG-uri etc.). ”

  ACEASTA ESTE O IDEE VALOROASA.
  ACEASTA TREBUIE SA RAMANA- imbogatita cu ideea diversificarii mesajului, astfel incat sa acopere, nuantat, toate categoriile societatii.

  6.
  Citez:
  „PSD ar trebui să se apropie mai mult, să-şi explice viziunea acelor angajaţi din mediul privat şi micilor întreprinzători.
  PSD ar trebui să se apropie mai mult de reprezentanţii mediul bancar extern şi de mediul serviciilor, acestea fiind adevăratele forţe care fac posibilă câştigarea logistică a alegerilor.”

  IDEE VALOROASA, CARE O CONTRAZICE PE CEA PAGUBOASA, LEGATA DE „ABUZURILE BANCILOR SI ALE MULTINATIONALELOR”.
  ACEASTA TREBUIE SA RAMANA VALABILA- cealalta, cu tenta marcant xenofoba urmand a fi inlocuita cu mesajul conform caruia PSD va milita pentru apararea cetatenilor fata de toate abuzurile.

 60. 60 Aya ianuarie 19, 2010 la 12:53 am

  @

  Dan C.

  Ceea ce ai inteles- si ai retinut- despre social democratie si despre PSD este egal cu zero.

 61. 61 Ionut ianuarie 19, 2010 la 1:08 am

  Desi unele judete si-au anuntat candidatura pentru Geoana(locuiesc in unul dintre ele), eu o sa vin la congres sa va votez pe dumneavoastra!
  Mult suces!

 62. 62 blogideologic ianuarie 19, 2010 la 4:05 am

  Cred că domnul Adrian Năstase este singurul reprezentant din ceea ce eu numesc „spiritul Partida Naţională” în PSD. În definitiv, „Toate-s vechi şi nouă toate”. Trecutul ne propune o mulţime de arhetipuri culturale, nu putem renunţa la ele! În prelegerea din 12 februarie 1926 pentru dascălii de românism, Nae Ionescu spunea: “Viitorul este înglobarea trecutului în realitate.” Cineastul sci-fi Stanley Kubrick aserta într- o frază ideatic identică: „Dacă vrei ca viitorul să arate credibil, pune în el şi trecutul.”

 63. 63 blogideologic ianuarie 19, 2010 la 4:36 am

  Colegul @Alex spune: +in Romania stanga nu militeaza pt implicarea sociala si educationala (cel putin nu in mod credibl si eficient)+
  Bună observaţie !

 64. 64 Aya ianuarie 19, 2010 la 5:38 am

  @

  Adrian Nastase

  PERICULOASA TENTATIE A ATACULUI LA LIBERALISM- SUB FALSUL PRETEXT AL ATACARII NEOLIBERALISMULUI

  Regret ca nu am putut da suficienta atentie, la momentul potrivit, mentiunilor aspre (si false) indreptate impotriva liberalismului- sub pretextul mistificant al punerii la index a „neoliberalismului”.
  Regret ca nu am dat cuvenitele replici.
  (Nu stiu, pe de alta parte, daca as fi putut face SI acel efort.
  Fara a spune lucruri ridicole precum familia Geoana despre nu-stiu-ce atacuri ale nu-stiu-carui babau, pur si simplu am avut o cumplita migrena, instalata imediat dupa Craciun, cu dureri pulsatorii aproape permanente, care au scazut in intesitate si promit sa plece definitiv abia acum).

  Inca din perioada in care, in Europa, unica formula de stanga era cea marxista, asupra liberalismului a fost emisa un fel de „fatwa”- care, in mod nemarturisit dar deseori sesizabil, a ramas valabila si acum.
  Simptomatica, in acest sens, a fost manifestarea „Stangii socialiste” de a nu semna Tratatul constitutional european, motivand ca ar fi de „inspiratie liberala”.

  Falsa motivatie a atitudinii anti-liberale este ca acesta ar fi strict indreptate impotriva unei „variante” de liberalism- liberalismul „economic”.
  Fie cei „intepeniti” intre-un pagubos marxism- fie cei care mimeaza convingerile social democrate dar, in fapt, sunt sustinatori ai extremei stangi, comuniste- sustin (fals) ca nu ar fi vorba despre liberlism in sine, dar despre neo sau ultra liberalism.
  Atitudinile acestor antiliberali „moderni” sunt foarte aproape de anatemele marxiste (de exemplu, ceea ce Marx numea, in polemica sa cu Lasalle, „liberalismul de sorginte absolutista”).

  Toti acestia transmit, pe fond, falsul mesaj ca liberalismul (tratat drept neoloberalism) ar fi o forma mascata de dictatura.
  Dupa cum spune BHL (citez):” Problema este imensa ignoranta de care dau dovada acestia cand ne explica faptul ca liberalismul este piata cand, de fapt, el inseamna contractul.”

  O alta problema, de-a dreptul stupida (daca nu ar produce efecte la nivel social, ar fi de-a dreptul rizibila) este ca acestia repeta cu obstinatie falsa idee ca liberalismul inseamna jungla- in timp ce pentru Adam Smith sau, in prezent, pentru Hayek, inseamna efortul logic al dominarii legii junglei, norme, reguli.

  In viziunea mistificata si mistificanta a acelor indivizi, liberalismul ar presupune negarea rolului statului- in realitate, liberalismul inseamna, conform teoreticienilor sai, si o corectie prin intermediul legii, deci, cu implicarea statului, a efectelor de concentrare sau de monopol ce ar putea fi, eventual, provocate.

  Acesti ferventi- si total neinstruiti- asa-zisi antiliberali ar trebui sa citeasca, inainte de a se pronunta, ceea ce a scris Michel Foucault, in „Lectii”: anume ca „liberal” este numele unei forme moderne de „guvernamentalitate”, ca liberalismul este „arta libera de a guverna” care a avut meritul istoric de a „rupe” cu „regimul ratiunii de stat”, cel care „incepand cu sfarsitul secolului al XVI-lea” a justificat forme de „guvernamentalitate” autoritare si nemiloase.

  In cazul acestor indivizi, pentru care liberalismul este sursa relelor de pe Terra, care iau critica drept ura, apare un proces de degradare conceputala si o gandire de tip politienesc, ce a constituit un adevarat capital comercial pentru extrema dreapta si care, acum, este pe cale se transforme in cel al antiliberalismului.

  Intr-o ordine conexa de idei, legat de stanga- deci si de PSD- apare un aspect exgtrem de ciudat: un fel de gol discursiv, o distragere teoretica, de dimensiuni greu cuantificabile.
  Intrucat memoria cuvintelor este implacabila iar mesajul subliminal al limbajelor politice functioneaza fara stirea actorilor, acest „lapsus” poate avea consecinte de necalculat.
  Despre ce este vorba?
  Stanga, in general- si majoritatea reprezentantilor sai- nu intreprind vreun efort pentru a veni in intampinarea cuvantului „libertate” si, pe de alta parte, numesc, fals, liberalismul „neoliberalism”, pentru a-l ataca- devenind, astfel, asumat, intr-un fel, „antiliberali”.
  In felul acesta, fie fara sa realizeze- fie pentru ca nu considera ca ar fi important sa se preocupe de asa ceva- se distanteaza, in fapt, de ceea ce inseamna lupta pentru libertatile civile, de care ii desparte acel singur cuvant, din pacate niciodata rostit, niciodata in centrul preocuparilor lor.
  (Nu realizeaza nici ca se afla in pericolul de a fi asociati, la un moment dat, „Iranozaurilor” cruciadei antiliberale mondiale; la nivelul simbolurilor, se poate spune:considerand ca il ataca pe Soros acestia il ucid, de fapt, pe Gavroche).

  Nu voi detalia- dar o minte sofisticata poate face usor legaturile, via Iluminism (problema Luminilor framantand, de ceva vreme, comunitatea intelectuala) doar voi formula concluzia: astfel de omisiuni si asocieri au imbracat, nu o data, forma unor sinteze rosii- negre (antiliberalismul putand conduce, pe cai nebanuite, catre extrema dreapta).

 65. 65 Augustin ianuarie 19, 2010 la 5:57 am

  @ A.N.
  Stimate domn,
  Sper sa nu gresesc foarte tare daca afirm ca postarea dvs. nu este, propriu-zis, o sinteza a raspunsurilor pe care le-ati primit la „manusa” pe care ne-ati aruncat-o. Constat o oarecare devalmasie a principiilor generale ale politicii PSD cu elemente foarte concrete de actiune la centru sau in teritoriu. Ca multe dintre ideile postate ca raspunsuri nu se regasesc in aceasta sinteza, nu mi se pare nici ciudat, nici nejustificat: evident ca trebuia facuta o selectie. Mi se pare insa ca apar elemente noi, care nu au fost postate de colegii de blog (daca nu cumva mi-au scapat mie). Nici asta nu-i rau.
  Salut aparitia ideii de impozitare progresiva, al carei partizan convins sint.
  Mai putin placut sint impresionat de absenta cvasitotala, din aceasta sinteza, a problemei pensionarilor.
  Un partid de stinga este (sau ar trebui) perceput ca un aparator al categoriilor defavorizate ale societatii. Or, din acest punct de vedere, pensionarii reprezinta cel mai important segment al societatii romanesti, pe cit de numeros, pe atit de expus, mai ales in conditiile crizei care, in Romania, abia acum incepe! PSD-ul trebuie sa dedice acestui segment un capitol distinct, PE MASURA!, din politica sa.
  Si, pentru ca tocmai am salutat un element foarte concret de actiune (impozitarea progresiva), permiteti-mi sa mai adaug unul: accize ZERO la produsele de baza.
  Pomeniti aici multe masuri concrete benefice (printre care diferite actiuni caritabile) care, insa, COSTA. M-am intrebat de unde va lua PSD-ul banii necesari. Oare ar putea partidul sa infiinteze o (niste) firma (e) lucrative?
  Intr-o transparenta deplina, beneficiind de managementul celor mai priceputi oameni din PSD, ar putea fi un bun exemplu de reusita in afaceri si, in acelasi timp, „pusculita” necesara pentru actiuni caritabile, de imagine, de reprezentare sau rezolvarea unor situatii punctuale. TOTUL, repet, LA LUMINA ZILEI!
  In fine, as relua o idee care a mai aparut aici, pe buna dreptate: organizatiile teritoriale neperformante. Acolo trebuie focalizata atentia si sprijinul „centrului”, pentru o restructurare radicala, dar nu prin sprijinirea unui candidat prestabilit, ci pentru asigurarea si supervizarea corectitudinii depline a alegerilor la acest nivel. In fruntea organizatiilor locale trebuie sa ajunga oamenii cei mai performanti si cei mai dedicati partidului, iar nu cei mai „pilosi”

 66. 66 Aya ianuarie 19, 2010 la 6:02 am

  @

  ADRIAN NASTASE

  INTREBARE ESENTIALA:
  Pe cand un generic (dar serios) Bad- Godesberg (la PSD)?
  Il astept cu speranta si te anunt inca de acum: daca se intampla, ma voi implica total, 24 din 24 de ore, cu tot ceea ce stiu si ceea ce pot!

 67. 67 Daniel ianuarie 19, 2010 la 6:19 am

  In primul rand felicitari pentru munca de sinteza!
  Scrieti ca partidul trebuie sa se adreseze unei categorii, unui grup, Corect, dar cu observatia esentiala ca simpatia pentru un grup nu trebuie sa insemne nedreptatirea celorlalte, macar ca obiectiv. Odata pentru ca nu ar fi corect si in al doilea rand pentru ca v-ati face dusmani pe buna dreptate, care ar putea gasi si suport in actiunile lor.
  As mai insista asupra unui fenomen, vechi de cand lumea, dar care cred ca nu a fost relevat suficient. De cele mai multe ori fortele politice, sau o buna parte a lor, au ca obiectiv numai acapararea resurselor celorlalti membri ai societatii. Au fost comunistii in Rusia, reprezentanti ai unor grupuri de interese obscure ce au venit pe fondul unei administratii slabe a tarului, pe fondul ruperii de realitate si a domniei abuzului. Problema era ca acestia nu isi propuneau in nici un caz rezolvarea inechitatilor sociale ci confiscarea bunurilor celor bogati sau mai putin bogati deopotriva si subjugarea populatiei. Stim ce a urmat pana in ziua de azi, nu mai insist.
  In Romania a cazut Ceausescu si a venit FSN care a dus o politica populista ce a distrus finantele tarii si a favorizat inavutirea peste noapte a unei paturi sociale care nu avea nici principii nici valori. A venit CDR care se pretindea de dreapta promitand ca va repara nedreptatile facute de extremistii de stanga prin restituirea bunurilor confiscate (ceea ce ar fi putut insemna si ajungerea capitalului pe maini responsabile, nu pe mainile unor persoane neexperimentate, needucate si nepasatoare fata de responsabilitatile sociale), nu s-a intamplat. Au furat cat au putut, au falimentat societatile comerciale, au saracit populatia si au corupt toate structurile statului, de la guvern si parlament pana la justitie.
  2000-2004 o tempora!
  In ultimii ani stiti si dvs., s-a marit fiscalitatea cu exceptia celor cu venituri foarte mari, firmele au dus-o greu, proprietatile nu s-au restituit, din contra chiar, bunurile de folosinta comuna cum ar fi, stranduri, parcuri, bai, terenuri de sport, care au un rol crucial in refacerea capacitatii de munca si a starii de sanatate a populatiei, toate au fost vandute clientelei politice.
  Concluzie: toate guvernele, cu o oarecare exceptie, au avut ca unic obiectiv furtul! Fie prin taxe nedrepte, fie prin nerestituirea bunurilor, fie prin folosire abuziva, fie prin justite corupta, fie prin incalcarea legilor si trecerea in propreitate privata a bunurilor publice impotriva interesului general.
  Fiecare partid il critica pe celalalt, pe buna dreptate de obicei, numai ca problema criticului nu era ca de ce puterea face abuzuri, era ca de ce nu fac ei abuzurile si le fac altii.
  Acest mod de a face politica impotriva categoriilor sociale, fie ele salariati, fie patroni, fie proprietari, bancheri, tarani sau alte categorii trebuie sa inceteze. PSD nu trebuie sa isi doreasca puterea avand ca prim obiectiv preluarea plantatiei cu sclavi si monopolul prin orice mijloace asupra bunurilor. Ar fi o premiera in Romania.
  Cred ca partidul trebuie sa fie in acelasi timp lider si administrator, dar nu stapan.

 68. 68 blogideologic ianuarie 19, 2010 la 7:08 am

  @ Adrian Năstase
  În “sinteză”, aţi preluat idei exprimate de noi, bloggerii de aici. Dar nu prea ştiu cine a fost sursa acestor idei : “Partidul politic ar trebui să fie o grupare reunită în jurul unei filosofii doctrinare care să construiască o anumită societate, un anumit arhetip al cetăţeanului care trăieşte în acea societate şi, pe baza acestei doctrine, se identifică o anumită clasă (sau grup socio-profesional) pe care partidul îl preferă restului populaţiei. O grupare care se adresează tuturor în mod egal nu poate fi partid pentru că nu ţine parte nimănui, este doar o grupare cu un discurs populist.”, însă mă disociez net de aceste idei. Sincer, chestia “arhetip al cetăţeanului” este doar un bla, bla, bla inspirat din “gândirea” culturnicilor de elită de la GDS, putea fi exprimată de Andrei Pleşu ori de Vladimir Tismăneanu. Eu spun că “arhetip al cetăţeanului” este bla, bla, bla, pentru că nu “individul” ori “cetăţeanul” contează pentru un partid, ci identificarea forţelor de producţie noi trebuie să conteze pentru un partid. Vechea Partidă Naţională aşa proceda! Reclamam la un moment dat faptul că infamul Raport Tismăneanu este doar document alogeno-cominternist destinat continuării prostirii românilor autohtoni. Infamul Raport Tismăneanu nici măcar nu construieşte o listă a cărţilor arse în perioada dominării alogeno- cominterniste (dominarea autohtonilor de către “noii fanarioţi” – cum îi numea istoricul Vlad Georgescu). Una dintre acele cărţi de pe listă tratează, pentru dascălii de românism, formaţi în mod expres întru românism de prelegerile lui Nae Ionescu din anul 1926, istoricul formării Şcolii de la Sfântu Sava şi obiectivele sale. Ei bine, obiectivul central fixat de vechii boieri deveniţi “rumâni” la începutul de veac XIX (aşa cum sublinia Ioan Eliade Rădulescu în memoriile sale, pe care domnul Gabriel Liiceanu de la Humanitas a refuzat să le reediteze, în schimb a tradus şi editat cărţile lui Keith Hitchins pline de laudă pentru vechii fanarioţi care îl ţineau pe bietul rumân sub jug) era funcţionarea şcolii pentru crearea unei noi forţe de producţie prin educarea “pruncilor români” ca resursă umană pentru modernizarea României! Desigur, persoane anonime şi insignifiante dar ţinând de familia extinsă fondată (cu sprijin stalinist) de vechii alogeno- cominternişti care au elaborat Raportul Tismăneanu ca Noul Manifest pentru apărarea alogeno-cominterniştilor şi a ”băieţilor lor de prăvălie”(ei nu sunt “forţă de producţie”, ci doar “pătură superpusă”) în România mă vor acuza iarăşi că sînt “fascist român”, “legionar”, ori în varianta vulgară – “urechist”, “sfertodoct fanfaron” şi chiar “dobitoc”. Nu răspund la provocările înspre vulgaritate ! “Hai să vorbim serios!”, îi îndemn mereu. Dar probabil că tipii aceştia educaţi de culturnicul Andrei Pleşu în spiritul phatic, ori de alogeno- cominternistul Vladimir Tismăneanu (întreb mereu: Este de la Tismana?) în spiritul anti-românesc, nu ştiu ce înseamnă seriozitatea gândirii.

 69. 69 blogreview ianuarie 19, 2010 la 8:27 am

  Cred ca ar fi interesant sa cititi si ce spun ziaristii despre PSD.
  Un exemplu Sorina Matei http://sorinamatei.blogspot.com/
  sau Gheorghe Constantin http://www.constantingheorghe.blogspot.com/

 70. 70 daniel-prudent ianuarie 19, 2010 la 9:06 am

  @ileana fodoroiu. NU SUNT false impresii ci date INSOMAR: pe Geoana l-au votat majoritar cei sub 10 clase, cei din zone rurale sarace (nu Ardealul) cei peste 50 de ani, adica categorii in diminuare pe masura evolutiei economice. Sunt cifre, iar interpretarea apartine fiecaruia

 71. 71 Sibilla ianuarie 19, 2010 la 9:13 am

  D-le AN,
  Poate reuşeşte şi onor Organizaţia PSD Caraş-Severin să-şi actualizeze site-ul :
  http://www.psdcs.ro/index.php?page=harta
  Să mă ierte Tatăl, dar suntem în 2010 iar mnealor au rămas ancoraţi prin 2008.
  Înţelesei limpede că NU au nevoie de serviciile sibilinei – că dacă mă tot iau de partenerii de afaceri pedeleii.., da chiar NU au nimic de transmis electoratului cărăşean, nimic, nimic… ? Ordine, disciplină, organizare, responsabilizare, etc, prin sud-vestul mioritic, cam… nema, apropo de… :
  * Comunicarea partidului trebuie reorganizată (pe fiecare zonă de comunicare: internă, cu populaţia, publică), ţinând cont de toate posibilităţile oferite de tehnologiile moderne, ca şi de accesul din ce în ce mai mare al românilor la aceste tehnologii. PSD trebuie sa aibă un discurs mai simplu şi mai uşor de înţeles pentru oamenii simpli. Tinerii capabili şi oamenii greu atacabili trebuie să devină principalii noştri vectori de imagine. *
  Vedeţi, organizaţiile PSD din teritoriu nu dau semne c-ar avea nevoie de * intruşi *, de electorat îşi amintesc numai în preajma alegerilor, campaniile electorale sunt… cum sunt, geaba pomenim noi doar de diaspora, căci şi aici multe mai sunt de corectat, îmbunătăţit. Nici din birouri nu-şi prea urnesc costumele, da nici idei şi o mână de oameni care să se ocupe, nema interes, oare de ce ? Sincer, n-am găsit răspuns pentru acest * fenomen *.
  Vrem să atragem cu forţa nişte neicuşori unşi ca fiind * ielite * spre PSD, da-i catalogăm de-a valma pe cetăţeni în : ţărani, proşti, fascişti, agenţi, înstelaţi, atacatori, diversionişti, etc Şi iarăşi revin la : * Comunicarea partidului trebuie reorganizată (pe fiecare zonă de comunicare: internă, cu populaţia, publică), ţinând cont de toate posibilităţile oferite de tehnologiile moderne, ca şi de accesul din ce în ce mai mare al românilor la aceste tehnologii. *… pentru că, mai ales pe acest blog, comunicarea a îmbrăcat nişte forme… Deci?
  * Stânga politică, trebuie să reglementeze raporturile dintre salariat şi patron astfel încât să restabilească demnitatea primului în raport cu forţa celui de-al doilea. ( … ) * – poate că totuşi s-ar cuveni pomenit şi despre Avertizori, pe aceştia cine-i apără, dat fiind faptul că până la acest moment nici măcar despre apărare formală nu poate fi vorba, darămite vreo justiţie curată neaservită şi vorbesc ca unul în cunoştinţă, ca Avertizor răstignit, ce ziceţi ?
  * Este nevoie de editarea unei publicaţii săptămânale a partidului care să dezbată problemele la zi ale ţării… ( … ) * – inclusiv la nivel de organizaţii judeţene, zic eu ! Poate mă cooptează… 😉
  respecte,
  Sibilla

 72. 72 santinela ianuarie 19, 2010 la 9:13 am

  Pt.AYA
  Pacat ca nu am doua palarii.Una a fost data jos in fata domnului Nastase si una as fi vrut sa o scot in fata ta pentru modul cum gindesti.Nu glumesc,am spus ceea ce simt.

 73. 73 daniel-prudent ianuarie 19, 2010 la 9:13 am

  @AN. Observ cateva premise: 1. ca va exista vreodata un partid care sa reprezinte toti romanii (seamana a partid unic), persoane care cel putin economic sunt doctrinar diferiti. 2. ca PSD crede ca va putea guverna singur 3. ca se erijeaza in unicul protector contra „asupririi patronatului” (asa o fi si in IMM care sunt cei mai mari angajatori din tzara?) 4. ca mizeaza pe stratificarea economica a societatii si mentine binomul bogat -sarac (ori daca bogat e cel ce are doi pantaloni in plus atunci sunt milioane de bogati, iar daca bogat este Patriciu atunci sunt prea putini vrajmasi pentru o ideologie de partid). Concluzionand: daca scopul nostru e sa ajungem intai ca Protugalia, apoi ca Italia, apoi ca Franta, sa remarcam ca un PSD ca cel mai de sus NU se regaseste in aceste tzari. Cred ca inca se mai trage seva din marxismul clasic si din ceva leninism.

 74. 74 blogideologic ianuarie 19, 2010 la 9:18 am

  @ Daniel
  Chapeau !

 75. 75 gaby ianuarie 19, 2010 la 9:36 am

  Un exercitiu de manipulare onorabil,

  Domnule Adrian Nastase in mod direct as putea spune ca va ascutiti armele pe pielea acestor cobai , printre care se numara si subsemnatul!

  Dumneavoastra afirmati ca aceasta analiza , rodul probabil a citeva luni de studiu, ar avea de a face cu excercitiul colectiv propus de dumneavoastra acum citeva zile. Tot dumneavoastra afirmati ca analiza ar fi rodul a celor peste 300 de raspunsuri accesate pe tema respectiva.
  Din pacate nu l-ati citit pe un nastrusnic „responder” , care va aviza anticipat si va reducea la mai putin de jumatate numarul incercarilor de a raspunde pertinent la problema indicata de dumneavoastra.
  Am verificat si eu raspunsurile care au cit de cit o tematica ,alta decit arta textulu,i sunt doar citeva, restul o arie in care fiecare spune cam ce vrea ,dar in afara temei, sau raspunde mai „dinamic” sau mai apatic unui alt nick.Si inca ceva ce spunea nastrusnicul nu este mai mult decit adevar , aria ariei unui anume nick este intr-adevar parca prea larga!
  Unele spun forumistii si altele spuneti dumneavoastra!
  Asta nu inseamna ca analiza dumneavoastra este pe din afara respondentilor.
  Comentind insa sauccint citeva dintre idei pot spune ca eu as fi revazut rolul partidului tradus mai simplu , pe intelesul muritorilor de rand, orientare politica,pragmatism,disciplina de partid.
  Spuneti dumneavoastra ..”partid care sa functioneze ca o echipa”, expresia aduce putin a pleonasm desi formularea este salvata in extremis de conotativul ideii . Cum altfel poate fi un partid cu o ideologie ,altfel decit o echipa in care actioneaza grupuri ideologice,grupuri organizatorice,de resurse umane ,…….. in marea majoritate lipsite de altruism cementate insa pe un anume interes?
  De fapt reciproca lucreaza si pentru partidele fara nici o doctrina, in cazul nostru PDLeul.
  Repetati ostentativ cuvintul reforma, reforma a partidului, pai reforma PSDeului a fost ceruta din PSD cit si din afara PSDeului, indiferent de faptul ca multi dintre acestia nu erai bine intentionati.
  Reforma nu ati facut nici cind ati fost intr-un anume apogeu al puterii si nici dupa.
  Spunetei dumneavoastra ca ar trebui sa faceti un guvern din umbra, termen uzitat des de opozitie , si daca-l faceti ce, veti administra tara in paralel cu puterea, sau veti asigura resurse umane traseistilor politici?
  Ce calitate poate avea orice reforma in partid atata timp cit dumneavoastra in lupta pentru sefia partidului , va aliati cu un clan ex.clanul Sarbu, artizanii trecerii pe sub furcile caudine ale lui Basescu?
  Ce si cum va proceda seful partidului , si ma adresez sefului unui partid de stanga saturat cu milionari, profitori,manipulatori, oameni care nu au nimic in comun cu orice ideologie , oameni care azi sunt de stanga si miine de dreapta ,ca sa nu va aduc aminte de ideologia de stanga, de mesajul acestei ideologii?
  Ma asteptam sa primiti peste 300 de raspunsuri , de la aceia care s-ar fi regasit printre „contribuabilii” sintezei dumneavoastra, dar din pacate….contribuabilli nu sunt si artizanii sintezei!

 76. 76 instalatorul ianuarie 19, 2010 la 9:39 am

  Aya, banuiesc ca dl Nastase se refera la acel curent de gindire politica aparut in SUA de citiva ani si denumit – impropriu – neoliberalism. Neoliberalismul (european) este un curent foarte vechi la noi – in Romania o carte despre neoliberalism a fost scrisa inainte de 1930 – si prevede explicit principiul interventiei statului in economie, ceea ce ar trebui sa il faca mai acceptabil stingii decit hai sa zicem liberalismul traditional. Unii oameni – in general de stinga, dar chiar si dl Patriciu atunci cind si-a dezvoltat in anii ’95 in Cronica Romana ceea ce eu am denumit atunci teoria statului cersetor – cosidera eronat ca un stat care se amesteca mai putin in viata cetatenilor sai ar fi un stat slab: cit se poate de fals, unul dintre principiile enuntate intotdeauna de liberalii romani a fost ordinea.

 77. 77 grigore ianuarie 19, 2010 la 9:53 am

  daca sunt foarte multi in partidul dvs. carte va inpartasesc ideile atunci nu mai stati si porniti la treaba

 78. 78 Ion Alecu ianuarie 19, 2010 la 10:04 am

  Într-adevăr, după ’89 toată presa s-a declarat independentă. Independentă faţă de ce? De cine? Fuga de comunism – pentru unii, ruşine, mai ales pentru comuniştii zeloşi – a creat fel şi fel de publicaţii (posturi de televiziune sau de radio) în care se relatează despre toate şi despre nimic. O presă de partid e necesară. Atâta vreme cât presa este considerată paznic al democraţiei şi cât, în democraţie, partidele constituie vehiculele prgramelor de guvernare, ideilor etc., de ce ar mai exista temerea gazetarilor de a spune că ei sunt pentru sau pentru cutare doctrină, cutare ideologie, cutare program; nu neapărat înscrierea în partid, chiar dacă aceasta nu ar frânge vârfuri de condeie, dimpotrivă… Presa occidentală e un exemplu, ca să nu mai vorbim de tradiţia presei româneşti; vezi, conştiinţa Eminescu…
  O propoziţie însă, din cele notate de Dvs, m-a surprins, domnule prim-ministru, aceea privitare la „introducerea unor norme sociale de referinţă, un etalon al conduitei cetăţeneşti…” Nu seamănă cu acel cod al eticii şi echităţii? Nu sunt suficiente legile? Legile creează comportamente, nu? Dacă, fireşte, ele sunt nu doar respectate, chipurile, ci aplicate… Şi-ar mai fi chestia aia cu afişarea luxului exagerat, care nu ar da bine social-democraţilor. Dacă prin exagerare înţelegem neamprostie, de acord, dar de ce trebuie să fugim de lux? E o dorinţă firească, omenească, să trăim bine, chiar foarte bine şi chiar în lux, dacă ne permite buzunarul. Buzunarul îndestulat cu un câştig cinstit, desigur…
  Oricum, provocarea Dvs. este una de apreciat, mai ales că bate un vânt, se pare, menit să amintească unora că ar cam trebui să revenim cu picioarele pe pământ, cum se zice… Să fim mai practici, mai apropiaţi de noi înşine, folosind un limbaj direct, limbajul acela al prispei ţăranului sau, la o ţigare, în fierăria lui Iocan…

 79. 79 Merluciu ianuarie 19, 2010 la 10:32 am

  „PSD trebuie să redevină un partid deschis. Trebuie să schimbăm percepţia unei părţi însemnate de populaţie că PSD ar fi un partid de corupţi şi de îmbogăţiţi ai tranziţiei. Afişarea unui lux exagerat de către liderii partidului nu cadrează cu imaginea unui partid social-democrat, fiind recomandate mai degrabă acţiunile caritabile.”

  Mintea romanului Nastase cea de pe urma.

 80. 80 blogreview ianuarie 19, 2010 la 10:46 am

  „Cu Geoană în postura de preşedinte al PSD, ar fi neapărat nevoie şi de Mama Omida, să dezlege vrăjile”
  mai multe aici
  http://www.evenimentdeolt.ro/eveniment/politica/deputatul-florin-iordache–cu-geoana-presedinte-al-psd–avem-nevoie-si-de-mama-omida–sa-dezlege-vrajile.htm

 81. 81 Rapsod ianuarie 19, 2010 la 10:56 am

  Catren violet

  În universul mioritic violet
  E şi prostia voastră berechet,
  Mult peste cererea de piaţă,
  Făcând din Gioană o paiaţă !

 82. 82 Mihai E. ianuarie 19, 2010 la 11:23 am

  Domnule Presedinte,

  Sunteti unul din putinii oameni in PSD care poate emite pretentii fondate sa il conduca, si lista aceasta cu idei/propuneri/strategii mi se pare interesanta, si e o buna baza de pornire care poate fi dezvoltata cu o echipa bine aleasa….(va rog insa fara dl. P…a, anumite legaturi ale dansului de familie nu prea il recomanda ca un „luptator impotriva lui Basescu).

  Revenind, eu am o singura propunere de strategie pentru 2012: Antonescu candidat unic PSD_PNL la presedintie si Nastare prim-ministru.

  Cred ca daca in 2009 se mergea asa, nu mai era Basescu acum presedinte.

  Cu toata stima, va apreciez mult, am facut 300 km in 2004 sa va votez in Lubliana, si vreau din tot sufletul sa scapam de Basescu.

 83. 83 McGogoo ianuarie 19, 2010 la 11:28 am

  d-le nastase.
  am citit postul cu mare interes.
  ceea ce spuneti sunt chestii de bun simt.
  plecati insa de la o premisa de tip platinician: ” ce ar trebui sa”
  in politica machiaveli avea dreptate insa: politica trebuie sa porneasca de la „ceea ce este”
  nyu stiu daca ati adoptat vreodata pt psd o analiza detip SWOT. o poate face un student de anul 1 …
  cantariti cu atentie resusrsele partidului, punctele slabe si cele forte, analizati amenintrile, oportunitatile si, plecand de la aceste date si o sa va dea alte optiuni decat cele enumerate de dv.
  politica nu se face cu vise ci cu proiecte viabile. valide.

  in fine, ma opresc aici pentru ca orice spun si cred nu este in conformitate cu realitatile actualei clase politice.

  ah politica nu se face nici cu flacari violete :))

 84. 84 Larisa ianuarie 19, 2010 la 11:47 am

  And … the critic:

  1. profesionisti, oameni de profesie in loc de clasa muncitoare
  2.PSD nu e musai sa se solidarizeze cu oameni incomozi puterii
  3.solidaritate – schimbat cu implicare, atragere in proiecte comune, incluziune sociala
  4.multinationalele sunt sub incidenta legii ca orice alta institutie; ar trebui implicate in proiecte civice si sa permita o mai mare transparenta
  5.PSD nu ar trebui sa aiba cadre sau militanti ci lideri, zonali, teritoriali, pe diverse platforme civice sau economice care sa implice societatea in programe de dezvoltare sau sociale.
  6.musai un colectiv de studiu al pietelor emergente si nu exclusiv UE pe care firmele romanesti sa primeasca sprijin sa intre

  In rest e foarte bine. Mai trebuie adaptat putin vocabularul la cel de economie de piata, dar ca fond e ok.

 85. 85 contele ianuarie 19, 2010 la 11:53 am

  Cam multe concluzii au rămas .Aţi vrut , cred , să-i mulţumiţi pe toţi şi au ajuns unele concluzii să se bată cap în cap cu altele . Vreţi parteneriat cu băncile pentru logistică (asta înseamnă fonduri de campanie !? ) dar le veţi fi şi adversar .

  ” diminuarea puterii preşedintelui şi instituirea unui regim parlamentar „.Asta e dedicaţie specială pentru Băsescu ? Poate peste cinci ani veţi fi d-stră preşedinte . La ce popularitate are Parlamentul în România ideea asta nu mi se pare binevenită . Mai importantă mi se pare modificarea Constituţiei în scopul eliminării neclarităţilor privind puterile Preşedintelui .

  „Clasa muncitoare reprezintă principalul areal electoral al partidelor social-democrate europene ” Acum ” aveţi ” sindicatele .Mai mult decât atât ce ar mai fi ?

  ” introducerea unor norme sociale de referinţă, un etalon al conduitei cetăţeneşti „De exemplu ,să-i interziceţi lui Nicuşor Constantinescu (Preşedinte C.J.Constanţa ) să mai adoarmă beat mangă la volan în intersecţie . Aşa ceva nu e compatibil cu social democraţia !

  ” Afişarea unui lux exagerat de către liderii partidului nu cadrează cu imaginea unui partid social-democrat,” Aici l-aţi pierdut pe Oprişan şi Mazăre . Sau poate se vor ruşina ,vor face concediile la Techirghiol .

  ” Ar fi mai bine pentru PSD ca alegerea preşedintelui partidului, respectiv desemnarea candidatului la preşedinţie, să fie făcută în mod direct de către membrii partidului, fie de către toţi fie într-o normă electorală internă nu mai restrânsă de 1:10. ” Asta e bine ,s-ar evita ” filtrarea ” voturilor de către baronii locali şi ar fi mai multă reprezentativitate .

  „reintroducerea sistemului de impozitare progresivă ” Nu mă îndoiesc că toţi pensionarii o agreează considerând-o un fel de panaceu şi având legătură directă cu pensia lor . Nu ridic acum problema utilităţii ei (acum este nu numai o impozitarea progresivă a sărăciei dar impozitarea cu acelaşi PROCENT este în fapt şi ea tot o impozitare progresivă ) fiind de fapt o idee dragă stângii dar ar trebui văzut dacă este chiar o idee populară la clasa muncitoare . Să nu rămână surprins muncitorul ca ,făcând ore suplimentare şi depunând un volum mai mare de muncă , să nu câştige proporţional cu efortul depus în plus . Sau când le va spune patronul că le-ar mări salariul dar asta ar însemna şi impozit în plus la stat iar firma nu poate să facă acest efort suplimentar .

  ” În vederea întăririi disciplinei de partid, PSD trebuie sa îşi reducă dependenţa mediatică ” Asta n-am înţeles-o .
  „De asemenea, ar putea fi utilă înfiinţarea unei televiziuni proprii a partidului” Pe asta am înţeles-o . Dar dacă nu mai vreţi grupuri de interese ,vreţi membri mai puţini şi mai militanţi ,din ce bani faceţi televiziunea şi mai ales cu ce bani va funcţiona ?Nu credeţi cumva că într-o lume a manelelor ,a OTV-ului vor veni reclamele la o televiziune de partid ? Se va întâmpla doar dacă sunteţi la guvernare ,pentru comisioane ,dar voi vreţi SĂ AJUNGEŢI la guvernare şi oricum ,vreţi ca aceste practici să înceteze ,nu ? Cine se va uita la ea în condiţiile în care , spune un onorabil simpatizant pe blog,ea trebuie să :” PASTREZE O SENZATIE DE IMPARTIALITATE ALTFEL VA DA FALIMENT SAU VA FI VIZIONATA DOAR DE MEMBRII FIDELI SI DOAR ATAT.” Senzaţie de imparţialitate ?!

  „micşorarea CAS-ului şi mărirea accizelor pe viciu şi lux ” Este atrăgătoare ideea dar nu ştiu până la ce nivel este aplicabilă . Nu poţi reduce prea mult pentru că nu o să mai ai bani pentru sănătate iar mărirea exgerată a viciului duce la contrabandă şi economie la negru , deci bani care nu mai ajung la buget . Sunt convins că le ştiţi şi d-stră dar măsurile de tipul ăsta dau bine la electorat .

  Am vrut doar să subliniez că este o distanţă destul de mare între teorie şi practică dar e bine că a existat un brainstorming . Aş mai scrie dar simt un atac energetic din flancul drept şi mă opresc . E posibil ca atacul să fi fost de la început şi eu să fi scris numai prostii.Nu -mi dau seama .Poate îmi spuneţi voi ,cei de pe blog ,dacă mi-a fost afectat creierul.

 86. 86 daniel-prudent ianuarie 19, 2010 la 11:56 am

  @mihai e. Prezidentiale sunt numai in 2014. In 2012 sunt parlamentare si nu vad PSD la 51%. Va trebui astfel o alianta, adica un program de guvernare, care NU VA PUTEA fi (automat) de stanga 100%. Functie de program si de procentajele parlamentare, va putea fi A.N premier? Ca personalitate, fara indoiala. Doctrinar? e o alta discutie (la actualul parlament dreapta e majoritara, dincolo de actuala orientare a lui Crin).

 87. 87 alphas ianuarie 19, 2010 la 11:57 am

  In ceea ce priveste congresul ce va sa vie, opinia mea este ca ar fi o eroare reinfiintarea functiei de presedinte executiv. Ce a fost bun in intervalul 1996-2000 nu are cum sa mai fie acum. Relatia dintre dumneavoastra şi dl Iliescu in perioada respectiva a avut destule asperitati, dar am avut mereu certitudinea ca, chiar daca detineti functia de presedinte excutiv (teoretic, a doua), nu veti pune la cale un puci sa ii luati locul. Cu alte cuvinte lupta era deschisa, dar erau dinainte stabilite tacit şi implicit, limite peste care erati decis sa nu treceti. Cam din aceasta perspectiva interpretez eu refuzul dvs. de a-l concura pe dl Iliescu la congresul din 2005. Ma insel?…

  Sa zicem ca maine dvs. ori Cristian Diaconescu ori Miron Mitrea sunteti / este ales presedinte al PSD şi XYZ (puneti ce nume doriti) este presedinte executiv. Aveti azi certitudinea ca oricine ar fi acest XYZ el nu va cauta sa cumuleze suficienta putere personala ca sa puna ulterior şi subteran in discutie legitimitatea presedintelui.?… Eu nu o am.

  In acelasi timp cred ca PSD are nevoie de mai multi poli de putere. Un inceput a fost facut prin alegerea dvs. ca Presedinte al Consiliului National. De unde pana atunci acest organism şi liderul sau erau, sa recunoastem, insignifianti, dupa aceasta a inceput sa fie vizibil şi sa capete importanta. Personal cred ca acest organism ar trebui investit cu o putere mai mare, cu competente preponderent plasate in plan ideologic şi doctrinar (sincer nu stiu prea bine statutul PSD; sunt un alegator nevinovat, nemembru in vreun partid), eventual responsabil şi de elaborarea de programe şi proiecte.

  Ca sa conchid, cred ca PSD are nevoie in acest moment de o conducere tip troica. Un presedinte care sa fie inzestrat cu cea mai mare autoritate posibila, dublat de un secretar general care sa aiba controlul partidului şi un presedinte al Consiliului National. Nume?… Adrian Nastase la presedintia partidului, Miron Mitrea ori Liviu Dragnea ca Secretar General şi Cristian Diaconescu ca Presedinte al Consiliului National. Evident, nu este pusa in discutie pozitia domnului Iliescu de Prsedinte de Onoare.

  Dati-mi voie sa propun şi o rasturnare de perspectiva, mai generala, in plan programatic şi doctrinar… Stim cu totii ca spusa “Never say never” este un ghid de conduita in jocul politic. Eu şi probabil ca si altii (multi, putini, nu stiu) dintre noi, cei neimplicati politic, asteptam sa vina in fata noastra partide / candidati care sa acorde macar cateodata prioritate principiilor, doctrinelor in fata intereselor individuale şi de grup, a oportunismului, adesea mascate sub eticheta “pragmatismului” politic… Şi atunci, ca sa cred ca poate face asta, vreau sa vad un politician / partid care sa imi propuna, sa zicem, un… decalog cu zece lucruri pe care nu le va face. E cam naiva perspectiva asta, poate, dar multi dintre cei carora le reprosati ca se tin in afara jocului politic tocmai din astfel de motive stau pe tusa.

 88. 88 contele ianuarie 19, 2010 la 12:06 pm

  Domnule Adrian Năstase ,cred că trebuie să mergeţi înapoi la masa de lucru şi să faceţi sinteza la răspunsurile de la ” Sinteza de idei pentru PSD – sugestiile voastre ” .

 89. 89 daniel-prudent ianuarie 19, 2010 la 12:06 pm

  @AN. Cateva intrebari (si critici) dure la adresa programului PSD: Cata clasa muncitoare mai exista in Romania? Sunt (nici) 5 milioane de salariati in Romania, la 18 milioane electorat. Iar preluam din Karl Marx? Impingand economia spre o tzara de IMM (corect de altfel) in ce se transforma clasa muncitoare si (mai ales) sindicatele acestora? La 900 000 de studenti pe an, in cat timp gulerele albe devin majoritare? Iar fuga de mass-media prin infiintarea unei prese si TV proprii este tipica fugii de democratie. In care tara din UE mai gasim asa ceva?

 90. 90 Draghi Puterity ianuarie 19, 2010 la 12:06 pm

  Ar mai fi ceva. Spuneati recent ca numerosi membrii sau simpatizanti PSD din teritoriu sunt eliminati din functii de decizie si conducere de catre portocalii. Nu ar trebui ca PSD-ul sa ii sustina, pe acestia cu expertiza juridica si eventual chiar financiar, sa actioneze in instantza astfel de abuzuri? Macar in cateva cazuri evidente. Daca nu ma insel, discriminarea pe motive politicie e interzisa si de Constitutia Romaniei.

  PSD-ul s-ar pozitiona astfel si ca un partid al dreptatii, care isi sustine membrii.

 91. 92 Cititor in stele ianuarie 19, 2010 la 12:14 pm

  @Merluciu,

  Dar nu afisarea luxului este ceea ce trebuie reprosat intai si intai de toate ci tocmai goana dupa averi si foloase din avutul public. Sa stii ca securistii si alti activisti pcr tocmai de aceea l-au tradat, pana la urma, pe Ceausescu fiindca nu le dadea voie sa acumuleze valori si averi in mod transparent. Si daca consoarta unui mare si destoinic demnitar pcr nu-si putea afisa haina de blana-ultimul racnet in materie de moda- la ce bun s-o tina in sifonier? Dragutul de barbatu-sau si-a pierdut vremea in delegatia peste hotare ca sa-i aduca un cadou splendid si ea sa nu poata sa poarte in public asa ceva?
  Discutiile pot fi extinse si la masini, vile, sau tablouri ori bijuterii.
  Trecerea de la costumul Armani , cand esti la sediul partidului sau la vreo chermeza, la salopeta si cizme de cauciuc, atunci cand vrei sa impresionezi burtaverzimea cu solidaritatea ta fata de cei loviti de inundatii, de exemplu, nu mi se pare cea mai coapta instructiune pentru membrii de partid, fiindca este una ipocrita….
  Clivajul in societate poate fi provocat si pe aceasta diferentiere de averi:

  „Traind in cercul vostru stramt//
  Norocul, pretutindeni, va petrece//
  Eu, in cocioaba mea ma simt//
  Indiferent: discursul vost’ ma lasa rece//”
  Ar putea spune un biet roman, ce nu va ajunge nici in 10 ani sa castige banii pe care ii castiga un parlamentar(care practica in paralel si avocatura sau preda la n universitati), intr-un trimestru.
  Orice alte comentarii in plus nu mai sunt necesare….

 92. 93 Tudor ianuarie 19, 2010 la 12:17 pm

  Parerea mea onesta este ca PSD trebuie reformat in profunzime si daca posibil schimbat imaginea in integralitate. Domnul Geoana a fost o eroare si ca atare trebuie inlaturat complet. Puneti accent pe merit si valoare nu cunostinte si favoruri. Nu este posibil sa avem atatia tineri destepti cu studii foarte bune si ca acestia sa fie lasati uitarii sau pierduti in alte tari care sa profite de ei la maxim. Asadar jos Geoana si reformarea partidului cu fete noi, tineri si preferabil inteligenti!

 93. 94 Larisa ianuarie 19, 2010 la 12:28 pm

  Si ce-mi place mie mai mult: valorile democratice printre care egalitate de sanse si egalitatea de gen prin promovarea femeilor in structurile de conducere a partidului.

  Miscarea5050

 94. 95 Draghi Puterity ianuarie 19, 2010 la 12:34 pm

  @Aya

  Neoliberalismul, in sensul general acceptat al cuvantului, la fel ca si comunismul, pacatuieste grav prin ignorarea legilor pietzii.

  Daca in cazul comunismului aceasta ignorare e intrinseca, controlul pietii e ancorat in ideologie, in cazul neoliberalismului acesta apare ca o consecintza a lipsei unor mecanisme de reglare. In primul caz piatza e ignorata, in al doilea caz e sufocata. Ambele extreme sunt la fel de daunatoare. In ultima instantza nu conteaza cum distrugi ceva, conteaza ca o faci.

  Cred ca acest lucru se poate comunica relativ simplu. De ex: care e diferentza in a lucra intr-un sistem totalitar de tip comunist, si a lucra intr-o multinationala, de multe ori mai puternica decat un stat, a carei structura de conducere e la fel de totalitara? Cam toti cei care au cunoscut amble variante o sa-ti spuna ca nu prea mare. Vei vedea ca apar exact aceleasi fenotipuri, acelasi structuri ineficiente, aceleasi abuzuri, aceleasi masuri de tip coercitiv. In general, o firma nu e o structura democratica. Seful nu e ales, sansele nu sunt egale, s.a.m.d. Cand o firma devine prea puternica in raport cu angajatzii, interesele „clasei conducatoare” (manageriale) ajung sa fie divergente fatza de cele ale angajatilor. Cand o astfel de firma ajunge un global player, e in joc chiar soarta unor natiuni.

  Neoliberalismul nu are mai nimic in comun cu liberalismul care porneste de la ideea de libertate. Libertate care decurge si din respectarea unei economii de piatza sanatoase, cu o componenta sociala.

  Cred ca un indicator bun al pozitiei unui partid pe axa liberalism – neoliberalism e politica adoptata fatza de IMM-uri. Un partid liberal va sustine masiv IMM-urile. Unul neoliberal, marile concerne transnationale. Crin Antonescu mi se pare mai degraba exponentul primei tendintze (ce-i drept cu o doza de idealism care il face un pic cam greu previzibil si credibil) iar Tariceanu & Co e un exponent al neoliberalismului (cu o doza de superficialitate si diletantism care il face destul de ineficient).

 95. 96 octaaa ianuarie 19, 2010 la 12:38 pm

  Domnule Nastase, vreau sa va spun ca sunt(de fapt nu mai sunt) surprins ca avem politicieni din varful clasei politice care sunt apropiati de oameni. Dumneavoastra chiar dovediti asta. Pacat insa ca putini oameni o vad.

  Apreciez initiativa dumneavoastra de a crea discutii libere, pe blog la dvs, discutii din care trageti anumite concluzii, concluzii pe care le si acceptati uneori.
  Cu parere de rau spus, dar alti politicieni de varf…nu am mai vazut. Mi-e greu sa mi-l imaginez pe basescu sau pe Hrebenciuc facand acest lucru. Sincer…

  Eu unul observ ca dvs ati intentiona sa candidati la presedentia partidului. M-as bucura sincer sa castigati. Desi doctrinar nu pot spune ca sunt adeptul stangii, m-as bucura ca pe partea stanga sa avem un partid mai serios, prin faptul ca il veti conduce dumneavoastra(ca o paranteza, nici la dreapta nu avem partide serioase…).
  Cum spuneam, sper sa ajungeti sa conduceti PSD; iar daca veti ajunge, sper sa faceti curatenie pe acolo. Si de oameni, dar si de idei.

  Apreciez foarte mult si sinceritatea dumneavoastra. Faptul ca va asumati atat partile bune, dar si partile rele ale partidului. Nu mai bagati sub pres mineriadele sau ceea ce poarta numele de Revolutie. Desi e clar ca nu aveti nici o vina personala in acestea.
  Insa cred ca numai prin adevar se pot imbunatati lucrurile.

  Mult succes!

 96. 97 daniel-prudent ianuarie 19, 2010 la 12:52 pm

  @AN accizele pe produse de lux nu au fost eliminate ca asa vrea Boc ci pentru ca a impus-o UE. Apropos: din tratatul de la Lisabona, din procesul de integrare europeana, din spatiul SChengen rezulta un spatiu socio-economic diferit fata de cel din 1995. O persoana care se simte supraimpozitata in Romania, isi muta resedinta fiscala in Ungaria, Bulgaria, Cipru etc. O firma asaltata de taxe si impozite „egalitariste” isi muta pur si simplu sediul. Nu poate face Romania un mediu economic diferit esential fata de vecini (CHIAR si pe termen scurt). Cum se defineste (in spatiul economic UE) o „economie sociala de piata”? Poate aceasta sa fie sensibil altfel decat vecinii de UE (si in scurt timp Serbia si poate Moldova sau Ucraina)??? Ne-am batut joc de bursa timp de 20 de ani si acum nu avem sursa de finantare pentru firmele private. Ne-am batut joc de fondurile financiare pentru pensii si acum avem o criza majora, generatoare de deficite grave anuale. Mai putem avea exemple.

 97. 98 Adrian ianuarie 19, 2010 la 12:59 pm

  Nu vi se pare ciudat ca in acest partid nimeni nu-si asuma raspunderea?
  Nu credeti ca mai multa responsabilitate in momente de cumpana ar fi necesara?
  Nu observati ca aproape nici unul din PSD nu spune de ce anume este nemultumit si nu are curajul sa spuna ca sprijina pe cineva anume la sefia PSD?
  Nu observati ca nu prea sunt asa zis „lideri” care sa-si asume o candidatura?
  Sa fie de vina personalitatea(lipsa),pregatirea,”urmele trecutului”?
  Poate daca si le-ar asuma…

 98. 99 ELMMAR ianuarie 19, 2010 la 1:00 pm

  @ e-Manuel K.

  Mersul cu sorcova in extrasezon a dus la aparitia traco-geticei zicale: esti dus cu sorcova.
  Nu ca ti s ar potrivi dar zic.

 99. 100 ELMMAR ianuarie 19, 2010 la 1:12 pm

  Mare-mai mare-maxim= visul bantuitului Geoana.
  Timisoara-Vantu-Mihaela mon amour-flacara violet-candidatura la sefia partidului=caderea definitiva in bok a expiratului Geoana.
  The pa baby!

 100. 101 gaby ianuarie 19, 2010 la 1:21 pm

  Domnule Adrian Nastase,

  Un singur nick , inocent ,prin folosire literei t in loc de ţ sintetizeaza toate ideile dumneavoastra intro simpla propozitie!

  @
  spune Tudor la 12 17 citez :Asadar jos Geoana si reformarea partidului cu fete noi, tineri si preferabil inteligenti! inchei citatul.

  Precum in institutia placerilor , din cind in cind se schimba „fetele”!

 101. 102 Augustin ianuarie 19, 2010 la 1:36 pm

  @ Larisa
  Promovarea femeii nu inseamna discriminare pozitiva? De ce sa impui cu otuzbirul prezenta unei femei intre primii 5 oameni din PSD, daca cea mai valoroasa dintre femei este pe locul 11, ca valoare? Ce cistigi dar, mai ales, ce pierzi? A fi feminista (in sens corect) inseamna altceva; mai sapa! Si sa-ti „vind” un pont: de multe ori, o insistenta de-asta de tip „soacra”, fara argumente clare si pertinente, duce la efecte contrare celui dorit.

 102. 103 analist ianuarie 19, 2010 la 1:50 pm

  @cititor, contele, aya, nastase
  Recunosc in capitolul II.Strategia partidului-Reforma Interna,ideile postate de mine, si sprijinite de voi. Este incurajator pentru mine. De aceea, o sa cam lipsesc vreo 48 ore de pe blog sa vad care.i treaba prin partid. Vorbim dupa.

 103. 104 sopinel ianuarie 19, 2010 la 1:53 pm

  „atragerea de investiţii occidentale prin oferirea de facilităţi fiscale, concesionare de terenuri şi forţă de munca ieftină”
  Acest punct il consider partial gresit. Oferirea de forta de munca ieftina este o capcana cu dublu tais. Acest lucru s-a observat in 2007, cand o serie de firme (in special italieni) si-au mutat activitatile in Rep. Moldova sau Ucraina, datorita cresterii salariilor din Romania.
  Ideea este ca Romania sa ofere munca calificata la un pret de cost competitiv cu alte tari din Regiune si nu oferirea de munca bruta, care nu aduce plusvaloare.

 104. 105 Augustin ianuarie 19, 2010 la 1:53 pm

  @ Contele
  Daca gradul de impozitare se inscrie pe o curba de tip parabola, cu o crestere nesemnificativa pe un palier destul de mare si abia apoi o crestere insemnata, pentru cei cu venituri de peste, sa zicem, 3 salarii medii, atunci fenomenul descris de tine nu va fi consistent. Un muncitor care sta peste program pentru un banut in plus nu va simti ca munceste degeaba.
  Ai dreptate, nu trebuie diminuate puterile presedintelui; trebuie doar respectate cele actuale care, in mandatul Basescu, au fost consistent depasite. Pentru ASTA ar trebui gindit un pachet de masuri.
  In rest, toate cele bune! Sa fii violet!

 105. 106 Confucius ianuarie 19, 2010 la 1:56 pm

  @AN
  Am trei observaţii:
  1. Spre deosebire de alţii apreciez că ceea ce ai postat este deocamdată un rezumat al opiniilor. Trebuie de aici să urmeze o sinteză, cu linii directoare clare, simple şi coerente între ele. Dacă ideile din rezumat ne aparţin, sinteza va trebui să ţi-o însuşeşti. Chapeau pentru efort.

  2. Multă lume, inclusiv tu, pare să considere că un partid e o maşină de vorbe (parlament, media, discursuri şi mesaje) şi că singurele fapte pe care le face ţin exclusiv de exercitiul puterii administrative la care accede prin alegeri. Nimic mai fals.

  Istoria mondială ne arată că partidele eficace au fost cele cu activitate bogată în publicul lor ţintă. Activitatea poate îmbrăca multe forme si poate folosi mulţi vectori. Pot da câteva exemple, fără ca ele să fie propuneri, ci doar repere de reflexie. Partidul îşi poate – de exemplu – constitui o organizaţie non-profit pentru derularea de activităţi-proiecte cum ar fi centre comunitare de activitaţi cotidiene (de la şah şi table pentru pensionari, la cercuri şi after-school pentru copii). Centrele astea pot fi case sau spaţii comerciale de parter de bloc închiriate prin cartiere. Finanţarea poate fi asigurată prin 2% de la membrii de partid, completată cu donaţii. Se poate face o organizaţie de copii cu scop educativ (ca cercetaşii sau – da! – ca şi pionierii); mulţi părinţi salariaţi ar fi bucuroşi să îşî ştie copii făcând ceva educativ pupravegheaţi de un adult atunci când ei sunt la serviciu şi copii nu sunt la şcoală. Voi faceţi şcoli de vară cu activul de la organizaţiile de tineret. Dar tabere, drumeţii, campionate de fotbal pentru membri si simpatizanţi faceţi? Vreţi să ajutaţi salariaţii în relaţia cu partonii? Ce aţi spune de birouri de consiliere juridică gratuită pentru dreptul muncii? Ne putem gândi şi la voluntariat medical, artistic, cultural, etc.
  Bineînţeles că în desfăşurarea tuturor acestor activitaţi trebuie să se implice în contact direct cu publicul şi ştăbimea din partid. Dacă le pute, iertare, dar probabil că nu au ce căuta într-un partid de stânga.
  Toate exemplele de mai sus nu au nici o componenta de discurs politic, dar asta e şi ideea: sunt chestii curente, pentru oricine si transmit prin actiune un mesaj de stânga, de solidaritate, pe care îl pricepe oricine, indiferent de educaţie. E important ca activitaţile astea sa nu fie pomană, ci într-un mod inteligent să ceară ca „plată” o implicare activă, fie ea cât de mică, în acţiuni similare.

  3. Gasiţi duşmanul! Vă lipseşte un duşman pe care să îl arătaţi publicului şi pe care fiecare om din public să şi-l însuşească drept duşman personal. Metoda e necesară de când e lumea şi e cam singura în stare să adune publicul în jurul unui lider. Discursul câştigător a fost totdeauna aşa: „Iată duşmanul! El caută să ne facă rău! Să luptăm împortiva lui! Ca să îl învingem trebuie să facem asta!” Iar asta e „proiectul” propus.
  Asta a fost folosită de toţi liderii, fie malefici, fie benefici. Diferenţa vine doar din alegerea „duşmanului” şi a „proiectului”. Băsescu e mare specialist în a scoate din pălărie astfel de duşmani. Şi nu a avut niciodată vreo apăsare să exemplifice cu nume şi prenume duşmanul generic.

 106. 107 Larisa ianuarie 19, 2010 la 2:02 pm

  Ce diferentiaza doctrina sociala de cea liberala:

  1. incluziunea sociala pe toate categoriile de varsta si profesii
  2. asistenta sociala
  3. politici sociale de reducere a somajului
  4. generalizarea bunastarii sociale catre o patura mai larga a societatii prin sprijinirea liberei initiative,prin valorificarea tuturor calitatilor indivizilor dar si prin reconversii profesionale

  @ Augustin

  Macar nu mi se poate reprosa ca nu am cerut.

 107. 108 Augustin ianuarie 19, 2010 la 2:07 pm

  @ A.N.
  S-ar putea sa aveti inca 370 de raspunsuri, ecouri la … ecouri.
  As mai aminti doua aspecte:
  – din viziunea economica n-ar trebui sa lipseasca, sub nicio forma, pozitionarea fata de problematica PLANIFICARII. (cred ca, in clipa asta, domnul presedinte Iliescu ar da, aprobator, din cap; cunoasteti, desigur, admiratia domniei sale pentru Japonia!!) Chiar daca, vorba lui Petre Roman, suna ca dracu’!
  – in privinta Statutului, eu cred ca trebuie inceput prin a asigura RESPECTAREA celui existent (ceea ce, in ultima vreme, nu prea s-a intimplat constant; este exact ceea ce se petrece la scara nationala: degeaba facem legi mai bune, daca ele ramin … pentru catei!)

 108. 109 Arte ianuarie 19, 2010 la 2:22 pm

  @ aya

  Foarte corecte analiza ta.

  Pana la urma eu as vrea sa stiu care sunt cele 4-5 idei de baza privind schimbarea partidului.

 109. 110 Dinu Florian ianuarie 19, 2010 la 2:43 pm

  Folositi si concluziile analizei „Severin” in motiunea care o veti prezenta la congres! Va doresc mult succes!

 110. 111 Cornel ianuarie 19, 2010 la 3:10 pm

  Stimate domule Nastase,

  Sunt unul din cei mai aprigi sustinatori ai candidaturii dvs. Proiectul pe care l-ati propus in 2005 era benefic pentru PSD, dar dorinta de „modernizare” dorita din afara PSD s-a impus, cu rezultatele pe care le vedem azi. Asta ca paranteza… In alta ordine de idei, sincer ma bucura ca pe cineva din partid il mai preocupa lucruri de substanta, in detrimentul „flacarilor” si „atacurilor energetice”. Va felicit din toata inima! N-am sa comentez sinteza facuta de dumneavoastra, darb in timp ce pe dumneavoastra va preocupa stabilirea pe baze reale a unor noi repere in ceea ce priveste doctrina,dezbaterea si actiunea politica, pe altii ii preocupa doar cine a mai plecat de unde, lamentarea falsa ca forma de atragere a capitalului de simpatie,toate acestea ca formade a atrge acest partid in sfera de influenta a Cotrocenilor. Of course, ca mijloc de satisfacere a intereselor personale. Eu sunt un votant vechi al PSD (FSN, PDSR), am acceptat de fiecare data solutiile (locale, nationale) propuse de partid, dar de data asta nu mai pot inghiti orice. Pot accepta multe erori, inevitabile intr-o competitie politica, dar nu pot accepta ca niste profitori sa se erijeze in port-drapelul reformarii partidului! Eu, sustinator social-democrat prin formatie si educatie, sper ca dumneavoastra sa va asumati rolul pe care, o conjunctura plina de interese obscure, in afara bunului simt si al cuvantului dat, vi l-au furat in 2005. Succes!

 111. 112 gaby ianuarie 19, 2010 la 3:14 pm

  @cititor in stele,

  Doresc sa precizez o tema falsa care apare in replica „@merluciu”.
  Daca tema „mari tradari”este exacta si la obiect, un adevar de necontestat, frustrarea care va transpare in final pe bogatiile acumulate de parlamentari nu este in cea mai corecta abordare.Ce sa spun, cred ca ati fost aplaudat de presedintele Basescu si de tot staful acestuia , si cine stie pentru asemenea servicii,o sa va vad miine poimiiine medaliat , sau cu o stea in plus pe epolet!
  Care ar fi numarul parlamen tarilor care cad sub incidenta acuzelor dumneavoastra, in 20 de ani de democratie?
  Sunteti sigur ca in numarul pe care il verificati , nu au fost si oameni cinstiti.
  Sunt oare cei 2000 de parlamentari artizanii relelor romanesti, al inavutirii peste noapte a clanurilor mai mult sau mai putin mafiote?
  Apare totusi si o viziune pozitiva despre parlamentarul care parvine totusi legal , adica despre parlamentarul dotat si cinstit,ignorati astfel pe acei parlamentari care nu sunt asa de dotati si sunt nevoiti sa se califice in alte practici la locul de munca?.
  Daca treceti prin orasele tarii , veti vedea „msscraperuri” , nume de firme necunoscute, in care traiesc si actioneaza oameni mult mai bogati si mai influenti decit un Tiriac, Voiculescu sau Patriciu si nici unul dintre acestia nu a fost parlamentar si aparent nu a facut nici politica!.

 112. 113 Cornel ianuarie 19, 2010 la 3:18 pm

  Scuze. La ultima fraza acordul corect era ” vi l-a furat in 2005″. Cu referire la Congresul de atunci.

 113. 114 ELMMAR ianuarie 19, 2010 la 3:24 pm

  @blogideologic

  Nea Titi,

  In postarea din ianuarie 19, 2010 la 7:08 am,zici:
  „Desigur, persoane anonime şi insignifiante dar ţinând de familia extinsă fondată (cu sprijin stalinist) de vechii alogeno- cominternişti care au elaborat Raportul Tismăneanu ca Noul Manifest pentru apărarea alogeno-cominterniştilor şi a ”băieţilor lor de prăvălie”(ei nu sunt “forţă de producţie”, ci doar “pătură superpusă”) în România mă vor acuza iarăşi că sînt “fascist român”, “legionar”, ori în varianta vulgară — “urechist”, “sfertodoct fanfaron” şi chiar “dobitoc”.”

  Pai ce drek de nevoie mai are cineva sa te acuze bre nea Titi ca ai fi asa si pe dincolo, ca doar zisesi chiar alde matale cum esti,adica:
  „fascist român”, “legionar”, “urechist”, “sfertodoct fanfaron” şi chiar “dobitoc”.”
  Daca matale asa zici ca esti inseamna ca asa este,ca doar alde matale te cunosti cel mai bine.

 114. 115 JR. ianuarie 19, 2010 la 3:32 pm

  Sinteza, nu are pretenţia să fi epuizat teme de interes pentru un partid social-democrat. Vor dispare unele mediocre şi vor apare altele geniale. Viziunea trebue să fie asumată colectiv; Acţiunile implementate pas cu pas; Susţinerile televizate ale liderilor sunt eficiente dacă se finalizează cu profit concret în domeniul analizat. Viaţa internaţională politică, economică, socială, nu trebue să lipsească din preocupările partidului până jos.
  Care sunt izbânzile partidelor social-democrate în lume şi ce se poate prelua din politica lor? Unde tot greşim şi până când?
  Primirile şi plecările din PSD se fac ca trecerile prin Gara de Nord; Cine dovedeşte că merită să facă parte din PSD să fie primit, dar dacă s-a înrolat, plecarea să fie condiţionată. Oportuniştii fug după putere de colo-colo ca în jocul de biliard. Este acesta un comportament serios? Acum când se hotărăşte soarta partidului pentru viitor, unii se alintă cu flacăra violetă ca şi cum altă treabă nu mai avem. Aşi risca o întrebare: Domnii aceia din America consilieri de campanie pentru dl. Geoană, nu au avut avut şi ei o flacăra violet cu care să-i ardă ochiul sănătos a lui Băsescu?!

 115. 116 Muffi ianuarie 19, 2010 la 3:34 pm

  Un element pe care eu il consider critic pentru orice actor (citeste partid) politic in Romania de azi este consistenta.
  Publicul romanesc a ajuns, dupa ani de combinatii (sau concubinaje) politice intr-o stare de confuzie. Mai toate partidele au jucat „Cand cu una, cand cu alta, cand cu raul, cand cu balta, cand cu acul, cand cu ata, cand cu vantul, cand cu ceata…” (Tudor Gheorghe dixit).
  Poate ca partidele au castigat cate ceva (sau poate doar unii din respectivele partide) dar cetateanul nu mai are repere.
  Daca PSD-ul doreste sa redevina un partid puternic (nu neaparat primul, dar puternic) trebuie sa fie extrem de clar „identificabil”. Pozitia sa sa fie perfect predictibila doar cunoscandu-i valorile fundamentale. Sub nici o forma nu mai trebuie sa oscileze intre aliante contra naturii si „intafoieri principiale”. Asta daca isi doreste (mai bine zis daca membrii sai doresc) sa ramana un reprezentant al Romaniei de stanga.
  Se poate replica: Pai PSD este un partid puternic! Intre primele doua din Romania!
  Din pacate, aceasta este o iluzie. In momentul de fata, PSD este un partid in care „joaca” niste lideri locali „puternici” (ghilimelele sunt intentionate). PSD a ajuns sa depinda de ei. Nu de membrii obisnuiti ci de niste „voievozi” locali. Crapa relatia cu voievodul, crapa si filiala respectiva. Foarte fragila structura!
  PSD trebuie sa aiba o fundatie puternica. Si nu o va avea atata vreme cat va comite „adulter”. Simpatizantii nu mai au incredere.
  De ce e Traian Basescu inca o forta (dupa toate tampeniile pe care le-a facut si dupa toate consecintele negative ale faptelor sale)?
  Destul de simplu: a ramas constant in ochii omului obisnuit.
  Omul obisnuit si-a spus: O fi bezmetic dar macar stiu cine e. Il cunosc. Stiu ca o sa faca tampenii dar nu ma vor surprinde.
  Ce a facut in schimb PSD-ul? S-a aliat la rand cu oricine.
  In orice reformare/regandire a PSD-ului, consistenta va trebui sa fie un element central. Numai asa se va reconstrui credibilitatea publica a partidului.
  Poate ca am citit eu superficial, dar nu am retinut acest aspect in sinteza dumneavoastra.

  Toate cele bune.

 116. 117 daniel-prudent ianuarie 19, 2010 la 3:49 pm

  @sopinel @augustin. Forta de munca ieftina nu e o prerogativa a unui stat din UE. (nu o poate oferi si nu o poate interzice). Firmele se muta cf. cu costurile de productie si cu % de manopera in costuri. Asta nu se poate reglementa in UE. Pana si barierele puse de Germania, UK etc sunt temporare (3+2+2 ani). Planificarea nu este decat planificarea interventiei FINANCIARE a statului (adica cand sa stimuleze vreo directie economica sau alta) si aceasta cu permisiunea UE, ca sa nu falsifice concurenta loiala.

 117. 118 Cititor in stele ianuarie 19, 2010 la 4:17 pm

  @ gaby,

  Dintre multele argumente, as alege doar unul: stii, probabil, ca a fost o vreme, nu prea indepartata, cand aproape fiecare parlamentar era membru CA pe la mai multe institutii si incasa en gros niste indemnizatii absolut nemeritate de la fiecare. Aceste indemnizatii erau in plus fata de indemnizatia de parlamentar si fata de afacerile proprii, gestionate, de regula, de rude(sotie, fii, frati, nepoti). Asa s-au imbogatit unii parlamentari care, in scripte, au fost doar niste bugetari „amarati’. Povestea cu imbogatirea alesilor o stim fiecare: unii au ciupit mai putin din ceea ce nu li se cuvenea, din varii motive, printre care si acesta ca asa a fost educat in familie, adica sa se comporte astfel incat sa poata pune capul, in fiecare seara, pe perna fara sa se intrebe speriat: oare scap neprins???

  P.S1. Pentru toti, indiferent ca erau lideri de partid sau doar simpli, „umili” parlamentari, dar si asa numiti oameni de afaceri de succes, ar trebui sa existe justitia care sa-i atinga serios atunci cand incalca legea. Daca nu s-a intamplat astfel, timp de 20 de ani, cine e de vina, doar Basescu?
  P.S.2. Am deja destule stele pe epoleti. Nu vad de ce l-as lauda cu motiv si mai ales fara motiv: tot nu-mi va putea adauga alta stea pe umeri. Bistosh???

 118. 119 Marcus ianuarie 19, 2010 la 4:34 pm

  Iete Ca Geoana Avu Dreptate !
  Înscris în: D’ale politichiei mioritice — Marcus @ 11:29 Modifică

  Ma hotarasem sa nu mai scriu despre povestea asta, de-a dreptul idioata, cu paranormali care ne horatasc destinul prin impunerea presedintelui (sic!). Numai ca noul val de isterie care se manifesta in toata “splendoarea” sa in media si politicul romanesc ma obliga sa revin asupra deciziei mele initiale.

  Si asta pentru ca Geoana, prostanac, prostanac dar a avut dreptate. Toata campania chiombu’ a fost asistat in coltul violet de un ilustru necunoscut, pana ieri, dotat pare-se cu capacitati paranormale si anume un anumit domn Aliodor si nu mai stiu cum.

  Consider ca este evident pentru toata lumea faptul ca aceasta deconspirare tardiva a asului din maneca violet a lui Traienel nu mai are cum sa intoarca rezultatul alegerilor, singurul efect pe care il mai poate produce la acest moment constand in amplificarea pentru cateva zile a actualei isterii, care a inlocuit-o cu succes pe cea a gripei porcine, pana cand mult iubitul conducator va da de rontait presei, in marinimia-i cunoscuta, un alt subiect care sa escamoteze adevaratele probleme cu care ne confruntam la vremuri de criza.

  Privind retrospectiv si incercand sa fac un rezumat al celor mai bine de cinci ani de zile de mandat basescian, am avut surpriza sa constat ca, in tot acest timp, am parcurs ca popor un drum marcat tot timpul de astfel de isterii mediatice.

  Incepand cu isteria anticipatelor, imediat dupa alegerile din 2004, trecand prin dosariada, haisamiada, suspendiada, gripa aviara, gripa porcina etc, si mai nou aceasta imbeciliada avand ca subiect flacara violeta si manipulatorul sau din umbra, mintea romanilor a fost tot timpul bombardata cu astfel de cucubate basesciene, menite sa-l tembelizeze si sa-i distraga atentia de la modul dezastruos si lamentabil in care a fost condusa Romania in toata aceasta perioada.

  Revenind insa la subiectul zilei, nu pot sa nu remarc totusi anumite lucruri. Faptul ca de-a lungul timpului numerosi lideri politici au apelat la practici oculte sau au folosit ezoterismul in ideea de a-si atinge mai usor anumite teluri politice este un lucru probat de istorie. Doar ignorantii pot nega acest fapt, incrcand sa arunce in rizibil sau derizoriu progresele inregistrate in intreaga lume in ceea ce priveste cunoasterea tot mai bine, pe zi ce trece, a fenomenelor legate de modul de functionare al creierului omenesc si a posibilitatilor pe care anumiti indivizi dotati cu capacitati paranormale le au in influentarea proceselor desfasurate la nivelul psihicului.

  De ras insa, in toata aceasta situatie de la noi, avem material cat pentru o antologie a filmelor cu prosti si pentru prosti. Pe de-o parte faptul ca Basescu s-a plimbat cu Sosoiu de manuta pe la toate intrunirile electorale, inlesnind astfel deconspirarea lui, iar pe de alta parte atitudinea lui Geoana care, in loc sa continue sapaturile asupra modului vadit in care au fost furate alegerile, vine la spartul targului, jelindu-se ca o spalatoreasa si ne spune cum a fost atacat la tartacuta de paranormalul naimit de chiomb, de parca acesta l-ar fi indemnat ca, in ajunul unei confruntari electorale decisive sa se duca sa-i faca vizite nocturne Vantului, nu sunt bune decat pentru un scenariu de o dramoleta rebut cu personaje tinand de comedia bufa (sic!).

  Concluzionand, pentru a nu mai lungi o peltea alterata, pot spune ca la aceste alegeri am avut de ales intre doi dobitoci, unul care nu s-a multumit doar cu pusul mortilor sa voteze, ci s-a mai si lasat descoperit de adversar cu pantalonii in vine si cu Sosoiu in mana, iar celalalt un looser pe mana lui care, dupa ce a pompat monetar la greu in poponetul consilierilor americani, a esuat lamentabil, cazand in capcana intinsa de adversar.

  Partea proasta a intregii afaceri consta in ecourile internationale aparute in presa in urma declaratiilor lui Geoana referitoare la circul politic dambovitean si in faptul ca, daca nu se va iatampla cumva vreo minune, timp de cinci ani, vom fi din nou la mana si pohta unui presedinte ale carui legitimitate si credibilitate pe plan inten si international s-au dus dracului.

  Din Istorie cunoastem cum ca Traian Imperator
  Cand s-a razboit cu dacii, n-a fost ajutat de’un Tartor
  Ci din Siria adus-a, pentru’a-i modifica décor
  Arhitect cu faima mare, pe ilustru Apolodor.

  Revenind la aste timpuri avem stire la popor
  Cum ca alt Traian, mai jmecher, folosi pe Aliodor
  Pentru’a-si terciui vrajmasul si’n alegeri a-l rapune
  Cu tertip lucra Traianul, fapt stiut de’o’ntreaga lume.

  Fiind debil, cu mintea scurta, fara sansa la mandat
  Fura voturi fara numar si facu cu dracu’n pact.
  Luandu-si muschii in sacosa, adica la purtator,
  Il lovi pe Geoana’n freza, de prin umbra, Aliodor.

  In ast timp tot boboreanu, ce votat-a Geoana drept
  A aflat c-a fost invinsu’ lu’ culoarea violet.
  Si ca dreptul ce il are de-a alege’un candidat
  E privit chioras de Base si etichetat rahat.

 119. 120 Sibilla ianuarie 19, 2010 la 4:40 pm

  @Mufii,
  Cu tot respectul, Băsescu NU e la acest moment o forţă, ci un mare şmecher… a rămas constant, asta da, constant în minciuni, promisiuni niciodată onorate, constant a NU răspunde la mii de întrebări ( Flota, destinaţia exactă a banilor ce-ar fi trebuit să vizeze răscumpărarea jurnaliştilor răpiţi în Iraq, etc, etc ), constant în ceea ce numim sfidarea poporului prin menţinerea şi rădicarea duduii, pupila Udrea deasupra intereselor poporului, constant în … chiar aşa, în ce anume nu, cu menţiunea că în nimic bun …
  * Adulter * a comis Jionelul împreună cu gaşca-i ce-a dorit musai la guvernare, nu Iliescu, nu Năstase, iar simpatizanţii ştiu exact cine sunt inculpaţii.
  respecte,
  Sibilla

  @ELMMAR,
  apropo de fascist/fascism, te referi la spirit agresiv, teroare… ? Ceea ce, să fim serioşi, oare doar la colegul blogideologic sare-n ochii, musai şi musai… hmmm… ? Păi dinspre mulţi alţii răzbate o formă de agresivitate de-ţi stă corasonu-n loc, asta dacă eşti * slab de înger *, of course. Gândesc că totuşi nu vizaşi * doza * de naţiobalism, becouse după lojica aista îl suspectaţi şi pe Eminescu, Doamne iartă-mă… evident că nu confund naţionalismul cu patriotismul, da nici supa de pui cu ciorba de potroace. Sincer, nu cred că nea Titus e fascist. Iar de exagerat în oareşce convingeri, din nou zic, chiar numai el , chiar aşa ? Să continui şi cu aţâţarea neîncrederii, cu ura revărsată şuvoaie, şuvoaie… ? De ce să răstignim pe cineva, oricine, cât timp fiecare are dreptul a-şi susţine opinia cu argumente, de ce dialogul nu se poate canaliza şi constructiv, de ce ?
  Sibilla
  P.S. apropo de expresii de sorginte… că ti luaşi de tracii mei, da expresia * a cânta-n strună cuiva *, de unde zici că provine ?

 120. 121 e-Manuel K. ianuarie 19, 2010 la 4:53 pm

  Ma alatur celor care au apreciat volumul muncii de elaborare a acestei sinteze. Chiar daca nu pot aprecia indeajuns capodopera in ansamblul ei (ca obiect de sine statator) si mesajul intrinsec al materialului, totusi este de apreciat ca raportul intre volumul efortului depus pentru redactarea acestui material si efectele scontate (multiplele marunte efecte scontate) denota o mare generozitate din partea autorului si o predispozitie la efort aproape gratuit: munca de placere.

  Sper doar ca efortul respectiv a fost facut in timpul liber si nu in timpul vreuneia dintre activitatile remunerate de la buget si ca materialul a fost intr-adevar creat de catre dl. Nastase si nu de vreun ucenic nevrajitor, desi calitatea acestuia si gradul de insailare imi induc banuieli grele. Chiar daca poate ca n-ar trebui. Dar asa sunt eu, mai suspicios si mai idilic in acelasi timp… cand vine vorba de dl. Nastase.

  Dupa cum se poate constata din mesajele postate pe blog, materialul indeamna la comentarii, aprecieri critice, suete, contrapuncte dar in nici un caz la discutii substantiale asupra problemei in sine: reformarea PSD… sau a stangii… sau a notiunii de social-democratie… sau (vai) chiar a notiunii de partid politic… Materialul pare special elaborat pentru o sedinta de partid cu ordinea de zi prestabilita (ba chiar si cu concluziile). Nu ma credeti? Hm! Bloggerul Nastase ar merita insa felicitari pentru ceea ce a reusit sa creeze in jurul blogului prin simpla consecventa cu sine insusi: un esantion (intr-un fel) reprezentativ. Nu se intampla chiar pe fiecare blog, iar pe majoritatea celor pe care se intampla, esantionul este pipernicit si volatil. Aici nu. Esantionul e esantion. Si, ne place sau nu sa recunoastem, meritul este al d-lui Nastase. Asa ca scaderile de alta natura sunt pana la urma nesemnificative in economia blogului. Caci si blogul e blog (si cam atat), daca intelegeti ce vreau sa spun.

  P.S. Sper ca dl. Nastase va relua problema reformei electorale si a reformei PSD prin cristalizari si sublimari succesive a gandurilor sale catalizate de parerile emise pe blog de catre anonimi, anonimi si anonimi. Care mai de care mai cristalini si sublimi.

 121. 122 Cârcotaşu ianuarie 19, 2010 la 4:53 pm

  @ Sibillo, tată,
  Da’ desele aruncări de vini asupra „alogenilor”, comise de către dom’ Titus, nu te puseră pe gânduri? Oare nu-neţeseşi că şi tălică eşti, din punctu’ lui de vedere, tot un asemenea specimen? Au nu cunoşti înţelesu’ cuvântului? 😯

 122. 123 neagu george ianuarie 19, 2010 la 4:56 pm

  AN-Sinteza postata de dv. constituie un demers cu mare valoare intelectuala si o expresie a viziunii democratice, care va caracterizeaza. Sunt plin de sperante vazand cat de multi sunt cei care participa la dezbaterile initiate de dv, pe acest blog, devenit o adevarata tribuna a ideilor social democratice.
  Va sugerez, insa, cateva idei in completare:
  -Ati omis agricultura si taranimea ca tinte ale politicii viitoare a PSD. De asemeni, ideia infaptuirii reindustrializarii Romaniei.
  -Cred ca in locul formularii „clasa muncitoare” ar trebui pus „salariatii, pensionarii, taranii, intelectualii si micii intreprinzatori”.
  -Un obiectiv major ar trebui sa fie si REVALORIFICAREA ISTORIEI NOASTRE NATIONALE, atrecutului nostru, a creatiilor materiale si culturale a inaintasilor, INDIFERENT de sistemele politice in care s-au produs si dezvoltat. Sa incetam cu trecerea la index a unor intregi perioade istorice, preluand critic a tot ce a produs poporul nostru, de-a-lungul istoriei sale.
  -Un important obiectiv trebuie sa fie si PROFESIONALIZAREA institutiilor de stat, eliminand, DEFINITIV, politizarea acestora.

 123. 124 e-Manuel K. ianuarie 19, 2010 la 5:00 pm

  O mica observatie: O vizionare fugitiva a comentariilor ultimelor saptamani mi-a atras atentia asupra unui triunghi interesant: Contele, Cititorul in stele si Analistul. Imi este foarte greu sa-mi dau seama care-i unul si care-i altul atata vreme cat toti la un loc si fiecare in parte mi-l evoca pe Consilerul Buturuga C. Nu stiu de ce. Ce ma mira este faptul ca blogideologicul n-a apucat inca sa-i identifice sau macar sa-i compare (pastrand proportiile) cu triada toxica a culturnicilor de serviciu Plesu-Liiceanu-Patapievici.

 124. 125 neagu george ianuarie 19, 2010 la 5:02 pm

  PS- I-am vazut pe TV pe sotii Geoana si mi s-a facut sila sa-i ascult lamentandu-se. El spunea ca nu va accepta lideri cu genunchii moi, dar el insusi are genunchii FOARTE MOI. Poate ca e mai bine ca nu a fost ales, ar fi pus tara in genunchi in fata tuturor. Imi e groaza sa ma gandesc. Vor apare la tv si copii sotilor Geoana?

 125. 126 radu ianuarie 19, 2010 la 5:06 pm

  Este foarte importanta aparitia unei logici pozitive in viziunea privind reorganizarea partidului .
  Nu ne putem crampona de varianta unui maraton in toate directiile si la toate probele fara o linie de plecare si fara una de sosire .
  Daca participi la o competitie trebuie sa stii de unde pleci , unde vrei sa ajungi , care este traseul , care este echipa ta , ca este concurenta , care este strategia echipei din care faci si cel mai important care este rolul tau ca si simplu membru de partid .
  Ruptura dintre modul de a face politica al conducerii si organizatiile de baza te fac sa crezi ca toata munca si devotamentul sunt in zadar .
  Apreciez in mod deosebit modul organizat si sitematic in care prezentati strategia de reorganizare a partidului .
  Organizarea este intotdeauna de preferat haosului iar avea 2-3 reguli si a avea 2-3 obiective este cu siguranta mai mult decat nimic.
  Ca o nota personala as vrea sa subliniez rolul primordial al organizatiilor de baza din interiorul partidului .
  Prin intermediul acestora acestora se realizeaza cel mai bun transfer ideologic dintre partid si societate . In acelasi timp putem afla in mod direct si care este efectul ideologiei aplicata la nivelul societatii .
  O strategie de partid fara a include organizatiile de baza ca si entitati precum si pe simplul membru ca si individ nu pot fi viabile in timp .

 126. 127 cristian ianuarie 19, 2010 la 5:24 pm

  Cuvinte frumoase dar nu stiu cat suport vor gasi in practica atata timp cat in partid sunt persoane care nu au decat un singur scop:privilegii personale .Scapati de balastul inutil( HREBE,VANGHELIE,MITREA,OPRISAN si chiarILIESCU) si se mai poate spera ceva.Sunteti un om inteligent si stiti cu cat va doriti mai aprig ceva cu atat sunteti mai vulnerabil si mai usor de atacat.

 127. 128 Muffi ianuarie 19, 2010 la 5:29 pm

  @Sibilla:
  Eu nu am aptitudini de mag. Nu pot decat sa analizez indicatori obiectivi.
  In cazul lui Basescu: a castigat alegerile.
  In cazul asta este o forta (in raport cu ceilalti candidati, evident).
  In indiferent ce a ramas constant Basescu, a ramas constant.
  Tu amintesti cateva constante. As putea adauga si eu: dansul si bautul in crasme, condusul baut, exprimarea golaneasca… Dar fiind acelasi nu si-a dezorientat simpatizantii.
  Cand PSD s-a scuipat si apoi s-a pupat si cu PC si cu UDMR si cu PNL si cu PDL ce sa mai creada oamenii.
  Nu stiu cine e Jionelul (nu cunosc argoul politic)!
  Dar eu nu vorbeam de un om sau altul ci despre PSD.
  Si chiar daca ai caciula curata, dar haina e plina de noroi, tot murdar se cheama ca esti.

 128. 129 eficientaenerg ianuarie 19, 2010 la 5:38 pm

  De continuat Actiuni si pt.sistemul sanitar! Ma pricep-ca deputat,in 2001-2004-la Comisia de sanatate-cu Daniela B.,Ovidiu B.,M. Pascu-chiar daca era ministru!Ce ai facut -Adriane-sa se dezvolte-si cu cele 132 initiative legislative,propuse de mine-prostanacul 2,???!Voi reveni,cu multe,alte idei!1.Asigurarea functionalitatii spitale(fonduri financiare,dotari,reparatii);
  2.Decontare cheltuieli de spitalizare pentru femei-modificare legislativa;reaplicare a furnizarii de lapte praf;distribuire rapida a medicamentelor gratuite si compensate;
  3.Asigurare apa potabila conform normelor europene de monitorizare si pentru sanatate individuala-gradul de hiperclorinati si nitriti;
  4.Memoriu al Colegiului Medicilor de familie-aplicare act normativ si decontat programul de lucru;starea dramatica in care se afla farmaciile;
  5.Lipsa corp medical

 129. 130 Cititor in stele ianuarie 19, 2010 la 5:50 pm

  @ e-Manuel K,

  Buna observatie.:D Am sa propun celor doi din triada, dupa spusele tale, si am sa-i rog sa-si aleaga pozitia(formam un triunghi ascutitunghic) si conteaza enorm pozitia fiecaruia. Zici ca @blogideologic nu a reusit inca sa ne detecteze si sa ne gaseasca corespondentul din trio-ul Plesu-Liiceanu -Patapievici? Dar, stii de ce nu a reusit inca? Fiindca era prea preocupat sa ne arate cum sta el cu intelegerea brainstorming-ului, cum e cu culoarea albastra a cerului si, mai ales, sa se dueleze cu Aya.
  Daca iti inchipui ca @blogideologic ma impresioneaza cumva cu bla-bla-bla-ul lui despre „culturnici”(tema asta se fuma pe la Europa Libera prin anii ’70-’80 si se referea la un gafita, eugen simion, eugen barbu, etc ) te amagesti, pur si simplu.
  P.S. Pe de alta parte, sa stii ca sunt efectiv decis sa fac o pauza mai lunga pe acest blog, pe motiv de alocare timp pentru alte preocupari mai importante. Ramane sa vad exact de cand….

 130. 131 e-Manuel K. ianuarie 19, 2010 la 6:01 pm

  @Sibilla/

  1) Tapul ispititor „Jionel” a fost candidatul unic propus de partid. Dl. Iliescu i-a predat stafeta. Dl. Nastase a explicat de ce este cel mai potrivit candidat pe care partidul poate sa-l propuna. Toata lumea l-a sustinut si promovat, de la baroni pana la dabuleni si bostanari. Rezultatul a fost jalnic: Geoana a fost de toata jena, iar acum e din ce in ce parlit de flacari violete. Matale l-ai votat. Acum ispititorul trebuie sa devina ispasitor? Pai nu e el sireacul principalul vinovat ca Partidul, Iliescu, Romania l-au impins in fata special sa se arda. Haide fii rezonabila si echilibrata. Exorcizarea psd-ului nu poate incepe cu Geoana pentru ca atunci se va sfarsi cu Geoana si nu va fi exorcizare ci altceva (termenul imi scapa in mod intentionat)

  2) Care va sa zica derapajele lui (vai, cum i-ai zis?) nea Titus se justifica foarte bine prin faptul ca si altii… lasa ca stim noi… Nu draguta nu pot fi justificate astfel, iar gogomaniile pe care le insira bombastic si cu convinere sunt circumstante agravante. De doua ori agravante. Imi imaginez ca n-ar avea rost sa-ti detaliez cum anume, de vreme ce singurica nu-ti dai seama. Nici nu e de mirare ca-i opferi protectie si consolare pentru ca din toata flora si fauna din padurea blogului tu esti cea mai apropiata ca profil psihologic de blogideologia lui (vai, cum i-ai zis?) nea Titus. Doar ca la talica n-a incaput exprimarea bombastica din cauza celei rudimentar-folclorice, chipurile cautata. Hooop-si-asa! Oops!

 131. 132 Cititor in stele ianuarie 19, 2010 la 6:12 pm

  Am observat ca parerile oamenilor se schimba dupa cum bate vantu’, dar nu neaparat gazda lui Geoana din seara de 2 decembrie 2009. Iata aici un fragment dintr-o postare a d-lui A. Nastase din 29 noiembrie:

  „Mircea Geoana a reusit, in aceasta campanie, un lucru deosebit. A strans in jurul sau partidul, cu toate parerile si optiunile distincte, cu interesele uneori divergente ale celor care il compun. Si a derulat o campanie pozitiva, plina de idei si proiecte constructive. A muncit mult, a mers in tara, a adunat peste 3 milioane de oameni in jurul sau. Acum 5 ani, il avertizam pe Traian Basescu sa tina cont ca exista “doua Romanii” si sa nu le separe si mai mult. Acum, Mircea Geoana indeamna la crearea unei singure Romanii. Una in care politicienii inteleg interesul public si in care disputele de idei si de doctrine nu actioneaza impotriva oamenilor. O singura Romanie este un deziderat remarcabil, pe care il salut si il sustin”.
  Nu am avut curiozitatea sa recitesc toate mesajele forumistilor, dar mi-ar fi fost si greu sa aleg un citat si sa-l postez aici: mai toti erau siguri ca alegerile pentru functia de presedinte psd ce se vor desfasura in 2010 vor fi din cauza ca postul devenea vacant pentru ca Geoana se ducea la Cotroceni.

  P.S. Va las pe voi, stimati blogofili sa comentati mai multe despre solidaritatea grupului, numit partid……

 132. 133 theodora0303 ianuarie 19, 2010 la 7:00 pm

  Domnule Nastase,
  Potrivit unui studiu efectuat in 2008 privind starea sociala în Uniunea Europeana, studiu care ia in calcul indicatorul riscul de saracie si rata de privatiuni materiale, cel mai mare risc de pauperizare se înregistra în Letonia 26% in România 23% si in Bulgaria 21%.
  Romania se afla si în topul tarilor europene cu cea mai mare rata a privatiunii materiale cu 50%, depasita doar de Bulgaria, cu 51%. Pentru comparatie în Luxemburg, Olanda si Suedia, privatiunea materială este de 5%.
  Conform acestui studiu:
  1. 76% dintre români nu-si permit nici măcar o săptămână de vacantă
  2. 19% nu-si permit o masă cu carne măcar odată la două zile,
  3. 49% nu îsi permit să aibă o masină personală,
  4. 25% nu au resurse materiale ca să-si încălzească adecvat locuinta.
  PSD-ul este singurul partid care ii poate reprezenta pe acesti romani.
  http://theodora0303.wordpress.com/2010/01/19/romania-o-tara-saraca/
  Cu deosebit respect

 133. 134 brazvan ianuarie 19, 2010 la 7:06 pm

  nu mi-a placut, nu-mi place si nu-mi va placea in veci mircea geoana, insa, (cum nu s-au inventat inca lucrurile care sa ma poata uimi din partea actualului presedinte), mai c-as merge pe mana lui in privinta „misticului violet”. comentariile rautacioase (s-ar fi putut abtine, fara nici o problema…) ale d-lui iliescu nu fac altceva decat sa certifice inceputul campaniei de debarcare.

  ps: am vazut declaratia dvs. de la emisiunea lui radu tudor referitoare la presedintie si postul de prim-ministru. este foarte realista. din pacate, as spune…

 134. 135 Aya ianuarie 19, 2010 la 8:09 pm

  @

  Draghi

  STANGA EUROPEANA POATE RECASTIGA TERENUL PIERDUT DOAR PRIN SUSTINEREA LIBERTATII SI A LIBERTATILOR CIVICE (CEEA CE PRESUPUNE DESPRUNDEREA TOTALA DE MARXISM)- NICIDECUM PRIN ATACAREA LIBERALISMULUI (FALS NUMIT NEOLIBERALISM)

  Fara sa vrei, prin replica ta legitimezi atacul la liberali si la liberalism.

  Tocmai asupra acestui pericol- al posibilitatii atacarii liberalismului via „gaselnita neoliberalismului” am atras atentia (este de adaugat frontiera greu de trasat, altfel decat strict teoretic, intre cele doua acceptiuni si, cert, inventatorii acelei geselnite au mizat pe faptul ca abordarile nu vor apartine doar analistilor avizati, astfel incat translatia se va face foarte usor- si, fara indoiala incurajeaza acest lucru).

  In realitate, atacul la neoliberalism este o falsa problema- ea ascunzand ABSURDUL si inacceptabilul atac la liberalism, la liberali, in ideea de sorginte extrema a identificarii unui dusman pe seama caruia sa fie puse toate neajunsurile (ideea se regaseste in mod egal, atat la extrema dreapta cat si la extrema stanga- acestea fiind, practic, doua fete ale aceleeasi medalii).

  NU ATACUL LA LIBERALI si la liberalism (indiferent cum am numit tintele) sunt solutia pentru problemele stangii.
  Marea problema a stangii se regaseste chiar in interiorul ei, in rezistenta la desprinderea de ideile marxiste care au dus la legitimarea gulagului. Se regaseste in incapatanarea cu care – in cea mai mare parte a ei- refuza sa se desprinda EXPLICIT de ideile salvationiste, specifice marxismului.
  Marxismul este o doctrina salvationista, in aceasta constand perversitatea atractivitatii sale- a coborat cerul pe pamant, promitand, fals, binele acum si aici, desi autorii sai stiu bine ca asta este doar o minciuna sfruntata.
  In numele acelui „bine promis” si fals au fost facute „revolutiile rosii”, au fost facute experimentele legate de „crearea omului nou”.
  Tot ceea ce s-a reusit a se „crea” in numele acelui pervers „bine promis” de marxism dar niciodata realizat sau realizabil, au fost imensele lagare, inclusiv psihologice, in care era interzisa, practic, libertatea si erau batjocorite libertatile civice.
  REFUZUL STANGII ACTUALE DE A VORBI DESPRE LIBERTATE- si de a se referi, explicit, la sustinerea libertatilor civice- isi are radacinile in perversa minciuna a marxismului, care a legitimat raul.
  ATACUL LA LIBERALISM, VIA GASELNITA NEOLIBERALISMULUI- SI, ASTFEL, IMPLICIT LA LIBERTATE- ESTE O ALTA MASCA A EXTREMEI STANGI, CARE INCEARCA SA SE INSINUEZE SI, APOI, SA INVADEZE SOCIAL DEMOCRATIA.

  Observ, in actuala perioada, o periculoasa bogatie si diversificare a tematicii antiliberale (repet, insasi gaselnita neoliberalismului, luat drept tinta pentru atacuri, face parte din acest amplu joc).
  Ideea existentei „neoliberalismului nociv” (si, pe cale de consecinta, necesitatea atacarii sale) este o intoxicare, legitimand, pe fond, atacul la liberalism, pe de o parte si, pe de alta parte, distragand atentia adeptilor stangii moderne, flexibile, nemarxiste, de la faptul ca din discursul stangii, in general, continua sa lipseasca ideea de sustinere a libertatii si a libertatilor civice.

  Pentru a nu se observa toate acestea, se face mult zgomot discutandu-se falsul subiect al asa-numitei piete pure, neingradite, lasate in voia ei- prezentata ca pe o sperietoare. Or, o astfel de problema este nu doar falsa (si evident zgomot pentru distragerea atentie) dar insasi ideile respective ar trebui tratate drept glume proaste daca nu ar produce efecte ingrijoratoare.
  Realitatea este foarte, foarte departe de ceea ce se numeste „jocul liber”.

  Vorbesti despre „piata sufocata” si o asociezi, fals, cu asa-zisul neoliberalism.
  Nu inteleg unde este problema pe care, aparent, nu o poti identifica.
  In realitate, nu e vorba despre nici un fel de greseala „liberala” (clasica, neo sau ultra, spune-i cum vrei) dar de nerespectare si neactualizarea legilor anti-monopol.

  Ideea conform careia- asa cum sustii- diferenta liberalism – neoliberalism (acesta din urma fiind considerat negativ) poate fi facuta in functie de pozitionarea favorabila a unei orientari (materializata intr-un partid sau intr-o aripa a unui partid) fata de IMM-uri sau, respectiv, fata de marile concerne, imi pare total falsa si nascatoare de periculoase confuzii care, in final, duc la damnarea liberalismului (stii bine ca, in astfel de situatii, se depasesc extrem de usor nuantele gen „neo”, care sfarsesc prin a fi sterse- in schimb, atitudinea acuzatoare va persista, indreptandu-se impotriva notiunii de baza, in speta impotriva liberalismului).

  IMMurile sunt, totdeauna, formule ale acumularii de capital- motiv pentru care, in general, sunt sprijinite de politicile liberale (si, uneori, de cele social-democrate, care nu pacatuiesc prin stangism- stii bine ca politicile de stanga nu se confunda cu stangismul).
  Marile intreprinderi presupun- absolut logic (si reducand mult lucrurile, pentru simplificarea discursului) mari acumulari de capital.
  Sunt pentru existenta marilor intreprinderi, intrucat numai acestea au capacitatea de a dezvolta marea productie- benefica atat pentru bogatia unui stat (si pentru forta lui) cat si pentru dezvoltarea stiintei si tehnologia (date fiind necesitatea cercetarii si a dezvoltarii proiectelor) si pentru posibilitatea asigurarii unor salarii decente angajatilor.
  Mentinerea si potentarea concurentei intre marile intreprinderi este la randul sau benefica (consider inutil sa expun de ce- lucrurile sunt clare).
  Problema este strict legata de monopol- or, acesta poate fi prevenit (sau, la rigoare, inlaturat) prin aplicarea ferma a legilor anti-monopol (care sunt, la baza, de sorginte liberala).
  Asocierea monopolului (multinationalelor) cu neoliberalismul este falsa si are ca scop identificarea liberalismului, ca atare, ca sursa a raului in urma previzibilei stergeri a nuantelor.
  Asocierea problematicii sociale cu existenta multinationalelor este- la o privire atenta- o tentativa de potentare psihologica a „luptei de clasa” (si, pe de alta parte, de identificare a „dusmanului” in randul celor „bogati”- idee specifica atat extremei stangi cat si extremei drepte).

  Punerea la index a liberalilor (fals denumiti neoliberali tocmai pentru a preintampinata rezistenta la aceasta atitudine)- sub pretextul determinarii, de catre acestia, a „sufocarii pietei” sau, dupa caz, a falsei „piete dominate de legea junglei”- este, de fapt, o mascata rezistenta a extremelor fata de sustinerea explicita a libertatii sociale si libertatilor civice.
  Atacul se face, explicit, prin vocea stangii- dar, in spatele manifestarilor, se afla sustinerea puternica a adeptilor fascismului, a extremei drepte (motiv pentru care ma refeream la sinteza rosu- negru in postarea la care ai replicat).

  Exista, la nivel european, un exemplu clar, in acest sens.
  Exista intelectuali de stanga care au achiesat, in mod penibil dar si periculos, la ideile antiliberale formulate de Carl Schmitt (printre altele, autor al „Leviathan in doctrina de stat a lui Thomas Hobbes”) – al carui antiliberalism a alunecat in fascism.
  Este binecunoscuta ura sistematica a acestuia fata de drepturile omului, libertati civice, umanism- dar si adeziunea sa la nazism.
  Este de-a dreptul simptomatic faptul ca, in pofida adeziunii explicite a lui Schmitt la fascism, intelectuali de stanga care, sub pretextul atacului la neoliberalism sunt, de fapt, antiliberali, se aliniaza in spatele gandirii acestguia.
  Printre acestia trebuie mentionati Slavoj Zizek – chiar o noua vedeta a antiliberalismului (in „The Challenge of Carl Schmitt”) si Peter Sloterdijk care a sustinut ca este momentul trecerii la paradigma dusmanului (specifica lui Carl Schmitt).
  Nu trebuie omis Pierre Bourdieu care reproduce definitia data de Schmitt liberalismului ca fiind „politica depolitizarii” intrucat ar fi pierdut capacitatea de a face distinctia „prieten- dusman” (din punctul meu de vedere, potentarea acelui antagonism trimite direct la si sustine, in mod egal, sinistrul ideilor extremei stangi ca si ale extremei drepte) de unde deduce slabiciunile regimului liberal (ale liberalismului, in general).

  Revenind la punctul de pornire: atacul la liberalism- sub falsul pretext al neoliberalismului- este, de fapt, o incercare a sustinatorilor extremei stangi (disimulati printre social democrati) de a distrage atentia de la absenta ideii de libertate si de sustinere a libertatilor civice din discursul stangii.

  Faptul ca liberalismul (fals denumit neoliberalism, pentru a putea fi atacat) a castigat teren in Europa trebuie sa dea de gandit stangii sub aspectul identificarii raului IN EA (in interiorul stangii).
  Societatea a evoluat iar refuzul obstinat al stangii de a sustine explicit libertatea si libertatile cetatenesti a fost sesizat (fie si instinctiv) de indivizi.
  Problemele stangii nu vor putea fi rezolvate, efectiv, prin punerea la index a liberalismului (oricum ar fi denumit) si nici prin falsa identificare a „dusmanului de clasa” (in randul celor bogati- bancheri, patroni, multinationale, etc) dar numai prin desprinderea sa de periculoasa doctrina salvationista numita marxism si adoptarea unei atitudini flexibile, care sa nege, prin sine, marxismul si sa sustina libertatea.

 135. 136 nick ianuarie 19, 2010 la 8:36 pm

  sint necesare clarificari. un partid care nu are in mod clar o afiliere, o subordonare fata de una dintre categoriile sociale, sau o doctrina, este un lucru bizar, acesta fiind in mod clar un indicator ca de fapt este un grup de cetateni reprezentandu-si propriile interese sau ca interesele reprezentate sint ascunse, nedeclarate.
  in consecinta a acestor clarificari, fiecare actiune politica ar trebui prezentata prin prisma coerentei cu afilierea politica.
  dumneavoastra ati vota un grup de oameni care se duc in parlament pentru a-si rezolva diverse interese personale sau alte interese netransparente ?

 136. 137 MariaOgica ianuarie 19, 2010 la 8:50 pm

  Cel putin 2 posturi TV ce sa apartina PSD-ului , care sa sustina ideile acestui partid , sa critice ce se face rau in Romania dar sa aibe si programe atractive de bun gust , fara Tiganiada (nu sunt rasista dar prea umplu ecranele cu asa zisa lor cultura)
  Disciplina in munca est faorte bine observata de Dvs. :
  respect din partea patronului fata de cei ce-i aduc profit acordand castig decent conf. muncii si pregatirii salariatului . Foarte bine ati subliniat ca puterea patronului trebuie limitata si ca acesta trebuie sa inteleaga ca fara munca salariatului ar fi un nimeni.
  Conduita salariatului
  Conduita patronului
  Relatiile intre cele doua parti , respectul reciproc
  Aceste aspecte trebuiesc prevazute clar in contractul de munca .
  In afara salariului ,foarte importanta este atitudinea celor doua parti
  Respectul fata de varsta a treia , pensia sa oglindeasca buna gospodarire a banilor depusi spre administrare la stat de fiecare salariat. Sa avem in vedere ca pe vremea lui Ceausescu , pensia era 80% din ultimul salariu. De ce ? Pentru ca pe vremea economiei sociale cand statul era singurul stapan al banilor , administrarea lor era asa de buna incat banii stransi ptr. pensii aduceau si venit.
  Acum cand statul este cea mai proasta companie , gospodarirea banilor se face asa de prost incat statul nu mai are bani de nimic decat sa cheltuie ptr. mofturile diverselor amante. Va las ca m-am enervat

 137. 138 Sibilla ianuarie 19, 2010 la 9:09 pm

  @Cârcotaşu,
  Greşit.
  Sunt născută şi crescută în Banat, mama din Banatsma Klisura, sunt, da, corcitură , aşa cum bine ştii, de oltean şi sârb. Nea Titus, adevărat, a afirmat repetat: * alogen * cu referire foarte limpede la Volo Tismăneanu care, îşi renegă oareşce rădăcini, el, nu altcineva în locul lui, n-aşe ? Apăi asta nu înseamnă că nea Titus ar fi fascist, cred că discuţia e cu totul alta… 😉
  Sincer, eu nu l-aş numi pe Volo alogen, irelevant , altele ar fi bubele ce ar determina pe cineva să-l… numească într-un fel ori altul, nicidecum neamul din care provine un om, locul de unde vine. D-aia zic, nea Titus e chiar blând în comparaţie cu reaua de dumneamea care-l alint pe Volo, altfel , nu spun cum, da e direct legat de odele închinate Băsescului şi absolut deloc legat de rădăcini.
  Nu putem numi toată suflarea care nu agreează opiniile lansate, da, şi argumentate de către V Tismăneanu, ca fiind fascişti, putem să aducem contraargumente şi să nu-l numim alogen însă, adevărat.
  La fel şi nea Titus îl poate combate la o adică, pe blogul pe care-l are V.T.
  Ce spun eu şi nu e prima dată, e că se abuzează de etichete… nu dau nume, pentru că, fiecare din noi a comis-o cel puţin o dată. De ex eu i-am numit de ceva ori pe pedelei în fel şi-n chip. Nu pricep de ce de fiecare dată unuia din noi nu i se dă dreptate într-o chestiune, zbang, în secunda duo : nu-mi dai dreptate, eşti împotriva mea, ai ceva cu mine, eşti fascist, ori ţăran, ori mai ştiu eu cum… Adevărul, dreptatea, nu sunt stăpânite în totalitate de către nici unul din noi. Acum e mai limpede ? Sau e vreo luptă pentru vreo foncţie de genu * şăf de blog *, * vice *, etc şi zăpăcita de mine nu mă prinsăi.. ? 🙂
  Am făcut o constatare numai ca să subliniez ce-am mai spus, că nu ne face cinste niciunuia şi că altele sunt priorităţile, temele de discutat, nicidecum care e mai dihai ca altul, cine să deţină monopol p-acilea, loc fiind pt toţi iar d-l AN ne-a sugerat TUTUROR, dar absolut TUTUROR, să ne * duelăm * cu argumente, nu prin intermediul etichetelor ori vorbelor urâte… cei ce continuă, numai din rândul elitelor nu sunt.
  Sibilla

  @Mufii,
  @e-Manuel K.

  Jionel=Geoană nu a fost votat el, ci toţi am votat împotriva Băsescului, cei care am făcut aceasta.
  Nu D-l Preşedinte Ion Iliescu, nici D-l Adrian Năstase l-au propus candidat. Cu toţii ne-am fi dorit un alt candidat al PSD. În decembrie prioritate a fost să fie debarcat Băsescu şi.. s-a * dat mână cu mână *, nu o mai daţi pe după vişini. Da, PSD a avut numai de pierdut din ziua în care Ion Iliescu a rostit : * Aveţi grijă pe mâna cui daţi partidul ! *, exact din acea zi ! Acest Geoană, are marele * merit * desigur împreună cu gaşca ce l-a * mânat în luptă * de-a fi făcut franjuri munca Politicienilor social-democraţi autentici. Acum, în opinia mea şi mi-o menţin, da, tandemul Iliescu-Năstase poate renaşte social-democraţia, nu altcineva. Atât Ion Iliescu cât şi AN s-au opus intrării la guvernare alături de PD-L, nu ei l-au aprobat pe Geoană când şi-a ales * minunăţia * de consilier – guşă-căpuşă, etc
  Am fost destul de … mai puţin folclorică ?
  Muffi,
  Şi dvs aveţi dreptate.
  Sibilla

 138. 139 e-Manuel K. ianuarie 19, 2010 la 9:11 pm

  Aya: „Problemele stangii nu vor putea fi rezolvate, efectiv, prin punerea la index a liberalismului (oricum ar fi denumit) si nici prin falsa identificare a “dusmanului de clasa” (in randul celor bogati- bancheri, patroni, multinationale, etc) dar numai prin desprinderea sa de periculoasa doctrina salvationista numita marxism si adoptarea unei atitudini flexibile, care sa nege, prin sine, marxismul si sa sustina libertatea.

  Asta era suficient. Prelunga introducere facuta (pentru a-ti clama autoritatea in materie prin citarea unor nume grele, in felul blogi..logi) nu reuseste decat sa ingreuneze lectura, sa reduca numarul cititorilor si sa dilueze mesajul… in opinia mea (sic)

 139. 140 Sibilla ianuarie 19, 2010 la 9:34 pm

  Ce-am învăţat în 2009…. am învăţat că NU am învăţat să fim uniţi… puneţi voi ghilimelele…
  Nemernicii la putere, sunt uniţi, prin ticăloşii! Pe noi însă, chiar nimic să nu ne mai unească…? Chiar aşa ?

 140. 141 Plano ianuarie 19, 2010 la 9:42 pm

  Revelatia lui Geoana cu paranormalul Aliodor Manolea ne-a introdus in realitatea ca noul presedinte al Romaniei este Traian Bas Alio d`Or sau Traian Basenolea.

 141. 142 TORTILAno ianuarie 19, 2010 la 9:52 pm

  Si ce legatura are domnule Nastase PSD-ul de astazi cu partidul socialist al lui Titel Petrescu?Ce legatura are PSD-ul cu saracii cand toti cei din PSD au facut averi colosale pe care nu le-ar putea justifica nici stra-stranepotii lor?Ce legatura are victima cu calaul?Cum poate fi un partid pecum PSD,PDL etc aparator al libertatii si al drepturilor omului cand majoritatea membrilor acelui partid au activat zeci de ani in distrugerea acelor valori?In 1990 de ce nu sa revenit la Monarhie Constitutionala?Nu este normal oare ca in momentul in care ceva rau sa terminat sa se revina la ce a fost inainte de acel rau?Ce inseamna PSD un nou capitol cand in partid sunt exact acei membrii ca si inainte?Ce cauta Domnul Iliescu in noul capitol atata timp cat domnia sa si-a jucat rolul nefast in vechiul capitol?Daca puteti sa-mi raspundeti la aceste intrebari eu promit ca devin socialist.
  P.S.Sunt convins ca acest comentaiu nu va fi publicat

 142. 143 Aya ianuarie 19, 2010 la 10:05 pm

  @

  Cititor in stele

  MIRCEA GEOANA A PIERDUT ALEGERILE STRICT DIN CAUZA LUI (RELATIILOR LUI CU MAFIA) BATJOCORIND EFORTUL MILITANTILOR SI INCREDEREA PSD

  Raspund la postarea ta din ianuarie 19, 2010 la 6:12 pm care, este de fapt o invitatie la replica, adresata celor de pe blog.

  Fac acest lucru intrucat postarile mele anterioare contrazic afirmatiile tale de acum.
  In mod constant, am sustinut ca a nu-l credita pe Basescu ca avand sanse egale cu Geoana, de a castiga alegerile, este o greseala.

  Anterior, afirmasem (motiv pentru care mi-am atras un sir de atacuri din partea celor care considerau ca a sustine pe cineva echivaleaza cu pagoasa atitudine „te laud si te cant”- nicidecum cu actiunea in urma datelor obtinute prin „privirea adevarului in ochi”) ca militantii POT DOAR CONVINGE electoratul sa voteze un anumit candidat (deci, pot determina si favoriza o atitudine a electorilor), dar sub nici o forma nu pot aduce electoratul la urne. Singurii care pot face acest lucru sunt candidatii.
  Mai spuneam ca, spre deosebire de Basescu, Geoana NU se manifesta ca un individ ferm, actionand astfel incat sa poata convinge electoratul SA IASA la urne.

  Trebuie sa fie cineva rau intentionat (sau, in cel mai bun caz, naiv) pentru a nu realiza ca extraordinara coalitie dubla- politica si mediatica- in sprijinul lui Geoana inseamna, de fapt, O ACTIUNE MILITANTA al carei efect putea fi DOAR convingerea multor indivizi de faptul ca Geoana este cel care trebuie votat.
  Acele doua armate (cea politica si cea mediatica) si, in afara de acestea, toti ceilalti care li s-au alaturat, au actionat ca un mare grup de militanti. Rezultatul actiunilor acestora era- sustin ce afirmasem- faptul ca foarte multi cetateni au fost convinsi sa fie de acord cu votarea candidatului PSD- Mircea Geoana.

  Mai departe, insa, Mircea Geoana trebuia sa ii determine pe toti acestia sa iasa la urne (ei fiind deja convinsi pe cine sa voteze).

  Am sustinut permanent ca tipul de atitudine al lui Geoana- lipsit total de forta, neconvingator, nespecific unui luptator (spre desebire de Basescu- acesta fiind un luptator redutabil iar acest lucru se percepe imediat)- este cel care ridica probleme in a se achita de UNICA sarcina care ii revenea: de a convinge, prin prestatia sa, electorii sa se deplaseze de acasa pana la urne.

  Ducandu-se in miez de noapte la capul celei mai aspre mafii din Romania- l-am numit pe Sorin Ovidiu Vantu- Mircea Geoana nu doar ca nu a mai putut determina un numar suficient de mare de electori sa iasa la urne (dintre cei care, prin actiunea sustinuta a militantilor, erau convinsi sa il voteze) dar a si socat stanga si a indepartat o parte a votantilor de stanga (care au preferat sa ramana acasa).

  Ca atare:
  – cei care s-au manifestat pro- Geoana in campania electorala au facut-o convinsi fiind de faptul ca trebuie sustinut candidatul PSD la prezidentiale (si au actionat cu toata buna credinta);
  – Geoana a fost, insa, un candidat a carui lipsa de forta personala NU a putut fi suplinita de colosalul efort al militantilor (implicand actiunea dublei coalitii politico- mediatice); cand a fost dovedita (din cauza lui!) relatia sa stransa cu un sinistru cap mafiot (SOV), numarul celor care, socati si scarbiti, nu s-au mai prezentat la urne pentru a-l vota- sau nu l-au mai votat- a fost suficient pentru a-l face pe Mircea Geoana sa piarda competitia cu Traian Basescu.

  Ca atare, nu este drept sa condamni pe cineva pentru atitudinile din campania electorala, diferite de cele de acum.
  Cele doua tipuri de atitudini- diferite- sunt corecte in egala masura.

  Singurul care poate fi- si trebuie sa fie pus la index pentru faptul ca a pierdut competita cu Basescu, este Mircea Geoana.

  Batandu-si joc de efortul a sute de mii de militanti, Mircea Geoana a piedut ducandu-se- de bunavoie si nesilit de cineva- in miez de noapte, in vizita la capul mafiei din Romania, Sorin Ovidiu Vantu (alergand intr-un suflet la un simplu telefon al acestuia, dupa ce ii fusese retinut locotenentul).
  Geoana a batjocorit si a aruncat in ridicol- prin dovedirea stranselor sale relatii cu mafia- nu doar efortul militantilor, dar si PSD, al carui presedinte este.

  P.S.
  Acum, Mircea Geoana batjocoreste din nou bunul simt al tuturor si umple iarasi de ridicol PSD afirmand, vorba lui ELMMAR, ca l-ar fi „alergat cineva cu maciuca parapsihologica” si de aceea ar fi pierdut alegerile.

 143. 144 Marian Damian ianuarie 19, 2010 la 10:09 pm

  În Adrian Năstase și social-populismul am apreciat critic sinteza expusă de candidatul la președinția PSD.

  Cred că domnul Adrian Năstase ar trebui să renunțe la eventuala candidatură pentru a da posibilitatea unor oameni mai tineri, asupra cărora nu planează suspiciuni de corupție, să aducă PSD la zi cu curentul social-democrat european. Nu cred că domnul Adrian Năstase poate conduce un astfel de proiect, însă concursul și energiile sale sunt binevenite.

 144. 145 Ghita Bizonu' ianuarie 19, 2010 la 10:16 pm

  Liberalism, neoliberalism samd ….
  In primul rand azi nu mai exista liberalism pur si simplu. Exista diverse curente liberale … megand pana la f stanga cu unii dintre urmasii lui Keynes , cvasi social democrati .
  Ce se intelege la noi prin „neoliberalism” este curentul neoclasic liberal al scolii din Chicago lansat de Milton Friedman si care a stat la baza reagonomics si a thatcherismului .
  De fapt neoliberalismul este nitel cam la anttipodul acesteia ( a se vedea si Neoliberalismul lui Zeletin – care Zeletin era considerat de unu ce a ajuns sa fie prof la stiinte politice drept liberal „clasic” !! ) . Seful de scoala nu mai stiu cine naiba era , unu Constant parca ce lansa ideea intr-un discurs la Crystall Palace la finele sec XIX .
  Incurcatura este data de o interventie a lu Dinu Paturiciu – la inceput, inca nemogul – cand a sustinut ca e nevoie de un partid neoliberal si a inceput cu tezele lu Friedman …. Ma rog acelasi prof arhitect care sustinea ca blocurile ( blockhaus) sunt inventie comunista !!! ( de ex blocul ARO … )

 145. 146 Aya ianuarie 19, 2010 la 10:23 pm

  @

  e-Manuel K.

  Am invocat ideile acelor „nume grele” (te-am citat) pentru a-mi sustine si argumenta afirmatiile, nicidecum pentru a-mi „clama autoritatea in materie” (cum afirmi, incercand, fara succes, sa fii ironic).
  Autoritatea exista- sau nu, eventuala sa clamare de catre cineva fiind total irelevanta.

  Daca m-as fi rezumat la fragmentul decupat de tine, iti garantez ca ar fi urmat un val de replici negative, prin care as fi fost contrazisa (nesubstantial!) si mi s-ar fi reprosat lipsa argumentelor.

  Sunt de acord cu tine ca acel fragment exprima esenta opiniei.
  Multumesc pentru sustinere.

 146. 147 e-Manuel K. ianuarie 19, 2010 la 10:34 pm

  @Sibilla eu te cred ca tu ti-ai fi dorit alt candidat (dorinta-i mare) dar asta nu conteaza. Cei care conteaza au decis ca Geoana e cel mai potrivit. Fiecare „lider PSD” l-a comparat pe Geoana cu celalti candidati posibili si cu sine insusi si a realizat firesc faptul ca Geoana e cel mai potrivit. Toti au inteles si au lasat sa se inteleaga faptul ca evaluarile si auto-evaluarile lor il indica pe Geoana ca fiind cel mai tare dintre PSD-isti, pe el si nu pe altul, inclusiv ei insisi. Si au si avut dreptate. Inclusiv Ion Iliescu si Adrian Nastase. Acum daca s-a dovedit ca cel mai tare n-a fost suficient de tare vina nu este in primul rand a lui. El a pierdut la mustata. Atat a putut cel mai tare din partid si partidul. Iar daca acum (post factum) se stabileste prin vot ca tu ai avut dreptate si nu Geoana era cel mai potrivit pai atunci ar trebui in primul rand pedepsiti, marginalizati si fortati sa faca pasul inapoi cei care au gresit considerandu-l sau acceptandu-l pe Geoana ca fiind cel mai potrivit. Culmea e ca (teoretic cel putin) Geoana mai poate creste politic (cu toate etichetele lipite de el) in timp ce contestatarii sai nu. Ca tot vorbim de viitor. Viitorul social-democratei in Romania !!! Vreau sa-ti trag atentia ca Geoana a castigat pana acum toate competitile la care a participat in partid, inclusiv cand l-a avut drept combatatnt pe el lider maximo. In compensatie, ce-i drept le-a pierdut pe toate cele purtate in afara. Asa ca in perspectiva luptei pentru functia suprema in PSD iti recomand ca (in simularile de lupte politice duse de tine) sa te orientezi foarte prudent. Probabil ca cel mai potrivit pentru toata lumea (din interiorul PSD dar si pentru imaginea partidului in afara si, poate, chiar si pentru progresul real al partidului) cel mai potrivit ar fi Cristian Diaconescu. O astfel de miscare ar fi in acelasi timp o provocare adresata adversarilor politici (recte PDL) care doar cu greu si cu mari pierderi ar putea fi ignorata (vizavi de progres si reforma interioara). Orice alta varianta cu atingeri in trecutul care numai a intinat idealurile social-democratiei ar da apa la moara procesului de oligarhizare al PDL care ar gasi mai multa toleranta in opinia publica tocmai prin comparatia cu stagnarea din PSD. Dragostea ta clonata (subconstient) din dragostea fata de la Ion Iliescu spre Adrian Nastase cu binecuvantarea sursei care a (i)radiat respectiva dragoste intr-un moment istoric revolut de-acuma este periculoasa pentru progresul partidului. Poate nu-ti dai seama.

  Si mai am o nelamurire. Cum se face ca tu suflet nobil, inima curata, nu realizezi cat de mult tanjeste Ion Iliescu dupa sustinerea populara. De ce nu-l indemni tu alaturi de alte mase de oameni cu simpatii PSD sa candideze la functia suprema in partid? Ar putea fi un Coposu sau un Cid. Doar cererea maselor ii lipseste. Motivul invocat legat de varsta pentru non combatul sau este doar o scuza buna pentru ziaristii impertinenti. Acum cativa ani domnia sa se simtea ca la varsta 45 de ani. Acum la 50 se afla la deplina maturitate care sa-i permita reorganizarea (nu reformarea) PSD (in vederea unei reformari vitoare). Adrian Nastase (la 60 de ani) e prea batran pentru asta iar de reformare nici nu pote fi vorba. Fii si tu macar o data pragmatica si realista. Incerci!

  Scuze d-lui Adrian Nastase pentru antireclama fatisa chiar pe blogul sau de democrat. Mie asa mi se pare sincer, ca domnia sa, cu trecutul sau, cu imagianea sa, cu dosarele sale ar face in mod inutil viata grea partidului si sie insusi. Chiar daca (la fel ca o parte din Ion Iliescu) nu e lipsit de calitati organizatorice administrativ-nerevolutionare (pe care, ca si alta parte din Ion Iliescu, le poate pune in slujba partidului din umbra; La umbra se dezvolta muschii).

 147. 148 adela ianuarie 19, 2010 la 10:41 pm

  Buna seara domnule Nastase.
  Aveti perfecta dreptate. Este momentul pentru o analiza serioasa in interiorul partidului, stabilirea in ce directie va merge PSD, viziunea si rolul acestui partid de stanga. Totodata, ca membru de partid, imi doresc sa fim o echipa unita, sa fim corecti si cinstiti. Trebuie sa se termine cu datul unul in altul, trebuie sa terminam cu promovarile pe criterii de nepotism, relatii etc, trebuie sa fim mai uniti ca niciodata pentru a nu da satisfactie dusmanului.
  Va spun cu toata sinceritatea, nu imi pare rau pentru mine ca am pierdut aceste alegeri, imi pare rau pentru miile de membrii de partid si simpatizanti dar si pentru milioanele de romani care au avut incredere si au dat votul lor acestui partid crezand ca ii reprezinta.
  Pacat ca in 5 minute am fost batjocoriti si calcati in picioare. Pacat ca in 5 minute si-a batut joc de munca membrilor de partid, de munca noastra, de munca primarilor etc…….
  Asteptam cu nerabdare Congresul Extraordinar.
  Speram din tot sufletul sa inchidem aceasta fila urata cat mai repede.
  Sper totodata ca PSD sa redevina nr.1 in viata politica din Romania.
  Ne ramane speranta……….
  Cu respect, Maria.

 148. 149 horya ianuarie 19, 2010 la 11:21 pm

  @e-Manuel K. stiu ei ce sa faca . PSD a mai trecut prin asta si a ramas pe banca de rezerve.

 149. 150 Cârcotaşu ianuarie 20, 2010 la 12:22 am

  @ Sibillă tată,
  Tu însăţi ai pus o etichetă, când ai conchis: „greşit”.
  Tu crezi că o noţiune ca aceea de „alogen” se aplică numai unuia sau altuia, dacă-ţi convine e de bine, dacă nu, nu?
  Eu îi găsesc poate mai multe păcate lui Tismăneanu decât o face „nea Titus”, dar nu şi pe cel c-ar fi „alogen”. Te iluzionezi, din punctul lui de vedere te consideră sârboaică, aşa cum şi ţie-ţi place să te dai, deci o a-lo-ge-nă, punct.
  Văz că, în nevoia ta de a combate pe cineva anume, pe care ţi s-a pus pata, eşti dispusă să treci cu vederea muuulte alte păcate, mult mai grave, altora, cu care de fapt n-ai nimic în comun. Patima ta, pe care o manifeşti, are aici un rol de loc benefic. Îmi pare sincer rău, în întreprinderea asta nu pot fi lângă tine.

 150. 151 analist ianuarie 20, 2010 la 12:40 am

  @e-Manuel K
  Triada,asa cum ai denumit.o tu (conte,cititor,analist) a impulsionat candidatura lui nastase la presedintie, prin inducerea unui curent de opinie pe acest blog. Ce face acum dl. Nastase, cum isi va gasi aliatii la varf si printre baronii locali stie el mai bine. Noi ne.am indeplinit rolul. Benefic sau nu, trebuia sa initiem o schimbare in PSD, si am mers pe drumul asta.Nu sunt postacul de serviciu, cum poate sugerezi.
  @cititor si tu vrei sa pleci? Pai eu cu cine mai vorbesc pe blog?
  @nastase as dori ca atunci cand faceti ceva vizite prin judete, sa ne informati si pe noi.

 151. 152 Don Pedrino ianuarie 20, 2010 la 1:28 am

  @
  Ava
  Luati-o mai usor cu sentintele, altfel vine Geoana si spune:”Nastase a pierdut alegerile strict din cauza lui…”. Mai poate veni Oprescu sa spuna:”Eu am castigat alegerile strict pe mana mea…”. Chiar este atat de greu de inteles ca nu candidatul castiga sau pierde, ci forta care-l propulseaza – intelegand prin aceasta ata partidului (cu parghiile avute la indemana, inclusiv cea financiara), cat si electoratul simpatizant. Prea faceti mare caz de episodul Vantu, care n-a avut nici o relevanta pentru marea masa a simpatizantilor, va asigur. Insistenta dumneavoastra pe tema prestatiilor lui Geoana si pierderea ultimului dram de interes pentru tema fraudarii alegerilor ma face sa cred ca asteptata schimbare din PSD va duce iarasi partidul sub 20%. De ce nu vreti sa recunoasteti ca pe parcursul a doua mandate si un sfert la guvernare si doua mandate in opozitie PSD a tot pierdut electorat – se pare, jumatate din cel din 1992. De ce? Pentru ca nu a convins. A facut mari greseli fata de electoratul tinta, prin cedarile repetate si accentele de dreapta din linia politica urmata, dar mai ales prin faptele multora din liderii sai la nivel central ori local – care i-au oferit dreptei brese suficient de largi pentru ca in 2004 sa preia puterea. „Vocalitatea” lui Basesscu a fost decisiva. Ce a urmat este dincolo de limitele normalului, iar multi dintre voi va napustiti asupra lui Geoana. Si cu asta ce veti rezolva? S-a vazut clar cat de usor au trecut in tabara adversa multi din cei care – cica – i-au tinut stindardul in campanie. Probabil ca vor mai pleca si altii, dar o scindare a partidului ar fi fatala – se va pierde si ce a mai ramas din electorat. Un intelectual din (nascut, crescut si traitor in) mijlocul poporului va cheama sa nu va mai aprindeti repede in discutii sterile, sa chibzuiti mai indelung, iar in tot ceea ce vreti sa faceti sa puneti cat mai mult suflet si cat mai putin interes personal. Mie nu mi se pare deloc anapoda un PSD si cu Geoana si cu Nastase si cu Diaconescu si cu Iliescu – si chiar asta am inteles si din postarile pe blog si din aparitiile TV ale Domnului Nastase.

 152. 153 Spiridus ianuarie 20, 2010 la 2:00 am

  Model de program social reusit

  URUGUAY

  TOTI elevii din scolile publice primesc gratuit un calculator.
  Calculatorul are incorporate materiile de studii, in format electronic.
  In zonele izolate, sarace exemplificarile sunt adaptate problemelor zilnice ale oamenilor, iar solutiile trezesc interesul copiilor. In plus, s-a constatat intereseul pentru calculator si al persoanelor mai putin instruite, inclusiv parintii elevilor, interesati de noua forma de invatamant.
  Uruguay a devenit, in scurt timp, al treilea exportator latino-american de soft (dupa Brazilia si Argentina).
  Sursa: CNN in spaniola.

  Un model reusit, urmarea unei strategii clare. Au stiut ce vor, au stiut cum si au facut eforturile necesare ca sa duca la bun sfarsit ceea ce si-au propus. Programul a fost aplicat fara propaganda partidista, dar, evident, cei care l-au lansat au primit rasplata (politica) corespunzatoare.
  Deci, se poate!

 153. 154 blogideologic ianuarie 20, 2010 la 3:31 am

  Sunt mulţi care mă atacă pe tema +alogen+, fără lectura sintagmei complete : „alogeno-cominternist”, cea mai mare sursă a răului pentru România postbelică. Susţin în continuare lucrul acesta. Blogul meu este uşor identificabil, am multe date personale acolo, aşa că neprietenii pot face o delaţiune la procuratură. Dacă acolo chiar îi va lua cineva în serios, nu ştiu. Repet, Raportul Tismăneanu este Noul Manifest de sorginte alogeno-cominternistă împotriva României, o ţară distrusă. În fine, am fost arestat în 1956 pentru activitate anti-sovietică. În acord cu codul penal din RPR valabil în 1956, activitatea anti-sovietică era asimilată cu fascismul. Constantin Ticu-Dumitrescu a spus în mod expres că fasciştii nu vor fi reabilitaţi în România. Cârcotaşu pare să fie şi el împotriva reabilitării celor arestaţi pentru activitate anti-sovietică. De ce oare 🙂 ?

 154. 155 blogideologic ianuarie 20, 2010 la 3:41 am

  Cât despre partide, nu cred că mai există vreun partid autentic în România. Partidele autentice de la noi erau asociate cu forţele de producţie : PNL-ul cu burghezia, PNŢ-ul cu ţărănimea. Cu ce forţă de producţie este asociat PSD -ul? Este o întrebare foarte dificilă.

 155. 156 blogideologic ianuarie 20, 2010 la 4:21 am

  @ Adrian Năstase
  “intelectualismul nu a fost niciodata respins pe acest blog.”, spuneaţi la un moment dat. Ceea ce este perfect adevărat, dacă se referă doar la alegerile făcute de patronul de blog. Pe de altă parte, vreau să vă reamintesc, să reamintesc tuturor, din experienţa mea pe acest blog, că există din anumite direcţii o teamă faţă de intelectualismul românesc. Am susţinut mereu că nu trebuie să confundăm opiniile culturnicilor GDS cu intelectualismul românesc. Dar în două decenii de mijloace financiare generoase puse la dispoziţie de bolşevicul scânteist Silviu Brucan, această abordare, total iraţională, este prezentă în primul rând în infamul Raport Tismăneanu, al cărui rezumat a fost citit de preşedintele Traian Băsescu în Parlamentul României (lectura lui Traian Băsescu mi-a reamintit comedia cinematografică “Telegrame” :-)) Mă exprimam intelectualist pe acest blog : +La fel cum în secolul XIX am fost salvaţi în „cuget şi simţiri” de Ideologia Şcolilor Centrale (ideologia Destutt de Tracy), de senzualismul psihologic şi senzualismul pedagogic al lui Condillac, de iluminismul industrial scoţian şi de ideologia clasică germană (incorporate în spiritul de la Junimea), acum trebuie salvat limbajul românesc unde fiecare cuvânt trebuie văzut ca un concept de marketing, şi rescrisă o doctrină economică românească unde fiecare produs oferit pe piaţă trebuie văzut ca purtător de sens lingvistic. Evoluţia lingvistică în lume este clară: reducţia numărului de vernaculare. Nu cred în victoria vreunei lingua franca, fie şi globish. Civilizaţia românească este scrisă ca gramatică generativă, acesta este avantajul nostru. Începem să scriem echivalentul Gramaticii de la Sibiu pentru secolul XXI. Este un program de muncă imens în faţa noastră, esenţial este să nu îl abordăm în stilul phatic al culturnicilor de elită. Produsul industriilor noi cuprinde un 1/Concept, incorporează o 2/Metodă, mai mult, produsul incorporează 3/Informaţie, fiind chiar vector de informaţie precum Cuvântul, şi în mod necesar şi evident, produsul industrial are o 4/Utilitate şi are o 5/Calitate. De ce am folosit litere mari ? Pentru iniţierea unui proces de brainstorming.+ Era o exprimare foarte benignă, pe o temă economică, ţinta fiind construirea unei noi forţe de producţie pentru România. Repet, procesul nu este facil. Reacţia care a venit pe blog a fost cel puţin bizară : +UN SEMNAL PERICULOS IN POSTAREA TA: INTENTIA DE MUTILARE A LIMBII (”A” DE TIP ORWELL!). In finalul aberantei tale postari […] exista un fragment care indica, fara putinta de tagada, ca intre fascism (totalitarismul negru- pe care il sustii pe fatza) si comunism (totalitarismul rosu) nu exista nici o diferenta de fond si nici de moduri de actiune, dar numai de culoare a hainei. Mie imi indica un semnal foarte periculos! Punctual, fragmentul final (sustinut, in mod sigur, de vulgata fascizanta careia ii apartii) este, pe fond (subliniez, pe fond) replica fidela a modului de actiune specific khmerilor rosii (culoarea sumata indica tipul de haina totalitara) in perioada revolutiei lui Pol Pot. Ceea ce s-a intamplat in Cambodgia acelor ani- inclusiv crima culturala si mutilarea limbii- isi gasesc corespondentul intr-o idee din postarea ta (de fapt, ar trebui sa iti multumim caci, astfel, aflam ce au de gand fascistii ascunsi sub diverse “bloguri ideologice” in Romania). +
  Pot replica ? Alogeno-cominterniştii îi evaluează pe autohtonii din România la fel ca pe aborigenii tasmanieni, judecaţi de colonialişti ca fiind incapabili să elaboreze concepte. Pentru cine este periculoasă atitudinea mea de participare la viaţa ideilor din România prin racordarea între abordarea conceptuală ascendentă (bottom-up approach) şi abordarea conceptuală descendentă (top-down approach) ?

 156. 157 Mihai Muntean ianuarie 20, 2010 la 5:49 am

  Domnule Nastase, citind „sinteza dumneavoastra”, imi vin in minte citeva consideratii si intrebari!
  – Ce anume v-a impiedicat in perioada in care PSD,ex FSN, ex PDSR..etc, a fost la guvernare, sa aplicati programul mentionat!?
  O analiza pe text ar fi prea lunga!
  As vrea totusi sa va reamintesc, ca unul din „rezultatele politicilor PSD”, a fost masiva emigrare a Romanilor din anii 90!
  Partidele din Romania sunt percepute atit de catre populatie, cit si de opinia publica internationala, ca niste grupuri de interese si afaceri, corupte si demagogice.
  Unul dintre motivele acestei perceptii este repetata si masiva deturnare a votului electoratului prin aliantele post electorale,contra oricarei ideologii, doctrine si principii, sub pretextul interesului national, aruncat cu nerusinare ca „praf in ochii alegatorilor”, motivul real fiind raminerea sau intrarea la putere cu orice pret, jignind cu obstinatie inteligenta unui intreg popor! Lipsa „moralitatii, a principiilor si ideologiilor” se observa si din amploarea Traseismului politic! Se spune ca „Politica e o curva”,dar multi dintre politicienii Romaniei au depasit si redimensionat aceasta „sintagma” Acest „anti model” de comportament politic, caracterizeaza toata clasa politica a Romaniei, care la ora actuala nu ar mai avea nimic de spus populatiei si ar fi obligata moral sa se reinoiasca in intregime, daca Romania ar fi o tara in care democratia ar fi un principiu si un obiectiv permanent al clasei conducatoare.
  Dupa parerea mea, daca politica Romaneasca, ar urmari si promova adevarate politici doctrinare si ideologice, tinind seama de structura actuala socio-economica a tarii, la putere ar trebui sa fie un partid de centru-stinga!
  Cum insa „stinga ” reprezinta inca in perceptia colectiva, urmasa demna a „regimului trecut”, va fi foarte greu sa va cistigati credibilitatea.
  Haosul si coruptia institutionala, tunurile bancare, privatizarile frauduloase si dubioase, administratia defectuasa, infractionalitatea,infrastructura dezastruoasa, rapacitatea pe de-o parte, indolenta si nesimtirea clasei politice pe de alta parte si lipsa unor perspective reale de remediere a situatiei, a dus la decredibilizarea ideii de clasa conducatoare capabila sa inscrie Romania in rindul tarilor democratice!
  Dar cel mai mare rau este faptul ca oamenii si-au pierdut speranta, au renuntat sa lupte, sa se zbata, lasindu-se astfel la mina politicienilor si guvernantilor, care devin pe zi ce trece mai aroganti, mai impertinenti si mai demagogi ca oricind!
  Societatea civila este aproape inexistenta!
  Lipsesc dezbaterile publice pe subiecte civice, lipseste educatia civica!
  Lipseste informarea asupra drepturilor si asupra modalitatilor prin care acestea pot fi revendicate si aparate!
  Lipseste vointa politica de a rezolva problemele societatii in contrast cu „vointa politica”, atunci cind subiectul dezbaterii parlamentare il constituie acordarea de noi privilegii la vedere sau submerse, clasei conducatoare.
  Capacitatea de decizie politica e frinata voluntar de meschinele interese de afaceri, ale grupurilor de presiune, intra si extraparlamentare si guvernamentale si acest lucru frineaza si distorsioneaza orice proiect fie el politic , social sau economic.

  Dispretul fata de populatia tarii, manifestat de clasa politica si guvern se poate observa in orice dezbatere televizata, dominata de acuzatii,injurii si atacuri la persoana. De mistificari, teme false, demagogie si lipsa de orizont si viziune.
  Aceasta lipsa de viziune v-a penalizat si in diaspora.
  Dezinteresul si ignoranta fata de problemele romanilor din diaspora, s-a vazut si din numirile neinspirate ale reprezentantilor, a consilierilor onorifici si ai membrilor acestor filiale ilegale, majoritatea semianalfabeti, farsori, demagogi, plagiatori(cel de la PSD Italia).
  Oameni care nu au habar nici macar de statutul partidelor in care „militeaza”! Oameni care nu resusesc sa exprime o idee, un concept, sau un proiect politic! Care de fapt s-au „implicat” in filiale, cu dorinta exclusiva a parvenirii!
  Si atunci va intreb; Cu asemenea „Cadre”, vreti sa convingeti electoratul!?
  Observatiile mele se refera la Toate partidele din Ro, care incearca sa infiltreze diaspora, fara sa realizeze ca de fapt ar fi mult mai leal si productiv pt. ele sa trateze diaspora ca pe un partener de dialog compact si reprezentativ!
  Atit PD-l cit si PSD, au incercat si incearca sa trateze diaspora ca pe o simpla masa electorala, infiintind „filiale ilegale” dpdv al legislatiei tarilor gazda! (vesi cazul filialei PDL Chicago, obligata sa se autodizolve) Filiale menite sa aduca voturi!
  Intrebarea ar fi ; Pe baza caror programe si cum si-au propus aceste partide sa-si apropie electoratul Roman din strainatate!?
  Pe baza promisiunii (retrase) a lui M Geoana, a celor 25.000 de euro, ce ar fi urmat sa li se dea Romanilor repatriati, ca sprijin pt. inceperea unei afaceri!?
  – Pe baza „conferintelor” finalizate cu stringeri cordiale de miini, a celor doi reprez ai diasporei din europa, membrii ai PD-l, domnii Brinza si Badea!?

  Din pacate asa cum s-a vazut si la abia incheiatele alegeri prezidentiale, Romanii nu voteaza „Programe, proiecte si lideri credibili”, ci voteaza lipsa alternativei, voteaza „contra cuiva”, voteaza pomenile electorale sau voteaza drepta sa nu revina stinga la putere!
  Partidele s-au bucurat la cele 10.mil de voturi din tara si 150.000 din strainatate, insa nimeni nu a suflat vreo vorba despre posibila optiune a celorlalte 4 milioane de Romani din Ro si alte 4 milioane din diaspora care nu au votat!
  Nimeni nu a facut vreo analiza a mesajului politic transmis de acestia prin „neprezentare”, respectiv neincrederea masiva in „propunerile electorale ale partidelor”.
  Neprezentarea este de fapt un vot de blam al cetatenilor, care insa le-a convenit mult mai mult politicienilor, decit un masiv „Vot in alb”, explicit ca forma, continut si mesaj.
  Nimeni in Romania(aici politicienii din toate partidele s-au unit intr-o Omertà ce poate fi invidiata de cei mai mari mafioti), nu a explicat populatiei posibilitatea aceasta democratica, legitima si legala de expresie a optiunii electorale si mesajul pe care acesta il transmite politicienilor. S.a mers pina acolo ca prin OUG 95/o9/o9, sa se modifice prevederii legii 370/2004, pt. alegerea presedintelui Ro.
  Printre alte modificari s-a „strecurat” si cea care elimina contabilizarea „voturilor albe”, in rubrica separata a procesului verbal, fiind trecute „discret”, la rubrica „voturi nule”.
  Consider ca s-a incalcat grosolan prin aceasta „prevedere”unul din principiile democratice ale constitutiei Ro, art 31(dreptul la Informatie), precum si art 19 al Declaratiei univ. a drepturilor omului si acest lucru reflecta clar „lipsa vointei politice” si respectul politicienilor, fata de principiile democratiei si fata de cetateanul caruia i-a cersit voturile in campania electorala!
  Acestea cred ca sunt doar citeva din infinitatea „greselilor” clasei politice si guvernantilor ultimilor 20 de ani si s-ar putea reduce simplu la citeva cuvinte; Sunteti cu totii rupti total de realitatile si exigentele populatiei!
  O analiza completa a menita a relansa „centru-stinga ” in Romania, trebuie sa plece de la dialogul cu masele, cu piata!
  Invatati sa-i ascultati sa-i incurajati si sa-i promovati si pe cei care n-au resursele materiale sa va plateasca „locurile in structuri”, dar au creier, idei,vointa, determinare , tenaciltate, ssunt leali si de ce nu idealisti!
  Cred ca ar trebui sa va orientati mai des in promovarea diasporei, caci acesti oameni au avanajul de a fi trait si muncit in sisteme socio-economico-politice diferite, in tari cu democratii consolidate si au un avantaj de necontestat dat de capacitatea de evaluare si de comparatie
  a acelorasi, au o constiinta a muncii mai acut dezvoltata, sunt mult mai exigenti in privinta drepturilor si obligatiilor cetatenesti si cu siguranta o capacitate decizionala si de adaptare f. buna, care si-au format-o si care i-a ajutat sa se reprofileze si adapteze in societatile de adoptie!
  Ce a fost pina acum am vazut, ati amanetat viitorul copiilor si nepotilor nostri prin datoriile externe contractate evident „in interesul nostru!

  Romania a pierdut din vina dvs a clasei conducatoare cel mai importnt start al istoriei…momentul dec. 89!
  Nu-l ratati si pe al doilea!

  Cu stima!

  MM

 157. 158 Aya ianuarie 20, 2010 la 6:10 am

  GUVERNUL BOC + UN DEPUTAT PSD + UN SENATOR P.C., ACTIONAND „COINCIDENT” PERFECT COORDONAT, PREGATESC SITUATIA IN CARE ROMANII VOR FI OBLIGATI SA ISI VANDA CASELE!

  In luna noiembrie 2009 pe blog a fost postat un interviu in care era devoalat planul sinistru ca, in 2010, pintr-o ampla operatiune (vizata fiind implicarea unor banci- acum se dovedeste ca planuleste mult mai amplu) romanii sa fie deposedati de o bogatie importanta- care, la nivel national, atinge cote impresionante.

  Romania se numara printre statele cu cel mai ridicat numar de proprietari de imobile (cele mai multe dobandite inainte de 1989).
  Cei mai multi romani au reusit sa le pastreze, facand eforturi pentru a le intretine si, inainte de toate, pentru a-si plati impozitele.

  Ceea ce parea o fictiune (acel interviu caruia putini i-au dat atentie ca mesaj) se dovedeste a fi o intentie reala, pe cale de a fi pusa in aplicare.
  Nu cu ajutorul bancilor, dar prin implicarea nemijlocita a guvernului Boc (am fost contrazisa cand am afirmat ca acest individ este extrem de periculos si de rau intentionat, acuzata fiind ca, prin criticile aspre la adresa lui, il „albesc” pe Basescu- acum afirmatiile mele incep sa-si gaseasca, din pacate, corespundentul in realitate).
  Acestuia i se adauga „coincident”- prin actiuni care, ciudat, se coreleaza perfect intre ele- „efortul” unui depiutat PSD si al unui senator PC!

  Aparent, intentiile criminale la adresa romanilor, care ar trebui sa isi vanda casele neavand cum sa isi mai plateasca impozitele, ar putea fi pusa pe seama lui Sebastian Vladescu, ministrul de Finante.
  In fapt, conform declaratiilor unor surse din Palatul Victoria, exista un plan intocmit in acest sens cu participarea directa- si la initiativa lui Boc.

  Iata ce declara Vladescu preluat de ziarul „Gandul” (cu mentiunea ca daca acea infioratoare initiativa ar fi pusa in aplicare, realitatea ar fi mult mai dramatica, impozitele urcand, in majoritate, la mii si chiar zeci de mii de euro, dat fiind pretul de piata al imobilelor, la care ar urma sa fie o,pozitate):
  „Aproape 80% dintre familiile romanilor au în proprietate apartamente. Majoritatea apartamentelor au o valoare de taxare la ordinul a cateva mii de euro. De aceea taxa pe un apartament este undeva în zona zecilor sau sutelor de euro. Daca (…) le-am taxa la valoarea lor reala, ar trebui sa ne ducem cu taxa in zona miilor de euro, ceea ce ar fi greu de suportat. In momentul de fata, impozitul pentru un apartament de 3 camere din Bucuresti este de circa 40 de euro pe an, deoarece este calculat ca si când locuinta ar face aproximativ 25.000 de euro” a declarat Vladescu, citat de Gandul.

  Aceasta declaratie aparent doar nepasatoare, ascunde o realitate mult mai crunta- si trebuie coroborata cu informatiile oferite de acel interviu la care m-am referit, in care se anunta intentia de a-i face pe romani sa isi instraineze (sau sa isi piarda) imobilele.

  Vladescu laseaza doar stirea legata de intentie, acum- comportandu-se „naiv” (fiind imposibil de crezut ca ar fi asa) in materie de pret al imobilelor.
  Nu stiu de unde scoate Vladescu pretul de numai „cateva zeci de mii de euro pentru un apartament”- probabil, le exclude pe cele din marile orase si, mai ales, din zonele centrale (desi, culmea, s-a referit la Bucuresti!).
  In general, pretul unui apartament care nu se afla in zonele periferice (dar in cele centrale ale marilor orase) valoreaza, in cel mai rau caz, intre 150.000- 200.000 euro -despre pretul terenurilor, nici nu are sens sa discutam, atat este de mare.
  Vladescu nu a mentionat nimic despre pretul terenurilor intravilane.

  Conexand informatiile din interviu cu anuntul (deocamdata, intentional) al lui Vladescu, este simplu de realizat ce scenariu se prefigureaza.
  Chiar si acum, impozitul pe imobiliare este greu de suportat de catre multi (de exemplu, de catre pensionari, de catre someri, de familiile cu venituri mici).
  Daca ar fi impozitate, asa cum spune Vladescu, sumele ar fi imposibil de suportat chiar si de cineva cu un venit mediu sau putin peste cel mediu (Vladescu pare a uita ca o casa inseamna plata multor alte facutri lunare, in afara impozitului- iar utilitatile, plata intretinerii, sunt de multe ori insuportabile pentru romani).

  Este previzibil ca in momentul stabilirii valorii de piata (la care ar urma sa fie impozitate imobilele in viziunea criminala a guvernului Boc) ar aparea, „intamplator”, o crestere a pretului acestora.
  Logic fiind ca impozitele nu pot varia permanent, in functie de fluctuatiile pietei, ar fi stabilita o valoare a imobilelor in acel moment.
  Este usor de realizat ca impozitele pe imobile ar urma se se situaze, in majoritate, in jurul valorilor ca zeci de mii de euro (cateva mii urmand a fi platite, cel mai probabil, doar pentru o garsoniera) situatie in care foarte multi romani ar fi obligati de situatie sa isi instraina casele.

  CIUDATA „COINCIDENTA” (1)- CONEXIUNE
  Un ochi atent poate realiza ca intre stirile aparute in ultima perioada, legat de impozitare, pot fi stabilite conexiuni (desi, aparent, lucrurile nu sunt legate intre ele).
  La o privire mai putin distrata, par a fi piese ale unuii joc de puzzle’s, care se imbina perfect si care, la momentul „potrivit” urmeaza a se „strange” laolalta. Cei atenti pot contura tabloul dorit de cei implicati in acest joc oribil (ale carui urmari supernegative INCA pot fi prevenite).

  Cu doua zile in urma a aparut „nevinovata” stire conform careia Dan Voiculescu depune un proiect de lege in baza careia romanii care nu isi platesc impozitele ar urma sa fie pasibili de 7 ani de inchisoare.
  Aparent, avem de a face cu un mare spirit justitiar, care se gandeste sa previna evaziunea fiscala prin asprele rigori ale legii.

  Lucruile apar, insa, total diferit, coroborand aceasta proba de aparent „justitiarism” cu intentia declarata a guvernului Boc (via Vladescu).
  Primii care nu ar putea sa isi plateasca impozitele ar fi cei mai multi dintre romanii proprietari de imobile, daca s-ar materializa intentia guvernului Boc de a stabili impozitul la nivelul valorii de piata.
  Amenintarea cu puscaria i-ar face pe acestia sa accepte mult mai repede sa isi vanda imobilele- si, astfel, in 2010-2011, planul anuntat prin acel interviu (de a deposeda romanii de case si terenuri) s-ar pune urgent in aplicare.

  O ALTA „COINCIDENTA” (2) – PIESA DIN ACELASI JOC DE PUZZLE’S IMOBILIAR CRIMINAL CA INTENTIE

  In 13 ianuarie 2010, presa anunta ca Deputatul PSD Mugurel Surupaceanu a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor o propunere legislativa pentru instituirea DIN 2010 a impozitului anual de 0,5% asupra VALORII NETE a averii persoanelor fizice ,care depaseste pragul de 500.000 euro.

  Surupaceanu propune ca la calculul impozitului anual pe avere sa se tina cont de intreg patrimoniul detinut de persoana fizica sau familie, inclusiv cel apartinand copiilor minori.
  Ppropunerea mai prevede ca, la stabilirea valorii patrimoniului pentru care se datoreaza impozit anual asupra averii, se vor avea în vedere ATAT ELEMENTELE DE ACTIV CAT SI CELE DE PASIV.

  Sunt impozabile in sensul vizat de propunerea legislativa: ansamblul bunurilor imobiliare şi mobiliare, drepturile banesti si valorile apartinand contribuabilului persoana fizica, sotului/sotiei, precum si copiilor minori in cazul in care sunt administratorii legali ai bunurilor acestora.

  Referitor la sumele care ar fi colectate din acest impozit, Surupaceanu
  a afirmat ca e foarte greu de facut un calcul, dar, din informatiile lui, peste 200.000 de romani ar plati acest impozit, fiind vorba de aproximativ 200 de milioane de euro la buget.

  „Exista o suma mica, pentru ca avem probleme privind subevaluarea terenurilor si a caselor fata de pretul real al pietei. DACA VA CRESTE NIVELUL ACESTORA, se va incasa mai mult”, a spus Surupaceanu.

  Sindicalistii au propus ca aceia ale caror proprietati imobiliare nu produc profit sa nu platească acest impozit, DAR Mugurel Surupaceanu a sustinut ca averea trebuie vazuta ca o sursa de venituri.
  „DACA AVEREA NU ESTE O SURSA DE VENIT, TREBUIE SA GASEASCA SOLUTII SA-SI INTRODUCA TERENUL SAU CASA IN CIRCUITUL ECONOMIC, SA LE INCHIRIEZE”.

  CONEXIUNI INTRE „COINCIDENTE”- TOATE LEGATE DE IMOBILELE ROMANILOR SI DE PLANUL CRIMINAL AL INSTRAINARII ACESTORA

  Din declaratiile iresponsabile ale deputatului PSD Mugurel Surupaceanu (pentru care ar trebui sanctionat, nicidecum incurajat!) se observa foarte clar ca nu are in vedere faptul ca o locuinta (plus”averea” din ea)- care, evaluata de „specialisti”, la pretul pietei poate oricand valora, pe hartie, peste 500.000 euro si, astfel, sa fie impozitata suplimentar- ESTE LOCUITA de romani, in majoritatea cazurilor.
  In acest caz, acea proprietate NU produce profit.

  Personajul nemernic, numit Surupaceanu (care trateaza proprietatile romanilor ca pe surse de venit cand ele sunt, in majoritatea cazurilor, locuinte) le propune romanilor, de la inaltimea nemeritatei sale pozitii, sa-si „inchirieze” (nu indrazneste sa spuna „sa vanda”) imobilele.
  NU spune si unde ar urma sa locuiasca acei romani!
  De altfel, nici nu ii pasa- scopil propinerii sale fiind evident dep;osedarea romanilor de averea imobiliara.
  Daca la valoarea de piata a impozitului (care poate creste, fortat, peste noapte si tocmai atunci, „coincident” sa fie stabilita si valoarea sa, implicit noul nivel al impozitului vladescian) se adauga valorile din casa (estimate, desigur, tot de „specialisti”) si salariile sau pensiile, exista mari sanse ca multi romani- proprietari, cu venituri deloc de invidiat, sa intre in categoria platitorilor acelui impozit in plus de 0,5% pe „avere”!

  In una dintre declaratiile sale, Surupaceanu FACE TRIMITERE EXPLICITA LA REEVALUAREA IMOBILELOR SI IMPOZITAREA LA PRETUL PIETEI- lucru deja anuntat ca intentie de guvernul Boc.

  In mod evident mai putin inteligent ca altii (si mai putin abil)- si, de asemenea, clar infatuat- nemernicul deputat Mugurel Surupaceanu spune explicit ca are in vedere ca, in urma actiunii guvernamentale, numarul celor astfel impozitati sa fie mai mare decat cel actual- estimat la 200.000.

  Invers proportional cu numarul celor care vor intra in aceasta categorie- a celor care se vor trezi, peste noapte, ca trebuie sa plateasca si 0,5% pe „avere” (pot garanta ca Finantele vor gasi modalitatea de evaluare astfel incat cel putin 30-40% dintre proprietari sa ajunga, prin diverse insumari, in aceasta categorie) va fi numarul celor care vor avea posibilitatea sa plateasca aceste sume, la care s-ar adauga, fireste, noile impozite, stabilite la pretul de piata al imobilelor (suma totala ajungand la un nivel exorbitant pentru un salariat obisnuit sau pentru un pensionar).

  In acest moment intervine LEGEA VOICULESCU- in baza careia se vizeaza pedepsirea cu 7 ani de inchisoare a persoanelor care nu isi platesc impozitele!

  Nu trebuie sa fie cineva un mare analist pentru a realiza ca din asocierea acestor „coincidente” ale intentiilor de modificari legislative se ajunge exact la ceea ce se anuntase, pe diverse cai, in ultima parte a anului 2009: in 2010, exista un plan pentru deposedarea romanilor de proprietatile lor imobiliare.

  Absolut jignotor si de natura a leza bunul simt este infatuarea unui tip, care se pretinde social democrat- deputatul PSD Mugurel Surupaceanu- care afirma, cu nepasare, ca un imobil trebuie sa produca, fara a tine seama de faptul ca in imobile LOCUIESC romanii si ca, astfel, cele mai multe nu „produc”.

  Intentia de deposedare a romanilor de imobilele lor (repet, anuntata deja- semnal caruia putini, mult prea putini i-au dat atentie) se arata a fi urmarea unei strase „colaborari” (sub aparenta unor „coincidente”, in care nu cred) intre un deputat PSD (Mugurel Surupaceanu), un -zice-se- „justitiar” PC (aflat in coalitie cu PSD!) totul „supervizat” si pus in opera via un „independent” al guvernului Boc, din postura de ministru de Finante.

  Nu trebuie sa aiba cineva o minte foarte sofisticata pentru a realiza ca indivizii rai intentionati- si care vizeaza deposedarea romanilor obisnuiti de bunurile imobiliare (doar cei de rand, care inseamna coplesitoarea majoritate nu vor putea plati, nicidecum ceilalti!) sunt imprastiati „transpartinic”, in aria social democrato- conservatoare + cea guvernamantala (independenta!).

  De data asta, o minte sofisticata s-ar putea intreba daca nu exista o stransa relatie nemarturisita intre anumiti indivizi din zona social democrato- conservatoare si cea guvernamentala, care, in fapt, reface (de data asta pe ascuns) rusinoasa colalitie din prima parte a anului 2009.

  Ma intreb cum este posibil ca anumiti oameni politici pe care ii credeam responsabili sa salute initiativa lui Surupaceanu (fara a se gandi la consecintele expuse si care sunt absolut previzibile, nu doar logice).

  Ma intreb cum este posibil ca aceiasi oameni politic i pe care II CREDEAM responsabili sa nu aiba nimic de comentat la marsavele intentii declarate ale guvernului Boc, de a stabili impozitul pe imobiliare la nivelul valorii de piata- fiind evident ca acesta va fi imposibil de suportat de catre pensionari, de exemplu (si chiar de catre cei cu un venit mediu sau nu mult peste cel mediu).

  Ma intreb cum este posibil ca respectivii oameni politici pe care ii credeam responsabili sa nu faca legaturile EVIDENTE intre cele trei „coincidente” mentionate, mai ales ca au o experienta redutabila.

 158. 159 Exasperat ianuarie 20, 2010 la 7:35 am

  Incredibilă reacţia lui Mircea Geoană la adresa analizei Institutului Social Democrat ale cărei concluzii îl indicau drept vinovatul principal al pierderii alegerilor (dăăă!!!!). Geoană s-a supărat şi a reproşat faptul că în loc să „apere” PSD, ISD face analize de felul ăsta. Ca şi cum, scopul unui asemenea institut ar fi acela de a-l cânta pe şeful de partid.

  Jenant.

 159. 160 Exasperat ianuarie 20, 2010 la 7:39 am

  Aya,

  Aşa e: Mircea Geoană a batjocorit efortul militanţilor PSD. Aşa e: a aruncat partidul în ridicol invocând scuze parapsihologice.
  Mă întreb şi te întreb: dacă lucrurile stau aşa (şi e evident că aşa stau), cum e posibil ca la Congres să fie oameni care să-i acorde votul lor pt încă un mandta la şefia PSD? Am vz declaraţiile unor lideri de filiale care-l susţin orbeşte pe M.G. Raţiunea lor e cea a interesului (cine ştie ce le-o mai fi promis), dar a delegaţilor la Congres?

  Petruţ

 160. 161 Aya ianuarie 20, 2010 la 8:35 am

  PS:
  In loc de „unui depiutat PSD” – unui deputat PS;
  in loc de „Iata ce declara Vladescu preluat ” – Iata ce declara Vladescu, in calitatea sa de goarna decerebrata a lui Boc, preluat;
  in loc de „Personajul nemernic, numit Surupaceanu” – Personajul nemernic, si demonic numit Surupaceanu.

 161. 162 gaby ianuarie 20, 2010 la 8:44 am

  „Bistosh ?”

  Sunt deja in inferioritate , daca-i ancronism nu-i cunosc intelesul , daca-i neologism este un „ungurism” , care mai de graba se aseamana cu un fel de mancare, daca-i gastronomic atunci bucatele sunt gata , precum observati pe masa!
  Ca sa nu va raman dator va redau insa o alta lista a acelora care pe langa salariile mult mai mari decit ale parlamentarilor au si afaceri au si influenta au si si…..
  – cca 20000 din cei peste 300000 de lucratori din serviciile de informatii.
  – cca 20000 de procurori si judecatori
  – cel putin 200000 de politicieni altii decit parlamentarii.
  – circa 5000 de ofiteri superiori , generali, sau generali in rezerva.
  – circa 1000 de functionari superiori , ministri secretari de stat.
  – circa 20 de ministri
  – cel putin 1000 din rudele acestor ministri
  – 500 de persoane grupurile de interes din jurul palatelor.
  Succint domnule cititor aici sunt banii nostri, si in nici un caz in buzunarul parlamentarilor, aadmit insa ca nici acestia nu-s usi de biserici ,dar sa atacam sistematic aceasta institutie , concertat, este o chestie mizerasbila , antidemocratica.
  Eu cunosc trei parlamentari care locuiesc in acelasi apartament din vremea lui Ceausescu, daca dumneravoastra imi puteti da trei exemple din cei 50000 de „impricinati” descrisi de mine mai sus , va dau dumneavoastra dreptate. Capishi?

 162. 163 gaby ianuarie 20, 2010 la 8:55 am

  Remember??????

  Aloooooo remember?

  Cind PSDeul a cistigat alegerile parlamentare si domnul Nastase le-a pierdut pe cele prezidentiale , remember???????????????????????????
  Faceti va rog o diferenta intre alianta DA de atunci cit mica si bisnicita era si monstrul care a aparut in urma pierderii prezidentialelor de atunci.
  Si inca ceva ,Geoana intr-adevar , daca exista o morala si in politica atunci domnului Geoana ii lipseste acest atribut ,dar numai lui ii lipseste,insista, si fara nici o demninate se auto-propune inca o data…..
  Nu uitati ca totusi Geoana lasa un urma un partid partial reformat sau auto-reformat , presiunea in justitie asupra membrilor marcanti ramane acum clar doar ca niste razbunari politice , nu acelasi lucru la lasat in urma si domnul Nastase, remember?

 163. 164 contele ianuarie 20, 2010 la 9:16 am

  e-Manuel K.

  Nu m-am hotărât încă cine sunt :Pleşu sau Liiceanu . Te anunţ eu .Dar de ce trebuie să păstrăm proporţiile ? Mergem la scară 1 pe 1 ( vorbesc din punct de vedere intelectual , n-aş vrea să fiu aşa ” împlinit „fizic ca maestrul Pleşu ) .
  Cine e Buturugă .C.? E cazul să mă enervez de comparaţie ? Dacă nu-i de bine , data viitoare te las singur în lupta cu ” the brain ” blogideologic .

 164. 165 contele ianuarie 20, 2010 la 9:35 am

  AYA

  Văd că eşti modestă .Multe din întrebările puse pe blog îşi află răspunsul în excelenta carte ” Stânga la răscruce …”de BHL . Sunt curios cine a avut iniţiativa de a o traduce . Cred că ar trebui citită de toţi simpatizanţii stângii . O privire mai obiectivă greu găseşti .
  P.S. Am ajuns la ” După treizeci de ani „. N-am crezut că o carte ,în fond ,de opţiune politică poate fi atât de agreabilă .

 165. 166 Bogdan ianuarie 20, 2010 la 9:59 am

  D-le Nastase, din reforma pe care o propuneti si pe care sunt convins ca o sa o puneti in aplicare nu trebuie sa uitati comunicarea cu membrii de partid si simpatizantii , de care sa se tina si cont in luarea decizilor ( cate persoane din conducerea ( si nu numai) PSD-ului comunica in „lumea virtuala” ( ma refer la internet nu la lumea din Flacarile Violet)….

  O mai mare deschidere in organizatile din teritoriu , promovarea altor oameni nu tot aceiasi care sunt de 20 de ani in fruntea acestor organizatii si care iau bataie la fiecare tur de scrutin si nu ultimul lucru (personal cred ca trebuie sa fie principala prioritate ) o mai mare aplecare si implicare in Transilvania…

  Mult succes la congres!!! Sa redevenim si noi PSD-ul un partid de oameni seriosi si INVINGATORI!!!

 166. 167 Sibilla ianuarie 20, 2010 la 10:00 am

  D-le AN,
  Se putea să nu fie Twin-Peakse-ul cărăşean * fruncea *… :

  * … politicienii social democraţi din Caraş-Severin care se pregătesc pentru vremuri noi, NU neapărat cu o conducere nouă. De exemplu, senatorul PSD de Caraş-Severin, Gheorghe Pavel Bălan îşi doreşte ca data Congresului extraordinar al PSD să aibă loc cât mai repede.

  „Îmi doresc ca acest eveniment să aibe loc în luna februarie, la fel ca şi Comitetul Executiv Naţional. Va fi un vot individual, iar eu aş vota TOT CU ACTUALUL preşedinte Mircea Geoană, asta dacă nu voi fi influenţat energetic în ziua votului“. Senatorul PSD nu a negat nici faptul că există posibilitatea unei reorganizări şi la nivel judeţean. *

  http://www.caon.ro/stiri/im:caon:news-caras/articol/balan-atacat-de-flacara-violeta/cn/news-20100119-06015728

  D-aia şed pe tuşă, adică militez în felul meu, căci pesedeii sunt ocupaţi de nişte ani buni cu afacerile şi * făcăturile * ( în Banat făcătură=vrăji ), d-aia se dezic guguştiucii de cei ca dumneamea, d-aia zic că ŞI curăţenia îşi are rolul ei prin ograda PSD… : noi NU îl dorim pe Geoană, pe noi nu ne-a atins * flacăra violet * la mansardă, nu noi avem afaceri cu pedeleii din teritoriu, d-aia ne tot întrebăm şi cred că pe bună dreptate – PSD Caraş-Severin, încotro, cu-asemenea specimene?
  respecte,
  Sibilla

  @e-Manuel K.,
  Tehnici prin învăluire…. rezist, majkă, rezist, nu-s excesiv de… blândă, puteai să spui bolundă, zău că nu ripostez, vorba ceea * apa trece, pietrele rămân *…
  Geoană a câştigat competiţii ?? Fără sprijinul tuturor amtiBăsescului n-ar fi obţinut nici cât să nu se facă de miru lumii ( expresie din Banat, folclorul drag mie, bată-l buba, că vă dă de * furcă *, cică… ), e incapabil şi slab şi mai e şi aservit, n-are sens să mai detailăm ce ştie toată suflarea.
  Cristian Diacnescu, da, dar nu are toate calităţile necesare a fi lider pincipal, n-are, punct.
  PSD dacă nu avea la acest moment un Ion Iliescu, trebuia musai să şi-l cumpere, iar AN e capabil să instaleze ordine şi disciplină, clar. Îmi menţin opinia, am încredere în tandemul Iliescu-Năstase.
  În rest, nu răspund la * provocări *, din cauză că nu-s provocări, nu pun botul chiar la orice.
  Sibilla

  @Cârcotaşu,
  De această dată, şi gândesc că măcar în sinea ta recunoşti, nu eu am nevoie să stea cineva lângă mine, am încheiat citatul. Iar cine se erijează în leader de opinie p-acilea, acela nu trebuie să aibe nevoie de-o armată de susţonători, n-aşe ?Ori eşti, ori nu eşti, simplu.
  Cum eu sunt doar o furnică, ţăramcă, apropo de zicerile unui comentator * rudimentar-folclorice* şi mă descurc fără de * oaste *, deci nu eu m-am erijat în leader, dimpotrivă, ştiu să şi tac, nu mă ruşinez să iau notiţe când am de la cine, îmi exprim opiniile numai atunci când am şi eu ceva de spus, fără falsă modestie, îmi permit să rămân şi să fiu Eu în continuare. Va să zică : nu simt nevoia susţinerii, ştiu şi cred ce afirm, nu accept deloc, dar deloc metoda practicată pe acest blog * nu eşti cu mine, nu-mi dai dreptate eşti împotriva mea, eşti duşman * etc etc, pentru că, s-ar impune firesc întrebarea: dar de ce trebuie să aibe cineva anume mereu şi mereu dreptate şi să i se cânte non stop în strună?
  respecte,
  Sibilla

 167. 168 Cititor in stele ianuarie 20, 2010 la 11:05 am

  @ Aya and Co.

  Inainte de a-mi lua o vacanta mai lunga tin sa va raspund la replicile voastre.
  1. Nu v-ati pus in postura unui om aflat inafara pasiunilor pro Basescu sau pro Geoana, asa ca multi dintre voi nu judecati, efectiv, fara anumite resentimente.
  2. Degeaba s-au strofocat antenele, realitatea si tvr sa il prezinte caricatural pe Basescu, fiindca reactia omului simplu si de buna credinta a fost alta decat cea scontata de acesti jurnalisti.
  3. Rezultatul alegerilor a fost decis nu de raportul de forte din plan mediatic sau politic, ci de voturile burtaverzimii. Daca rezultatul s-ar fi decis ca pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, prin turniruri individuale intre pretendenti, poate ca Geoana, beneficiind de faptul ca era mai tanar si mai putin obosit ar fi invins fara dubii. Daca rezultatul alegerilor s-ar fi dat in functie de suma algebrica a laudelor(luate cu +) si a acuzatiilor(luate cu -), atunci iar ar fi castigat Geoana fiindca activitatea non-stop depusa de un gadea, badea, ciutacu, dumitrescu, ursu, ctp, stancu, prelipceanu, etc, etc, ar fi depasit cu brio eforturile depuse de cei din tabara Basescului.
  4. Este jenant din partea simpatizantilor psd ca dupa razboi sa arunce cu rahat in fostul lor candidat, pe care l-au aclamat si l-au sustinut pana in seara de 6 decembrie. Asa cum inainte de 6 decembrie au depasit limitele normalului, vituperand fara nici o jena la adresa lui Basescu, tot asa isi refuleaza acum frustrarea asupra candidatului propriu, invins dupa o batalie epopeica.
  5. Eu, din postura mea de om neutru fata de ambii candidati, m-am simtit destul de ultragiat, asistand la mizerabila campanie electorala si la atacurile absolut suburbane declansate de sustinatorii candidatilor si din spirit de echilibru(iluzoriu echilibru, totusi, avand in vedere uriasa armada din spatele lui Geoana) am luat putin partea celui mai hulit dintre candidati…..
  6. Am spus si o sa mai spun de cate ori voi considera ca este nevoie, ca democratia presupune echilibru, ratiune si devotament fata de valorile fundamentale. Derapajul de la aceste valori unde credeti ca ne va duce?
  7. Toate greselile care i se imputa acum lui Geoana, erau in momentul savarsirii lor, cel mult scapari, sau doar petarde aruncate de adversari, nu-i asa? Geoana nu a gresit singur, a avut o droaie de consilieri, a avut o armata de jurnalisti care trebuiau sa demonteze argumentele adversarilor. Si a mai avut colegi, care sustineau pe toate canalele mass-media ca il sustin si ca el va invinge sigur. Unde s-a materializat toata aceasta sustinere?
  P.S. Acum se dovedeste ca romanul nostru te urmeaza doar daca ajungi invingator, altfel sunt primii care te linseaza si te arunca in tomberon. Lupta pentru putere in psd se ascute tot mai mult si ne duce cu gandul la precedente din anii ’40, desi alte sunt acum imprejurarile si mizele.
  La revedere, undeva prin martie!

 168. 169 florian ianuarie 20, 2010 la 11:19 am

  Domnule Nastase as vrea sa exprim cateva ganduri despre PSD in cateva cuvinte.
  Se spune ca daca Traian Basescu pleaca maine din PDL ,partidul pierde tot capitalul politic,deci asta arata ca partidul este perceput printrun singur om ,in schimb la PSD este exact invers,el este asociat cu foarte multe nume politice.Problema este ca aceste nume sunt receptionate in mare parte negativ.Sunt asociate cu marea coruptie,comunism s.a. si aici se pierde increderea omului in PSD.
  Imi aduc aminte de perioada in care ati fost prim ministru si pot sa spun ca va consider cel mai capabil dintre toti prim-ministri post decembristi dar atata timp cat veti fi inconjurat de aceste personaje negative va va fi greu sa reusiti.
  Din punctul meu de vedere pentru a avea un viitor politic PSD ar trebui sa se curete de toate aceste nume ,sa devina un partid al intelectualilor de stanga si nu un partid pentru mediocrii cu interese personale.In ciuda acuzatiilor de coruptie d-voastra sunteti perceput pozitiv si respectat datorita capacitatii intelectuale dar asocierea in acelasi partid cu numele atator oameni de nivel indoielnic atat intelectual cat si moral face ca avantajul d-voastra sa dispara..
  Oameniivor vota in continuare alt partid decat PSD atata timp cat voi avea convingerea ca aleg raul cel mai mic.
  Numai bine

 169. 170 Draghi Puterity ianuarie 20, 2010 la 11:38 am

  @Aya

  Pe scurt ca am mult de lucru in birou:

  – Ca orice om care si-a construit singur succesul (in 1990 am plecat din Romania cu o valiza si 1000DM in buzunar), nu am cum sa fiu impotriva ideilor liberale care ma avantajeaza.

  – Neoliberalismul nu este doar o gaselnnitza pentru a ataca liberalismul. Daca si in 2010 A.D., ala treilea an al crizei, cand intreaga planeta culege roadele doctrinei neoliberale incepute in anii ’80 in SUA de catre regimul Ronald Reagen nu e clar asta, nu stiu cand o sa mai fie.

  – In istoria omenirii au existat mereu idei nobile care au fost pervertite. Crestinismul a prosus inchizitia si cruciadele, comunismul a fost pervertit in totalitarism, liberalismul in neoliberalism.

  – Intr-o lume in care viteza schimbarii e in crestere, IMM-urile sunt mai mult decat o forma a acumularii primitive de capital. Sunt diferentza dintre succes si esec.

  Tre sa ma opresc aici, te pup :*

 170. 171 contele ianuarie 20, 2010 la 11:45 am

  Cititor în stele

  Ei,acestea fiind spuse, la revedere !
  Vezi cu palinca aia ce faci …

 171. 172 daniel-prudent ianuarie 20, 2010 la 12:14 pm

  @aya si impozitul pe case. In Bucuresti, peste 40% din bugetul local provine de la stat. Deci platesc pentru bucurestean si cel din Cluj si cel din Husi si cel din.. prin impozitele la bugetul statului. DE CE dreptul tau de a locui in Bucuresti genereaza o obligatie pentru mine de a-ti plati confortul? Adica caldura subventionata, metrou, asfalt, opera de stat etc? De ce bucuresteanul care a facut un considerabil efort financiar si s-a debransat trebuie sa-ti plateasca tie caldura subventionata? Daca nu-ti permiti sa locuiesti in Bucuresti de ce trebuie sa platesc eu pentru asta? Hai sa mutam toata populatia Romaniei numai in orase mari (cine ar refuza asta) si sa subventionam totul. Pana unde impingem egalitarismul (derivat pervers al solidaritatii)?

 172. 173 andrei alexandru ianuarie 20, 2010 la 12:17 pm

  Sinteza propunerilor e o baza de pornire excelenta pentru redactarea unui program pe care sa vi-l insusiti, dle. Nastase, spre a fi supus atentiei si chiar dezbaterii colegilor de partid. Sunt citeva contradictii logice in Sinteza, dar acest fapt e inerent, dat fiind numarul mare de idei venite de la bloggeri. Succes la Congresul PSD !

 173. 174 daniel-prudent ianuarie 20, 2010 la 1:12 pm

  fara partipris (1). Dar cred ca societatea romaneasca, parte a UE, va trebui sa gaseasca raspunsul (si prin asta strategia) la mai multe intrebari: 1. mai putini si mai buni vs mai multi si mai „putin-buni”. De exemplu: mai putini profesori si mai bine platiti vs. mai multi profesori si platiti mai putin. De exemplu: mai putine scoli (mai bine dotate, situate de exe. in centre comunale) sau scoli in fiecare sat dar evident cu mai putina dotare). De exemplu; mai putini absolventi universitari de o calitate superioara sau 500 000 de absolventi anual. De exemplu: mai putini bugetari si mai bine platiti vs mai multi bugetari platiti mai putin.

 174. 175 daniel-prudent ianuarie 20, 2010 la 1:20 pm

  fara partipris (2). O alta intrebare: impartim cat mai egal saracia sau bogatia? Pare evident, numai ca bogatia trebuie intai creata, asa ca nu poate fi impartita inainte de creere. Cat putem impozita/taxa pe unul care se zbate sa faca bani, astfel ca sa mai ramana interesat sa continue sa faca bani? Iesim din binomul antagonist sarac-bogat, tipic marxist, prin care este stigmatizat pana si un patron de IMM cu doi salariati (eventual sotia si inca unul)? In cuvinte mai sofisticate, cand solidaritatea se transforma in egalitarism cu toate efectele sale perverse (inclusiv „capra vecinului”)?

 175. 176 daniel-prudent ianuarie 20, 2010 la 1:36 pm

  fara partipris (3). O alta intrebare: evoluam intr-un spatiu economic, social si fiscal inchis (nuanta de gulag) sau REALIZAM in fine ca suntem parte a UE? UE nu ne va permite deficite bugetare uriase (idei a la Surupaceanu). Nu putem fi foarte diferiti fata de (mai ales) vecini. Nu putem avea mai multe taxe, impozitare mai mare, protectionism vamal si fiscal. Vor pleca capitalurile, vor pleca (sau nu vor veni) investitorii, nu vom intra in zona Euro. Nu putem avea un cod al muncii de tip marxist intr-o piata libera a muncii. Cu alte cuvinte: fraza „daca vrei in Romania atunci joci dupa regulile mele” nu mai este aplicabila, pentru ca raspunsul risca sa fie Good Bye. Asa cum a venit Nokia, asa pleaca! Reiese ca nu putem avea un PSD altfel decat social-democratia europeana. Sa ne uitam la ANglia, la Germania, la Danemarca nu la Belarus (exagerand NUMAI un pic)

 176. 177 instalatorul ianuarie 20, 2010 la 1:43 pm

  Aya: nu este prima tentativa de confiscare a bunurilor romanilor, in sensul obtinerii lor pe nimic, dar este probabil cea mai odioasa, deoarece este greu de impiedicat, spre deosebire de cele 2-3 tentative anterioare. Doresc sa completez imaginea globala cu cea la nivelul firmelor: daca nu s-a schimbat ceva intre timp, atunci ceea ce stiu eu este ca firmele platesc un impozit care poate ajunge pina la 5% din valoarea cladirii. Cu alte cuvinte, o firma care si-a construit o cladire pentru sediu poate fi obligata ca in rastimp de 20 de ani sa mai plateasca inca o cladire de aceeasi valoare pentru stat. O crestere ametitoare a impozitului pe cladiri va lovi puternic si firmele, crescindu-le foarte mult costurile. Urmarea va fi scaderea competitivitatii firmelor si asa expuse unei competitii globalizate in propriul teritoriu geografic si cresterea preturilor in tentativa firmelor de a ramine profitabile in conditii de crestere a costurilor. Ori firmele vor incerca sa isi pastreze competitivitatea diminuind de exemplu salariile platite angajatilor, in tentativa de a-si tempera cresterea costurilor. Toate acestea pe un fond labil in care de fapt nu cunoastem care este valoarea reala a bunurilor vizate: in anii trecuti valoarea a fost artificial umflata ca urmare a speculatiilor imobiliare desfasurate; in prezent ea este afectata de criza. Global, imaginea viitorului este una rea: nu Romania land of choice, ci Romania land of hell. Un raspuns la politica guvernamentala care pare a fi una de exterminare ar putea fi aflat intr-o idee neoliberala si anume in taxa negativa. Legat de acest din urma subiect, doresc sa iti semnalez (si lui Draghi) un fapt similar – dar la o scara mult mai mare – cu acela odios petrecut la noi dupa 1989, atunci cind guvernarea de stinga denumea majorarile de preturi…liberalizari: iti aduci aminte ca politica aplicata in lume in ultimii ani era cunoscuta ca neoconservatoare: pe nesimtite, de la o vreme, numele de neoconservator a fost inlocuit cu cel de neoliberal, ceea ce nu este doar fals ci si induce in eroare. In primul rind, neoliberalismul nu este o doctrina inchegata, ci o hai sa-i zicem mare colectie de opinii unele dintre ele chiar divergente. In al doilea rind, atunci cind discutam la noi de neoliberalism discutam de neoliberalismul de la noi si nu de acela care o fi pe la americani: aici reamintesc ca inca de la infiintare partidul national liberal a fost ceea ce putem numi un partid neoliberal, niciodata liberalii romani ca partid nu au fost liberali in sens clasic. Principiul potrivit caruia statul poate interveni in economie este decisiv in definirea neoliberalismului. Aceasta interventie, limitata fie in timp fie in amploare, este destinata reglarii pietei si combaterii monopolurilor economice – sa ne amintim ca in anii guvernarilor de stinga ne-am lovit de monopolurile economice de stinga tot asa cum acum ne lovim de monopolurile economice basiste fiindca de dreapta nu le pot denumi. Un al doilea principiu specific neoliberalismului este ca aceasta este de acord cu o interventie – tot limitata, temporara si bine justificata – a statului in ceea ce priveste unele libertati.

 177. 178 blogoslovita ianuarie 20, 2010 la 3:07 pm

  Am devenit mai atentă la ce spuneţi( şi impresionată despre ce şi cum scrieţi), d-le Năstase, după 2004, cînd am văzut cum vă hăituieşte DNA-ul. Dar păcatul cel mai mare pe care vi-l descoperisem, pînă atunci, a fost doar aroganţa.Şi asta din cauză că nu prea eraţi vizibili cu cele bune.
  Cred şi eu că e de bun augur creerea unei TV proprie, unde să dezbateţi problemele ţării şi viziunea PSD.
  Mai cred că nu trebuie să dispăreţi din restul media, doar să nu vă lăsaţi antrenaţi în capcane precum ”arestarea lui Haissam” sau ”parapsihologia în slujba candidaţilor la preşedinţie”…
  Şi, vă mai rog, să nu vă lăsaţi conduşi de răzbunare împotriva d- lui Geoană, deşi mulţi de-aici îi vor capul!! Eu cred că are şi dînsul locul potrivit în PSD. L-am votat preşedinte nu împotriva lui Băsescu, ci pentru că sînt sigură că ar fi putut să fie un preşedinte bun, într-o ţară normală.

 178. 179 gaby ianuarie 20, 2010 la 3:13 pm

  Bistosh,

  As dori sa clarific si pentru dumneata un aspect care transpare din mai toate mesajele pe care le-ati transmis si pe care in parte le-am citit.Nu omit insa si unele chestii corecte, dar poate fi un partizan al lui Basescu corect?
  Nu sunteti deloc neutru sunteti un fervent sustinator al lui Basescu!
  Atacati cu consecventa institutia cea mai democratica din lume , lucru „interzis” unui un om normal care se crede neutru, indeferent de compozitia „chimica” a acelei institutii.
  Atacati posturile care si-au facut cit de cit meseria ,de critic al puterii.
  Omiteti televiziunile puterii, televiziuni conduse cel putin de tot atat de penali cit si celelalte.
  Nu v-am vazut criticind ziarele puterii, ziaristii pupincuristi mult mai numerosi decxit cei in slujba adevarului.
  Omiteti faptul ca rezultatul alegerilor nu a fost decis de o lupta
  cinstita ci a fost decis de votul aproximativ egal repartizat de „burtaversime” rezultat pliat pe o imensa frauda electorala.
  Daca burtaverzimea ,asa cum s-a demonstrat poate sa fie impartiala prin egalitate aproximativa exprimata la vot , nici un om normal , cinstit si cu cea mai infima morala nu poate avea exprimarea dumneavoastra , fata de o persoana care a reprezentat si inca reprezinta , tortionarul comunist, securist, vechiul activist multiplu, multirateral dezvoltat metamorfozat in omul providential.
  Nu doresc sa va stric concediul , si nici sa uitati sa-i aduceti amicului dumneavoastra in morala si gandire palinca respectiva!

 179. 180 Aya ianuarie 20, 2010 la 4:18 pm

  @

  Manuela

  A APARUT O POSTARE CARE NU IMI APARTINE (adresata lui „Don Pedrino”) DAR CU NICKNAME-UL MEU SI, DESIGUR, FOLOSIND ADRESA MEA DE MAIL SI CELELALTE „AMANUNTE” CARE SA O FACA SA PARA A MEA!

  Postarea este de astazi (ianuarie 20, 2010 la 2:10 pm).

  TE ROG SA IDENTIFICI DE UNDE VINE ACEA POSTARE (ITI ESTE USOR, AVAND SI DATELE MELE).
  Textul este tendentios si evident conceput cu rea credinta, indiscutabil in ideea de a forma o falsa platforma de atac impotriva mea.

 180. 181 Manuela ianuarie 20, 2010 la 4:26 pm

  @Aya

  Ai dreptate, nici macar tu nu poti fi in doua locuri in acelasi timp :). Cu sa fara flacari violete…
  Am scos postarea.

 181. 182 contele ianuarie 20, 2010 la 4:33 pm

  gaby

  Ai o opinie pe care o respect .
  Ai dreptate şi în privinţa :
  ” ziaristii pupincuristi mult mai numerosi decxit cei in slujba adevarului. ”

  Şi eu dixit la fel : ziariştii pupincurişti Băsescu + ziariştii pupincurişti Vântu + ziariştii pupincurişti Voiculescu + ziariştii pupincurişti baroni locali (fie PSD ,fie PNL ,fie PDL ) >>>> ZIARIŞTII în slujba ADEVĂRULUI .
  N-am înţeles aluzia cu morala şi gândirea dar palinca n-o refuz .

 182. 183 e-Manuel K. ianuarie 20, 2010 la 5:24 pm

  @Cititor in stele, ai dreptate. Desigur ca decizia ta de vacanta blogomentala poate fi riguros argumentata. Chiar daca b-logul va supravietui totusi este evident ca va fi mai sarac fara tine. Iar triunghiul… va ramane un biet segment de dreapta intr-un blog pe stanga, daca nu cumva Confucius se va grabi sa copleteze locul liber pentru a produce un triunghi de stanga pe stanga.

  @analist, asadar tu esti cel care l-a convins pe dl. Adrian Nastase sa se gandeasca serios la sefia oficiala a PSD. Bata-te sa te bata, ca hâtru mai esti. Si viteaz. Ce sa zic? Bravo. Ai facut o treaba importanta. Sper numai ca, in caz de esec, nu vei alimenta fata de dl. Nastase aceeasi atitudine precum cea care este promovata azi fata de dl. Geoana.

  @Contele, chiar nu stii CE este Consilierul Buturuga C.? Cine este nu stiu nici eu (desi mi-ar placea sa stiu). Nu te ingrijora! Este de bine. Consiler Buturuga C. era pseudonimul sub care semna (acum vreo… sa fie 6-7 ani) comentarii la editorialele din EVZ un individ subtil si plin de umor. Individul se dadea drept consilier guvernamental al lui Adrian Nastase si mare admirator si sustinator al acestuia. Era adeseori atat de convingator incat multi dintre cei care nu-l puteau suferi pe Adrian Nastase si in acelasi timp (paradoxal oarecum) erau saraci cu duhul rau de tot il spurcau cu injuraturi pe bietul brav consilier sau (si mai rau) incercau sa-l combata logic si argument. Mie mi se parea ca are un umor formidabil. Felul in care vorbea despre Adrian Nastase numindu-l „sefu”, perlele pe care le introducea cu mare inspiratie in mesajele sale si dialogurile spumoase cu contestatarii sai, care se luau foarte in serios, ar fi meritat sa fie stranse si publicate in volum. Mi-ar placea sa stiu cine se ascundea sub acaea semnatura sau macar sa mai pot citi mesaje scrise de uitatul Consilier Buturuga C. Dar… Cine stie? Poate ca dl. Nastase poate confirma ca a avut in trecut un consilier Buturuga C. si ca acest personaj real era sincer si natural in afirmatiile pe care le prezenta consecvent si consistent si ca in fond eu n-am inteles nimic si am interpretat cu totul si cu totul eronat partitura interpretata de minunatul consilier. Chiar nu-si aminteste nimeni de Consilierul Buturuga C.? O tempora…

 183. 184 exMISA ianuarie 20, 2010 la 5:32 pm

  Mircea Geoana s-a folosit in campania prezidentiala din 2009 de sprijinul MISA dupa ce a luat legatura cu Mihai Stoian.

  Mihai Stoian este cel caruia Gregorian Bivolaru ii transmite indicatii si in felul asta conduce MISA de la distanta.

  Legatura dintre Mircea Geoana si Mihai Stoian (MISA) a fost facuta de omul serviciilor, Cosmin Gusa.

  Mihai Stoian este regizorul si autorul filmelor cu scene de sex in grup in care actorii sunt membri MISA.

  Mihai Stoian sustine ca bautul urinei are ca efect echilibrul energetic, asigurand si protectia energetica a celui care practica aceasta terapie.

 184. 185 gaby ianuarie 20, 2010 la 5:36 pm

  @
  Conte,

  Pe un anume exercitiu retoric ar trebui sa va raspund ,”ce trist este ca despre acest concept , nu putem spune fiecare cu morala lui” !
  Cum tot asa iti pot spune ca daca-mi place palinca nu inseamna ca o si beau.
  Ce doream sa spun ati inteles, deoarece nu puteti nega faptul ca va pliati , intr-adevar mai succint, mai echivoc, pe ideile reformatorului din stele.
  Doresc sa va mai spun ca si eu apreciez ce este de apreciat la dumneata de exemplu spiritul, nu spritul ca sa nu las loc de confuzii.
  Faptul ca nu realizati cea mai simpla chestie a democartiei, despre rolul esential al mas mediei ,de a critica in primul rand puterea , chiar atunci cind aceasta putere este „suedeza”, „canadiana”, sau ce vrei dumneata
  este o chestie pe care nu v-o doresc ca copii ,nepotii si stranepotii dumneavoastra sa o cunoasca vre-o data!
  Nu stiu daca am fost destul de clar, din care cauza imi cer scuze anticipat.

 185. 186 e-Manuel K. ianuarie 20, 2010 la 6:00 pm

  @Manuela nu fii asa sigura. In internet oricine poate fi in mai multe locuri in acelasi timp si/sau se poate transporta la localitate instant. Warp One Engage! Doi pentru teleportare.

  @Aya, cu placere si vorba ‘ceea, in alta ordine de idei, ce parere ai (ca jurist si jurnalist) despre felul in care televiziunile au distorsionat major modul in care s-a desfasurat meetingul electoral al lui Geoana la Timisoara? Stiu nu mai e un subiect de actualitate dar ma interesa parerea ta (ca jurist si jurnalist). Si din nou in alta ordine de idei (sic) ma amuza felul in care il acuzi pe Geoana ca ar fi batjocorit eforturile activistilor PSD. Pentru tine vizita lui la Vantu cu trei zile inainte de turul doi al alegerilor pare doar o greseala stupida care denota superficialitate si lipsa de respect pentru eforurile echipei nefiind in primul rand un fapt nociv prin el insusi, prin ceea ce spune despre relatia fostului candidat Geoana cu interlopii de lux. Din felul in care vezi tu lucrurile reprosul facut lui Geoana se refera doar la faptul ca n-a putut sa mai astepte 4 zile inainte de a face vizita de relaxare respectiva. Totusi, in realitate, in fond si la urma urmei, de ce s-a dus Geoana la Vantu in miez de noapte in saptamana (i)luminata? Cat de profunde sunt implicatiile acestei vizite si cat de legati sunt de aceste implicatii cei care l-au propus si sprijinit pe Geoana? Vom afla oare vreodata? Vrei tu oare sa sugerezi ca relatiile deconspirate stupid intre Geoana si Vantu (Patriciu, Voiculescu) sunt doar ale lui Geoana ca individ si ca partidul nu stie nimic? Mai dar ce partid nestiutor si ce presedinte de partid perfid si aproape inteligent.

 186. 187 ELMMAR ianuarie 20, 2010 la 6:03 pm

  @ exMISA,

  Ceea ce spui matale a spus si Oreste aseara,la Gadea.
  Da’ io nu inteleg neste chestii.
  Zici:” Mihai Stoian sustine ca bautul urinei are ca efect echilibrul energetic, asigurand si protectia energetica a celui care practica aceasta terapie.”
  Lamureste ma te rog:
  -dl Geoana a beut urina?
  -a beut cocteil de urina de barbat+femeie?
  -apare si dansul in filme d’alea cu prostioare?
  -pentru ca echilibrul si protectia energetica a dansului n a fost, inseamna ca in urma recomandarilor lui Gusa, Stoian i a dat urina expirata?

 187. 188 contele ianuarie 20, 2010 la 6:09 pm

  e-Manuel K.

  …O MORES ! Cu atât am mai rămas . Am înţeles : consigliere Buturugă ( mică care a răsturnat carul mare plin de …slabi cu duhul ) este o idee , un concept ,un parfum sau poate un adevăr .
  În condiţiile actuale eu suprasolicitez şi propun un pentagon .

 188. 189 Marcel ianuarie 20, 2010 la 6:10 pm

  @ Aya

  “DACA AVEREA NU ESTE O SURSA DE VENIT, TREBUIE SA GASEASCA SOLUTII SA-SI INTRODUCA TERENUL SAU CASA IN CIRCUITUL ECONOMIC, SA LE INCHIRIEZE” cuvantul cheie in aceasta fraza este „trebuie”. Intr-o societate libera , omul dispune de bunurile sale.

  „In acest moment intervine LEGEA VOICULESCU- in baza careia se vizeaza pedepsirea cu 7 ani de inchisoare a persoanelor care nu isi platesc impozitele” – acest individ mai este autorul unei legi care slabeste dreptul de proprietate in sistemul juridic romanesc, intrata in vigoare in ciuda opozitiei presedintelui Basescu, prin insistenta Parlamentului.

  Atunci cand un creditor procedeaza la executarea silita a unui imobil, legea ar trebui sa ii protejeze proprietatea, care este un drept real – si nu poate fi echivalat cu dreptul de creanta. Un imobil nu poate fi insusit de creditor pentru o datorie, exceptand cazul in care debitorul a garantat cu ipoteca. Chiar si in acest caz, se pune problema daca debitorul a semnat contractul de imprumut in cunostinta de cauza, sau el a fost indus in eroare de catre banca.

  Scopul acestor uneltiri ale agentilor comunisti este ca un numar cat mai mare dintre noi sa devina ‘proletari’, adica sa nu mai aiba alta avere in afara de propria forta de munca.

 189. 190 contele ianuarie 20, 2010 la 6:22 pm

  gaby

  Ba realizez foarte bine rolul presei şi ,dacă vorbim de claritate ,ar trebui să fim amândoi de acord că trebuie să fim foarte atenţi la nuanţe , mai exact la delimitarea dintre critică şi denigrare ( mai precis , fixarea hotarului dintre una şi alta ).Nu săriţi să-mi spuneţi de ziarişti şi Băsescu deoarece vorbesc la general .Sunt lucruri care s-au întâmplat inclusiv lui Adrian Năstase .
  Cât despre copii , staţi liniştită .Dacă nu emigrează o să rămână în ţară .

  P.S. Putem să ne tutuim ? E mai comod şi în ton cu uzanţele .

 190. 191 ORASAN IOAN ianuarie 20, 2010 la 6:30 pm

  Domnule Adrian Nastase.In primul rand trebuie combatuta tampenia ca romanii prin vot sustin dreapta si actiunile ei,prin ceea ce vor ei,romanii sunt de stanga si trebuie facuti sa inteleaga asta,dar au fost pacaliti de demagogii lui Basescu si Boc,rezultatul pacalelilor se vad prin masurile antipopulare si antieconomice luate de guvernarea incompetenta condusa de Traian Boc.Stanga politica trebuie sa lupte cu toate fortele impotriva muncii la negru,munca la negru care pe termen scurt si lung este in defavoarea salariatului si statului,un alt obiectiv al stangii trebuie sa fie o atitudine ferma si un element de forta impotriva coruptiei,nu la nivel de idei ci obiectiv strategic.PSD trebuie sa fie un sustinator al celor supusi abuzurilor de tot felul din partea puterii dar si a unor primari pesedisti,in partid trebuie sa existe posibilitatea de a spune nu abuzurilor,deciziilor controversate si imoralitatii.Creerea unui guvern din umbra nu inseamna un guvern tacut si fara reactie la greselile,furturile si abuzurile comise de ministrii la vedere ai puterii.Domnia legii nu este similara cu domnia judecatorilor sau a celor cu bani si influenta,aplicarea legilor trebuie sa inceapa de la guvernanti si autoritatile statului,pentru ca cel putin in ultima vreme problemele de ilegalitate se invart in jurul guvernantilor si apropiatilor acestora,asa cum spunea si Dan Nica nu trebuie sa mai suportam partidul stat si tara lui sa traiti sefu,trebuie sa traim in tara libertatii de opinie si nu in tara dominata de frica repercursiunilor din partea celor aflati la putere,trebuie sa fim siguri ca ziaristii si cetatenii se pot exprima liber ca in lumea unde democratia este la ea acasa.Increderea populatiei se castiga prin respectarea promisiunilor,prin apropierea fata de oameni,prin sprijinul dat de parlamentari,primari,consilieri celor aflati in impas sau supusi abuzurilor puterii de toate felurile,pentru asta birourile parlamentarilor din colegii si sediiile partidului trebuie sa fie functionale si nu pazite de un lacat mare pe usa.Provocari esentiale care nu au fost cuprinse,se refera la eradicarea saraciei si abandonului scolar,modernizarea satului si agriculturii,sustinerea scolii si promovarea intelingentelor lipsite de resurse financiare si nu in ultimul rand realizarea unor parteneriate durabile cu sindicatele.Probleme nerezolvate raman si daca Mircea Geoana nu va mai fi presedintele partidului(nu este normal sa fie inlaturat de tot din activitatea partidului,trebuie sa ramana sef la Senat),fraudarea alegerilor trebuie sa-si gaseasca raspuns printr-o ancheta parlamentara,dovezile fraudei trebuiesc date publicitatii si asta pentru ca multi dintre votantii antibasescu sunt nemultumiti de faptul ca PSD si PNL nu scot dovezile pe piata si nu iau masuri pentru eliminarea sistemului de fraudare atat de diabolic conceput si manuit,sistem care poate face imposibila alternarea la putere,o alta problema de rezolvat se refera la tradarea partidului de catre parlamentarii care au mers la ciolanul puterii,trebuie gasita o solutie legislativa de stopare a acestui obicei,o metoda ar fi organizarea unui referendum in colegiu,unde votantii il pot mentine sau trimite la plimbare.Astept ca si pana la linisterea apelor in PSD,acesta sa faca permanent opozitie virulenta puterii,opozitie atat de necesara majoritatii cetatenilor.

 191. 192 Loara ianuarie 20, 2010 la 6:35 pm

  Un diagnostic exact …o foarte buna baza de plecare pentru platforma ce va fi sustinta la Congres…cu siguranta

 192. 193 Marcel ianuarie 20, 2010 la 6:36 pm

  erata
  „legea ar trebui sa ii protejeze proprietatea” – > „legea ar trebui sa protejeze proprietatea”

 193. 194 e-Manuel K. ianuarie 20, 2010 la 6:37 pm

  @Contele, ma intreb ce senzatii te incearca citind replici atat de serioase si bineintentionate, confectionate din clisee precum cea furnizata recent de catre „gaby-grec”. Si cum se face ca nu pricepi tu deloc, deloc „faptul ca cea mai simpla chestie a democartiei, despre rolul esential al mas mediei ,de a critica in primul rand puterea”. Cum de nu pricepi un lucru atat de simplu? Presa nu amendeaza activitatea politica a partidelor si organismelor politice ci a puterii. Ca opozitia odata ce a devenit opzitie este iertata de toate aberatiile facute cand era la putere si poate promova tot fel de aberatii cu ajutorul presei? Cum e nu pricepi? Si cum de esti atat de naiv incat sa nu realizezi ca Patriciu, Voiculescu, Vantu nu reprezinta nicio putere in Romania? Ca ei nu sunt puterea si prin urmare presa (care intamplator e a lor) trebuie sa se focalizeze pe ceilalti? Parerea mea e ca lucrurile sunt simple. Atat de simple incat daca „nu le pricepi” inseamna ca esti rau. Intentionat.

 194. 195 M.Voicu ianuarie 20, 2010 la 7:47 pm

  @ Doru Coarna ianuarie 18, 2010 la 7:29pm spune: 2+3 infra
  1) AN, la ”Atu-uri şi provocări”. Gata oricând să preia GUVERNAREA – punct. ”Frâiele guvernării” trebuie sã fie în lege.
  2) AN, la ”Repere pentru o strategie (1. Comunicarea)” este înscrisul derutant: ”PSD ar trebui să se apropie mai mult de reprezentanţii mediul bancar extern şi de mediul serviciilor, acestea fiind adevăratele forţe care fac posibilă câştigarea logistică a alegerilor”. Dacã acestea sunt ADEVĂRATELE FORŢE, ar însemna cã legile sunt de vinã!
  3) AN, la ”Repere pentru o strategie (3. Programul politic)
  -3.1. atragerea de investiţii prin facilităţi fiscale, concesionãri ş.a. – numai dacã sunt REMUNERATIVE PENTRU STAT (care trebuie sã funcţioneze ca investitor; altfel e treabã privatã şi forţă de munca ieftină – RÃMÂNE TOT IEFTINÃ. Asta se vrea?
  -3.2. ”emitere de titluri de stat la nivel local” – ar duce la dezastru când vedem cheltuielile asimtotice cu ”studiile de fezabilitate” prevalent în sectoare secundare şi care EXCED posibilitãţile de realizare.
  @ dan c. ianuarie 18, 2010 la 7:45pm spune: ”Cred ca blestemul stangii romanesti in toti acesti ani, lucrul care i-a dat lovitura de gratie, a fost CENTRISMUL”.
  *** în fapt dreapta a delocalizat decizia şi rãspunderea şi A NAŢIONALIZAT PAGUBA !
  @ tiberiubucur ianuarie 18, 2010 la 11:40pm spune: ”o lege a lustratiei este mai mult decat necesara”, dacã-i lustrãm pe cei care au pãgubit proprietatea publicã – şi-i şi punem sã plãteascã.
  Numai un prim-ministru puternic poate optimiza guvernarea – şi acesta este spiritul imperativelor Constituţiei!

 195. 196 exMISA ianuarie 20, 2010 la 9:22 pm

  ELMMAR

  Mihai Stoian si Gregorian Bivolaru recomanda ca pentru echilibrarea energetica si pentru protectia energetica sa fie bauta urina proprie sau urina unui initiat.
  Nu pot sa spun ce i s-a recomandat lui Mircea Geoana.

  Practicile MISA nu trebuie sa fie luate in gluma.
  Dovada seriozitatii MISA este increderea acordata de Mircea Geoana cand a candidat la presedentia Romaniei.

 196. 197 Don Pedrino ianuarie 20, 2010 la 9:36 pm

  @
  Aya
  Va felicit pentru interventia prompta in dejucarea atentatului la adresa bunului simt din din dezbaterile in care, iata, nici nu m-am amestecat bine si s-a si gasit un deturnator de opinie hotarat sa se prefaca a ma sanctiona, lovind de fapt in Domnul Nastase. Am apucat sa studiez (!) postarea lui si tocmai ma pregateam sa ripostez, cand ati sesizat atentatul si ati facut cuvenita rectificare. Va multumesc si doresc sa va asigur de respectul meu si de bunele intentii ce m-au determinat sa ma implic in acesta necesara batalie de idei. Nu pot decat sa ma bucur ca, de fapt, impartasesc ideile regasite la multi din comilitonii de pe blog, fie ei un cititor in stele, un analist, o sibila… Dar cel mai mult ma bucura ca la a doua mea postare am reusit – fara voia mea – sa-i starnesc adrenalina unui inveterat adversar al unitatii PSD. Pentru mine este clar ca Atentatorul vrea „cu orice pret” scindarea partidului – si este dureros sa constat ca poate fi cineva cu acces la nivelul conducerii acestuia. Vreau sa fiu bine inteles: sunt neinregimentat, traiesc, actionez si simt pe stanga, intre oameni din toate paturile sociale si din toate partidele. Daca parerile mele sunt sau nu luate in considerare, asta nu mai este treaba mea. Ramane sa ma multumesc cu dreptul meu de vot. Atentatorul (hai sa-i zicem asa) stie ca sunt multi altii ca mine si ca, in campanii, oamenii aleg nu ideologii ci oameni-vectori de ideologii, marcati de faptele lor sau ale partidelor pe care le reprezinta. Chiar as propune liderilor PSD principiul „Vorbeste intai despre faptele tale” ca o parola de acces la orice dezbatere pe tema viitorului partidului. Daca se respecta, PSD trebuie in primul rand sa-si recunoasca si sa se dovedeasca in masura a repara cele cateva greseli de conotatie istorica savarsite in acesti ani, dar si sa devina mai vocal in contracararea acuzelor neargumentate ce i se aduc, si chiar in afirmarea realizarilor sale – care il situeaza deasupra celorlalti actori de pe scena noastra politica. Mi-e greu sa inteleg cerbicia bataliei pentru conducerea partidului in aceste conditii istorice teribile in care, mai mult ca oricand, unitatea este singura sansa ca el sa nu sucombe, cu popor cu tot. Crede cineva ca va fi mai usor la viitoarele alegeri locale, ori chiar la prezidentialele fara candidatura lui Basescu? Abia acesta este sistemul ticalosit – pas de mai misca roata istoriei, cu discutii sterile si ambitii ascunse in spatele unor principii lipsite de aportul fortei lui, adversarul mai mult decat ideologic…
  Da, sunt deziluzionat de ceea ce s-a ales din ceea ce ar fi avut tot dreptul sa fie tara asta si sper in mentinerea unitatii PSD si curatirii sale de „rugina”. In fine, pentru Atentator, care incepe sa-mi fie deja drag, salutarile mele – cu regretul ca nu-mi place supa de varza ideologica ce mi-a servit-o… dar si o dedicatie, deocamdata fara suportul melodic:
  ” Joaca la gioale Zaraful/ Fluiera meciuri trucat/ Cine sa-mpiedice jaful/ Toti par plecati la furat// Ah, blestemate servicii/ Vai troglodit DNA/ Patria pute de vicii/ Nu-mi gasesc locul in ea…”

 197. 198 Cârcotaşu ianuarie 21, 2010 la 12:36 am

  @ Daniel… prudent?
  Mă refer la comentariul Aya şi impozitul pe case.
  Observ că n-ai prea fost prudent în nimic din ce-ai spus acolo. Sigur, pot înţelege că există patriotism local şi, mai ales, o stare de spirit anti-„capitalişti” (bucureşteni desigur), dar de aici până a susţine nişte chestii absolut inexacte, e cale lungă.
  Porneşti cu o cifră pe care nu ştiu de unde ai scos-o, aia cu 40% subvenţie la bugetul local al Bucureştiului. Bine, e o cifră, hai s-o luăm de bună. Dar uiţi că şi Clujul şi Huşi-ul beneficiază tot de o asemenea subvenţie, tot de 40%? Eşti revoltat de subvenţionarea Operei din Bucureşti, dar nu sufli o vorbă despre Opera din Cluj (că tot l-ai citat). Îmi pare rău că Huşi-ul nu are un Teatru de Operă, dar mi se pare că nici cartierul Berceni din Bucureşti (cu o populaţie mult mai mare decât Huşi-ul) nu-şi permite aşa ceva.
  Căldura din apartamente este subvenţionată de bugetul local, nu de cel de stat, în toată ţara, după puterile fiecărei administraţii locale. Ş-atunci unde-s banii dumitale pe care-i dai pentru bucureştean?
  Nu eşti primul care face caz de impozitele pe care le plăteşte tot românul şi umflatul pieptului cum că el plăteşte pentru alţii. Păi hai s-o luăm metodic. În 1989 Bucureştiul era „oraş închis”, avea 2.200.000 locuitori. Azi nu ştie nimeni câţi locuitori are, oricum, la o estimare fără exagerare, cred că trece de 4 milioane. Dar, să spunem numai 3 milioane, OK? Păi poţi calcula ce impozite plătesc aceşti 3 milioane de cetăţeni ai României? La fel ca tine. Cred că dac-ai face-o, ai ajunge la concluzia, mai aproape de realitate, că mai degrabă bucureştenii plătesc pentru tălică şi nu ai nici-un motiv de frustrare, nu protestează nici-unul.
  E aici şi o necunoaştere a modului de formare a bugetului de stat. Foarte mulţi îşi închipuie că acesta stă-n cei 16% care reprezintă impozitul pe venit. Foarte puţini gândesc la importanţa unui TVA, care-i 19% şi pe-un ou şi pe-o maşină. Mulţi nu vor, pur şi simplu, să admită cât de mici sunt, după valoarea impozitului pe venit pe care-l plătesc. Fiecare e tentat să-şi maximizeze importanţa, contribuind la crearea unor curente de opinie total nerealiste.
  Ai mai uitat ceva: dacă intenţiile celor trei citaţi de Aya se vor realiza, aplicarea va avea loc în toată ţara, inclusiv în urbea lui tălică, vei fi direct afectat, îţi vei pierde căminul. Punct. E momentul să lăsăm de-o parte adversitatea faţă de capitală, să gândim cu capetele noastre la ce e drept şi ce e strâmb.
  Altfel, numai bine.

 198. 199 Plano ianuarie 21, 2010 la 1:17 am

  @ contele analist si cititor in Kant
  Unde pleci d-le? L-ai convins pe AN si gata pleci! N-ai lamurit ce si cum e cu Buturuga C, dar nici de initialele acelui GS( nume si prenume 🙂 )… de pe langa ungurul care spune glume pe la sindrofii, nu ai mai spus nimic.
  Si daca pleci la Paris ce, acolo nu e internet?

 199. 200 contele ianuarie 21, 2010 la 7:57 am

  exMISA

  Spui :
  ” Practicile MISA nu trebuie sa fie luate in gluma.”
  Cred că e o greşeală de tastatură .Ai vrut să spui de fapt că practicile MISA nu trebuie să fie luate în gură .

 200. 201 Aya ianuarie 21, 2010 la 8:03 am

  @

  e-Manuel K.

  AM AFIRMAT INCA DIN LUNA DECEMBRIE CA MAI GRAV CHIAR DECAT RELATIA CU UN MAFIOT ESTE REGRETUL FATA DE FAPTUL CA S-A AFLAT ADEVARUL- NU FATA DE EXISTENTA ADEVARULUI RESPECTIV

  Fie nu ai citit toate opiniile mele legate de vizita lui Geoana la Vantu in noaptea premergatoare confruntarii cu Basescu, fie insisti intentionat sa faci o anumita omisiune pentru a putea fi acuzata, ulterior, ca as impartasi exact parerea pe care o combat!

  In texte postate pe blog in luna decembrie am specificat clar ca vizita nocturna a lui Geoana la un cap al mafiei din Romania – l-am numit pe Sorin Ovidiu Vantu – este extrem de grava atat in sine, cat MAI ALES prin aceea ca dezvaluie stransele legaturi ale unui candidat- finalist la presedintia Romaniei cu un „varf” al unui cumplit segment al lumii interlope.
  Mai precizam ca SI MAI GRAV decat acea relatie este faptul ca referindu-se la respectiva vizita, Geoana si-a manifestat regretul DOAR fata de faptul ca s-a aflat adevarul.
  Detaliam: deci, NU ii pare rau ca acea relatie exista, dar ca a fost devoalata inainte de momentul votului (si, evident, a cantarit suficient de greu in optiunile electoratului, dupa cum a demonstrat rezultatul final).
  In opinia mea, atitudinea lui Geoana fata de relatia sa cu un cap mafiot imi pare chiar mai grava decat relatia in sine (oricum, o astfel de relatie inacceptabila).

  Exemplific prin fragmente din postarile mele anterioare (decembrie 2009) cu specificarea ca MAI ALES ULTIMUL FRAGMENT (dintr-un emsaj adresat lui Adrian Nastase) ESTE REVELANT PENTRU POZITIA MEA EXPLICITA fata de cunoscuta vizita nocturna pe care Geoana i-a facut-o lui Vantu:

  „Aya spune:
  decembrie 17, 2009 la 7:08 am
  @

  Creator

  AI REUSIT SA MA ENERVEZI CU ABERATIILE TALE!

  Citez din postarea ta (decembrie 15, 2009 la 10:55 am): “Sigur ca Geoana a gresit dar acum nu trebuie sa-i luam capul.Si nici sa-l izolam.A fost totusi candidatul la presedentie.”.

  Eu zic chiar sa ii dam un premiu lui Geoana pentru ca s-a demonstrat un candidat atat de “valoros” incat, sustinut fiind de o dubla coalitie- politica si mediatica- de inimaginabila forta, a reusit sa obtina numai cu cateva zeci de mii de voturi mai putin ca Basescu! Asa e, se putea mult mai rau!

  In plus, zic sa fie promovati indivizi inteligenti dar lipsiti de forta necesara
  batailor politice si acestia sa fie scosi in lupte, pentru ca sa aiba lumea si mai ales muierile patriei pe cine caina, apoi.
  (…)
  Goana este un tip slab, care mai si comite prostanacii de iti sta mintea in loc (cum a fost posibil sa merga in casa unui mafiot, noaptea, dupa ce facuse timp de multe ore calatorii obositoare, gandindu-se ca, daca s-ar afla, toti ar spune ca a mers acolo sa se relaxeze, cum a zis Vantu?; nu era clar ca vizita lui acolo avea legatura- si urma sa fie pusa in conexiune, odata aflata- cu arestarea lui Popa la Jakarta?; daca nu avea sentimente de vinovatie, de ce a ascuns acea vizita de strategii electorali- unii dintre acestia afland in ultima secunda si, inca, prin intermediul presei? intrebarile pot continua).

  In primul rand, ginerele Margaretei nu avea si nu are ce sa caute nici in fruntea PSD, nici intr-o batalie de o asemenea anvergura si forta, precum cea pentru presedintie (stiind ca, ajungand in finala, urma, absolut previzibil, sa se confrunte cu Traian Basescu- un luptator redutabil).

  In cursa pentru Cotroceni trebuia sa intre Adrian Nastase, singurul care o putea castiga- si, inca, detasat- prin confruntareea cu Traian Basescu.”

  ” Aya spune:
  decembrie 17, 2009 la 10:11 pm
  @
  fragmentariumpolitic

  In urma campaniei si cursei electorale din 2009 NU s-a obtinut ceva- poate, doar o situtie penibila pentru partid in urma prestatiei jenante a candidatului, care, in afara faptului ca a pierdut intr-o situatie in care a pierde era foarte greu, s-a remarcat mai ales prin vizite nocturne la un mare mafiot al patriei, alergand (desi era obosit dupa o zi intreaga de istovitoare calatorii si participari la schow-uri TV) la primul semnal telefonic al acestuia, imediat dupa ce un alt mafiot- legat strans de mafiotul ramas in Romania- fusese arestat la Jakarta si urma sa fie extradat.
  Fie si numai pentru acest lucru- relatii nocturne cu mafiotii- si nu merita sa mai fie in pozitia de varf al partidului (si nici macar in prima linie).

  In istorie numai rezultatul conteaza.
  Iar acest rezultat este dezastruos pentru candidatulPSD:
  – a perdut sustinut de o dubla coalitie colosala (politica si mediatica)- deci, a reusit performantra negativa de a poerde cand acest lucru era foarte greu si a castiga era foarte simplu (acest lucru demonstrand ca nici macar forta acelor coalitii de exceptie nu a putut compensa carenta de forta a candidatului Geoana);
  – s-a remarcat prin relatii nocturne de prietenie cu un mafiot sinistru. ”

  ” Aya spune:
  decembrie 18, 2009 la 6:53 am
  @

  Adrian Nastase

  PENTRU A FI SALVAT PSD TREBUIE LUATA IMEDIAT DISTANTA DE MAFIA LUI VANTU: GEOANA TREBUIE SA DEMISIONEZE URGENT- ASTA INSEAMNA SOLIDARITATE DE PARTID, RESTUL SUNT VORBE

  Pentru a te parafraza, nici eu nu cred in analizele facute cu spatele la adevar- cred in cele facute privindu-l in ochi.
  Imi este greu sa iti spun ce vad acolo, legat de PSD, asa cum este acest partid acum- cu totul altfel (cel putin, pe forma) decat l-ai conceput.
  (…)
  Afirm fara urma de patima: Mircea Geoana trebuie sa demisoneze foarte repede din functia de presedinte al PSD.
  Exista trei motive in fata carora se ofileste orice contra-argumentatie.
  (…)
  3. Are stranse relatii cu un personaj a carui latura penala are dimensiuni uriase- este vorba despre Sorin Ovidiu Vantu (stii foarte bine ca in cazul lui SOV dosarul FNI este expresia raului minimal pe care l-a facut; sunt constienta de faptul ca altii, citind aceste lucruri, s-ar putea uimi- ii invit sa realizeze care sunt dimensiunile maximale ale raului). Foarte stransele relatii sunt dovedite de acea vizita nocturna (in care a mers in urma unui simplu telefon al lui Vantu, desi era dupa o zi epuizanta!) facuta dupa arestarea unui alt mafiot, la Jakarta, strans legat de afacerile negre ale lui SOV.
  Exista, in acest caz, SI O AGRAVANTA.
  Foarte, foarte grav este ceea ce s-a revelat prin comentariul lui Geoana dupa ce au aparut informatiile despre acea vizita inadmisibila din toate punctele de vedere.
  Acesta a spus “A fost o greseala sa merg la Vantu atunci” (am citat din memorie).
  Deci, grav este, in viziunea lui Geoana, doar faptul ca s-a aflat (cand acest lucru putea impieta asupra votului) relatia sa stansa cu un cap mafiot- nu faptul ca acea relatie exista.
  Altfel spus, grav i se pare ca s-a aflat adevarul- nu adevarul respectiv, absolut incalificabil.
  Acea relatie il descalifica total pentru functia de presedinte al PSD.”

  q.e.d

  P.S.
  Am mai formulat, explicit, si in alte postari acea opinie fata de relatia lui Geoana cu un cap al mafiei din Romania.

  P.S.2
  Sau vei fi avand cumva „un dinte contra mea” din cauza mesajului pe care ti l-am adresat in 17 decembrie 2009 (la sectiunea „A invatat ceva Traian Basescu in ultimii cinci ani?”)? Ai simtul umorului?

  Aya spune:
  decembrie 17, 2009 la 8:20 pm
  @

  e-Manuel K.

  Pari a fi T.F. Grija.
  Intrebare: esti cumva chiar Titus Filipas (Blogideologic) sub acoperirea unei trimiteri la un nume celebru?
  Te intreb pentru ca esti redundant si “bati” in urechism ca si T.F.-u”

 201. 202 Aya ianuarie 21, 2010 la 8:12 am

  @

  Manuela

  Pentru a nu mai aparea situatii jenante de tipul celei de ieri (cand altcineva, folosindu-mi adresa de mail si „alte detalii” a transmis un text PENIBIL in locul meu) postez de pe o alta adresa de mail.
  Dupa cum se vede, mi s-a schimbat si „covorasul” (daca ai putea ca, in noile conditii, sa il am tot ce celalalt, m-as bucura grozav, caci imi placea foarte mult; daca nu, ramane acesta- imi place si el).

 202. 203 contele ianuarie 21, 2010 la 8:33 am

  Plano

  Faci geometrie plană ? Transformi un triunghi în patrulater ? GS înseamnă Gheorghe Sofronie ,nume unguresc ,desigur ; este internet la Paris dar nu mai am eu inspiraţie ; Buturuga C . este alter ego-ul meu iar AN ştia ce are de făcut ,îi trebuia un pretext pe care i l-am oferit eu .Am răspuns pentru toţi ?

 203. 204 Plano ianuarie 21, 2010 la 9:21 am

  @conte
  QED…Sunteti laturile unui paralelipiped cu diagonalele inegale si o intreaga colectie de adrese de mail.
  Nu trebuia sa raspunda cititorul in stele? 🙄

 204. 205 ELMMAR ianuarie 21, 2010 la 9:25 am

  @ Contele,

  Ia uite acilea inca o data ce zice exMISA:”Mihai Stoian si Gregorian Bivolaru recomanda ca pentru echilibrarea energetica si pentru protectia energetica sa fie bauta urina proprie sau urina unui initiat.”

  Ce nu vrea sa dezvaluie exMISA este ca cei doi guri l-au invatat pe dl. Prosto ca se poate apara de flama mov si de maciucile parapsihologice ori band urina unui intiat, ori folosind ceva galben auriu.
  El a amestecat invataturile de le a facut cocartzau crezand ca contracandidatul este initiat.
  Ghinionu’ lui fuse ca nu era.

  Daca dl. Prosto o intreba pe baba Leana a lu’ Chishtoc din vale, il rezolva simplu, dupa cum urmeaza:
  ii citea in carti, ii asculta in ghioc si ii dadea in bobi;
  il descanta de bantuiala;
  il punea sa poarte izmenele pe dos si cu slitzu’ la spate.
  Rezultat sigur!

 205. 206 gaby ianuarie 21, 2010 la 9:29 am

  @
  Conte,

  ” Nulitatile care citesc pe kant au dat un nou sens unic romanilor, „sa traiti bine!”
  Nimic denigrator sau cumva astfel de mesaje au devenit denigratoare?

  De aici si morala celor de pe kant.
  Exceptand presa de scandal,sau „tricolori” si rememorind cotidiene foste sau actuale, as dori sa redau moralitatii noastra, specific si la obiect,” de la inceputuri momente in care critica era critica si nu denigrare ca acuma ,un fel de retrospectiva succinta:
  Ce este sau a fost denigrare in rolul domnului Iliescu, si de ce nu si Basescu in mineriadele romanesti.
  Sau ce este denigrator in faptul ca doamna Dana Nastase a devenit brusc o femeie de afaceri , sau ca dl. Nastase are o vila in Zambaccian ca are termopane chinezesti(ieftinaturi de fapt) sau ca a existat o matusa Tamara?
  Sau ce era denigrator ca lui „Nea Nicu” ii placeau „ochii” lui Dobrin, sau ca un anune ministru al finantelor din PSDR a inventat ordonanta de peste noapte care legaliza pe un termen limitat ilegalitatile unui anume grup?
  Ce a fost denigrator in faptul ca presa a atacat veriga slaba a domnului presedinte Constantinescu.Sau ce a fost denigrator in presa atunci cind a aratat ca PSDeul partid de stanga este un partid al baronilor?
  Acuzele respective cred ca sunt suficiente si fara nici o umbra de denigrare deci hai sa stabilim in mod sigur, ca toate acestea nu au fost acte de denigrare, sau au fost?Sau atunci au fost si acum nu mai sunt?
  De cind a venit la putere o anume persoana , penala prin meseria pe care o practica in „subteran’ si tortionara prin excesul politrucului de cazarma , prin manifastarile pro comuniste ,atitudini miitienesti si securiste ,care-i acopereau multele ilegalitati altele decit acelea pe care acum ,dupa razboi le arata de critic al societatii multilateral dezvoltate. De fapt ca o realitate a acelor ani, „Ce-i mana pe ei in lupta”,adevarata motivatie idilica a marinariei ? „Exportul sau Importu , principala misie a acestei meserii despartea insa marinarii in doua categori, cei pe cont propriu pe riscul lor , risc care s-a lasat cu multi ani de puscarie si cu morti, pe de o parte si cei tip Traian B, ale caror bufuri erau excortate de masinile militiei sau ale securitati, daca-i denigrare sa spuna marinaru Kant , sau cine stie care alt marinar daca se poate insa cu mea culpa chiar daca si el a fost intr-o tabara sau alta.
  Ca mi-am pus fiica dupa priniciul Nicu Ceausescu,sefa la tineret ca l-am mancat pe unul sau pe altul , ca am plans si am ras,ca am fost dar nu am fost,ca efectiv mi-am pus toata viata in slujba unuii partid si nu a tarii ,ca i-am dat unuia un cap in gura altuia un dos de laba,nu sunt sunt chestii denigratoare , sunt chestii denigratoare daca mi le atribuiti mie. Ca o concluzie dl,Conte , daca ne luam dupa H.Muller , ” fiecare limba are alti ochi” atunci este denigrare daca insa suntem cinstiti,logici si cu anumite urme de morala nimic nu este denigrator despre o anumita persoana , daca persoana este aya!
  Faptul ca cititorul in stele enumera niste ziaristi care au criticat de-a lungul vremii numai puterea ,faptul ca isi exprima satisfactia ca acestia nu au reusit sa implanteze si adevarul celor scrise sau spuse, este o alta problema, si in nici un caz un motiv de satisfactie!

 206. 207 ELMMAR ianuarie 21, 2010 la 10:13 am

  @ gaby

  Am citit textul din ianuarie 21, 2010 la 9:29 am adresat contelui si am pentru tine o recomandare amicala: zeama de varza sau ciorba de potroace, dupa care mai discutam.

 207. 208 contele ianuarie 21, 2010 la 11:09 am

  ELMMAR

  Când vrei să fii cosmopolit şi nu te ” mulţămeşti ” cu valorile tradiţionale ,autohtone gen baba Leana a lu’ Chishtoc , asta se întâmplă . Apar confuzii . Reclamă mai bună pentru mama Omida nici că se putea .

 208. 209 gaby ianuarie 21, 2010 la 12:14 pm

  @
  Conte,
  erata , corect este „in fiecare limba sunt alti ochi” !

  @
  Elmmar , nu este nevoie sa citesti texte pe care nu le intelegi!

 209. 210 ELMMAR ianuarie 21, 2010 la 3:37 pm

  @ gaby,

  9:29 apare textul…12:14 faci erata.
  Recomandarea mea si a facut efectul in timp util.
  Ce bagasi, zeama de varza sau ciorba de potroace?
  Putin mahmur,nu? Nasol.
  Se spune…ca sa nu fii mahmur,mai bine ramai beat.
  Asta, e alegerea ta…si nu te rusina ce dracu, se mai intampla.

 210. 211 gaby ianuarie 21, 2010 la 4:48 pm

  @
  Elmmar,

  Sunt oameni care se pricep la ceva dar nu inteleg nimic, dar sunt si oameni care inteleg dar nu se pricep la nimic! Tu esti o exceptie, sigur te califici pentru ambele sintagme.
  Ce este baba rada sau ce este rada baba , ce este sau se inseamna „fiecare limba are alti ochi” si ce inseamna „in fiecare limba sunt alti ochi”?
  Corectia am facuto din respect pentru aceasta minunata traducere a lui esop the H. Muller.

 211. 212 Dani ianuarie 21, 2010 la 4:53 pm

  @ELMMAR, @Contele

  Eu zic ca intrucat nici nu a aplicat corect terapia lu’ guru Bivolaru si nici nu si-a pus izmenele pe dos cum indica baba Leana a lu’ Chishtoc din vale, pe Geoana l-a parlit flacara violet a lui Hrebenciuc si a propriei neveste.
  Voi ce ziceti?

 212. 213 no name ianuarie 21, 2010 la 6:32 pm

  e posibil chiar sa nu fi stiut nimeni de linga el,nici cchiar familia ca pleaca la vintu?si atunci cum dracu de nu s-a gasit unu mai mintos sa-l opreasca?ia atins pee toti flacara?.siapropo,unde era consilieru personal,guse, care trebuia sa-i dea lista cu to do/not to do?chiar sint tembeli toti?nu ca-mi pare rau prea tare de geoana, da era preferabil tembelului asta.

 213. 214 Don Pedrino ianuarie 21, 2010 la 7:23 pm

  Domnule Nastase,
  Am nimerit astazi intamplator pe OTV in mijlocul unor dezbateri aprinse pe tema Variantei Cojocaru. Da, mi se pare o grozava provocare – in sensul pozitiv al cuvantului – la adresa clasei nostre politice. Deocamdata, formal, ea ii este adresata presedintelui Basescu, dar mi-e teama ca nici un partid politic nu o va putea evita. Urmaresc de aproape doi ani fenomenul „Varianta Cojocaru” si nu am motive sa nu cred ca Basescu nu are nici o legatura cu faza sa actuala; chiar daca el nu ar fi strain de initiativa postului OTV, asta nu schimba cu mult datele problemei. Ce mi se pare relevant pentru situatia de fatza este ca provocarea vizeaza intr-o mai mare masura PSD-ul, si asta din cel putin doua motive:
  1. PSD nu este strain de „instrainarea avutiei nationale”, fiind promotorul legislatiei care a facut posibila trecerea acesteia in proprietatea statului si privatizarea sa ulterioara;
  2. Cheia de bolta a proiectului de lege o constituie impozitarea progresiva si recuperarea pe aceasta cale a unei parti din ce s-a risipit.
  Iata, intr-adevar, o provocare de mare interes, care ar trebui sa-i cada ca o manusa unui veritabil partid de stanga: sa-si repare una din marile greseli istorice (in care, desigur, nu a fost singurul actor si pentru care pot exista circumstante atenuante), dar si sa aleaga drept cale de urmat modelul propus de Dl.Cojocaru. Fiti sigur ca, procedand asa, PSD si-ar asigura o majoritate confortabila in Parlament. Dar este oare de conceput? Cred ca pana la Congresul PSD fenomenul va capata o asemenea amploare incat provocarea aceasta va trebui pusa in discutie.
  Oricum, cata vreme Basescu a fost deja (sper, nu auto-)provocat sa faca un referendum, mingea se afla la el. Pregatiti-va apararea si faceti apel la sustinatorii dumneavoastra sa fie mai intelegatori cu Dl.Geoana, sa aiba rabdare pana la Congres si, mai ales, sa nu intre in jocul aproape inconstient al presei – cu multi gazetari lipsiti de har, de cultura politica (chiar si generala) si de probitate profesionala. Ca observator neutru, urmaresc cu mare mahnire balacareala in care, cred, Dl.Mitrea a tarat partidul si maniera in care oameni care pretind ca ne reprezinta pe mine si ai mei se complac. Pentru Dumnezeu, nu mai puneti electoratul sa aleaga tot intre mai multe rele…

 214. 215 ELMMAR ianuarie 21, 2010 la 8:22 pm

  @ gaby,

  Un proverb aztec spune: binele trebuie facut si cu forta daca altfel nu se poate.
  Apelez la varianta de rezerva. Fa intocmai ce iti spun:
  -baga ti picioarele in pantofi
  -du te in baie si rasteste te cu dusmanie la ei
  -mergi la oglinda si pastrand pe fata o expresia bovina, spune de trei ori fara intrerupere: eu sunt gaby cel destept care vreau sa scriu pe net.
  -dupa asta fa un nani mic.
  Iti garantez ca te vei trezi ca nou.

 215. 216 CHITIDEAN DOREL ianuarie 21, 2010 la 8:58 pm

  D-le Nastase ,

  Doresc sa va spun ca daca hotarati sa candidati pentru presedintia PSD, PSD Calan va sustine , impreuna cu mine, vicepresedintele Chitidean Dorel.

  CU RESPECT
  CHITIDEAN DOREL

 216. 217 Andrei ianuarie 22, 2010 la 10:42 am

  Nu vad cum PSD-ul poate avea pretentii de partid modern si european atata vreme cat nu scapa de relicva numita Iliescu (omul lui Ceausescu, arhitectul mineriadelor care au distrus ireparabil imaginea Romaniei in Europa, pe singura scena care conteaza: cea politica).

  Dupa distrugerile provocate de Iliescu, au venit Geoana si Hrebenciuc, cu niste declaratii care ar fi fost hilare daca nu ar fi venit de la niste oameni cu pretentii de lideri politici ale partidului care este inca cel mai mare din Romania.

  Daca vreti sa fiti presedinte al PSD-ului, singura mea sugestie este: reforma adevarata a partidului (implicit renuntarea la Iliescu). PSD-ul nu poate miza la infinit pe electoratul format din pensionarii visatori la vremurile de altadata. Ganditi progresist!

 217. 218 Caracatita ianuarie 22, 2010 la 3:09 pm

  Domnul Nastase, va iluzionati! Oricat de bine ar fi organizat un parid si condus, chiar daca e condus de dv, 50% nu va obtine in alegeri, pentru ca E ALTA ETAPA ISTORICA. In Europa sunt coalitii, europenii sunt mult mai educati decat suntem noi si stiu de la inceput cevor, sunt gentilomi, nu mardeiasi din FERENTARI. Asa ne comportam in politica! La noi functioneaza doar alianta parlamentara. NU AVEM EDUCATIE! Ca atare sunteti obligat sa ganditi un sistem de aliante pe care nu e obligatoriu sa il faceti public. Alianta cu PD n/afost coapta in secret de multa vreme, a fost publica? Asta a fost greseala capitala a PSD a carui conducere dintr-o gresita intelegere a democratiei s-a lasat dominata de baronii locali, iar rezultatul s-a vazut. Asemenea aliante strategice se fac si sunt necesare, depinde de compromisuri. Daca ele sunt numai in favoarea unei parti, atunci nu sunt bune. Nu stim sa respectam un partener. La fel cum i-au calcat in picioare pe liberali, i-au cacat si pe social-demicrati. Au avut un exemplu ilustru din care nu au invata nimic. Cum cu mirare vad ca nici Tariceanu nu a invatat marelucru, desi a incasat plesnituri cu nemiluita. Acum vrea dansul alianta cu PDL si il contrazice pe Antonecu. N-a luat destule dupa ceafa? Mai vrea? De neinteles cum se schimba oamenii! Asa puteti sa va schimbati si dv….

 218. 219 Caracatita ianuarie 22, 2010 la 3:13 pm

  Rectificari: PARTID
  CĂLCAT E SI PE SOCIAL- DEM, NU CA…
  NU AU ÎNVAŢAT NIMIC

 219. 220 Augustin ianuarie 22, 2010 la 5:32 pm

  @ A.N.
  Stimate domn,
  Din discutiile programatice din aceste zile, din platforma cu care va veti prezenta (sper!!) in lupta pentru sefia PSD, poate chiar din (noul) statut
  nu trebuie sa lipseasca pozitia partidului, a conducerii sale fata de comunism. Daca Basescu a avut tupeul sa condamne (tocmai el!) comunismul, si cu rezultate nu tocmai proaste, de ce PSD-ul n-ar putea sa se distanteze clar, SI din punct de vedere formal, de trecut.
  Si trebuie explicat clar de ce nu poate fi pus semnul egal intre a fi de stinga si a fi comunist; ma tem ca, inca, multa lume nu intelege asta.

 220. 221 vali ianuarie 22, 2010 la 7:24 pm

  Domnule Nastase,

  Sunt un simplu membru PSD din sectoruL 4 si vreau sa va scriu citeva opinii personale:
  1. sunt un sustinator al dumneavoastra dar asta nu-mi afecteaza bunul simt,logica si obiectivismul.
  2. sunt de acord cu multe din ideile descise de dvs in sinteza de mai sus si cred ca sunteti capabil de a realiza multe dintre ele.
  3. am si rabdarea de a astepta inca aprox 3 ani pentru a consolida partidul pentru ca in 2012 sa cistigam alegerile pt a pune in practica aceste idei
  4.sunt constient ca suntem singurul partid din Romania cu foarte multe optiuni de personal inalt calificat pentru fiecare domeniu de activitate.

  5. nu am absolut nimic personal cu actualul presedinte PSD dl Mircea Geoana si nici nu vreau sa-l critic in public (doar in public) dar A PIERDUT FOARTE MULTE ALEGERI ( DECI MESAJUL SAU SI VIZIUNEA PE CARE A IMPRIMAT-O PARTIDULUI NU A CONVINS PE MAJORITATEA ROMANILOR ) si in logica fireasca unui adevarat conducator ar fi trebuit sa aiba un minim gest de onoare si anume depunerea DEMISIEI (acesta fiind un gest care ar fi adus si un beneficiu de prestigiu si moralitate partidului caruia dl Geoana ii este dator)

  DE ACEEA PROPUN CA VIITORUL STATUT AL NOSTRU SA AIBA INCLUSE SI PRINCIPII DE ONOARE IN POLITICA ( DEMISIA,ASUMAREA RASPUNDERII,ACTIVISM FARA CONDITIA BENEFICIULUI IMEDIAT SI ALTELE)

  SPER CA DUPA DUPA VIITORUL CONGRES SA DEVENIM CU ADEVARAT PUTERNICI SI SA CONVINGEM ROMANIA CA NOI SUNTEM SOLUTIA COMPETENTA PENTRU REALIZAREA DEZIDERATELOR ROMANESTI ( TRAI DECENT,COMPETENTA,ONOARE)
  MULT SUCCES DACA O SA CANDIDATI LA FUNCTIA DE PRESEDINTE

 221. 222 alex ianuarie 23, 2010 la 12:24 am

  Domnule Nastase, eu am o singura sugestie. Sa redeveniti presedintele PSD. Restul o sa se rezolve incet-incet 🙂

 222. 223 eugen ianuarie 24, 2010 la 12:02 pm

  Nu imi surade idea Furherului presedinte nici in PSD.
  Un conducator cu charisma va putea face leadership si cu o structura colegiala. Ala lipseste cred !!

  Trebuie nu un cpex cu look masonic si un Consiliu National permanent ales direct care sa supravgeheze respectarea eticii si a regulilor democratice si linia politica generala si sa reflecte clar democratia si ca puterea vine de la popor si decizia este democratica.
  In zilele de zi cu teleconferinte pe platforme internet sau prin GSM nu mai trebuie sa fii prezent fizic ca sa faci dezbateri si sa ai un Consiliu permanent.
  As dori parlamentari nominalizati prin vot direct si avand puterea suprema in partid la nivel de politica nationala.

  Poate un Consiliu National dominat de parlamentari. Azi Parlamentul are o imagine de stampila a decizillor CPEX si este lipsit de prestigiu si putere. In opozitie paralamntaii trebuie sa corodoneze decizia politica.
  Alfel de ce sa nu votam CPEx partidelor in loc de Parlamentl?

  Pai si Vintu inchide ziare . Ce-i rau cu blogul sau inclusiv cu televiziune prin internet. Un ziar este destul de inchis si limitat in opinii.
  Nu imi surade ideea unui Humanite al PSD sau aoleo o noua Dimineata.

 223. 224 eugen ianuarie 24, 2010 la 12:06 pm

  Apropo de investitii

  Atragerea de investitii occidentale cu forta de munca ieftina este un fix pe termen scurt.
  Inca o crestere a salariilor cu 20% si vor zbura.
  Numai o forta de munca de calitate ii poate retine. Ar trebui inclusa educatia ca prioritate.
  Plus ca a trecut timpul cand forta de munca era asa ieftina sa-i atragi numai cu asta. Acum trebuie sa oferim si logistica (posibilitati de transport, utilitati,infrastructura de comunicatii pentru remote process control si management, locuinte pentru expatriati, scoli pt. copii lor). Daca nu avem inca autostrazi macar sa aranjam legatura feroviara eficienta cu autostrazile din Ungaria si Iugoslavia.

 224. 225 cernatescu stefan ianuarie 27, 2010 la 4:38 pm

  a vrea sa stiu daca parlamentul romaniei a luat la cunostinta de promisiunea presedintelui traian basescu ,republici moldova a sumei de 25 de milioane de euro pana in anul 2013 (pe fiecare an) astept raspuns urgent.

 225. 226 JR. ianuarie 27, 2010 la 8:40 pm

  Este confortabil să constat interesul manifestat pentru lucrările dvs. „Frigul vine din noi”, „Analiza evoluţiilor electorale ale PSD” şi „Sinteza de idei pentru PSD”. Numărul mare de postări poate fi socotit ca un procent semnificativ din electorat căruia îi pasă de PSD.
  Optimiştii se încoaie, pesimiştii se lamentează, niciunul nu deţine adevărul absolut. Aceste energii trebue strânse la un loc pe un proiect credibil la construcţia căruia să poată lua parte direct, cu contribuţii personale şi de grup, pentru ca fiecare să aibă sentimentul că se zbate pentru reuşita propriei politici în particular şi a PSD la general.
  Adrian Năstase s-a înhămat la o treabă deloc simplă, deloc uşoară, periculoasă pentru imaginea sa şi a PSD mai ales.
  In fiecare zi viaţa vă va pune câte o problemă până la Congres pe care să o rezolvaţi personal. Meditaţie şi răspundere! Dictatorial dacă e nevoie!
  Vă stăm aproape fie şi prin transmiterea unor energii pozitive. Succes!

 226. 227 manoliuval ianuarie 28, 2010 la 9:46 am

  Cine condamna comunismul?
  Fii tortionarilor comunisti LEONTE TISMANEANU, WALTER NEULANDER, ALEXANDRU GRAUR, respectiv VLADIMIR TISMANEANU CETATEAN SOVIETIC, PETRE ROMAN, DUMITRU GRAUR SI ALTI COMUNISTI de la EUROPA LIBERA SI GDS IN FRUNTE CU MONICA KAKAVEI care putea sa rezolve problema revolutiei si a mineriadelor , dar nu a facut-o deoarece au fost LOVITURI DE STAT si propaganda sionista ne-a manipulat cu RADIO EUROPA LIBERA pentru ca ei sa ajunga in institutiile statului roman si romani in strada.

 227. 228 Strategia magnetului ianuarie 28, 2010 la 2:27 pm

  Candva parintii lasau un bilet in geam:”Suntem plecati la munca”;in copilarie obtinusem majoritatea lucrurilor pe care la sperasem,bunaoara o bicicleta „Pegas” ,pe care am asteptat-o sapte ani dupa premiul I;tata imi spunea mereu „ia premiul I si iti iau Pegas”.Romania pe care totdeauna am iubit-o se schimba si ea.In aceasta cursa in care alearga mai multi,ale carui picioare vor ceda primele?Pentru a apela mai des la puncte de vedere ,acestea trebuie eficientizate; te poti trezi mergand pe tavan daca nu ar exista gravitatia.Nici o bariera nu ne poate opri pe tot parcursul vietii sa slujim libertatea;trebuie vorbit fara menajamente,create grupuri de activism,ca un joc „de-a uneste punctele”Sa actualizam replica:”Poate ca nu intotdeauna sunt de acord cu tine,dar intotdeauna mi-ai spus adevarul.Mi-l spui drept in fata”.

 228. 229 george radu ianuarie 28, 2010 la 8:29 pm

  Domnul Presedinte,in judetul Olt sunteti asteptat de primarii PSD.Pentru dumneavoastra lucreaza o echipa dar nu este de ajuns.Veniti in Olt la o intalnire cu primarii si scapati judetul de senatorul Ion Toma-Pinocchio In PSD a venit timpul sa-i fie redata din nou identitatea.

 229. 230 savu florea februarie 3, 2010 la 1:26 pm

  Vindecarea rănilor produse de personalităţile cu trecut comunist;
  înlăturarea din partid a tuturor celor ce şi-au însuşit valori materiale în cursul funcţiilor în stat;
  renunţarea pentru totdeauna a „luptei” poşotice şi înlocuirea ideilor de forţare cu practice convingerii ştiinţifice a concetăţenilor că programele propuse sunt cele mai bune.;
  respectarea moralei umaniste în tot ce faceţi.
  Iată ce vă doresc eu. prof. Savi Florea

 230. 231 Daniel Trusca aprilie 4, 2012 la 12:13 am

  Guvernul actual a urcat TVA de la 19 la 24% pentru un termen care se pare ca nu mai este limitat cum s-a discutat initial. Romania ca o tara saraca asa cum este nu se va putea dezvolta niciodata cu o taxa pe valoarea adaugata atat de mare; Fluxurile economice in tara noastra sunt prea slabe pentru a suporta un TVA de 24%; toata aceasta presiune se rasfrange pe capul omului de rand; pretul mare pe toate produsele (tva 24% pe mancare in Romania fata de 5-7% in alte tari UE ca Germania, UK, Spania etc), lucru care face ca omul sa nu mai cumpere aproape nimic; deasemenea presiunea fiscala fantastica pe firmele romanesti care in mare parte s-a transferat tot pe capul omului de rand prin micsorari de salarii si concedieri; imposibilitatea accesarii de credite bancare ( la nivelul actual al TVA sunt de acord cu bancile care nu mai crediteaza populatia si firmele), oamenii nu se mai califica pentru credite iar firmele care introduc bani din banci in circuitul economic au cheltuieli care nu contin tva in ele ex salarii, impozite pe salarii, taxe locale rate si dobanzi la credite, etc si automat statul le retine tva la rulaj 24% .Cum ar fi daca un viitor guvern ar micsora sensibil TVA-ul si ar mari sensibil imp pe profit, lasand libertate firmelor sa-si asigure prima data fluxurile de capital pentru salarii, banci, si apoi sa fie impozitate cu un impozit pe profit de circa 40%? Prima miscare cred ca va fi scaderea preturilor sau o stabilitate data de scaderea tva din preturi; apoi bancile ar introduce bani in sistem prin cresterea creditarii intrucat stiu cu siguranta ca firmele incep sa faca profit si bancile isi vor vedea incasate ratele si dobanzile; deasemenea se vor crea multe noi locuri de munca intrucat firmele vor plati intai salariile si impozitele pe salarii si apoi li se va retine impozitul pe profitul ramas. Efectele pozitive vor fi multiple. Actualmente toata Uniunea Europeana cred ca are probleme cu efectele unui TVA mare iar noi cu un TVA din cele mai mari in lume! Verificati TVA-ul in lume si veti vedea lucruri uimitoare ex- Japonia 5%, China 5%, Coreea de sud 10%, SUA 0%, Canada 5% si exemplele sunt multiple.O economie pentru a se dezvolta sustenabil are nevoie de formare bruta de capital care vine din profiturile firmelor reinvestite in ciclul economic.E simplu si usor de inteles. Deocamdata in Romania traim nu in democratie ci in FISCOCRATIE.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: